Udnyt compliance til forretningsfordele. Finans IT-dagen den 12. september 2013 v/aage H. Madsen, chef for Økonomistyring i BEC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udnyt compliance til forretningsfordele. Finans IT-dagen den 12. september 2013 v/aage H. Madsen, chef for Økonomistyring i BEC"

Transkript

1 Udnyt compliance til forretningsfordele Finans IT-dagen den 12. september 2013 v/aage H. Madsen, chef for Økonomistyring i BEC

2 INDHOLD Præsentation af BEC Love og regler en udfordring for institutterne Hvordan løser vi det i BEC?

3 HVEM ER BEC? Dansk it-hus siden 1970 Full service Fokus på finansielle virksomheder 2012-omsætning BEC-koncern 1,2 mia. kr. 650 medarbejdere Datterselskaber Schantz, ALOC, BEC Pension BEC Herning BEC Roskilde ALOC Odense Schantz København

4 FORRETNINGSMODEL Mange på samme løsning Investeringer i ny udvikling Teknologisk konkurrencekraft Volumen Lave enhedsomkostninger

5 BEC S YDELSER Primære processer Pengeinstitut Kunderelationer Rådgivning Produkter/services Styring Salg, markedsføring og relationer Pension Kunde Risiko Lån / Kredit Konto Regnskab Investering Betalinger Kredit Formue Handel Compliance Realkredit Depot Ledelsesinformation Daglig økonomi Formueforvaltning Erhverv Slutkundekanaler Fundament Netbank/mobilbank Output management Basisservices Arbejdspladser

6 INDHOLD Præsentation af BEC Love og regler en udfordring for institutterne Hvordan løser vi det i BEC?

7 EN TSUNAMI AF REGLER OG REGULERINGER Aktuel finansiel regulering... Regnskabsområdet Konjunkturregulerende tiltag, dynamiske hensættelser fra EU-Kommissionen Ny expected loss-model Nye internationale regnskabsregler og regnskabsmæssig værdiansættelse Indberetning af solvens- og regnskabsoplysninger for banker i XBRL-format Kapitalområdet Offentliggørelse af det individuelle solvensbehov Leverage ratio nyt kapitalmål Kapitaldækningsregler, herunder store engagementer Kapitalbuffere Likviditetsområdet Likviditetsstyring og LCR/NSFR Egenkapitalelementer Ny kapitalstruktur Basel-komiteens forslag til at sikre den ansvarlige kapitalstabsabsorberende evne Værdipapirhandelsområdet Revision af MiFID Investorbeskyttelse for sammensatte investeringsprodukter til private investorer Derivater og strukturerede produkter øget gennemsigtighed og finansiel stabilitet Harmonisering af regler for opbevaring af værdipapirer hos mellemmænd Revision af markedsmisbrugsdirektivet Regulering af short-selling Forvaltere af alternative investeringsinstitutter Kerneoplysninger til investorer om investeringsforeninger EU-Kommissionens initiativ til ændring af UCITS-depotbankfunktion Corporate governance Aflønningsprincipper i den finansielle sektor Henstilling om direktørlønninger Grønbog om corporate governance Kreditvurderingsinstitutter Forordning for kreditvurderingsbureauer Krisestyring Crisis Intervention Stresstest og Finanstilsynets vejledning vedrørende søjle II Direktivforslag om indskudsgarantiordninger Investorbeskyttelse Tilsynsområdet Kommissionens tilsynslovpakke Der kører i øjeblikket flere parallelle processer i regi af forskellige internationale fora og institutioner (G20, Basel, IASC, FSF, IMF og EU-Kommissionen m.fl.) og på en række regulatoriske områder. Kilde: Finansrådet Fremtidig finansiel regulering

8 LOVÆNDRINGER/NYE/FORORDNINGER EBA forordningerne passerer stort set uden national bearbejdning COREP (Kapitaldækning dvs tilstrækkelig kapital til forretningen) Kreditrisiko Store Engagementer Markedsrisiko Eksempelvis indføres en Likviditet midlertidig indberetning Leverage ratio (gearing) med tilbagevirkende kraft Ejendomme (tab på ejendomme) FINREP (Ny indberetning af regnskabsdata for børsnoterede koncerner) Finansiel rapportering Parallelt med eksisterende indberetninger MFI III Statistik til Nationalbanken & ECB

9 KAPACITET ER UNDER PRES Frekvens Antal nye/ændringer af love synes markant forøget Dobbelt lovgivning (EU/DK) Detaljeringsgrad MFI III (mere end en mia. udfald) COREP felter FINREP felter Likviditet midlertidige - over felter til 1 nøgletal Indberetningsfrister Tendens til afkortning Faste datoer

10 TIDSPRES OG SAMMENFALD FORØGER RISIKO OG PRIS Fra beslutning til ikrafttræden COREP Dansk formandskab forår 2012 forventet ikrafttræden medio 2013 Cypriotisk formandskab efterår 2012 ikrafttræden uændret Irsk formandskab forår 2013 ikrafttræden den 1. januar 2014 Politisk godkendelse Offentliggjort den 27. juni 2013 FINREP Ønsket om at undgå sammenfaldende ikrafttræden Ikrafttræden (oprindelig) den 1. januar 2014 Annonceret en mulig udskydelse bekræftet hen over sommeren den 1.juli 2014 Udvikling og implementering på usikkert grundlag

11 INDHOLD Præsentation af BEC Love og regler en udfordring for institutterne Hvordan løser vi det i BEC?

12 STÆRK IT-UNDERSTØTTELSE ER AFGØRENDE

13 BEC UNDERSTØTTER MED EN LANG RÆKKE AF LØSNINGER Fokus nu Hvidvask MiFID og MIFIR Fælles Data grundlag i BI Corep Calypso risikostyring Finrep COREP/Basel III 70/71 Risikorapportering Store engagementer Likviditetsstyring MFI Terror scanning EMIR Compliance Pensionsinfo Elektronisk arkiv Digitalisering af bank XBRL ISO E-boks Bekendtgørelse om ledelse og styring i pengeinstitutter Lov om Finansiel virksomhed BASEL III, CRD4, anden lovgivning (DK,EU,US,WORLD) Salgs styring VAU Digitalisering af bank Fælles engagement

14 FÆLLES DATA Ledelsesinformation Compliance, analyse/controlling Myndigheds- Rapportering el. ekstern integration Salg Kunde Økonomi Løn Kredit Risiko Likviditet Datawarehouse

15 SÅDAN UDNYTTER VI COMPLIANCE TIL Opgørelser på tværs af forretningen Færdige indberetninger Sådan udnytter vi Compliance.. Strøm til nøgletal Sammenstilling af oplysninger giver ny viden Licens to live

16 OPGØRELSER PÅ TVÆRS COMPLIANCE UNIKT SETUP OMKRING BASEL OG 70/71 Vi bygger ét samlet datagrundlag til den fremtidige risikostyring 70/71, COREP/Basel III, MFI3 mv. Rapportering på flere niveauer ved tryk på en knap Minimal involvering i at skabe/sammenstille de rette data Mulighed for tilpasning af rapporteringen til eget behov

17 OPGØRELSER PÅ TVÆRS COMPLIANCE fortsat Basel III 70/71 70/71-rapportering & styring af rammer/beføjelser Markedsrisiko Kreditrisiko Likviditetsstyring Operationel risiko Balancestyring Aktier Rente Valuta Råvarer Derivater Pengestrøm Strategisk overblik Markedsrelateret modpartsrisiko Engagementsrelateret Modpartsrisiko Stresstest scenarieanalyse LCR/NSFR Kontrakt/aftale Procedurer It-system Hændelser/svig Rammer/ beføjelser Kompetencer Kapitalstruktur ALM Calypso Markeds-risiko Fx KKM Fx LIMO Ressourcer

18 LØSNINGSNIVEAU Komplet indberetning Opsamling af data Egne datakilder Indlæsning af eksterne data Indplacering i de relevante felter Synlighed for brugerne inden indberetning Mulighed for korrektioner inden indberetning Indberetning til myndighederne Historik og funktionalitet til genindberetning En vurdering Atypiske/sjældne forretningstyper Cost-benefit-betragtning

19 SAMMENSTILLING AF OPLYSNINGER GIVER NY VIDEN Kombiner information og opnå forretningsmæssige fordele Et simpelt eksempel Rentabilitetstal på kunden og Risikotal på kunden Dermed kan indtjeningen sættes i forhold til risikoen

20 SAMMENSTILLING AF OPLYSNINGER GIVER NY VIDEN 70/71 Risikostyring Eksempler på forretningsmæssige gevinster Flere informationer om risiko på tværs af forretningsenhederne Større information giver bedre grundlag for valg af forretning Optimering af afkast ved til- /eller fravalg af risiko Risikotagning i forhold til virksomhedens risikoprofil og kapitalberedskab Operationalisere risiko med risikostyringsmodel Skaber tillid og forbedrer mulighederne og finansieringsomkostningerne (funding) på baggrund af styrket risikostyringsproces Risiko 5 Risiko 4 Risiko 3 Risiko 2 Risiko 1

21 LICENSE TO LIVE Overhold reglerne eller luk Økonomiske sanktioner Opgørelser hænger sammen Image-udfordringer Forecast på regelgrundlaget øger muligheden for rettidig omhu

22 SPØRGSMÅL Spørgsmål fra jer? Mød os ude foran Kontakt Aage H. Madsen Telefon / Mobil

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2 011

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2 011 DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2 011 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

bankerne kort fortalt

bankerne kort fortalt bankerne kort fortalt Juni 2012 En velfungerende og stærk finansiel sektor er en forudsætning for et lands vækst og udvikling, fordi den finansielle sektor løfter samfundet og skaber vækst ved at flytte

Læs mere

Risiko - og kapitalstyring

Risiko - og kapitalstyring 2014 Risiko - og kapitalstyring Indhold Indhold INDHOLD... 1 FORORD... 2 FORRETNINGSMODEL... 4 RISIKOSTYRING... 6 KAPITALSTYRING... 12 KREDITRISIKO... 19 MODPARTSRISIKO... 35 MARKEDSRISIKO... 38 LIKVIDITETSRISIKO...

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten

Læs mere

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Årsrapport 2010 hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Indholdsfortegnelse Oplysninger om Fjordbank Mors 04 Forord 05 Idé, vision, mål, strategi

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring Indhold Indhold FORORD... 2 RISIKOSTYRING... 3 KAPITALSTYRING... 6 ØKONOMISK KAPITAL... 13 KREDITRISIKO... 16 MARKEDSRISIKO... 25 LIKVIDITETSRISIKO... 29 OPERATIONEL RISIKO...

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank.

Vederlæggelsen af aktionærerne i Vestfyns Bank sker ved gennemførelsen af en kapitalforhøjelse på nominelt 27.500.000 kr. i den Fortsættende Bank. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Svendborg Sparekasse A/S selskabsmeddelelse nr. 13/2013 6. november 2013 FUSION AF SVENDBORG SPAREKASSE A/S OG VESTFYNS BANK A/S I forlængelse

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2011

Indhold. Årsrapport 2011 Årsrapport Årsrapport 2011 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Ledelsen udtaler 3 Året 2011 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 7 Nedskrivninger på udlån mv. 8 Beholdningsindtjening

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Gruppevise nedskrivninger

Gruppevise nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger 8. oktober 2008 Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Program 14.00-14.15 Velkomst og introduktion til gruppevise nedskrivninger 14.15-15.00 Integration af gruppevise

Læs mere

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk

Koncernrapportering 8.2. af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Koncernrapportering Koncernrapportering af partner Aage Knudsen, aage.knudsen@wata.dk, WalkTheTalk Danske virksomheder har gennem de seneste år investeret enorme summer i effektivisering af de operationelle

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

Finansiel regulering i EU Nyt kapitel

Finansiel regulering i EU Nyt kapitel INTERNATIONAL ØKONOMISK ANALYSE Finansiel regulering i EU Nyt kapitel EU er kommet langt i arbejdet med at støbe fundamentet til en stærkere og sundere finansiel sektor, hvor en lang række reguleringsinitiativer

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

Fremtidens Bank & Forsikring

Fremtidens Bank & Forsikring Annonce Denne temaavis er en annonce fra NextMedia Annonce Christian Sagild, formand for Forsikring & Pension og adm. direktør i Topdanmark. Tonny Thierry Andersen, formand for Finansrådet og direktør

Læs mere

Funding af likviditetsrisiko

Funding af likviditetsrisiko Funding af likviditetsrisiko H.D.-Studiet Finansiel Rådgivning Hovedopgave Forår 2013 Forfatter: Helena Graversen Schelbeck Vejleder: Ulrik Strandgaard 13.05.2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense

Overtagelsesbalance 1. januar 2009. Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C. Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense Overtagelsesbalance 1. januar 2009 Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej 7 5100 Odense C Telefon: 65 20 40 60 CVR-nr. 31 93 47 45 Hjemsted: Odense Side 2 / 58 Indhold Ledelsens beretning...side 3 Hoved- og

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere