Materiale til Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materiale til Budget 2015-2018"

Transkript

1 Materiale til Budget Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 15. august Budgetbog

2 side 2

3 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger og oversigter Resultatopgørelse 5 Statsgaranti Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Bevillingsoversigt 7 Oversigt - udviklingen fra budget 2014 til basisbudget Driftsudgifter. Oversigt over tekniske ændringer pr. politikområde: Samlede oversigter 15 Børne- og undervisningsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget 24 Arbejdsmarkedsudvalget 25 Sundheds- og Omsorgsudvalget 28 Erhvervskontaktudvalget 32 Økonomi- og Planudvalget 33 Beredskabskommissionen 38 Teknik- og Miljøudvalget (ekskl. forsyning) 39 Forsyningsvirksomhed 42 Finansiering. Oversigt over ændringer politikområde Konsekvensbeskrivelser af driftsudgiftsreduktioner 45 Generelle bemærkninger til basisbudgettet 81 Anlægsforslag til budget Oversigt 105 Forslag fra politiske grupper 110 Børne- og undervisningsudvalget 126 Kultur- og Fritidsudvalget 151 Sundheds- og Omsorgsudvalget 201 Økonomi- og Planudvalget 205 Teknik- og Miljøudvalget 210 Driftsforslag til budget Oversigt 247 Forslag fra politiske grupper 248 Øvrige forslag 258 Vurdering af plejebehov Rapport. Vurdering af plejeboligbehov august Notat. Andre kommuners oplevelse af ændringer i behov for plejeboliger. 325 Notat byggescenarier for plejecentre 328 Materiale i øvrigt KL s Trafiklys nøgletal 333 side 3

4 side 4

5 Resultatopgørelse ved statsgaranti basisbudget pr. 15/ A. Det skattefinansierede område Indtægter Budget 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyning) Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger drift Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) Byrådet Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger anlæg Anlægsudgifter i alt Jordforsyning Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønstigninger Jordforsyning i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) Pris- og lønstigninger RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER C. RESULTAT I ALT (A+B) Optagelse af lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver) side 5

6 Forventet provenu ved valg statsgaranti og selvbudgettering 2015 (1.000 kr.) Statsgaranti Selvbudgettering Tilskud og udligning i Skatter, forskudsbeløb i 2015 inkl. medfinansiering af skrå skatteloft Sum Efterregulering af udligning for 2015 i I alt inkl. efterregulering side 6

7 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) 2014 Byrådet Dagtilbud til børn 0-5 år Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Børn og unge 6-18 år Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Familier og børn med særlige behov side 7 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Fritid, idræt og kultur Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Undervisning og kultur PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 2 af 6

8 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Overførselsindkomster Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v side 8 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Ældre Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Sundhedsområdet PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 3 af 6

9 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Sundhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v side 9 Handicap og psykiatri (voksne) Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 4 af 6

10 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Borgerservice, administration og politisk administration Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Diverse udgifter og indtægter Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Administrativ organisation Lønpuljer m.v Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab side Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Miljø og natur Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Byer og landsbyer Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 5 af 6

11 Basisbudget drift Bevillingsoversigt Budget 2018(T) Budget 2017(T) Budget 2016(T) Budget 2015(T) Oprindeligt budget 2014(T) Regnskab 2013(T) Tekst (beløb i tusinde kr.) 2014 Infrastruktur og kollektiv trafik Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v Forsyning Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Fællesudgifter og administration mv Lønpuljer m.v side 11 Total PIA NINA HANSEN DRIFT2015 Side: 6 af 6

12 side 12

13 Udvikling fra vedtaget budget 2014 til basisbudget 2015 Konto Drift (1.000 kr.) Oprindeligt budget Prisfremskrivning Oprindeligt budget 2014 i 2015 p/l Tekniske korrektioner Byrådsbeslutninger Budgetopfølgning 69 Engangsbeløb i Lovændringer Demografi Ændring af forudsætninger Budgetrettelser Tekniske korrektioner i alt Udgiftsreduktioner iht. budgetforlig for Basisbudget 2015 drift Konto Finansiering (ekskl. kasse) Oprindeligt budget 2014 Tekniske korrektioner Renter Tilskud, udligning og skat Balanceforskydninger Tekniske korrektioner i alt Ændringer anlæg Samlet ændring side 13

14 side 14

15 Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Byrådet i alt Børne- og Undervisningsudvalget i alt Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov Kultur- og Fritidsudvalget i alt Fritid, idræt og kultur Arbejdsmarkedsudvalget i alt Overførselsindkomster Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Erhvervskontaktudvalget i alt Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Økonomi- og Planudvalget i alt Borgerservice, administration og politisk organisation Beredskabskommisionen i alt Redningsberedskab Teknik- og Miljøudvalget, ekskl. forsyning Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Teknik- og Miljøudvalget, kun forsyning Forsyning Betingede bevillinger er på beskrivelserne mærket med B. side 15

16 Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Byrådet i alt Byrådsbeslutninger Fritid, idræt og kultur Ældre Borgerservice, administration og politisk organisation Infrastruktur og kollektiv trafik Budgetopfølgning Borgerservice, administration og politisk organisation Infrastruktur og kollektiv trafik Engangsbeløb i Familier og børn med særlige behov Lovændringer Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov Overførselsindkomster Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Redningsberedskab Miljø og natur Demografi Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Ændring af forudsætninger Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Overførselsindkomster Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Miljø og natur Omplacering mellem politikområder Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år side 16

17 03. Familier og børn med særlige behov Fritid, idræt og kultur Overførselsindkomster Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) Borgerservice, administration og politisk organisation Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Budgetrettelser Dagtilbud til børn 0-5 år Fritid, idræt og kultur Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati Borgerservice, administration og politisk organisation Miljø og natur Byer og landsbyer Øvrigt Betingede bevillinger er på beskrivelserne mærket med B. side 17

18 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 01 Dagtilbud til børn 0-5 år Total for politikområdet Demografi B. Demografipulje 0-2 år, antal pladser: -99 pladser á kr. i år pladser á kr. i år pladser á kr. i år pladser á kr. i år 2018 Demografipulje i vedtaget budget 2014: -25 pladser, hvilket betyder at der skal korrigeres med -7,474 mio. kr. for at ende på -9,999 mio. kr. i budget 2015 B. Demografipulje 3-5 år, antal pladser: 10 pladser á kr. i år pladser á kr. i år pladser á kr. i år pladser á kr. i år 2018 Demografipulje i vedtaget budget 2014: 32,44 pladser, hvilket betyder at der skal korrigeres med mio. kr. for at ende på 0,5 mio. kr. i budget Ændring af forudsætninger Foreløbig beregning af forældrebetaling Børneby Øster: Stigning i udgifter til leje af bygninger på 4,24%, jf. udmeldt budgettal fra Bo midtvest Tilpasning af søskenderabat og friplads jf. takstberegning I henhold til reglerne om lønsumsstyring er der indarbejdet 8,65 % af årslønnen i kompensation for afgangsførte reglementsansatte side 18

19 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Vedr. demografipuljen 3-5 år: Normeringen i de enkelte institutioner vil i 2015 stige med 59,9 pladser, hvis de kommende skolebørn skal blive i børnehaven indtil 31/7 2015, i stedet for at blive udmeldt pr. 30/ Udgiften til 59,9 pladser vil være kr., hvoraf de kr. allerede er indarbejde som demografi. Dvs. der foretages en korrektion af demografipuljen på kr. svarende til 49,9 pladser, hvoraf de kr. finansieres af en stigning i forældrebetaling ved stigningen i antal pladser. Derudover indarbejdes der kr., hvor kr. finansieres fra besparelsen på SFO-området og kr. tages fra kassen. Således bliver der en merudgift for Ikast-Brande Kommune på kr Omplaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau) Tilbageførsel af tjenestemandspension Tilbageførsel af tjenestemandspension Omplaceringer mellem politikområder Kongevejens Børnehus har i forbindelse med overgang til kommunal institution ikke lønudgift til bogholder Kongevejens Børnehus har i forbindelse med overgang til kommunal institution ikke lønudgift til bogholder Indkøbsbesparelser legepladser, el, brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, lyskilder og måtteservice Budgetrettelser Risikopulje vedr. lønsumsstyring 2011: Vestbyens Børnehus søger ved budgetlægningen for 2012 om kr. i 2012 og 2013 til at dække reduktionen i forbindelse med udligningsordningen. Der er lagt ind i alle overslagsår, hvilket skal korrigeres. Daginstitutionen Frisenborgparken: Budgetrettelse, rengøring af pyramiden side 19

20 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Daginstitutionen Frisenborgparken: Budgetrettelse, flere måtter Ejstrupholm Børnehave: Tilpasning af budget vedr. rengøring Tilpasning af indtægtsbudget vedr. pasning af børn fra udenbys kommuner pga. færre børn end budgetteret side 20

21 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 02 Børn og unge 6-18 år Total for politikområdet Lovændringer B. VISO overtager pr ansvaret for de landsdækkende specialrådgivningsydelser, og kommunerne skal ikke længere betale objektiv betaling. Budgettet er derfor nulstillet. B. Fra den 1. august 2015 skal alle kommuner tilbyde den nye erhvervsrettede 10. klasse, EUD10. EUD10 er et tilbud til unge, som ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse ikke opnåede 02 i dansk og matematik, og dermed ikke blev optaget på en erhvervsuddannelse. EUD10 er i øvrigt at opfatte som et kommunalt 10. klassetilbud efter lov om folkeskolen Demografi B. I skoleåret forventes der 4 klasser mindre, svarende til 5 lærerstillinger. Faldet i antal klasser ligger på mellemtrinnet. Nedgangen er målt i forhold til skoleåret 2013/2014 B. Der forventes en stignng i antallet af elever på efterskoler og friskoler på 15 elever i forhold til 2014 B. Der er i budgetoplægget for 2015 indarbejdet en demografipulje på kr. på SFO området. Som følge af usikkerheden omkring den nye SFO struktur indarbejdes der ikke demografi i Puljen nulstilles derfor Ændring af forudsætninger Som konsekvens af den reducerede åbningstid i SFO er det ikke længere muligt at optage førskolebørn i maj, juni og juli måned. Budgettet er derfor reduceret med omkostningen til denne opgave kr. Daginstitutionsafdelingen har hævet budgettet med pasning i 3 måneder i børnehaven side 21

22 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Rengøringen på skolerne bliver dyrere som følge af skolereformen. Det skyldes flere ting. Rengøringen starter senere på dagen og udløser derfor aftentillæg. Dagene der skal rengøres ændres fra 200 til 205 dage, og administrationen skal rengøres i 215 dage i stedet for 200 dage. Modsat bliver det billigere at rengøre SFO områderne (er modregnet nmedudgiften) Omplaceringer mellem politikområder Lønkompensation for udfasning af 60 årsreglen i forbindelse med folkeskolerformen. Kommunerne kompenseres med 0,51% af lønsummen over bloktilskudddet. Dette beløb udgør i kr. Der er i forvejen indreget kr. I henhold til reglerne om lønsumsstyring er der indarbejdet 8,65 % af årslønnen i kompensation for fratrådte tjenstemænd i den lukkede gruppe Ekstra midler til skolernes betaling for halleje er budgetlagt på folkeoplysning, men udgifter afholdes af skolebudgettet Tilbageførsel af tjenestemandspension, som er budgetlagt på kto 06 Nulstilling af oprindelig besparelsespulje fra 2014 på skoleområdet Indkøbsbesparelser på dørautomatik, brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, lyskilder, måtteservice og el. Midler afsat til skolereform er engangsbevilling i 2014, blev finansieret af usikkerhedspuljen side 22

23 Politikområde 20 Børne- og undervisningsudvalget 03 Familier og børn med særlige behov Ændring af forudsætninger Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Total for politikområdet SPIT teamet, som har haft til huse på Rolighedsvej 5, indgik i en større omflytning mellem de kommunale bygninger. En af forudsætningerme - et nyt familiehus, er udsat, så det har været nødvendigt at leje lokaler til SPIT teamet fr Lovændringer B. I forbindelse med etablering af centrale tilsynsenheder er udgiften til tilsynet for plejefamilier blevet kr. dyrere. Ikast- Brande Kommune brugte i kr. på tilsynsopgaven, men efter det er blevet samlet i en centrale tilsynsenheder er udgiften steget til kr. Kommunerne er ikke blevet kompenseret for merudgiften Omplaceringer mellem politikområder Tilbageførsel af tjenestemandspension, som er budgetlagt på kto 06 Indkøbsbesparelser på brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, måtteservice og el side 23

24 Politikområde 30 Kultur- og Fritidsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 04 Fritid, idræt og kultur Total for politikområdet Byrådsbeslutninger Omplaceringer mellem politikområder Budgetforlig : Nulstilling af tilskuddet til Engesvang Friluftsbad Ekstra midler til skolernes betaling for halleje er budgetlagt på folkeoplysning, men udgifter afholdes af skolebudgettet Indkøbsbesparelse på brandmateriel, kopipapir, måtteservice, el og dørautomatik Budgetrettelser BY : Århus som Europæisk Hovedstad. Tilskuddet er stigende i forhold til budget side 24

25 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 40 Arbejdsmarkedsudvalget 05 Overførselsindkomster Total for politikområdet Lovændringer B. Erhvervsuddannelsesreformen medfører dels væsentlige besparelser indenfor ungdommens uddannelsesvejledning (UU). Samtidig indføres en ny kombineret ungdomsuddannelse (KUU). Der er i budgettet indarbejdet Ikast-Brande Kommunes andel af bloktilskuddet Ændring af forudsætninger Merforbrug indenfor integrationsområdet. Der forventes en tilgang på 22 udlændinge omfattet af Integrations-loven. Dette medfører øgede udgifter til forsørgelse samt danskundervisning, svarende til kr. 1,7 mio. Samtidig forventes en øget indtægt i form af grundtilskud og resultattilskud, svarende til kr. -0,9 mio Merforbrug indenfor ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Der forventes et øget antal på ressourceforløb fra 47 til 92 fuldtidspersoner: +45, svarende til kr. 4,3 mio. Jobafklaringsforløb er nye forløb fra år 2014 (sygedagpenge reform) og dermed ikke tidligere budgetteret. Der forventes 48 fuldtidspersoner, svarende til kr. 5,7 mio Merforbrug indenfor mentorordning. Der forventes et øget forbrug til mentor. Merforbrug indenfor ungdomsuddannelser. Der forventes et øget forbrug i forbindelse med EGU og STU. Merforbrug indenfor boligydelser. Der forventes et øget forbrug vedrørende boligsikring samt mellemkommunale afregninger side 25

26 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Mindreforbrug indenfor sygedagpengeområdet. Der forventes følgende mængdeændringer: Sager over 52 uger: +18 fuldtidspersoner, kr. +3,9 mio. Sager 9-22 (23-52): -26 fuldtidspersoner, kr. -3,6 mio. Sager 5-8 uger: -46 fuldtidspersoner, kr. -5 mio Mindreforbrug indenfor a-dagpenge til forsikrede ledige. Der forventes et fald i sagsmængden svarende til -40 fuldtidspersoner. Mindreforbrug indenfor førtidspensionsområdet. Der forventes følgende mængdeændringer: Nye førtidspensioner: -30 fuldtidspersoner, kr. -3,7 mio. Gamle førtidspensionssager: -67 fuldtidspersoner, kr. -7,7 mio. Samtidig forventes en merudgift i form af mellemkommunal refusion på kr. 0,7 mio. Mindreforbrug indenfor kontanthjælpsområdet. Der forventes følgende mængdeændringer: Passive med kontanthjælpssats: -160 fuldtidspersoner, kr. -13,3 mio. Aktiverede med kontanthjælpssats: -100 fuldtidspersoner, kr. -5,5 mio. Passive med uddannelseshjælpssats: +178 fuldtidspersoner, kr. 10,0 mio. Aktiverede med uddannelseshjælpssats: +170 fuldtidspersoner, kr. 7,5 mio. Samtidig forventes en merudgift på kr. 1,0 mio. til løntilskud samt særlig støtte. Derudover fjernes kr. 1,1 mio. afsat til eventuel refusionstab. Mindreforbrug indenfor revalideringsområdet. Der forventes en reduceret sagsmængde fra 121 til 104 fuldtidspersoner: -17 fuldtidspersoner side 26

27 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Mindreforbrug indenfor fleksjob og ledighedsydelsesområdet. Der forventes et øget antal fleksjobsager fra 470 til 503 fuldtidspersoner: +33, svarende til kr. 0,7 mio. Der forventes et øget antal skånejob-sager fra 58 til 66 fuldtidspersoner: +8, svarende til kr. 0,1 mio. Der forventes en reduceret sagsmængde på ledighedsydelse fra 98 til 87 fuldtidspersoner: -11, svarende til kr. -2,9 mio Omplaceringer mellem politikområder Mindreforbrug indenfor løntilskud til forsikrede ledige m.m. Der forventes et reduceret antal i løntilskud fra 107 til 51 fuldtidspersoner: -56, svarende til kr. -3,6 mio. Der forventes et reduceret antal i Seniorjob og Servicejob fra 61 til 36 fuldtidspersoner: - 25, svarende til kr. 1,3 mio (mistede indtægter). Derudover forventes et mindreforbrug på kr. 0,3 mio. vedrørende personlig assistance m.m. Mindreforbrug indenfor Sociale formål. Der forventes færre udgifter vedrørende tilskud til sygebehandling. Svalehaven 14 er overgået til Arbejdsmarkedsafdelingens regi og lejes ud til flygtninge side 27

28 Politikområde 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 06 Ældre Total for politikområdet Byrådsbeslutninger Øgede driftsudgifter til nyt plejecenter Ikast Demografi Ændring af forudsætninger Omplaceringer mellem politikområder Øgede driftsudgifter til tilbygning ved Engparken B. Ændring af demografipulje. Budgettet er tilpasset til ny beregningsmodel. (Dream modellen). Puljens størrelse er: 2015: : : : Der har igennem de seneste år været en stigning i antallet af diabetikere, og dermed øget forbrug af diabetestilbehør. Stigningen fører til et større og større underskud på området. I 2013 var der et underskud på , og forbruget forventes ikke at være faldende. Der er ikke oveførselsret på kontoen, så der er alene tale om en tilpasning i forhold til forbruget. Tilpasning af budget i forhold til det faktiske forbrug vedr. stomiprodukter. Stigningen i forbruget skyldes at udgiften pr. borger er blevet dyre, da antallet af borgere har været stabil over de sidste år. Underskuddet var på kr i Kontoen er en konto uden overførselsret. Nedskrivning af Servicearealtilskud så indtægten passer til faldende indtægt Tilbageførsel af tjenestemandspension fra konto 6 til Hjælpemiddelområdet Tilbageførsel af tjenestemandspension fra konto 6 til Ældreområdet side 28

29 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Indkøbsbesparelser på brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, lyskilder, måtteservice, dørautomatik og el Ældreboliger, som vedrører Psykiatri og Handicap skifter politikområde fra 6. Ældre til 8. Hancicap og psykiatri side 29

30 Politikområde 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 07 Sundhed Total for politikområdet Lovændringer Demografi B I aftalen mellem Regeringen og KL er afsat 350 mio. kr. til styrkelse af det kommunale sundhedsområde med samlet 350 mio. kr. Ikast-Brande Kommunes andel beløber sig til 2,45 mio. kr. Midlerne skal i henhold til aftalen anvendes til den patientrettede forebyggelse. I aftalen forudsættes de øgede udgifter til sundhedsområdet delvis finansieret af besparelser på befordring og beredskab. Mulighederne for besparelser på befordringsområdet er belyst særskilt i budgetmaterialet. Der er en vis usikkerhed om besparelsen på beredskabet kan realiseres, med beløbet er indlagt som teknisk korrektion. B. Justering af demografi, så budgettet passer til ny beregningsmodel. (Dream modellen) Ændring af forudsætninger 1% besparelse i 2015 ( kr) samt udviklingen indenfor vederlagsfri fysioterapi gør, at der er et finansierings behov på kr. Området er udenfor kommunal styring og ligner på den måde medfinansiering. Der iværksættes undersøgelse i 4. kvartal 2014 bl.a. mhp. om den demografiske udvikling har indflydelse på stigningen. Forventet merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering i ht. KL og regionen Omplaceringer mellem politikområder Ændring af konteringspraksis ifht. Budgetopfølgning pr. 30/ til kto side 30

31 Politikområde 50 Sundhed- og Omsorgsudvalget 08 Handicap og psykiatri (voksne) Lovændringer Demografi Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Total for politikområdet B. Bekendtgørelse vedr. kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug B. Ændringer til efterspørgselspulje. Puljens størrelse er 2015: : : : Ændring af forudsætninger Ophør af SATS pulje midler til den Blå Cafe Merindtægt som følge af foreløbige takstberegninger 2015 Budget til Myndighedsområdet som følge af ændret praksis med intern afregning på de interne bofællesskaber i Ikast. Der har ikke tidligere været interne afregning, men det er der fra 2014 som følge af omlægning til differentierede takster på botilbuddene Omplaceringer mellem politikområder Tilbageførsel af tjenestemandspension fra konto 6 til Skovbjergparken Indkøbsbesparelser brandmateriel, kontorartikler, kopipapir, lyskilder, måtteservice, dørautomatik og el. Ældreboliger, som vedrører Psykiatri og Handicap skifter politikområde fra 6. Ældre til 8. Hancicap og psykiatri side 31

32 Politikområde 60 Erhvervskontaktudvalget Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 09 Erhvervsudvikling mm. Total for politikområdet Budgetrettelser Regulering af leje serveringsvogn Nørre Snede - indlagt 2 gange i budgettet side 32

33 Politikområde 70 Økonomi- og Planudvalget 11 Borgerservice, administration og politisk org. Byrådsbeslutninger Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Total for politikområdet BY : Beslutningen ved budgetforliget , antallet af fagudvalg reduceres fra 6 til 5, er ændret BY : Beslutningen ved budgetforliget , reduktion af valgsteder, er ændret. Budgetforlig : 4 mio. kr. afsættes i en 4-årig periode til virkeliggørelse af vision 2016 i budget Der er fremadrettet ingen penge i puljen Budgetopfølgning Lovændringer Ændring af byggeloven indebærer, at byggesagsgebyrer fra 1. januar 2015 skal beregnes efter timepris og medgået tid. Timeprisen er endnu ikke godkendt i byrådet. Pt. er der budgetteret med en indtægt på mio. kr. Budgetopfølgning pr : Frigivet demografi på ældreområdet. B. Fleksjob- og førtidspensionsreformen har medført at kommunen har pligt til at oprette et rehabiliteringsteam, der består af repræsentanter fra social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, (uddannelsesområdet ved borgere under 30 år), samt en sundhedskoordinator fra regionen. Det forventes at medføre øgede udgifter / ressourcetræk svarende til kr. 0,8 B. mio. Fleksjob- og førtidspensionsreformen har fra år 2014 ligeledes medført indførelsen af ressourceforløb samt fleksløntilskud, hvilket betyder flere administrative opgaver side 33

34 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. B. Lov om indsats mod asocial indsats for børn og unge betyder øgede administrative udgifter til afholdelse af netværkssamråd, forberedelse og opfølgning B. Digitalisering for ansøgere af byggesager, matrikelsager samt sager om vandindvinding, olietanke, jordvarme, spildevand og natur. Der skal budgetteres med 1,65 kr. pr. indbygger for byggeansøgninger og 0,25 kr. pr. indbygger for visse miljøansøgninger B. Jf. budgetvejledningen 2015 er Ikast-brande Kommunes andel af administrationsbidraget i 2014 til Udbetaling Danmark på 5,7 mio. kr. med en forventet reduktion i overslagsårene jf. vejledningen i Endeligt tal afventes B. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv. Lønnen til kommunale politikere hæves med 29,2 % fra kr. Samlet bliver det kr. Jf. aktstykket er IBKs andel kr. B. Den nye Sygedagpengereform medfører blandt andet en besparelse på administrationen, idet udbetalingen af sygedagpenge i højere grad skal ske automatisk og digitalt. Der er i budgettet indarbejdet Ikast-Brande kommunes andel af bloktilskuddet. B. I forbindelse med Den særlige uddannelsesordning, blev der i budget 2014 tilført yderligere midler til administrationen. Idet ordningen ophører med udgangen af 2014, fjernes dette budget igen side 34

35 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. B. I forbindelse med Ny indfasning af dagpengereformen, er der i år 2014 indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige, der falder ud af dagpengesystemet. Den nye ordning, medfører øgede udgifter til administrationen. Der er i budgettet indarbejdet Ikast-Brande Kommunes andel af bloktilskuddet Demografi Ændring af forudsætninger B. Bekendtgørelse vedr. kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug (DUT). Skal ses i sammenhæng med indarbejdet DUT på pol. 08. B. Justering af demografi, så budgettet passer til nye beregning. Visitation på ældreområdet. Til ældrerådsvalg i 2013 afsættes kr., er ikke korrigeret i overslagsårene. I 2013 afsættes der kr. til kommunalvalg. Beløbet er ikke korrigeret i budget 2014 pga. Europaparlamentsvalget, men korrigeres i budget Indarbejdelse af åremålsansættelse Tjenestemandsforsikringerne - Den maksimale afregningssats på 41,22% anvendes i 2015 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 0,62% højere end satsen i Forsikringspræmien forhøjes med samlet kr. pga. nyt forsikringsselskab Salg af ejendomsoplysninger. Foregår elektronisk. I henhold til reglerne om lønsumsstyring er der indarbejdet 8,65 % af årslønnen i kompensation for fratrådte tjenestemænd i den lukkede gruppe side 35

36 Politikområde Omplaceringer mellem politikområder Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Tilbageførsel - tjenestemandspension Ændring af konteringspraksis ifht. Budgetopfølgning pr. 30/ fra kto 4 BY : Kollektiv trafik rute 182 og Budgetrettelser Indkøbsbesparelser i alt - udkonteret fra central pulje til områderne. Administrationens andel af indkøbsbesparelser, IT-udstyr, datatilbehør, headset, brandmateriel, tilskud briller, erhvervspsykologisk rådgivning, kontorartikler, kopipapir, lyskilder, måtteservice, planteservice, dørautomatik og elevatorservice. Porto, administrationen Ikast ( kr.), administrationen Brande ( kr.) Byrådet, Folkeskolereform - Gør en god skole bedre, hvor der i 2014 afsættes 4 mio. kr. med finansiering fra usikkerhedspuljen. Nulstilling af 20 mio. kr. besparelse på skoleområdet. Henlæggelse, eftervederlag til afgående medlemmer af byrådet. Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler. I 2014 er der afsat 14,8 mio. kr., i overslagsår 2015 og frem er der afsat 5,8 mio. kr. Budget tilrettes. Mobiltelefoner byrådet. Der var afsat midler til nye mobiltelefoner til nyt byråd i 2014, først aktuelt efter byrådsvalg i Printere byrådet. Der var afsat midler til nye printere til nyt byråd i 2014, først aktuelt efter byrådsvalg i side 36

37 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Der var afsat midler til introduktion af nyt byråd i 2014, først aktuelt efter byrådsvalg i Tilretning af indtægter vedr. adm. af renovation - indtægten er budgetteret for højt i forhold til lønbudgettet side 37

38 Politikområde 80 Beredskabskommissionen Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 12 Redningsberedskab Total for politikområdet Lovændringer B. Det indgår i økonomiaftalen for 2015, at der gennem en forenkling af organiseringen af beredskabsområdet kan opnås effektiviseringsgevinster på 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og fremadrettet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er henholdsvis kr. og kr.. Effektiviseringsgevinsten kan først afklares til næste år, så det er endnu uafklaret om beløbet kan realiseres B. Gebyrer for blinde alarmer er hævet side 38

39 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 90 Teknik- og Miljøudvalget 13 Miljø og natur Total for politikområdet Lovændringer B. Budgetregulering vedr. miljøopgaver, som følge af DUT-regulering. Reguleringen påvirker følgende områder/opgaver inden for Miljøområdet: Vandløb, sørestaurering, Natura-2000 planer, Myndighedsbehandling, Miljøbeskyttelse og jordforurening (falder væk fra 2016) Ændring af forudsætninger Budgetrettelser B. Lov om råstoffer. Opgaven med at give tilladelser til indvinding af råstoffer overdrages til regionerne. B. Digitaliseringsprojektet PDE's fase 1 A og miljøgodkendelser i BYG og MILJØ Tilretning af gebyrindtæger miljø for virksomheder, landbrug og dambrug Rottebekæmpelse - tilretning af budget så udgifterne er svarende til indtægterne. Taksten for Rottebekæmpelse behandles på byrådets møde i juni. Hvis taksten godkendes vil det betyde en yderligere budgetmæssig ændring på kr. i indtægt og udgift side 39

40 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 90 Teknik- og Miljøudvalget 14 Byer og landsbyer Total for politikområdet Omplaceringer mellem politikområder Indkøbsbesparelser el Budgetrettelser Svalehaven 14 er overgået til Arbejdsmarkedsafdelingens regi og lejes ud til flygtninge. Afhændelse af Birkehegnet og Nygade i Blåhøj. Udgifter og huslejeindtægter fjernet fra budget. Skelhøje plantage. Virksomheden Marius Christensens aftale med kommunen indebærer at brydningen af sand afregnes pr. m3. Indtægtsbudgettet tilrettes de faktiske indtægter. Ikast-Brande kommune modtager ikke længere lejeindtægt for mobilantenneposition på Thit Jensensvej 1 efter Spildevand er overgået til eget selskab. Lejeindtægt fjernet side 40

41 Politikområde Bemærkninger til Basisbudget (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2014) Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. Ændring kr. 90 Teknik- og Miljøudvalget 15 Infrastruktur og kollektiv trafik Total for politikområdet Byrådsbeslutninger BY : I henhold til Byrådets beslutning om, at Entreprenørafdelingen skal udvise et overskud på 4% af indskudskapitalen i alt kr. Den budgetlagte indtægt nedsættes. Udbud kollektiv trafik - med virkning fra juni Midttrafik har lavet en økonomisk vurdering af udbuddet i den kollektive trafik. Midttrafik forventer 5-10% stigning i prisen, ved en 6-8 årig kontrakt med de nuværende krav fra IBK. Udfra tilsvarende serviceniveau som idag vil det udgøre ca mio. kr. ekstra til den kollektive trafik fra juni 2016, plus den løbende prisfremskrivning i perioden. BY : I forbindelse med byggemodning og godkendelse af mindstepriser, 1. etape af Bording Nord afsættes kr. til årlig drift fra Tilretning af vejafvandingsbidraget - 8% af Ikast Brande spildevands anlægsbudget på 30 mio. kr Budgetopfølgning Budgetopfølgning pr : Gadebelysning - besparelse Omplaceringer mellem politikområder Indkøbsbesparelser - vejskilte BY : Kollektiv trafik - økonomi efter udbud på rute 182 og side 41

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Materiale til Budget 2014-2017. Basisbudget. Overordnede bemærkninger og oversigter

Materiale til Budget 2014-2017. Basisbudget. Overordnede bemærkninger og oversigter Materiale til Budget 2014-2017 Basisbudget Overordnede bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 9. august 2013 1. Budgetbog Indholdsfortegnelse Basisbudget Overordnede bemærkninger

Læs mere

Materiale til Budget 2016-2019

Materiale til Budget 2016-2019 Materiale til Budget 2016-2019 Basisbudget Generelle bemærkninger og oversigter Ikast-Brande Kommune Økonomiafdelingen 14. august 2015 1. Budgetbog side 2 Indholdsfortegnelse Basisbudget overordnede bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Oversigt - Driftskorrektioner

Oversigt - Driftskorrektioner Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område. Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK

Oversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi Opfølgning på Bæredygtighedsstrategi Marts 2011 Introduktion Som optakt til budgetlægningen for 2011 og overslagsårene 2012-14 vedtog byrådet den 26. april 2010 en bæredygtighedsstrategi. I bæredygtighedsstrategien

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere