Materiale til Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materiale til Budget 2015-2018"

Transkript

1 Materiale til Budget Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 15. august Budgetbog

2 side 2

3 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger og oversigter Resultatopgørelse 5 Statsgaranti Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Bevillingsoversigt 7 Oversigt - udviklingen fra budget 2014 til basisbudget Driftsudgifter. Oversigt over tekniske ændringer pr. politikområde: Samlede oversigter 15 Børne- og undervisningsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget 24 Arbejdsmarkedsudvalget 25 Sundheds- og Omsorgsudvalget 28 Erhvervskontaktudvalget 32 Økonomi- og Planudvalget 33 Beredskabskommissionen 38 Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyning) 39 Forsyningsvirksomhed 42 Finansiering. Oversigt over ændringer politikområde Konsekvensbeskrivelser af driftsudgiftsreduktioner 45 Generelle bemærkninger til basisbudgettet 81 Anlægsforslag til budget Oversigt 105 Forslag fra politiske grupper 110 Børne- og undervisningsudvalget 126 Kultur- og Fritidsudvalget 151 Sundheds- og Omsorgsudvalget 201 Økonomi- og Planudvalget 205 Teknik- og Miljøudvalget 210 Driftsforslag til budget Oversigt 247 Forslag fra politiske grupper 248 Øvrige forslag 258 Vurdering af plejebehov Rapport. Vurdering af plejeboligbehov august Notat. Andre kommuners oplevelse af ændringer i behov for plejeboliger. 325 Notat byggescenarier for plejecentre 328 Materiale i øvrigt KL s Trafiklys nøgletal 333 side 3

4 side 4

5 Resultatopgørelse ved statsgaranti basisbudget pr. 15/ A. Det skattefinansierede område Indtægter Budget 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger drift Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) Byrådet Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger anlæg Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønstigninger Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A+B) Optagelse af lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) side 5

6 Forventet provenu ved valg statsgaranti og selvbudgettering 2015 (1.000 kr.) Statsgaranti Selvbudgettering Tilskud og udligning i Skatter, forskudsbeløb i 2015 inkl. medfinansiering af skrå skatteloft Sum Efterregulering af udligning for 2015 i I alt inkl. efterregulering side 6

7 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) 2014 Byrådet Dagtilbud til børn 0-5 år Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Børn og unge 6-18 år Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Familier og børn med særlige behov side 7 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Fritid, idræt og kultur Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 2 af 6

8 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Overførselsindkomster Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v side 8 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Ældre Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Sundhedsområdet PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 3 af 6

9 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Sundhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v side 9 Handicap og psykiatri (voksne) Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 4 af 6

10 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Borgerservice, administration og politisk administration Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Administrativ organisation Lønpuljer m.v Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab side Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Miljø og natur Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Byer og landsbyer Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 5 af 6

11 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) 2014 Infrastruktur og kollektiv trafik Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Forsyning Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v side 11 Total PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 6 af 6

12 side 12

13 Udvikling fra vedtaget budget 2014 til basisbudget 2015 Konto Drift (1.000 kr.) Oprindeligt budget Prisfremskrivning Oprindeligt budget 2014 i 2015 p/l Tekniske korrektioner Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning 69 Engangsbeløb i Lovændringer Demografi Ændring af forudsætninger Budgetrettelser Tekniske korrektioner i alt Udgiftsreduktioner iht. budgetforlig for Basisbudget 2015 drift Konto Finansiering (ekskl. kasse) Oprindeligt budget 2014 Tekniske korrektioner Renter Tilskud, udligning og skat Balanceforskydninger Tekniske korrektioner i alt Ændringer anlæg Samlet ændring side 13

14 side 14

15 Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Byrådet i alt Børne- og Undervisningsudvalget i alt Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov Kultur- og Fritidsudvalget i alt Fritid, idræt og kultur Arbejdsmarkedsudvalget i alt Overførselsindkomster Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Erhvervskontaktudvalget i alt Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Økonomi- og Planudvalget i alt Borgerservice, administration og politisk organisation Beredskabskommisionen i alt Redningsberedskab Teknik- og Miljøudvalget, ekskl. forsyning Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Teknik- og Miljøudvalget, kun forsyning Forsyning Betingede bevillinger er på beskrivelserne mærket med B. side 15

16 Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Byrådet i alt Byrådsbeslutninger Fritid, idræt og kultur Ældre Borgerservice, administration og politisk organisation Infrastruktur og kollektiv trafik Budgetopfølgning Borgerservice, administration og politisk organisation Infrastruktur og kollektiv trafik Engangsbeløb i Familier og børn med særlige behov Lovændringer Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov Overførselsindkomster Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Redningsberedskab Miljø og natur Demografi Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Ændring af forudsætninger Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Overførselsindkomster Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Miljø og natur Omplacering mellem politikområder Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år side 16

17 03. Familier og børn med særlige behov Fritid, idræt og kultur Overførselsindkomster Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Budgetrettelser Dagtilbud til børn 0-5 år Fritid, idræt og kultur Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Borgerservice, administration og politisk organisation Miljø og natur Byer og landsbyer Øvrigt Betingede bevillinger er på beskrivelserne mærket med B. side 17

18 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 01 Dagtilbud til børn 0-5 år Total for politikområdet Demografi B. Demografipulje 0-2 år, antal pladser: -99 pladser á kr. i år pladser á kr. i år pladser á kr. i år pladser á kr. i år 2018 Demografipulje i vedtaget budget 2014: -25 pladser, hvilket betyder at der skal korrigeres med -7,474 mio. kr. for at ende på -9,999 mio. kr. i budget 2015 B. Demografipulje 3-5 år, antal pladser: 10 pladser á kr. i år pladser á kr. i år pladser á kr. i år pladser á kr. i år 2018 Demografipulje i vedtaget budget 2014: 32,44 pladser, hvilket betyder at der skal korrigeres med mio. kr. for at ende på 0,5 mio. kr. i budget Ændring af forudsætninger Foreløbig beregning af forældrebetaling Børneby Øster: Stigning i udgifter til leje af bygninger på 4,24%, jf. udmeldt budgettal fra Bo midtvest Tilpasning af søskenderabat og friplads jf. takstberegning I henhold til reglerne om lønsumsstyring er der indarbejdet 8,65 % af årslønnen i kompensation for afgangsførte reglementsansatte side 18

19 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Vedr. demografipuljen 3-5 år: Normeringen i de enkelte institutioner vil i 2015 stige med 59,9 pladser, hvis de kommende skolebørn skal blive i børnehaven indtil 31/7 2015, i stedet for at blive udmeldt pr. 30/ Udgiften til 59,9 pladser vil være kr., hvoraf de kr. allerede er indarbejde som demografi. Dvs. der foretages en korrektion af demografipuljen på kr. svarende til 49,9 pladser, hvoraf de kr. finansieres af en stigning i forældrebetaling ved stigningen i antal pladser. Derudover indarbejdes der kr., hvor kr. finansieres fra besparelsen på SFO-området og kr. tages fra kassen. Således bliver der en merudgift for Ikast-Brande Kommune på kr Omplaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau) Tilbageførsel af tjenestemandspension Tilbageførsel af tjenestemandspension Omplaceringer mellem politikområder Kongevejens Børnehus har i forbindelse med overgang til kommunal institution ikke lønudgift til bogholder Kongevejens Børnehus har i forbindelse med overgang til kommunal institution ikke lønudgift til bogholder Indkøbsbesparelser legepladser, el, brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, lyskilder og måtteservice Budgetrettelser Risikopulje vedr. lønsumsstyring 2011: Vestbyens Børnehus søger ved budgetlægningen for 2012 om kr. i 2012 og 2013 til at dække reduktionen i forbindelse med udligningsordningen. Der er lagt ind i alle overslagsår, hvilket skal korrigeres. Daginstitutionen Frisenborgparken: Budgetrettelse, rengøring af pyramiden side 19

20 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Daginstitutionen Frisenborgparken: Budgetrettelse, flere måtter Ejstrupholm Børnehave: Tilpasning af budget vedr. rengøring Tilpasning af indtægtsbudget vedr. pasning af børn fra udenbys kommuner pga. færre børn end budgetteret side 20

21 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 02 Børn og unge 6-18 år Total for politikområdet Lovændringer B. VISO overtager pr ansvaret for de landsdækkende specialrådgivningsydelser, og kommunerne skal ikke længere betale objektiv betaling. Budgettet er derfor nulstillet. B. Fra den 1. august 2015 skal alle kommuner tilbyde den nye erhvervsrettede 10. klasse, EUD10. EUD10 er et tilbud til unge, som ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse ikke opnåede 02 i dansk og matematik, og dermed ikke blev optaget på en erhvervsuddannelse. EUD10 er i øvrigt at opfatte som et kommunalt 10. klassetilbud efter lov om folkeskolen Demografi B. I skoleåret forventes der 4 klasser mindre, svarende til 5 lærerstillinger. Faldet i antal klasser ligger på mellemtrinnet. Nedgangen er målt i forhold til skoleåret 2013/2014 B. Der forventes en stignng i antallet af elever på efterskoler og friskoler på 15 elever i forhold til 2014 B. Der er i budgetoplægget for 2015 indarbejdet en demografipulje på kr. på SFO området. Som følge af usikkerheden omkring den nye SFO struktur indarbejdes der ikke demografi i Puljen nulstilles derfor Ændring af forudsætninger Som konsekvens af den reducerede åbningstid i SFO er det ikke længere muligt at optage førskolebørn i maj, juni og juli måned. Budgettet er derfor reduceret med omkostningen til denne opgave kr. Daginstitutionsafdelingen har hævet budgettet med pasning i 3 måneder i børnehaven side 21

22 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Rengøringen på skolerne bliver dyrere som følge af skolereformen. Det skyldes flere ting. Rengøringen starter senere på dagen og udløser derfor aftentillæg. Dagene der skal rengøres ændres fra 200 til 205 dage, og administrationen skal rengøres i 215 dage i stedet for 200 dage. Modsat bliver det billigere at rengøre SFO områderne (er modregnet nmedudgiften) Omplaceringer mellem politikområder Lønkompensation for udfasning af 60 årsreglen i forbindelse med folkeskolerformen. Kommunerne kompenseres med 0,51% af lønsummen over bloktilskudddet. Dette beløb udgør i kr. Der er i forvejen indreget kr. I henhold til reglerne om lønsumsstyring er der indarbejdet 8,65 % af årslønnen i kompensation for fratrådte tjenstemænd i den lukkede gruppe Ekstra midler til skolernes betaling for halleje er budgetlagt på folkeoplysning, men udgifter afholdes af skolebudgettet Tilbageførsel af tjenestemandspension, som er budgetlagt på kto 06 Nulstilling af oprindelig besparelsespulje fra 2014 på skoleområdet Indkøbsbesparelser på dørautomatik, brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, lyskilder, måtteservice og el. Midler afsat til skolereform er engangsbevilling i 2014, blev finansieret af usikkerhedspuljen side 22

23 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget 03 Familier og børn med særlige behov Ændring af forudsætninger Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Total for politikområdet SPIT teamet, som har haft til huse på Rolighedsvej 5, indgik i en større omflytning mellem de kommunale bygninger. En af forudsætningerme - et nyt familiehus, er udsat, så det har været nødvendigt at leje lokaler til SPIT teamet fr Lovændringer B. I forbindelse med etablering af centrale tilsynsenheder er udgiften til tilsynet for plejefamilier blevet kr. dyrere. Ikast- Brande Kommune brugte i kr. på tilsynsopgaven, men efter det er blevet samlet i en centrale tilsynsenheder er udgiften steget til kr. Kommunerne er ikke blevet kompenseret for merudgiften Omplaceringer mellem politikområder Tilbageførsel af tjenestemandspension, som er budgetlagt på kto 06 Indkøbsbesparelser på brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, måtteservice og el side 23

24 Politikområde 30 Kultur- og Fritidsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 04 Fritid, idræt og kultur Total for politikområdet Byrådsbeslutninger Omplaceringer mellem politikområder Budgetforlig : Nulstilling af tilskuddet til Engesvang Friluftsbad Ekstra midler til skolernes betaling for halleje er budgetlagt på folkeoplysning, men udgifter afholdes af skolebudgettet Indkøbsbesparelse på brandmateriel, kopipapir, måtteservice, el og dørautomatik Budgetrettelser BY : Århus som Europæisk Hovedstad. Tilskuddet er stigende i forhold til budget side 24

25 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 40 Arbejdsmarkedsudvalget 05 Overførselsindkomster Total for politikområdet Lovændringer B. Erhvervsuddannelsesreformen medfører dels væsentlige besparelser indenfor ungdommens uddannelsesvejledning (UU). Samtidig indføres en ny kombineret ungdomsuddannelse (KUU). Der er i budgettet indarbejdet Ikast-Brande Kommunes andel af bloktilskuddet Ændring af forudsætninger Merforbrug indenfor integrationsområdet. Der forventes en tilgang på 22 udlændinge omfattet af Integrations-loven. Dette medfører øgede udgifter til forsørgelse samt danskundervisning, svarende til kr. 1,7 mio. Samtidig forventes en øget indtægt i form af grundtilskud og resultattilskud, svarende til kr. -0,9 mio Merforbrug indenfor ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der forventes et øget antal på ressourceforløb fra 47 til 92 fuldtidspersoner: +45, svarende til kr. 4,3 mio. Jobafklaringsforløb er nye forløb fra år 2014 (sygedagpenge reform) og dermed ikke tidligere budgetteret. Der forventes 48 fuldtidspersoner, svarende til kr. 5,7 mio Merforbrug indenfor mentorordning. Der forventes et øget forbrug til mentor. Merforbrug indenfor ungdomsuddannelser. Der forventes et øget forbrug i forbindelse med EGU og STU. Merforbrug indenfor boligydelser. Der forventes et øget forbrug vedrørende boligsikring samt mellemkommunale afregninger side 25

26 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Mindreforbrug indenfor sygedagpengeområdet. Der forventes følgende mængdeændringer: Sager over 52 uger: +18 fuldtidspersoner, kr. +3,9 mio. Sager 9-22 (23-52): -26 fuldtidspersoner, kr. -3,6 mio. Sager 5-8 uger: -46 fuldtidspersoner, kr. -5 mio Mindreforbrug indenfor a-dagpenge til forsikrede ledige. Der forventes et fald i sagsmængden svarende til -40 fuldtidspersoner. Mindreforbrug indenfor førtidspensionsområdet. Der forventes følgende mængdeændringer: Nye førtidspensioner: -30 fuldtidspersoner, kr. -3,7 mio. Gamle førtidspensionssager: -67 fuldtidspersoner, kr. -7,7 mio. Samtidig forventes en merudgift i form af mellemkommunal refusion på kr. 0,7 mio. Mindreforbrug indenfor kontanthjælpsområdet. Der forventes følgende mængdeændringer: Passive med kontanthjælpssats: -160 fuldtidspersoner, kr. -13,3 mio. Aktiverede med kontanthjælpssats: -100 fuldtidspersoner, kr. -5,5 mio. Passive med uddannelseshjælpssats: +178 fuldtidspersoner, kr. 10,0 mio. Aktiverede med uddannelseshjælpssats: +170 fuldtidspersoner, kr. 7,5 mio. Samtidig forventes en merudgift på kr. 1,0 mio. til løntilskud samt særlig støtte. Derudover fjernes kr. 1,1 mio. afsat til eventuel refusionstab. Mindreforbrug indenfor revalideringsområdet. Der forventes en reduceret sagsmængde fra 121 til 104 fuldtidspersoner: -17 fuldtidspersoner side 26

27 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Mindreforbrug indenfor fleksjob og ledighedsydelsesområdet. Der forventes et øget antal fleksjobsager fra 470 til 503 fuldtidspersoner: +33, svarende til kr. 0,7 mio. Der forventes et øget antal skånejob-sager fra 58 til 66 fuldtidspersoner: +8, svarende til kr. 0,1 mio. Der forventes en reduceret sagsmængde på ledighedsydelse fra 98 til 87 fuldtidspersoner: -11, svarende til kr. -2,9 mio Omplaceringer mellem politikområder Mindreforbrug indenfor løntilskud til forsikrede ledige m.m. Der forventes et reduceret antal i løntilskud fra 107 til 51 fuldtidspersoner: -56, svarende til kr. -3,6 mio. Der forventes et reduceret antal i Seniorjob og Servicejob fra 61 til 36 fuldtidspersoner: - 25, svarende til kr. 1,3 mio (mistede indtægter). Derudover forventes et mindreforbrug på kr. 0,3 mio. vedrørende personlig assistance m.m. Mindreforbrug indenfor Sociale formål. Der forventes færre udgifter vedrørende tilskud til sygebehandling. Svalehaven 14 er overgået til Arbejdsmarkedsafdelingens regi og lejes ud til flygtninge side 27

28 Politikområde 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 06 Ældre Total for politikområdet Byrådsbeslutninger Øgede driftsudgifter til nyt plejecenter Ikast Demografi Ændring af forudsætninger Omplaceringer mellem politikområder Øgede driftsudgifter til tilbygning ved Engparken B. Ændring af demografipulje. Budgettet er tilpasset til ny beregningsmodel. (Dream modellen). Puljens størrelse er: 2015: : : : Der har igennem de seneste år været en stigning i antallet af diabetikere, og dermed øget forbrug af diabetestilbehør. Stigningen fører til et større og større underskud på området. I 2013 var der et underskud på , og forbruget forventes ikke at være faldende. Der er ikke oveførselsret på kontoen, så der er alene tale om en tilpasning i forhold til forbruget. Tilpasning af budget i forhold til det faktiske forbrug vedr. stomiprodukter. Stigningen i forbruget skyldes at udgiften pr. borger er blevet dyre, da antallet af borgere har været stabil over de sidste år. Underskuddet var på kr i Kontoen er en konto uden overførselsret. Nedskrivning af Servicearealtilskud så indtægten passer til faldende indtægt Tilbageførsel af tjenestemandspension fra konto 6 til Hjælpemiddelområdet Tilbageførsel af tjenestemandspension fra konto 6 til Ældreområdet side 28

29 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Indkøbsbesparelser på brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, lyskilder, måtteservice, dørautomatik og el Ældreboliger, som vedrører Psykiatri og Handicap skifter politikområde fra 6. Ældre til 8. Hancicap og psykiatri side 29

30 Politikområde 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 07 Sundhed Total for politikområdet Lovændringer Demografi B I aftalen mellem Regeringen og KL er afsat 350 mio. kr. til styrkelse af det kommunale sundhedsområde med samlet 350 mio. kr. Ikast-Brande Kommunes andel beløber sig til 2,45 mio. kr. Midlerne skal i henhold til aftalen anvendes til den patientrettede forebyggelse. I aftalen forudsættes de øgede udgifter til sundhedsområdet delvis finansieret af besparelser på befordring og beredskab. Mulighederne for besparelser på befordringsområdet er belyst særskilt i budgetmaterialet. Der er en vis usikkerhed om besparelsen på beredskabet kan realiseres, med beløbet er indlagt som teknisk korrektion. B. Justering af demografi, så budgettet passer til ny beregningsmodel. (Dream modellen) Ændring af forudsætninger 1% besparelse i 2015 ( kr) samt udviklingen indenfor vederlagsfri fysioterapi gør, at der er et finansierings behov på kr. Området er udenfor kommunal styring og ligner på den måde medfinansiering. Der iværksættes undersøgelse i 4. kvartal 2014 bl.a. mhp. om den demografiske udvikling har indflydelse på stigningen. Forventet merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering i ht. KL og regionen Omplaceringer mellem politikområder Ændring af konteringspraksis ifht. Budgetopfølgning pr. 30/ til kto side 30

31 Politikområde 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget 08 Handicap og psykiatri (voksne) Lovændringer Demografi Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Total for politikområdet B. Bekendtgørelse vedr. kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug B. Ændringer til efterspørgselspulje. Puljens størrelse er 2015: : : : Ændring af forudsætninger Ophør af SATS pulje midler til den Blå Cafe Merindtægt som følge af foreløbige takstberegninger 2015 Budget til Myndighedsområdet som følge af ændret praksis med intern afregning på de interne bofællesskaber i Ikast. Der har ikke tidligere været interne afregning, men det er der fra 2014 som følge af omlægning til differentierede takster på botilbuddene Omplaceringer mellem politikområder Tilbageførsel af tjenestemandspension fra konto 6 til Skovbjergparken Indkøbsbesparelser brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, lyskilder, måtteservice, dørautomatik og el. Ældreboliger, som vedrører Psykiatri og Handicap skifter politikområde fra 6. Ældre til 8. Hancicap og psykiatri side 31

32 Politikområde 60 Erhvervskontaktudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 09 Erhvervsudvikling mm. Total for politikområdet Budgetrettelser Regulering af leje serveringsvogn Nørre Snede - indlagt 2 gange i budgettet side 32

33 Politikområde 70 Økonomi- og Planudvalget 11 Borgerservice, administration og politisk org. Byrådsbeslutninger Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Total for politikområdet BY : Beslutningen ved budgetforliget , antallet af fagudvalg reduceres fra 6 til 5, er ændret BY : Beslutningen ved budgetforliget , reduktion af valgsteder, er ændret. Budgetforlig : 4 mio. kr. afsættes i en 4-årig periode til virkeliggørelse af vision 2016 i budget Der er fremadrettet ingen penge i puljen Budgetopfølgning Lovændringer Ændring af byggeloven indebærer, at byggesagsgebyrer fra 1. januar 2015 skal beregnes efter timepris og medgået tid. Timeprisen er endnu ikke godkendt i byrådet. Pt. er der budgetteret med en indtægt på mio. kr. Budgetopfølgning pr : Frigivet demografi på ældreområdet. B. Fleksjob- og førtidspensionsreformen har medført at kommunen har pligt til at oprette et rehabiliteringsteam, der består af repræsentanter fra social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, (uddannelsesområdet ved borgere under 30 år), samt en sundhedskoordinator fra regionen. Det forventes at medføre øgede udgifter / ressourcetræk svarende til kr. 0,8 B. mio. Fleksjob- og førtidspensionsreformen har fra år 2014 ligeledes medført indførelsen af ressourceforløb samt fleksløntilskud, hvilket betyder flere administrative opgaver side 33

34 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. B. Lov om indsats mod asocial indsats for børn og unge betyder øgede administrative udgifter til afholdelse af netværkssamråd, forberedelse og opfølgning B. Digitalisering for ansøgere af byggesager, matrikelsager samt sager om vandindvinding, olietanke, jordvarme, spildevand og natur. Der skal budgetteres med 1,65 kr. pr. indbygger for byggeansøgninger og 0,25 kr. pr. indbygger for visse miljøansøgninger B. Jf. budgetvejledningen 2015 er Ikast-brande Kommunes andel af administrationsbidraget i 2014 til Udbetaling Danmark på 5,7 mio. kr. med en forventet reduktion i overslagsårene jf. vejledningen i Endeligt tal afventes B. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv. Lønnen til kommunale politikere hæves med 29,2 % fra kr. Samlet bliver det kr. Jf. aktstykket er IBKs andel kr. B. Den nye Sygedagpengereform medfører blandt andet en besparelse på administrationen, idet udbetalingen af sygedagpenge i højere grad skal ske automatisk og digitalt. Der er i budgettet indarbejdet Ikast-Brande kommunes andel af bloktilskuddet. B. I forbindelse med Den særlige uddannelsesordning, blev der i budget 2014 tilført yderligere midler til administrationen. Idet ordningen ophører med udgangen af 2014, fjernes dette budget igen side 34

35 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. B. I forbindelse med Ny indfasning af dagpengereformen, er der i år 2014 indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige, der falder ud af dagpengesystemet. Den nye ordning, medfører øgede udgifter til administrationen. Der er i budgettet indarbejdet Ikast-Brande Kommunes andel af bloktilskuddet Demografi Ændring af forudsætninger B. Bekendtgørelse vedr. kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug (DUT). Skal ses i sammenhæng med indarbejdet DUT på pol. 08. B. Justering af demografi, så budgettet passer til nye beregning. Visitation på ældreområdet. Til ældrerådsvalg i 2013 afsættes kr., er ikke korrigeret i overslagsårene. I 2013 afsættes der kr. til kommunalvalg. Beløbet er ikke korrigeret i budget 2014 pga. Europaparlamentsvalget, men korrigeres i budget Indarbejdelse af åremålsansættelse Tjenestemandsforsikringerne - Den maksimale afregningssats på 41,22% anvendes i 2015 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 0,62% højere end satsen i Forsikringspræmien forhøjes med samlet kr. pga. nyt forsikringsselskab Salg af ejendomsoplysninger. Foregår elektronisk. I henhold til reglerne om lønsumsstyring er der indarbejdet 8,65 % af årslønnen i kompensation for fratrådte tjenestemænd i den lukkede gruppe side 35

36 Politikområde Omplaceringer mellem politikområder Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Tilbageførsel - tjenestemandspension Ændring af konteringspraksis ifht. Budgetopfølgning pr. 30/ fra kto 4 BY : Kollektiv trafik rute 182 og Budgetrettelser Indkøbsbesparelser i alt - udkonteret fra central pulje til områderne. Administrationens andel af indkøbsbesparelser, IT-udstyr, datatilbehør, headset, brandmateriel, tilskud briller, erhvervspsykologisk rådgivning, kontorartikler, kopipapir, lyskilder, måtteservice, planteservice, dørautomatik og elevatorservice. Porto, administrationen Ikast ( kr.), administrationen Brande ( kr.) Byrådet, Folkeskolereform - Gør en god skole bedre, hvor der i 2014 afsættes 4 mio. kr. med finansiering fra usikkerhedspuljen. Nulstilling af 20 mio. kr. besparelse på skoleområdet. Henlæggelse, eftervederlag til afgående medlemmer af byrådet. Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler. I 2014 er der afsat 14,8 mio. kr., i overslagsår 2015 og frem er der afsat 5,8 mio. kr. Budget tilrettes. Mobiltelefoner byrådet. Der var afsat midler til nye mobiltelefoner til nyt byråd i 2014, først aktuelt efter byrådsvalg i Printere byrådet. Der var afsat midler til nye printere til nyt byråd i 2014, først aktuelt efter byrådsvalg i side 36

37 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Der var afsat midler til introduktion af nyt byråd i 2014, først aktuelt efter byrådsvalg i Tilretning af indtægter vedr. adm. af renovation - indtægten er budgetteret for højt i forhold til lønbudgettet side 37

38 Politikområde 80 Beredskabskommissionen Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 12 Redningsberedskab Total for politikområdet Lovændringer B. Det indgår i økonomiaftalen for 2015, at der gennem en forenkling af organiseringen af beredskabsområdet kan opnås effektiviseringsgevinster på 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og fremadrettet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er henholdsvis kr. og kr.. Effektiviseringsgevinsten kan først afklares til næste år, så det er endnu uafklaret om beløbet kan realiseres B. Gebyrer for blinde alarmer er hævet side 38

39 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 90 Teknik- og Miljøudvalget 13 Miljø og natur Total for politikområdet Lovændringer B. Budgetregulering vedr. miljøopgaver, som følge af DUT-regulering. Reguleringen påvirker følgende områder/opgaver inden for Miljøområdet: Vandløb, sørestaurering, Natura-2000 planer, Myndighedsbehandling, Miljøbeskyttelse og jordforurening (falder væk fra 2016) Ændring af forudsætninger Budgetrettelser B. Lov om råstoffer. Opgaven med at give tilladelser til indvinding af råstoffer overdrages til regionerne. B. Digitaliseringsprojektet PDE's fase 1 A og miljøgodkendelser i BYG og MILJØ Tilretning af gebyrindtæger miljø for virksomheder, landbrug og dambrug Rottebekæmpelse - tilretning af budget så udgifterne er svarende til indtægterne. Taksten for Rottebekæmpelse behandles på byrådets møde i juni. Hvis taksten godkendes vil det betyde en yderligere budgetmæssig ændring på kr. i indtægt og udgift side 39

40 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 90 Teknik- og Miljøudvalget 14 Byer og landsbyer Total for politikområdet Omplaceringer mellem politikområder Indkøbsbesparelser el Budgetrettelser Svalehaven 14 er overgået til Arbejdsmarkedsafdelingens regi og lejes ud til flygtninge. Afhændelse af Birkehegnet og Nygade i Blåhøj. Udgifter og huslejeindtægter fjernet fra budget. Skelhøje plantage. Virksomheden Marius Christensens aftale med kommunen indebærer at brydningen af sand afregnes pr. m3. Indtægtsbudgettet tilrettes de faktiske indtægter. Ikast-Brande kommune modtager ikke længere lejeindtægt for mobilantenneposition på Thit Jensensvej 1 efter Spildevand er overgået til eget selskab. Lejeindtægt fjernet side 40

41 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 90 Teknik- og Miljøudvalget 15 Infrastruktur og kollektiv trafik Total for politikområdet Byrådsbeslutninger BY : I henhold til Byrådets beslutning om, at Entreprenørafdelingen skal udvise et overskud på 4% af indskudskapitalen i alt kr. Den budgetlagte indtægt nedsættes. Udbud kollektiv trafik - med virkning fra juni Midttrafik har lavet en økonomisk vurdering af udbuddet i den kollektive trafik. Midttrafik forventer 5-10% stigning i prisen, ved en 6-8 årig kontrakt med de nuværende krav fra IBK. Udfra tilsvarende serviceniveau som idag vil det udgøre ca mio. kr. ekstra til den kollektive trafik fra juni 2016, plus den løbende prisfremskrivning i perioden. BY : I forbindelse med byggemodning og godkendelse af mindstepriser, 1. etape af Bording Nord afsættes kr. til årlig drift fra Tilretning af vejafvandingsbidraget - 8% af Ikast Brande spildevands anlægsbudget på 30 mio. kr Budgetopfølgning Budgetopfølgning pr : Gadebelysning - besparelse Omplaceringer mellem politikområder Indkøbsbesparelser - vejskilte BY : Kollektiv trafik - økonomi efter udbud på rute 182 og side 41

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Materiale til Budget 2014-2017. Basisbudget. Overordnede bemærkninger og oversigter

Materiale til Budget 2014-2017. Basisbudget. Overordnede bemærkninger og oversigter Materiale til Budget 2014-2017 Basisbudget Overordnede bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 9. august 2013 1. Budgetbog Indholdsfortegnelse Basisbudget Overordnede bemærkninger

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,1-1,8 Udvalg for Plan og Teknik 1,1-1,1 Udvalg for Børn og Undervisning 1,8-4,5 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 11,8-11,0 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere