J.F. Willumsens Notesbøger 1936

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "J.F. Willumsens Notesbøger 1936"

Transkript

1 Før dateringerne Blindramme 92 x 73 (30 F) Lærred dertil 97 x 78 Mlle Leonie Andrée Bourret Sven Kiær Klinik Gustav Adolfs Gade Diatermi Johan Rohdes Raderinger er trykte af mig 1887 Hotel de la Regence 5-7 rue Thérèse Paris (1 er ) Her starter den datoinddelte del af notesbogen 1/1 I de 20 (tyve) Aar jeg har været her, har det aldrig været saa slet Vejr med Regn og Mørke hver Dag i 14 Dage. Det har været umuligt at arbejde. Og syg har jeg været tilllige. 4/1 Michelles Familie fra Bastia rejste sllers har jeg ikke set et Menneske i Julen 9/1 Emballeuren var her og tog Maal 10/1 Pengene fra Bikuben kommer stadig ikke Sendt Bikuben et Telegram Kl 10. Bikuben sendt Bank 1

2 Telegram, som Ingen kan forstaa. 13/1 Var Kl 3.30 i Banken Intet nyt 15/ modtaget 17/1 Ordnet mit Carte d identité Frs /1 Indtil i Dag har vi haft et forfærderligt Vejr med Regn og Mørke. Umuligt at arbejde i 21/1 Mine Billeder til den Frie Udstilling er afsendt i Dag. 20/1 Nu synes Vejret at forandre sig til det Bedre 2/2 Begyndte i Dag paa Gaaden Jeg tegnede det det første Udkast. 19/2 Vejret vedblevet med at være mørkt og regnfuldt umuligt at arbejde. 27/2 Vejret stadig sort, Regn elektrisk Lys. 28/2 Begyndte at tegne paa det store Lærred Gaaden 6/3 Foraaret kommer! Første lyse Dag. 9/3 Malt i Gaar og i Dag et stort Hoved af mit 2

3 selv i Grisaille Olie på sort Grund Studie til Gaaden 25/3 det mørke Vejr er kommet igjen, umuligt at se at male. 2/4 Det store Billede: Gaaden er nu godt anlagt og i det væsentlige færdig. 3/4 Marie Henriques var her hele Dagen. 8/4 Var i Antibes hos Marie Henriques 10/4 Marie Henriques var her med Viggo Jarl og Sofie Pedersen 15/4 Købte de to italienske Kandelabre Det er mørkt og regner 16/4 Det er mørkt og regner, som hver Dag siden d. 2 nd April 17/4 Var hos Viggo Jarl i Cannes sammen med Marie Henriques, Frk Sofie Pedersen og Michelle Bourret 22/4 Første Foraars Varme med klart Solskin kom 23/4 Himlen endelig uden en Sky 24/4 Var i Eze og Monte Carlo med Frk. Marie Henriques og Michelle Bourret 3

4 29/4 Det daarlige Vejr er kommet igjen. Det regner og er mørkt hele Dagen siden i Lørdags 3/5 Hos M. Henriques i Antibes og oppe ved Fyret og Kapellet 7/5 Exposition 8/5 Med M. Henriques i Rockebrune og i Cap Martin 9/5 Vente 13/5 Marie Henriques var her hele Dagen. 15/5 Marie Henriques rejste til Florenz 13/6 Har i disse Dage malt første Skitse til Stenstatuen 28/6 Sten Statuen Begyndte saa smaat at tegne paa det store Lærred. 30/6 375 frs. 1/7 Kunstudst i Fredericia 3/7 Kl 2-3 afsendt Kunstsagerne m.m. til Edith 5/7 Sten Statuen Begyndte saa smaat at Male paa det store Lærred-. Blev forhindret i at fortsætte 4

5 6/7 Første Dag mit Ben ikke smærtede mig. 16/7 Sten Statuen Begyndte igjen at male paa det store Lærred 11/8 Sten Statuen standset op med at arbejde paa den. Den er godt undermalt 21/8 Fra Nizza om Morgenen Kl 8.15 Panne ved Digne passerede 4-5 Timer der om Afnen i Grenoble 22/8 Genoble. 23/8 Fra Grenoble. 7 H 15 i St Gervais les Bains 10 H. Hotel Mont Blanc 24/8 besøgte Les Contamines 25/8 besøgte St Nicolas de Veróce 26/8 i Hotel de la Terrasse St Nicolas de Véroce. Fra St Gervais les Bains 30/8 ikke se ikke høre føle Fred. Stilhed Livets Fjærnhed 3/9 8 H.30 St. Nicolas de Véroces i Chamonix i Planpraz 16 H. 25 C. 4/9 Uvejr om Natten og derpaa daarligt Vejr 5

6 [På langs over datoerne 3. og 4.9]: Propriétaire i 1891 Claret Hotel de la Paix à Chamonix 5/9 Halv daarligt Vejr med Skyer oppe og nede om Aftnen 5 C. 6/9 Snevejr ½ C. Vejret blev godt men koldt + 4 C. 7/9 Inge Breve. + 6 C. Regn. Storm Regn. + 8 C 8/9 Peinture et sculpture c est materialiser ses sentiments. J.F.W. + 4 C Snestorm + 1 C [Hen over datoerne 7. og 8.9. på langs]: Det var paa Bellachat [ordet udstreget, udstregning annulleret] paa jeg var i Brevent 9/9 Solskin + 1 C Smukt Vejr +2 C 10/9 0 C Fra Plampraz 9 H 30 i Sallanche 13 H Hotel Bellevue. 12/9 Fra Sallanche 10 H 44 i Lugrin-Tour Ronde 18 H 27 6

7 14/9 [En blækskitse af et næsten cirkelformet hoved med fire pandelokker, 2 til hver side. I øverste halvdel af hovedet en højrehånd holdende en pensel vandret og derunder et øje] 19/9 Fra Lugrin 6.45 i Grenoble /9 Fra Grenoble 8 H 40 i Nice 18 H. 26/9 Anse s Bryllup i Domkirken. [På siden Récapitulation]: L Illustration mangler at se følgende numre. April Maj ingen Juni ingen Februar 15 Marts. ingen 6/10 Underskrevet mit Testamente for Konsulen og afsendt det 7/10 skrev til Bikuben 12/10 Faaet Testamentet sendt tilbage. Vice Konsulen her ikke myndig. 15/10 Frs 105 = = 100 Kr. - 5 = 1 Sh. 16/10 Begyndte i Dag paa et Mont-Blanc Billede. Jenny Hagelstam og Tage var her til Middag Modtog 22/6/5= 500 Kr. à 22/40 7

8 17/10 Antipolis 18/10 Begyndte paa Solopgang over Bjærg 19/10 Begyndte paa: Bjærget med de tre Farver. 20/10 Compagnie artistique theatrale [Notatet efterfølgende udstreget] 21/10 Compagnie artistique theatrale. Myron Blibline af Claude Renoir. 22/10 Fra Nizza /10 i Paris 8 H 00 Hos Konsulen 10 H 30 afsendt Testamentet 12 H 27/10 Købt Rembrandt s Leende Mand Testamentet igjen sendt mig tilbage fra Jørgensen. 28/10 Hos G. Konsulen KL 10 der igjen ordner Testa mentet Var igjen hos G. Konsulen Kl 5. Testamentet var notarial protokoleret Frs 170: Sendt Jørgensen Testamentet 29/10 Fra Paris 10 H 40 i London 18 H [skrevet ude i siden i en indramning]: 8 Dage paa Rejse 30/10 Bank Britisk Museum Print 8

9 room Colnaghi 31/10 Colnaghi 10 H 30 National Gallery 1/11 Kunststudst i Aarhus Nutidskunst 31 Okt 15 Nov. S. Kensington Museum 2/11 Print Room British Museum Kl 11 3/11 Print Room British M. Kl 11 National Gallery Kl 3 4/11 Fra London /11 i København 23 H 55 Jørgensen [ude i siden i en indramning]: 14 Dage paa Rejse 6/11 I Boks med Jørgensen Møde hos Jørgensen Kl 2 med Struckmann og Axel Jørgensen. derefter gik vi til Dr Beckett i Ny Carlsbergfondet Middag hos Jørgensen. 7/11 Møde: Alb V. Jørgensen og Slomann Kunstindustrimuseet Kl. 2 1/4 Marie Henriques Kl 3. 8/11 Kl ved mine Forældres Grav paa Vestre Kirkegaard Saa paa Grunde langs Søerne søgte Peter Johansen, der ikke var hjemme 9

10 9/11 Arnback. Kl 12 Frokost Hos Peter Johansen. Bondo Svane 10/11 12 Frokost hos Marie Henriques med Franck Kresten Iversen og Alb. V. Jørgensen Kl 3 Massagelæge KA Rasmussen. Vesterbrogade 67 Bandagist Thormann Stamtavlen 11/11 Kl 11. møde med Clod Svenson Grafisk Forening [her er et navn streget ud] Der gav Frokost 12/11 Kustode Werner Andersen Hævet i Nikuben Kr Bogen Det store Relief opløst og Kr givet til Alb. V. Jørgensen for at han skal købe Obligationer. [i en indramning ude i siden]: 3 Uger paa Rejse 13/11 Kl. 10½ Møde i Carlsberg fondet med Alb. V. Jørgensen Prof Axel Jørgensen 14/11 Kl. 10. Checques til Frankrig 2.00 Bennets Rejsebureau Kl 3.00 hos Jørgensen 3.30 hos Graae 7 hos Jørgensen hvor Gersemi kom og mødte mig 15/11 Kl rejste fra København over Warnemünde. Alb. V. Jørgensen kom paa Stationen 16/11 16 H 45 i Paris 10

11 18/11 Jeg har været i Helvede i næsten en Maaned - og set flere Smaa Djævle. Fra Paris Frs /11 i Nice 11 H 15 le matin [ude i siden i en indramning]: 4 de Uge paa Rejse 21/11 Den 14 Nov. om Aftnen ved Middagen jeg havde inviteret til, sagde hun ordret til mig: Dine Greco er hænger hjemme paa Væggen; Du maa ikke tro at Du faar dem! [først som blyantsnotat, som derefter er tegnet op i blæk] 30/11 et stort kryds [I tre lodrette linjer hen over datoerne ]: December-Januar, Udstilling i Bukarest og Beograd senere i Sofia 4/12 Har begyndt med at tegne Udkast til Museet i Østre Anlæg 8/12 Har afsendt Udkastene til Museet, til København. 12/12 Er færdig med Bjærget i Naturens Skjolder Bjærgene med de tre Farver. 18/12 Saa godt som færdig med Solopgang over Bjærg. 25/12 Færdig, næsten, med 11

12 Mont Blanc i Skyer. 30/12 Begyndte igjen at arbejde paa Stenstatuen På siderne Récapitulation: Prioritet Under Notes Overformy =336 Depot efter 27 Nov Gl. Depot St. Relief Bikuben Aars Udst [+ en utydelig udregning] gammelt Depot Kr. fra St Relief Bog fra Bikubens Bog Aars Udstilling Kr Sparekassebog Januar Nov. / gammelt Depot St. Relief Bikuben Aars Ud

13 På løst indlagt seddel: Den 14 Nov. om Aftnen ved Middagen jeg havde inviteret hende til, sagde hun saaledes til mig: Dine Greco er hænger hjemme paa Væggen. Du maa ikke tro at Du faar dem! 13

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og

J.F.Willumsens Notesbøger 1913. Før dateringerne. Her starter den datoinddelte del af notesbogen. 1/1 rejste fra Monte Carlo om Morgenen Kl 5 og Før dateringerne [I oversigtskalenderen er de fire første uger i januar streget ud med diagonale linjer; d. 5., 12., 19. og 26. januar, samt d. 2., 9., 16. og 23. februar og d. 2. og 9. marts er streget

Læs mere

J.F. Willumsens Notesbøger 1928

J.F. Willumsens Notesbøger 1928 Før dateringerne 16908 Frederik K. 20 /2 Byen 1520 x Herlufstrollesg 21 H.J.C Faber Byen 873 x Bendix Omegnen, Bellevue 256 Klampenborg Cottage 6 V. Bou 48 Byen 7040 Macigno Cassio Apennino (Parma Brezia)

Læs mere

J.F. Willumsens Notesbøger 1920 a

J.F. Willumsens Notesbøger 1920 a Før dateringerne Antiqaire G. S. Yanakopoulos 37 B Vard Malesherbes Paris Archeologie Greque Egyptienne Romainè Exposition permanent au Grand Hotel Paris ( 6-8 present bis ) --- andre Adresser se Les Arts.

Læs mere

Breve fra min farmor i Sydafrika 1904-07

Breve fra min farmor i Sydafrika 1904-07 Johannesburg 1 Geldenhuis Deep 20/5 1905 Kære derhjemme! Heroppe i Transvaal vil jeg beskrive Cape Coloniens herligheder, som jeg endnu længes så småt efter. Alt heroppe er så native, sand og tildels nøgne

Læs mere

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn

Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn 1 Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn The Project Gutenberg EBook of Evangelines Genvordigheder, by Elinor Glyn This ebook is for the use of anyone anywhere

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 1 FRA FAMILIEARKIVET V Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 Udskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Helle og Knud, juni 1930 Fra mors dagbog til børnene D. 31-10-30 Kære lille

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor.

Kæreste Ole. Ida Rachel Nielsen ( født Weisdorff 1923 ) Ole ved sin konfirmation 1957 til højre med sin farmor, mormor og mor. Kæreste Ole Der har ikke været skrevet i denne Bog i mange, mange Aar. Da vi kom hjem til Danmark igen, skete der saa meget, at der slet ikke blev Tid til at skrive. Det meste af, hvad der siden er hændt,

Læs mere

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17

TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 TEMA: Portrætter og kongelige fortællinger side 7 TEMA: Turisme og rejsefortællinger side 12 TEMA: Samliv og familiefortællinger side 17 + Billedanalyse. Lidt om Laurits Tuxen Maleren Laurits Tuxen blev

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 1 GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47 Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Min mor, Grete Thorborg f. Fog, skrev i mange år dagbog til sine fire børn. Hun startede med en præfabrikeret bog, Mit

Læs mere

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og

Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og Kære Gildebrødre! Her er en historie om to venner der vandrer i ørkenen. En gang kommer de op at skændes og den ene giver den anden en ørefigen. Sidstnævnte, som får ondt men ikke siger noget, skriver

Læs mere

Genforeningen 1920. - pigen på den hvide hest. Johanne Martine Braren på kongens hvide hest

Genforeningen 1920. - pigen på den hvide hest. Johanne Martine Braren på kongens hvide hest Genforeningen 1920 - pigen på den hvide hest Johanne Martine Braren på kongens hvide hest artikel af Steffen Riis januar 2014 1 Genforeningen 1920 - pigen på den hvide hest Artikel af Steffen Riis Indledning

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS

NIELS WALDEMAR LARSENS NIELS WALDEMARS NIELS WALDEMAR LARSENS DAGBOK KAP 3 NIELS WALDEMARS REISE! "! !"#$%&'($)#*(+%&)(,-./&0+(&+#"%#!&*#)&-(+/&+.%#!-#+,&"&12324&1233&!"#"#$% I 2009 fikk Stavanger sjøfartsmuseum en verdifull gave: % Avskriften

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Af en ung udvandrers dagbog

Af en ung udvandrers dagbog Af en ung udvandrers dagbog Foreningens lokalarkiv i Ubberud modtog for nogen tid siden til låns en lille undseelig håndskrevet notesbog. Den viste sig at være at være en omhyggelig ført rejsedagbog over

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

PULS FACITLISTE. Alfabeta DANSK FOR DU 3 TIL PULS 2 SITE / ONLINE OPGAVER. KAPITEL 1 Arbejde og uddannelse. KAPITEL 2 Indvandring og arbejde i Danmark

PULS FACITLISTE. Alfabeta DANSK FOR DU 3 TIL PULS 2 SITE / ONLINE OPGAVER. KAPITEL 1 Arbejde og uddannelse. KAPITEL 2 Indvandring og arbejde i Danmark PULS DANSK FOR DU 3 2 FACITLISTE TIL PULS 2 SITE / ONLINE OPGAVER KAPITEL 1 Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer

Læs mere

Tommerup. Efterskole. Nr. 3 september 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole.

Tommerup. Efterskole. Nr. 3 september 2011 104. årgang. www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen. elevblad. www.tommerup-efterskole. Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 3 september 2011 104. årgang elevblad www.tommerup-efterskole.dk Fra skolen Kære gamle elever! Af forstander Jakob Carl Christensen Det har

Læs mere