På egen hånd kan man løfte sig selv op ved håret? DECEMBER 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På egen hånd kan man løfte sig selv op ved håret? DECEMBER 2007"

Transkript

1 På egen hånd kan man løfte sig selv op ved håret? DECEMBER 2007

2 Indbyggere som stedbundne ressourcer EU, OECD og de fleste europæiske lande har alle igennem de sidste år ændret kurs i forhold til udvikling af yderområder. Der skal ikke længere være det samme store fokus på generelle og sektoropdelte støtteordninger såsom landbrugsstøtte. I stedet skal der investeres i konkrete stedbundne projekter, der går på tværs af mange sektorer. Det handler om at forstå og udvikle hvert specifikke sted, så dets potentiale udfoldes. I denne niende inspirationsartikel sætter vi fokus på et sådant specifikt sted. Konkret ser vi på den østtyske landsby Annenwalde, som siden 1990 har oplevet en befolkningsvækst fra 85 til 106 indbyggere, hvor turisttilstrømningen i samme periode er gået fra ca. 100 til om året, og hvor der er hele 13 virksomheder. Der er med andre ord tale om en succeshistorie, men hvordan kan andre landsbyer lære af dette specifikke tilfælde? Tilbagegang efter genforening Annenwalde, Brandenburg, Tyskland Annenwalde ligger ca. 90 km nord for Berlin. Det er en nogenlunde velholdt landsby med lave, gamle huse og en kirke af den berømte preussiske arkitekt Schinkel på landsbyens centrale plads. Af andre markante elementer kan nævnes et stutteri og et lille glasværk, der er åbent for besøgende. Grundet vejforholdene tager bilturen til Berlin halvanden time, og der er ingen andre større byer i nærheden, så Annenwalde fungerer ikke som pendlingsopland for større byer. Indtil den tyske genforening i 1990 lå landsbyen i DDR. Befolkning levede af arbejdet i det lokale kollektivlandbrug eller som ansatte i det statslige supermarked Konsum. Derudover var der en håndfuld kunstnere. Turisme spillede ingen videre rolle der kom ca. 100 besøgende om året. Med genforeningen i 1990 brød en stor del af det østtyske erhvervsliv sammen, og mange blev arbejdsløse. Særligt hårdt ramtes kvinderne, der i DDR næsten alle havde været erhvervsaktive, og i Annenwalde som mange andre steder trak de sig tilbage og havde svært ved at finde fodfæste i en tilværelse uden arbejde. I det tidligere DDR ramte arbejdsløsheden særligt hårdt, fordi de statslige østtyske virksomheder havde fungeret som omdrejningspunkt for mange sociale og kulturelle aktiviteter. 2 / 5

3 Landfrauenverband sætter sig for at vende udviklingen I 1999 besluttede Martina Kanthak, Jutta Sajons og Heidemarie Kindermann at gøre noget ved modløsheden blandt landsbyens kvinder. De grundlagde en afdeling af Landfrauenverband - en forening med aflæggere over hele Tyskland. De tre kvinder var alle tilflyttere, to af dem fra landsbyer i nærheden, én længere væk fra. Landfrauenverband arrangerede koraftener, foredrag og udflugter. I starten med det beskedne mål at få kvinderne væk hjemmefra, få dem aktiveret og skabt glæde ved at lave ting i fællesskab. I følge kvinderne blev der grinet lidt ad dem i starten, men de blev ved, og med tiden kom foreningen til at spille en central rolle i udviklingen af landsbyen. En væsentlig ting var i den sammenhæng, at kvinderne tog initiativ til at genoplive tidligere tiders landsbyfester. Disse har udviklet sig markant, og i dag findes der både forårsfest, sommerfest, høstfest og en fest, der bare kaldes landsbyfest de største af festerne trækker helt op til besøgende om dagen. Kvinderne er selvfølgelig stolte af de konkrete arrangementer og de mange turister, men den største bedrift er ifølge dem selv den mentale genrejsning af Annenwalde. Landsbyboerne - og særligt kvinderne har genvundet troen på, at de selv kan skabe en dynamisk udvikling i byen. Resultaterne er da også imponerende. Indbyggertallet er som tidligere nævnt steget fra 85 til 106 i perioden , dvs. næsten med en fjerdedel. Tilfl y tterne er dels unge familier (40%), mens resten er fritidsbeboere (60%) fra Hamburg og Berlin, som bruger Annenwalde til at stresse af i ferier og weekender. Også det lokale erhvervsliv blomstrer. I Annenwalde er der hele 13 virksomheder. 10 af dem har oplevelses- og turismeværdi: Pensionat, købmand (ifølge næstformanden for lokaludvalget, Oliver Sajons, et socialt midtpunkt i byen), stenhugger, billedhugger, glasværk, stutteri, kro/restaurant, kunstmaler, gårdsalg og ostehandler. Herudover er der tre virksomheder med mere traditionelt erhverv: En entreprenør og to IT-virksomheder hvoraf den ene har lavet trådløst bredbånd i det meste af byen Sky-DSL, som beboerne kan tilslutte sig for 15 euro om måneden. Mange af virksomhederne er grundlagt efter genforeningen, bl.a. glasværket, der genåbnede i 2000 efter at have været lukket siden 1865 (byen blev grundlagt i 1754 i forbindelse med etablering af glasværket). 3 / 5

4 Glasværket tilbyder foredrag og kurser og er et omdrejningspunkt for de mere kunstnerisk prægede aktiviteter i byen. Landfrauenverband er på forskellig vis involveret i mange af de andre virksomheder. Også gårdsalget er nyt det producerer ikke selv, men sælger bl.a. lokale produkter, fx marmelade. Landsbyfesterne og de mange butikker i byen har dannet baggrund for den turismesucces, som blev nævnt i indledningen. Væksten fra 100 til de aktuelle turister om året begyndte stille i løbet af 1990 erne og tog rigtig fart efter årtusindskiftet. Flertallet kommer i week enderne og er primært endagsturister fra oplandet og Berlin. Næstformanden for byens lokaludvalg, Oliver Sajons, fortæller at man i fremtiden ønsker maksimalt turister mere om året. Satsningen går derimod mere på at få dem til at blive længere tid i byen og på at få en bæredygtig balance mellem turisme og hverdagsliv. Allerede i dag er der irritation hos lokale beboere, når turisterne glor ind i deres haver. Derfor arbejdes der på at få indført en bedre skiltning, så turisterne finder attraktionerne uden problemer. En lille landsby, men med flere retninger Landfrauenverband har selvfølgelig ikke alene stået for landsbyens udvikling, og de har heller ikke fået lov at definere byens udviklingsretning uimodsagt. En anden vigtig aktør i landsbyen er således den lokale billedhugger, der flyttede til Annenwalde allerede i 1970 erne. Han er en mand med organisatorisk talent og gode evner til at markedsføre og gøre opmærksom på byen. Således tiltrak han allerede i DDR-tiden flere andre kunstnere til byen, og han bidrog aktivt til genåbningen af glasværket i år Han interesserer sig for lokalhistorie og arbejder tæt sammen med den lokale hjemstavnsforening, der ligeledes brænder for landsbyens historie. Et af de større initiativer, som han har taget, var et årligt fastelavnsoptog, hvor byens borgere bar traditionelle kostumer. I modsætning til glasværket slumrede optoget dog ind efter et par år. Billedhuggeren og hjemstavnsforeningen har på mange måder stået i opposition til Landfrauenverband, der har defineret sig som mindre historieorienterede og mere orienterede mod sociale arrangementer. Umiddelbart skulle man ikke mene, at der behøvede at være en konflikt, men ikke desto mindre beskriver Jutta Sajons fra Landfrauenverband processen og magtkampene som en lang og sej proces med udmarvende og undertiden ophidsede diskussioner. 4 / 5

5 I de seneste par år har konflikterne været færre. Der er stadig to grupper, men de fungerer side om side uden opslidende magtkampe. Der er opstået en vis konsensus om, at de pt. 14 kvinder i Landfrauenverband har udstukket byens udviklingsretning. En konsensus, som bl.a. bygger på, at både formanden og næstformanden for byens lokaludvalg bakker op om Landfrauenverband. Se hvor Annenwalde ligger: Læs mere om Landfrauenverband på den nationale hjemmeside: Hvad kan andre landsbyer bruge succeshistorien til? Annenwalde rummer en historie om de store udviklingsmuligheder, der kan ligge i at aktivere de sociale ressourcer på et sted. De stedbunde ressourcer findes ikke blot i et steds natur, bygninger, byrum og historie, men er også de mennesker, der bor på stedet, og deres evne og lyst til at sætte stedets fysiske og historiske ressourcer i spil samt skabe tiltag indbyggerne kan være fælles om. Det er i denne historie om den menneskelige virkelyst, at den vigtigste inspiration fra Annenwalde ligger. Landsbyens udvikling er i høj grad drevet nedefra af aktive beboere. Set fra kommunalt hold betyder dette, at man må være opmærksom på, hvilke initiativer der finder sted, og hvordan man kan støtte dem. Støtten er måske mere væsentlig end det umiddelbart fremgår i historien ovenfor. Selvom langt de fleste initiativer er gennemført på egen hånd, så har både gårdbutikken og billedhuggeren fået Leader+-midler og amtet har stillet et hus til rådighed for Landfrauenverband, som foreningen kan bruge til kurser, foredrag og andre aktiviteter. Hertil kommer den moralske støtte, som lå i at lokaludvalget bakkede op om Landfrauenverband. Lokaludvalgets støtte til landfrauenverband rejser et langt mere principielt spørgsmål. Ofte taler man om stedbundne ressourcer som en ting, der på forhånd er defineret, men konflikten mellem billedhuggeren og hjemstavnsforeningen på den ene side og Landfrauenverband på den anden side viser, at de stedbundne ressourcer ikke er en entydig størrelse. Er det stedets historie inklusiv de gamle bygninger, der er vigtigst? Eller er det evnen til i fællesskab at skabe store sociale arrangementer? Der findes ingen entydige svar på spørgsmålet, men den kommunale og øvrige offentlige støtte vil ofte være af stor betydning for, hvad der med tiden bliver svaret. Det er derfor afgørende, at en kommune udover at have føling med de initiativer, der fi n der sted, også har et langsigtet strategisk sigte med hvilke projektideer, der støttes. Svaret på om man kan løfte sig selv op ved håret må grundlæggende være nej. Et steds udvikling må altid ses i relation til omverdenen. Annenwaldes udvikling har i høj grad været drevet frem af tilflyttere og turister, og landsbyen er fortsat afhængig af på denne måde at kunne gøre sig relevant uden for landsbyens egne grænser. Når det er sagt, så er historien om Annenwalde også historien om, at man i en lille landsby kan nå utroligt langt ved at fokusere på de stedbundne ressourcer, starte i det små og efterhånden komme meget længere, end nogen havde forestillet sig. Kommentarer og Mulighedernes Land Denne inspirationsartikel er en del af projektet Mulighedernes Land, der sætter fokus på nye måder at skabe udvikling i Danmarks yderområder. Som en del af projektet udarbejdes en international analyse, der samler erfaringer fra udlandet. Som led i analysen udarbejdes 10 inspirationsartikler som denne. Inspirationsartiklerne skal, som navnet antyder, inspirere, og er derfor mere drevet af nysgerrighed og spørgsmål end afsluttet analyse. Sammen med kommentarer fra læserne vil inspirationsartiklerne danne grundlag for en rapport, der udkommer ultimo Har du kommentarer og spørgsmål til artiklen, eller har du ideer til nye temaer, så log ind på bloggen: eller skriv til Søren Møller Christensen: Læs mere om projekt Mulighedernes Land på: www. mulighedernesland.dk 5 / 5

Fortidens potentiale

Fortidens potentiale Fortidens potentiale kulturarv som udviklingsressource OKTOBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 4 Kulturarv som udviklingsressource Kornsiloer, firelængede bondegårde, mejerier, herregårde,

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

MED UDGANGSPUNKT I STEDET

MED UDGANGSPUNKT I STEDET MED UDGANGSPUNKT I STEDET Mulighedernes Land og det nye landdistriktsparadigme MULIGHEDERNES LAND Med udgangspunkt i stedet, Mulighedernes Land og det nye landdistriktsparadigme er udgivet af Realdania.

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

TEMA: Udkantsdanmark og de mange muligheder

TEMA: Udkantsdanmark og de mange muligheder TEMA: Udkantsdanmark og de mange muligheder Stoltheden og optimismen tilbage i yderområderne Af indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Motorvej er den sikreste vej væk fra evig udkant Af journalist

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 6 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

LANDSBY. Spørgsmålet er om landsbyen overhovedet har en fremtid, og hvordan man bryder den onde spiral?

LANDSBY. Spørgsmålet er om landsbyen overhovedet har en fremtid, og hvordan man bryder den onde spiral? LANDSBY Introduktion Landsbyerne i yderkantsområderne i Danmark er inde i en negativ spiral, og er blevet stemplet som den rådne banan. De små institutioner er lukket, butikkerne er lukket og erhvervsvirksomhederne

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Reg Lab Knabrostræde 30, 1 1210 København K. telefon: 2835 2363 email: info@reglab.dk. www.reglab.dk. grafisk design af omslag: kroyer grafik

Reg Lab Knabrostræde 30, 1 1210 København K. telefon: 2835 2363 email: info@reglab.dk. www.reglab.dk. grafisk design af omslag: kroyer grafik Reg Lab Knabrostræde 30, 1 1210 København K telefon: 2835 2363 email: info@reglab.dk www.reglab.dk grafisk design af omslag: kroyer grafik Oplag: 750 stk. Reg Lab november 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune.

Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Foredrag Gøteborg - Mennesket og kirkegården Stine Helweg - arbejder ved de københavnske kirkegårde, der drives af Københavns Kommune. Assistens, Vestre, Bispebjerg, Sundby og Brønshøj - samlet areal ca.

Læs mere