STADIL-VEDERSØ 2014 LOKAL UDVIKLINGSPLAN STADIL-VEDERSØ Lokal udviklingsplan for Stadil og Vedersø Sogne i Ringkøbing-Skjern Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STADIL-VEDERSØ 2014 LOKAL UDVIKLINGSPLAN STADIL-VEDERSØ 2014. Lokal udviklingsplan for Stadil og Vedersø Sogne i Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Stadil-Vedersø VESTJYLLANDS LYSE SIDE STADIL-VEDERSØ 2014 Lokal udviklingsplan for Stadil og Vedersø Sogne i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet på fremtidsværksted i Vedersø Sognegård, 4. april Fremlagt på borgermøde i Stadil Forsamlingshus, 11. januar 2010 Arrangør og redaktion: Initiativgruppen under Stadil Sogneforening og Vedersø Borgerforening. Konsulenter: Kirsten Bruun, H.C. Jensen og Kirsten Jensen, Landdistrikternes Hus. Den lokale udviklingsplan er finansieret med støtte fra:

2 BAGGRUND Initiativet til den lokale udviklingsplan er taget på baggrund af en fælles opfordring fra Den Lokale Aktionsgruppe (LAG) i Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. De tre parter ønsker med en lokal udviklingsplan at engagere borgerne i arbejdet med selv at sætte dagsordenen for udviklingen af lokalområdet. En initiativgruppe under Stadil Sogneforening og Vedersø Borgerforening ansøgte derfor i december 2008 om at få bistand til en fælles udviklingsplan for Stadil-Vedersø, der er to sogne med i alt 864 indbyggere i den nordvestlige del af Danmarks største landdistriktskommune, Ringkøbing-Skjern. De to sogne har siden 1992 været fælles om Stadil-Vedersø Skole, og gennem årene er flere og flere af de lokale foreninger fusioneret. Stadil Sogneforening og Vedersø Borgerforening arrangerer også fælles fester mv. I fællesskab har man desuden etableret en fire kilometer lang cykelsti mellem landsbyerne Vedersø og Stadil Mejeriby, ligesom der i 2007 er udgivet en fælles profileringsavis. Den fælles initiativgruppe arbejder primært for at udvikle nye og attraktive muligheder for bosætning i de to sogne. En konkret plan om etablering af en lang række boliggrunde tæt på og mellem de to landsbyer er klar, men afventer kommunal godkendelse. Planen er udviklet med bistand fra Ringkøbing-Skjern Kommunes forsøgsprojekt Det Udvidede Landsbysamfund, hvor Stadil og Vedersø sammen med tre andre sogne Torsted, Hover og Ølstrup i 2008 har afdækket mulighederne for at skabe anderledes boligmuligheder på landet. Projektet ventes videreført i 2009 med fælles markedsføring af de særlige boligmuligheder. Initiativgruppen i Stadil-Vedersø har ønsket en lokal udviklingsplan, da boligplanen ikke er integreret med de øvrige udviklingsmuligheder i området (for eksempel stisystemer). Der er heller ikke taget stilling til, om de nye udstykninger skal tematiseres. Storparceller med plads til hobbydyr er et stort ønske, men tilpasning af bygningerne til landskabet, energiforsyning eller særlige krav til bygningerne (for eksempel bæredygtighed eller stråtag) er ikke gennemarbejdet. Udstykningsudvalget vurderer også, at der er mange andre ideer til udvikling af området, som bør tænkes med ind i en samlet, lokal udviklingsplan. Det kan være etablering af nye fritidsfaciliteter, turisttilbud og forbedrede oplevelsesmuligheder i det rige naturområde, der er placeret tæt på Nørre sø, Vest Stadil Fjord og Stadil Fjord samt et nyt vådområde i tilknytning til sidstnævnte. I ansøgningen nævnes også mulighederne for at etablere nye arbejdspladser mv. i det nedlagte Stadil Mejeri, som er en markant bygning midt i Stadil. Ansøgningen blev imødekommet af den lokale LAG, og efter aftale med konsulent Kirsten Bruun blev alle interesserede borgere i de to sogne inviteret til fremtidsværksted i Vedersø Sognegård lørdag den 4. april Invitationen skete runddeling af en løbeseddel samt annoncering og foromtale i Dagbladet Ringkøbing- Skjern.

3 FREMTIDSVÆRKSTEDET Der deltog 45 engagerede borgere med en god repræsentation fra begge sogne. Fremtidsværkstedet blev indledt med korte præsentationer af fire lokale drømmeprojekter, der alle er konkrete og i støbeskeen: Kulturcenter i Vedersø Sognegård Nye anvendelser af Stadil Gl. Mejeri Renoveringen af Vedersø Præstegaard Boligplanerne i blandt andet det åbne land mellem Stadil og Vedersø Herefter tog konsulenterne Kirsten og H.C. Jensen over og gennemførte en åben idefase, der førte til yderligere 107 ideer: 1. Sognegård samlingssted for unge mennesker 2. Bomuligheder 3. Fælles borgerforening 4. Skole i fremtiden 5. Fodbold golfbane ved vådområdet 6. Indkøbsmuligheder 7. Vedersø Mejerikro 8. Satse på eksisterende bygninger supplere med jord 9. Transportmuligheder i fremtiden 10. Børnehus i fremtiden 11. Informationshæfte til alle i Stadil-Vedersø vedr. alle projekter der er i gang og der er behov for hjælp til. Tilmeldning til de ansvarlige for projektet. 12. Retablering af gamle stier (naturstier) 13. Campingplads v/ Fjord 14. Putting Green 15. Ideen med at nedlægge nogle af de små huse 16. Udvikling v/ Svanesøen 17. Spændende arkitektonisk nybyggeri 18. One of a kind housing 19. Sportsaktiviteter på og omkring vandet (kajak) 20. Tennisbane/-klub 21. Frugt / grønt markeder 22. Tilflytterinformationsaften (f.eks. hver 4. måned) 23. Faldskærmsudspring 24. Niels Mortensens hus museum 25. Nedlagte landbrug jord og dyr f.eks. hestehold 26. Visioner for Vedersø Klithotel 27. Beplantning (Stadil by) 28. Hvad skal Stadil præstegård bruges til? 29. Presseråd 30. Naturværksted 31. Biogas og andre energianlæg 32. Natur / kulturformidling adgang for alle 33. Fortov i Stadil 34. Skolebespisning fra Stadil Forsamlingshus 35. Udvikling / Renovering / etablering af legepladser / idrætsmuligheder for hvor er børnene og de unge efter skoletid? Multibane 36. Cykelsti fra Vedersø Klit til Ringkøbing 37. Sammenlægning af samtlige foreninger i de to sogne

4 38. Trådløst bredbånd 39. IP telefoni 40. Sognefester 41. Cykelsti Stadil by til kirken 42. Cykelsti Vedersø til Vesterhavet 43. Flere arrangementer i Sogneparken i Stadil 44. Ideer til øget opbakning til lokale købmand 45. Lokale råvarer : a. et brand ved salg b. til fester 46. Glaspuster i Stadil Mejeri med åbent værksted 47. Ny vej til hovedvejen 48. Kæmpe for det bestående: skole børnehus købmand mv. 49. Nye naturstier der sammenbinder området: cykel til bens hest fods 50. Lokal erhvervsudvikling 51. Renovering af huse (smukke attraktive boliger) 52. Pæne haver 53. Bevare optimismen og tro på fremtiden 54. Fælles kulturhus mellem Stadil og Vedersø beliggende midt imellem de to byer! 55. Vuggestue 56. Klub efter 3. klasse 57. Skolebespisningsordning + børneby ved Stadil Forsamlingshus 58. Hvad med det lokale butiksforretningsliv 59. Borde og bænke ved det nye vådområde 60. Tænk et samfund 61. Slå foreninger sammen 62. Bysammenlægning. Byskilt: Stadil Vedersø 63. Samarbejde med Tim - Hee? 64. Fælles kulturhus 65. Skolemad / forsamlingshus 66. Naturcenter / forsamlingshus overnatning? 67. Museet Strandgaarden? 68. Vedersø Klithotel? 69. Trække på lokale : a. human ressourcer b. Skole børnehus kulturhus 70. Videnscenter udveksling af viden 71. Tydeliggøre hvem der bidrager på hjemmesiden 72. Stadil Mejeri 73. Er det godt at blive gammel i Stadil / Vedersø 74. Hvad er en smuk landsby hvem skal være Smagsdommere 75. Flere vådområder 76. Turistattraktioner (mindre) 77. Attraktive kvindearbejdspladser 78. Gåse-arrangementer 79. Stjernekort 80. Spisesteder 81. Hvorfor vælge Stadil-Vedersø fra - turister fastboende 82. Roklub + bådehus ved Alrum 83. Velfac fonden 84. Flere sheltere ved Alrum 85. Cykel- og gangsti langs Bjergvej 86. Rasteplads ved vådområder 87. Kulturværksteder 88. Bedre cykel-gangsti ved vådområdet i Stadil og strækning mod Madum 89. Klatretårn 90. Vejledningsråd / Center for mulige tilflyttere Info muligheder i lokalsamfundet. Hvordan får man hjælp?

5 91. Mere / bedre PR rettet mod børnefamilier 92. Boutrups Gl. Købmandsbutik og andre (aktive) faciliteter - meld ud - skaber socialt netværk 93. Vedersø Klit fredes udvikles 94. Styrke / udvikle handelslivet 95. Byforskønnelse 96. Beplantning 97. Bopælspligt 98. Bevare transportmuligheder (gratis) 99. Seniorpolitik Fortælleaften 100. Shelters primitiv camping 101. Bevare skole + børnehus 102. Pressefokus en gang ugentlig 103. Cykelruter 104. Infotavler 105. Overnatningsmuligheder 106. Foreningsliv fritidsaktiviteter 107. Bomuligheder De i alt 111 ideer blev prioriteret og inddelt i temaer, hvilket førte til oprettelse af fem nye udvalg ved siden af de fire eksisterende udvalg og bestyrelser, der i forvejen arbejder med de fire drømmeprojekter. UDVALGENE Fælles borgerforening sammenlægning af foreninger Medlemmer: Kr. Krogh - Jens Ulrik Tarpgaard Aase Christiansen Finn Tarpgaard Mette Terkildsen Henrik Saaby Lise Hald Karin Sandgrav Karin Thornvig Skole og børnehus Medlemmer: Tina Switzer Maria Bentzen Rikke Christensen Karin Sandgrav Arbejdsopgaver: Vuggestue, skolemad, klub Friluftsfaciliteter Medlemmer: Lone Vang Birgit Aarup Maria Bentzen Else Halkjær - Erling Halkjær Jens og Helle Jensen Arbejdsopgaver: Naturstier, bålplads, rasteplads, infotavler, shelters Stadil-Vedersø Information Medlemmer: Erik Poulsen Mads Bjørn Christiansen Lone Vang Dianna Agregård Michel Christensen Arbejdsopgaver: Presse, PP og vejledende rådgivning Vedersø Mejerikro Medlemmer: Kristen J Else Tinne Maria Lone T Aase Christianen Stadil Gl. Mejeri Medlemmer: Frank Switzer Tina Switzer Erik Poulsen - Anna Nielsen Nye boliggrunde Medlemmer: Finn Tarpgaard - Mads Bjørn Christiansen Svend Ebbensgaard Henrik Saaby Erik Poulsen - Frank Switzer Tina Switzer Kulturhuset Vedersø Tovholder: Jens Ulrik Tarpgaard Vedersø Præstegaard Tovholder: Anders Christensen

6 Udvalgene fik de fremhævede personer som tovholdere og blev opfordret til at benytte egne afsnit på stadilvedersoe.dk til at informere om arbejdet. Stadil-Vedersø Sogneforening indkaldte den 11. januar 2010 til et fælles borgermøde, hvor der blev orienteret om status i de enkelte udvalg. RESULTATERNE Status ved årsskiftet er, at arbejdet med den lokale udviklingsplan har givet følgende resultater: - Vedersø Borgerforening og Stadil Sogneforening er sammenlagt til Stadil-Vedersø Sogneforening. - Portalen stadil-vedersoe.dk er oprettet og fungerer som en velbesøgt afløser for vedersoenet.dk og stadilby.dk. Blandt andet med 106 modtagere af et elektronisk nyhedsbrev. - Mejeri-projektet i Stadil er udviklet til et fælles udviklingsprojekt Landsby 2.0 med flere elementer (bytorv, kontorfællesskab, opkøb af karakteristiske huse til nye formål, fleksibel tennisbane, udkigstårn og fremtidsplan for Vedersøs bymidte). Formålet er at fremme bosætningen gennem erhvervs- og turisme-udvikling. På baggrund af projektet blev Stadil-Vedersø i december 2009 udpeget som en af ni deltagere i Region Midtjyllands projekt Fremtidens Landsby, hvilket udløser et samlet tilskud på 1,5 mio. kr. fra regionen, kommune og LAG Ringkøbing-Skjern i årene En nærmere beskrivelse af projektet kan findes på stadil-vedersoe.dk. - Friluftsfacilitet-gruppen har i dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejdet et omfattende forslag til nye faciliteter, øget tilgængelighed og information. Via Landdistrikternes Hus er der i den forbindelse rekvireret konsulentbistand til vurdering af mulighederne for en udkigsplatform på det gamle pumpehus ved Svingelvej. Gruppens forslag kan ses på stadil-vedersoe.dk. - Udvalget vedrørende nye boliggrunde har fortsat dialogen med kommunen og afleveret en konkret visionsplan med udbygningsønsker til kommuneplanen. Visionsplanen vil i den kommende planperiode danne grundlag for den videre dialog om det konkrete planlægningsarbejde. - Samarbejdet med Torsted, Hover og Ølstrup om en fælles markedsføring af bosætningsmulighederne er fortsat og resulterede i en fælles ansøgning til kommunens bosætningskampagne. I den forbindelse med Stadil-Vedersø udpeget som deltager i et projekt, hvor 14 af kommunens landsbyer tilbyder potentielle tilflyttere et indblik i landsbyens dagligliv. - Det arbejdes videre med kulturcenterplanerne i Vedersø Sognegård, som ventes overtaget af sognet. Stadil Forsamlingshus er i øvrigt også overtaget af sognet. - Vedersø Præstegård ventes at åbne som et kulturcenter i maj 2010, og lokale kræfter har fortsat indflydelse i Fonden Vedersø Præstegårds bestyrelse, når staten samtidigt overtager skødet. - Mandag den 11. januar 2010 blev arbejdet med den lokale udviklingsplan evalueret i forbindelse med et borgermøde i Stadil Forsamlingshus. Her blev to yderligere to ideer svømmesø og kropsterapihave tilføjet idélisten. KONTAKTPERSONER Finn Tarpgaard Erik Poulsen Formand for Stadil-Vedersø Sogneforening Sekretær, Stadil-Vedersø Sogneforening Tlf Tlf Mail: Mail:

Tomme huse og manglende bosætning i landsbyerne. Helårsturisme, oplevelsesøkonomi og erhvervsudvikling mhp. øget bosætning

Tomme huse og manglende bosætning i landsbyerne. Helårsturisme, oplevelsesøkonomi og erhvervsudvikling mhp. øget bosætning EKSEMPELPROJEKT Den moderne landsby: LANDSBY 2.0 Stadil-Vedersø, Ringkøbing-Skjern Kommune Alment problem: Eksempelprojekt: Tomme huse og manglende bosætning i landsbyerne Helårsturisme, oplevelsesøkonomi

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid

Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid Velkommen til borgermøde om Stadil-Vedersøs fremtid Program Velkomst. Finn Tarpgaard, Stadil-Vedersø Sogneforening. Den lokale udviklingsplan. Erik Poulsen, Stadil-Vedersø Sogneforening. Projektet Fremtidens

Læs mere

Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland

Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland hvem er vi hvad kan vi hvad vil vi 2007 Landsbyplan 1 Faster, Astrup og Ejstrup Indhold Forord Forord 2 Indledning 3 Lokalområdet set udefra 4 Områdets

Læs mere

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune

Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Helhedsplaner for landområderne i Ringsted Kommune Arbejdsgrundlag for skabeloner Intentioner, sammenhæng, identitet, potentialer, indsatsområder og skabeloner Landområderne: Gyrstinge-Ørslevvester, Haraldsted-Allindemagle,

Læs mere

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune

Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Endeligt forslag til landdistriktspolitik for Ikast-Brande Kommune Fakta om Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune er en kommune med et samlet areal på 736,41 km 2. Ikast-Brande Kommune havde pr. 01-01-2011

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen

helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen JULI 2010 INDHOLD Forord 2 Planens hovedmål 3 Skarrild i dag 6 Kommuneplan 8 Trafik og byrum 8 Det grønne 10 Bindinger 10 Herning Kommunes Landdistrikspolitik

Læs mere

Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009

Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009 Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009 1 Motivation Ansøgning Skive Kommune søger hermed Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2012-13 LAG Horsens har til formål At fremme udviklingen i de lokale landdistrikter gennem samarbejde mellem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører,

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni 2015. Side 1 af 17

Projektbeskrivelse. Kernen. Ølstrups nye samlingssted. Juni 2015. Side 1 af 17 Projektbeskrivelse Kernen Ølstrups nye samlingssted Juni 2015 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Landsbyen Ølstrup... 3 Projektets idé... 3 Mål... 4 Målgruppe... 5 Projektet... 5 Delprojekt 1: Børnehuset

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere

Lundeborgs fremtid. Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Lundeborgs fremtid Udviklingsplan for Lundeborg udarbejdet af byens borgere Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

udviklingsplan TUNØ I BALANCE

udviklingsplan TUNØ I BALANCE udviklingsplan TUNØ I BALANCE 2011 2020 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Udviklingsplanen 3 2. Kort sammenfatning af konklusionerne/anbefalingerne 4 3. Baggrunden Hvorfor har Tunø valgt at udarbejde

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden

Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden Agersø Handlingsplan Fokus på fremtiden 2011-20 Handlingsplanen ved Agersø Beboerforening er støttet af Slagelse Kommune og Småøernes Aktionsgruppe med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland

Side 1 af 20. Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse. Familie og Samfund Midtjylland Projekttitel Ansøger Kommune/ø Indstilling Beskrivelse "Vi kan bruge hinanden" - generationsmøde i skolen Familie og Samfund Midtjylland Hedensted 113.000 Projektets formål er at sætte fokus på lokalområdets

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere