46/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "46/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp."

Transkript

1 Juli /13 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 16. april Årsberetning... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 8 ISSPD XIII... 9 Indtryk fra 1. Nationale seminar om Personlighedsforstyrrelser Master class with Nancy McWilliams Higly recommended Fornyelse af medlemskab Kontaktpersoner/bestyrelse IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

2

3 Orientering fra formanden Et nyt væsentligt initiativ blev taget her i foråret 2013, nemlig afholdelsen af det 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser. Seminaret havde overvældende deltagelse (ca. 90 deltagere) med stor interesse for seminarets keynote - foredrag, nemlig Anthony Bateman og Morten Kjølbye. Seminaret er anmeldt andetsteds i Newsletter. Den 13. internationale kongres jubilæumskongressen i ISSPD står for døren. Som det fremgår af Per Sørensens indlæg har interessen været overvældende med mere end 400 abstracts og et forventet antal symposier omkring de 70. Den lokale videnskabelige komité vil over sommeren få fastlagt programmet. Et godt bud på deltagelse vil være, at der vil være mere end 500 deltagere, således det største antal deltagere ved kongres i ISSPD s historie! Kongressen vil formentlig trække lange spor efter sig med inspiration til forskningsarbejde i Danmark og en øget klinisk interesse for personlighedsforstyrrelser. Det er i hvert fald bestyrelsens håb efter det store arbejde, vi har lagt i at få denne kongres til Danmark. Kongressen tager en del af bestyrelsens energi, og der er derfor ikke planlagt så mange andre aktiviteter, dog skal nævnes nyt kursus om Child Attachment Interview, arrangeret af seniorforsker, psykolog Ole Jakob Storebø til afholdelse i august samt efterårets vanlige MCMI-kursus. DSM-5 blev introduceret ved APA-kongressen i maj i San Francisco. For området personlighedsforstyrrelser var det naturligvis præget af den afmatning, der præger området pga. manglende entydig opbakning til den foreslåede revision af klassifikation af personlighedsforstyrrelser. De gamle kategorier består, men der er introduceret nye ideer. En vurdering af personlighedsforstyrrelser ud fra level of personality functioning, som særlig Donna Bender og Andy Skodol vil arbejde for opnår international interesse samt vurdering af domæner og personlighedstræk. Der er grupper i Norge, Holland og nu også i Danmark, der vil gå ind i forskning af instrumentet Level of Personality Functioning Scale (LPFS), som nu er oversat til dansk. Endvidere vil forskning i personlighedstræk og domæner med de 25 kanoniserede trækbeskrivelser indeholdt i appendix sektion 3 i DSM-5 blive udforsket internationalt under ledelse af Krueger og Marcon. Instrumentet PID-5 er oversat til norsk, dansk, hollandsk og belgisk og vil også være i centrum for international empirisk forskning, således at både LPFS og PID-5 vil få bedre empirisk fundament ved en kommende revision af DSM-5. Man taler allerede nu om DSM-5.2. NEWSLETTER 3 IPTP

4 Ud over kongressen ligger foran os arbejdet med et jubilæumsmøde for IPTP, som blev grundlagt i 1989 og også som ISSPD fortjener et jubilæum, muligvis lidt forsinket, så disse jubilæer ikke falder over hinanden. Vi stiler mod 2015! Med dette vil jeg ønske alle en rigtig god sommer, og vi ses alle sammen i september på hotel Scandic i København! Erik Simonsen Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 16. april Valg af ordstyrer/referent Mickey Kongerslev er ordstyrer, Birgit Bork Mathiesen referent. 2. Godkendelse af dagsorden (i henhold til vedtægterne) Godkendt. 3. Bestyrelsens beretning om instituttets virksomhed i det forløbne år, herunder evt. ad hoc udvalgs aktiviteter Beretning bringes i nærværende nummer af Newsletter. 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet godkendes. 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år Følgende arrangementer er planlagt: ISSPD s 25-års jubilæumskongres, der afholdes i København fra 16. til 19. september med det overordnede tema "Bridging personality and psychopathology: the person behind the illness". Masterclass med den amerikanske psykoanalytiker Nancy McWilliams i maj Kursus i Child Attachment Interview (CAI) august Desuden certificeringskursus i MCMI. 6. Behandling af indkomne forslag Der er ikke kommet nogen forslag. 7. Fastlæggelse af budget og kontingent Budgettet godkendes og kontingentet fastlægges fortsat til 400 kr. om året. 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter Der er ingen på valg, så den nuværende bestyrelse fortsætter. NEWSLETTER 4 IPTP

5 9. Valg af to revisorer De to revisorer, Sune Bo Hansen og Frank Hansen, har accepteret at fortsætte. 10. Valg af medlemmer til faste udvalg Der er ingen faste udvalg. 11. Evt. Intet. Årsberetning Bestyrelsen konstituerede sig i det forløbne år med Erik Simonsen som formand, Birgit Bork Mathiesen som næstformand, Ulrik Haahr som sekretær og kasserer og Liselotte Pedersen som redaktør af Newsletter. Der har i 2012 været afholdt fire bestyrelsesmøder: 12. januar, 11. april, 29. august og 5. december samt et bestyrelsesseminar i juni måned. Ved årsskiftet havde Instituttet omkring 175 medlemmer. Testkatalog og instrumenter til måling af personlighed og psykopatologi I 2012 udarbejdede seniorforsker, psykolog Rune Andersen en liste over internationalt kendte instrumenter, der er oversat fra engelsk, til vurdering af personlighed. Listen blev udarbejdet for at læseren kunne lade disse instrumenter indgå i valg ved understøttelse af klinisk udredning og i forskningsprojekter. Ved de enkelte instrumenter indgår en beskrivelse af testens konstruktion og psykometriske egenskaber samt centrale litteraturreferencer. Listen findes på iptp.dk. Seminar med Paul Moran Den engelske psykiater Paul Moran havde i juni måned seminar om epidemiologi ved personlighedsforstyrrelser samt specielt foredrag om screeningsinstrumentet SAPAS, et seminar ledet af psykolog Mickey Kongerslev. Der er kun udviklet få instrumenter til screening af personlighed; her i Danmark har psykolog Morten Hesse og Mickey Kongerslev specielt interesseret sig for dette instrument, og vi fik ved seminaret en gennemgang af instrumentet og dets psykometri. Videre gennemgik Paul Moran personlighedsforstyrrelsernes epidemiologi, behandlingsmuligheder samt specielt omkostninger for samfundet ved personlighedsforstyrrelser. Seminaret gav anledning til, at vi har indledt et NEWSLETTER 5 IPTP

6 samarbejde med Paul Moran omkring brugen af SAPAS i Region Sjælland i sundhedsprofilerne. Seminar med Anthony Bateman For 5. gang i Instituttets historie afholdt Anthony Bateman seminar om mentalisering og forskning i mentaliseringsbaseret psykoterapi. Instituttet var tidligt ude for 7-8 år siden, da vi afholdt det første seminar med Bateman, der nu har fået stigende international gennemslagskraft med sine tanker om mentaliseringsbegrebet, som han har udarbejdet i samarbejde med Peter Fonagy. Instituttet vil følge op på samarbejdet med Anthony Bateman, og herunder vil Region Sjælland også forsøge at få Anthony Bateman tilknyttet som æresprofessor ved Københavns Universitet med tilknytning til Psykiatrisk Forskningsenhed. Anthony Bateman har bred interesse blandt danske forskere, såvel i Århus, Ålborg som i det Storkøbenhavnske område inkl. Roskilde. Seminar med David Cooke Professor i klinisk psykologi og retspsykologi i UK afholdt under ledelse af seniorforsker, psykolog Liselotte Pedersen et seminar om psykopati samt om et relativt nyt instrument, CAPP, til vurdering af psykopatiske træk. David Cooke har været aktiv i den internationale forskning omkring psykopati gennem mange år og var også foredragsholder ved IPTP symposiet om psykopati tilbage i David Cooke fremlagde forskningsresultater fra CAPP instrumentet, som er oversat til flere sprog, og som også foreligger i en dansk version. De psykometriske egenskaber undersøges nu i en dansk undersøgelse under ledelse af Liselotte Pedersen. Instituttet har tilbagevendende haft fokus på psykopati, som også vil være et vigtigt område med symposier ved den kommende internationale kongres i København i september Kurser i Millon Clinical Multiaxial Inventory Atter i 2012 blev der afholdt kurser i brugen af MCMI III, både introduktionskursus og certificeringskursus. Instrumentet er stadig meget populært i Danmark, specielt inden for institutioner, der vurderer personer med misbrug, men også på visse psykiatriske afdelinger, i dagklinikker og distriktspsykiatriske centre. Interessen for instrumentet afspejler en stadig stigende interesse blandt klinikere for at se på personligheden bag psykopatologiske syndromer. Brugere af instrumentet er generelt også glade for den mulighed, instrumentet giver for at tænke mere dynamisk omkring personlighed og psykopatologi. Revision af klassifikation af personlighedsforstyrrelser i DSM- og ICDsystemerne Undertegnede reflekterede over de kommende revisioner af klassifikation af personlighedsforstyrrelser i DSM- og ICD-systemerne i Newsletter i januar I november 2012 blev det besluttet, at der ikke sker revision af DSM-IV NEWSLETTER 6 IPTP

7 om personlighedsforstyrrelser (akse 2 lægges sammen med akse 1), men at det nye DSM-5 proposal til revision bliver indarbejdet i en særlig sektion i appendix til nærmere forskning. Dette var måske ikke en overraskende beslutning, men alligevel et voldsomt slag mod den komité, som havde arbejdet systematisk i flere år for at fremkomme med et forslag, som kunne bringe klassifikation af personlighedsforstyrrelser i nye retninger. Systemet skulle imidlertid vise sig at blive for kompliceret til, at den gennemsnitlige kliniker kunne overskue det, og var utilstrækkelig forskningsmæssigt udforsket før en så radikal revision kunne foretages. ISSPD 2012 var i Instituttet meget præget af forarbejdet til den kommende internationale kongres i København september Hovedlinjerne i programmet blev fastlagt og en smuk Second Announcement udformet. Medlemmer af bestyrelsen og andre har støttet op omkring arbejdet ved at indgå i den lokale videnskabelige komité og organisationskomitéen og været med til at skabe den entusiasme, der er nødvendig for at kunne gennemføre så stort et arrangement. Som det vil være mange læsere bekendt, blev den første kongres afholdt i Danmark i 1988, også dengang arrangeret af en lille gruppe entusiastiske danske psykologer og psykiatere. Andet Et meget væsentligt nyt initiativ blev taget i 2012, nemlig planlægning af 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser (4. april 2013). Formålet er at samle alle kræfter i Danmark, som forskningsmæssigt og klinisk interesserer sig for personlighedsforstyrrelser. At gøre dette på nuværende tidspunkt vil være hensigtsmæssigt, da det kan drage nytte af hele interessen for området, som bliver synlig i forbindelse med afholdelsen af internationale kongres. Vi vil ved de nationale seminarer forsøge at have hovednavn, en international forsker, men også parallelle workshop og symposier og håber at kunne holde et deltagerantal mellem 50 og 100. Erik Simonsen NEWSLETTER 7 IPTP

8 Certificeringskursus i MCMI III Kurset henvender sig kun til kursister, der tidligere har deltaget i introduktionskursus i MCMI III Opfølgnings-/certificeringskursuset vil indeholde en valgfri mulighed for at få testet sin viden om prøven og sine evner til at lave en fortolkning af profiler. Mål Metode Prøve Kursusafgift At sætte deltagerne i stand til at lave fortolkninger af MCMIprofiler med særlig opmærksomhed på mulige fejlkilder i testen og i undersøgelsessituationen. Workshop hvor hver deltager medbringer to profiler inkl. spørgeskema. Disse diskuteres parvist; analyserne fremlægges i plenum. Generelle problemstillinger diskuteres i fællesskab. Profilerne fremsendes til underviseren en uge inden kurset. Dagen afsluttes med en prøve, der tester baggrundsviden om testen. Er resultatet af prøverne (fortolkning af profiler og MC) tilfredsstillende, tilsendes deltagerne efterfølgende et certifikat kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal max. 8 Tid Onsdag 4. december og torsdag 5. december 2013, begge dage kl Sted Aktivitetshuset, Psykiatrien Region Sjællans, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser Forskningschef, overlæge Erik Simonsen Tilmelding senest 4. november til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer og faktureringsadresse. NEWSLETTER 8 IPTP

9 ISSPD XIII Kære medlemmer af IPTP Som tidligere annonceret her i bladet finder den 13. internationale kongres i ISSPD (International Society for the Study of Personality Disorders) sted i København fra den 16. til den 19. september på Hotel Scandic ved søerne midt i København. Temaet for kongressen er sammenhængen mellem personlighed og psykopatologi, som kommer til udtryk i kongressen titel Bridging personality and psychopathology: the person behind the illness. Programmet er beskrevet tidligere, men omfatter hovedtaler fra de ledende forskere indenfor feltet om vores forståelse af personlighed og psykopatologi. Der vil være et antal workshops inden konferencen med fokus på diagnosticering og behandling af personlighedsforstyrrelser. Her skal det fremhæves at kongressen tegner til at blive en stor succes både videnskabeligt og organisatorisk. Der var indsendt næsten 400 abstracts inden udløb af deadline 1. juli, og aktuelt har 470 personer tilmeldt sig kongressen. Abstracts kommer fra alle beboede verdensdele, men er naturligt nok koncentreret omkring Europa, USA og Australien. De har et højt videnskabeligt niveau. Der foregår derfor aktuelt et stort, men glædeligt arbejde med organisering af de mange abstracts som fordeler sig på omkring 60 posters og over 300 foredrag på 75 symposier. Så der bliver noget at se til. Kongressen er en enestående mulighed for at danne sig et overblik over frontforskningen indenfor dette store, spændende og komplekse felt med de forskere, som udvikler teorierne og afprøver dem empirisk. Symposierne strækker sig emnemæssigt fra mere generelle forhold om personlighed og psykopatologi med neurobiologiske og udviklingsmæssige aspekter, afgrænsning til beslægtede symptomlidelser - til overvejelser om klassifikation, herunder trækbaserede modeller overfor kategorielle modeller og brugen af sværhedsgrad (level of personality functioning), som indgår som forslag i DSM-5. Der er en række symposier om forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, der er selvfølgelig en del om borderline personlighedsforstyrrelsen, og hvordan man skal forstå denne, med fokus på henholdsvis selvskade, affektinstabilitet, metakognition/mentalisering og forløbsstudier. Der er symposier om den dyssociale personlighedsforstyrrelse - herunder risikovurdering og håndtering i forskellige settings - og der er symposier om den evasive og narcissistiske personlighedsforstyrrelse. Der er en række symposier om de forskellige lovende terapeutiske tiltag indenfor feltet, herunder forskellige målrettede former for psykoterapi, familieterapi og farmakologiske strategier. NEWSLETTER 9 IPTP

10 Kongressen giver et opdateret optimistisk syn på personlighedsforstyrrelser og præsenterer de seneste års udvikling med mulighed for et overblik af international karakter men midt i København. Kongressen har musikalske, sociale og kulturelle indslag, som tidligere beskrevet, men tjek op på hjemmesiden Der er fortsat åbent for tilmelding. Kongresgebyret er nedsat, hvis man er medlem af IPTP. Med venlig hilsen Per Sørensen Formand for organisationskomiteen Indtryk fra 1. Nationale seminar om Personlighedsforstyrrelser 4. april 2013 Det var IPTP s formand Erik Simonsen, der fandt ud af, at vi aktuelt har så mange stærke kræfter i gang med både forskning i og behandling af personlighedsforstyrrelser i Danmark, at vi burde stable et (tilbagevendende) heldagsarrangement på benene. At der så samtidig er stærke samarbejdsrelationer med fx Anthony Bateman, der velvilligt stillede op som første oplægsholder samt ph.d.-supervisor, gjorde arrangementet til noget af et tilløbsstykke med hen ved hundrede deltagere. Programmet var tætpakket - derfor den valgte overskrift - men heldigvis har alle deltagere (og andre interesserede) adgang til de præsenterede slides på i fald der er detaljer, man savner i denne hurtige oversigt over dagen. Erik Simonsen bød velkommen, og dagen blev skudt godt i gang med et veloplagt foredrag ved Anthony Bateman om Personality and Outcomes of Treatment - også kaldet the POT-trial. Første skud handlede om den randomiserede kontrollerede undersøgelses død, hvilket var en kritisk gennemgang af omkostningerne ved og det man IKKE får ud af RCTs, der jo ellers er den evidensbaserede medicins flagskib. Han slog dermed et slag for, hvad klinikken kan tilbyde forskningen, selvom han også anerkendte forskningens positive effekter i klinikken, og han sluttede denne del af sit foredrag ved at citere en pioner (Jules Henri Poincaré): Science is built up with facts as a house is with stone but a collection of facts is no more a science than a heap of stones is a house. Næste skud gjaldt den megen forskning i patienterne, idet han rettede fokus på terapeuternes betydning for behandlingsresultaterne. Selvom man bør gå til hans NEWSLETTER 10 IPTP

11 slides for at få nuancerne, så gjaldt en af de interessante pointer en sammenligning af behandlingseffekten for de 10 % bedste versus de 10 % værste terapeuter: De værste terapeuter havde succes (= recovered) med knap 11 % af deres patienter, mens knap 11 % patienter fik det værre (= deteriorated). De bedste havde succes med godt 22 % af deres patienter, mens godt 5 % af patienterne fik det værre. Det lader vi lige stå et øjeblik: Alle disse tal er jo interessante - og vi mener jo alle, at vi hører med i de bedste -gruppen, altså i hvert fald i top 50 % af terapeut-gruppen, mon ikke, mens vi bestemt ikke mener, vi forværrer tilstanden hos hverken hver tyvende eller hver tiende patient, vel? Jeg håber, Anthony Batemans humor skinner igennem, uanset alvoren her, for det hele blev præsenteret med britisk lune. Med henvisning til Lambert (2009) tog han derfor også reducing harmful effects of psychotherapy op. I kølvandet på disse salver tog han fat på ikke hvad virker, men hvorfor virker det? - nærmere bestemt what are the mechanisms/mediators of change? Her kom vi så til erfaringerne med mentaliseringsbaseret (dvs. specialiseret) frem for ikke-specialiseret behandling af patienter med borderline personlighedsforstyrrelse. Resultaterne afspejler kompleksiteten af problemstillingen: En heterogen patientgruppe med en heterogen terapeutgruppe (jf. de bedste og de værste) og en stribe forskellige behandlingstilbud. Men pointen var, at man skal holde nøje øje med, om processen er på sporet eller på vej på afveje. Anthony Batemans slut-salut lød sådan her: Monitor your patients against the scores over time Any patient that deviates from the expected course is reviewed Consider supervision session for clinician Consider alternative intervention? Which clinician does better with which patient? Resten af formiddagen gik med to parallelsymposier med hver tre oplægsholdere og en lukket supervision med Bateman for ph.d.-studerende. Det ene symposium, som undertegnede Birgit Bork Mathiesen, lektor ved Københavns Universitet og seniorforsker Ole Jakob Storebø fra Psykiatrisk Forskningsenhed/Afdeling for Børne- og Ungdompsykiatri, Psykiatrien Region Sjælland havde sat sammen, dækkede området udviklingspsykopatologi, attachment og personlighedsforstyrrelser. Her stod to af mine kolleger fra Institut for Psykologi, lektor Mette Væver (børneområdet) og adjunkt Sarah Daniel (voksenområdet) for to hurtige og skarpe overblik over centrale begreber. Afslutningsvis præsenterede ph.d.-studerende Bo Bach, Psykiatrien Vest, Region Sjælland centrale temaer fra sit projekt vedrørende sammenhængen mellem barndomserfaringer, schemaer (dvs. tidligt udviklede skabeloner om verden), og psykopatologi i voksenlivet. Dette symposiums indhold afspejlede den generelle tendens i retning af at forstå personligheds-udvikling og -forstyrrelser ud fra et livslangt perspektiv. NEWSLETTER 11 IPTP

12 Det andet symposium handlede om assessment og psykometri af personlighedsforstyrrelser, og var arrangeret af seniorforsker i Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland Rune Andersen og lektor Morten Hesse, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, hvor sidstnævnte stod for første oplæg om SAPAS - et lyninstrument til kort udredning af personlighedsforstyrrelser. Der foreligger både dansk og international forskning i anvendeligheden af dette spændende instrument. Næste indlæg handlede om udredningsprocessen ved misbrug, at høre klientens historie, præsenteret af lektor Birgitte Thylstrup, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og endelig gjorde Rune Andersen grundigt rede for de mange forskellige metoder, man kan (og i visse tilfælde bør) tage i brug, når man udreder for borderline personlighedsforstyrrelse. Opsummerende gav dette symposium et indtryk af, hvor alsidigt metodefeltet er, når det gælder udredning af personlighedsforstyrrelser og ledsagende lidelser, og hvor meget der sker indenfor området her og nu. Efter (en rigtig lækker) frokost kom cheflæge Morten Kjølbye fra Psykiatrien i Region Nordjylland på banen med et spændende og opdateret oplæg om hans og kollegers forskning i effekten af mentaliseringsbaseret terapi for borderlinepatienter sammenlignet med støttende psykoterapi her i Danmark. Studiet blev iværksat på Klinik for Personlighedsforstyrrelser ved Aarhus Universitetshospital, Risskov i 2002, og Anthony Bateman har været supervisor for projektet, der, så vidt jeg ved, er det hidtil eneste af slagsen udover dem, Bateman-Fonagyteamet selv har publiceret om fra Storbritannien. (Nogle af de præsenterede data er in press, hvorfor disse slides ikke indgår på vores hjemmeside). Vi fik både en meget kliniker-nær beskrivelse af projektet og forløbet og de forskningsmæssige udfordringer og resultater. Ved 1½ års follow-up fandt man følgende: Der var positiv behandlingseffekt i begge typer behandling ved 1½-års followup Der var ingen signifikante forskelle de to grupper imellem ved follow-up, men antallet af patienter, der kunne karakteriseres som funktionelt remitterede, var betydeligt højere i mentaliseringsterapi-gruppen. Morten Kjølbye konkluderede følgende: Long-term supportive group therapy of relatively low intensity seems to have significant effects among BPD-patients o Also supported Clarkin et al. (2007) study Treatment was given in a well-structured clinic by highly experienced clinicians The naturalistically informed design provides better generalizability to the community Poses the question: is time more important that intensity? NEWSLETTER 12 IPTP

13 Dette oplæg udløste ivrig diskussion, men én af de centrale pointer, jeg tog med mig hjem, var at det virkelig betyder noget at etablere en velstruktureret klinik med erfarne klinikere og løbende evalueringer, supervision og overvågning af forløbene. Dette ligger fint i forlængelse med Anthony Batemans slut-salut. Ved nærmere eftertanke kan det være, de to har snakket sammen undervejs.. Nåh ikke? Eftermiddagsprogrammet blev herefter igen delt op i parallelsymposier og en (lukket) ph.d.-supervisionsgruppe. Det ene symposium blev organiseret af overlæge Per Sørensen fra Psykoterapeutisk Klinik i Nannasgade, Region Hovedstaden og overlæge Torben Heinskou, Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstaden. I symposiet om behandlingspakker beskrev ph.d.-studerende Hanne Tranberg fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård behandlingspakkernes historiske og organisatoriske baggrund. Det er karakteristisk, at tidsanvendelsen til terapi er blevet central i behandlingspakkerne - snarere end evidens for behandling. New Public Management og mulig konkurrence med private tilbud ligger bl.a. til grund for den politisk besluttede implementering af pakker, som nu er gældende på regionalt plan fra primo Der blev gennemgået to eksempler på pakkeforløbsbehandling af personlighedsforstyrrelser, som har klinisk relevans. DAT-behandling blev beskrevet af psykolog Jacob Sander Hansen, Psykoterapeutisk Center Glostrup, Region Hovedstaden og Mentaliseringsbaseret behandling af overlæge Kirsten Åskov Larsen, Psykiatrisk Klinik, Psykiatrien Øst, Region Sjælland. Pakkeforløbene skal senest revideres efter to år, så det haster med at få klarhed over, om de 27 timers behandlingstid i personlighedsforstyrrelsespakken, der er afsat til hver patient, kan anvendes på en meningsfuld måde og kan medføre acceptable behandlingsresultater. De politiske/administrative beslutninger, der forestår om behandlingspakkernes fremtid skal kunne kvalificeres af de kliniske erfaringer, vi høster. Det andet symposium stod seniorforsker Liselotte Pedersen fra Psykiatrisk Forskningsenhed/Afdeling for Retspsykiatri, Region Sjælland for. Symposiets overordnede tema var aggression, vold og psykopati. Indledningsvis præsenterede psykolog Mickey Kongerslev, Psykiatrisk klinik, Psykiatrien Øst, Region Sjælland, og Sune Bo Hansen, Psykiatrisk Forskningsenhed/Afdeling for Børneog Ungdompsykiatri, Region Sjælland et mash-up af to præsentationer omhandlende Sammenhænge mellem psykopati og vold i et sample af kriminelle danske drenge og Betydningen af personlighedspatologi og mentalisering for type af aggression i en retspsykiatrisk population. Afslutningsvist præsenterede lektor Morten Hesse, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet fund om Interpersonel aggression, generel aggression og den mørke triade, baseret på data fra henholdsvis et studentersample og et sample af rusmiddelafhængige med antisocial personlighedsforstyrrelse. Symposiet var en meget fin illustration af bredden i ny dansk psykopatiforskning af høj international kvalitet. NEWSLETTER 13 IPTP

14 Vi er allerede i gang med at overveje næste nationale seminar om personlighedsforstyrrelser og ser frem til endnu et forhåbentlig spændende og opdateret arrangement. Birgit Bork Mathiesen Master class with Nancy McWilliams May 2013 For two days in May, IPPF and IPTP were fortunate to host the return visit to Roskilde of Dr. Nancy McWilliams, the highly respected American clinician. Nancy McWilliams, Ph.D, teaches psychoanalytic theory and therapy at the Graduate School of Applied & Professional Psychology at Rutgers, the State University of New Jersey. Dr. Nancy McWilliams has a private practice in Flemington, New Jersey, and is the author of several books on personality and psychotherapy: Psychoanalytic Diagnosis: Understanding Personality Structure in the Clinical Process (1994, rev. ed. 2011), Psychoanalytic Case Formulation (1999), and Psychoanalytic Psychotherapy: A Practitioner s Guide (2004), all with Guilford Press, and is Associate Editor of the Psychodynamic Diagnostic Manual (2006). The master class offered the 34 participants an informative presentation on dissociative psychologies, narcissistic personalities and hysterical personalities as well as thoughtful case supervision. The rigorous level of the master class was evident in the sophisticated questions posed by the experienced clinicians in attendance as well as in the complicated, long-term cases presented for supervision. In addition to the intellectual rigor brought to Roskilde by McWilliams and the participants, we benefitted from witnessing McWilliams compassionate approach to cases and supervising. As one participant noted, How empathic, nuanced and flexible the psychoanalytic perspective is, when Nancy McWilliams imparts it, and it stands in stark contrast to the stereotypes of coldness, rigidity and excessive interpretation that continue to be held by those from outside the field. One wishes that critics could have the experience of hearing Nancy McWilliams and learning from her theoretical clarity and vibrant portraits of her patients. NEWSLETTER 14 IPTP

15 Nowhere was her empathic approach more evident than in her dimensional understanding of personality and in her way of seeing defenses as existing on a continuum. A significant current running throughout McWilliams presentations was her construal of personalities as organized around intersubjective themes instead of symptoms or traits. For example, narcissistic personalities - both grandiose and more fragile manifestations - are organized around self-esteem, whereas paranoid personalities are organized around trust versus distrust, obsessivecompulsive personalities around control versus dyscontrol, and schizoid personalities around closeness versus distance. McWilliams opened the class by taking on an important topic-of-the-moment in psychology, the debate around the DSM s new edition. She commented on the controversies behind DSM-5 s categories of personality disorders and the decline of the traditional psychological focus on individual differences in the era of evidence based therapy. McWilliams pointed out some of the limitations of the DSM-5 and critiqued the authors overreliance on trait theory research, which tends to construe personality as a series of traits scaled from high to low. McWilliams argued that high and low in traits is simply not the way personality is organized and, thus, it fails to reflect our experiences as clinicians. McWilliams and others criticisms are laid out in more detail in the in the attached open letter, Is the DSM-5 Safe? (http://dsm5response.com/statementof-concern/) Turning to the heart of her material, McWilliams presented her evolving view of dissociative psychologies. The goal of her first edition of Psychoanalytic Diagnosis was to normalize a pathology viewed by many clinicians as extremely rare, exotic and possibly non-existent. Since that writing, McWilliams has collaborated with researchers and clinicians in the trauma field to develop a more sophisticated view of dissociation. The chapter was rechristened Dissociative Psychologies in response to the critique from the dissociation and trauma communities that the personalities of those who dissociate are not fundamentally organized around the dissociation. On the contrary, they can be healthy, normal individuals with no evident pathology until a trigger, usually associated with a traumatic experience, activates other self states. This indicates a pathology based on different states rather than a particular pervasive personality structure. McWilliams argued that Freud s early focus on repression kept him and his psychoanalytic descendants from recognizing the frequency with which dissociation occurs in the general population. He viewed patients who today might be diagnosed as suffering from trauma-induced dissociation as hysterics who were re- NEWSLETTER 15 IPTP

16 pressing traumatic memories. Neuropsychology, however, has now taught us that trauma floods the brain with glucocortisoids, which effectively shut off the hippocampus, preventing it from laying down episodic memories. Traumatic memories in many cases are, therefore, not repressed, as they were never created to begin with. Narrative and somatic memory, in contrast, may exist and, if awakened, trigger dissociative states. McWilliams pointed out intriguingly that history s treatment of dissociative psychologies has paralleled therapists own countertransference reactions. She described therapists finding themselves distracted, forgetting their train of thought or what had just been said, similar to Western society s periods over the last century of forgetting or denying the existence of the pathology. This doubt mirrors the patient s own doubt over what has happened in other self states. However, McWilliams own view is that dissociated self states are an understandable and not infrequent adaptation to a history of chronic childhood PTSD in persons with an innate talent for self-hypnosis. Finally, McWilliams conducted a thought experiment in which she attempted to conceptualize with surprising success- other defenses in terms of dissociation, e.g., dissociation of affect (repression), dissociation of knowledge (intellectualization) and dissociation of behavior (acting out). She discussed how dissociation can be seen in different psychologies: dissociation of vulnerability (in psychopathic personalities), dissociation of longing and need for other people (in schizoid personalities), dissociation of sadness and traumatic losses (in hypomanic personalities), dissociation of aggression (in masochistic personalities), dissociation of anger, fear and sexuality (in histrionic personalities) and dissociation of shame (in paranoid personalities). On day 2, McWilliams focused on the hysterical (histrionic) personality and the narcissistic personality. She highlighted valuable differential diagnostic considerations and enriched our understanding of the themes underlying each psychology. Gender, power and sexuality were identified and discussed as dominant themes organizing the hysterical psychology, while the theme of emptiness was elaborated on with regards to the narcissistic personality. She went on to describe both the hysterical and the narcissistic psychologies at different levels of personality organization. Illustrating with experiences from her own clinical work, McWilliams made the presentation vivid and easy to follow. McWilliams presented warmly detailed portraits of patients and examined various challenges that arise in psychotherapy, especially regarding transference and countertransference. She discussed different ways of approaching these problems in a humble but, at the same time, sharp and precise manner. NEWSLETTER 16 IPTP

17 It was enriching and illuminating for all to see her practice. In her approach to cases, her supervising and presentations, she exhibited none of the aloofness and condescension assumed erroneously by critics to be hallmarks of the psychoanalytic approach. The way McWilliams perceives psychopathology that is, in the context of normal psychological development - emphasizes that we are basically more alike than different from our patients and disputes the common prejudice that psychoanalysts tend to feel superior to their patients. McWilliams convincingly demonstrated that she sees patients as persons, and that we ought to treat people and not disorders. Her consistently warm, thoughtful and professional presence underscored the importance of creating a safe space and maintaining an analytic stance. We hope to see Nancy McWilliams in Roskilde again soon. Katherine Panattoni and Christina Schacht-Magnussen NEWSLETTER 17 IPTP

18 Higly recommended Under denne rubrik bringes et lidet udpluk af de seneste publikationer angående personlighed og psykopatologi i almindelighed og personlighedsforstyrrelser i særdeleshed. PSYKOPATOLOGI Normann-Eide, E., Johansen, M. S., Normann-Eide, T., Egeland, J., & Wilberg, T. (2013). Is low affect consciousness related to the severity of psychopathology? A cross-sectional study of patients with avoidant and borderline personality disorder. Comprehensive Psychiatry, 54(2), doi: /j.comppsych I dette studie undersøger forskergruppen sammenhænge mellem affektbevidsthed, sværhedsgrad af psykopatologi og antal personlighedsforstyrrelses-træk hos patienter med borderline og ængstelig-evasiv personlighedsforstyrrelse. Forskerne finder, at lav affektbevidsthed er associeret med forskellige væsentlige psykopatologiske domæner og konkluderer, at affektbevidsthed er et væsentligt fokusområde for terapeutisk intervention. Deshong, H. L., & Kurtz, J. E. (2013). Four factors of impulsivity differentiate antisocial and borderline personality disorders. Journal of Personality Disorders, 27(2), doi: /pedi Impulsivitet er et diagnostisk kriterium for såvel borderline som antisocial personlighedsforstyrrelse, og kan for så vidt være en del af forklaringen på den udbredte komorbiditet mellem disse to diagnostiske kategorier. I dette studie undersøger forskerne, om der er forskel på impulsivitet blandt forsøgspersoner med henholdsvis borderline og antisociale træk. Forskerne tager udgangspunkt i en underopdeling af impulsivitet i fire forskellige dimensioner og finder, at det er muligt differentialdiagnostisk at diskriminere mellem de to personlighedsforstyrrelser på baggrund af den quadrinære model for impulsivitet. PSYKOTERAPI Schiavone, F. L., & Links, P. S. (2013). Common elements for the psychotherapeutic management of patients with self injurious behavior. Child Abuse & Neglect, 37(2-3), doi: /j.chiabu I denne artikel sammenfattes den seneste forskning vedrørende behandling af selvskadende adfærd hos patienter med borderline personlighedsforstyrrelse. Formålet er at identificere de fælles elementer, på tværs af de respektive behandlingsmetoder, der har vist sig effektive ved behandling af selvskadende adfærd. NEWSLETTER 18 IPTP

19 Forfatterne identificerer syv fælles træk og argumenterer for hvorledes disse træk kan anvendes i praksis til at behandle voksne, der har været udsat for overgreb i barndommen, og som fortsat er selvskadende. BOGUDGIVELSER Kiehl, K. A. & Sinnott-Armstrong, W. P. (Eds.) (2013). Handbook on psychopathy and law. New York: Oxford University Press. I denne håndbog om psykopati samles den nyeste forskning desangående, med fokus på studier vedrørende behandling, forudsigelse af recidiv og psykopatologiske mekanismer. Bogen rummer også et kapitel om Hares Psykopati Checkliste og deraf afledte tests forfattet af A. E. Forth og to danske forskere. Mickey Kongerslev Fornyelse af medlemskab I Newsletter fra januar var indlagt girokort til indbetaling af kontingent. Flere medlemmer har endnu ikke betalt kontingent for Som medlem får du tilsendt Newsletter og har mulighed for at deltage i Instituttets arrangementer til nedsat pris. Kontakt mig, hvis du er i tvivl, om du har betalt for 2013: Årskontingentet er fortsat 400,00 kr. Beløbet bedes indbetalt til Danske Bank, reg.nr kontonr Dorit Mortensen NEWSLETTER 19 IPTP

20 Kontaktpersoner/bestyrelse Professor, forskningschef, overlæge, ph.d., dr.h.c., Erik Simonsen (formand for bestyrelsen) Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf Lektor, cand.psych., ph.d. Birgit Bork Mathiesen (næstformand) Universitetsklinikken, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K tlf Overlæge, forskningslektor Ulrik Haahr Kompetencecenter for debuterende psykose, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Centerchef, overlæge, ph.d. Per Sørensen Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte Cand.psych. Mickey Kongerslev Psykiatrisk Klinik, Havnevej 5, 4000 Roskilde tlf Overlæge Torben Heinskou Psykiatrisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte tlf Lektor, cand.psych., ph.d. Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Seniorforsker, cand.psych., ph.d. Liselotte Pedersen (ansv. Newsletter) Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf Sekretær Dorit Mortensen Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf el NEWSLETTER 20 IPTP

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

48/14 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

48/14 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2014 48/14 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 7. april 2014... 5 Årsberetning... 6 2. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 8 Skriveworkshop

Læs mere

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

44/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2012 44/12 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 8 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 9 Certificeringskursus

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2011 41/11 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Seminar med Professor Glen O. Gabbard... 6 Seminar med Professor Paul Lysaker... 7 Masterclass med

Læs mere

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2012 43/12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision

Læs mere

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre.

Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Dokumentation og udredning af komplekse posttraumatiske reaktioner hos bosniske flygtninge i danske behandlingscentre. Sabina Palić, Cand.psych., Ph.D. studerende, Videnscenter for Psykotraumatologi, Psykologisk

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Undervisere Christina Mette Christina Schacht-Magnussen, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Christina Schacht-Magnussen har lang

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

50/15. Tel (+45) 2628 2916 info@iptp.dk www.iptp.dk

50/15. Tel (+45) 2628 2916 info@iptp.dk www.iptp.dk 2015 50/15 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 7 NKR Borderline... 8 Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser...

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G)

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) IGA og Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) 017-18 Indhold Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge.

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog

Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis. Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte Starch Sørensen Psykolog Hvad skal vi nå? Mistanke om forstyrret personlighedsstruktur De reelle kriterier i

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

51/16 Tel (+45) 2628 2916 iptp.dk@gmail.com www.iptp.dk CVR 29579946

51/16 Tel (+45) 2628 2916 iptp.dk@gmail.com www.iptp.dk CVR 29579946 Januar 2016 51/16 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling... 5 Kursus i diagnostisk udredning af personlighedsforstyrrelser... 6 Jubilæum i IPTP... 7 Certificeringskursus i MCMI III...

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser 2012 Arbejdsgruppe Seniorforsker, ph.d. Rune Andersen, psykolog Mickey Kongerslev, overlæge Kirsten Aaskov Larsen,

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2010 39/10 Orientering fra formanden 3 Ordinær generalforsamling i IPTP 6 Kontingent 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori 7 2-dages seminar om psykopati med Robert D. Hare

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

49/15. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

49/15. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2015 49/15 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Kursus i Child Attachment Interview (CAI)... 8 Referat fra 2. nationale seminar om

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer

Program for Konsensus konference om småbørnstraumer Program for Konsensus konference om småbørnstraumer 16. januar 9.00-10.00: Indregistrering 10.00-10.05: Velkomst v. Professor Ask Elklit (Syddansk Universitet) 10.05-11.00: Dr. Miri Keren (Tel Aviv University):

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Nordisk konference 2012

Nordisk konference 2012 Nordisk konference 2012 Fremtiden inden for børneog ungdomspsykiatri Betydningen af DSM-5 og guidelines for udredning og behandling 13. og 14. juni 2012 Aalborg Velkommen til Aalborg Begreberne inden for

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde

Vi glæder os til at se dig! Henrik Appel, landsleder i TUBA. Når unge har det svært: Viden, hjerteblod og hårdt arbejde Arbejder du med udsatte unge eksempelvis som psykolog, terapeut, behandler, pædagog eller leder for et behandlingssted og vil du gerne opgradere dine professionelle kompetencer? På årets store TUBA-konference,,

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis

Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Personlighedsforstyrrede patienter i almen praksis Overlæge Charlotte Freund Specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Afd. Q Århus Universitetshospital, Risskov Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer

Personlighedsforstyrrelse. i et psykiatrisk perspektiv. Morten Kjølbye Borderline Konference 1. Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Diagnosticering - perspektiver og udfordringer Konference om borderline København 7. februar 2017 Psykiatrien i Nordjylland Morten Kjølbye Uddannelseskoordinerende overlæge Psykiatrien i Region Nordjylland

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Møde i Videnskabelig Udvalg DOS. Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00. Sinatur hotel Sixtus, Middelfart

Møde i Videnskabelig Udvalg DOS. Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00. Sinatur hotel Sixtus, Middelfart Møde i Videnskabelig Udvalg DOS Torsdag d. 21. januar 2016, kl. 09.00 12.00 Sinatur hotel Sixtus, Middelfart Deltagere: Thomas Jakobsen (TJ), Ole Rahbek (OR), Claus Varnum (CV), Maiken Stilling (MS) Afbud:

Læs mere

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling?

Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Kun 10 % er i alkoholbehandling hvordan får vi flere i alkoholbehandling? Lars Iversen, professor emer. dr med, Statens Institut for Folkesundhed larsiversen1111@gmail.com Hvor mange har alkoholproblemer

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose -

Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Veje til behandling for mennesker med førstegangspsykose - Registerbaseret studier til TOP Lene Halling Hastrup, PhD Psykiatrisk Forskningsenhed 1 Baggrund Registerforskningen i TOP undersøger: 1) Varigheden

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Definition of C-KAT... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions (Marks et al. 1998) Anvendt

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment 31/03/16 Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Scott D. Miller, Ph.D. Director, International Center for Clinical Excellence Susanne Bargmann, Psychologist ICCE Chief

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Supervision af andre faggrupper

Supervision af andre faggrupper Supervision af andre faggrupper Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer April 2011 Torben Schjødt 1 Supervision af andre faggrupper 1. Hvem og hvad 2. Supervisionens målm 3. Vilkårene 4. Supervisors opgave

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere