Materiale til Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materiale til Budget 2015-2018"

Transkript

1 Materiale til Budget Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 15. august Budgetbog

2 side 2

3 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger og oversigter Resultatopgørelse 5 Statsgaranti Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Bevillingsoversigt 7 Oversigt - udviklingen fra budget 2014 til basisbudget Driftsudgifter. Oversigt over tekniske ændringer pr. politikområde: Samlede oversigter 15 Børne- og undervisningsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget 24 Arbejdsmarkedsudvalget 25 Sundheds- og Omsorgsudvalget 28 Erhvervskontaktudvalget 32 Økonomi- og Planudvalget 33 Beredskabskommissionen 38 Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyning) 39 Forsyningsvirksomhed 42 Finansiering. Oversigt over ændringer politikområde Konsekvensbeskrivelser af driftsudgiftsreduktioner 45 Generelle bemærkninger til basisbudgettet 81 Anlægsforslag til budget Oversigt 105 Forslag fra politiske grupper 110 Børne- og undervisningsudvalget 126 Kultur- og Fritidsudvalget 151 Sundheds- og Omsorgsudvalget 201 Økonomi- og Planudvalget 205 Teknik- og Miljøudvalget 210 Driftsforslag til budget Oversigt 247 Forslag fra politiske grupper 248 Øvrige forslag 258 Vurdering af plejebehov Rapport. Vurdering af plejeboligbehov august Notat. Andre kommuners oplevelse af ændringer i behov for plejeboliger. 325 Notat byggescenarier for plejecentre 328 Materiale i øvrigt KL s Trafiklys nøgletal 333 side 3

4 side 4

5 Resultatopgørelse ved statsgaranti basisbudget pr. 15/ A. Det skattefinansierede område Indtægter Budget 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger drift Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) Byrådet Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger anlæg Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønstigninger Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A+B) Optagelse af lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) side 5

6 Forventet provenu ved valg statsgaranti og selvbudgettering 2015 (1.000 kr.) Statsgaranti Selvbudgettering Tilskud og udligning i Skatter, forskudsbeløb i 2015 inkl. medfinansiering af skrå skatteloft Sum Efterregulering af udligning for 2015 i I alt inkl. efterregulering side 6

7 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) 2014 Byrådet Dagtilbud til børn 0-5 år Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Børn og unge 6-18 år Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Familier og børn med særlige behov side 7 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Fritid, idræt og kultur Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 2 af 6

8 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Overførselsindkomster Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v side 8 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Ældre Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Sundhedsområdet PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 3 af 6

9 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Sundhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v side 9 Handicap og psykiatri (voksne) Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 4 af 6

10 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Borgerservice, administration og politisk administration Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Administrativ organisation Lønpuljer m.v Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab side Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Miljø og natur Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Byer og landsbyer Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 5 af 6

11 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) 2014 Infrastruktur og kollektiv trafik Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Forsyning Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v side 11 Total PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 6 af 6

12 side 12

13 Udvikling fra vedtaget budget 2014 til basisbudget 2015 Konto Drift (1.000 kr.) Oprindeligt budget Prisfremskrivning Oprindeligt budget 2014 i 2015 p/l Tekniske korrektioner Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning 69 Engangsbeløb i Lovændringer Demografi Ændring af forudsætninger Budgetrettelser Tekniske korrektioner i alt Udgiftsreduktioner iht. budgetforlig for Basisbudget 2015 drift Konto Finansiering (ekskl. kasse) Oprindeligt budget 2014 Tekniske korrektioner Renter Tilskud, udligning og skat Balanceforskydninger Tekniske korrektioner i alt Ændringer anlæg Samlet ændring side 13

14 side 14

15 Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Byrådet i alt Børne- og Undervisningsudvalget i alt Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov Kultur- og Fritidsudvalget i alt Fritid, idræt og kultur Arbejdsmarkedsudvalget i alt Overførselsindkomster Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Erhvervskontaktudvalget i alt Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Økonomi- og Planudvalget i alt Borgerservice, administration og politisk organisation Beredskabskommisionen i alt Redningsberedskab Teknik- og Miljøudvalget, ekskl. forsyning Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Teknik- og Miljøudvalget, kun forsyning Forsyning Betingede bevillinger er på beskrivelserne mærket med B. side 15

16 Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Byrådet i alt Byrådsbeslutninger Fritid, idræt og kultur Ældre Borgerservice, administration og politisk organisation Infrastruktur og kollektiv trafik Budgetopfølgning Borgerservice, administration og politisk organisation Infrastruktur og kollektiv trafik Engangsbeløb i Familier og børn med særlige behov Lovændringer Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov Overførselsindkomster Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Redningsberedskab Miljø og natur Demografi Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Ændring af forudsætninger Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Overførselsindkomster Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Miljø og natur Omplacering mellem politikområder Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år side 16

17 03. Familier og børn med særlige behov Fritid, idræt og kultur Overførselsindkomster Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Budgetrettelser Dagtilbud til børn 0-5 år Fritid, idræt og kultur Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Borgerservice, administration og politisk organisation Miljø og natur Byer og landsbyer Øvrigt Betingede bevillinger er på beskrivelserne mærket med B. side 17

18 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 01 Dagtilbud til børn 0-5 år Total for politikområdet Demografi B. Demografipulje 0-2 år, antal pladser: -99 pladser á kr. i år pladser á kr. i år pladser á kr. i år pladser á kr. i år 2018 Demografipulje i vedtaget budget 2014: -25 pladser, hvilket betyder at der skal korrigeres med -7,474 mio. kr. for at ende på -9,999 mio. kr. i budget 2015 B. Demografipulje 3-5 år, antal pladser: 10 pladser á kr. i år pladser á kr. i år pladser á kr. i år pladser á kr. i år 2018 Demografipulje i vedtaget budget 2014: 32,44 pladser, hvilket betyder at der skal korrigeres med mio. kr. for at ende på 0,5 mio. kr. i budget Ændring af forudsætninger Foreløbig beregning af forældrebetaling Børneby Øster: Stigning i udgifter til leje af bygninger på 4,24%, jf. udmeldt budgettal fra Bo midtvest Tilpasning af søskenderabat og friplads jf. takstberegning I henhold til reglerne om lønsumsstyring er der indarbejdet 8,65 % af årslønnen i kompensation for afgangsførte reglementsansatte side 18

19 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Vedr. demografipuljen 3-5 år: Normeringen i de enkelte institutioner vil i 2015 stige med 59,9 pladser, hvis de kommende skolebørn skal blive i børnehaven indtil 31/7 2015, i stedet for at blive udmeldt pr. 30/ Udgiften til 59,9 pladser vil være kr., hvoraf de kr. allerede er indarbejde som demografi. Dvs. der foretages en korrektion af demografipuljen på kr. svarende til 49,9 pladser, hvoraf de kr. finansieres af en stigning i forældrebetaling ved stigningen i antal pladser. Derudover indarbejdes der kr., hvor kr. finansieres fra besparelsen på SFO-området og kr. tages fra kassen. Således bliver der en merudgift for Ikast-Brande Kommune på kr Omplaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau) Tilbageførsel af tjenestemandspension Tilbageførsel af tjenestemandspension Omplaceringer mellem politikområder Kongevejens Børnehus har i forbindelse med overgang til kommunal institution ikke lønudgift til bogholder Kongevejens Børnehus har i forbindelse med overgang til kommunal institution ikke lønudgift til bogholder Indkøbsbesparelser legepladser, el, brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, lyskilder og måtteservice Budgetrettelser Risikopulje vedr. lønsumsstyring 2011: Vestbyens Børnehus søger ved budgetlægningen for 2012 om kr. i 2012 og 2013 til at dække reduktionen i forbindelse med udligningsordningen. Der er lagt ind i alle overslagsår, hvilket skal korrigeres. Daginstitutionen Frisenborgparken: Budgetrettelse, rengøring af pyramiden side 19

20 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Daginstitutionen Frisenborgparken: Budgetrettelse, flere måtter Ejstrupholm Børnehave: Tilpasning af budget vedr. rengøring Tilpasning af indtægtsbudget vedr. pasning af børn fra udenbys kommuner pga. færre børn end budgetteret side 20

21 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 02 Børn og unge 6-18 år Total for politikområdet Lovændringer B. VISO overtager pr ansvaret for de landsdækkende specialrådgivningsydelser, og kommunerne skal ikke længere betale objektiv betaling. Budgettet er derfor nulstillet. B. Fra den 1. august 2015 skal alle kommuner tilbyde den nye erhvervsrettede 10. klasse, EUD10. EUD10 er et tilbud til unge, som ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse ikke opnåede 02 i dansk og matematik, og dermed ikke blev optaget på en erhvervsuddannelse. EUD10 er i øvrigt at opfatte som et kommunalt 10. klassetilbud efter lov om folkeskolen Demografi B. I skoleåret forventes der 4 klasser mindre, svarende til 5 lærerstillinger. Faldet i antal klasser ligger på mellemtrinnet. Nedgangen er målt i forhold til skoleåret 2013/2014 B. Der forventes en stignng i antallet af elever på efterskoler og friskoler på 15 elever i forhold til 2014 B. Der er i budgetoplægget for 2015 indarbejdet en demografipulje på kr. på SFO området. Som følge af usikkerheden omkring den nye SFO struktur indarbejdes der ikke demografi i Puljen nulstilles derfor Ændring af forudsætninger Som konsekvens af den reducerede åbningstid i SFO er det ikke længere muligt at optage førskolebørn i maj, juni og juli måned. Budgettet er derfor reduceret med omkostningen til denne opgave kr. Daginstitutionsafdelingen har hævet budgettet med pasning i 3 måneder i børnehaven side 21

22 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Rengøringen på skolerne bliver dyrere som følge af skolereformen. Det skyldes flere ting. Rengøringen starter senere på dagen og udløser derfor aftentillæg. Dagene der skal rengøres ændres fra 200 til 205 dage, og administrationen skal rengøres i 215 dage i stedet for 200 dage. Modsat bliver det billigere at rengøre SFO områderne (er modregnet nmedudgiften) Omplaceringer mellem politikområder Lønkompensation for udfasning af 60 årsreglen i forbindelse med folkeskolerformen. Kommunerne kompenseres med 0,51% af lønsummen over bloktilskudddet. Dette beløb udgør i kr. Der er i forvejen indreget kr. I henhold til reglerne om lønsumsstyring er der indarbejdet 8,65 % af årslønnen i kompensation for fratrådte tjenstemænd i den lukkede gruppe Ekstra midler til skolernes betaling for halleje er budgetlagt på folkeoplysning, men udgifter afholdes af skolebudgettet Tilbageførsel af tjenestemandspension, som er budgetlagt på kto 06 Nulstilling af oprindelig besparelsespulje fra 2014 på skoleområdet Indkøbsbesparelser på dørautomatik, brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, lyskilder, måtteservice og el. Midler afsat til skolereform er engangsbevilling i 2014, blev finansieret af usikkerhedspuljen side 22

23 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget 03 Familier og børn med særlige behov Ændring af forudsætninger Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Total for politikområdet SPIT teamet, som har haft til huse på Rolighedsvej 5, indgik i en større omflytning mellem de kommunale bygninger. En af forudsætningerme - et nyt familiehus, er udsat, så det har været nødvendigt at leje lokaler til SPIT teamet fr Lovændringer B. I forbindelse med etablering af centrale tilsynsenheder er udgiften til tilsynet for plejefamilier blevet kr. dyrere. Ikast- Brande Kommune brugte i kr. på tilsynsopgaven, men efter det er blevet samlet i en centrale tilsynsenheder er udgiften steget til kr. Kommunerne er ikke blevet kompenseret for merudgiften Omplaceringer mellem politikområder Tilbageførsel af tjenestemandspension, som er budgetlagt på kto 06 Indkøbsbesparelser på brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, måtteservice og el side 23

24 Politikområde 30 Kultur- og Fritidsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 04 Fritid, idræt og kultur Total for politikområdet Byrådsbeslutninger Omplaceringer mellem politikområder Budgetforlig : Nulstilling af tilskuddet til Engesvang Friluftsbad Ekstra midler til skolernes betaling for halleje er budgetlagt på folkeoplysning, men udgifter afholdes af skolebudgettet Indkøbsbesparelse på brandmateriel, kopipapir, måtteservice, el og dørautomatik Budgetrettelser BY : Århus som Europæisk Hovedstad. Tilskuddet er stigende i forhold til budget side 24

25 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 40 Arbejdsmarkedsudvalget 05 Overførselsindkomster Total for politikområdet Lovændringer B. Erhvervsuddannelsesreformen medfører dels væsentlige besparelser indenfor ungdommens uddannelsesvejledning (UU). Samtidig indføres en ny kombineret ungdomsuddannelse (KUU). Der er i budgettet indarbejdet Ikast-Brande Kommunes andel af bloktilskuddet Ændring af forudsætninger Merforbrug indenfor integrationsområdet. Der forventes en tilgang på 22 udlændinge omfattet af Integrations-loven. Dette medfører øgede udgifter til forsørgelse samt danskundervisning, svarende til kr. 1,7 mio. Samtidig forventes en øget indtægt i form af grundtilskud og resultattilskud, svarende til kr. -0,9 mio Merforbrug indenfor ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der forventes et øget antal på ressourceforløb fra 47 til 92 fuldtidspersoner: +45, svarende til kr. 4,3 mio. Jobafklaringsforløb er nye forløb fra år 2014 (sygedagpenge reform) og dermed ikke tidligere budgetteret. Der forventes 48 fuldtidspersoner, svarende til kr. 5,7 mio Merforbrug indenfor mentorordning. Der forventes et øget forbrug til mentor. Merforbrug indenfor ungdomsuddannelser. Der forventes et øget forbrug i forbindelse med EGU og STU. Merforbrug indenfor boligydelser. Der forventes et øget forbrug vedrørende boligsikring samt mellemkommunale afregninger side 25

26 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Mindreforbrug indenfor sygedagpengeområdet. Der forventes følgende mængdeændringer: Sager over 52 uger: +18 fuldtidspersoner, kr. +3,9 mio. Sager 9-22 (23-52): -26 fuldtidspersoner, kr. -3,6 mio. Sager 5-8 uger: -46 fuldtidspersoner, kr. -5 mio Mindreforbrug indenfor a-dagpenge til forsikrede ledige. Der forventes et fald i sagsmængden svarende til -40 fuldtidspersoner. Mindreforbrug indenfor førtidspensionsområdet. Der forventes følgende mængdeændringer: Nye førtidspensioner: -30 fuldtidspersoner, kr. -3,7 mio. Gamle førtidspensionssager: -67 fuldtidspersoner, kr. -7,7 mio. Samtidig forventes en merudgift i form af mellemkommunal refusion på kr. 0,7 mio. Mindreforbrug indenfor kontanthjælpsområdet. Der forventes følgende mængdeændringer: Passive med kontanthjælpssats: -160 fuldtidspersoner, kr. -13,3 mio. Aktiverede med kontanthjælpssats: -100 fuldtidspersoner, kr. -5,5 mio. Passive med uddannelseshjælpssats: +178 fuldtidspersoner, kr. 10,0 mio. Aktiverede med uddannelseshjælpssats: +170 fuldtidspersoner, kr. 7,5 mio. Samtidig forventes en merudgift på kr. 1,0 mio. til løntilskud samt særlig støtte. Derudover fjernes kr. 1,1 mio. afsat til eventuel refusionstab. Mindreforbrug indenfor revalideringsområdet. Der forventes en reduceret sagsmængde fra 121 til 104 fuldtidspersoner: -17 fuldtidspersoner side 26

27 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Mindreforbrug indenfor fleksjob og ledighedsydelsesområdet. Der forventes et øget antal fleksjobsager fra 470 til 503 fuldtidspersoner: +33, svarende til kr. 0,7 mio. Der forventes et øget antal skånejob-sager fra 58 til 66 fuldtidspersoner: +8, svarende til kr. 0,1 mio. Der forventes en reduceret sagsmængde på ledighedsydelse fra 98 til 87 fuldtidspersoner: -11, svarende til kr. -2,9 mio Omplaceringer mellem politikområder Mindreforbrug indenfor løntilskud til forsikrede ledige m.m. Der forventes et reduceret antal i løntilskud fra 107 til 51 fuldtidspersoner: -56, svarende til kr. -3,6 mio. Der forventes et reduceret antal i Seniorjob og Servicejob fra 61 til 36 fuldtidspersoner: - 25, svarende til kr. 1,3 mio (mistede indtægter). Derudover forventes et mindreforbrug på kr. 0,3 mio. vedrørende personlig assistance m.m. Mindreforbrug indenfor Sociale formål. Der forventes færre udgifter vedrørende tilskud til sygebehandling. Svalehaven 14 er overgået til Arbejdsmarkedsafdelingens regi og lejes ud til flygtninge side 27

28 Politikområde 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 06 Ældre Total for politikområdet Byrådsbeslutninger Øgede driftsudgifter til nyt plejecenter Ikast Demografi Ændring af forudsætninger Omplaceringer mellem politikområder Øgede driftsudgifter til tilbygning ved Engparken B. Ændring af demografipulje. Budgettet er tilpasset til ny beregningsmodel. (Dream modellen). Puljens størrelse er: 2015: : : : Der har igennem de seneste år været en stigning i antallet af diabetikere, og dermed øget forbrug af diabetestilbehør. Stigningen fører til et større og større underskud på området. I 2013 var der et underskud på , og forbruget forventes ikke at være faldende. Der er ikke oveførselsret på kontoen, så der er alene tale om en tilpasning i forhold til forbruget. Tilpasning af budget i forhold til det faktiske forbrug vedr. stomiprodukter. Stigningen i forbruget skyldes at udgiften pr. borger er blevet dyre, da antallet af borgere har været stabil over de sidste år. Underskuddet var på kr i Kontoen er en konto uden overførselsret. Nedskrivning af Servicearealtilskud så indtægten passer til faldende indtægt Tilbageførsel af tjenestemandspension fra konto 6 til Hjælpemiddelområdet Tilbageførsel af tjenestemandspension fra konto 6 til Ældreområdet side 28

29 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Indkøbsbesparelser på brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, lyskilder, måtteservice, dørautomatik og el Ældreboliger, som vedrører Psykiatri og Handicap skifter politikområde fra 6. Ældre til 8. Hancicap og psykiatri side 29

30 Politikområde 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 07 Sundhed Total for politikområdet Lovændringer Demografi B I aftalen mellem Regeringen og KL er afsat 350 mio. kr. til styrkelse af det kommunale sundhedsområde med samlet 350 mio. kr. Ikast-Brande Kommunes andel beløber sig til 2,45 mio. kr. Midlerne skal i henhold til aftalen anvendes til den patientrettede forebyggelse. I aftalen forudsættes de øgede udgifter til sundhedsområdet delvis finansieret af besparelser på befordring og beredskab. Mulighederne for besparelser på befordringsområdet er belyst særskilt i budgetmaterialet. Der er en vis usikkerhed om besparelsen på beredskabet kan realiseres, med beløbet er indlagt som teknisk korrektion. B. Justering af demografi, så budgettet passer til ny beregningsmodel. (Dream modellen) Ændring af forudsætninger 1% besparelse i 2015 ( kr) samt udviklingen indenfor vederlagsfri fysioterapi gør, at der er et finansierings behov på kr. Området er udenfor kommunal styring og ligner på den måde medfinansiering. Der iværksættes undersøgelse i 4. kvartal 2014 bl.a. mhp. om den demografiske udvikling har indflydelse på stigningen. Forventet merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering i ht. KL og regionen Omplaceringer mellem politikområder Ændring af konteringspraksis ifht. Budgetopfølgning pr. 30/ til kto side 30

31 Politikområde 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget 08 Handicap og psykiatri (voksne) Lovændringer Demografi Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Total for politikområdet B. Bekendtgørelse vedr. kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug B. Ændringer til efterspørgselspulje. Puljens størrelse er 2015: : : : Ændring af forudsætninger Ophør af SATS pulje midler til den Blå Cafe Merindtægt som følge af foreløbige takstberegninger 2015 Budget til Myndighedsområdet som følge af ændret praksis med intern afregning på de interne bofællesskaber i Ikast. Der har ikke tidligere været interne afregning, men det er der fra 2014 som følge af omlægning til differentierede takster på botilbuddene Omplaceringer mellem politikområder Tilbageførsel af tjenestemandspension fra konto 6 til Skovbjergparken Indkøbsbesparelser brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, lyskilder, måtteservice, dørautomatik og el. Ældreboliger, som vedrører Psykiatri og Handicap skifter politikområde fra 6. Ældre til 8. Hancicap og psykiatri side 31

32 Politikområde 60 Erhvervskontaktudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 09 Erhvervsudvikling mm. Total for politikområdet Budgetrettelser Regulering af leje serveringsvogn Nørre Snede - indlagt 2 gange i budgettet side 32

33 Politikområde 70 Økonomi- og Planudvalget 11 Borgerservice, administration og politisk org. Byrådsbeslutninger Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Total for politikområdet BY : Beslutningen ved budgetforliget , antallet af fagudvalg reduceres fra 6 til 5, er ændret BY : Beslutningen ved budgetforliget , reduktion af valgsteder, er ændret. Budgetforlig : 4 mio. kr. afsættes i en 4-årig periode til virkeliggørelse af vision 2016 i budget Der er fremadrettet ingen penge i puljen Budgetopfølgning Lovændringer Ændring af byggeloven indebærer, at byggesagsgebyrer fra 1. januar 2015 skal beregnes efter timepris og medgået tid. Timeprisen er endnu ikke godkendt i byrådet. Pt. er der budgetteret med en indtægt på mio. kr. Budgetopfølgning pr : Frigivet demografi på ældreområdet. B. Fleksjob- og førtidspensionsreformen har medført at kommunen har pligt til at oprette et rehabiliteringsteam, der består af repræsentanter fra social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, (uddannelsesområdet ved borgere under 30 år), samt en sundhedskoordinator fra regionen. Det forventes at medføre øgede udgifter / ressourcetræk svarende til kr. 0,8 B. mio. Fleksjob- og førtidspensionsreformen har fra år 2014 ligeledes medført indførelsen af ressourceforløb samt fleksløntilskud, hvilket betyder flere administrative opgaver side 33

34 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. B. Lov om indsats mod asocial indsats for børn og unge betyder øgede administrative udgifter til afholdelse af netværkssamråd, forberedelse og opfølgning B. Digitalisering for ansøgere af byggesager, matrikelsager samt sager om vandindvinding, olietanke, jordvarme, spildevand og natur. Der skal budgetteres med 1,65 kr. pr. indbygger for byggeansøgninger og 0,25 kr. pr. indbygger for visse miljøansøgninger B. Jf. budgetvejledningen 2015 er Ikast-brande Kommunes andel af administrationsbidraget i 2014 til Udbetaling Danmark på 5,7 mio. kr. med en forventet reduktion i overslagsårene jf. vejledningen i Endeligt tal afventes B. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv. Lønnen til kommunale politikere hæves med 29,2 % fra kr. Samlet bliver det kr. Jf. aktstykket er IBKs andel kr. B. Den nye Sygedagpengereform medfører blandt andet en besparelse på administrationen, idet udbetalingen af sygedagpenge i højere grad skal ske automatisk og digitalt. Der er i budgettet indarbejdet Ikast-Brande kommunes andel af bloktilskuddet. B. I forbindelse med Den særlige uddannelsesordning, blev der i budget 2014 tilført yderligere midler til administrationen. Idet ordningen ophører med udgangen af 2014, fjernes dette budget igen side 34

35 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. B. I forbindelse med Ny indfasning af dagpengereformen, er der i år 2014 indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige, der falder ud af dagpengesystemet. Den nye ordning, medfører øgede udgifter til administrationen. Der er i budgettet indarbejdet Ikast-Brande Kommunes andel af bloktilskuddet Demografi Ændring af forudsætninger B. Bekendtgørelse vedr. kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug (DUT). Skal ses i sammenhæng med indarbejdet DUT på pol. 08. B. Justering af demografi, så budgettet passer til nye beregning. Visitation på ældreområdet. Til ældrerådsvalg i 2013 afsættes kr., er ikke korrigeret i overslagsårene. I 2013 afsættes der kr. til kommunalvalg. Beløbet er ikke korrigeret i budget 2014 pga. Europaparlamentsvalget, men korrigeres i budget Indarbejdelse af åremålsansættelse Tjenestemandsforsikringerne - Den maksimale afregningssats på 41,22% anvendes i 2015 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 0,62% højere end satsen i Forsikringspræmien forhøjes med samlet kr. pga. nyt forsikringsselskab Salg af ejendomsoplysninger. Foregår elektronisk. I henhold til reglerne om lønsumsstyring er der indarbejdet 8,65 % af årslønnen i kompensation for fratrådte tjenestemænd i den lukkede gruppe side 35

36 Politikområde Omplaceringer mellem politikområder Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Tilbageførsel - tjenestemandspension Ændring af konteringspraksis ifht. Budgetopfølgning pr. 30/ fra kto 4 BY : Kollektiv trafik rute 182 og Budgetrettelser Indkøbsbesparelser i alt - udkonteret fra central pulje til områderne. Administrationens andel af indkøbsbesparelser, IT-udstyr, datatilbehør, headset, brandmateriel, tilskud briller, erhvervspsykologisk rådgivning, kontorartikler, kopipapir, lyskilder, måtteservice, planteservice, dørautomatik og elevatorservice. Porto, administrationen Ikast ( kr.), administrationen Brande ( kr.) Byrådet, Folkeskolereform - Gør en god skole bedre, hvor der i 2014 afsættes 4 mio. kr. med finansiering fra usikkerhedspuljen. Nulstilling af 20 mio. kr. besparelse på skoleområdet. Henlæggelse, eftervederlag til afgående medlemmer af byrådet. Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler. I 2014 er der afsat 14,8 mio. kr., i overslagsår 2015 og frem er der afsat 5,8 mio. kr. Budget tilrettes. Mobiltelefoner byrådet. Der var afsat midler til nye mobiltelefoner til nyt byråd i 2014, først aktuelt efter byrådsvalg i Printere byrådet. Der var afsat midler til nye printere til nyt byråd i 2014, først aktuelt efter byrådsvalg i side 36

37 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Der var afsat midler til introduktion af nyt byråd i 2014, først aktuelt efter byrådsvalg i Tilretning af indtægter vedr. adm. af renovation - indtægten er budgetteret for højt i forhold til lønbudgettet side 37

38 Politikområde 80 Beredskabskommissionen Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 12 Redningsberedskab Total for politikområdet Lovændringer B. Det indgår i økonomiaftalen for 2015, at der gennem en forenkling af organiseringen af beredskabsområdet kan opnås effektiviseringsgevinster på 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og fremadrettet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er henholdsvis kr. og kr.. Effektiviseringsgevinsten kan først afklares til næste år, så det er endnu uafklaret om beløbet kan realiseres B. Gebyrer for blinde alarmer er hævet side 38

39 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 90 Teknik- og Miljøudvalget 13 Miljø og natur Total for politikområdet Lovændringer B. Budgetregulering vedr. miljøopgaver, som følge af DUT-regulering. Reguleringen påvirker følgende områder/opgaver inden for Miljøområdet: Vandløb, sørestaurering, Natura-2000 planer, Myndighedsbehandling, Miljøbeskyttelse og jordforurening (falder væk fra 2016) Ændring af forudsætninger Budgetrettelser B. Lov om råstoffer. Opgaven med at give tilladelser til indvinding af råstoffer overdrages til regionerne. B. Digitaliseringsprojektet PDE's fase 1 A og miljøgodkendelser i BYG og MILJØ Tilretning af gebyrindtæger miljø for virksomheder, landbrug og dambrug Rottebekæmpelse - tilretning af budget så udgifterne er svarende til indtægterne. Taksten for Rottebekæmpelse behandles på byrådets møde i juni. Hvis taksten godkendes vil det betyde en yderligere budgetmæssig ændring på kr. i indtægt og udgift side 39

40 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 90 Teknik- og Miljøudvalget 14 Byer og landsbyer Total for politikområdet Omplaceringer mellem politikområder Indkøbsbesparelser el Budgetrettelser Svalehaven 14 er overgået til Arbejdsmarkedsafdelingens regi og lejes ud til flygtninge. Afhændelse af Birkehegnet og Nygade i Blåhøj. Udgifter og huslejeindtægter fjernet fra budget. Skelhøje plantage. Virksomheden Marius Christensens aftale med kommunen indebærer at brydningen af sand afregnes pr. m3. Indtægtsbudgettet tilrettes de faktiske indtægter. Ikast-Brande kommune modtager ikke længere lejeindtægt for mobilantenneposition på Thit Jensensvej 1 efter Spildevand er overgået til eget selskab. Lejeindtægt fjernet side 40

41 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 90 Teknik- og Miljøudvalget 15 Infrastruktur og kollektiv trafik Total for politikområdet Byrådsbeslutninger BY : I henhold til Byrådets beslutning om, at Entreprenørafdelingen skal udvise et overskud på 4% af indskudskapitalen i alt kr. Den budgetlagte indtægt nedsættes. Udbud kollektiv trafik - med virkning fra juni Midttrafik har lavet en økonomisk vurdering af udbuddet i den kollektive trafik. Midttrafik forventer 5-10% stigning i prisen, ved en 6-8 årig kontrakt med de nuværende krav fra IBK. Udfra tilsvarende serviceniveau som idag vil det udgøre ca mio. kr. ekstra til den kollektive trafik fra juni 2016, plus den løbende prisfremskrivning i perioden. BY : I forbindelse med byggemodning og godkendelse af mindstepriser, 1. etape af Bording Nord afsættes kr. til årlig drift fra Tilretning af vejafvandingsbidraget - 8% af Ikast Brande spildevands anlægsbudget på 30 mio. kr Budgetopfølgning Budgetopfølgning pr : Gadebelysning - besparelse Omplaceringer mellem politikområder Indkøbsbesparelser - vejskilte BY : Kollektiv trafik - økonomi efter udbud på rute 182 og side 41

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Materiale til Budget 2013-2016

Materiale til Budget 2013-2016 Materiale til Budget -2016 Basisbudget Overordnede bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 10. august 2012 3. Budgetbog Indholdsfortegnelse Basisbudget Side Resultatopgørelse

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab 213 756 IKAST-BRANDE Indholdsfortegnelse Årsberetning (gul farve)... side 1 Hovedoversigt til regnskab... side 27 Regnskabsoversigt her henvises der til intranettet, hvor tal materialet

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014

17. Bilag. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik. 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014. 17.3 Pris- og lønskøn. 17.4 Takstforslag 2014 17. 17.1 Egedal Kommunes økonomiske politik 17.2 Serviceudgifter og anlægsudgifter 2014 17.3 Pris- og lønskøn 17.4 Takstforslag 2014 17.5 Tekniske korrektioner 17.6 Budgetteringsprincipper og budgettets

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere