Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen"

Transkript

1 Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

2 - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september TRIN 1 Gennemføre løbende udbedringer af åbne og rørlagte strækninger i Råmosegrøften Nord og Syd Anlægsudgift ca. 1,5 mio. kr. Tidsplan for udførelse TRIN 2 Etablering af pumpestationer for Råmosegrøften N og S Dannelse af pumpelag for offentlige og private vandløb Anlægsudgift for offentlige vandløb ca. 3-4 mio. kr. Tidsplan for udførelse TRIN 3 Etablering af regnvandskloak for veje og huse Etablering af dige langs Værebro Å og Roskilde Fjord Anlægsudgift på ca mio.kr. Tidsplan for udførelse ikke besluttet

3 De tre afvandingsområder i det lave område 3 Nord Nordøst Syd

4 Undersøgelser og beregninger Handleplan Modelberegninger, herunder: Trin 1 Opgradering af vandløb Trin 2 Etablering af pumpestationer Oprettelse af pumpelag Trin 3 Regnvandskloakering af veje Regnvandskloakering af huse Afstrømningsmålinger i vandløbene Kapacitetsberegninger for Råmosegrøften Nord og Syd ud fra vandløbsregulativet Opsætning af en hydraulisk model kombineret med en 3D digital terrænmodel for Jyllinge Nordmark Ingen data eller beregninger for private dræn og grøfter Geologi og grundvand

5 Roskilde Kommunes handleplan 5 Trin 1: Opgradering af åbne og lukkede vandløb 1.1Råmose grøften Nord Hyppig tilbagestuvning i vandløbet på grund af fejl f.eks. højvandslukke, ledninger mm. Teoretisk set er kapaciteten OK ved normal vandstand i Roskilde Fjord. Rørlægning af 2 åbne strækninger vil forbedre. Risikoen for oversvømmelser ved høj vandstand i fjorden er stor. Økonomioverslag: mio. kr. 1.2.Råmose grøften Syd Der er to hydrauliske indsnævringer på vandløbet. Den nuværende ledningsdimension i den rørlagte del er ikke tilstrækkelig. Bør forøges til ø 600 mm ledning, som vil sikre afvanding ved normal vandstand i Roskilde Fjord. Risikoen for oversvømmelser ved høj vandstand i fjorden er stor. Økonomioverslag: mio. kr.

6 Oplandsafgrænsning, Råmosegrøften Nord og Syd 6 Nord Nordøst Vandskel Rørlagt VL Åbent VL Syd

7 Roskilde Kommunes handleplan Trin 2: Etablering af pumpelag til forbedring af afvandingsforholdene 7 3. Højtvands pumper Etablering af højtvandspumper ved udløbene fra Rørmosegrøften Nord (2 stk.) og Syd (1 stk.) anbefales. Pumperne vil reducere risikoen for oversvømmelser væsentligt ved høj vandstand i fjorden og i forbindelse med kraftig nedbør. Roskilde Kommune kan træffe beslutning om oprettelse af pumpelag. Økonomioverslag: mio. kr. 4. Private vandløb Kapacitet og afvandingsforhold for de private vandløb (grøfter, dræn mv.) indgår ikke i nærværende undersøgelse. De offentlige vandløb dækker kun ca. 2/3 af det lavtliggende område. Lodsejere kan oprette private pumpelag. Økonomioverslag: Ikke grundlag for prissætning

8 Jyllinge Nordmark Højtvandspumper PS PS PS ps ps ps ps 8

9 Roskilde Kommunes handleplan Trin 3: Klimatilpasning Regnvands kloakering 5.1 Regnvandskloakering af veje og ejendomme i det lavtliggende område vil give en væsentlig forbedring og vil forhindre oversvømmelser i forbindelse med langt de fleste regnskyl. 5.2 Regnvandskloakering af veje i det lavtliggende område og visse veje i de højtliggende sydøstlige og vestlige områder vil give forbedringer sammenlignet med de nuværende forhold. Begge løsninger vil fungere ved normal vandstand i Roskilde fjord, men ikke ved højvande. Bør vurderes nøjere for tekniske og økonomiske muligheder. Roskilde Kommune kan træffe beslutning om ændring af kloakeringsforholdene via revision af spildevandsplanen. Roskilde Forsyning er ansvarlig for anlæg og drift af systemet. Alternativt kan vejafvanding organiseres privat via grundejerforening (vejlaug, spildevandslaug, pumpelag). Økonomioverslag forslag 5.1: mio. kr. Økonomioverslag forslag 5.2: mio. kr.

10 Grundvandsstand og geologi 10 Terræn Grundvand Pejling: aug.-nov. 2010

11 Roskilde Kommunes handleplan Trin 3: Klimatilpasning Etablering af dige Etablering af 4-5 km dige langs med Værebro å mod nord og mod vest langs Roskilde Fjord vil beskytte de ca. 100 ejendomme, som historisk set er blevet oversvømmet (stormflod). Værebro Å er et fælleskommunalt vandløb. Ændringer i regulativet kræver involvering af flere interessenter/myndigheder. Økonomioverslag: mio. kr.

12 Jyllinge Nordmark Handleplan - skitse af dige 12

13 Resume af ansvarsforhold for afvanding Parterne: Roskilde Kommune, herunder: Vej og Grønne områder Byggesag og Miljø Udvalgt lovgivning: Lovbekendtgørelse om private fællesveje og om offentlige veje Vandløbsloven (Udarbejdelse af vandløbsregulativ, vedligehold af vandløb) Miljøbeskyttelsesloven (Udarbejdelse af spildevandsplan) Forvaltningsmyndighed: prv. fællesveje, vandløb mv. 13 Roskilde Forsyning A/S: Kloakforsyningen Grundejere i Jyllinge Nordmark Vandsektorloven Etablering og drift af kloaksystemer for spildevand og regnvand i henhold til spildevandsplan Vandløbsloven (vedligeholdelse af private vandløb) Lovbekendtgørelse om private fællesveje (forsvarligt afløb)

14 Hydrauliske modelberegninger, forudsætninger 14 *Der er gennemført beregninger med en kalibreret vandløbsmodel koblet til en 3D model af terræn. 2 års regnhændelse med 0,0 og 1,0 m vandstand i Roskilde Fjord 10 års regnhændelse med 0,0 og 1,0 m vandstand i Roskilde Fjord Klimafremskrevet 10 års regnhændelse og 1,0 m vandstand i Roskilde Fjord *Beskrevet i teknisk notat, Grontmij 16. august 2011

15 Modelberegninger, Råmosegrøften Nord, eksempel års regnhændelse, vandstand 0 m 10 års regnhændelse, vandstand 1 m (Lupinvej, Indelukket, Svanevej, Plantagevænget, Gyvelvej)

16 Modelberegninger, Råmosegrøften Syd, eksempel 2 2 års regnhændelse, vandstand 0 m (Birkeengen m.fl) 10 års regnhændelse, vandstand 1 m (Birkeengen, Tranevej, Akacievej, Nålekrogen, Vinkelhagen) 16

17 Modelberegninger, Råmosegrøften Syd eksempel 3 17 Visualisering af oversvømmelser langs Råmosegrøften Syd: 10 års regnhændelse inkl. klima Vandstand i Roskilde Fjord 1,0 m Ca. 20 ejendomme med beregnet oversvømmelse

18 Sammenfatning af modelberegninger 18 Gentagelsesperiode for nedbør Vandstand i Roskilde Fjord *Antal ejendomme oversvømmes *Antal ejendomme i risiko 2 år 0 m år 0 m ca. 10 ca år 1 m ca. 5 ca år 1 m ca. 15 ca år inkl. klimafaktor 1 m ca. 30 ca. 25 * Antallet af ejendomme gælder kun for en del af området og de faktiske tal kan derfor være noget højere

19 Værebro Å Ca. 150 km2 oplandsareal 19

20 Værebro Å Faldforhold 20 Længdesnit Opmåling Teoretisk skikkelse Højde (cm ) Station (m) Gsn. Fald: 0,26 o/oo; 0-5 km ca. 0,53 o/oo; 5-19 km ca. 0,17 o/oo

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

Referat af møde den 23. april 2012 med grundejerforeninger i Nordmarken om handleplan mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark

Referat af møde den 23. april 2012 med grundejerforeninger i Nordmarken om handleplan mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark Teknik og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk 15. maj 2012 Referat af møde den 23. april 2012 med grundejerforeninger i Nordmarken om handleplan mod oversvømmelser

Læs mere

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag

: 6 stk. Mike FLOOD oversvømmelseskort for Grenaa, samt bilag Teknisk notat Kystvej 26 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 AquaDjurs - Udarbejdelse af oversvømmelseskort Grenaa 23. oktober 2013 Projekt: 30.8300.50

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune

Forslag til Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag til Klimatilpasningsplan for Kommune Forord 1. Visioner og mål for klimatilpasning a. Generelle mål for klimaændringer b. Mål for ekstreme hændelser

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan 2015

Forslag til Spildevandsplan 2015 Høringsudkast 20-04-2015 ROSKILDE KOMMUNE Forslag til Spildevandsplan 2015 TEKSTDEL Maj 2015 Byrådets forord På vej mod det klimatilpassede kloaksystem Dette er forslag til ny spildevandsplan for Roskilde

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING Det skal der ske 2013-16. Maj 2013

VAND & KLIMATILPASNING Det skal der ske 2013-16. Maj 2013 VAND & KLIMATILPASNING Det skal der ske 2013-16 Maj 2013 FORORD INDHOLD Roskilde Byråd har med Strategi for Vand og Klimatilpasning sat kommunens samlede vandkredsløb på dagsordenen. Med de forventede

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12

Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Kunde Rådgiver Viborg Kommune Orbicon A/S Teknisk Forvaltning Klostermarken 12 Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg 8800 Viborg Tlf. 87 28 11 00 Tlf. 87 25 25 25 Email mail@orbicon.dk Email tekniskforvaltning@viborg.dk

Læs mere

Klimatilpasningsplan. For Ishøj Forsyning. Januar 2011. Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69

Klimatilpasningsplan. For Ishøj Forsyning. Januar 2011. Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69 Klimatilpasningsplan For Ishøj Forsyning Januar 2011 Udgivelsesdato : 31. marts 2011 Projekt : 30.6666.69 Udarbejdet : Uffe Gangelhof og Alvaro Fonseca Kontrolleret : Mikas Schmidt Christiansen Side 1

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune.

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune STADIG GÆLDENDE 2012/13 Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

Klimatilpasningsplan

Klimatilpasningsplan Klimatilpasningsplan For Ishøj Forsyning Oktober 2013 Udgivelsesdato : 28. oktober 2013 Projekt : 30.6666.89 Udarbejdet : Alvaro Fonseca og Uffe Gangelhof Kontrolleret : Mikas Schmidt Christiansen Ishøj

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 19 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011

Mern Å. Vandløbsrestaurering. Projektforslag V O R D I N G B O R G K O M M U N E. 8. september 2011 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Mern Å Vandløbsrestaurering Projektforslag 8. september 2011 Version : 5 Sagsnr. : 103557 Projektleder : CTH Udarbejdet af : RPBA/ANCH/MIKR Godkendt af : KARA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere