Lions Club Søllerød Årsberetning for Lionsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lions Club Søllerød Årsberetning for Lionsåret 2008-2009"

Transkript

1 Lions Club Søllerød Årsberetning for Lionsåret

2 LIONS CLUB SØLLERØD Præsidentens beretning for Lionsåret 2008/09. Jeg skal først og fremmest takke for den ære og tillid det er at være Præsident for en traditionsrig og velfungerende klub, som Lions Club Søllerød er det. En klub som traditionen tro året igennem har haft store opgaver at varetage, og som det takket være klubbens medlemmer, er lykkedes at gennemføre. Klubben er kendt på landsplan, som en af de mest aktive og iderige. Klubben har i årets løb haft 2 udmeldinger af gode medlemmer, der har udført et fremragende humanitært arbejde som medlem af Lions i mange år: Willy Falck Olsen af helbredsmæssige grunde. Finn B. Larsen, der fratrådte som kasserer med ønske om en pause. Jobbet som kasserer er blevet varetaget af Svend Jensen. Klubben har haft en tilgang på 4 medlemmer: Søren Juul er vendt tilbage til vores lokalområde og er efter et antal år i LC Helsingør igen medlem af LC Søllerød. Tilgang af 3 nye medlemmer: Hans Jørgen Henriksen, Tom Matz og Steffen Norling. Alle 4 er allerede meget aktive i klubbens gøremål. Dernæst har der været tildelt Lions højeste udmærkelse Melvin Jones Fellow til 2 medlemmer: Henrik Navntoft og Jørn Velser for deres store indsats i klubben gennem over 20 år. Lions Club Søllerød har på nuværende tidspunkt 35 medlemmer. Det har været en spændende opgave at være præsident, og jeg er taknemmelig for den flotte støtte, hjælpsomhed og tålmodighed både bestyrelsen og medlemmerne i øvrigt har udvist. Jeg vil takke alle medlemmer af Lions Club Søllerød for den store indsats, de har ydet i årets løb. Vores klub skylder også en stor tak til mange donatorer: Såvel firmaer som private, som har givet store mængder af effekter, som vi har kunnet sælge eller videresende til de aktiviteter, vi støtter i Danmark og i de fattige udviklingslande. Året store og traditionsrige loppemarked havde i år en omsætning på kr.. Vi har nu 7 telte og har dermed reduceret omkostninger fremover betydeligt mod til gengæld at have påtaget et merarbejde. Loppemarkedet kunne ikke have lykkedes uden de mange personer som hjalp til med at få det hele til at virke på selve dagen og de af klubben medlemmer der i sagens natur måtte tage en ekstra tørn. Klubmedlemmernes indsat har været ihærdig, hvilket har betydet at vores Julemarked igen har sat ny rekord med en omsætning=overskud på kr.. Præsidenten håber på klubben vegne, at det næste julemarked igen vil være et godt indslag for Lions Parks beboere og vil blive mindst lige så velbesøgt af lokalbefolkningen, som det har været i år. En tak til Lions Park for et meget fint samarbejde. I årets løb har Vedtægtsudvalget udarbejdet en Klubhåndbog, der fortæller om klubbens arbejde og organisation. Klubhåndbogen er suppleret med en Bilagssamling, der indeholder dokumenter til brug for klubbens dagligdag. Ydermere ligger der et forslag til vedtægter for LC Søllerød. På det seneste har jeg i marts 2009 på vores Rudersdal fællesmøde oplevet en meget positiv udvikling i samarbejdet med LC Søllerød, Mølleaa, LC Hørsholm-Vedbæk og LC Birkerød. En tak til Rudersdaludvalget for at få dette arrangement op at stå. 2

3 Det er også med stor glæde, at LC Søllerøds Ældrefond nu er på plads og fremover kan begynde at virke efter deres nye vedtægter. Her har Niels Friis-Hansen ydet en fremragende indsats både i Lions Parks Søllerøds Fondbestyrelse og i Ældrefonden. Til slut en stor tak til alle klubbens medlemmer for deres indsats året igennem og til familierne for deres opbakning til vores medlemmers hyppige fravær i klubbens tjeneste. Med løftet pote. Hans Bøndergaard Præsident LC Søllerød i klubåret 2008/09. Aktiviteterne i Lions Club Søllerød kan inddeles i: A: Vores donationer. B: Indsamling af midler. C: Humanitære aktiviteter. D: Klub og klubliv. A: Vores donationer: 2009: kr. til Ny Holte Skole i anledning af 100 års jubilæum d. 22. januar : kr. til underholdning i forbindelse med Luciaaften i Lions Park Søllerød kr. til børne- og ungdomsarbejdet, Teatermejeriet kr. til sponsorgaver til deltagerne, Molboløbene kr. til "Save the Children for our nation safety", Thailand, samarbejde mellem Lions klubber i Thailand og Danmark kr. til ny flagstang i forbindelse med foreningens 75 års jubilæum, Søllerødlejren kr. til særlig festligholdelse af arrangement den 21. nov Viseaftener på Havarthigården, hvor det er 25 år siden viseaftenerne startede kr. til nyt billardklæde i Lions Park kr. til Holte IF Volleyball kr. til Lions Parks årlige bustur kr. til inventar til naturværkstedet på DDS Mølleå Divisions lejrplads i Nejlinge ved Helsinge ( Det danske Spejderkorps) kr. til Sind i Rudersdal til hjælp til ferierejse kr. Ældreprisen 2008 til Krogholmgaard inklusiv plantning af et japansk kirsebærtræ til personalet i Hus 4 på Krogholmgaard for deres store indsats for de ældre demente beboere Kr. til Breathe SMART - Tilbud til utilpassede unge med tunge sociale problemer. Støtte til tur til Norge for at besøge et tilsvarende behandlingssted kr. til LC Virum til et ½ hus i Congo i forbindelse med klubbens 40 års jubilæum kr. til Vedbæk Garden i forbindelse med deres 50 års jubilæum kr. til Lakshmi Ashrams venner kr. er overført til Sri Lanka for de 102 Fadderskaber, som vi formidler, i Heraf har LC Søllerød doneret kr til vore 6 fadderskaber - heraf 5 til medicinstuderende - og klubmedlemmer yderligere kr til 12 fadderskaber for skolesøgende børn. I 2009 er der indtil nu overført kr , samt et restbeløb fra 2007 på kr fra dispositionskontoen til Sri Lanka. 3

4 Naturaliedonationer. Naturalier (tøj og sko m.m.) er i november 2008 givet til skole i det fattige Naujosi Uta i Litauen. Donationen, der har en vurderingsværdi på kr., er sendt gennem LC Virum B. Indsamling af Midler. Loppemarkedet. Årets loppemarked blev som vanligt afholdt den anden week- end i september. Klargøringen var uden vanskeligheder, idet Ålholm kom ned 2 telte til, og der var ingen besvær med at opsætte de 4 indkøbte telte. Vi modtog værdifuld hjælp til opbæringen af effekter fra enkeltpersoner samt fra en Holte Volleyball klub. En effektiv hjælp. Under selve loppemarkedet medvirkede mange af klubbens familiemedlemmer, hustruer til tidligere medlemmer af LC Søllerød, repræsentanter fra det Civile Beredskab samt medlemmer fra LC Søllerød, Mølleå. En stor tak til alle hjælpere uden hvilken, vi ikke kunne have gennemført vores marked. Vi var begunstiget med dejligt sensommervejr hvilket medvirkede til en dejlig stemning hele vejen igennem. Omsætningen på loppemarkedet var på kr ,-, hvilket er mindre end tidligere år, men dette opvejes af færre udgifter samt mindre udgifter på leje af telte. Da Ålholm ikke sætter telte op næste år, er der indkøbt yderligere 3 telte (Sko, Legetøj og Gavebod). Julemarkedsudvalget. Lions Familiejulemarked blev holdt den 29.november kl i Lions Park Søllerød. Salget var altovervejende, som mange tidligere år, baseret på fabriksnye varer doneret af SIRIUS A/S. Klubbens medlemmer hentede tingene den 23. november både med en flyttevogn og anhængere. Der blev spillet julemelodier i restauranten og Vedbæk Garden satte som sædvanligt sit festlige præg på aktiviteten. Lions Club Søllerød fortsatte salget fra kælderen de følgende 2 lørdage fra kl Det samlede overskud blev på kr. inklusiv flere medlemmers værdifulde salg på arbejdspladser. Butikken i Lions Park. Året 2008 har været et nogenlunde normalt år. Totalomsætningen har været lidt større end sidste år. Overskuddet i år deles ligeligt mellem Mølleå og os. Samarbejdet med Lions Club Mølleå omkring driften af butikken er fortrinligt. Formanden for butiksudvalget Bent Stougaard vil gerne rette en stor tak for godt samarbejde. Butiksudvalget og personalet skal dog anmode om, at såvel beboerne som de ansatte i Lions Park og klubbernes medlemmer bruger butikken så meget som muligt, da alle dermed er med til at gøre det muligt for klubberne at uddele donationer til forskellige humanitære formål. Frimærker. Frimærkerne har i klubåret 2008/2009 givet et overskud på kr.. Flasker. Flaskeindsamlingen gav i dette Lionsåret kr.. Lions Club Søllerøds Ældrefond. De to legater er blevet sammenlagt til Lions Club Søllerøds Ældrefond med egne vedtægter. Uddelinger fra fonden skal ske i prioriteret rækkefølge i henhold til 3 i deres vedtægter. Disse er indlagt på vores hjemmeside. Mere herom under Ældrefondens egen generalforsamling. 4

5 C. Humanitære aktiviteter. IR-udvalget. IR - udvalget koordinerer klubbens humanitære indsats i de fattige udviklingslande Sri Lanka, Nepal og Indien, samt aktiviteter under Nordisk kvadrille. For at få størst udbytte af klubbens internationale hjælp, har vi koncentreret hjælpen om aktiviteter, vi selv udfører sammen med Lions klubber i Nepal og Sri Lanka. Der er desuden ydet støtte til uddannelsen af en ung pige i Indien og sammen med LC Virum til et fattigt børnehjem i Litauen. I Nepal og Sri Lanka har vi oprettet mikrolån banker (se nedenfor). I Sri Lanka er startet et Landsbyprojekt (se nedenfor). Fadderskaberne i Sri Lanka er blevet udbygget (se nedenfor). I Nepal er støtten til Lions Free Clinic i Kathmandu fortsat, medens støtten til Rudrabari Forest Project i det østlige Nepal har været indstillet på grund af den politiske uro i området. Lions kamp mod blindhed. LIONS har siden starten i 1917 prioriteret bekæmpelse af blindhed i Verden meget højt. De største fælles verdensomspændende Lionsprojekter har da også været "Lions kamp mod blindhed ", der blev gennemført i perioderne og i De to kampagner har i alt givet 2,6 milliarder kroner, hvoraf den sidste kampagne gav 1,2 milliarder kr.. LC Søllerød har bidraget med henholdsvis kr. (fra salg af Lions vin) og kr.(fra salg af et maleri). Indien Laksmi Asram. I forbindelse med vort jubilæum donerede vi kr. til udbygning af køkkenfaciliteterne i Ashrammens bygningskompleks i Kasurani i indisk Himalaya. Dette arbejde er nu i gang. Køkkenet er i februar 2009 næsten helt færdigt. Vort støttebidrag blev brugt til i den indledende fase at grave ud for fundamentet efter bortsprængning af et klippeparti. Det var faktisk et stort projekt, men bygningen, som er i to etager, er nu færdig, og kun nogle indvendige detaljer mangler. I underetagen er der et stort nyt køkken og på første sal et kontor samt et IT-lokale til eleverne. Jaya Pande, hvis uddannelse vi har støttet gennem flere år, har nu forladt Ashrammen for at læse videre i Allahabad. Men vi vil i forsommeren 2009 modtage beskrivelse og data for en ny elev, som de håber, at vi vil støtte fremover. Nepal. Den politiske uro i Nepal har desværre bevirket, at vi ikke i år har sendt en container med medicinsk udstyr m.m. til vore projekter i landet. Problemet synes imidlertid nu løst. Konflikten har ikke berørt Lions Free Clinic i Kathmandu (lægecenter med tilknyttet ambulancetjeneste), medens der har været politisk uro i det østlige Nepal, hvor Rudrabari Forest Management projektet, der omfatter omdannelse af 20 hektar stor stenørken til en plantage med bananer, mangotræer og lægeurter, samt en lægekonsultation, et kvindetræningscenter og en skole, befinder sig. Vi har for nylig fået oplyst, at den lokale befolkning sammen med politikerne har holdt hånden over projektet, at skolen er udvidet fra 100 børn til 120 børn, samt at klinikken er blevet udbygget trods den politiske uro i området. Mikrolånene, der blev startet i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum, fungerer yderst tilfredsstillende (se nedenfor). Sri Lanka Fadderskaber. I 2008 er kr. overført til Sri Lanka for de 102 Fadderskaber, som vi formidler. Heraf har LC Søllerød doneret kr til vore 6 fadderskaber - heraf 5 til medicinstuderende - og klubmedlemmer yderligere kr til 12 fadderskaber for skolesøgende børn. 5

6 I 2009 er der indtil nu overført kr , samt et restbeløb fra 2007 på kr fra dispositionskontoen til Sri Lanka. Ved årsskiftet til 2009 har vi mistet nogle sponsorer, i et vist omfang i forbindelse med, at deres sponsorbarn har afsluttet sin skolegang og derfor har forladt projektet, men langt de fleste har accepteret af fortsætte. Vi har også fået nogle nye sponsorer. Tilsvarende har et antal børn og studerende færdiggjort deres uddannelse. Vi har derfor bedt Sri Lanka sende os forslag til 8 nye sponsorater for Antallet af sponsorater vil være nogenlunde uændret. Sri Lanka Lions Adopted Villages. Vi har i 2008/09 stået fadder for et ambitiøst landsbyudviklingsprojekt, som skal skabe udvikling i 16 tilbagestående landsbyer i det sydlige Sri Lanka, ikke mindst ved at bringe IT-undervisning til byerne. Projektet var planlagt af Distriktsguvernør Salman Karunasekara, Dist. 306 A2, Sri Lanka - som var LC Søllerøds partner under Tsunamiindsatsen - men vi har ført alle forhandlinger med LCIF om at opnå tilsagn om en International Assistance Grant til IT-delen af det samlede hjælpeprojekt. Vi fik bevilget godt US $ under forudsætning af, at de gennemførende klubber LC Søllerød og LC Galupura Central kunne rejse mindst et tilsvarende beløb. LC Søllerød har selv bidraget med US $ og LC Karup, LC Søborg og LC Odsherred har på vor opfordring øget beløbet med kr altså en samlet dansk støtte på rundt kr Lionsklubberne i distrikt 306 D skaffer selv de øvrige nødvendige midler. Skolerne i de 16 underudviklede landsbyer har over elever og hver skole udstyres med 2 computere med tilbehør, så eleverne kan modtage IT-undervisning fra skolernes kvalificerede lærerkræfter. Lionsklubberne har herudover i week-enderne stået for undervisningstilbud til de arbejdsløse unge og tager sig af vedligeholdelse af computerne. Hver landsby bliver tilknyttet en bestemt Lions klub, som varetager den øvrige hjælpeindsats og udviklingen bliver løbende overvåget af Zone- og regionsformænd såvel som distriktsguvernøren, der vil fremsende regelmæssige rapporter om fremgangen til støtteklubberne her i Danmark. En række delrapporter er allerede modtaget, men indsatsen fortsætter og hele projektet forventes afsluttet tidligt i 2009, hvorefter en afsluttende detaljeret rapport vil blive fremsendt via os til LCIF. Mikrolån en ny aktivitet i Nepal og Sri Lanka. Ved 50-årsjubilæet i 2007 oprettede vi Lions Microloans Foundation og afsatte kr til dette formål. Heraf blev kr overført til Branch Office Sri Lanka, etableret i samvirke med LC Hikkaduwa og kr til Branch Office Nepal, etableret i samvirke med LC Bishal Bazar, Kathmandu. Første uddeling i Sri Lanka fandt sted 22. september 2007 og i Nepal 21. april Fra begge afdelinger foreligger nu rapport om, at de første tilbagebetalinger er indgået og benyttet til uddeling af nye mikrolån - bankidéen virker altså! Fra Sri Lanka, hvor man kom først i gang, foreligger endvidere revideret regnskab for 2007/08 For at skaffe mere kapital til formålet udbød vi i MINIprojektkataloget andelsbeviser med forskellige beløbsstørrelser, dels til de 2 etablerede Mikrobankafdelinger, dels til oprettelse af en tredje. I 2008/09 er der herefter nytegnet 11 andelshavere fordelt således. Nepal: LC Eysturoy kr , LC Mols kr , LC Frederiksværk kr og LC Bjerringbro kr i alt kr

7 Sri Lanka: LC Hjørring Sct. Cathrina kr , LC Odense Sct. Albani kr , LC Nyborg kr , LC Morsø, kr , LC Haarby, kr og LC Karlslunde kr i alt kr Ny afdeling (i et andet land): LC Odder kr (desuden forhandles med endnu en klub om et bidrag på kr ). Overførsel af de modtagne bidrag vil ske senere i 2009, når yderligere rapporter er indgået fra de 2 eksisterende afdelinger - til den nye afdeling først, når denne er oprettet i samvirke mellem en dansk klub og dennes venskabsklub i et udviklingsland. Nordisk Kvadrille Vi har bedt LC Haugesund og LC Ystad om inden næste Kvadrillemøde at overveje, om Mikrolån projektet kunne udbygges til et Kvadrilleprojekt eller om andre forslag kunne fremlægges så betids, at vore klubber kunne tage stilling til de økonomiske aspekter forud for næste Kvadrillemøde. I tankerne har også været et projekt i Tyrkiet samt et i Vietnam. LC Haugesund meldte for sent om mødet i juni Det blev derfor besluttet at udskyde mødet til 5-6. juni Dette møde er nu aftalt. Forslag om fællesrejse er under udarbejdelse. Der regnes med at 3-5 medlemmer deltager med ledsagere. Lokaludvalget. Lokaludvalget har i det forløbne år imødekommet en række ansøgninger om støtte til mange forskellige formål. Vi uddelte Lions Ældrepris til personalet fra hus 4 på Krogholmgård. En lidt anderledes modtager, idet det ikke var en enkelt person, men en personalegruppe, der blev året prismodtager. Vi har i løbet af året foreløbig imødekommet ansøgninger fra: - Breathe SMART, støtte til rejse til Oslo for en gruppe unge. - Sind i Rudersdal, støtte til ferierejse for sindslidende. - Mølleå division, Det danske Spejderkorps, støtte til inventar til Nejlinge Hytten. - Lions Club Virum i forbindelse med jubilæum: ½ hus i Congo.. - Holte IF Volleyball. - Teatermejeriet, støtte til børne- og ungdomsarbejdet. - Viseaftener på Havartigården, støtte til særligt arrangement i forbindelse 25 års jubilæum. - Søllerødlejren, støtte til ny flagstang i forbindelse med 75 års jubilæum. - Molboløbene 2009, støtte til afholdelse af løbet i den 50. sæson. - Ny Hole Skole, støtte til udgivelse af festskrift i forbindelse med skolens 100 års fødselsdag. Lions Park Udvalget. Sommerudflugt for Lions Parks beboere. Som tidligere har klubben gennemført fredag d. 23. maj 2008 en sommerudflugt for beboerne på Lions Park. Turen gik denne gang med bus op langs Strandvejen via Helsingør til Hornbæk og Gilleleje. Derfra videre til Hillerød, hvor kaffen blev indtaget ved Frederiksborg Slot. Hjemturen skete via Fredensborg til Lions Park. Deltagerne havde en dejlig tur. Luciafest. Luciafesten for Parkens beboere blev afholdt den 11. december. Mange beboere havde imødekommet klubbens invitation, så restauranten var fuldt besat. Traditionen tro blev festen indledt med det stemningsfulde Luciaoptog bestående af piger fra Gl. Holte Kirkes menighed. Herefter serverede Klubben med hjælp fra Lions Parks køkken og repræsentanter fra 7

8 LC Søllerød, Mølleå gløgg og æbleskiver, der blev indtaget med behag. Efterfølgende underholdt Den rullende Opera med programmet: På Løs Tangent. Alt i alt en fantastisk aften arrangeret af Lions Park udvalget. Særlige tiltag. Udvalget har drøftet klubbens aktivitetsomfang og fundet, at de eksisterende aktiviteter måske kan udbygges til at give bedre udbytte. Men nye tiltag foreslås ikke iværksat, med mindre det er muligt at få mere regelmæssig opbakning omkring medvirken til forberedelserne fra et større antal klubmedlemmer. Det er vort skøn, at ikke tilstrækkelig mange kan sammenpasse det nødvendige tidsforbrug hertil med andre aktiviteter og interesser. Udvalget foreslår dog, at det på sigt overvejes, om en ny "forårsfestival" kunne etableres i samvirke med de øvrige Rudersdalklubber, dels for at understrege fællesskabet både indadtil og udadtil - og dels for hen ad vejen at øge vor økonomiske formåen. D. Klub og klubliv. Lions Club Søllerød har på nuværende tidspunkt 35 medlemmer. Klubben har haft en tilgang på 4 medlemmer i året idet et tidligere medlem er vendt tilbage til lokalområdet, samt tilgang af 3 nye medlemmer (Hans Jørgen Henriksen, Tom Matz og Steffen Norling). Der har været afgang af 2 personer. 1. Vores kasserer meddelte i maj 2008, at han ønskede at ophøre med kassererjobbet samt ønskede en pause i sit medlemskab af LC Søllerød. Kasserjobbet er i indeværende klubår blevet overtaget af Svend Jensen. 2. Willy Falck Olsen på grund af svigtende syn og hørelse. Medlemmernes gennemsnitsalder er høj, men dog faldende med tilgang af de nye medlemmer. Det indskærpes derfor, at medlemmerne søger at finde frem til personer, der er villige og egnet til at blive medlemmer hos os og medvirke i klubbens aktiviteter. Klubben har fortsat medlemsmøde den 3. onsdag i måneden og normalt bestyrelsesmøde den 1.onsdag i måneden. Hertil kommer diverse møder i de nedsatte udvalg. Den gennemsnitlige mødeprocent ligger på ca. 65. Sommerfesten var en busrundtur i Rudersdal kommune med Niels Peter Stilling og med afsluttende middag i Lions Park restaurant. En tur til alle fulde tilfredshed. Turen til Erichsen s Palæ tirsdag d. 18 november 2008 var en dejlig oplevelse. En tak til Svend for ide og arrangement. Julemødet blev en rigtig hyggelig aften med underholdning og Bankospil. D. 18. marts 2009 blev der arrangeret et stort fællesmøde mellem de 4 lions klubber i Rudersdal med foredrag om emnet: Hvad er demens af demenskoordinator Inge Sørensen. Dernæst var der spørgsmål til Distriktsguvenør Bjarne Bloch. PR-udvalget. Udvalgets arbejde har været koncentreret om tre opgaver: 1) Indlæg om klubbens aktiviteter i lokalaviser, i Lionsbladet The Lion og i Lionsoffice. 2) Revision og udvidelse af klubbens hjemmeside Hjemmesiden er blevet suppleret med klubmøder, lørdagsvagter og bemandingsplan, samt Klubhåndbog og Bilagssamlingen. Tælleren viser, at hjemmesiden i 2008 har haft 1390 besøg 3) Udarbejdelse af PR-materiale til udstillinger og markeder, herunder rullegardiner, der viser klubbens lokale og internationale hjælpeprojekter. Rullegardinerne er doneret af Frivilligcentret Rudersdal. Artiklen 50 år med løver i Søllerød, der omhandler vigtige begivenheder i klubbens 50 års periode til er udkommet i Søllerødbogen

9 Artiklen findes desuden på klubbens hjemmeside. Pjecerne Information om Lions Club Søllerød og Lions Club Søllerøds Fadderskabsprogram i Sri Lanka er fremstillet med hjælp fra Papirsnedkeren. Klubbens IT ansvarlige er redaktør af hjemmesiden. Vedtægter og Klubhåndbog. Der blev i august måned 2008 nedsat et vedtægtsudvalg, som har barslet med: - Vedtægter (forventes vedtaget på Generalforsamlingen d. 15/4-2009). - Klubhåndbog (vedtaget på klubmøde d. 21. januar 2009). - Bilagssamling (som ajourføres løbende). Klubhåndbogen skal give et blik af LC Søllerøds dagligdag og de retningslinier, hvorunder der arbejdes. Den er indlagt på hjemmesiden sammen med Bilagssamlingen. Vedtægterne vil blive indlagt på hjemmesiden, når de er vedtaget. Det væsentligste er ændring i Udvalgsstrukturen, hvorved IR-udvalget og Lokaludvalget bliver repræsenteret i bestyrelsen. Dernæst at kun 5 udvalg meddeler til bestyrelsen: Aktivitetsudvalg, Lokaludvalg, IR-udvalg, PR-udvalg og Møde- og festudvalg. Andre udvalg er underlagt disse 5 udvalg på nær Vedtægtsudvalg og Rudersdaludvalg, der betragtes som ad hoc udvalg og nedlægges, når arbejdet er udført. Således sammenfattet af Hans Bøndergaard Hans Bøndergaard Præsident i klubåret 2008/2009 9

Lions Club Søllerød Årsberetning 2007-2008

Lions Club Søllerød Årsberetning 2007-2008 Lions Club Søllerød Årsberetning 2007-2008 1 LIONS CLUB SØLLERØD Årsberetning for Lionsåret 2007 Præsidentens beretning Nedenfor bidrag fra klubbens forskellige udvalg AKTIVITETERNE I LIONS CLUB SØLLERØD

Læs mere

Årsberetning for Lions Club Søllerød 2011-12

Årsberetning for Lions Club Søllerød 2011-12 Årsberetning for Lions Club Søllerød 2011-12 Det har været mit privilegium at være præsident for Lions Club Søllerød det sidste år. Efter min opfattelse er det år forløbet godt og tilfredsstillende. Jeg

Læs mere

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 LIONS CLUB SØLLERØD THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS - DISTRIKT 106 D - DENMARK Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Årsberetning for Lionsåret 2010-2011 Fremlagt på generalforsamlingen

Læs mere

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Lions Club Søllerød Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Årsberetning for Lionsåret 2012-2013 (Omfatter perioden mellem generalforsamlingerne 18. april 2012 og 11. april 2013) Fremlagt på generalforsamlingen

Læs mere

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Lions Club Søllerød Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Årsberetning for Lionsåret 2013-2014 (Omfatter perioden mellem generalforsamlingerne 17. april 2013 og 23. april 2014) Fremlagt på generalforsamlingen

Læs mere

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

LIONS CLUB SØLLERØD. Årsberetning for Lionsåret 2005-2006. Aktiviteterne i Lions Club Søllerød kan inddeles i:

LIONS CLUB SØLLERØD. Årsberetning for Lionsåret 2005-2006. Aktiviteterne i Lions Club Søllerød kan inddeles i: LIONS CLUB SØLLERØD Årsberetning for Lionsåret 2005-2006. Efter mange års medlemskab som engageret menigt medlem, accepterede jeg med nogen betænkelighed, at påtage mig opgaven at være præsident. Det er

Læs mere

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1 LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER Vedtægter LC Søllerød Enkelte rettelsers udestår. Vedtægter 15.04.2009 - version 01 Side 1 Vedtægter Lions Club Søllerød. Indholdsfortegnelse. Side 1. Formål....... 2 2. Tilknytning

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Klubhåndbog. LC Søllerød. Lions Club Søllerød s Klubhåndbog Udgave 04. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1

Klubhåndbog. LC Søllerød. Lions Club Søllerød s Klubhåndbog Udgave 04. Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1 Klubhåndbog LC Søllerød Version: Klubhåndbog 21.01.2009 Med ændringer 19.01.2011 Søllerød - klubhåndbog 04.doc Side 1 Klubhåndbogen for Lions Club Søllerød Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1 Formål og

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Lions Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. Lions Søllerød. Klubhåndbog 20160514 V509.docx Side 1/24

Lions Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. Lions Søllerød. Klubhåndbog 20160514 V509.docx Side 1/24 Klubhåndbog Lions Søllerød Klubhåndbog 20160514 V509.docx Side 1/24 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget... 5 1.3 Informationskilder...

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Af Hans Jørgen Ravnborg, formand for bestyrelsen Så er vi igen nået til årets vigtigste begivenhed i

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Årsberetning v/ Karen Margrethe Ur-Rehman

Årsberetning v/ Karen Margrethe Ur-Rehman Page 1 of Årsberetning v/ Karen Margrethe Ur-Rehman Bestyrelsen: 3 valgte mdl. fra menigheden: Annette Wissendorf Jensen, næstfmd Birgitta Bohn Thomsen (Poul Lund, udgået ved fratrædelse af stilling) 2

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015. På generalforsamlingen sidste år indledte jeg med at sige, at det har været et spændende år i Frivilligcenter

Læs mere

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Rudersdal Kommune tirsdag den 11. september 2012 hos DDS Birkegruppen Til stede: Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS,

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN - MATEMATIK I MARKEN Aloe vera-planter er meget benyttet i helseprodukter, også i Indien. Så ved siden af marker med majs og

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Foreningen Glamsbjerg - Beretning 2011 Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen

Foreningen Glamsbjerg - Beretning 2011 Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen Foreningen Glamsbjerg - Beretning 2011 Fremlagt den 13. februar 2012 på Generalforsamlingen Jeg vil traditionen tro begynde med at orientere om medlemstallet i Foreningen Glamsbjerg: Medlemstallet er på

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2015 OG BERETNING OG REGNSKAB 2015 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2015 Sømandsforeningen har i årets løb fået flere nye medlemmer, som er anbefalet af nuværende medlemmer af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK e-mail: ysmen@ysmen.dk

Y s MEN INTERNATIONAL REGION DANMARK e-mail: ysmen@ysmen.dk Til præsidenterne i Distrikt Østjyllands klubber DGE, DGEE, webmaster og BF-assistent/skatmester (distriktsledelsen) RLM og RLME sektion Nord 2 Hermed indkaldes til distriktsrådsmøde Risskov, den 26. januar

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den )

Beretning for Hovborg Brugsforening. (generalforsamling den ) Beretning 2015 for Hovborg Brugsforening (generalforsamling den 14.04.16) Dette er Hovborg brugsforenings årsberetning nr. 106. 2015 har været et år med mange udfordringer, hvilket også fremgår af årets

Læs mere

Valg af Guvernørrådsformand 2011-2012.

Valg af Guvernørrådsformand 2011-2012. Pr imær f ir maadr ess e Adr esselinj e 2 Adr esselinj e 3 Adr esselinj e 4 Telef on: 31 3 2 33 34 Fax : 31 32 33 35 E- mail : nogen@ex ample.com 106B INFO nr. 12/09-10 juni 2010 Distriktsmødet i Hurup

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011-12.

Bestyrelsens beretning for 2011-12. Bestyrelsens beretning for 2011-12. Grundejerforeningen ønsker at sikre Trørød dets grønne karakter. Grønne haver med plads til træer, plæner, blomsterbede. En rolig trafik gennem landsbyen, der ikke skæmmer

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

YaSally Støtteorganisation for Gambia

YaSally Støtteorganisation for Gambia Den 20. marts 2015 Referat fra generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 19.00-22.00 i Sognehuset i Højby (nabo til kirken), Højbyvej 37, 5260 Odense S Deltagere: Winnie Andersen, Kristian Bjerg,

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Til stede: Anders, Kim, Bent, Per, Henrik, Morten, Aline, Marcus, Michael

Til stede: Anders, Kim, Bent, Per, Henrik, Morten, Aline, Marcus, Michael Referat fra bestyrelsesmøde i Brøndby Bordtennis Klub Tirsdag den 9 December 2014 kl. 19. Til stede: Anders, Kim, Bent, Per, Henrik, Morten, Aline, Marcus, Michael Afbud: Lotte Nye tiltag og ideer v./michael

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling. Torsdag 28/ kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg.

Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling. Torsdag 28/ kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg. Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling Torsdag 28/4 2016 kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg. Til stede ved generalforsamlingen var Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand),

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Viborg Y s Men s Club

Viborg Y s Men s Club Viborg Y s Men s Club Viborg Y s Men s Club 1966-2016 Et tilbageblik over nogle af de begivenheder og aktiviteter, som klubben har arbejdet med igennem de mange år. Alt sammen for at kunne hjælpe og støtte

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 april 2008 nr. 10

DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 april 2008 nr. 10 DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 april 2008 nr. 10 Af DG Kirsten Reimers WE SERVE Lions Frihed til forandring - CHALLENGE TO CHANGE DG Siden sidst: Så er der atter gået en måned, siden jeg skrev indlæg

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Travlt og begivenhedsrigt år, som afspejler det vi som Frivillighus befinder os i.

Travlt og begivenhedsrigt år, som afspejler det vi som Frivillighus befinder os i. Generalforsamling i Kontakt mellem Mennesker Mandag den 14. marts 2016 Referat. Dagsorden: 1) Valg af dirigent: Frances valgt. 2 Stemmetællere: Helen og Birgithe valgt. Referent: Erwin valgt. 2) Formandens

Læs mere

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017

JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 JARUN.DK 28. ÅRGANG NR 5 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN JUNI/JULI 2017 Errindlev købmandshandel Stor tilslutning til Klovneløbet Søndag d. 21/5 skete der en hel del i Errindlev Der var serie 2-fodboldkamp,

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2014 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 Sømandsforeningen Af 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2014 Sømandsforeningen har igen i 2014

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Formandens beretning for 2016.

Formandens beretning for 2016. Formandens beretning for 2016. 2016 blev året hvor Skævinge Kunstforening kunne fejre sit 40 års jubilæum. Takket være sponsorater fra lokale virksomheder, Klub Lions Skævinge og penge fra Folkeoplysningsudvalget

Læs mere