1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for 2014."

Transkript

1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Tilsynsplan for de frie grundskoler Indledning Tilsynsplanen beskriver Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler for marts 2014 Sags nr.: M.271 Tilsynsplanen beskriver: Den overordnede ramme for tilsynet med undervisningen på de frie grundskoler. Planlagt tilsynsaktivitet i Tilsynsplanen er udgangspunktet for styrelsens tilsynsarbejde. Dog vil der kunne opstå situationer, hvor tilsynets omfang på beskrevne områder omprioriteres. Dette kan blandt andet være nødvendigt i forbindelse med igangsættelse af skærpede tilsyn. 2. Tilsynet og rammerne herfor Frie grundskoler er private, selvejende institutioner. Det følger af friskoleloven, at en fri grundskole skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Der føres desuden tilsyn med, om skolerne overholder reglerne for tilskud til specialundervisning. Tilsynet med undervisningen på en fri grundskole består af: 1. Det skolenære tilsyn, som varetages af skolens forældre. 2. Tilsyn, der gennemføres af en eller flere forældrevalgte tilsynsførende/eller skolens selvevaluering gennemført efter en godkendt evalueringsmodel. Forældrekredsen og bestyrelsen træffer i fællesskab beslutning om, på hvilken måde tilsynet varetages, jf. friskolelovens 9a. 3. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler efter friskoleloven. Styrelsen gennemfører et dialogbaseret kvalitetstilsyn. Dialogbaseret kvalitetstilsyn udgør en fællesbetegnelse for styrelsens samlede tilsynsvirk-

2 somhed, der lægger vægt på dialog med relevante interessenter og skoler om tilsynets indhold og de konkrete udfordringer, som skolerne står over for. 2 Styrelsens tilsyn tager udgangspunkt i anvendelsen af tre tilsynsspor; risikobaseret tilsyn, tematisk tilsyn og enkeltsagstilsyn. Risikobaseret tilsyn Det risikobaserede tilsyn udtager et antal skoler til et nærmere tilsyn efter vurdering af, hvor risikoen er størst for ikke at efterleve kravene til undervisningen. Tilsynet kan f.eks. gennemføres ved at screene skoler på baggrund af få udvalgte og på forhånd kendte kvalitetsindikatorer (karakterer, overgang til ungdomsuddannelse, resultater af socioøkonomisk reference), hvor skoler med laveste resultater udtages til videre tilsyn. Tematisk tilsyn Tematisk tilsyn er karakteriseret ved at omfatte flere skoler i forbindelse med en tilsynsrunde med et særligt fokus. Det kan f.eks. være tilsyn med skoler uden prøver eller skoler med selvevaluering. Risikovurdering kan indgå med henblik på at kvalificere udvælgelsen af skoler til et tematisk tilsyn. Enkeltsagstilsyn Enkeltsagstilsynet opstår ofte ved henvendelse fra forældre, lærere m.v. og iværksættes på baggrund af en tvivl om, hvorvidt en konkret skoles undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Almindeligt og skærpet tilsyn Tilsynet omfatter det almindelige og det skærpede tilsyn, som er lovhjemlet. Et almindeligt tilsyn gennemføres med henblik på at undersøge en tvivl om en skoles generelle opfyldelse af friskolelovens krav til undervisningen. Det almindelige tilsyn kan igangsættes via de tre oven for nævnte tilsynsspor. Et skærpet tilsyn iværksættes med undervisningen på en fri grundskole, hvis styrelsen på baggrund af det almindelige tilsyn vurderer, at der er anledning til tvivl, om undervisningen på skolen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, eller om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. 3. Planlagte tilsynsaktiviteter i 2014 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen planlægger at gennemføre følgende tilsynsaktiviteter for de frie grundskoler i 2014: 3.1 Risikobaseret tilsyn Med henblik på at udtage skoler med de største faglige udfordringer screenes skolerne på kvalitetsindikatorerne: Karakterer Overgang til ungdomsuddannelse

3 3 Resultater af socioøkonomisk reference Metoden for, hvordan skoler udtages i screeningen, vil være som på folkeskoleområdet, så der er en ensartethed i tilsynene i det omfang, det er muligt. De skoler, der bliver udtaget, vil blive bedt om at redegøre for de pågældende resultater, herunder ift.: Hvordan skolen følger elevernes løbende udbytte af undervisningen og tilrettelægger en undervisning, der svarer til elevernes behov og forudsætninger. Hvordan skolen forbereder eleverne til en ungdomsuddannelse efter afslutning af grundskoleforløb. Skolerne vil ligeledes blive bedt om at perspektivere deres resultater i forhold til skolens forberedelse af eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Skolernes redegørelser bliver vurderet i forhold til stå-mål-med kravet. 3.2 Tematisk tilsyn Ved stikprøve foretages tilsyn ud fra følgende temaer: Skoler uden prøver. Skoler med selvevaluering. Skolers anvendelse af tilskud til specialundervisning. Skoler uden prøver Styrelsen vil udtage et antal skoler, der ikke tilbyder folkeskolens 9. klasseprøver. Styrelsen vil med henblik på skolernes opfyldelse af stå-målmed kravet gennemgå: Resultatet af evaluering af den samlede undervisning og skolernes opfølgningsplan. Tilsynserklæring. Selvevaluering. Indholdet af mål for undervisningen og undervisningsplaner. Skoler med selvevaluering Styrelsen vil udtage skoler til tilsyn, der har valgt at anvende selvevaluering i stedet for en forældrevalgt tilsynsførende. Tilsynet vil have fokus på skolernes gennemførsel og erfaringer med ordningen. Styrelsens tilsyn med skoler med selvevaluering er et krav beskrevet i bemærkninger til bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler. Skolers anvendelse af tilskud til specialundervisning Styrelsen vil udtage et antal skoler med henblik på tilsyn med skolernes anvendelse af specialundervisningsmidler. Tilsynet vil have som primært fokus at undersøge, hvorvidt alle elever, der er søgt specialundervisningstilskud til i sps-puljen, modtager mindst 12 lektioners støtte pr. uge. Sekundært vil tilsynet have fokus på at undersøge, om der er sammenhæng mellem det ansøgte antal lektioner og den iværksatte støtte. I den forbindelse vil styrelsen som udgangspunkt indkalde og gennemgå:

4 4 Kopi af skolernes skriftlige underretning til elevens forældre om, at der er bevilget tilskud til denne del af elevens undervisningsaktivitet (specialundervisning). Kopi af oversigt over, hvornår eleven skal deltage i den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til, og hvem der skal undervise. Kopi af protokol for elevens deltagelse i den undervisningsaktivitet, der er bevilget tilskud til (underskrevet af skolelederen og den lærer, der har undervist). 3.3 Enkeltsagstilsyn: Konkrete tilsynssager. Videreførelse af konkrete tilsynssager, der blev indledt i I forbindelse med varetagelsen af det almindelige tilsyn med de frie grundskoler modtager styrelsen jævnligt henvendelser fra forældre, lærere, tilsynsførende etc. Henvendelserne vedrører typisk spørgsmål og oplysninger om undervisningen på en fri grundskole. På baggrund af henvendelserne giver styrelsen vejledning om de generelle regler om undervisningen på frie grundskoler og tilsynet hermed. Styrelsen vurderer endvidere, om den enkelte henvendelse giver anledning til at iværksætte et tilsyn med den konkrete skoles undervisning. 4. Plan for gennemførelse af de planlagte tilsyn i kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Risikobaseret tilsyn x x x Tilsyn med skoler uden x x prøver Tilsyn med selvevaluering x x Tilsyn med tilskud med x specialundervisningsmidler Enkeltsagstilsyn x x x x 5. Planlagte vejledninger Styrelsen planlægger at udarbejde to vejledninger i dialog med de frie grundskolers foreninger. Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse på en fri grundskole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er i færd med at revidere vejledning nr. 145 af 23. juli 2001, Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed. Vejledning om evaluering af undervisningen og opfølgningsplan Ifølge friskolelovens 1 b, stk. 2 og 3, er der krav om, at en fri grundskole løbende skal foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og foretage en evaluering af skolens samlede undervisning. Resultatet af den samlede evaluering af skolens undervisning skal offentliggø-

5 res på skolens hjemmeside. Skolen skal udarbejde en opfølgningsplan, der skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 5 Vejledningen er ny og skal støtte skolerne i dette arbejde med henblik på efterlevelse af kravet i lovgivningen.

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere