Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom. nger om. og fordeles. i 2014."

Transkript

1 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige udvikling i 1. Ry Gruppe, og hvordan vores indtægter skaffes og fordeles i 2014.

2 Dagsorden grupperådsmøde (generalforsamling) 14. marts valg af dirigent og referent. 2. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. (Se side 6 og frem) 3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2013 til godkendelse (Se side 4 og 5). 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før grupperådsmødet. 1. Planer for 2014 i 1.Ry Gruppe 2. Vedtagelse af budget for 2014 (se side 4) og fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes. 5. Valg til bestyrelsen af: 1. Kasserer 2. bestyrelsesmedlemmer 3. to suppleanter 4. to unge 6. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet Til rådsmødet kan du deltage og stemme, hvis du er: Forælder til en spejder Spejder og fyldt 15 år Bestyrelsesmedlem Spejderleder 7. valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet 8. valg af revisor og en revisorsuppleant. 9. eventuelt Bestyrelsen består af de valgte forældrerepræsentanter, 2 ledere (den ene skal være gruppeleder), og to unge under 23 år. Bestyrelsen ser i øjeblikket således ud: Formand: Maria Katja Jensen. Kasserer: Peter Kaag. Unge i styrelsen: Karoline Hinkbøl og Anne Toftegaard Forældrerepræsentanter: Hanne Møller Andersen, Irene Bjerum Paulsen, Nanna Aage Lundsgaard og Charlotte Thy Suppleanter: Ulrik Ramsing og Søren Handberg Ledere: Jan Løvheim og Leon Sindberg Hanne og Irene er blevet ledere, og kan derfor ikke fortsætte som forældrerepræsentanter. Nanna, Charlotte, Ulrik og Søren er på valg, og genopstiller. Peter genopstiller ikke. Jan udtræder som lederrepræsentant i bestyrelsen og erstattes af gruppeleder Lene Viberg Nielsen.

3 KOM TIL GRUPPERÅDSMØDE OG SPEJDER FREDAG (generalforsamling) Fredag den 14 Marts 2014 kl til afholdes der Grupperådsmøde i 1. Ry Gruppe spejdernes generalforsamling. Alle forældre og spejdere er velkomne til både at deltage i fredags aftenshygge og selve rådsmødet på Lynghoved. o Kl : Let aftensmad & rundvisning på Lynghoved (Spejdersuppe på bål, flutes, øl & sodavand) o kl ; Rådsmøde o Mens der er rådsmøde ser alle spejdere Disney Sjov på storskærm og spiser guf Få dit spejderbarn til at vise rundt på Lynghoved. Der vil være ledere og hyttefædre til at vise hvilke rum, der bruges til hvad og hvad alt vores gode materiel bruges til. Der bruges bl.a. en del rafter og sisal til mange spændende projekter.

4 RESULTATOPGØRELSE OG BUDGET Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Budget 2014 INDTÆGTER Medlemskontingenter Salg af tørklæder, tøj mv Tilskud, Skanderborg Kommune Aviser Flag, skilte, borde og bænke Høstmarked Øvrige markeder Annoncer, Stammen Andre indtægter / Lodsedler Renteindtægter mv Frys Julemarked Kvickly bagger Service Overført fra hensættelser Indtægter i alt UDGIFTER Korpskontingent Divisionskontingent Tur, møder og sommerlejre Fællesarrangementer Andre udgifter / matrialer depot Uddannelse incl. Transport Hytteleje, i alt Renovation, vand og forsikring Vedligeholdelse, rengøring L h d El, incl. varme Nyanskaffelser Drift af trailere Kørselsgodtgørelse Telefon, porto, papir, mv Gaver o.lign Børnefonden Gyvelhytten PR-Aktiviteter / arrangementer Hensættelse til byggeprojekt UDGIFTER I ALT RESULTAT

5 Balance pr Aktiver: Likvid beholdning: Bankkonto Tilgodehavender: Tilgodehavende kontingent Forudbetalt hytteleje Andre tilgodehavende Aktiver i alt Passiver: Skyldige omkostninger: Korps / Division Andre skyldige omkostninger Hensættelser: Byggeprojekt Sommerlejre Egenkapital: Saldo primo Årets resultat Passiver i alt Gruppeledere Formand Kasserer Leon Sindberg / Lene V. Nielsen Maria Katja Jensen Peter Kaag

6 VIGTIGE DATOER I 1. RY GRUPPE I 2014 Uge 7. Man søn Vinter ferie 20/2 Torsdag Tænkedag /2 Lørdag : LODSEDDELSALG start 1/3 Lørdag Fastelavn v. Superbrugsen (Mus og Skovmus) 3/3 Mandag FORÆLDREMØDE TROPPEN 8 9/3 Weekend Skole cup 11/3 Tirsdag Generalforsamling FryS på Lynghoved 14/3 Fredag Rådsmøde på Lynghoved 15/3 Lørdag Gymnastikopvisning 21 23/3 Weekend Apokalyseløb (troppen) 29 30/3 Weekend Hyttetur (fjeldrotter) 14 21/4 Uge 16 Påske ferie skolerne 23/4 Onsdag Sct. Georgsdag /4 Lørdag Forårsmarked ved Superbrugsen (Troppen) 2 4/5 Weekend Patruljeweekend (Troppen) 15 18/5 Sværdkamp (Klan) Bededags ferie 23 25/5 weekend Divi: Fjeldrotter weekend Divi: Skovmus 6 9/6 Pinse Bispestaven og Indaba (Troppen) 12/6 torsdag Skolefest Mølleskolen 14/6 Lørdag Arbejdslørdag (Alle) 14 15/6 Weekend vandremærkeweekend 20 21/6 Weekend Gyvelhytten (fjeldrotter) 27/6 Fredag Sidste skoledag sommerferie 5 8/7 Uge 28 Sommerlejr Mus og Skovmus 5 12/7 Uge 28 Sommerlejr Fjeldrotter Thurøbund 12 20/7 Uge 29 Sommerlejr Troppen?? Sommerlejr, Klan 11/8 Mandag Første skoledag 17/8 Søndag Bygge Høstmarkeds vartegn (Troppen) 22 24/8 Solaris (Troppen) 25 29/8 Hele ugen Opbygning Høstmarked /8 Weekend Høstmarked 2014 og oprydning 2/9 Tirsdag Oprykning /9 Weekend Nathejk (Troppen) 15 21/9 Hele ugen Spejderhjælpen (alle grene) 4/10 Lørdag Gildeløb (Mikro og Mini) 3 5/10 3 5/10 Weekend Weekend Dilleløbet (Troppen) Hyttetur (Fjeldrotter) 13 19/10 Efterårsferie PLAN kurser (Troppen) 18/10 Lørdag Halloween ved Superbrugsen (Myrer) 14 16/11 weekend Fenris løbet (Troppen) 21 23/11 Weekend Juletur til Sletten (alle grene) 29/11 Lørdag Julemarked ved SuperBrugsen (Fjeldrotter)

7 Formandens beretning var et spare år. Vi havde haft nogle år med mange dyre aktiviteter såsom Schweiz tur, Blå Sommer og 2012 lejren og derfor blev 2013 holdt lidt på lavt blus. Lavt blus i 1. Ry Gruppe sammenhæng er udgifter på 427 tusinde, men stadig med et overskud på 62 tusinde. Spare året blev valgt af to grunde der skal være penge til at bygge nye lokaler og så skal Troppen på tur til udlandet. I bestyrelsen har udvikling og engagement været det, der har fyldt mest på vores møder. Udvikling både i form af udviklingsplaner for spejderarbejdet samt udvikling af vores fysiske planer; nemlig udbygningen af Lynghoved. Engagement i form af deltagelse af det fælles arbejde det er, at drive så stor en spejdergruppe som vores. Arbejdet med udviklingsplaner for gruppen har været med til at afstemme vores forventninger til hvad en plan skal kunne og hvad den skal bruges til. Planen bliver fremlagt på Rådsmødet. De fysiske udviklingsplaner for Lynghoved er nu kommet igennem myndighedsgodkendelse, så nu skal vi bare have lavet budgetter og rejse nogle penge. Enhver forening med respekt for sig selv vil uvægerligt komme ud i problemer med for mange ambitioner og for få hænder. Sådan er det også hos os. Der er 178 spejdere i gruppen. Der er over 300 mennesker som har tilknytning til gruppen enten som spejder, leder, forældre, FRyS medlem eller hyttefar. Det betyder at vi har over 600 hænder at gøre godt med! Men, når der er arbejdsdag, så kommer der 20 mennesker og når der er høstmarked og de andre loppemarkeder, så er det småt med frivillige. Jeg kan godt forstå, at man har travlt. Jeg kan bare ikke forstå hvordan man kan være bekendt, at sende sit barn på lejr for nogle penge, som andre har samlet ind og med en leder som bruger sin ferie på at give andres børn, dit barn, en stor oplevelse. I det mindste, så kan man da sørge for at ens spejderbarn på 10 år og opefter deltager i hele spejderarbejdet også arbejdsdagene. Hvis alle tager en tørn bare en gang eller to om året, så kan vi virkelig udrette noget og undgå at drive rovdrift på de mennesker der i dag er de bærende kræfter i gruppen. Status for 2013 er: Vi er stadig en af landets største grupper Det er attraktivt at være spejder hos os der er venteliste i nogle grene Vi har en god økonomi Vi har mange muligheder men mangler arbejdskraft I 2014 skal der igen være Gang i Den 2013 blev året hvor 1. Ry Gruppe kom på Facebook. Vi findes her:

8 Gruppeledelsens beretning 2013 har været endnu et godt år i 1. Ry Gruppe. Gruppen har ikke været på en kæmpe lejr som i 2012, men som en af de mindre spejdere sagde: Det var den bedste sommerlejr, jeg har været på, fordi det var mere fredeligt på en lille lejr, sådan rigtigt hyggeligt. I årets løb er 1. Ry Gruppe vokset fra 155 til 178 spejdere. Vi har oprettet en ny minigren, Ry Mus, for at tilgodese den vedvarende strøm af børn, som gerne vil være spejdere. Så der er lige nu omkring 50 spejderbørn i minigrenen. Vi vil gerne holde fast i traditionerne, som vi har i 1. Ry gruppe, hvor vi holder møder og tager på ture på tværs af grenene. De fælles arrangementer er Tænkedag, Sct. Georgsdag, Vandremærkeweekend, Høstmarkedet, Oprykning og den årlige Juletur. Disse fællesdage er sjove og træner kammeratskabet, opfordrer til at tage ansvar og er udfordrende for både store og små spejdere. Den røde tråd, som grenene arbejder efter, er blevet revideret så den passer til tiden. De forskellige ledere har rettet til og lavet aftaler, så vi ikke arbejder med de samme ting, og forbereder børnene på den bedst mulige måde til at rykke op i næste gren. Det bliver spændende at komme i gang med de nye programmer, som lederne udarbejdede på vores årlige lederweekend. Planerne er sendt ud til forældrene i de respektive grene. Og i år planlægger Troppen deres sommerlejr til udlandet. Det bliver forhåbentlig en uforglemmelig spejderoplevelse for de der kommer med på turen. Ved indgangen til 2014, var vi 24 ledere og 6 unge hjælpere. Det er en stor flok, men uundværlige for at kunne lave det vi gør. Vi vil gerne stadig lave spændende ugemøder og ture for spejderne. Dette kan bedst lade sig gøre med en god stor ledergruppe, hvor alle kan deltage på deres individuelle niveau. Jo flere vi er, jo nemmere er det at løfte opgaven. Til oprykningen har vi to ledere, der går på pension fra ledertjansen. De har dog stadig lyst til at fortsætte den frivillige indsats ved 1. Ry Gruppe, og bliver derefter hytteforældre ved Lynghoved. Vi fortsætter vores fungerende samarbejde med SuperBrugsen, hvor vi har råderet over noget af deres lagerplads, og afholder så til gengæld arrangementer 4 gange om året. I 2014 er de 4 arrangementer blevet fordelt imellem grenene, som så hver især står for afviklingen, sammen med F.Ry.S og hyttefædrene. Disse arrangementer kunne ikke blive til noget uden hjælp fra Hyttefædrene og 1. Rys Støtteforening (F.Ry.S), som laver et uvurdeligt arbejde med lopperne til markederne og hjælper med afvikling af disse.

9 Arrangementerne giver en rigtig god indtægt til Gruppen, som gør at der er penge til at lave fede spejderaktiviteter. Vi kan indkøbe det nødvendige materiel og som i 2014 at sende de store spejderbørn på udlandstur. I små arbejdsgrupper er der blevet brugt en del tid på at få udbyggelsesplanerne af Lynghoved til at tage form. Selve arbejdet med tilbygningen regner vi med at starte op i dette år. Det bliver spændende at følge udviklingen af de nye faciliteter. Når det hele kommer igang håber vi, at der er forældre, som vil give nogle timers arbejde med at støbe og slå søm i. I 2014 vil vi fortsat gøre 1. Ry Gruppe synlig i nærmiljøet. Vi vil arbejde på at få flere artikler med i lokale aviser, som fortæller om aktiviteter og oplevelser med børnene og hvad der ellers foregår i Gruppen. Vi skal bruge hjemmesiden mere aktivt og gøre den til en levende og spændende formidling fra 1. Ry Gruppe. Vi vil også gerne opfordre de unge til at bruge 1.Ry Gruppes Facebookside mere. Vi forventer at kunne deltage i lokale arrangementer i Ry City, i det omfang at vi har ledere og frivillige. Motivationen for at arbejde i en frivillig baseret forening handler om, hvad den enkelte har lyst til at engagere sig i. Nogle er her for at udvikle forskellige kompetencer i arbejdet med børn, andre for at gøre en forskel for de børn, som vil være spejdere og så ikke mindst dem vis egne børn er eller har været spejdere i 1. Ry Gruppe. Det vigtigste er, at alle kan være med. I 2014 håber vi på, at kunne styrke opbakningen fra alle jer, der sender jeres børn til spejder hver uge. Vi er en driftig gruppe med mange tiltag, men tingene kan ikke blive ved med at ske, hvis der ikke tilføres nye hænder. Vi håber på, at få flere forældre til at deltage ved alle tiltag for at styrke gruppen. Det være sig markederne ved Superbrugsen, Høstmarkedet, der afholdes på Lynghoved som altid, samt de små projekter, der kommer med vedligeholdelsen af Lynghoved og Gyvelhytten. Uden disse arrangementer, ville det blive en noget anden dagsorden for spejderarbejdet. Derfor har vi brug for hjælp til at holde hjulene i gang og skabe de bedst mulige rammer for spejderne i 1. Ry Gruppe. Tak for samarbejdet og indsatsen i det gamle år. Vi glæder os til at være med til det, der kommer til at ske i Spejderhilsen fra Gruppelederne Leon og Lene

10 Mikrogrenen Myrernes beretning. Vi startede efter sommerferien 2013 med ca. 25 børn og ledere: Casper, Hanne, Anne og Jeannett. Vi havde i forsommeren været på Pinsetur til Forlev Spejdercenter, der ligger lidt uden for Skanderborg, i naturskønne omgivelser, ovenpå et højmoseområde. Casper var ikke med, men Annes mand, Claus (leder i Troppen), stødte til om dagen og overnattede hjemme. Forlev Spejdercenters tema lød denne gang: På oplevelser i H. C. Andersens verden, og børnene så ud til at befinde sig vidunderligt i den eventyrlige verden, også den, der hed skov og klatremuligheder i de omkringliggende omgivelser. Oprykning, myrer og lederstatus samt grentanker. Myrerne havde en stor flok, der skulle rykkes op til Mus og Skovmus. Myrer lederne Hanne og Anne rykkede også videre, da deres egne børn skulle rykke op. De blev hermed Museledere i en helt nystartet gren, sammen med 2 andre ledere. Caspers søn ønskede ikke længere at være spejder, hvorfor Casper også stoppede som leder i 1. Ry Gruppe. Allerede inden sommerferien stod det klart, at Jeannett igen ville stå alene som leder, hvis der ikke kom flere til. Og ved fælles hjælp lykkedes det at hverve Mette (mor til Myrespejder Olav), Anne Mette (mor til Myrespejder Katinka) og Lisbeth (helt ny i spejderverdenen og datter til Ole, leder ved Fjeldrotterne). Størstedelen af de ledere, der hverves til Myrerne (Mikrogrenen), er forældre, hvis børn selv bliver eller er Myrespejdere, og som enten rykker op i grenene sammen med deres børn, eller stopper efter 1 2 års spejderlederindsats. Mange nye ledere overraskes af de opgaver, der er forbundet med lederrollen (ud over deltagelse på selve møderne): forberedelse inden møderne, planlægning og indhold, indkøb, forældrekontakt, grensamarbejde, fællesarrangementer, leder og divisionsmøder, den skriftlige del, fx indlæg til Stammen og Årsberetning osv. Nogle stopper før tid af den årsag fordi de synes at spejderlivet bliver for omfattende i forhold til også at have et travlt privatliv.

11 Så meget vigtigere bliver det måske at få hvervet ledere, der ikke kun følges med deres egne børn, men som ønsker at blive som en fast ledergruppe, over en årrække, så der er mulighed for at få stablet et solidt og gensidigt udviklende lederarbejde på benene årets aktiviteter Med en stor flok af livlige og fantasifulde Myrer, har vi fokus på at gøre møderne overskuelige og lederstyrede. Det var ønsket, at børnene oplevede succes i form af opgaver, de magtede i forhold til alder og udviklingstrin. Succesen målte vi på glade, nysgerrige børn og et jævnt, stort fremmøde. Arrangementer vi har deltaget i: Spejderhjælpen, Græskar og Julemarked ved SuperBrugsen, Juletur til Sletten. Alt i alt et dejligt år med engagerede ledere og spejdere. Spejderlederplanlægningsweekend januar Anne Mette, Mette, Lisbeth og Jeannett repræsenterede Myrerne og fik sammen lavet det nye, fantastiske Myreprogram. Helt nyt tiltag er, at vi vil synge og øve mange nye (spejder )sange, så vi forhåbentligt bliver rigtig skrappe til at skråle med på sangene til fællesarrangementerne. Vi har aftalt at Myremøderne, der hvor det er muligt, skal foregå ude og i patruljer, 3 drenge og 1 pigepatrulje. Dette for at skabe overskuelighed, tryghed, genkendelighed, mere ro (i mindre grupper) og bedre plads til at udvikle selvstændighed, samarbejde og gruppeskabsfølelse. Fokus vil være på spejderværdierne: kammeratskab, ansvar, friluftsliv, sjov og udfordring. Mærker inden oprykning september 2014: Førstehjælp, Klar dig selv, 5 km. Arrangementer udover vores mandagsmøder: Tænkedag, Lodseddelsalg, Sct. Georgs Dag, Pinselejrtur til Forlev Spejdercenter og Høstmarkedet. Med venlig hilsen og i ønsket om fortsat godt spejderarbejde, Anne Mette, Mette, Lisbeth og Jeannett

12 Minigrenen Ry Skovmus beretning. I starten af 2013 var vi 29 Skovmus og 6 ledere og 1 hjælper. I slutningen af året var 26 Skovmus og 5 ledere. Der er mange som skal rykke op til Fjeldrotterne til oprykningen, så der er ikke mange tilbage. Vi er en del af Det Danske Spejderkorps som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, som er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskelig ansvar i det danske samfund og ude i verden. Det prøver vi på gennem Spejdermetoden, som består af 8 punkter: Oplevelser, Friluftsliv, Patruljeliv, Learning by doing, Værdier, Medbestemmelse og ansvarlighed, Aktiviteter og færdigheder samt Samfundsliv. Oplevelser Som spejder får vi nogle oplevelser som kan være svære at få i andre sammenhænge. Det at være en del af noget større, oplever vi ved at være på minidivi sammen med resten af Divisionen. Det skal vi engang i maj, datoen er ikke endeligt vedtaget endnu, heller ikke hvor vi skal afholde det. Vores sommerlejr skal i år gå til Houens Odde Spejdercenter i uge 28, vi tager afsted den 5 8. juli, der vil vi møde mange andre spejdere, også fra andre spejderkorps, så vi oplever at fx. Morgensamling kan foregå på forskellige måder. Det var også noget af en oplevelse for mange at skulle på natløb (refleksløb) på vores fælles hyttetur sammen med Musene her i efteråret. Friluftsliv Vi er så meget ude som spejder som vi overhovedet kan, så derfor er det vigtigt at spejderne har tøj på efter vejret, det er ikke sjovt at fryse. Vi lærer også at værne om naturen. På minidivi, i Gyvelhytten og på sommerlejren sover vi ude i telte og sheltere, så der vi tættere på naturen end på andre tider. Patruljeliv Da der ofte mangler nogle børn på de enkelte hverdagsmøder har vi valgt at arbejde med forholdsvis store patruljer på 6 7 børn. Ved at være en del af en patrulje gives mulighed for at lære at ikke alle er ens og Skovmusene lærer at lytte til hinanden, samt at respektere andres meninger og

13 holdninger, at løse en opgave i fællesskab, også at kunne acceptere at det måske ikke altid lykkedes og så efterfølgende evaluere på det (sammen med os voksne). Learning by doing Spejderne lærer ved at gøre tingene selv. De lærer at bygge et bål op fra bunden, tænde det op og holde liv i det. De er med til at lave mad over bål og inden da at forberede ingredienserne til måltidet, både på et hverdagsmøde og på ture/lejre. Mange af aktiviteterne laver de også i patruljerne, de hjælper også med at lave lejrplads og lejrarbejder. Værdier Når vi har Tænkedag, som er den 22. Februar, Lord og Lady Baden Powells fødseldage, vi giver vi 2 kr for hvert år vi har været spejder, pengene bliver så sendt som hjælp til det spejderarbejde i det land som DDS arbejder sammen med så der bliver mulighed for godt spejderarbejde til mange flere. På Sct. Georgsdag den 23. April, hører vi sagnet om Sct. Georg som hjalp en hel landsby mod dragen uden at skulle have noget til gengæld. Vi vil gerne lære spejderne at man godt kan hjælpe andre uden at forvente at få noget for det. Vi aflægger også den dag hvert år Spejderløftet. Se forsiden af hæftet at være spejder i 1. Ry Gruppe. Vi samler ind i Spejderhjælpsugen som er en uge i september, hvor Skovmusene aftaler med deres forældre/bedsteforældre eller naboer/familiens venner om at de skal lave et eller andet fx. Samle æbler, rydde op på deres værelse osv. og det beløb som de så får for det, bliver sendt til DDS som så sender pengene til det land som spejderkorpset støtter. Medbestemmelse og ansvarlighed Sidste år startede vi med at patruljelederen/assistenten skulle krydse af i et skema, det tog de godt imod, så det fortsætter vi med, nu er det bare alle i patruljen som gør det, de har også lavet deres eget navn på patruljen og råb.

14 De lærer også at det er vigtigt, at man i patruljen er nødt til at være en god kammerat, vise hensyn til hinanden og være hjælpsom, det er en fortløbende proces vi arbejder med, og jo ældre spejderne bliver, jo bedre bliver de til at erkende egne styrker og svagheder i patruljesammenhæng. Aktiviteter og færdigheder Hvert spejderår starter vi med at alle nye spejdere skal tage knivbevis og savbevis og selvfølgelig løbende for dem som starter senere. Som noget nyt skal 2. års Skovmus tage øksebevis ved os og de tager så beviset lige før sommerferien. Hvert år øver Skovmusene også diverse forskellige knob, da de bruges til mange opgaver i spejderregi, de kan også bruges andre steder end ved spejder. Vi skal have Udeliv i mørke, senere skal vi have et orienteringsforløb. Det at kunne klare sig selv og hjælpe andre er også noget vi arbejder med og at kunne bruge det de lærer i andre sammenhænge end ved spejder. Vi har også et forløb omkring Sundhed og hvad det betyder for vores helbred, hvor Skovmusene og vi ledere hver laver en kontrakt, som bliver udfyldt; og til sidst i forløbet finder vi ud af om vi evt. har sat målet for højt. Samfundsliv Skovmusene er med i Spejderhjælpsugen, støtten er med til at hjælpe børn og unge som ikke har de samme muligheder som danske børn. Som fx. ikke kan gå i skole. Skovmusene skal i år lære lidt om Grønland, Rusland, måske også om andre lande. I det nære samfund skal vi op til SuperBrugsen, hvor vi sammen med Musene skal være en del af et fastelavnsarrangement lørdag den 1. marts. Vi skal heller ikke glemme at uden jer forældre kunne meget af dette ikke lade sig gøre, så I skal have stor tak for hjælpen. Skovmushilsen Casper, Ulla, Lene, Henrik og Anita

15 Minigrenen Ry Mus beretning. Siden Musenes opstart i september 2013 er vi blevet 24 Mus spejdere, 2 hjælpeledere fra troppen og 4 voksne ledere. Musene er fordelt i 3 patruljer. Nogen spejderdage arbejder vi i patruljerne, men andre gange laver vi fælles aktiviteter for alle. På alle vores møder synger vi et par sange, og når der er tid, leger vi også forskellige lege. Hos musene arbejder vi med at øve os i at være en god spejderkammerat og i at samarbejde i patruljen samtidig med, at den enkelte kan udvikle sig og øve sig i at turde nye ting. Spejderliv er også udeliv, og vi prøver at være ude så meget som muligt, så musene lærer at færdes i naturen og lærer om naturens ressourcer. I 1. Ry gruppe er der også forskellige traditioner vi er med til. Den 20. februar er det Tænkedag sammen med resten af gruppen og Musene har sammen med Skovmusene ansvar for afholdelse af fastelavnsarrangement ved Superbrugsen. Efterårets aktiviteter har vi tidligere skrevet om i Stammen. Forårets aktiviteter kommer til at lede op til årets spejder sommerlejr. Her i januar er vi startet ud med at lave bestikposer. Bestikposerne bliver dekoreret med fine malerier. De skal bruges til, at Musene kan holde styr på egne tallerkener, kop og bestik på ture. Resten af vinteren og til foråret skal vi arbejde med at tage tre mærker. Det er sundhedsmærket og klar dig selv mærket samt 10 km. vandremærke. Der bliver en lille weekend overnatning i foråret og på sommerlejren kan Musene rigtig opleve det at ligge i telt og være ude hele tiden samt opleve at ligge i lejr med sine spejderkammerater.

16 Juniorgrenen Ry Fjeldrotters beretning blev året hvor Fjeldrotteprofilen ændrede sig markant, vi begyndte året med 9 piger og 4 drenge, og sluttede året med 3 piger og 17 drenge. Det giver lederne udfordringer i forhold til det program, der blev lagt i januar 2013, vi har efter sommerferien måtte ændre programmet, så det igen passer til den spejderprofil der pt. er gældende. Gennem vores spejderarbejde lægger vi især vægten inden for to store hovedområder klar dig selv og samarbejde. Samarbejdet udmøntes gennem patruljearbejdet, og netop derfor måtte programmet ændres så det udvikler spejderne, med udgangspunkt i der hvor de er lige nu. Gennem patruljearbejdet lærer spejderne at lytte til hinanden og respektere andres meninger og holdninger. De arbejder med egne forslag, og disse bliver til spejderarbejde, hvor fjeldrotterne selv har ansvaret for planlægning og gennemførelse, med lederne som vejledere og facilitatorer. Som medlem af en patrulje er man nødt til at være en god kammerat, vise hensyn over for andre og være hjælpsom. Efterhånden som spejderne bliver ældre, bliver de bedre til at erkende egne styrkeområder, og de bliver bedre til at byde ind med ideer til patruljens arbejde. I aktiviteter under overskriften klar dig selv lægger vi vægt på færdigheder, der også kan bruges uden for spejderlokalet. Spejdere er friluftsmennesker, og derfor er færdighederne ofte valgt, så de kan bruges inden for dette område, vi vil gerne give spejderne mulighed for at kunne handle, hvis de står i en uvant situation stor som lille. Derfor arbejder vi bl.a. med førstehjælp og orientering. På lejre bygger vi selv de ting, der får en lejr til at fungere, det giver en særlig tilfredsstillelse at få en idé, der vil gøre en spejderlejr mere bekvemmelig, udføre idéen og se at det virker. At give spejderne mulighed for at tage ansvar, vægter vi højt i vores program, og det er glade ledere der på en lejr oplever spejdere, der selv bemærker at nu mangler vi brænde, eller vand, eller det er tid til at få lavet aftensmad, eller yder lidt mere når de kan se at en anden ikke har mere overskud.

17 At være spejder er også, at være en del af nogle spejdertraditioner, nogle kun for Fjeldrotterne, som vore rammer omkring møderne med klarmelding, lege og spejderbror til afslutning, andre gælder for hele gruppen, som juleturen og høstmarkedet, andre igen for alle spejdere i hele landet, som spejderhjælpen og spejdernes lejr og endelig er der traditioner som er fælles for alle spejdere i hele verden, som tænkedag. På de ugentlige møder arbejder vi 1½ time, så det er på turene og især sommerlejren, hvor patruljerne oplever det at være spejder, i stedet for blot at gå til spejder. Vi begyndte Fjeldrotteåret med et brainstormmøde, og weekenden efter var lederne på planlægningstur. Programmet for 2014 vil derfor bære præg af aktiviteter, der er en blanding af spejderfærdigheder, samarbejde, klar dig selv aktiviteter og spejdertraditioner, derudover skulle Fjeldrotterne meget gerne kunne se, at de i høj grad har sat fingeraftryk på årets program. Fjeldrotter vær beredt (Vi er altid beredte: Helene, Steffen, Torben, Ole, Leon, Annette og Lotte)

18 Spejdergrenen Ry Trops beretning Vi har i løbet af 2013 fået en ny sammensætning af Tropsledelsen, idet vores yngste mand, Lars, valgte at stoppe som leder for at hellige sig familien; til gengæld har vi fået et stort ønske opfyldt med et kvindeligt islæt, da Irene trådte til som fast leder lige inden sommerlejren og der fik Irene så sin ilddåb som leder for en stor flok store teenage spejdere ; ) På nuværende tidspunkt består Troppen af 4 patruljer og 36 spejdere. Vi har arbejdet en del med at omstrukturere programmet efter at have evalueret på de resultater vi har opnået i 2013: Der blev stadig lavet for mange 'vi laver mad indendørs' aktiviteter, og for få 'vi øver os i spejderfærdigheder' aktiviteter, så nu har vi valgt at køre et mere stramt og struktureret program, hvor vi mødes med Patruljeledere og assistenter inden hvert møde, og i fællesskab sikrer at detailplanlægningen aftenens møde er helt i orden. I troppen lægger vi stor vægt på ansvar, uddelegering, kommunikation, samarbejde og ikke mindst udfordringer, oplevelser og kunsten at kunne klare sig selv, selv under uforudsete omstændigheder. Så i bund og grund bygger vi videre på det de lærte som Fjeldrotter, Skovmus og Myrer. Dette skulle gerne komme til udtryk på patruljemøderne, hvor patruljerne selv har ansvaret for at få detailplanlagt, skaffet materialer og udført møderne. Dette gør, at de er nødt til at lytte til hinanden og have en gensidig respekt for hinanden. Og ved at give PL/PA'erne fælles udfordringer og oplevelser, får de et fællesskab. Dette fællesskab skal de så bruge til at støtte og hjælpe hinanden med at køre patruljerne. Vi benytter os også gerne af DDS s kurser til at uddanne os selv og vores spejdere. Hvert år i efterårsferien bliver alle Tropsspejdere tilbudt at tage på en uges ledelses kursus. Disse kurser foregå forskellige steder i landet, og de kaldes PLAn. Gruppen giver et stort tilskud hertil, og de spejdere der tager af sted, får en oplevelse for livet og vi får nogle dygtigere og mere engagerede spejdere tilbage. Vi ser gerne at hver patrulje kommer af sted på 2 patruljeture i løbet af året. Det er nemlig med til at styrke sammenholdet i patruljen, ved at man lærer de andre meget bedre at kende, og så er det en god udfordring for PL/Pa erne at skulle afholde sådan en tur.

19 I troppen som helhed vil også gerne af sted på flere ture hvert år, så vi har planlagt to ture i foråret, den ene er en vandretur, kaldet en 100km tur. Her er turens formål at gå så langt du kan på 30 timer, inklusiv 6 timers søvn; en gentagelse af efterårets succes. Det er en optakt til årets sommerlejr, som går til Østrig, hvor vi skal ned og vandre i Alperne. Hver gren har en aktivitet i forbindelse med loppemarkederne i Superbrugsen, og til Troppens marked i foråret skal patruljerne planlægge et 'spejderløb' som en aktivitet for hele familinen her kan alle komme og prøve kræfter med de opgaver, som spejderne selv synes er de allerbedste. Et lille hyggelig løbe eller gåtur hvor spejderne virkelig kan vise Ry, hvad det er vi arbejder med. Vores aktiviteter i troppen er med til at forsætte uddannelsen af vores spejdere, så de bliver klar til deres tid som aktive senior spejdere. I Gruppen, divisionen og i korpset. Tropsledelsen Irene, Claus og Jan

20 Seniorgrenen Klan A!'s Beretning Når et nyt år står for døren, så giver det som regel mening at bruge lidt tid på at tænke lidt over de ting der er sket i det foregående år, og samtidig tænke nogle fornuftige tanker om hvad det nye år skal bringe. Vi har i klanenn oplevet en ret støt medlemstilgangg og i skrivende stund tæller vi ikke færre end 39 medlemmer, spredt ud over det ganske danske land. Ikke alene er vi den største gren i gruppen, men, måske mere interessant, så er vi også en af de største klaner i Korpset. Nuvel, størrelse er bestemt ikke alt, og vi har da også medlemmer der er meget passive og medlemmer der er meget aktive, og cirka alle niveauer ind i mellem. Det giver selvsagt nogle udfordringer at have en samlet gruppe med så forskellige tilgange, men vi har valgt at fokusere på fordelene ved at være mange, og ved at have en aldersspredning der er så stor som vores er. Det giver os nemlig mulighed for at trække på en hel masse erfaring, energi og, ikke mindst, kompetencer, som vi absolut ikke havde for 10 år siden, dengang klanen kun bestod af 4 medlemmer. Hvad har vi så brugt alle disse fantastiske egenskaber til? Tja, for 2013 står 3 projekter frem som værende vores hovedaktiviteter. Det drejer sig om vores arbejde med et teambuildingkoncept, vores sommerlejr, og gruppens juletur. Teambuilding var en ide der har været på tegnebordet i lang tid, men som nu blev realiseret. Tanken var, at vi igennem mange års spejderarbejde har prøvet rigtig mange forskellige aktiviteter til at fordre bedre samarbejde. Med baggrund i dette sammensattee vi et teambuilding event for eleverne på efterskolen i Glarbo. Dette var et projekt der ligger et stykke fra det vi ellers normalt har beskæftiget os med i Klanen, og det var ganske spændende at arbejde med andre end spejdere. Sommerlejren gik til Spejdercenteret Egemosen ved Farum. Denne gang valgte vi at lave turen deroverr til en roadtrip rundt i landet, hvorfor distancen fra Ry til Farum blev tilbagelagt på 4 dage, med stop ved Aabenraa, Nykøbing Falster og Slagelse. Lejren var som en andenn klassiskk spejderlejr, med mad over bål og overnatning i telt. Men da vi i Klanen gerne laver tingene en smule mere luksuriøst end de mindre grene, så skulle sommerlejren ingenlunde være en undtagelse. Og lejren endte også med at byde på et solsejl med hems, opvarmet pool og et meget udvidet lejrkomfur, der muliggjorde at vi, for første gang i Klanen, kunne byde på hjemmelavede croissanter, jordbærtærte og hjemmerøgede ørred på lejr. Gruppens juletur var i år et større projekt for Klanen, idet vi havde valgt at arrangere hele turen, og ikke kun natløbet. Det var en rigtig fed øvelse for Klanen at få lov at prøve krafter med noget andet end det vi plejer, og vores fornemmelse er også at lederne var

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt...

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt... Fremmødt Afmeldt Leon Sindberg, Maria Jensen, Jørgen Gammelgaard, Charlotte Thy, Lene Viberg Nielsen, Lis Bjerg Hermind, Michael Vestergaard, Birgitte Højland, Sissel Gammelgaard Steffen Brinch, Tanja

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 16. februar 2015 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Alex valgt til dirigent og Bettina valgt

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014

Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Billeder fra sommerlejren Gruppeblad - Pionererne 62. årg. September - Oktober - November - December Nr. 2 2014 Emilie indvier vores indgangsportal på sommerlejren Farvel og tak for denne gang til de små

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015

Hjortetakken. Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps. Program for Juni 2015 September 2015 Hjortetakken Hjortespring Gruppe Hareskov Division Det Danske Spejderkorps Program for Juni 2015 September 2015 Hjortespring gruppe netop nu Så nærmer endnu et halvår sig sin afslutning, og vi kan se frem

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Fra sommerlejr på Spejdernes Lejr i Holstebro Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Troppen EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk

Læs mere

Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30

Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30 Referat fra: Grupperådsmøde (General forsamling) i 2. Risskov søndag d. 9. marts 2014, kl. 13.00-14.30 Sted: Skjoldhøj Gruppens lækre område: Trueholmvej 10, True, 8381 Tilst Tilstede: Helle (Marius Efterskole),

Læs mere

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde

Rikke Pedersen, ikke på valg. Nicolas Koppel, ikke på valg men ønsker at udtræde GRUPPERÅDSMØDE på Farmen v/klinteby Tonkawa-Stammen Søndag 23. februar 2014 kl. 10-12 (+ frokost kl. 12.30-13.30) (i forbindelse med gruppetur 22.-23.2. 2014 for alle spejderne) Dagsorden 1. Velkomst,

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1HELSINGOR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE BADEN- POWELL BESTYRELSEN Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup.

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Bjælken. 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015. Bjælken 1. Otterup 1. halvår 2015 www.1otterup. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Bjælken 1. Otterup gruppe 1. halvår 2015 1 Sådan bliver du spejder i 1. Otterup... Hvis du vil være spejder, skal du komme til et spejdermøde, du er meget velkommen.

Læs mere

Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015

Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Deltagere Sted og tid : Forældre, ledere og spejdere over 14 a r : Mødet afholdtes lørdag den 21. februar kl. 10.00-12.20 pa Rønde Efterskole. Dagsorden

Læs mere

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015

PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 PLAN FOR JUNIORE FREM TIL SOMMERFERIEN 2015 Torsdag 08-jan Vi rytter op ude. Vi flytter resten af juletræerne væk fra græsset og tager stilladset ned. Vi starter på at øve knob og besnøringer. Torsdag

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

DDS Hobro Gruppe OKT NOV DEC JAN 2015/16. Årgang 45 nr. 3. Gruppelederen skriver...

DDS Hobro Gruppe OKT NOV DEC JAN 2015/16. Årgang 45 nr. 3. Gruppelederen skriver... DDS Hobro Gruppe OKT NOV DEC JAN 2015/16 Årgang 45 nr. 3 Gruppelederen skriver... Der er sket store ting i Hobro Gruppe. Vi har nu familiespejd, og for første gang er der nu piger i gruppen. Rigtig hjertelig

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77

FUNDRAISING. Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 FUNDRAISING Peter Erkmann Køgespejderne peter@erkmann.dk peter@koegespejderne.dk Tlf. 20 10 10 77 Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Lederudvikling, undervisning, ledelse, bank, organisationsudvikling,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS En vejledning for førere Danske Baptisters Spejderkorps, Gl. Gugvej 21, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 62 50. E-mail: dbs@dbs.dk Spejderarbejdet tager udgangspunkt i 4

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014

Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udviklingsplan for Rolands Gruppe Periode: 01. Januar 2014-31. december 2014 Udarbejdet på baggrund af forslag til udviklingsplan, foreslået af ledergruppen Status pr. 06-01-2014, Version 7 Udviklingsplan

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen

Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Divisionsrådsmøde i Sydhav Divisionen Mandag d. 16. april 2012 på Kråruplund Trine bød velkommen til årets divisionsrådsmøde, og vi startede med en fællessang, som var blevet lavet på den nyligt overståede

Læs mere

Informationsbrev 2. Der bliver noget nyt. Der bliver noget vi kender. Det bliver fedt. Tarzan og Jane. Uge 28 på Brommecentret

Informationsbrev 2. Der bliver noget nyt. Der bliver noget vi kender. Det bliver fedt. Tarzan og Jane. Uge 28 på Brommecentret Der bliver noget nyt Der bliver noget vi kender Det bliver fedt Informationsbrev 2 Tarzan og Jane Uge 28 på Brommecentret www.metodistkirken.dk/spejder/tarzan-og-jane Bliv klar til Tarzan og Jane Om mindre

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Bellahøj 21st Barkings

Bellahøj 21st Barkings Bellahøj 21st Barkings ÅRSBERETNING 2014 OG PLANER 2015 Gruppeblad for Bellahøj 21st Barking (b21b.dk / facebook.com/b21b.dk) Absalon Division (absalondivision.dk) Det Danske Spejderkorps (dds.dk) Udgivet

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Tag-ud-og gem. Informationssider

Tag-ud-og gem. Informationssider Tag-ud-og gem Informationssider Nu starter årets store spejder begivenhed!! På disse sider om Blå Sommer 2009 vil vi komme med praktiske oplysninger, som er specifikke for 1. Ry Gruppe. De generelle oplysninger

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere