Brugsanvisning ET2325I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning ET2325I"

Transkript

1 Brugsanvisning ET2325I

2 DA10106b Første udgave Januar 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). ASUS LEVERER DENNE MANUAL SOM DEN ER - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT. Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke. SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI. Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. ANSVARSBEGRÆNSNING Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti. ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring. Denne begrænsning gælder også ASUS leverandører og forhandlere. Den er ASUS, dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar. ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR. SERVICE OG STØTTE Besøg vores flersprogede websted: 2 ASUS All-in-One PC

3 Indhold Om denne vejledning...6 Konventioner brugt i denne vejledning...7 Typografi...7 Ikoner... 8 Sikkerhedsinformation...9 Installation af systemet... 9 Forsigtighed under brugen... 9 Lydtryk-advarsel DC ventilatoradvarsel Pakkeindhold...12 Kapitel 1: Hardware-installation ASUS Alt-i-et pc ET2325I...13 Set forfra Set bagfra Set fra højre side Set nedefra Kapitel 2: Sådan bruges din All-in-One PC Sådan sættes foden på din Alt-i-et pc...20 Anbringelse af ASUS All-in-One PC...21 Opsætning af ASUS All-in-One PC...22 Tilslutning af ledningsført tastatur og mus Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus Sådan tændes der for systemet ASUS All-in-One PC 3

4 Kapitel 3: Sådan arbejdes med Windows 8.1 Sådan startes den første gang...26 Windows brugergrænsefladen (UI)...27 Startskærm Startknap Tilpasning af startknappen Sådan arbejdes med Windows apps...34 Sådan starter du apps Brugertilpasse apps Sådan får du adgang til alle dine apps Charms bar Snap-funktionen Other keyboard shortcuts...44 Opsætning af en sekundær skærm med HDMI-udgangen...46 Tilslutning til internettet...48 Sådan opretter du en Wi-Fi-forbindelse i Windows Konfigurering af din Wi-Fi-forbindelse Ledningsført forbindelse Opsætning af en trådløs Bluetooth-forbindelse...52 Sådan slukker du for din ASUS All-in-one PC...53 Sådan sætter du din ASUS Alt-i-et pc i dvale...53 Kapitel 4: Genopretning af systemet Sådan går du i BIOS-konfiguration...54 Gå hurtigt i BIOS Genopretning af systemet...55 Sådan nulstiller du din ASUS All-in-one PC Sådan gendannes fra en systemafbildningsfil Sådan fjerner du alt og geninstallerer Windows ASUS All-in-One PC

5 Tillæg Bemærkninger...58 Federal communications commission erklæring RF eksponeringsadvarsel (R&TTE directive 1999/5/EC) Kanal til trådløs drift for forskellige domæner CE mærke advarsel CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth REACH Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring 64 ASUS Genbrug / Returservice Bemærkning om belægningen Forebyggelse af høretab ENERGY STAR overholdende produkt ASUS All-in-One PC 5

6 Om denne vejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om hardware og software i din All-in-One PC, opdelt i følgende kapitler: Kapitel 1: Hardware-installation Dette kapitel fortæller om hardwarekomponenterne i din All-in- One PC. Kapitel 2: Sådan bruges din All-in-One PC Dette kapitel fortæller om brugen af din All-in-One PC. Kapitel 3: Sådan arbejdes med Windows 8.1 Dette kapitel giver en oversigt over brugen af Windows 8.1 på din All-in-One PC. Kapitel 4: Genopretning af systemet Tillæg Dette kapitel fortæller om mulighederne for genopretning af din All-in-One PC. Dette afsnit indeholder meddelelser og sikkerhedserklæringer for din All-in-One PC. 6 ASUS All-in-One PC

7 Konventioner brugt i denne vejledning For at fremhæve nøgleoplysninger i denne brugervejlening, vises meddelelserne på følgende måde: VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave. BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver. ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges af hensyn til din sikkerhed, når du udfører opgaver, og for at forhindre beskadigelse af data og komponenter i din All-in-One PC. Typografi Fed =dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges. Kursiv = dette indikerer hvilke taster på tastaturet, du skal trykke på. ASUS All-in-One PC 7

8 Ikoner Ikonerne nedenfor angiver hvilke enheder, der kan bruges til at udføre en række opgaver eller procedurer på din ASUS All-in-one PC. = (Valgfrit) Brug den trådløse mus. = (Valgfrit) Brug det trådløse tastatur. Alle vejledningens illustrationer og skærmbilleder er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer og software skærmbilleder kan afvige fra område til område. Besøg ASUS webstedet for de seneste opdateringer. 8 ASUS All-in-One PC

9 Sikkerhedsinformation Denne ASUS All-in-One PC er konstrueret og testet til at opfylde de seneste sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner. Installation af systemet Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet. Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder som f.eks. en radiator. Anbring systemet på en stabil overflade. Dækslets åbninger er til ventilation. Bloker eller tildæk ikke disse åbninger. Sørg for rigeligt med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne. Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0 C og 40 C. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede ampere-specifikationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes amperespecifikationer. Forsigtighed under brugen Gå ikke på netledningen og anbring ikke noget oven på den. Spild ikke vand eller anden væske på systemet. Når der er lukket for systemet, strømmer der stadig en lille smule strøm gennem dette. Inden rengøring af systemet, skal du altid fjerne alle net-, modem- og netværksledninger fra stikkontakterne. ASUS All-in-One PC 9

10 For at opnå den bedste berøringssensitivitet, skal berøringsskærmen jævnligt rengøres. Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende måde: - Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten. - Kom en lille smule almindeligt rengøringsmiddel til glas på den medfølgende klud og tør forsigtigt skærmen af. - Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen. Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud. Hvis du oplever nedenstående tekniske problemer med produktet, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller forhandleren. - Netledningen er blevet beskadiget. - Der er trængt væske ind i systemet. - Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du følger driftsanvisningerne. - Systemet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. - Systemet fungerer ikke normalt. 10 ASUS All-in-One PC

11 Lydtryk-advarsel Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høreskade eller -tab. Stilles lydstyrkeknappen, samt forstærkeren til andet end på midten kan det øge udgangsspændingen på høretelefonerne, samt lydtryksniveuet. DC ventilatoradvarsel Bemærk venligst, at DC ventilatoren er en del, der bevæger sig, og derfor kan være farlig. Hold dig på afstand af roterende ventilatorblade. ASUS All-in-One PC 11

12 Pakkeindhold ET2325I base ET2325I Netledning AC adapter KBM USB modtager dongle (optionel) Mus (tilkøb) Garantibevis Tastatur (tilkøb) Bemærk: Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du venligst kontakte din forhandler. Billederne af tastaturet, musen og strømforsyningen er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige fra område til område. 12 ASUS All-in-One PC

13 Kapitel 1: Hardwareinstallation ASUS Alt-i-et pc ET2325I Set forfra Mikrofon Den indbyggede, digitale mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtalinger, lydoptagelser og multimedieprogrammer. Webkamera LED Indikerer, at det indbyggede webkamera er aktiveret. Webcamera Det indbyggede webkamera giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med din Alt-i-en pc. ASUS All-in-One PC 13

14 Skærmen Skærmen har nogle fremragende funktioner til visning af billeder, videoer og andre multimediefiler. Strømindikator Denne LED-strømindikator lyser, når ASUS Alt-i-et pc tændes eller er i dvale. Indikator for drevaktivitet Denne indikator begynder at lyse når din Alt-i-et pc bruger det interne diskdrev. 14 ASUS All-in-One PC

15 Set bagfra Strømindgang Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik. Pc en får strøm gennem dette stik. For at undgå skade på pc en, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter. ADVARSEL! Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk fra dig. ASUS All-in-One PC 15

16 LAN port Den otte-pindede RJ-45 LAN port understøtter et standard ethernet-kabel til tilslutning til et lokalt netværk. HDMI input port Denne port er beregnet til et HDMI-stik (High-Definition Multimedia Interface) og er HDCP-kompatibel med HD DVD, Blu-ray og andet beskyttet indhold. USB 3.0 porte Disse USB 3.0 porte bruges til tilslutning af USB 3.0 enheder, såsom en mus, printer, skanner, kamera og andet. USB 2.0 porte USB-porten (Universal Serial Bus) er kompatibel med enheder med USB 2.0 og USB 1.1 som f.eks tastaturer, pegeenheder, flashdiskdrev, eksterne harddiske, højttalere, kameraer og printere. Stik til Kensington lås Stikket til Kensington låsen giver dig mulighed for at låse din Alt-i-et pc fast ved brug af en Kensington kompatibelt produkt. 16 ASUS All-in-One PC

17 Set fra højre side Manuel skub-ud hul til det optiske diskdrev Hullet til manuel udskubning bruges til at skubbe diskbakken ud, hvis den normale skub-ud-knap ikke virker. ADVARSEL! Brug kun hullet til manuel udskubning, hvis den elektroniske udskubningsknap ikke virker. Udskubningsknap til optisk diskdrev Tryk på denne knap for at udskubbe det optiske diskdrevs bakke. Optisk diskdrev Cd-drevet på din ASUS Alt-i-et pc understøtter muligvis flere diskformater som f.eks. cd, dvd og brændbare diske. ASUS All-in-One PC 17

18 Set nedefra USB 3.0 port (med AI Charger II) Disse USB-porte (Universal Serial Bus) leverer overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s og er bagudkompatible med USB 2.0. Denne port er også udstyret med AI Charger II funktionen, som giver dig mulighed for hurtigt at oplade kompatible enheder. For at slå Ai Charger II til på din Alt-i-et pc, skal du gå til ASUS Manager > Power (Strøm) > Ai Charger II. Vælg Enable (Aktiver), og klik derefter på Apply (Anvend). BEMÆRK: For at åbne ASUS Manager, skal du dobbeltklikke på ikonet ASUS Manager på proceslinjen på skrivebordet. Hukommelseskortlæser Denne alt-i-et pc har et enkelt indbygget hukommelseskortstik, der understøtter formaterne MS, MS- Pro, MMC, SD, SDXC og SDHC. Mikrofonstik Mikrofonstikket er til tilslutning af mikrofon til video, konferencer, stemmeindtalinger og simple lydoptagelser. 18 ASUS All-in-One PC

19 Hovedtelefonstik Stereohovedtelefonstikket (3,5mm) bliver brugt til at forbinde systemets audio udgang til et par hovedtelefoner. Når dette stik bruges, afbrydes de indbyggede højtalere automatisk. Lysstyrke ned-knap Trykkes, for at skrue ned for lysstyrken på din ASUS Alt-i-et pc. Lysstyrke op-knap Trykkes, for at skrue op for lysstyrken på din ASUS Alt-i-et pc. Knap til nedsættelse af volumen Når du bruger din alt-i-en pc som en standard stationær LCD-skærm, kan du bruge denne knap til, at skure ned for lyden. Knap til forøgelse af volumen Når du bruger din alt-i-en pc som en standard stationær LCD-skærm, kan du bruge denne knap til, at skure op for lyden. Tænd/sluk-knap Tryk på denne knap for at tænde din All-in-one PC. Højtalersystem Den indbyggede højttaler giver dig mulighed for at høre lyd direkte på din Alt-i-et pc. Lydfunktioner på denne Alt-i-et pc styres via softwaren. ASUS All-in-One PC 19

20 Kapitel 2: Sådan bruges din All-in-One PC Sådan sættes foden på din Alt-i-et pc 1. Læg din Alt-i-et pc på en flad og stabil overflade, såsom et bord eller skrivebord. 2. Sæt foden på soklen. Sørg for, at foden sidder ordentligt fast på soklen. BEMÆRK: Foden kan kun sidde på soklen på én måde. 3. Fastgør foden på soklen med de medfølgende skruer og en skruetrækker. Du kan også bruge en mønt eller polet. Skrue Fod Sokkel BEMÆRK: Ovenstående billede er kun til reference. Foden til din Alt-i-et pc er muligvis anderledes afhængig af modellen, men den sættes på på samme måde. 20 ASUS All-in-One PC

21 Anbringelse af ASUS All-in-One PC -5 O 25 O 1. Anbring din All-in-one PC på en flad overfalde som f.eks. et bord. 2. Skærmen kan vippes til en vinkel mellem -5 og 25. VIGTIGT! Undgå at dreje skærmen ud over de anbefalede vinkler, da dette kan risikere at beskadige din Alt-i-et pc. ASUS All-in-One PC 21

22 Opsætning af ASUS All-in-One PC Tilslutning af ledningsført tastatur og mus Forbind tastaturet og musen til USB port på bagpanelet. 22 ASUS All-in-One PC

23 Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus 1. Anbring batterier i det trådløse tastatur og i den trådløse mus. 2. Tilslut den trådløse dongle til tastaturet og musen til USB 2.0 porten, for automatisk at forbinde de to enheder til din ASUS Alt-i-et pc. 3. Du kan begynde at bruge det trådløse tastatur og den trådløse mus. ASUS All-in-One PC 23

24 Sådan tændes der for systemet ADVARSEL! Forbind IKKE AC netledningen til en AC stikkontakt, før DC stikket er forbundet til systemet. Hvis du gør det, kan det skade AC-DC adapteren. A. Slut strømkablet til AC-DC omformeren. B. Sæt AV-strømadapteren i en 100~240 V strømkilde. C. Slut strømadapteren til strømstikket (DC) på din ASUS Alt-i-et pc. D. Tryk på tænd/sluk-knappen. 24 ASUS All-in-One PC

25 BEMÆRK: For oplysninger om at slukke for din All-in-One PC henvises til afsnittet Sådan slukker du for din All-in-One PC under Sådan arbejdes med Windows 8.1. ASUS All-in-One PC 25

26 Kapitel 3: Sådan arbejdes med Windows 8.1 BEMÆRK: Operativsystemet er forskellig fra land til land. Sådan startes den første gang Når du starter computeren første gang, vises en række skærmbilleder, der vejleder dig i konfiguration af de grundlæggende indstillinger i Windows 8.1 operativsystemet. Sådan startes den første gang: 1. Tryk på tænd-sluk-knappen på din All-in-One PC. Vent i nogle minutter, før konfigurationsskærmen vises. 2. Vælg det sprog du ønsker at bruge på din Alt-i-et pc på opsætningsskærmen. 3. Læs licensvilkårene, og tryk derefter på I Accept (Acceptér). 4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende grundelementer: Personaliser Gå online Indstillinger Din konto 5. Efter konfiguration af de grundlæggende punkter, fortsætter Windows 8.1 med installationen af dine programmer og foretrukne indstillinger. VIGTIGT! Du må ikke slukke for din Alt-i-et pc under opsætningen. 6. Når opsætningen er afsluttet, vises startskærmen i Windows ASUS All-in-One PC

27 Windows brugergrænsefladen (UI) Windows 8.1 leveres med en flisebaseret brugergrænseflade (UI), hvor du kan organisere og let få adgang til Windows apps fra Startskærmen. Den indeholder bl.a. følgende funktioner, som du kan bruge, når du arbejder med din ASUS Alt-i-et pc. Startskærm Startskærmen kommer frem, når du har logget på din brugerkonto. Den hjælper dig med, at samle alle dine ønskede programmer og applikationer på et sted. Windows apps Dette er apps, der er fastgjort til Startskærmen, og som vises i fliseformat, så du har let adgang til dem. BEMÆRK: Nogle apps kræver, at du logger på din Microsoft-konto, før de kan startes helt. ASUS All-in-One PC 27

28 Hotspots Hotspots på skærmen giver dig mulighed for, at starte programmer og få adgang til indstillingerne på din ASUS alt-i-et pc. Funktionerne på disse hotspots kan aktiveres med musen. Hotspots på en kørende app Hotspots på startskærmen 28 ASUS All-in-One PC

29 Hotspot øverst venstre hjørne Handling Hold musemarkøren over og tryk på den seneste apps miniaturebillede, for at vende tilbage til den kørende app. Hvis du startede mere end én app, kan du rulle ned for at vise alle kørende apps. nederst venstre hjørne Fra en skærm til en kørende app: Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne, og tryk på for at vende tilbage til startskærmen. BEMÆRK: Du kan også trykke på Windows-tasten på tastaturet for at gå tilbage til Startskærmen. Fra Startskærmen: Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne, og tryk på for at vende tilbage til den pågældende app. ASUS All-in-One PC 29

30 Hotspot top Handling Hold musemarkøren over, indtil den ændre sig til et hånd-ikon. Træk-og-slip app en til den nye placering. BEMÆRK: Denne hotspot-funktion fungerer kun på en kørende app eller hvis du vil bruge Snap-funktionen. For yderligere oplysninger henvises til Snap-funktion under Sådan arbejdes med Windows apps. øverste og nederste højre hjørne old musemarkøren over for, at åbne Charms bar. 30 ASUS All-in-One PC

31 Startknap Startknappen er tilbage i Windows 8.1, og den kan bruges til at skifte mellem de seneste to apps, du har åbnet. Startknappen kan findes på startskærmen, på skrivebordet, samt i alle appsene, der er åben på skærmen. Startknappen på startskærmen BEMÆRK: Den faktiske farve på startknappen varierer afhængigt af skærmindstillingerne på din startskærm. Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne på startskærmen, eller i en åben app, hvorefter startknappen kommer frem. ASUS All-in-One PC 31

32 Startknappen på skrivebordet Indholdsmenu Hvis du højreklikker på startknappen, kommer indholdsmenuen frem, hvor man hurtigt kan åbne programmerne i Windows 8.1. I indholdsmenuen finder du også følgende nedlukningsmuligheder: Log af, dvale, luk ned, genstart. 32 ASUS All-in-One PC

33 Tilpasning af startknappen I Windows 8.1 kan du tilpasse startskærmen, så du f.eks. kan starte direkte på skrivebordet, og arrangere appsene på skærmen. Sådan tilpasser du indstillingerne til startskærmen: 1. Åbn Desktop (Skrivebordet). 2. For at åbne et pop-op-vindue, skal du højreklikke et sted på proceslinjen, undtagen på startknappen. 3. Tryk på Properties (Egenskaber), vælg fanen Navigation (Navigation), og afkryds de ønskede valg under Navigation og startskærmen. 4. Tryk på Apply (Anvend), for at gemme de nye indstillinger, og afslut. ASUS All-in-One PC 33

34 Sådan arbejdes med Windows apps Brug berøringspladen eller tastaturet på din ASUS All-in-one PC til at starte og tilpasse dine apps. Sådan starter du apps Hold musemarkøren over appen, og klik eller tryk på den for at åbne den. Tryk to gange på og brug herefter piltasterne til at kikke igennem apps ene. Tryk på starte den valgte app. for at 34 ASUS All-in-One PC

35 Brugertilpasse apps Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra startskærmen med følgende trin: Flytte apps Dobbeltklik på appen, og træk-og-slip den til dens nye placering. Ændre størrelse på apps Højreklik på appen, for at åbne tilpasningslinjen, og klik derefter på og vælg den ønskede størrelse på feltet. ASUS All-in-One PC 35

36 Frigive apps Højreklik på appen, for at åbne tilpasningslinjen, og klik derefter på. Sådan lukker du apps 1. Hold musemarkøren foroven på den åbne app, og vent indtil den pilen ændres til en hånd. 2. Træk derefter appen ned forneden på skærmen, for at lukke den. Fra den kørende app s skærm trykker du på. 36 ASUS All-in-One PC

37 Sådan får du adgang til alle dine apps Udover de apps, som allerede er fastgjort på din startskærm, har du også mulighed for at åbne andre applikationer som f.eks. softwareapplikationerne fra ASUS, der følger med din pc, og som du kan finde via Apps-skærmen. BEMÆRK: De faktiske apps, der vises på skærmen, kan variere afhængig af din model. Følgende skærmbillede er kun til reference. Sådan starter du Apps-skærmen Start Apps-skærmen ved at bruge berøringsskærmen eller tastaturet på din ASUS All-in-one PC. Klik på knappen på startskærmen. På startskærmen skal du trykke på, og derefter på. ASUS All-in-One PC 37

38 Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen Du kan fastgøre flere apps til startskærmen på følgende måde: 1. Åbne Apps-skærmen. 2. Højreklik på appsene, so du ønsker at føje til startskærmen. 3. Tryk på, for at fastgøre den valgte app til startskærmen. 38 ASUS All-in-One PC

39 Charms bar Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre siden af din skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til indstillingerne på din ASUS All-in-one PC. Symbollinjen ASUS All-in-One PC 39

40 Sådan starter du symbollinjen BEMÆRK: Når du åbner symbollinjen, vises den først med en række hvide ikoner. Billedet ovenfor viser hvordan symbollinjen ser ud, når du bruger den for første gang. Brug berøringspladen eller tastaturet på din ASUS All-in-one PC til at starte Symbollinjen. Flyt musemarkøren til det øverste venstre eller højre hjørne på skærmen. Tryk på 40 ASUS All-in-One PC

41 Inde i symbollinjen Search (Søg) Med dette værktøj kan du søge efter filer, applikationer og programmer på din ASUS All-in-one PC. Share (Del) Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværker og . Start Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt applikation via startskærmen. Devices (Enheder) Dette værktøj giver dig mulighed for at åbne og dele filer med enheder, som er sluttet til din ASUS All-in-one PC, så som en ekstern skærm eller en printer. Settings (Indstillinger) Dette værktøj giver dig mulighed for at åbne dine pcindstillinger på din ASUS All-in-one PC. ASUS All-in-One PC 41

42 Snap-funktionen Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to apps. Snap-linje 42 ASUS All-in-One PC

43 Sådan bruges Snap Åbn og brug snap på en af følgende måder: 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Hold musemarkøren op foroven på din skærm. 3. Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du trække og slippe app en til venstre eller højre side af skærmpanelet. 4. Start en anden app. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Tryk på, og brug højre og venstre piltaster til af flytte appen til højre og venstre. 3. Start en anden app. Denne app placeres automatisk på det tomme skærmområde. ASUS All-in-One PC 43

44 Other keyboard shortcuts Using the keyboard, you can also use the following shortcuts to help you launch applications and navigate Windows 8.1. \ Skifter imellem startskærmen og den seneste kørende app Starter skrivebordet Starter vinduet This PC (Denne pc) fra skrivebordet Åbner File (Fil) under amuletten Search (Søg) Åbner ruden Share (Del) Åbner ruden Settings (Indstillinger) Åbner ruden Devices (Enheder) Aktiverer låseskærmen Minimer det åbne vindue 44 ASUS All-in-One PC

45 Start skærmen Project (Fremvis) Åbner Everywhere (Overalt) under amuletten Search (Søg) Åbner vinduet Run (Kør) Åbner Ease of Access Center (Øget tilgængelighed) Åbner Settings (Indstillinger) under amuletten Search (Søg) Åbner menuen i startknappen Starter forstørrelsesikonet og zoomer ind på skærmen Zoom ud af skærmen Åbner Narrator Settings (Indstillinger for Oplæser) ASUS All-in-One PC 45

46 Opsætning af en sekundær skærm med HDMI-udgangen Hvis du vil bruge et HD-fjernsyn som lydudgangsenhed, skal du forbinde det til hjemmebiograf-pc en, og lydindstillingerne skal konfigureres ved at følge nedenstående trin. Sådan konfigureres lydudgangen via en HDMI-enhed: 1. Gå i startskærmen, og klik på Desktop (Skrivebord) for at starte skrivebordstilstanden. BEMÆRK: For yderligere oplysninger bedes du venligst se afsnittet Startskærm under Sådan bruges Windows Højreklik på lydmixer-ikonet på proceslinjen i Windows, og klik herefter på Playback devices (Afspilningsenheder). 3. Når du er i afspilningsskærmen, skal du vælge Digital lyd (HDMI). 4. Klik på Configure (Konfigurer), hvorefter vinduet til højttalerkonfiguration åbner. 46 ASUS All-in-One PC

47 5. Vælg Stereo og klik på Next (Næste). 6. Afkryds indstillingen Front left and right (Front venstre og højre) og klik på Next (Næste). 7. Klik på Finish (Afslut) for at forlade højttalerkonfigurationen. ASUS All-in-One PC 47

48 Tilslutning til internettet Få adgang til s, gå på nettet og del programmer via sociale netværkssteder med Wi-Fi-forbindelsen på din på eller fra din ASUS Allin-one PC. Sådan opretter du en Wi-Fi-forbindelse i Windows Start Symbollinjen fra startskærmen eller fra en applikationstilstand. BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Symbollinjen under Sådan arbejdes med Windows apps. 2. Vælg fra Symbollinjen Settings (Indstillinger) og klik på netværksikonet. 3. Vælg det trådløse netværk i listen, du ønsker at forbinde til. 4. Klik på Connect (Tilslut). BEMÆRK: Du vil muligvis blive bedt om at indtaste en sikkerhedsnøgle for at aktivere Wi-Fi-forbindelsen. 48 ASUS All-in-One PC

49 Konfigurering af din Wi-Fi-forbindelse 1. Åbn skrivebordet, og højreklik på, på proceslinjen. 2. Vælg Open Network and Sharing Center (Åbn netværks- og delingscenteret). 3. I vinduet Network and Sharing Center (netværks- og delingscenteret), skal du vælge Wi-Fi status ved siden af Connections (Forbindelser). 4. I vinduet Wi-Fi status, skal du vælge Properties (Egenskaber) > Configure (Konfigurer), for at åbne for egenskaberne til din aktuelle netværksadapter. 5. I egenskabsvinduet til din netværksadapter, skal du vælge fanen Advanced (Avanceret). 6. I fanen Avanceret, skal du vælge Bandwidth Capability (Båndbreddekapacitet) under menupunktet Property (Egenskaber), hvor du skal vælge den ønskede båndbredde, ved at klikke på rullemenuen under Value (Værdi). 7. Klik på OK, for at gemme dine indstillinger og afslutte. ASUS All-in-One PC 49

50 Ledningsført forbindelse 1. Brug et netværkskabel (RJ-45) til at forbinde din ASUS All-in-one PC til et DSL/kabelmodem eller til et lokalnetværk (LAN). 2. Tænd for din computer. 3. Konfigurer de nødvendige indstillinger for Internetforbindelsen. BEMÆRK: For flere oplysninger henvises til afsnittene Configuring a dynamic IP/ PPPoE network connection (Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse) eller Configuring a static IP network connection (Konfigurering af en statisk IP netværksforbindelse). Kontakt din Intenretudbyder (ISP) for oplysninger eller hjælp til konfigurering af din Internetforbindelse. Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse Sådan konfigurerer du en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse: 1. Klik fra Startskærmen på Desktop (Skrivebord) for at starte skrivebordstilstand. 2. Højreklik fra Windows opgavebjælken på netværksikonet og klik på Open Network and Sharing Center (Åbn Netværksog delingscenter). 3. Klik fra skærmen Open Network and Sharing Center (Åbn Netværks- og delingscenter) på Change Adapter settings (Skift adapterindstillinger). 4. Højreklik på dit LAN og vælg Properties (Egenskaber). 5. Klik på Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internetprotokol version 4 (TCP/IPv4) og klik på Properties (Egenskaber). 50 ASUS All-in-One PC

51 6. Klik på Obtain an IP address automatically (Få en IP-adresse automatisk) og klik på OK. BEMÆRK: Fortsæt til næste trin, hvis du bruger PPPoE-forbindelse. 7. Vend tilbage til Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter) og klik på Set up a new connection or network (Konfigurer en ny forbindelse eller netværk). 8. Vælg Connect to the Internet (Tilslut til internettet) og klik på Next (Næste). 9. Vælg Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE)) og klik på Next (Næste). 10. Indtast dit User name (Brugernavn), Password (Adgangskode) og Connection name (Forbindelsesnavn). Klik på Connect (Opret forbindelse). 11. Klik på Close (Luk) for at afslutte konfigurationen. 12. Klik på netværksikonet i opgavebjælken og klik på den forbindelse, du netop har oprettet. 13. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik på Connect (Tilslut) for at forbinde til internettet. Konfigurering af en statisk IP netværksforbindelse Sådan konfigurerer du en statisk IP netværksforbindelse: 1. Gentag trin 1-4 i forrige afsnit Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse). 2. Klik på Use the following IP address (Brug den følgende IPadresse). 3. Indtast IP-adressen, undernetmasken og gatway fra din internetudbyder. 4. Indtast om nødvendigt den foretrukne DNS serveradresse og alternative adresse. 5. Når dette er gjort, skal du klikke på OK. ASUS All-in-One PC 51

52 Opsætning af en trådløs Bluetoothforbindelse Alt-i-et pc er med Bluetooth-teknologi fjerner behovet for kabler, når du skal oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder. Bluetoothenheder kan eksempelvis være en notebook-pc, en stationær pc eller en mobiltelefon. BEMÆRK: Hvis din Alt-i-et pc er udstyret med Bluetooth, skal du tilslutte et USB Bluetooth-modul for at kunne bruge Bluetooth. Sådan tilføjes en Bluetooth-enhed i Windows 8.1: 1. Åbn Charms bar. 2. Tryk på og så på Change PC Settings (Skift PCindstillinger). 3. Under PC Settings (PC-indstillinger), skal du vælge PC and Devices (Pc og enheder), og tryk derefter på Bluetooth, for at søge efter andre Bluetooth-enheder. 4. Vælg en enhed fra listen. Sammenlign adgangskoden på din ASUS Alt-i-et pc med adgangskoden, der er sendt til den valgte enhed. Hvis de er ens, skal du trykke på Yes (Ja), for at forbinde din ASUS Alt-i-et pc med enheden. BEMÆRK: Ved nogle bluetooth-enheder bliver du muligvis bedt om at indtaste adgangskoden fra din ASUS Alt-i-et pc. 52 ASUS All-in-One PC

53 Sådan slukker du for din ASUS Allin-one PC Gør et af følgende for at lukke din ASUS All-in-one PC: Tryk på amuletten, og derefter på > Shut down (Luk ned) for at lukke ned på normal vis. Hvis din ASUS All-in-one PC ikke reagere, skal du holde tænd/ sluk-knappen nede i mindst 4 sek., indtil din ASUS All-in-one PC slukker. Sådan sætter du din ASUS Alt-i-et pc i dvale Din ASUS Alt-i-et pc og din ASUS bærbar pc kan sættes i dvale på følgende måde: Tryk én gang på tænd/sluk-knappen. Åbn skrivebordet, og tryk på alt + f4, hvorefter nedlukningsvinduet åbner. Vælg Sleep (Dvale) på rullelisten, og klik herefter på OK. ASUS All-in-One PC 53

54 Kapitel 4: Genopretning af systemet Sådan går du i BIOS-konfiguration BIOS (Basic Input and Output System) lagrer systemindstillinger for hardware, der skal bruges til systemstart i pc en. Under normale omstændigheder sikrer standardindstillingerne af BIOS optimal ydeevne under de fleste betingelser. Du skal ikke ændre standardindstillingerne af BIOS med undtagelse af i følgende situationer: En fejlmeddelelse vises på skærmen under systemstart og anmoder dig om at køre BIOS-opsætningen. Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver yderligere indstillinger eller opdateringer af BIOS. ADVARSEL! Forkerte BIOS-indstillinger kan medføre ustabilitet og fejl ved start af pc en. Det anbefales stærkt kun at ændre BIOS-indstillingerne med hjælp fra uddannet serviceteknikere. Gå hurtigt i BIOS Sådan åbner du din BIOS: Når din alt-i-et pc er slukket, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sek. for at få adgang til BIOS en direkte. Tryk på tænd/sluk-knappen, for at tænde din ASUS Alt-i-et pc, og tryk derefter på <F2> eller <Del> under opstart. BEMÆRK: POST (Power-On Self Test) er en serie af softwarestyrede diagnostiske test, der kører, når du tænder for Alt-i-et pc en. 54 ASUS All-in-One PC

55 Genopretning af systemet Sådan nulstiller du din ASUS All-in-one PC Indstillingen Reset your PC (Nulstil din pc) gendanner din pc til fabriksindstillingerne. VIGTIGT! Sørg for at sikkerhedskopiere alle dine data, før du bruger denne mulighed. Sådan nulstiller du din ASUS All-in-one PC: 1. Tryk på <F9> under systemstart. VIGTIGT! Følg en af de muligheder, der er beskrevet i afsnittet Gå hurtigt i BIOS i kapitel 3 for at gå igennem POST. 2. Klik fra skærmen på Troubleshoot (Fejlfinding). 3. Vælg Reset your PC (Nulstil din pc). 4. Klik på Next (Næste). 5. Vælg Only the drive where the Windows is installed (Kun det drev, hvor Windows er installeret). 6. Vælg Just remove my files (Fjern blot mine filer). 7. Klik på Reset (Nulstil). ASUS All-in-One PC 55

56 Sådan gendannes fra en systemafbildningsfil Du kan oprette et USB genopretningsdrev og bruge det til at gendanne dine indstillinger på ASUS All-in-one PC'en. Sådan oprettes et USB genopretningsdrev ADVARSEL! Alle filer på din USB lagerenhed slettes permanent i denne proces. Før du fortsætter, bør du sikkerhedskopiere alle vigtige data. Sådan oprettes et USB genopretningsdrev: 1. Åbn kontrolpanelet fra skærmen All Apps (Alle apps). BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til Sådan starter du Alle Apps-skærmen under Sådan arbejdes med Windows apps. 2. Klik fra kontrolpanelets System and Security (System og sikkerhed) på Find and fix problems (Find og løs problemer). 3. Klik på Recovery (Genopretning) > Create a recovery drive (Opret et genopretningsdrev). 4. Klik på Next (Næste). 5. Vælg den USB lagerenhed, hvor du vil kopiere genopretningsfilerne. 6. Klik på Next (Næste). 7. Klik på Create (Opret). Vent et stykke tid på at processen afslutter. 8. Når processen er fuldført, klikker du på Finish (Afslut). 56 ASUS All-in-One PC

57 Sådan fjerner du alt og geninstallerer Windows Du kan gendanne indstillingerne på din ASUS All-in-one PC til deres originale fabriksindstillinger ved at bruge indstillingen Fjern alt og geninstaller i Pc-indstillinger. Se trinene nedenfor for at bruge denne mulighed. VIGTIGT! Sørg for at sikkerhedskopiere alle dine data, før du bruger denne mulighed. BEMÆRK: Dette kan godt tage et stykke tid. 1. Åbn Symbollinjen. 2. Klik på Settings (Indstillinger) > Change PC Settings (Tilpas pc-indstillinger) > General (Generelt). 3. Rul ned for at se muligheden Remove everything and reinstall Windows (Fjern alt og geninstaller Windows). Klik under denne mulighed på Get Started (Kom godt i gang). 4. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre geninstallationen og nulstillingen. ASUS All-in-One PC 57

58 Tillæg Bemærkninger Federal communications commission erklæring Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger: Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen. Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren. Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet. Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/tv tekniker for hjælp. 58 ASUS All-in-One PC

59 Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for udstyret, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret. Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår: (1) Enheden må ikke udsende skadelig interferens. (2) Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. Antennen, der benyttes til denne sender, må ikke blive placeret eller betjent sammen med nogen anden antenne eller sender. Da denne enhed bruger frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz, må den kun bruges indendørs. Denne enhed er i overensstemmelse med Industry Canada licensenfritaget RSS standarderne. Enheden må kun bruges på følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. ASUS All-in-One PC 59

60 RF eksponeringsadvarsel Dette apparat overholder FCC RF-grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. Dette udstyr må ikke sammensættes eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. VIGTIGT! Det er ulovligt at bruge enheden udendørs på frekvensbåndet 5,15 ~ 5,25. Denne enhed har ingen Ad-hoc-kapaciteter til 5250~5350 og 5470~5725 MHz. IMPORTANT! FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. 60 ASUS All-in-One PC

61 (R&TTE directive 1999/5/EC) Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige: Essentielle krav som i [Artikel 3] Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a] Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950] Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b] Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN ] & [EN ] Effektivt brug af radiospektrum som i [Artikel 3.2] Radiotest passer i henhold til [EN ] Kanal til trådløs drift for forskellige domæner Nordamerika GHz Ch01 til CH11 Japan GHz Ch01 til CH14 Europa ETSI GHz Ch01 til CH13 Den højste SAR-værdi på denne enhed er W/kg. På frekvensbåndet MHz, er WAS/RLAN begrænset til indendørs brug. ASUS All-in-One PC 61

62 CE mærke advarsel Dette er et Klasse B produkt. I private miljøer kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde kræves, at brugeren træffer de nødvendige forholdsregler. CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/ Bluetooth Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende Elektromagnetisk kompatibilitet og 2006/95/EC, Lavspændingsdirektivet / CE mærkning af enheder med trådløs LAN/ Bluetooth Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse. er for klasse II-enheder. 62 ASUS All-in-One PC

63 SKIL IKKE AD Garantien dækker ikke, hvis produktet har været skilt ad af brugere Advarsel vedrørende lithium-ion batteri PAS PÅ: Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller lignende type batteri anbefalet af fabrikanten. Borskaf batterier i henhold til producentens anvisninger. Udsæt ikke for væsker Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Dette product er ikke vand- og olietæt Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med et almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler vedrørende bortskaffelse af elektroniske produkter. Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald. ASUS All-in-One PC 63

64 REACH Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet asus.com/english/reach.htm. Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring ASUS følger grønt design konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav. Gå venligst til for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder: Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer EU REACH SVHC Korea RoHS ASUS Genbrug / Returservice ASUS s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande. 64 ASUS All-in-One PC

65 Bemærkning om belægningen VIGTIGT! For at isolere og bibeholde sikkerheden omkring elektriciteten, har enheden fået en overfladebelægning, undtagen omkring hvor IOportene sidder. Forebyggelse af høretab For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på høje lydniveauer i længere tid. ASUS All-in-One PC 65

66 ENERGY STAR overholdende produkt ENERGY STAR er et fælles program under U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy og hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet via energieffektive produkter og -praksisser. Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR standarden og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret. Skærmen og computeren er indstillet til automatisk, at gå i dvale efter henholdsvis 10 og 30 minutter uden aktivitet. Klik med musen eller tryk på tastaturet for, at aktivere din computer. Besøg for yderligere oplysninger vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet. Besøg også for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR program. BEMÆRK: Energistjernen understøttes IKKE på FreeDOS og Linuxbaserede operativsystemer. 66 ASUS All-in-One PC

67 ASUS All-in-One PC 67

68 Producent Autoriseret repræsentant i Europa ASUSTeK Computer Inc. Tlf.: Adresse 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN ASUSTeK Computer GmbH Adresse HARKORT STR , RATINGEN, GERMANY

Brugsanvisning. På ET223 og ET203-serien

Brugsanvisning. På ET223 og ET203-serien Brugsanvisning På ET223 og ET203-serien DA9297 Første udgave April 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161b Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161 Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I Brugervejledning ET232 Serie ET2321I ET2322I DA8388 Juli 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2221I / A6410 serien

Dansk. Brugervejledning. ET2221I / A6410 serien Brugervejledning ET2221I / A6410 serien DA9594b August 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Brugsanvisning. V221 Serie

Brugsanvisning. V221 Serie Brugsanvisning V221 Serie DA11897 Første udgave November 2016 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2301 serie

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2301 serie ASUS Brugervejledning ET2301 serie DA9074 Marts 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2020 serie

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2020 serie ASUS Brugervejledning ET2020 serie DA8268 Maj 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2311 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2311 serie Brugervejledning ET2311 serie DA8286b Maj 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Brugsanvisning A4110

Brugsanvisning A4110 Brugsanvisning A4110 DA11007 Første udgave November 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

ET1620I serie. Brugervejledning

ET1620I serie. Brugervejledning ET1620I serie Brugervejledning DA8823b Første udgave Februar 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET22 serien

Dansk. Brugervejledning. ET22 serien Brugervejledning ET22 serien DA8449 Juni 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Mini Desktop PC (Tynd klient)

Mini Desktop PC (Tynd klient) DA9656b Første udgave September 2014 Mini Desktop PC (Tynd klient) Brugervejledning E210-serien OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må -

Læs mere

Din brugermanual ASUS ET2411 http://da.yourpdfguides.com/dref/4254411

Din brugermanual ASUS ET2411 http://da.yourpdfguides.com/dref/4254411 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ASUS ET2411 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. ET2702I serie

Brugsanvisning. ET2702I serie Brugsanvisning ET2702I serie DA9662b Tredje udgave Oktober 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I Brugervejledning ET232 Serie ET2321I ET2322I DA9051 Anden udgave April 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

DA10293 Tredje udgave April 2015 Notebook PC

DA10293 Tredje udgave April 2015 Notebook PC DA10293 Tredje udgave April 2015 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Dansk. ET2300 serie. Brugervejledning

Dansk. ET2300 serie. Brugervejledning ET2300 serie Brugervejledning DA7622 August 2012 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Dansk. EB1036 Brugervejledning

Dansk. EB1036 Brugervejledning X EB1036 Brugervejledning DA8793b Første udgave / November 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

ASUS Tablet ASUS MobilDock

ASUS Tablet ASUS MobilDock DA10031 Tredje udgave Februar 2015 ASUS Tablet ASUS MobilDock E-vejledning T100 Serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som

Læs mere

ASUS Tablet ASUS MobilDock

ASUS Tablet ASUS MobilDock DA9159 Første udgave Maj 2014 ASUS Tablet ASUS MobilDock E-vejledning T200 Serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Mini Desktop PC E420

Mini Desktop PC E420 Mini Desktop PC E420 Brugervejledning DA13488 Revideret udgave V2 September 2017 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Brugsanvisning. A4320 / A6420 Serie

Brugsanvisning. A4320 / A6420 Serie Brugsanvisning A4320 / A6420 Serie DA10213 Første udgave Juli 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning VivoMini VM65-serien Brugervejledning DA13163 Revideret udgave V3 Juni 2017 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

DA10189 Første udgave Marts 2015. Mini Desktop PC. Brugervejledning. E510-serien

DA10189 Første udgave Marts 2015. Mini Desktop PC. Brugervejledning. E510-serien DA10189 Første udgave Marts 2015 Mini Desktop PC Brugervejledning E510-serien OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

DA9582 Første udgave August 2014 Notebook PC

DA9582 Første udgave August 2014 Notebook PC DA9582 Første udgave August 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Kvikstartguide 1 1. Vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening - Dette produkt er egnet til anvendelse i ikke-tropiske omgivelser ved en højde på under 2.000 meter over havet,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2220 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2220 serie Brugervejledning ET2220 serie DA7645 August 2012 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

DA8713 Anden udgave Januar 2014. Notebook PC. E-Manual. T100 Serie

DA8713 Anden udgave Januar 2014. Notebook PC. E-Manual. T100 Serie DA8713 Anden udgave Januar 2014 Notebook PC E-Manual T100 Serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14 model: X453MA serie 15 model: X553MA serie DA8770 Første udgave Februar 2014 Notebook PC E-Manual 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri,

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

ASUS Transformer Book

ASUS Transformer Book DA9590 Første udgave September 2014 ASUS Transformer Book E-Manual ASUS Transformer Book T300FA Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

EB1505 Brugervejledning. Dansk

EB1505 Brugervejledning. Dansk EB1505 Brugervejledning DA7745 Første udgave / Oktober 2012 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

DA9840 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9840 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9840 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET22 serie

Dansk. Brugervejledning. ET22 serie Brugervejledning ET22 serie DA8140 April 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

DA8655 Første udgave December 2013 Notebook PC

DA8655 Første udgave December 2013 Notebook PC DA8655 Første udgave December 2013 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2013 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2013 serie Brugervejledning MODE MENU ET2013 serie DA7326 Første udgave Maj 2012 Ophavsret 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

DA8923 Første udgave April 2014 Notebook PC

DA8923 Første udgave April 2014 Notebook PC DA8923 Første udgave April 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Brugsanvisning V230IC

Brugsanvisning V230IC Brugsanvisning V230IC DA10622 Første udgave September 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2301 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2301 serie Brugervejledning ET2301 serie DA8285 Juli 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

NBW-10004N. Kvikstartguide

NBW-10004N. Kvikstartguide NBW-10004N Kvikstartguide 1 1. Vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening - Dette produkt er egnet til anvendelse i ikke-tropiske omgivelser ved en højde på under 2.000 meter over havet, som angivet

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

VivoMini VC68 Serien

VivoMini VC68 Serien VivoMini VC68 Serien Brugervejledning DA12568 Første udgave April 2017 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

ASUS Tablet ASUS MobilDock

ASUS Tablet ASUS MobilDock DA10150 Anden udgave Februar 2015 ASUS Tablet ASUS MobilDock E-vejledning T100 Chi T100 Chi Mobildock Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri,

Læs mere

Din brugermanual ASUS ET2701IUKI http://da.yourpdfguides.com/dref/4348919

Din brugermanual ASUS ET2701IUKI http://da.yourpdfguides.com/dref/4348919 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ASUS ET2701IUKI i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning VivoMini VM65-serien Brugervejledning DA11598 Revideret udgave V2 Juni 2016 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere