Øremærket til idræt ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øremærket til idræt ( 21.61.20.)"

Transkript

1 Aktstykke nr. 134 Folketinget Afgjort den 20. august Kulturministeriet. København, den 19. maj a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt ,70 kr. til følgende formål: 1) tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål; 2) tilskud til regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, jf. finanslovsaftale ( ) samt 3) administration. Bevillingen er optaget på Finansloven under Tipsfonde, Regulering vedr. tipsfonde og Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i henhold til L /3 2003, om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven). Beløbet til fordeling svarer til 23,88 pct. af Kulturministeriets samlede udlodning på 3,74 pct. af overskuddet for regnskabsåret 2009 i Danske Spil A/S efter fratrækning af administrationsbidrag. Hertil kommer tilbageførte tilskud, overførte beløb samt puljens andel af særbevilling på Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S. Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud Tilbageførte tilskud i 2009 Videreførelse fra 2009 I alt ,32 kr ,94 kr ,44 kr ,70 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2: Oversigt over foreslået fordeling 2010 Fordelte tilskud, aktstykket Administration Videreførelse til brug i 2011 Øremærket til idræt ( ) ,74 kr ,00 kr ,96 kr ,00 kr. AK000764

2 2 I alt ,70 kr. Ifølge finanslovsaftale for perioden overføres i alt 20 mio. kr. fra denne pulje til regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, I hvert af årene 2010 og 2011 overføres således 7,0 mio. kr. til handlingsplanen. Videreførelsen af midler til brug i 2011 sker for at sikre et stabilt niveau i tildeling af tipsmidler fra puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål i det kommende år. Tabel 3: Oversigt over ansøgninger 1 Indstillet til delvis imødekommelse Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål 61. under øvrige tipspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser I alt modtaget 222 En oversigt over indstillede ansøgere fremgår af tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1 en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne tipspulje i årene sammen med det i 2010 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. Tabel 4: foreninger der er indstillet til tilskud Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb i kr.* ADDA Agricultural Development Denmark Asia Formål: At arbejde for fremme af selvforsyningsgraden og forbedre de økonomiske vilkår for de fattigste dele af landbefolkningen i ulande gennem at yde hjælp til selvhjælp; at igangsætte landbrugs- og fødevareprojekter i ulande; at støtte social og miljømæssig bæredygtig udvikling hos målgruppen. ADRA Danmark Formål: At lindre akut nød samt at arbejde for en langsigtet og bæredygtig udvikling blandt fattige og underprivilegerede befolkningsgrupper og styrke deres muligheder for at skabe et værdigt liv. Afrika Kontakt Opbygning af lokal infrastruktur i Nordvietnam: Irrigation, brønde, fiskedamme, sanitet, kultur- og sundhedshuse Landbrugstræning af bønder i Nordvietnam Videokonferenceudstyr i Nærum, Uganda og Rwanda Køleskabe (2 stk.) Komfur og emhætte Udvidelse af medlemsdatabase i Navision Renovering af badeværelse Renovering af sekundært køkken , ,17

3 3 Formål: At støtte folkelige bevægelser og deres organisering samt forbedre deres vilkår for politisk indflydelse. At sikre de universelle menneskerettigheder med vægt på de sociale og økonomiske rettigheder. Aibidji Formål: Socialt arbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (AKO) Formål: At formidle nødhjælp gennem AKOs lokale kontakter på et givent sted, hvor der er behov for nødhjælp. Aktive Modstandsfolk Formål: Samling af tidligere modstandsfolk Amnesty International Formål: Arbejder for folks basale menneskerettigheder Kampagnemateriale Børnehjem YMCA, Armenien Børnehjem, Armenien IT software Ulandsprojekt: Genopbygning i Sri Lanka Ulandsprojekt: Suppekøkken i Nepal IT hardware Trykning af informationsmateriale Transport af nødhjælp Ture til kz-lejr Sachsenhausen, Potsdam og Berlin til september 2010, samt fællesarrangementer Trykning af blad/pjece Trykning af bladet Amnesty Trykning af oplysningsmateriale (for folkeskolelærere) Trykning af årsberetning Istandsættelse af kontorlokaler (renovation af køkken, fjernelse af gulvtæpper, renovation af gulv og istandsættelse af kontorer) Istandsættelse af undervisnings- og kontorlokaler (udluftning, udskiftning af møbler, materiale opbevaring, etablering af ny skydedør) Trykning af kampagnematerialer (anti-diskrimination og Demand Dignity ) Fornyelse af hardware , , , , ,84

4 4 Anima Formål: Forening for alle dyrs rettigheder. Fremme dyreetik og informere om dyrs forhold i Danmark mv. ApiAid Formål: At udføre nødhjælpsog udviklingsarbejde internationalt Arratas Venner Formål: Aktiviteter for børn og voksne i Ukraine ASF- Dansk Folkehjælp, Holeby Formål: At udbrede kendskabet til førstehjælp mm. Atlantsammenslutningen Formål: At viderebringe baggrund, viden og forståelse for den sikkerhedspolitiske udvikling inden for det atlantiske samarbejde (NATO) og tilsvarende internationale organisationer, fx EU, OSCE og FN Videreudvikling af hjemmeside Udvikling og produktion af interaktivt undervisningsmateriale Trykning af informationsfoldere Trykning af nyhedsbreve Kontormøbler Etablering af basal sundhedsklinik/informationscenter inkl. brønd, Trincomali, Sri Lanka , ,55 Transport af tøj 8.098,35 Førstehjælpsmateriel til brug i folkeskoler Organisationsfoldere Udstillingsmateriale Etablering af elektronisk arkiv (anskaffelse, udvikling) Udvikling af introkit til ferieophold: Trykning af håndbog og indkøb af materialer Ferieophold i DK for 50 omsorgssvigtede grønlandske børn Etablering af elite samariterenhed: Indkøb af behandlerenheder Oplysningskampagne Førstehjælp på minuttet med gratis førstehjælpskurser til befolkningen, herunder materialer og fragt af disse ,69 Ny hjemmeside 7.513,47

5 5 således, at fred, frihed og menneskerettigheder er demokratiets fundament. Axis Formål: At udvikle, styrke, støtte og styre initiativer, der fremmer en mere global fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder. Basic Health & Development Formål: At forbedre folkesundheden i udviklingslande og reducere frekvensen af især malaria og HIV sygdomstilfælde, samt forbedre sundhedstilstanden og styrke plejemuligheder for fattige i landområder herunder sygdomsforebyggelse, diagnose og behandling. Bernadottegårdens Venner Formål: At fremme beboernes (tidl. modstandsfolk og KZfanger) sociale kontakter. BISU Håndværkere Uden Grænser Formål: At fremme international forståelse, samarbejde og solidaritet, med speciel vægt på det byggeteknisk faglige, miljømæssige og kulturelle område. Botosan Children Services Formål: Hjælp og støtte til de glemte børn i Rumænien. Børn i Rumænien Formål: At udøve humanitær bistand til børn og voksne primært i Rumænien. Børn Sulter Formål: At yde akut hjælp til børn, der er i overhængende fare for at dø af sult. At yde langsigtet hjælp til forældreløse og udstødte børn i primært Afrika, Kontorudstyr Reoler og inventar Førstehjælpsudstyr til Taquile Etablering af HIV test center (materialer), VCT Solcelleanlæg, VCT Kontormøbler og, VCT Myggenet og nødhjælpspakker, VCT Trykning af informationsmateriale Tur m. liftbus omkring Roskilde Fjord, 16. sept Demonstrationsbyggeri, Manica, Mozambique, Mozambique Digitalt videokamera IT software Konference etc. Renovering af hus Renovering/ udbygning af stald Transport af nødhjælp til Rumænien Transport af nødhjælp i Danmark , , , , , ,67 Ferieophold for 4 børnehjem 7.198,53

6 6 Asien og Sydamerika, hvor situationen er alvorligst. Børnehjemmets Venner Formål: Gennem indsamling af penge at gennemføre en sommerlejr for børnene på børnehjemmet. Børnehjemmets adresse er Cirku Str. Jelgava, Letland. CARE Danmark. Formål: Fremme økonomisk udvikling i og fremskaffe støtte til ulande. Caritas Danmark Formål: Hjælpeorganisation tilknyttet Den katolske Kirke. Danmark Lesotho Network Formål: Støtte initiativer i Lesotho, som fremmer arbejdet med at udvikle og forbedre levevilkårene i landet Danmarks Naturfredningsforening Formål: At Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig nature og et rent og sundt miljø. Danmarks Sportsfiskerforbund Sommerlejr i Letland 6.298,72 Telefonanlæg og terminaler ,50 Hæve/sænkebord Kontorstole Reoler Skabe Opslagstavler Projektor Lærred Vandprojekter Folder, plakat og webunivers ifm. Naturens Dag Støjdæmpning af storrumskontorer Kontormøbler Etablering af enkelte separate kontorer Minikameraer Materialer til naturpleje (redskaber) Kopimaskine Informationsfoldere om særlige naturarealer Folder og hjemmeside om børn og natur Folder om hjælp til naturpleje og genopretning af vandhuller , , ,08

7 7 Formål: Sikre muligheder for sportsfiskeri. Dansk Angolansk Venskab Formål: Fremme kontakt og forståelse mellem Danmarks og Angolas befolkninger. Dansk Balkan Mission Formål: Humanitær indsats til fordel for den lidende befolkning på Balkan. Dansk Blindesamfund Formål: At varetage blinde og svagsynedes interesser for her igennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. Dansk Børnefond Formål: Yde bistand til børn og unge i ulande bl.a. igennem fadderskab. Dansk Cyklistforbund Formål: Skabe større færdselssikkerhed for cyklister mm. Dansk Indisk Børnehjælp Formål: At hjælpe børn og kvinder i Indien. Undervandsvideokamera Informationsmateriale (vild med at fiske) Landbrugsprojekt: - landbrugsskole - såsæd - transport af landbrugsmaskiner til skolen Medicinsk udstyr/sundhedsprojekt Fagskoleprojekt: - Forbedring af grundskolefaciliteter, faglokaler og teknske/ håndværksmæssige faciliteter, redskaber, værktøj og byggemateriale Vandprojekt Mad Medicin Ulandsprojekt, Ghana Ulandsprojekt, Rwanda Istandsættelse af hjælpemidler Renovering, Bangladesh Skolebøger Renovering, Uganda Renovering, Ghana Renovering, Ghana IT og renovering, Bolivia Vandprojekt, Sierra Leone Renovering, Ghana Renovering, Uganda Website Digital oplevelsesplatform Indiske børnehjemsbørn på udflugt , , , , , , ,92

8 8 Dansk Kvindesamfund Formål: At arbejde for fuld ligestilling for kvinder og mænd. Dansk Ornitologisk Forening Formål: Forening for fuglebeskyttelse og fugleinteresserede. Dansk Russisk Forening Formål: Kulturel og folkeoplysende virksomhed mellem DK og Rusland. Dansk Russisk Humanitærhjælp Formål: Deltage i internationalt arbejde for børn og voksne primært i Rusland. Dansk Røde Kors, Lunderskov afd. Formål: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes, beskytte liv mv. Dansk Selskab for Tibetansk Kultur Formål: I Danmark at fremme kendskabet til tibetansk kultur, at fremme kontakt og forståelse mellem danskere og tibetanere. Dansk Tanzaniansk Forening (DANTAN) Formål: Fremme kontakt, forståelse og samarbejde mellem de to lande. Dansk Vegetarforening Formål: At fremme udbredelsen af vegetarisk levevis via øget interesse for frugt og grønt Håndfri telefon og telefonsvarer Gadeskilt Inventar og AV-udstyr Trykning af tidsskrift ,95 Publikation Vadehavsbrochure Videokonferenceudstyr Projektor Multifunktionsprinter Ferieophold for børnehjemsbørn Stativer til genbrugsbutik Reoler til genbrugsbutik 1. Medlemsblad- jubilæumsnummer 2. It udstyr 3. Medlemsfolder 4. Mødebord 5. Lagerreoler 1. Videreudvikling af biogasanlæg i Zanzibar Værktøj 4. Solpaneler til demonstrationsanlæg i Zanzibar Medlemsblad og kvartalstidsskrift , , , , , , ,18

9 9 samt oplysning om ernæringens betydning for helbredet mv. Dansk Zionistforbund Formål: Bl.a. at fremme zionismens idé, jødisk kultur og arbejde for fredelig sameksistens. Danske Krigsbørns Forening Formål: At varetage danske krigsbørns* interesser, virke oplysende samt yde råd og støtte til medlemmer, der leder efter deres biologiske far og dennes slægt. *Danske krigsbørn defineres som alle, der er født i årene , og hvor moderen eller faderen tilhørte en af de krigsførende parter (typisk dansk mor, tysk far). Danske Soldaterforeningers Landsråd Formål: At varetage og formidle samarbejde mellem danske soldaterforeninger. Dansk-Gambiansk Forening Formål: At arbejde for udveksling af information og udbygning af kontakt mellem Danmark og Gambia samt at løse konkrete hjælpeopgaver, herunder containerforsendelser af hjælpeudstyr, samt tegning af sponsorskaber til gavn for gambianske børns uddannelse. Dansk-Rumænsk Venskabsog Folkeoplysningsvirksomhed Formål: At bistå med opbygning af folkeoplysning i Rumænien. Oplysningsmateriale pjece om kødforbrug og klimaeffekt Pjece/informationsfolder Bladet Israel 8.998, ,17 Trykning af foreningsblade Informationsmateriale Inventar til tre veteranhjem Digitalt kamera Projektor Fremvisningslærred Trailer Tøj Sengelinned og madrasser Renovering Hårde hvidevarer Skolematerialer og tv Inventar , , ,80

10 10 DanWatch Formål: At sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer i udlandet. Demografisk Råd og Selskab Formål: At udbrede bevidstheden om demografiske problemers voksende betydning globalt/internationalt og nationalt/regionalt. Hensigten er at fremme bæredygtige beslutninger i befolkningsspørgsmål såvel i samfundet som på individniveau. Demokratisk Forum, Rumænien Formål: Fremme demokratisk og økonomisk udvikling ved at yde humanitær hjælp mv. Den Danske Afghanistan Komite Formål: Aktiv humanitærhjælp til krigsofre og til landets genopbygning. Legeplads og software Trykning af informationsmateriale AV udstyr Inventar Produktion & distribution af bog Keramisk sommerlejr for børn i Rumænien Sommerlejr for børnehjemsbørn, Carpineni, Moldova til børnehjemsbørn, Carpineni, Moldova Undervisningsmateriale til skole- og børnehjemsbørn, Moldova Hårde hvidevarer til institutionerne i Moldova Materialer til teknisk skole, Titel, Serbien Renovering af lægekonsultation på børnehjem, Carpineni, Moldova Transport af nødhjælp, Titel, Serbien Indretning af ernæringsafdeling for småbørn ved tre babywell clinics i Herat, Afghanistan Hygiejneprojekt: indretning af badeværelser, Herat, Afghanistan , , , ,30

11 11 Den Danske Hjælpefond (Landsforeningen) Formål: Yder bistand til mennesker, der pga. krig, katastrofer mv. er i nød. Den Nordiske Lejrskoles Venner Formål: Støtte for den nordiske lejrskole i Hillerød og dens virksomhed. Det Europæiske Hus Formål: at virke for integration for de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund. Det Mosaiske Trossamfund Formål: At bevare og styrke jødisk tradition og samhørighed for alle jøder i Danmark. Det Økologiske Råd Formål: At belyse og fremme mulighederne for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel å nationalt og globalt plan. Dienesmindes Venner Symaskiner til kvindeuddannelsescenter, Herat, Afghanistan Renovering/ombygning Udvidelse af bygning Møbler og naturfagsudstyr Renovering Generator indretning af bygning Malkekøer Udskiftning af gulvbelægning på gange og værelser Udskiftning af senge Etablering af skydedøre til toiletter Udskiftning af døre og vinduer Ventilation i opholdsrum Renovering af bådebro Indsamling og forsendelse til Kirgisistan Forsendelse af tøj Informationsmateriale Projekt: Unge i frivilligt arbejde Medieudstyr Toilet Foldere og pjecer Informationsmateriale Nyhedsbreve; produktion & distribution Webportal Medlems-, regnskabs- og databasesystem Telefonanlæg , , , , ,69

12 12 Formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst- og Centraleuropa. Dokumentationscenter mod Historieforfalskning Formål: At støtte og offentliggøre resultater af forskning i private og offentligt ejede dokumenter. Donation Danmark Rumænien Formål: Forening bestående af læger, sygeplejersker mv. som ønsker at hjælpe aktivt i Rumænien. Dyrenes Alliance Formål: At påvirke samfundet til at anerkende dyr som værende levende, følende individer, som har krav på rettigheder. Dyreværnet Foreningen til værn for værgeløse dyr Til hospital, Brest, Hviderusland: Beklædning og transport af nødhjælp Til krisecenter, Stolin, Hviderusland: Nødhjælp (handicaphjælpemidler, beklædning, køkkenudstyr) samt transport af nødhjælp Til socialcenter, Ivasevitchi, Hviderusland: Nødhjælp (Handicaphjælpemidler, beklædning, sportsrekvisitter) og transport af nødhjælp Til socialcenter, Semirodoc, Hviderusland: Nødhjælp (Handicaphjælpemidler, beklædning, briller) og transport af nødhjælp Til frivillig organisation hjælp til enlige mødre, Brest, Hviderusland: Nødhjælp (Handicapudstyr, beklædning, køkkenudstyr, linned, legetøj) og transport af nødhjælp Til Barka, skole i Letland: Skolemøbler og handicaphjælpemidler Informationsmateriale Opgradering af Transportstøtte Hjælpemidler til lægefagligt arbejde Hjælpemidler til resocialiseringsprogrammer i fængsler Oplysningsmateriale Udstillingsudstyr: telt, projektor, borde mv. Kameraudstyr , , , ,42

13 13 Formål: At virke for dyrenes vel, både lokalt og på landsplan, samt vinde og udbrede forståelse for dyrebeskyttelse, modvirke al dyrplageri. Emmaus-Samfundet i Aalborg, Abbé Pierres Klunsere Formål: Humanitært hjælpearbejde. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Jysk afd.) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Odense afd.), Sammenslutningen af Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Omegns afd., Frederikssund), Sammenslutningen af Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Sjællands afd., Roskilde) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne. Fair Trade Butik Bazaren Formål: Fremme salget af varer, som er produceret og handlet efter fair trade kriterierne. Fair Trade Butik Karibu, Roskilde Opgradering af hjemmeside Inventar Laboratorieudstyr Informationskampagne Karantænerum til smådyr Ventilationssystem Av udstyr Digitalt kamera Tur til Frøslev-lejren + Dannevirke Tur til Hvidsten- Frederikshavn- Hanstholm Tur til Dachau, München, Kehlsteinhaus Tur til Sjælland, forår 2011 Tur til Ryvangen, Frilandsmuseet og sammenkomst (29. august 2010) Sommerudflugt ( ) Årsmøde ( ) Handikapkørsel af medlemmer og kranse/blomster til alle mindedagene der deltages i Bustur til KZ-lejre i september 2010 Inventar Istandsættelse , , , , , , ,40

14 14 Formål: Fremme salget af fair trade producerede varer samt at udbrede kendskabet hertil; at fremme oplysningsarbejde og humanitær virksomhed i forhold til producenter i 3. verdens lande. Fair Trade Butik Salam Formål: At arbejde for mellemfolkelige relationer og drive fair trade detailsalg af varer hovedsageligt fra den tredje verden. Fair Trade Danmark Formål: Organisationen for mange af fair trade forretningerne; fremme fair trade handlen i Danmark. Fair Trade Mærket Danmark Formål: Fremme af eksistenssikrende og miljøvenlig handel med ugunstigt stillede producenter samt den hermed forbundne oplysningsvirksomhed; at virke til udbredelsen af bæredygtig handel og af fondens mærke til brug for produkter, der opfylder minimumsbetingelser i social og økologisk henseende. FIR- Foreningen af tidligere fanger og modstandsfolk, Ølstykke Formål: At være en paraplyorganisation for de tilsluttede foreninger og deres arbejde for på tværpolitisk basis at bekæmpe nazismen i Danmark og deltage i det tilsvarende arbejde i Europa. FN-Museet i Frøslevlejren Formål: Sætte et varigt minde over danske enheder og perso- Inventar Informationsmateriale Lys i butikken Speciel parasol til vinter og sommer Trykning af informationsmateriale (fotos, foldere, flyers, plakater og banner) Undervisnings- og designmateriale Videokamera Trykning af magasin Web kampagne Postkort kampagne Informationskampagne Displays Papkrus Veteranrejse til kz-lejren Stutthof, Polen (sept. 2010) Rejseudgifter til møder i Berlin Oplysningsmateriale: folder om 2. verdenskrig Udgivelse af erindringer o.a. relevant materiale for tidl. Modstandsfolk Fællesarrangement: afholdelse af møde for FIR-International 7.198, , , , ,88 Trykning af div. materialer ,50

15 15 ner, der med mandat har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden. Folk og Forsvar Formål: Styrke og vedligeholde forsvarsviljen og forsvarsevnen. Folkebevægelsen mod Nazisme Formål: At medvirke til at afsløre og bekæmpe alle former for nazisme og dens racistiske grundlag Folkevirke Formål: At bringe nyt initiativ til oplysningsarbejdet. At fremme en aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces. Fontanas Venner Formål: Udbredelsen af kendskabet til behandlingsformer til afhjælpning af afhængighedssygdomme. Medvirke til at forbedre familiens vilkår i ind- og udland. Særlig fokus på svage samfundsgrupper i udviklingslande. Foreningen For Anvendelse af Fri Energi Formål: At fremme vedvarende energi, både i Danmark og andre steder i verden, hvor der er behov for det og arbejde for at denne viden bruges til konkrete tiltag, hvor man går sammen i små grupper og producerer forskellige produkter inden for vedvarende energi. Foreningen Straatag Formål: At medvirke til at bevare almene bevaringsværdige Frikøbe leaset fotokopimaskine Trykning af informationsmateriale (minus trykning af kuverter) Dokumentariske udgivelser Informationsmaterialer Trykning af temanumre af Folkevirke Kontorstole Skrivebordsbelysning Loftsbelysning Projektor og bærbar pc til mødelokale Materialeudgifter AV udstyr Interaktivt whiteboard Interaktivt whiteboard, Vietnam DVD/ brochurer Materialer & værktøj Informationsmateriale Trykning af temanumre af bladet Straatag , , , , , ,59

16 16 og fredede stråtækte gårde, huse og bygningsværker. Fregatten Jylland, D.S.I. Formål: At bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var ombord i de store træskibes tid. Friends International Formål: At støtte humanitært og socialt arbejde i ulande. Frihedskampens Veteraners Kultur- og Rejseklub Formål: At samle tidligere medlemmer af den danske frihedskamp, at opretholde forbindelsen mellem dem, at yde støtte til tidligere modstandsfolk og pårørende FSC Danmark Formål: at fremme bæredygtig skovdrift ved at styrke FSC som brand i Danmark. Foreningens arbejde omfatter blandt andet: at styrke kendskabet i klart definerede målgrupper gennem aktiviteter og kampagner; kontrollere brugen af FSC's logo; servicere medlemmerne med henblik på at øge deres salg af certificerede Udstillingsmaterialer Trykning af håndbog Oplysningskampagne om fyrværkeri Oplysningskampagne om genbrug af byggematerialer Hjemmeside (modernisering/ ny) Digital formidling Flisebelægning og indhegning Flådeprojekt: flydebroer og adgangsveje for publikum Alle formål vedr. skoleprojekt i Kenya Renovering af bygninger Kommunikationssystem (internet og hardware) Forbedring af vandsystem og bæredygtig levering af vand (undergrundstank til regnvandsopsamling og brønd) Bespisning af fattige børn Rejser med socialt samvær som formål (rejse, ophold over 4 dage, sightseeing af relevante steder, social frokost til minde og hygge) , , ,07 Lamper 5.897,22

17 17 produkter; øge certificeringen af danske skove; udvikle og revidere standarder til certificering; pressearbejde og oplysning om FSC. Stole til mødelokale Genvej Til Udvikling Formål: Hjælp til ulande. Cementtrug ved brønde 8.124,27 Gestapofanger fra Besættelsen, Foreningen af Formål: Tidligere fanger fra 2. Verdenskrig. Gestapofangerne Randers Formål: Tidligere fanger under 2. Verdenskrig. Ghana Venskabsgrupperne i Danmark Formål: At udvikle venskab mellem venskabsgrupperne i Danmark og Ghana gennem selvhjælpsgrupper. Green Cross Danmark Formål: At sikre en retfærdig, bæredygtig og sikker fremtid for alle ved at støtte et værdiskifte og dyrke en ny fornemmelse af gensidig afhængighed og delt ansvar i menneskehedens relation med naturen. Foreningen arbejder med miljøprojekter, erhvervsudvikling og folkeoplysning i et bæredygtigt udviklingsperspektiv. Grøn Burkina Faso Formål: At støtte og fremskaffe midler til gennemførelse af dyrkningsprojekter i den afrikanske stat Burkina Faso. Grøn Hverdag Formål: At fremme en bæredygtig samfundsudvikling gennem oplysningsvirksomhed, herunder bladudgivelse. Hesteinternatet af 1999 Tur til Skagen, juni 2010 Fællesarrangement: julefrokost Kranse & blomster Tur til Neuengamme Tur til Skæring Hede Tur til Bangsbo Museet og kamera Hjemmeside og digitalisering og software Informationsmateriale Færdiggørelse af påbegyndt bygning med soverum, spiserum og toiletter til landbrugsskole, Ouagadougou, Burkina Faso Særnummer af Grøn Hverdag Informationsfolder Opgradering af hjemmeside Projektor , , , , , ,41

18 18 Formål: At udføre oplysende, vejledende og rådgivende virksomhed omkring lødigt hestehold, samt iværksætte undsætning af heste, der misrøgtes eller på anden måde udsættes for utålelige livsbetingelser. Himmerlands Energi- og Miljøforening Formål: At fremme omstillingen af energiforsyningen til vedvarende energi og fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser miljøhensyn og økologisk balance. Hjælp Jelgava Vejles venskabsby Formål: Hjælpe Vejles venskabsby igennem indsamling med opbygning af et demokratisk samfund. Hjælp Sarajevos Børn Formål: At yde humanitær hjælp til børn i Bosnien Hercegovina. Hjælp til Litauens Børn, Foreningen Formål: Humanitær støtte for børnehjem, plejehjem og sygehuse i Litauen. Holger Danske Klubben Formål: Modstandsfolk fra 2. Verdenskrig. Horserød Stutthoff Foreningen Trykning af årsskrifter 2010 Trykning af plakater/postkort 8.098,35 Informationsmateriale 2128,00 Transport og fordeling af skoleudstyr og EDB til kommuner Jelgava og omegn i Letland Transport af materiel til div. organisationer i Jelgava Letland ,88 Fødevarehjælp ,35 Beklædning (nødhjælp) Personlig pleje Sengelinned Transport af nødhjælp Udflugter til historisk relevante steder, hhv. tur til mindestenen (d ) og tur til Nordsjælland (medio oktober 2010) Årsmøde og generalforsamling ( ) Festmiddag, 4. maj 2010, 65- året for befrielsen Tur til Churchills grav (medio september) , ,52

19 19 Formål: At fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad, samle, hjælpe og vejlede medlemmer, der under den tyske besættelse deltog i frihedskampen og derved pådrog sig skade eller sygdom, hvorved deres erhvervsevne er blevet nedsat. Hvideruslandskomiteen i Kolding, Egtved Formål: At yde humanitær hjælp og udbrede demokratiske og kulturelle værdier. IBIS Formål: Arbejder for at styrke befolkningsgruppers organisering og direkte indflydelse i den tredje verden. Indien Gruppen Fyn Formål: Bæredygtig forbedring af levevilkår i den tredje verden, specielt Indien. Ingeniører uden Grænser Formål: Er bl.a. at stille ingeniørviden og -kapacitet til rådighed i katastrofeområder. International Aid Services Formål: At yde katastrofehjælp til tredjelande. Foreningen er bl.a. Den Danske Pinsebevægelses katastrofe- og udviklingshjælp til tredjelande. International Børnehjælp - Verdens Børn Formål: At yde bistand til børn. Udflugter og arrangementer (juli + senere) Rejse til Stutthof i Polen/kzlejre Oplysningsmateriale Udbygning af eksisterende mobiludstilling Hjemmeside: tilgængeliggørelse af billedmateriale ,69 Transport af nødhjælp ,14 Multimedieudstyr Oplysningsbrochure Højttalerudstyr Teknisk udstyr til mobil formidling Serverplads Smartboard Strikkeprojekt Fødevareprojekt Standere til udstilling Informationsmateriale Foldere Software Lamper Projekter Brønd til landsby, Tanzania Trykning af præsentationsmateriale Mad til fattige børn i forbindelse med skole- og gadebørnsprojekt, Nakuru, Kenya Kontorudstyr (inventar og IT), Arusha, Tanzania Forbedring af skolelederbolig, Entebbe Children Welfare Unit, Uganda , , , , ,53

20 20 International Børnesolidaritet Formål: At yde solidaritets og bistandsprojekter til gavn for børn og unge i den fattige del af verden. International Teacher Association, Danmark Formål: En mellemfolkelig, pædagogisk forening; at fremme fred, menneskerettigheder og demokrati. Kræftens Bekæmpelse Formål: Informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og politik, arbejde for tilgang af medlemmer samt varetage disses og lokalforeningens interesser, forestå indsamling til KBs arbejde, lave oplysningsog patientstøtteaktiviteter. Kvindehuset i Århus Renovering af lærerboliger, Madera Girl s Primary School, Uganda Legeplads, Puthu Punal Tamil Nadu Ekskursioner for 350 forældreløse børn, Uganda, Madera Girl s Primary School, Uganda Skolemøbler, Madera Girl s Primary School, Uganda Skolemøbler, Kakundi Community School, Uganda Skolemøbler, Mukono Childrens Home, Uganda Ekskursioner for børn på Madera Girl s Primary School, Uganda Støtte til unge mødre Indianske børnehaver Toiletbygning, Nakote Skole, Nepal Fornyelse af skolemøbler, Tartong Skole, Nepal Reparation/fornyelse af klasseværelse, Tartong Skole, Nepal Undervisningsmaterialer, Nakote + Tartong Skoler, Nepal Womens Group s Knitting Project, Nepal Bogudgivelse: Foto Layout Trykning & reproduktion , , ,95

21 21 Formål: At etablere, drive og støtte et frivilligcenter kaldet Kvindehuset i Århus. Kvindehuset er for alle kvinder og sigter primært på at yde hjælp til selvhjælp til kvinder i Århus med anden etnisk baggrund end dansk. Kvindernes U-landsudvalg Formål: Hjælpe gennem oplysningsarbejde dårligt stillede kvinder i ulandene. Lambda Bøsser og lesbiske på Fyn Formål: At styrke lesbiske og bøssers identitet og selvværd i lokalområdet og at modvirke normdannelse og strukturer i samfundet, som virker undertrykkende på bøsser og lesbiske. Landsforeningen af KZ-fanger fra Neuengamme, Vennekredsen Formål: At samle de i Danmark boende tidligere fanger fra den nazistiske koncentrationslejr Neuengamme med dens udekommandoer, til bevarelse af den naturlige samhørighedsfølelse, at indsamle, bearbejde og udbrede de historiske kendsgerninger om KZ lejren Neuengamme og dens udekommandoer, at bekæmpe nazismen mm. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Formål: Arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger mv. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade Formål: At virke til udbredelsen af kendskabet til spisefor- Tyverisikring af Digital fotoramme, tyverisikret Trykning af informations- og kampagnemateriale Genetablering og istandsættelse i forbindelse med flytning Software og hjemmeside Inventar Inventar Hjemmeside Infomateriale 6.315, , ,87 Tur til Neuengamme maj 9.358,09 Trykning Udvikling af hjemmeside Udstillingsmateriel Trykning af informationsmaterialer , ,08

22 22 styrrelser og selvskade og deres årsager. At samle personer med spiseforstyrrelser, selvskade, deres pårørende, behandlere og andre interesserede til et samarbejde. At støtte personer med spiseforstyrrelser og selvskade og deres pårørende gennem rådgivning og oplysning. Leagounols Venner Formål: Humanitær hjælp til et børnehjem i Rumænien. Leve Børnene Formål: At hjælpe børn i nød i hele verden. Lions Club, Sønderborg Formål: At skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. LOAV, Landsforeningen til oplysning om og afskaffelse af vivisektion Formål: At arbejde for afskaffelse af dyreforsøg. Læger uden Grænser Formål: At yde hjælp til folk i nød, ofre for menneskeskabte Transport Undervisningsmaterialer Inventar Hårde hvidevarer Fodboldskole for 800 gadebørn Sports- og fritidstilbud i et år Sommerlejr Studievejledning mm for store børnehjemsbørn Træhuse til slumkvarter Barselspakker til teenagemødre Hjemmeside Informationsmateriale, gocards og brochurer Printer, kopimaskine og fremvisere Server & router Hæve/sænke borde og kontorstole Færdiggørelse af badeværelse Transport Industrivaskemaskine & tørretumbler Vaskemaskine Trykning af oplysningsmateriale Server, rack og backup Vertical binder skab , , , , ,43

23 23 katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger. Netværket for Økologisk Folkeoplysning (Øko-Net) Formål: På et folkeligt niveau at informere, oplyse og inspirere omkring natur og miljø, økologi og bæredygtig udvikling samt at skabe debat og netværk omkring økologiske og bæredygtige tiltag. New Life, Ghana Formål: At støtte udsatte grupper i Ghana, herunder børnehjemmet New Life International i Cape Coast. At forebygge ulighed og marginalisering i samfundet samt at give det enkelte individ de bedste muligheder i fremtiden. Nordisk Humanitærhjælp Formål: At yde almennyttigt humanitært hjælpe arbejde. Nordjysk Humanitærhjælp Formål: At varetage syge og svages interesser uden hensyn til tro, race og politisk opfattelse. Nyt Hesteliv Formål: At modtage eller opkøbe heste og ponyer i nød og hjælpe dem videre til et nyt og bedre liv. Videokameraer Nyhedsbrev, infomateriale & medlemsfolder It udstyr Software Aktivitetsrum inkl. møbler og maling, Børnehjem, Ghana Borde og stole til sy-/computerrum, børnehjem, Ghana Scanner og printer Skoleuniformer og bøger, børnehjem, Ghana Medicin og førstehjælpskasse Medicin/førstehjælpskasse, Ghana Børnehjems udvidelse, Congo Syskole til Pakistan Myggenet og skoleinventar, Malawi Udvidelse og udstyr til fagskole i Kenya Helseklinik, Kenya Udvidelse af helseklinik og opførelse af skole Nyt børnehjem, Zambia Helseklinik og udstyr, Zambia Opførelse og indretning af trykkeri, Kasakhstan Feriebørn til Danmark (125 stråleramte Tjernobylbørn) Medicin, hygiejne og skoleartikler til 3 børnehjem og fattige familier Medlemsblad & inventar Informationsmateriale Hjemmeside , , , , ,60

24 24 Nøragers Humanitære Hjælpefond Formål: At fremskaffe hjælpemidler til russiske børnehjem og afholde sommerlejr mv. Operation Dagsværk Formål: Styrke solidariteten mellem danske gymnasier og den fattige del af verden. Oplysningscenter om den 3. verden, Århus Formål: At drive O3V-centret, der formidler oplysning om lande og kulturer i den 3. verden. Organisationen for Vedvarende Energi Formål: At arbejde for nationalt og globalt energi- og ressourcepolitik. Pindsvinevennerne i Danmark Formål: At udbede sig viden om pindsvins naturlige livsform. Polsk Dansk Humanitær Forening Roszkowo Formål: At udbygge og videreføre båndene Wielkopolskie, der bl.a. omfatter Roszkowo/ Wagrowiec/Skoki/Poznan og Danmark imellem og at hjemsøge og fremskaffe økonomiske midler til brug for sit humanitære arbejde i Polen samt støtte til udveksling af grupper og enkeltpersoner på såvel de uddannelsesmæssige som de kulturelle områder. Renovering af gymnastiksal Legerum Trykning af årsskrift Kontorinventar (borde og mobilkassetteskuffer) Oplysningsmaterialer (kufferter) Trykning af brevpapir/kuverter m. logo Belysning Reoler Server inkl. Back up løsning Hæve/sænke borde Videokonferenceudstyr Informationsmateriale & medlemsblade Nyetablering, udvidelse og forbedringer af plejekasser & løbegårde Transport af nødstedte pindsvin Krisecenter Renovering af køkken Sommerlejr , , , , , ,57

25 25 Polske Børn Himmerland Formål: At hjælpe polske børn i de miljøbelastede hårdest områder af Polen. Praktisk Økologi, Landsforeningen Formål: Fremme kendskab til økologisk levevis. Randers Samaritterforening Formål: At yde førstehjælp. Reméts Venner, Den Humanitære forening Formål: At give økonomisk og materiel støtte til børnehjemmet Remét. Rotary Danmark Formål: At administrere og supervisere aktiviteter, som de danske Rotary-distrikter indgår aftale om at udøve i fællesskab. PolioPlus er Rotarys bidrag til Unicefs og WHOs vaccinationsprogrammer for udryddelse af polio og fem andre sygdomme. Rumænien 97 Sommerlejr Ferieophold for polske børn Udstillingsmateriale Kontormøbler Behandlerbrikse Akut- rygsæk Spineboard Hjertestarter + træningsmodel Puls-oxymetre Båre Iltflaske + regulator Blodtryksmålere Av projektor + ophæng Laserprinter Sommerlejr i Rumænien Feriebørn til Danmark Transport af nødhjælp Indkøb af byggematerialer til renovering af fattige familiers boliger Istandsættelse af adgangsvej til børnehjemmet Maling og maleudstyr til istandsættelse af børnehjemmet til børnehjemmet Inventar til børnehjemmet , , , ,94 Poliobekæmpelse ,69

26 26 Formål: Velgørende og humanitær forening. Rumæniensprojektet af 1992 Formål: At forbedre dagligdagen og fremtidsmulighederne i Banat-provinsen. Samvirkende Energi- og Miljøforeninger Formål: Ved varetagelse af Energi- og Miljøforeningernes fællesinteresser og samvirke, at fremme omstillingen af energiforsyningen til vedvarende energi og omstilling til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser økologisk balance. Sarons Slette Missions- og Nødhjælpscenter Formål: Landsdækkende missions- og humanitær organisation der hjælper nødstedte. Sdr. Bork Nødhjælp Formål: At yde almennyttig humanitær hjælp. Selskabet for Dansk Amfibiecenter Formål: At deltage i bevarelse af padder i Danmark og på internationalt plan, samt fremme opdræt og information inden for amfibieområdet. Dels ved at udvikle metoder til hold og deltagelse i opdrætsprojekter. Dels ved afholdelse af symposier med foredrag og workshops. Selskabet Lysglimt Transport ,04 Sommerlejre for rumænske børn Transport af nødhjælp Informationsmateriale IT og kontorudstyr Skoprojekt Legeplads Udstillingsudstyr Trykning af folder Trykning af plakater Trykning af bannere Transport, Izmail Informationsmateriale Renovering af tag Udstyr til børneteater & dramaprojekt, Rumænien Renovering, børnehjem 1 Renovering, børnehjem 3 Mad, børnehjem 1 Udvidelse af bespisningscenter Varmepumper og vinduesautomatik (rum 1+2) Rulleskodder og automatik, ventilation (rum 5+6) Varmepumper (rum ) Vinduesautomatik (rum ) Rulleskodder og automatik (rum ) Foderdyrsskabe , , , , ,87

27 27 Formål: At drive rekonvalescenthjemmet Lysglimt, Østre Alle 63, 3250 Gilleleje for mindrebemidlede, ensomme og ældre medborgere. Solens Børn Formål: At sprede kendskabet og medvirke til udbygningen af Inti Runakunaq Wasin, et kreativt værksted for børn i risikogruppen i Cusco, Peru; at sprede kendskabet til og bidrage til en bæredygtig udvikling af landsbysamfund i Chillcachaca. At hjælpe til relevant og nødvendig uddannelse af peruvianere, der ønsker at arbejde på projekterne. At finde og evt. støtte enkeltpersoner, der ønsker at rejse til Peru i længere perioder for at undervise, inspirere til nytænkning og hjælpe til udvikling af færdigheder. SOS mod Racisme, Danmark Formål: At bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning. Stairway Danmark Formål: Hjælp til gadebørn i Filippinerne. STS International Solidarity Formål: At yde politisk, materiel og økonomisk støtte til kræfter, der arbejder for bekæmpelse af etnisk og religiøst had og at støtte udviklingen af demokratiske samfund. At støtte udviklingen af uafhængige faglige organisationer, fredsbevægelser og bevægelser, der støtter kampen for sam- Nye værelsesdøre i den nye fløj Ny brandtrappe Istandsættelse og modernisering af køkken Udskiftning af eksisterende gulvtæpper og pålægning på gangarealer Nødkaldesystem til samtlige værelser Inventar til spisestue Forbedring af mad Maskiner til læderværksted Musikinstrumenter Hardware & software Nyhedsbrev Undervisningsmateriale Genoptryk af plakater og Gocards Lysudstyr til teaterscene (i multifunktionshus i Manila for seksuelt misbrugte børn) Oplysningsvirksomhed, kontormaskiner og inventar Reparation af bygning , , , , ,77

28 28 fund, hvor mennesket sættes i centrum. Støttekomiteen for Tibet Formål: At informere om forhold i Tibet mv. Syvende Dags Adventistkirken (tidl. Adventisternes Hjælpearbejde) Formål: At drive humanitært og socialt nødhjælpsarbejde i Danmark og udlandet Tandsundhed uden Grænser Formål: At fremme tandsundheden i lavindkomstlande. Terre Des Hommes Formål: Hjælp til nødstedte børn over hele verden. Theresienstadt Foreningen Formål: Forening for tidligere KZ- fanger. Tibet Charity Formål: At støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem humanitære projekter og kulturelle arrangementer. Tjernobylforeningen Formål: Oprette lejrophold for ramte af Tjernobyl-katastrofen. TLC Danmark Formål: At yde økonomisk og anden støtte til udvalgte projekter på TLC (børnehjem i Johannesburg, Sydafrika), samt at arbejde til fordel for og fungere som netværk og støtte for børn fra børnehjemmet og deres adoptivfamilier samt personer, som arbejder/har arbejdet på TLC, og som er bosiddende i Danmark. Reklamematerialer: foldere og bannere Udstillingsudstyr: borde og kuber Transport af nødhjælp Suppekøkken i Serbien Hjemmeside Pc ere Printer Div. Projekter (24 stk.) i Indien, Haiti, Kenya, Sri Lanka, Bhutan, Tanzania, Thailand, Cambodia og Litauen 5.080, , , ,75 Ture og fællesarrangementer 6.298,72 Møbler Trykning af informationsmateriale Kontormaskiner Transport af udstyr (nødhjælp) Medlemsblad Leje af bus- sommerlejr Forplejning- sommerlejr Sikkert poolområde Baghave anlæg Vandpumpe- etablering , , ,49

29 29 Tværkulturelt Center Formål: At inspirere til og være en støtte for tværkulturelt kristent arbejde i Danmark. Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling Formål: At bistå lokalt forankrede kræfter med at skabe teknologiske forbedringer, som er socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. Målgruppen er fattige befolkningsgrupper i udviklingslande. U-landsforeningen Svalerne Formål: At gøre en indsats for at afhjælpe nød i verden på baggrund af Abbé Piérre s grundtanke. Vennekredsen for Zimlat Primary School Formål: At yde støtte til selve skolen. Working School Formål: Yder bistand i form af oplæring og uddannelse af børn i den tredje verden. WSPA Danmark Formål: Beskyttelse af dyr igennem oplysning. Zoras Venner, Foreningen Formål: At støtte handicappede børn i specialbørnehaven Zora i byen Russe i Bulgarien. Ærø hjælper Rumænien, Formål: Indsamling af relevante midler til hjælp i Rumænien. Trykning af informationsmateriale (positive kulturmøder) Trykning af tværreligiøs festkalender Trykning af informationsmateriale (venskabsordninger) Trykning af idékatalog m.m. Reparationer af eksisterende vandledning, Tanzania Etablering af hygiejniske vandposter, Tanzania Transport af nødhjælp Trykning af oplysningsmateriale IT og elektronisk udstyr Inventar til fair trade butik Svalerne Inventar til kontor Skolebøger Skoleborde Skole/computerprojekt, Luaugprabaug, Laos Skole/computerprojekt, Pakse Province, Laos Gulvtæpper Bordskærme Indkøb af Snoezelen redskaber (sanseredskaber) Transport , , , , , , ,88 Sommerlejr 3.599,27

30 30 Økologisk Byggeri, Landsforeningen Formål: At fremme økologisk Byggeri. Ølejrbevægelsen Formål: At skabe social forståelse i almindelighed, herunder især forståelse for natur og kulturværdier og for betydningen af at skabe og opretholde et menneskevenligt samfund. Formålet søges opfyldt ved at afholde ølejre, hvorved forstås en ferieform, hvor mennesker med forskellig alder og social baggrund danner mindre, selvstyrende samfund i nær kontakt til naturen og med mulighed for at deltage i meningsfyldte aktiviteter. Østafrikas Venner Formål: At indsamle midler til støtte for børn og unges uddannelse i Østafrika, samt midler til projekter til gavn for forældre til børn og unge i Østafrika. Østeuropæisk Børnehjælp Formål: Frivillig og humanitær indsats for trængende østeuropæiske børn. Udstillingsudstyr Hjemmeside-renovering Fællestelt og gulv, borde og bænke Vandbrønd Elektricitet Toiletfaciliteter Dansegulv og lydanlæg Stor Tipi Solfanger Stjernekikkert Maskiner til træforarbejdning Ombygning af pakkelokale 9 transporter til Letland og Rumænien inkl. De nødvendige medlemmer Indsamling af nødhjælp 8.450, , , ,94 I alt ,74 * Beløbet angiver det samlede tilskud til organisationen. c. Fordelingen af puljen forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Folketingets Finansudvalg. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidler til humanitære og almennyttige formål. Der anmodes endvidere om tilslutning til at foretage forskudsudbetaling af tilskud. Udgifterne afholdes af Tipsfonde, Regulering vedr. tipsfonde og Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S, jf Kultur-ministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

31 31 f. I henhold til L / om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. København, den 19. maj 2010 Til Finansudvalget. PER STIG MØLLER / Martin S. Jakobsen Taget tilbage på et møde den

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Aktstykke nr. 26 Folketinget 2010-11 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. november 2010. 26 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K K U L TURMINIST E R I E T Tlf. :

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm 16-06-08 11:06:54 k02 SJ 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 3. juni 2008. 171 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138 Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af

Læs mere

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Ansøgningsår 2007 23. april 2007- Bilag 1 ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby (100223) 2007 930.000 trykning

Læs mere

Indhold. De store organisationer. Enkeltorganisationer

Indhold. De store organisationer. Enkeltorganisationer Indhold De store organisationer 1. Folkekirkens Nødhjælp 2. Dansk Røde Kors 3. U-landsorganisationen Ibis 4. CARE Danmark 5. Red Barnet - Save the Children Denmark 6. Samvirke 7. Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Miniprojekter 2013-2014

Miniprojekter 2013-2014 Miniprojekter 2013-2014 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side 6 Burkina Faso ABPAM side 7 Burkina Faso AMPO side

Læs mere

Miniprojekter 2012-2013

Miniprojekter 2012-2013 Miniprojekter 2012-2013 Forord side 3 Bolivia Fundicion San Gabriel side 4 Bolivia Manos Solidarios, Cochabamba side 5 Bolivia TAEPO, Håndværkerskolen i Ckochis side 6 Bolivia Provinsen Chuqiuisaca side

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

2013-2014. Status & perspektiver

2013-2014. Status & perspektiver 2013-2014 Status & perspektiver CISU - civilsamfund i udvikling 10 facts om CISU - Civilsamfund i Udvikling CISU - Civilsamfund i Udvikling er en sammenslutning af 286 folkelige foreninger i Danmark, der

Læs mere

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014

30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 30 års jubilæum på International afd. MultiCenter Syd 2014 Fremstilling Fremstillingen af International afdelings jubilæumshæfte er foregået i et samarbejde med forskellige parter. Fotos Alle billeder

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd

Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd Genbrug til Syd: Review af kapacitetsopbygning i Genbrug til Syd FINAL 22. oktober 2014 ByMarianneBo Marianne Bo Paludan Jens Juels Gade 50 2100 KBH Ø mariannebopaludan@gmail.com Mobil: +45 21714898 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes LÆRERVEJLEDNING Verden handler etisk og fair? COOP Skolekontakten samt Peter Bejder & Kaare Øster Layout: Søren Kirkemann Fotos: Forside: Peter Bejder, istockphoto, Stutterstock, Carsten Villadsen & Kaare

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen

Indholdsfortegnelse. Når katastrofen rammer hårdest. Ansvarshavende og tilrettelæggelse: Klaus Nørlem og Bente Larsen Beretning 2005 Indholdsfortegnelse 4 Når katastrofen rammer hårdest 6 Ny målgruppe for socialt arbejde 8 Fokus på uddannelse 10 Øget indsats på det sociale område 12 Svære betingelser for udvikling 14

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Folkehjælp. Juli 2009 nr. 88 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. TEMA - Afghanistan

Folkehjælp. Juli 2009 nr. 88 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. TEMA - Afghanistan Folkehjælp Juli 2009 nr. 88 Udgives af TEMA - Afghanistan Indhold: leder Leder: Afghanistan Farligt at samarbejde med soldater 3 DACAAR igennem 25 år 4-7 Vi støtter. De gør et stort arbejde både ude og

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Folkehjælp. April 2006 nr. 75 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort

Folkehjælp. April 2006 nr. 75 Udgives af ASF-Dansk Folkehjælp. Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort Folkehjælp April 2006 nr. 75 Udgives af Fra 1. oktober 2006 skal alle lære førstehjælp når de får kørekort Årsudsendelser 2006 11/01/06 12:48 Side 1 Dansk KundeIndex kårer forsikringskundernes favorit

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere