Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom. nger om. og fordeles. i 2014."

Transkript

1 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige udvikling i 1. Ry Gruppe, og hvordan vores indtægter skaffes og fordeles i 2014.

2 Dagsorden grupperådsmøde (generalforsamling) 14. marts valg af dirigent og referent. 2. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. (Se side 6 og frem) 3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2013 til godkendelse (Se side 4 og 5). 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før grupperådsmødet. 1. Planer for 2014 i 1.Ry Gruppe 2. Vedtagelse af budget for 2014 (se side 4) og fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes. 5. Valg til bestyrelsen af: 1. Kasserer 2. bestyrelsesmedlemmer 3. to suppleanter 4. to unge 6. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet Til rådsmødet kan du deltage og stemme, hvis du er: Forælder til en spejder Spejder og fyldt 15 år Bestyrelsesmedlem Spejderleder 7. valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet 8. valg af revisor og en revisorsuppleant. 9. eventuelt Bestyrelsen består af de valgte forældrerepræsentanter, 2 ledere (den ene skal være gruppeleder), og to unge under 23 år. Bestyrelsen ser i øjeblikket således ud: Formand: Maria Katja Jensen. Kasserer: Peter Kaag. Unge i styrelsen: Karoline Hinkbøl og Anne Toftegaard Forældrerepræsentanter: Hanne Møller Andersen, Irene Bjerum Paulsen, Nanna Aage Lundsgaard og Charlotte Thy Suppleanter: Ulrik Ramsing og Søren Handberg Ledere: Jan Løvheim og Leon Sindberg Hanne og Irene er blevet ledere, og kan derfor ikke fortsætte som forældrerepræsentanter. Nanna, Charlotte, Ulrik og Søren er på valg, og genopstiller. Peter genopstiller ikke. Jan udtræder som lederrepræsentant i bestyrelsen og erstattes af gruppeleder Lene Viberg Nielsen.

3 KOM TIL GRUPPERÅDSMØDE OG SPEJDER FREDAG (generalforsamling) Fredag den 14 Marts 2014 kl til afholdes der Grupperådsmøde i 1. Ry Gruppe spejdernes generalforsamling. Alle forældre og spejdere er velkomne til både at deltage i fredags aftenshygge og selve rådsmødet på Lynghoved. o Kl : Let aftensmad & rundvisning på Lynghoved (Spejdersuppe på bål, flutes, øl & sodavand) o kl ; Rådsmøde o Mens der er rådsmøde ser alle spejdere Disney Sjov på storskærm og spiser guf Få dit spejderbarn til at vise rundt på Lynghoved. Der vil være ledere og hyttefædre til at vise hvilke rum, der bruges til hvad og hvad alt vores gode materiel bruges til. Der bruges bl.a. en del rafter og sisal til mange spændende projekter.

4 RESULTATOPGØRELSE OG BUDGET Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Budget 2014 INDTÆGTER Medlemskontingenter Salg af tørklæder, tøj mv Tilskud, Skanderborg Kommune Aviser Flag, skilte, borde og bænke Høstmarked Øvrige markeder Annoncer, Stammen Andre indtægter / Lodsedler Renteindtægter mv Frys Julemarked Kvickly bagger Service Overført fra hensættelser Indtægter i alt UDGIFTER Korpskontingent Divisionskontingent Tur, møder og sommerlejre Fællesarrangementer Andre udgifter / matrialer depot Uddannelse incl. Transport Hytteleje, i alt Renovation, vand og forsikring Vedligeholdelse, rengøring L h d El, incl. varme Nyanskaffelser Drift af trailere Kørselsgodtgørelse Telefon, porto, papir, mv Gaver o.lign Børnefonden Gyvelhytten PR-Aktiviteter / arrangementer Hensættelse til byggeprojekt UDGIFTER I ALT RESULTAT

5 Balance pr Aktiver: Likvid beholdning: Bankkonto Tilgodehavender: Tilgodehavende kontingent Forudbetalt hytteleje Andre tilgodehavende Aktiver i alt Passiver: Skyldige omkostninger: Korps / Division Andre skyldige omkostninger Hensættelser: Byggeprojekt Sommerlejre Egenkapital: Saldo primo Årets resultat Passiver i alt Gruppeledere Formand Kasserer Leon Sindberg / Lene V. Nielsen Maria Katja Jensen Peter Kaag

6 VIGTIGE DATOER I 1. RY GRUPPE I 2014 Uge 7. Man søn Vinter ferie 20/2 Torsdag Tænkedag /2 Lørdag : LODSEDDELSALG start 1/3 Lørdag Fastelavn v. Superbrugsen (Mus og Skovmus) 3/3 Mandag FORÆLDREMØDE TROPPEN 8 9/3 Weekend Skole cup 11/3 Tirsdag Generalforsamling FryS på Lynghoved 14/3 Fredag Rådsmøde på Lynghoved 15/3 Lørdag Gymnastikopvisning 21 23/3 Weekend Apokalyseløb (troppen) 29 30/3 Weekend Hyttetur (fjeldrotter) 14 21/4 Uge 16 Påske ferie skolerne 23/4 Onsdag Sct. Georgsdag /4 Lørdag Forårsmarked ved Superbrugsen (Troppen) 2 4/5 Weekend Patruljeweekend (Troppen) 15 18/5 Sværdkamp (Klan) Bededags ferie 23 25/5 weekend Divi: Fjeldrotter weekend Divi: Skovmus 6 9/6 Pinse Bispestaven og Indaba (Troppen) 12/6 torsdag Skolefest Mølleskolen 14/6 Lørdag Arbejdslørdag (Alle) 14 15/6 Weekend vandremærkeweekend 20 21/6 Weekend Gyvelhytten (fjeldrotter) 27/6 Fredag Sidste skoledag sommerferie 5 8/7 Uge 28 Sommerlejr Mus og Skovmus 5 12/7 Uge 28 Sommerlejr Fjeldrotter Thurøbund 12 20/7 Uge 29 Sommerlejr Troppen?? Sommerlejr, Klan 11/8 Mandag Første skoledag 17/8 Søndag Bygge Høstmarkeds vartegn (Troppen) 22 24/8 Solaris (Troppen) 25 29/8 Hele ugen Opbygning Høstmarked /8 Weekend Høstmarked 2014 og oprydning 2/9 Tirsdag Oprykning /9 Weekend Nathejk (Troppen) 15 21/9 Hele ugen Spejderhjælpen (alle grene) 4/10 Lørdag Gildeløb (Mikro og Mini) 3 5/10 3 5/10 Weekend Weekend Dilleløbet (Troppen) Hyttetur (Fjeldrotter) 13 19/10 Efterårsferie PLAN kurser (Troppen) 18/10 Lørdag Halloween ved Superbrugsen (Myrer) 14 16/11 weekend Fenris løbet (Troppen) 21 23/11 Weekend Juletur til Sletten (alle grene) 29/11 Lørdag Julemarked ved SuperBrugsen (Fjeldrotter)

7 Formandens beretning var et spare år. Vi havde haft nogle år med mange dyre aktiviteter såsom Schweiz tur, Blå Sommer og 2012 lejren og derfor blev 2013 holdt lidt på lavt blus. Lavt blus i 1. Ry Gruppe sammenhæng er udgifter på 427 tusinde, men stadig med et overskud på 62 tusinde. Spare året blev valgt af to grunde der skal være penge til at bygge nye lokaler og så skal Troppen på tur til udlandet. I bestyrelsen har udvikling og engagement været det, der har fyldt mest på vores møder. Udvikling både i form af udviklingsplaner for spejderarbejdet samt udvikling af vores fysiske planer; nemlig udbygningen af Lynghoved. Engagement i form af deltagelse af det fælles arbejde det er, at drive så stor en spejdergruppe som vores. Arbejdet med udviklingsplaner for gruppen har været med til at afstemme vores forventninger til hvad en plan skal kunne og hvad den skal bruges til. Planen bliver fremlagt på Rådsmødet. De fysiske udviklingsplaner for Lynghoved er nu kommet igennem myndighedsgodkendelse, så nu skal vi bare have lavet budgetter og rejse nogle penge. Enhver forening med respekt for sig selv vil uvægerligt komme ud i problemer med for mange ambitioner og for få hænder. Sådan er det også hos os. Der er 178 spejdere i gruppen. Der er over 300 mennesker som har tilknytning til gruppen enten som spejder, leder, forældre, FRyS medlem eller hyttefar. Det betyder at vi har over 600 hænder at gøre godt med! Men, når der er arbejdsdag, så kommer der 20 mennesker og når der er høstmarked og de andre loppemarkeder, så er det småt med frivillige. Jeg kan godt forstå, at man har travlt. Jeg kan bare ikke forstå hvordan man kan være bekendt, at sende sit barn på lejr for nogle penge, som andre har samlet ind og med en leder som bruger sin ferie på at give andres børn, dit barn, en stor oplevelse. I det mindste, så kan man da sørge for at ens spejderbarn på 10 år og opefter deltager i hele spejderarbejdet også arbejdsdagene. Hvis alle tager en tørn bare en gang eller to om året, så kan vi virkelig udrette noget og undgå at drive rovdrift på de mennesker der i dag er de bærende kræfter i gruppen. Status for 2013 er: Vi er stadig en af landets største grupper Det er attraktivt at være spejder hos os der er venteliste i nogle grene Vi har en god økonomi Vi har mange muligheder men mangler arbejdskraft I 2014 skal der igen være Gang i Den 2013 blev året hvor 1. Ry Gruppe kom på Facebook. Vi findes her:

8 Gruppeledelsens beretning 2013 har været endnu et godt år i 1. Ry Gruppe. Gruppen har ikke været på en kæmpe lejr som i 2012, men som en af de mindre spejdere sagde: Det var den bedste sommerlejr, jeg har været på, fordi det var mere fredeligt på en lille lejr, sådan rigtigt hyggeligt. I årets løb er 1. Ry Gruppe vokset fra 155 til 178 spejdere. Vi har oprettet en ny minigren, Ry Mus, for at tilgodese den vedvarende strøm af børn, som gerne vil være spejdere. Så der er lige nu omkring 50 spejderbørn i minigrenen. Vi vil gerne holde fast i traditionerne, som vi har i 1. Ry gruppe, hvor vi holder møder og tager på ture på tværs af grenene. De fælles arrangementer er Tænkedag, Sct. Georgsdag, Vandremærkeweekend, Høstmarkedet, Oprykning og den årlige Juletur. Disse fællesdage er sjove og træner kammeratskabet, opfordrer til at tage ansvar og er udfordrende for både store og små spejdere. Den røde tråd, som grenene arbejder efter, er blevet revideret så den passer til tiden. De forskellige ledere har rettet til og lavet aftaler, så vi ikke arbejder med de samme ting, og forbereder børnene på den bedst mulige måde til at rykke op i næste gren. Det bliver spændende at komme i gang med de nye programmer, som lederne udarbejdede på vores årlige lederweekend. Planerne er sendt ud til forældrene i de respektive grene. Og i år planlægger Troppen deres sommerlejr til udlandet. Det bliver forhåbentlig en uforglemmelig spejderoplevelse for de der kommer med på turen. Ved indgangen til 2014, var vi 24 ledere og 6 unge hjælpere. Det er en stor flok, men uundværlige for at kunne lave det vi gør. Vi vil gerne stadig lave spændende ugemøder og ture for spejderne. Dette kan bedst lade sig gøre med en god stor ledergruppe, hvor alle kan deltage på deres individuelle niveau. Jo flere vi er, jo nemmere er det at løfte opgaven. Til oprykningen har vi to ledere, der går på pension fra ledertjansen. De har dog stadig lyst til at fortsætte den frivillige indsats ved 1. Ry Gruppe, og bliver derefter hytteforældre ved Lynghoved. Vi fortsætter vores fungerende samarbejde med SuperBrugsen, hvor vi har råderet over noget af deres lagerplads, og afholder så til gengæld arrangementer 4 gange om året. I 2014 er de 4 arrangementer blevet fordelt imellem grenene, som så hver især står for afviklingen, sammen med F.Ry.S og hyttefædrene. Disse arrangementer kunne ikke blive til noget uden hjælp fra Hyttefædrene og 1. Rys Støtteforening (F.Ry.S), som laver et uvurdeligt arbejde med lopperne til markederne og hjælper med afvikling af disse.

9 Arrangementerne giver en rigtig god indtægt til Gruppen, som gør at der er penge til at lave fede spejderaktiviteter. Vi kan indkøbe det nødvendige materiel og som i 2014 at sende de store spejderbørn på udlandstur. I små arbejdsgrupper er der blevet brugt en del tid på at få udbyggelsesplanerne af Lynghoved til at tage form. Selve arbejdet med tilbygningen regner vi med at starte op i dette år. Det bliver spændende at følge udviklingen af de nye faciliteter. Når det hele kommer igang håber vi, at der er forældre, som vil give nogle timers arbejde med at støbe og slå søm i. I 2014 vil vi fortsat gøre 1. Ry Gruppe synlig i nærmiljøet. Vi vil arbejde på at få flere artikler med i lokale aviser, som fortæller om aktiviteter og oplevelser med børnene og hvad der ellers foregår i Gruppen. Vi skal bruge hjemmesiden mere aktivt og gøre den til en levende og spændende formidling fra 1. Ry Gruppe. Vi vil også gerne opfordre de unge til at bruge 1.Ry Gruppes Facebookside mere. Vi forventer at kunne deltage i lokale arrangementer i Ry City, i det omfang at vi har ledere og frivillige. Motivationen for at arbejde i en frivillig baseret forening handler om, hvad den enkelte har lyst til at engagere sig i. Nogle er her for at udvikle forskellige kompetencer i arbejdet med børn, andre for at gøre en forskel for de børn, som vil være spejdere og så ikke mindst dem vis egne børn er eller har været spejdere i 1. Ry Gruppe. Det vigtigste er, at alle kan være med. I 2014 håber vi på, at kunne styrke opbakningen fra alle jer, der sender jeres børn til spejder hver uge. Vi er en driftig gruppe med mange tiltag, men tingene kan ikke blive ved med at ske, hvis der ikke tilføres nye hænder. Vi håber på, at få flere forældre til at deltage ved alle tiltag for at styrke gruppen. Det være sig markederne ved Superbrugsen, Høstmarkedet, der afholdes på Lynghoved som altid, samt de små projekter, der kommer med vedligeholdelsen af Lynghoved og Gyvelhytten. Uden disse arrangementer, ville det blive en noget anden dagsorden for spejderarbejdet. Derfor har vi brug for hjælp til at holde hjulene i gang og skabe de bedst mulige rammer for spejderne i 1. Ry Gruppe. Tak for samarbejdet og indsatsen i det gamle år. Vi glæder os til at være med til det, der kommer til at ske i Spejderhilsen fra Gruppelederne Leon og Lene

10 Mikrogrenen Myrernes beretning. Vi startede efter sommerferien 2013 med ca. 25 børn og ledere: Casper, Hanne, Anne og Jeannett. Vi havde i forsommeren været på Pinsetur til Forlev Spejdercenter, der ligger lidt uden for Skanderborg, i naturskønne omgivelser, ovenpå et højmoseområde. Casper var ikke med, men Annes mand, Claus (leder i Troppen), stødte til om dagen og overnattede hjemme. Forlev Spejdercenters tema lød denne gang: På oplevelser i H. C. Andersens verden, og børnene så ud til at befinde sig vidunderligt i den eventyrlige verden, også den, der hed skov og klatremuligheder i de omkringliggende omgivelser. Oprykning, myrer og lederstatus samt grentanker. Myrerne havde en stor flok, der skulle rykkes op til Mus og Skovmus. Myrer lederne Hanne og Anne rykkede også videre, da deres egne børn skulle rykke op. De blev hermed Museledere i en helt nystartet gren, sammen med 2 andre ledere. Caspers søn ønskede ikke længere at være spejder, hvorfor Casper også stoppede som leder i 1. Ry Gruppe. Allerede inden sommerferien stod det klart, at Jeannett igen ville stå alene som leder, hvis der ikke kom flere til. Og ved fælles hjælp lykkedes det at hverve Mette (mor til Myrespejder Olav), Anne Mette (mor til Myrespejder Katinka) og Lisbeth (helt ny i spejderverdenen og datter til Ole, leder ved Fjeldrotterne). Størstedelen af de ledere, der hverves til Myrerne (Mikrogrenen), er forældre, hvis børn selv bliver eller er Myrespejdere, og som enten rykker op i grenene sammen med deres børn, eller stopper efter 1 2 års spejderlederindsats. Mange nye ledere overraskes af de opgaver, der er forbundet med lederrollen (ud over deltagelse på selve møderne): forberedelse inden møderne, planlægning og indhold, indkøb, forældrekontakt, grensamarbejde, fællesarrangementer, leder og divisionsmøder, den skriftlige del, fx indlæg til Stammen og Årsberetning osv. Nogle stopper før tid af den årsag fordi de synes at spejderlivet bliver for omfattende i forhold til også at have et travlt privatliv.

11 Så meget vigtigere bliver det måske at få hvervet ledere, der ikke kun følges med deres egne børn, men som ønsker at blive som en fast ledergruppe, over en årrække, så der er mulighed for at få stablet et solidt og gensidigt udviklende lederarbejde på benene årets aktiviteter Med en stor flok af livlige og fantasifulde Myrer, har vi fokus på at gøre møderne overskuelige og lederstyrede. Det var ønsket, at børnene oplevede succes i form af opgaver, de magtede i forhold til alder og udviklingstrin. Succesen målte vi på glade, nysgerrige børn og et jævnt, stort fremmøde. Arrangementer vi har deltaget i: Spejderhjælpen, Græskar og Julemarked ved SuperBrugsen, Juletur til Sletten. Alt i alt et dejligt år med engagerede ledere og spejdere. Spejderlederplanlægningsweekend januar Anne Mette, Mette, Lisbeth og Jeannett repræsenterede Myrerne og fik sammen lavet det nye, fantastiske Myreprogram. Helt nyt tiltag er, at vi vil synge og øve mange nye (spejder )sange, så vi forhåbentligt bliver rigtig skrappe til at skråle med på sangene til fællesarrangementerne. Vi har aftalt at Myremøderne, der hvor det er muligt, skal foregå ude og i patruljer, 3 drenge og 1 pigepatrulje. Dette for at skabe overskuelighed, tryghed, genkendelighed, mere ro (i mindre grupper) og bedre plads til at udvikle selvstændighed, samarbejde og gruppeskabsfølelse. Fokus vil være på spejderværdierne: kammeratskab, ansvar, friluftsliv, sjov og udfordring. Mærker inden oprykning september 2014: Førstehjælp, Klar dig selv, 5 km. Arrangementer udover vores mandagsmøder: Tænkedag, Lodseddelsalg, Sct. Georgs Dag, Pinselejrtur til Forlev Spejdercenter og Høstmarkedet. Med venlig hilsen og i ønsket om fortsat godt spejderarbejde, Anne Mette, Mette, Lisbeth og Jeannett

12 Minigrenen Ry Skovmus beretning. I starten af 2013 var vi 29 Skovmus og 6 ledere og 1 hjælper. I slutningen af året var 26 Skovmus og 5 ledere. Der er mange som skal rykke op til Fjeldrotterne til oprykningen, så der er ikke mange tilbage. Vi er en del af Det Danske Spejderkorps som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, som er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskelig ansvar i det danske samfund og ude i verden. Det prøver vi på gennem Spejdermetoden, som består af 8 punkter: Oplevelser, Friluftsliv, Patruljeliv, Learning by doing, Værdier, Medbestemmelse og ansvarlighed, Aktiviteter og færdigheder samt Samfundsliv. Oplevelser Som spejder får vi nogle oplevelser som kan være svære at få i andre sammenhænge. Det at være en del af noget større, oplever vi ved at være på minidivi sammen med resten af Divisionen. Det skal vi engang i maj, datoen er ikke endeligt vedtaget endnu, heller ikke hvor vi skal afholde det. Vores sommerlejr skal i år gå til Houens Odde Spejdercenter i uge 28, vi tager afsted den 5 8. juli, der vil vi møde mange andre spejdere, også fra andre spejderkorps, så vi oplever at fx. Morgensamling kan foregå på forskellige måder. Det var også noget af en oplevelse for mange at skulle på natløb (refleksløb) på vores fælles hyttetur sammen med Musene her i efteråret. Friluftsliv Vi er så meget ude som spejder som vi overhovedet kan, så derfor er det vigtigt at spejderne har tøj på efter vejret, det er ikke sjovt at fryse. Vi lærer også at værne om naturen. På minidivi, i Gyvelhytten og på sommerlejren sover vi ude i telte og sheltere, så der vi tættere på naturen end på andre tider. Patruljeliv Da der ofte mangler nogle børn på de enkelte hverdagsmøder har vi valgt at arbejde med forholdsvis store patruljer på 6 7 børn. Ved at være en del af en patrulje gives mulighed for at lære at ikke alle er ens og Skovmusene lærer at lytte til hinanden, samt at respektere andres meninger og

13 holdninger, at løse en opgave i fællesskab, også at kunne acceptere at det måske ikke altid lykkedes og så efterfølgende evaluere på det (sammen med os voksne). Learning by doing Spejderne lærer ved at gøre tingene selv. De lærer at bygge et bål op fra bunden, tænde det op og holde liv i det. De er med til at lave mad over bål og inden da at forberede ingredienserne til måltidet, både på et hverdagsmøde og på ture/lejre. Mange af aktiviteterne laver de også i patruljerne, de hjælper også med at lave lejrplads og lejrarbejder. Værdier Når vi har Tænkedag, som er den 22. Februar, Lord og Lady Baden Powells fødseldage, vi giver vi 2 kr for hvert år vi har været spejder, pengene bliver så sendt som hjælp til det spejderarbejde i det land som DDS arbejder sammen med så der bliver mulighed for godt spejderarbejde til mange flere. På Sct. Georgsdag den 23. April, hører vi sagnet om Sct. Georg som hjalp en hel landsby mod dragen uden at skulle have noget til gengæld. Vi vil gerne lære spejderne at man godt kan hjælpe andre uden at forvente at få noget for det. Vi aflægger også den dag hvert år Spejderløftet. Se forsiden af hæftet at være spejder i 1. Ry Gruppe. Vi samler ind i Spejderhjælpsugen som er en uge i september, hvor Skovmusene aftaler med deres forældre/bedsteforældre eller naboer/familiens venner om at de skal lave et eller andet fx. Samle æbler, rydde op på deres værelse osv. og det beløb som de så får for det, bliver sendt til DDS som så sender pengene til det land som spejderkorpset støtter. Medbestemmelse og ansvarlighed Sidste år startede vi med at patruljelederen/assistenten skulle krydse af i et skema, det tog de godt imod, så det fortsætter vi med, nu er det bare alle i patruljen som gør det, de har også lavet deres eget navn på patruljen og råb.

14 De lærer også at det er vigtigt, at man i patruljen er nødt til at være en god kammerat, vise hensyn til hinanden og være hjælpsom, det er en fortløbende proces vi arbejder med, og jo ældre spejderne bliver, jo bedre bliver de til at erkende egne styrker og svagheder i patruljesammenhæng. Aktiviteter og færdigheder Hvert spejderår starter vi med at alle nye spejdere skal tage knivbevis og savbevis og selvfølgelig løbende for dem som starter senere. Som noget nyt skal 2. års Skovmus tage øksebevis ved os og de tager så beviset lige før sommerferien. Hvert år øver Skovmusene også diverse forskellige knob, da de bruges til mange opgaver i spejderregi, de kan også bruges andre steder end ved spejder. Vi skal have Udeliv i mørke, senere skal vi have et orienteringsforløb. Det at kunne klare sig selv og hjælpe andre er også noget vi arbejder med og at kunne bruge det de lærer i andre sammenhænge end ved spejder. Vi har også et forløb omkring Sundhed og hvad det betyder for vores helbred, hvor Skovmusene og vi ledere hver laver en kontrakt, som bliver udfyldt; og til sidst i forløbet finder vi ud af om vi evt. har sat målet for højt. Samfundsliv Skovmusene er med i Spejderhjælpsugen, støtten er med til at hjælpe børn og unge som ikke har de samme muligheder som danske børn. Som fx. ikke kan gå i skole. Skovmusene skal i år lære lidt om Grønland, Rusland, måske også om andre lande. I det nære samfund skal vi op til SuperBrugsen, hvor vi sammen med Musene skal være en del af et fastelavnsarrangement lørdag den 1. marts. Vi skal heller ikke glemme at uden jer forældre kunne meget af dette ikke lade sig gøre, så I skal have stor tak for hjælpen. Skovmushilsen Casper, Ulla, Lene, Henrik og Anita

15 Minigrenen Ry Mus beretning. Siden Musenes opstart i september 2013 er vi blevet 24 Mus spejdere, 2 hjælpeledere fra troppen og 4 voksne ledere. Musene er fordelt i 3 patruljer. Nogen spejderdage arbejder vi i patruljerne, men andre gange laver vi fælles aktiviteter for alle. På alle vores møder synger vi et par sange, og når der er tid, leger vi også forskellige lege. Hos musene arbejder vi med at øve os i at være en god spejderkammerat og i at samarbejde i patruljen samtidig med, at den enkelte kan udvikle sig og øve sig i at turde nye ting. Spejderliv er også udeliv, og vi prøver at være ude så meget som muligt, så musene lærer at færdes i naturen og lærer om naturens ressourcer. I 1. Ry gruppe er der også forskellige traditioner vi er med til. Den 20. februar er det Tænkedag sammen med resten af gruppen og Musene har sammen med Skovmusene ansvar for afholdelse af fastelavnsarrangement ved Superbrugsen. Efterårets aktiviteter har vi tidligere skrevet om i Stammen. Forårets aktiviteter kommer til at lede op til årets spejder sommerlejr. Her i januar er vi startet ud med at lave bestikposer. Bestikposerne bliver dekoreret med fine malerier. De skal bruges til, at Musene kan holde styr på egne tallerkener, kop og bestik på ture. Resten af vinteren og til foråret skal vi arbejde med at tage tre mærker. Det er sundhedsmærket og klar dig selv mærket samt 10 km. vandremærke. Der bliver en lille weekend overnatning i foråret og på sommerlejren kan Musene rigtig opleve det at ligge i telt og være ude hele tiden samt opleve at ligge i lejr med sine spejderkammerater.

16 Juniorgrenen Ry Fjeldrotters beretning blev året hvor Fjeldrotteprofilen ændrede sig markant, vi begyndte året med 9 piger og 4 drenge, og sluttede året med 3 piger og 17 drenge. Det giver lederne udfordringer i forhold til det program, der blev lagt i januar 2013, vi har efter sommerferien måtte ændre programmet, så det igen passer til den spejderprofil der pt. er gældende. Gennem vores spejderarbejde lægger vi især vægten inden for to store hovedområder klar dig selv og samarbejde. Samarbejdet udmøntes gennem patruljearbejdet, og netop derfor måtte programmet ændres så det udvikler spejderne, med udgangspunkt i der hvor de er lige nu. Gennem patruljearbejdet lærer spejderne at lytte til hinanden og respektere andres meninger og holdninger. De arbejder med egne forslag, og disse bliver til spejderarbejde, hvor fjeldrotterne selv har ansvaret for planlægning og gennemførelse, med lederne som vejledere og facilitatorer. Som medlem af en patrulje er man nødt til at være en god kammerat, vise hensyn over for andre og være hjælpsom. Efterhånden som spejderne bliver ældre, bliver de bedre til at erkende egne styrkeområder, og de bliver bedre til at byde ind med ideer til patruljens arbejde. I aktiviteter under overskriften klar dig selv lægger vi vægt på færdigheder, der også kan bruges uden for spejderlokalet. Spejdere er friluftsmennesker, og derfor er færdighederne ofte valgt, så de kan bruges inden for dette område, vi vil gerne give spejderne mulighed for at kunne handle, hvis de står i en uvant situation stor som lille. Derfor arbejder vi bl.a. med førstehjælp og orientering. På lejre bygger vi selv de ting, der får en lejr til at fungere, det giver en særlig tilfredsstillelse at få en idé, der vil gøre en spejderlejr mere bekvemmelig, udføre idéen og se at det virker. At give spejderne mulighed for at tage ansvar, vægter vi højt i vores program, og det er glade ledere der på en lejr oplever spejdere, der selv bemærker at nu mangler vi brænde, eller vand, eller det er tid til at få lavet aftensmad, eller yder lidt mere når de kan se at en anden ikke har mere overskud.

17 At være spejder er også, at være en del af nogle spejdertraditioner, nogle kun for Fjeldrotterne, som vore rammer omkring møderne med klarmelding, lege og spejderbror til afslutning, andre gælder for hele gruppen, som juleturen og høstmarkedet, andre igen for alle spejdere i hele landet, som spejderhjælpen og spejdernes lejr og endelig er der traditioner som er fælles for alle spejdere i hele verden, som tænkedag. På de ugentlige møder arbejder vi 1½ time, så det er på turene og især sommerlejren, hvor patruljerne oplever det at være spejder, i stedet for blot at gå til spejder. Vi begyndte Fjeldrotteåret med et brainstormmøde, og weekenden efter var lederne på planlægningstur. Programmet for 2014 vil derfor bære præg af aktiviteter, der er en blanding af spejderfærdigheder, samarbejde, klar dig selv aktiviteter og spejdertraditioner, derudover skulle Fjeldrotterne meget gerne kunne se, at de i høj grad har sat fingeraftryk på årets program. Fjeldrotter vær beredt (Vi er altid beredte: Helene, Steffen, Torben, Ole, Leon, Annette og Lotte)

18 Spejdergrenen Ry Trops beretning Vi har i løbet af 2013 fået en ny sammensætning af Tropsledelsen, idet vores yngste mand, Lars, valgte at stoppe som leder for at hellige sig familien; til gengæld har vi fået et stort ønske opfyldt med et kvindeligt islæt, da Irene trådte til som fast leder lige inden sommerlejren og der fik Irene så sin ilddåb som leder for en stor flok store teenage spejdere ; ) På nuværende tidspunkt består Troppen af 4 patruljer og 36 spejdere. Vi har arbejdet en del med at omstrukturere programmet efter at have evalueret på de resultater vi har opnået i 2013: Der blev stadig lavet for mange 'vi laver mad indendørs' aktiviteter, og for få 'vi øver os i spejderfærdigheder' aktiviteter, så nu har vi valgt at køre et mere stramt og struktureret program, hvor vi mødes med Patruljeledere og assistenter inden hvert møde, og i fællesskab sikrer at detailplanlægningen aftenens møde er helt i orden. I troppen lægger vi stor vægt på ansvar, uddelegering, kommunikation, samarbejde og ikke mindst udfordringer, oplevelser og kunsten at kunne klare sig selv, selv under uforudsete omstændigheder. Så i bund og grund bygger vi videre på det de lærte som Fjeldrotter, Skovmus og Myrer. Dette skulle gerne komme til udtryk på patruljemøderne, hvor patruljerne selv har ansvaret for at få detailplanlagt, skaffet materialer og udført møderne. Dette gør, at de er nødt til at lytte til hinanden og have en gensidig respekt for hinanden. Og ved at give PL/PA'erne fælles udfordringer og oplevelser, får de et fællesskab. Dette fællesskab skal de så bruge til at støtte og hjælpe hinanden med at køre patruljerne. Vi benytter os også gerne af DDS s kurser til at uddanne os selv og vores spejdere. Hvert år i efterårsferien bliver alle Tropsspejdere tilbudt at tage på en uges ledelses kursus. Disse kurser foregå forskellige steder i landet, og de kaldes PLAn. Gruppen giver et stort tilskud hertil, og de spejdere der tager af sted, får en oplevelse for livet og vi får nogle dygtigere og mere engagerede spejdere tilbage. Vi ser gerne at hver patrulje kommer af sted på 2 patruljeture i løbet af året. Det er nemlig med til at styrke sammenholdet i patruljen, ved at man lærer de andre meget bedre at kende, og så er det en god udfordring for PL/Pa erne at skulle afholde sådan en tur.

19 I troppen som helhed vil også gerne af sted på flere ture hvert år, så vi har planlagt to ture i foråret, den ene er en vandretur, kaldet en 100km tur. Her er turens formål at gå så langt du kan på 30 timer, inklusiv 6 timers søvn; en gentagelse af efterårets succes. Det er en optakt til årets sommerlejr, som går til Østrig, hvor vi skal ned og vandre i Alperne. Hver gren har en aktivitet i forbindelse med loppemarkederne i Superbrugsen, og til Troppens marked i foråret skal patruljerne planlægge et 'spejderløb' som en aktivitet for hele familinen her kan alle komme og prøve kræfter med de opgaver, som spejderne selv synes er de allerbedste. Et lille hyggelig løbe eller gåtur hvor spejderne virkelig kan vise Ry, hvad det er vi arbejder med. Vores aktiviteter i troppen er med til at forsætte uddannelsen af vores spejdere, så de bliver klar til deres tid som aktive senior spejdere. I Gruppen, divisionen og i korpset. Tropsledelsen Irene, Claus og Jan

20 Seniorgrenen Klan A!'s Beretning Når et nyt år står for døren, så giver det som regel mening at bruge lidt tid på at tænke lidt over de ting der er sket i det foregående år, og samtidig tænke nogle fornuftige tanker om hvad det nye år skal bringe. Vi har i klanenn oplevet en ret støt medlemstilgangg og i skrivende stund tæller vi ikke færre end 39 medlemmer, spredt ud over det ganske danske land. Ikke alene er vi den største gren i gruppen, men, måske mere interessant, så er vi også en af de største klaner i Korpset. Nuvel, størrelse er bestemt ikke alt, og vi har da også medlemmer der er meget passive og medlemmer der er meget aktive, og cirka alle niveauer ind i mellem. Det giver selvsagt nogle udfordringer at have en samlet gruppe med så forskellige tilgange, men vi har valgt at fokusere på fordelene ved at være mange, og ved at have en aldersspredning der er så stor som vores er. Det giver os nemlig mulighed for at trække på en hel masse erfaring, energi og, ikke mindst, kompetencer, som vi absolut ikke havde for 10 år siden, dengang klanen kun bestod af 4 medlemmer. Hvad har vi så brugt alle disse fantastiske egenskaber til? Tja, for 2013 står 3 projekter frem som værende vores hovedaktiviteter. Det drejer sig om vores arbejde med et teambuildingkoncept, vores sommerlejr, og gruppens juletur. Teambuilding var en ide der har været på tegnebordet i lang tid, men som nu blev realiseret. Tanken var, at vi igennem mange års spejderarbejde har prøvet rigtig mange forskellige aktiviteter til at fordre bedre samarbejde. Med baggrund i dette sammensattee vi et teambuilding event for eleverne på efterskolen i Glarbo. Dette var et projekt der ligger et stykke fra det vi ellers normalt har beskæftiget os med i Klanen, og det var ganske spændende at arbejde med andre end spejdere. Sommerlejren gik til Spejdercenteret Egemosen ved Farum. Denne gang valgte vi at lave turen deroverr til en roadtrip rundt i landet, hvorfor distancen fra Ry til Farum blev tilbagelagt på 4 dage, med stop ved Aabenraa, Nykøbing Falster og Slagelse. Lejren var som en andenn klassiskk spejderlejr, med mad over bål og overnatning i telt. Men da vi i Klanen gerne laver tingene en smule mere luksuriøst end de mindre grene, så skulle sommerlejren ingenlunde være en undtagelse. Og lejren endte også med at byde på et solsejl med hems, opvarmet pool og et meget udvidet lejrkomfur, der muliggjorde at vi, for første gang i Klanen, kunne byde på hjemmelavede croissanter, jordbærtærte og hjemmerøgede ørred på lejr. Gruppens juletur var i år et større projekt for Klanen, idet vi havde valgt at arrangere hele turen, og ikke kun natløbet. Det var en rigtig fed øvelse for Klanen at få lov at prøve krafter med noget andet end det vi plejer, og vores fornemmelse er også at lederne var

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt...

Meddelelser fra formanden... 4 Meddelelser fra kassereren... 4 Meddelelser fra gruppeledere... 4 Nyt fra hyttefædre... 5 Eventuelt... Fremmødt Afmeldt Leon Sindberg, Maria Jensen, Jørgen Gammelgaard, Charlotte Thy, Lene Viberg Nielsen, Lis Bjerg Hermind, Michael Vestergaard, Birgitte Højland, Sissel Gammelgaard Steffen Brinch, Tanja

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 18. februar 2013 i Egehytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent. Jannie

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Mødereferat Grupperådsmøde d. 22. februar 2012 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent og referent 2. Tilbageblik på alt det sjove (og sure) i 2011 3. Gennemgang af regnskab for 2011 4. Gruppens fremtid

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013

Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2013 Grupperådsmøde 2013 Bent Byg Gruppe 23. februar 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning a) lederne og bestyrelsen fortæller om deres oplevelser fra 2012 og viser billeder fra ture og

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat

Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe. Mødereferat Grupperådsmøde for Gundsø Gruppe Kongslejre Divisionen af Det Danske Spejderkorps Mødereferat onsdag d. 10. februar 2016 Deltagere: Camilla, Kristina, Betina, Sara, Bitten, Henrik, Stine, John, Kirsten

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013

Grupperådsmøde 2013. Søndag 10. marts 2013 Grupperådsmøde 2013 Søndag 10. marts 2013 Det er Stjernegruppen Vi er altid ude Vi driver et alsidigt friluftsliv, altid udendørs, på alle tider af døgnet, året rundt, i hele verden. Vi præsterer Vi udfordrer

Læs mere

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne

Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00. Grevespejderne Grupperådsmøde 1. Marts 2015 kl. 11.00 Grevespejderne Indhold Invitation..3 Dagsorden.4 Giv en hånd.......5 Datoplan.6 Udviklingsplan...7 Grevespejderne 2 Bøgehegnet 103 kld. DK-2670 Greve mail@grevespejderne.dk

Læs mere

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder.

Til efterårets oprykning sendte vi 6 spejdere til minigrenen. Heldigvis er der efterfølgende kommet nye mikrospejdere til så vi p.t. er 12 spejder. Mikro spejder 2014 I foråret 2015 havde vi besøg fra Waingunga stammen og havde et forlænget spejdermøde sammen med dem. Her lavede vi fælles aftenmad og havde mulighed på at hilse på hinanden. På årets

Læs mere

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG

Leder og adresseoversigt: Nr. 1 januar 2015 65. ÅRGANG Leder og adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Senoirerklanen (16-23 år): Tobias Tønnesen Troppen (Storspejdere) (12-16 år):

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe 1. Birkerød Gruppe Få venner for livet Få spændende oplevelser i Danmark og udland Lær at løse mysterier, lave bål, bygge labyrinter, tage ansvar - nutidens spejdere har andet i hovedet end snobrød! En

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014

Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 Referat af grupperådsmøde i Reden 5. Aalborg den 10. februar 2014 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Kalle Referent: Laura 2. Beretninger a. Formanden: Jakob brugte sin beretning på at fortælle

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE

AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DOBBELTHAGEN http://2hag.dk/ Morgensamlig på InterSpejd Nr. 3 2014 AUGUST 2. HELLIG ANDERS GRUPPE DET DANSKE SPEJDERKORPS Side Indlæg sendes til : Leif Toft Jakobsen E-mail: leif@toftjakobsen.dk Velkommen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Broager Drenge 29/4 2015 kl. 19.00 Deltagere: Aage, Carsten, Ursus, Tina, Charlotte, Gregers, Flemming, Henrik, John, Lindy, Tine, Flemming J. Ikke til stede: Vicki Elling,

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Efteråret er kommet med kulde, blæst og flotte farver i naturen, alle afdelinger er kommet godt i gang efter sommerferien, og alle har været på tur eller løb her i efteråret. Siden

Læs mere

En super aktiv juletur i Egebjerghytten. Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Januar - Februar Nr. 1 2012

En super aktiv juletur i Egebjerghytten. Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Januar - Februar Nr. 1 2012 En super aktiv juletur i Egebjerghytten Gruppeblad - Pionererne 61. årg. Januar - Februar Nr. 1 2012 EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk Formand Hanne

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe

Grupperådsmøde. Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Grupperådsmøde Kære spejdere og forældre i Ballerup Gruppe Kom til det årlige grupperådsmøde og informationsmøde om Spejdernes Lejr onsdag den 22. februar fra 18.00 til 20.00 i Kantinen på Egebjergskolen.

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Siden sidst har vi haft Grupperådsmøde. Mødet startede med fællesspisning, mange tak for mad til René Timm. Derefter arrangerede troppen aktiviteter for de øvrige spejdere og søskende,

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Deadline næste Blad 15. oktober 2008 Redaktøren

Deadline næste Blad 15. oktober 2008 Redaktøren Indhold: Side 3 Rockfest i Rødovre, Næstved og Ringsted 4 Korpslejr/Blå Sommer 2009 5 Mikro-/Miniprogram 6 Mikrogrenen 7 Minigrenen 8 Nyt fra Styrelsen 9 Juniorsommerlejr på Bornholm 10 Juniorprogram 11

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

kongvolmer.spejder.dk

kongvolmer.spejder.dk Nr. 2 august 2015 65. ÅRGANG Velkommer tilbage efter sommerferien til efterårets aktiviteter. Til jer der var på sommerlejr på Møn kan i se videoklip og billeder på divisionens hjemmeside sgdspejder.dk

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 1 2011. PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 1 2011 PS: Motivet skal ikke ses som en opfordring til spejderne D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Kære spejdere og forældre Vintertiden

Læs mere

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet.

Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. RY SKOVMUS Hej Skovmus og forældre Vi håber alle har haft en god sommerferie og er klar til at starte igen. Vi starter lige på og hårdt med at gøre klar til Høstmarkedet. Vi skal have gjort klar til vores

Læs mere

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro.

Anders fortæller at hver grenleder har en beretning. Camelot er vokset en del. Vi har venteliste hos mikro. Referat af grupperådsmødet d. 27/2 2016 1. Valg af dirigent og referent a. Dirigent: Carsten Vest b. Referent: Mette Petersen 2. Beretning fra formanden Jesper Petersen Beretningen er også sendt ud fra

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2012 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2012 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2012 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 26. februar 2012 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grupperådsmøde 2014 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2014

Grupperådsmøde 2014 Bent Byg Gruppe. 23. februar 2014 Grupperådsmøde 2014 Bent Byg Gruppe 23. februar 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretninger fra bestyrelsen og grenene 3. Gruppesommerlejr til Italien 2015 4. Fremlæggelse af regnskabet

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Spejderne har en facebook-side DDS Klarup Gruppe hvor der deles billeder fra ture og nyttig information. Bestil et benzinkort til

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS

DET DANSKE SPEJDERKORPS PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS Forår 2013 1 Redaktion DET DANSKE SPEJDERKORPS Klarup Gruppe - Klarup Skolevej 17. Hjemmeside: klarup.gruppe.dds.dk Deadline for næste nummer: 10. april 2013

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl

Svend Grate Gruppe. Grupperådsmøde. Onsdag 15. februar 2017 kl Svend Grate Gruppe Det Danske Spejderkorps Grupperådsmøde Onsdag 15. februar 2017 kl 18.30 20.00 Dagsorden Indledning (velkommen, dirigent, referent) Årets gang i Svend Grate Gruppe (formandens beretning,

Læs mere

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Åbent hus Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl. 12 15 hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Vi holder åbent hus for alle interesserede børn og forældre i alle aldre i vores

Læs mere

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Ny hjemmeside: sjolund.spejder.dk nr årgang august Sjølund KOKS

Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Ny hjemmeside: sjolund.spejder.dk nr årgang august Sjølund KOKS Sjølund Gruppe Det Danske Spejderkorps Ny hjemmeside: sjolund.spejder.dk nr. 115 21. årgang august 2015 Sjølund KOKS Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Fælles program Familiespejd Mikro Mini Junior

Læs mere

Deadline næste nummer af Bladet 1. august 2015 Redaktøren

Deadline næste nummer af Bladet 1. august 2015 Redaktøren - 1 - Side 3 Nyt fra formanden 4 Referat af grupperådsmødet 9 Sankt Georgs Dag - Hvad er det? 10 Tænkedag 2015 11 Hyttedag 12 Hej mikroer 13 Mikroprogram 14 Hej mini 15 Miniprogram 16 Mærkedage mini 17

Læs mere

Teltdugen. Grejs/Lindved gruppe. 2014 Nr. 1

Teltdugen. Grejs/Lindved gruppe. 2014 Nr. 1 Teltdugen Grejs/Lindved gruppe 2014 Nr. 1 Lederen Siden sidste udgave af Teltdugen er vi i Grejs / Lindved Gruppe kommet godt i gang med et endnu et spejder-år; vi er dog lige nu i en mørk periode af året

Læs mere

www.rygruppe.dk Tilmelding betaling Det sker i Gruppen

www.rygruppe.dk Tilmelding betaling Det sker i Gruppen 1 2 DET DANSKE SPEJDERKORPS (DDS) Gudenå DIVISION Galten - Hadsten - Hammel - Hinnerup Hørning - Odder - Ry - Sejs - Silkeborg - Skanderborg GRUPPERÅD 1. Ry Gruppe (Generalforsamling) 1. RY GRUPPE- BESTYRELSEN

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Grupperådsmøde 2012 Kære forældre, ledere og medlemmer over 14 år. Myretuen Gruppe Engløbet 22 2730 Herlev www.dds.dk/hareskov/myretuen Vi håber, at rigtig mange

Læs mere

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: 32248802 Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej 3 8361 Hasselager Hjemmeside:

Læs mere

Divisionschefernes beretning

Divisionschefernes beretning Divisionschefernes beretning DIV ledelsen Det lykkedes jo at få valgt en kvindelig DC, Malene. Det kneb lidt med en kasserer, så Nopper tilbød at fortsætte indtil vi fandt en anden, mange tak for det.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 2 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forår = friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sikke en Vinterlejr vi havde i

Læs mere

Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop?

Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop? Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop? Kunne du tænke dig at være med, eller er du nysgerrig efter vide mere om at være spejder - så læs videre i denne lille folder. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup.

Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. Referat af Grupperådsmøde(generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 28. januar 2013 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a. Valg af dirigent og referent Katrine er valgt som dirigent Bettina er

Læs mere

DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00

DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00 DAGSORDEN GRUPPERÅDSMØDE Søndag den 2/3 kl. 10.00 a. Valg af dirigent og referent. b. Beretning fra bestyrelsen (ledergruppens beretninger er vedlagt som bilag) c. Fremlæggelse af årsregnskab og status

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13

Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13 Referat fra Glamsbjerg spejdernes Grupperådsmøde afholdt i Hytten på Syrenvænget i Glamsbjerg. Dato:7. Februar 2010.02.13 Tilstede: Ingemann, Bent, Else, Susse, Lise, Lone, Jeppe, Victoria, Johnny, Mads,

Læs mere

Kære spejdere, forældre og ledere

Kære spejdere, forældre og ledere Kære spejdere, forældre og ledere Så er det blevet tid til et nyt EKKO. Redaktionen har desværre ligget lidt stille her efter jul, men nu er den klar igen. Bladet gælder frem til og med sommerferien. Vi

Læs mere

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1

Stjernegruppens handlingsplan 2000-02. Indhold: Stjernekasteren, særnummer janur 2000. Stjernegruppens handling... page 1 Stjernekasteren, særnummer janur 2000 Indhold: Stjernegruppens handlingsplan 2000-02 page 1 Odense Fjord Division, Det Danske Spejderkorps Spejderarbejde for børn og unge i Skibhus og Risingekvarteret

Læs mere

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 22. februar 2016 kl i spejderhytten i Rårup.

Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 22. februar 2016 kl i spejderhytten i Rårup. Referat af: Grupperådsmøde (generalforsamling) for De Blå Spejdere i Rårup den 22. februar 2016 kl. 17.00 i spejderhytten i Rårup. a) Valg af dirigent og referent Rasmus valgt til dirigent og Lone valgt

Læs mere

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Visionerne på udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen på lederweekenden i efteråret 2012, og den er efterfølgende blevet behandlet løbende på bl.a. bestyrelsesmøder.

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten)

DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) DDS Skjoldhøj Referat Grupperådsmødet 09-03-2014 (Lisbjerg hytten) Tilstede var: Formand, Gruppeledere, Kasserer, Bestyrelsesmedlemmer, Ledere og Forældre. Gruppeleder Preben Larsen bød fremmødte velkommen

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Adresseoversigt: Nr. 1 marts 2014 64. ÅRGANG. Foråret er godt i gang og vi har mange spændende aktiviteter på programmet

Adresseoversigt: Nr. 1 marts 2014 64. ÅRGANG. Foråret er godt i gang og vi har mange spændende aktiviteter på programmet Adresseoversigt: Gruppeledelse: Gruppeleder: Lasse Christensen, 5534 3194, Færgegårdsvej 70, 4760 Vordingborg Gruppeassistent: Ebbe Brintow, 5537 1947, Amalievej 8, 4760. Senoirerklanen (16-23 år): Henrik

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00

DDS 2. Lyngby Optaya. Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 Januar - 2012 DDS 2. Lyngby Optaya Referat fra Grupperådsmøde Tirsdag den 31. januar 2012 Spejdermarken Gedvad 45 Kl. 18:00 til 21:00 DDS 2. Lyngby Optaya Grupperådsmøde 31. januar 2012 Side 1 Referat

Læs mere

Referat fra Ulkebøl spejdergruppe Grupperådsmødet Den 4. marts 2012 kl.13.00

Referat fra Ulkebøl spejdergruppe Grupperådsmødet Den 4. marts 2012 kl.13.00 Referat fra Ulkebøl spejdergruppe Grupperådsmødet Den 4. marts 2012 kl.13.00 Søndag den 4. marts kl. 13.00 i Ulkebøl spejderhytten Æ-hytt. Mødet startede med Kage, kaffe eller Te til alle, derefter startede

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 5. februar Grupperådsmøde Forældre 28. februar 1. marts Gruppetur Alle Mikro Aller først vil

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011

Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Postkort fra dem der var i Skotland Gruppeblad - Pionererne 60. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2011 Der blev hængt i da vi lavede bålhytte. EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27

Læs mere

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders, Janus, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole, Bo, Kir Fraværende: Resten..

Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders, Janus, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole, Bo, Kir Fraværende: Resten.. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 3. maj 2011 kl. 19.00 21.45 Tilstede: Jacob, Anders,, Jonas, Drejer, Johanne Ane, Ole,, Kir Fraværende: Resten.. Status i grenene Mini: 26 minier, åbner

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014

DIVISIONSRÅDSMØDE 2014 DIVIIONRÅDMØDE 2014 10. Mølleskolen april 2014, 19.30-21.30 Ry, kanderborgvej 50, 8680 Ry Tilmeld dig her: http://gudenaadivision.spejder..dk/node/278 Dagsorden a. valg af dirigent og referent b. beretning

Læs mere