Lions Club Søllerød Årsberetning for Lionsåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lions Club Søllerød Årsberetning for Lionsåret 2008-2009"

Transkript

1 Lions Club Søllerød Årsberetning for Lionsåret

2 LIONS CLUB SØLLERØD Præsidentens beretning for Lionsåret 2008/09. Jeg skal først og fremmest takke for den ære og tillid det er at være Præsident for en traditionsrig og velfungerende klub, som Lions Club Søllerød er det. En klub som traditionen tro året igennem har haft store opgaver at varetage, og som det takket være klubbens medlemmer, er lykkedes at gennemføre. Klubben er kendt på landsplan, som en af de mest aktive og iderige. Klubben har i årets løb haft 2 udmeldinger af gode medlemmer, der har udført et fremragende humanitært arbejde som medlem af Lions i mange år: Willy Falck Olsen af helbredsmæssige grunde. Finn B. Larsen, der fratrådte som kasserer med ønske om en pause. Jobbet som kasserer er blevet varetaget af Svend Jensen. Klubben har haft en tilgang på 4 medlemmer: Søren Juul er vendt tilbage til vores lokalområde og er efter et antal år i LC Helsingør igen medlem af LC Søllerød. Tilgang af 3 nye medlemmer: Hans Jørgen Henriksen, Tom Matz og Steffen Norling. Alle 4 er allerede meget aktive i klubbens gøremål. Dernæst har der været tildelt Lions højeste udmærkelse Melvin Jones Fellow til 2 medlemmer: Henrik Navntoft og Jørn Velser for deres store indsats i klubben gennem over 20 år. Lions Club Søllerød har på nuværende tidspunkt 35 medlemmer. Det har været en spændende opgave at være præsident, og jeg er taknemmelig for den flotte støtte, hjælpsomhed og tålmodighed både bestyrelsen og medlemmerne i øvrigt har udvist. Jeg vil takke alle medlemmer af Lions Club Søllerød for den store indsats, de har ydet i årets løb. Vores klub skylder også en stor tak til mange donatorer: Såvel firmaer som private, som har givet store mængder af effekter, som vi har kunnet sælge eller videresende til de aktiviteter, vi støtter i Danmark og i de fattige udviklingslande. Året store og traditionsrige loppemarked havde i år en omsætning på kr.. Vi har nu 7 telte og har dermed reduceret omkostninger fremover betydeligt mod til gengæld at have påtaget et merarbejde. Loppemarkedet kunne ikke have lykkedes uden de mange personer som hjalp til med at få det hele til at virke på selve dagen og de af klubben medlemmer der i sagens natur måtte tage en ekstra tørn. Klubmedlemmernes indsat har været ihærdig, hvilket har betydet at vores Julemarked igen har sat ny rekord med en omsætning=overskud på kr.. Præsidenten håber på klubben vegne, at det næste julemarked igen vil være et godt indslag for Lions Parks beboere og vil blive mindst lige så velbesøgt af lokalbefolkningen, som det har været i år. En tak til Lions Park for et meget fint samarbejde. I årets løb har Vedtægtsudvalget udarbejdet en Klubhåndbog, der fortæller om klubbens arbejde og organisation. Klubhåndbogen er suppleret med en Bilagssamling, der indeholder dokumenter til brug for klubbens dagligdag. Ydermere ligger der et forslag til vedtægter for LC Søllerød. På det seneste har jeg i marts 2009 på vores Rudersdal fællesmøde oplevet en meget positiv udvikling i samarbejdet med LC Søllerød, Mølleaa, LC Hørsholm-Vedbæk og LC Birkerød. En tak til Rudersdaludvalget for at få dette arrangement op at stå. 2

3 Det er også med stor glæde, at LC Søllerøds Ældrefond nu er på plads og fremover kan begynde at virke efter deres nye vedtægter. Her har Niels Friis-Hansen ydet en fremragende indsats både i Lions Parks Søllerøds Fondbestyrelse og i Ældrefonden. Til slut en stor tak til alle klubbens medlemmer for deres indsats året igennem og til familierne for deres opbakning til vores medlemmers hyppige fravær i klubbens tjeneste. Med løftet pote. Hans Bøndergaard Præsident LC Søllerød i klubåret 2008/09. Aktiviteterne i Lions Club Søllerød kan inddeles i: A: Vores donationer. B: Indsamling af midler. C: Humanitære aktiviteter. D: Klub og klubliv. A: Vores donationer: 2009: kr. til Ny Holte Skole i anledning af 100 års jubilæum d. 22. januar : kr. til underholdning i forbindelse med Luciaaften i Lions Park Søllerød kr. til børne- og ungdomsarbejdet, Teatermejeriet kr. til sponsorgaver til deltagerne, Molboløbene kr. til "Save the Children for our nation safety", Thailand, samarbejde mellem Lions klubber i Thailand og Danmark kr. til ny flagstang i forbindelse med foreningens 75 års jubilæum, Søllerødlejren kr. til særlig festligholdelse af arrangement den 21. nov Viseaftener på Havarthigården, hvor det er 25 år siden viseaftenerne startede kr. til nyt billardklæde i Lions Park kr. til Holte IF Volleyball kr. til Lions Parks årlige bustur kr. til inventar til naturværkstedet på DDS Mølleå Divisions lejrplads i Nejlinge ved Helsinge ( Det danske Spejderkorps) kr. til Sind i Rudersdal til hjælp til ferierejse kr. Ældreprisen 2008 til Krogholmgaard inklusiv plantning af et japansk kirsebærtræ til personalet i Hus 4 på Krogholmgaard for deres store indsats for de ældre demente beboere Kr. til Breathe SMART - Tilbud til utilpassede unge med tunge sociale problemer. Støtte til tur til Norge for at besøge et tilsvarende behandlingssted kr. til LC Virum til et ½ hus i Congo i forbindelse med klubbens 40 års jubilæum kr. til Vedbæk Garden i forbindelse med deres 50 års jubilæum kr. til Lakshmi Ashrams venner kr. er overført til Sri Lanka for de 102 Fadderskaber, som vi formidler, i Heraf har LC Søllerød doneret kr til vore 6 fadderskaber - heraf 5 til medicinstuderende - og klubmedlemmer yderligere kr til 12 fadderskaber for skolesøgende børn. I 2009 er der indtil nu overført kr , samt et restbeløb fra 2007 på kr fra dispositionskontoen til Sri Lanka. 3

4 Naturaliedonationer. Naturalier (tøj og sko m.m.) er i november 2008 givet til skole i det fattige Naujosi Uta i Litauen. Donationen, der har en vurderingsværdi på kr., er sendt gennem LC Virum B. Indsamling af Midler. Loppemarkedet. Årets loppemarked blev som vanligt afholdt den anden week- end i september. Klargøringen var uden vanskeligheder, idet Ålholm kom ned 2 telte til, og der var ingen besvær med at opsætte de 4 indkøbte telte. Vi modtog værdifuld hjælp til opbæringen af effekter fra enkeltpersoner samt fra en Holte Volleyball klub. En effektiv hjælp. Under selve loppemarkedet medvirkede mange af klubbens familiemedlemmer, hustruer til tidligere medlemmer af LC Søllerød, repræsentanter fra det Civile Beredskab samt medlemmer fra LC Søllerød, Mølleå. En stor tak til alle hjælpere uden hvilken, vi ikke kunne have gennemført vores marked. Vi var begunstiget med dejligt sensommervejr hvilket medvirkede til en dejlig stemning hele vejen igennem. Omsætningen på loppemarkedet var på kr ,-, hvilket er mindre end tidligere år, men dette opvejes af færre udgifter samt mindre udgifter på leje af telte. Da Ålholm ikke sætter telte op næste år, er der indkøbt yderligere 3 telte (Sko, Legetøj og Gavebod). Julemarkedsudvalget. Lions Familiejulemarked blev holdt den 29.november kl i Lions Park Søllerød. Salget var altovervejende, som mange tidligere år, baseret på fabriksnye varer doneret af SIRIUS A/S. Klubbens medlemmer hentede tingene den 23. november både med en flyttevogn og anhængere. Der blev spillet julemelodier i restauranten og Vedbæk Garden satte som sædvanligt sit festlige præg på aktiviteten. Lions Club Søllerød fortsatte salget fra kælderen de følgende 2 lørdage fra kl Det samlede overskud blev på kr. inklusiv flere medlemmers værdifulde salg på arbejdspladser. Butikken i Lions Park. Året 2008 har været et nogenlunde normalt år. Totalomsætningen har været lidt større end sidste år. Overskuddet i år deles ligeligt mellem Mølleå og os. Samarbejdet med Lions Club Mølleå omkring driften af butikken er fortrinligt. Formanden for butiksudvalget Bent Stougaard vil gerne rette en stor tak for godt samarbejde. Butiksudvalget og personalet skal dog anmode om, at såvel beboerne som de ansatte i Lions Park og klubbernes medlemmer bruger butikken så meget som muligt, da alle dermed er med til at gøre det muligt for klubberne at uddele donationer til forskellige humanitære formål. Frimærker. Frimærkerne har i klubåret 2008/2009 givet et overskud på kr.. Flasker. Flaskeindsamlingen gav i dette Lionsåret kr.. Lions Club Søllerøds Ældrefond. De to legater er blevet sammenlagt til Lions Club Søllerøds Ældrefond med egne vedtægter. Uddelinger fra fonden skal ske i prioriteret rækkefølge i henhold til 3 i deres vedtægter. Disse er indlagt på vores hjemmeside. Mere herom under Ældrefondens egen generalforsamling. 4

5 C. Humanitære aktiviteter. IR-udvalget. IR - udvalget koordinerer klubbens humanitære indsats i de fattige udviklingslande Sri Lanka, Nepal og Indien, samt aktiviteter under Nordisk kvadrille. For at få størst udbytte af klubbens internationale hjælp, har vi koncentreret hjælpen om aktiviteter, vi selv udfører sammen med Lions klubber i Nepal og Sri Lanka. Der er desuden ydet støtte til uddannelsen af en ung pige i Indien og sammen med LC Virum til et fattigt børnehjem i Litauen. I Nepal og Sri Lanka har vi oprettet mikrolån banker (se nedenfor). I Sri Lanka er startet et Landsbyprojekt (se nedenfor). Fadderskaberne i Sri Lanka er blevet udbygget (se nedenfor). I Nepal er støtten til Lions Free Clinic i Kathmandu fortsat, medens støtten til Rudrabari Forest Project i det østlige Nepal har været indstillet på grund af den politiske uro i området. Lions kamp mod blindhed. LIONS har siden starten i 1917 prioriteret bekæmpelse af blindhed i Verden meget højt. De største fælles verdensomspændende Lionsprojekter har da også været "Lions kamp mod blindhed ", der blev gennemført i perioderne og i De to kampagner har i alt givet 2,6 milliarder kroner, hvoraf den sidste kampagne gav 1,2 milliarder kr.. LC Søllerød har bidraget med henholdsvis kr. (fra salg af Lions vin) og kr.(fra salg af et maleri). Indien Laksmi Asram. I forbindelse med vort jubilæum donerede vi kr. til udbygning af køkkenfaciliteterne i Ashrammens bygningskompleks i Kasurani i indisk Himalaya. Dette arbejde er nu i gang. Køkkenet er i februar 2009 næsten helt færdigt. Vort støttebidrag blev brugt til i den indledende fase at grave ud for fundamentet efter bortsprængning af et klippeparti. Det var faktisk et stort projekt, men bygningen, som er i to etager, er nu færdig, og kun nogle indvendige detaljer mangler. I underetagen er der et stort nyt køkken og på første sal et kontor samt et IT-lokale til eleverne. Jaya Pande, hvis uddannelse vi har støttet gennem flere år, har nu forladt Ashrammen for at læse videre i Allahabad. Men vi vil i forsommeren 2009 modtage beskrivelse og data for en ny elev, som de håber, at vi vil støtte fremover. Nepal. Den politiske uro i Nepal har desværre bevirket, at vi ikke i år har sendt en container med medicinsk udstyr m.m. til vore projekter i landet. Problemet synes imidlertid nu løst. Konflikten har ikke berørt Lions Free Clinic i Kathmandu (lægecenter med tilknyttet ambulancetjeneste), medens der har været politisk uro i det østlige Nepal, hvor Rudrabari Forest Management projektet, der omfatter omdannelse af 20 hektar stor stenørken til en plantage med bananer, mangotræer og lægeurter, samt en lægekonsultation, et kvindetræningscenter og en skole, befinder sig. Vi har for nylig fået oplyst, at den lokale befolkning sammen med politikerne har holdt hånden over projektet, at skolen er udvidet fra 100 børn til 120 børn, samt at klinikken er blevet udbygget trods den politiske uro i området. Mikrolånene, der blev startet i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum, fungerer yderst tilfredsstillende (se nedenfor). Sri Lanka Fadderskaber. I 2008 er kr. overført til Sri Lanka for de 102 Fadderskaber, som vi formidler. Heraf har LC Søllerød doneret kr til vore 6 fadderskaber - heraf 5 til medicinstuderende - og klubmedlemmer yderligere kr til 12 fadderskaber for skolesøgende børn. 5

6 I 2009 er der indtil nu overført kr , samt et restbeløb fra 2007 på kr fra dispositionskontoen til Sri Lanka. Ved årsskiftet til 2009 har vi mistet nogle sponsorer, i et vist omfang i forbindelse med, at deres sponsorbarn har afsluttet sin skolegang og derfor har forladt projektet, men langt de fleste har accepteret af fortsætte. Vi har også fået nogle nye sponsorer. Tilsvarende har et antal børn og studerende færdiggjort deres uddannelse. Vi har derfor bedt Sri Lanka sende os forslag til 8 nye sponsorater for Antallet af sponsorater vil være nogenlunde uændret. Sri Lanka Lions Adopted Villages. Vi har i 2008/09 stået fadder for et ambitiøst landsbyudviklingsprojekt, som skal skabe udvikling i 16 tilbagestående landsbyer i det sydlige Sri Lanka, ikke mindst ved at bringe IT-undervisning til byerne. Projektet var planlagt af Distriktsguvernør Salman Karunasekara, Dist. 306 A2, Sri Lanka - som var LC Søllerøds partner under Tsunamiindsatsen - men vi har ført alle forhandlinger med LCIF om at opnå tilsagn om en International Assistance Grant til IT-delen af det samlede hjælpeprojekt. Vi fik bevilget godt US $ under forudsætning af, at de gennemførende klubber LC Søllerød og LC Galupura Central kunne rejse mindst et tilsvarende beløb. LC Søllerød har selv bidraget med US $ og LC Karup, LC Søborg og LC Odsherred har på vor opfordring øget beløbet med kr altså en samlet dansk støtte på rundt kr Lionsklubberne i distrikt 306 D skaffer selv de øvrige nødvendige midler. Skolerne i de 16 underudviklede landsbyer har over elever og hver skole udstyres med 2 computere med tilbehør, så eleverne kan modtage IT-undervisning fra skolernes kvalificerede lærerkræfter. Lionsklubberne har herudover i week-enderne stået for undervisningstilbud til de arbejdsløse unge og tager sig af vedligeholdelse af computerne. Hver landsby bliver tilknyttet en bestemt Lions klub, som varetager den øvrige hjælpeindsats og udviklingen bliver løbende overvåget af Zone- og regionsformænd såvel som distriktsguvernøren, der vil fremsende regelmæssige rapporter om fremgangen til støtteklubberne her i Danmark. En række delrapporter er allerede modtaget, men indsatsen fortsætter og hele projektet forventes afsluttet tidligt i 2009, hvorefter en afsluttende detaljeret rapport vil blive fremsendt via os til LCIF. Mikrolån en ny aktivitet i Nepal og Sri Lanka. Ved 50-årsjubilæet i 2007 oprettede vi Lions Microloans Foundation og afsatte kr til dette formål. Heraf blev kr overført til Branch Office Sri Lanka, etableret i samvirke med LC Hikkaduwa og kr til Branch Office Nepal, etableret i samvirke med LC Bishal Bazar, Kathmandu. Første uddeling i Sri Lanka fandt sted 22. september 2007 og i Nepal 21. april Fra begge afdelinger foreligger nu rapport om, at de første tilbagebetalinger er indgået og benyttet til uddeling af nye mikrolån - bankidéen virker altså! Fra Sri Lanka, hvor man kom først i gang, foreligger endvidere revideret regnskab for 2007/08 For at skaffe mere kapital til formålet udbød vi i MINIprojektkataloget andelsbeviser med forskellige beløbsstørrelser, dels til de 2 etablerede Mikrobankafdelinger, dels til oprettelse af en tredje. I 2008/09 er der herefter nytegnet 11 andelshavere fordelt således. Nepal: LC Eysturoy kr , LC Mols kr , LC Frederiksværk kr og LC Bjerringbro kr i alt kr

7 Sri Lanka: LC Hjørring Sct. Cathrina kr , LC Odense Sct. Albani kr , LC Nyborg kr , LC Morsø, kr , LC Haarby, kr og LC Karlslunde kr i alt kr Ny afdeling (i et andet land): LC Odder kr (desuden forhandles med endnu en klub om et bidrag på kr ). Overførsel af de modtagne bidrag vil ske senere i 2009, når yderligere rapporter er indgået fra de 2 eksisterende afdelinger - til den nye afdeling først, når denne er oprettet i samvirke mellem en dansk klub og dennes venskabsklub i et udviklingsland. Nordisk Kvadrille Vi har bedt LC Haugesund og LC Ystad om inden næste Kvadrillemøde at overveje, om Mikrolån projektet kunne udbygges til et Kvadrilleprojekt eller om andre forslag kunne fremlægges så betids, at vore klubber kunne tage stilling til de økonomiske aspekter forud for næste Kvadrillemøde. I tankerne har også været et projekt i Tyrkiet samt et i Vietnam. LC Haugesund meldte for sent om mødet i juni Det blev derfor besluttet at udskyde mødet til 5-6. juni Dette møde er nu aftalt. Forslag om fællesrejse er under udarbejdelse. Der regnes med at 3-5 medlemmer deltager med ledsagere. Lokaludvalget. Lokaludvalget har i det forløbne år imødekommet en række ansøgninger om støtte til mange forskellige formål. Vi uddelte Lions Ældrepris til personalet fra hus 4 på Krogholmgård. En lidt anderledes modtager, idet det ikke var en enkelt person, men en personalegruppe, der blev året prismodtager. Vi har i løbet af året foreløbig imødekommet ansøgninger fra: - Breathe SMART, støtte til rejse til Oslo for en gruppe unge. - Sind i Rudersdal, støtte til ferierejse for sindslidende. - Mølleå division, Det danske Spejderkorps, støtte til inventar til Nejlinge Hytten. - Lions Club Virum i forbindelse med jubilæum: ½ hus i Congo.. - Holte IF Volleyball. - Teatermejeriet, støtte til børne- og ungdomsarbejdet. - Viseaftener på Havartigården, støtte til særligt arrangement i forbindelse 25 års jubilæum. - Søllerødlejren, støtte til ny flagstang i forbindelse med 75 års jubilæum. - Molboløbene 2009, støtte til afholdelse af løbet i den 50. sæson. - Ny Hole Skole, støtte til udgivelse af festskrift i forbindelse med skolens 100 års fødselsdag. Lions Park Udvalget. Sommerudflugt for Lions Parks beboere. Som tidligere har klubben gennemført fredag d. 23. maj 2008 en sommerudflugt for beboerne på Lions Park. Turen gik denne gang med bus op langs Strandvejen via Helsingør til Hornbæk og Gilleleje. Derfra videre til Hillerød, hvor kaffen blev indtaget ved Frederiksborg Slot. Hjemturen skete via Fredensborg til Lions Park. Deltagerne havde en dejlig tur. Luciafest. Luciafesten for Parkens beboere blev afholdt den 11. december. Mange beboere havde imødekommet klubbens invitation, så restauranten var fuldt besat. Traditionen tro blev festen indledt med det stemningsfulde Luciaoptog bestående af piger fra Gl. Holte Kirkes menighed. Herefter serverede Klubben med hjælp fra Lions Parks køkken og repræsentanter fra 7

8 LC Søllerød, Mølleå gløgg og æbleskiver, der blev indtaget med behag. Efterfølgende underholdt Den rullende Opera med programmet: På Løs Tangent. Alt i alt en fantastisk aften arrangeret af Lions Park udvalget. Særlige tiltag. Udvalget har drøftet klubbens aktivitetsomfang og fundet, at de eksisterende aktiviteter måske kan udbygges til at give bedre udbytte. Men nye tiltag foreslås ikke iværksat, med mindre det er muligt at få mere regelmæssig opbakning omkring medvirken til forberedelserne fra et større antal klubmedlemmer. Det er vort skøn, at ikke tilstrækkelig mange kan sammenpasse det nødvendige tidsforbrug hertil med andre aktiviteter og interesser. Udvalget foreslår dog, at det på sigt overvejes, om en ny "forårsfestival" kunne etableres i samvirke med de øvrige Rudersdalklubber, dels for at understrege fællesskabet både indadtil og udadtil - og dels for hen ad vejen at øge vor økonomiske formåen. D. Klub og klubliv. Lions Club Søllerød har på nuværende tidspunkt 35 medlemmer. Klubben har haft en tilgang på 4 medlemmer i året idet et tidligere medlem er vendt tilbage til lokalområdet, samt tilgang af 3 nye medlemmer (Hans Jørgen Henriksen, Tom Matz og Steffen Norling). Der har været afgang af 2 personer. 1. Vores kasserer meddelte i maj 2008, at han ønskede at ophøre med kassererjobbet samt ønskede en pause i sit medlemskab af LC Søllerød. Kasserjobbet er i indeværende klubår blevet overtaget af Svend Jensen. 2. Willy Falck Olsen på grund af svigtende syn og hørelse. Medlemmernes gennemsnitsalder er høj, men dog faldende med tilgang af de nye medlemmer. Det indskærpes derfor, at medlemmerne søger at finde frem til personer, der er villige og egnet til at blive medlemmer hos os og medvirke i klubbens aktiviteter. Klubben har fortsat medlemsmøde den 3. onsdag i måneden og normalt bestyrelsesmøde den 1.onsdag i måneden. Hertil kommer diverse møder i de nedsatte udvalg. Den gennemsnitlige mødeprocent ligger på ca. 65. Sommerfesten var en busrundtur i Rudersdal kommune med Niels Peter Stilling og med afsluttende middag i Lions Park restaurant. En tur til alle fulde tilfredshed. Turen til Erichsen s Palæ tirsdag d. 18 november 2008 var en dejlig oplevelse. En tak til Svend for ide og arrangement. Julemødet blev en rigtig hyggelig aften med underholdning og Bankospil. D. 18. marts 2009 blev der arrangeret et stort fællesmøde mellem de 4 lions klubber i Rudersdal med foredrag om emnet: Hvad er demens af demenskoordinator Inge Sørensen. Dernæst var der spørgsmål til Distriktsguvenør Bjarne Bloch. PR-udvalget. Udvalgets arbejde har været koncentreret om tre opgaver: 1) Indlæg om klubbens aktiviteter i lokalaviser, i Lionsbladet The Lion og i Lionsoffice. 2) Revision og udvidelse af klubbens hjemmeside Hjemmesiden er blevet suppleret med klubmøder, lørdagsvagter og bemandingsplan, samt Klubhåndbog og Bilagssamlingen. Tælleren viser, at hjemmesiden i 2008 har haft 1390 besøg 3) Udarbejdelse af PR-materiale til udstillinger og markeder, herunder rullegardiner, der viser klubbens lokale og internationale hjælpeprojekter. Rullegardinerne er doneret af Frivilligcentret Rudersdal. Artiklen 50 år med løver i Søllerød, der omhandler vigtige begivenheder i klubbens 50 års periode til er udkommet i Søllerødbogen

9 Artiklen findes desuden på klubbens hjemmeside. Pjecerne Information om Lions Club Søllerød og Lions Club Søllerøds Fadderskabsprogram i Sri Lanka er fremstillet med hjælp fra Papirsnedkeren. Klubbens IT ansvarlige er redaktør af hjemmesiden. Vedtægter og Klubhåndbog. Der blev i august måned 2008 nedsat et vedtægtsudvalg, som har barslet med: - Vedtægter (forventes vedtaget på Generalforsamlingen d. 15/4-2009). - Klubhåndbog (vedtaget på klubmøde d. 21. januar 2009). - Bilagssamling (som ajourføres løbende). Klubhåndbogen skal give et blik af LC Søllerøds dagligdag og de retningslinier, hvorunder der arbejdes. Den er indlagt på hjemmesiden sammen med Bilagssamlingen. Vedtægterne vil blive indlagt på hjemmesiden, når de er vedtaget. Det væsentligste er ændring i Udvalgsstrukturen, hvorved IR-udvalget og Lokaludvalget bliver repræsenteret i bestyrelsen. Dernæst at kun 5 udvalg meddeler til bestyrelsen: Aktivitetsudvalg, Lokaludvalg, IR-udvalg, PR-udvalg og Møde- og festudvalg. Andre udvalg er underlagt disse 5 udvalg på nær Vedtægtsudvalg og Rudersdaludvalg, der betragtes som ad hoc udvalg og nedlægges, når arbejdet er udført. Således sammenfattet af Hans Bøndergaard Hans Bøndergaard Præsident i klubåret 2008/2009 9

Lions Club Søllerød Årsberetning 2007-2008

Lions Club Søllerød Årsberetning 2007-2008 Lions Club Søllerød Årsberetning 2007-2008 1 LIONS CLUB SØLLERØD Årsberetning for Lionsåret 2007 Præsidentens beretning Nedenfor bidrag fra klubbens forskellige udvalg AKTIVITETERNE I LIONS CLUB SØLLERØD

Læs mere

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Lions Club Søllerød Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Årsberetning for Lionsåret 2012-2013 (Omfatter perioden mellem generalforsamlingerne 18. april 2012 og 11. april 2013) Fremlagt på generalforsamlingen

Læs mere

Klubhåndbog. LC Søllerød. Lions Club Søllerød s Klubhåndbog Udgave 04. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1

Klubhåndbog. LC Søllerød. Lions Club Søllerød s Klubhåndbog Udgave 04. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1 Klubhåndbog LC Søllerød Version: Klubhåndbog 21.01.2009 Med ændringer 19.01.2011 Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1 Klubhåndbogen for Lions Club Søllerød Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1 Formål og

Læs mere

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

Oktober 2008 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

Oktober 2008 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 2 Oktober 2008 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Aktuelt Leder Kay C Pedersen Kay C Pedersen Guvernørrådsformand grf.md@lions.dk Den skarpsindige har bemærket, at vi har fået nyt logo. Det er måske mere

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense

Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN Haderslev, september 2011 Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense Indhold: 1. Guvernørens beretning 2. DICO 3. Projektkoordinator

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2015-1 U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2014 SvaleNyt 1 2015 Indhold ÅRSBERETNINGER FRA 2014: Formandens beretning....4 Regnskabsåret

Læs mere

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT

Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1 Distrikt Grænselandet, Generalforsamling d. 13.04.2012. REFERAT 1. Velkomst v. DG Birthe Kragh Sørensen: 2. Valg af dirigent: ledelsen foreslår: Willy Søndergaard, - valgt. Willy konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Fællesskab gør stærk, men selv den stærkeste kæde er ikke stærkere, end det svageste led!

Fællesskab gør stærk, men selv den stærkeste kæde er ikke stærkere, end det svageste led! Y s Men, Region Danmark DG 2013-14 Distrikt Vest Søren Spangsberg Bro, Mejsevej 8, 6900 Skjern Tlf. 9735 0625 / mbl. 6167 1625 E-mail: sp-bro@skjern-net.dk Klubrapport fra Ansager Y`s Men`s Klub, 2013

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE

U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE U - L A N D S F O R E N I N G E N SVALERNE SvaleNyt 2010 1 1. kvartal Svalernes medlemsblad Årsberetninger fra 2009 SvaleNyt 1 2010 Årsberetningen U-landsforeningen Svalernes medlemsblad Redaktion: Kontoret

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Beretning Regnskab Akureyri, Island. August 2003 NUMMER. IRC_scand 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2003 Beretning Regnskab Akureyri, Island 4 IRC_scand 70. ÅRGANG LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4.

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

NYT DG s NYHEDSBREV 106B

NYT DG s NYHEDSBREV 106B Billeder der kan bruges til DG s klumme: DISTRIKT 106B NYT DG s NYHEDSBREV 106B NR. 9 - Marts 2013 - Lionsåret 2012-2013 DG s klumme Så har vi taget hul på kalenderårets første forårsmåned. Marts er kommet,

Læs mere

Helsegynge til DEMENTE PDG Erik Vandborg LC Greve LC Greve skænkede d. 04.04. en original finsk HELSEGYNGE til Hyggekrogen på plejecenteret

Helsegynge til DEMENTE PDG Erik Vandborg LC Greve LC Greve skænkede d. 04.04. en original finsk HELSEGYNGE til Hyggekrogen på plejecenteret DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 juni 2008 nr. 12 Af DG Kirsten Reimers WE SERVE Lions Frihed til forandring - CHALLENGE TO CHANGE DG Siden sidst: Siden sidst: Dette er som DG mit sidste indlæg til A-nyt.

Læs mere

Februar 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

Februar 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 4 Februar 2009 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Guvernørrådsformanden Kay C Pedersen Jeg oplever, at mange lions ikke er opdateret om den organisation, de er medlem af. Det skal der gøres noget ved.

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4 106B INFO nr. 9 Marts 2009 Indstillinger til distriktsmødet: Ved redaktionens slutning var flg. Lions indstillet til valg på distriktsmødet

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009.

Jernløven. Medlemsblad for LC Jernløse. Husk sidste lionsmøde før sommerferien er ændret fra onsdag den 17. juni til fredag den 19. juni 2009. I dette nummer: Marts 2009 1 Løvebrokker 2 Indbydelse 3 Referat fra klubmøde 4 D-Nyt 5 Convention 2009 6 Støtte til Grønland 7 Guvenørrådsformandens klumme 10 Lions Messe 2009 11 Vigtig information 12

Læs mere

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden: Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl. 19.00 Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer,

Læs mere