Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom. nger om. og fordeles. i 2014."

Transkript

1 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige udvikling i 1. Ry Gruppe, og hvordan vores indtægter skaffes og fordeles i 2014.

2 Dagsorden grupperådsmøde (generalforsamling) 14. marts valg af dirigent og referent. 2. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. (Se side 6 og frem) 3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2013 til godkendelse (Se side 4 og 5). 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før grupperådsmødet. 1. Planer for 2014 i 1.Ry Gruppe 2. Vedtagelse af budget for 2014 (se side 4) og fastsættelse af medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes. 5. Valg til bestyrelsen af: 1. Kasserer 2. bestyrelsesmedlemmer 3. to suppleanter 4. to unge 6. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet Til rådsmødet kan du deltage og stemme, hvis du er: Forælder til en spejder Spejder og fyldt 15 år Bestyrelsesmedlem Spejderleder 7. valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet 8. valg af revisor og en revisorsuppleant. 9. eventuelt Bestyrelsen består af de valgte forældrerepræsentanter, 2 ledere (den ene skal være gruppeleder), og to unge under 23 år. Bestyrelsen ser i øjeblikket således ud: Formand: Maria Katja Jensen. Kasserer: Peter Kaag. Unge i styrelsen: Karoline Hinkbøl og Anne Toftegaard Forældrerepræsentanter: Hanne Møller Andersen, Irene Bjerum Paulsen, Nanna Aage Lundsgaard og Charlotte Thy Suppleanter: Ulrik Ramsing og Søren Handberg Ledere: Jan Løvheim og Leon Sindberg Hanne og Irene er blevet ledere, og kan derfor ikke fortsætte som forældrerepræsentanter. Nanna, Charlotte, Ulrik og Søren er på valg, og genopstiller. Peter genopstiller ikke. Jan udtræder som lederrepræsentant i bestyrelsen og erstattes af gruppeleder Lene Viberg Nielsen.

3 KOM TIL GRUPPERÅDSMØDE OG SPEJDER FREDAG (generalforsamling) Fredag den 14 Marts 2014 kl til afholdes der Grupperådsmøde i 1. Ry Gruppe spejdernes generalforsamling. Alle forældre og spejdere er velkomne til både at deltage i fredags aftenshygge og selve rådsmødet på Lynghoved. o Kl : Let aftensmad & rundvisning på Lynghoved (Spejdersuppe på bål, flutes, øl & sodavand) o kl ; Rådsmøde o Mens der er rådsmøde ser alle spejdere Disney Sjov på storskærm og spiser guf Få dit spejderbarn til at vise rundt på Lynghoved. Der vil være ledere og hyttefædre til at vise hvilke rum, der bruges til hvad og hvad alt vores gode materiel bruges til. Der bruges bl.a. en del rafter og sisal til mange spændende projekter.

4 RESULTATOPGØRELSE OG BUDGET Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Budget 2014 INDTÆGTER Medlemskontingenter Salg af tørklæder, tøj mv Tilskud, Skanderborg Kommune Aviser Flag, skilte, borde og bænke Høstmarked Øvrige markeder Annoncer, Stammen Andre indtægter / Lodsedler Renteindtægter mv Frys Julemarked Kvickly bagger Service Overført fra hensættelser Indtægter i alt UDGIFTER Korpskontingent Divisionskontingent Tur, møder og sommerlejre Fællesarrangementer Andre udgifter / matrialer depot Uddannelse incl. Transport Hytteleje, i alt Renovation, vand og forsikring Vedligeholdelse, rengøring L h d El, incl. varme Nyanskaffelser Drift af trailere Kørselsgodtgørelse Telefon, porto, papir, mv Gaver o.lign Børnefonden Gyvelhytten PR-Aktiviteter / arrangementer Hensættelse til byggeprojekt UDGIFTER I ALT RESULTAT

5 Balance pr Aktiver: Likvid beholdning: Bankkonto Tilgodehavender: Tilgodehavende kontingent Forudbetalt hytteleje Andre tilgodehavende Aktiver i alt Passiver: Skyldige omkostninger: Korps / Division Andre skyldige omkostninger Hensættelser: Byggeprojekt Sommerlejre Egenkapital: Saldo primo Årets resultat Passiver i alt Gruppeledere Formand Kasserer Leon Sindberg / Lene V. Nielsen Maria Katja Jensen Peter Kaag

6 VIGTIGE DATOER I 1. RY GRUPPE I 2014 Uge 7. Man søn Vinter ferie 20/2 Torsdag Tænkedag /2 Lørdag : LODSEDDELSALG start 1/3 Lørdag Fastelavn v. Superbrugsen (Mus og Skovmus) 3/3 Mandag FORÆLDREMØDE TROPPEN 8 9/3 Weekend Skole cup 11/3 Tirsdag Generalforsamling FryS på Lynghoved 14/3 Fredag Rådsmøde på Lynghoved 15/3 Lørdag Gymnastikopvisning 21 23/3 Weekend Apokalyseløb (troppen) 29 30/3 Weekend Hyttetur (fjeldrotter) 14 21/4 Uge 16 Påske ferie skolerne 23/4 Onsdag Sct. Georgsdag /4 Lørdag Forårsmarked ved Superbrugsen (Troppen) 2 4/5 Weekend Patruljeweekend (Troppen) 15 18/5 Sværdkamp (Klan) Bededags ferie 23 25/5 weekend Divi: Fjeldrotter weekend Divi: Skovmus 6 9/6 Pinse Bispestaven og Indaba (Troppen) 12/6 torsdag Skolefest Mølleskolen 14/6 Lørdag Arbejdslørdag (Alle) 14 15/6 Weekend vandremærkeweekend 20 21/6 Weekend Gyvelhytten (fjeldrotter) 27/6 Fredag Sidste skoledag sommerferie 5 8/7 Uge 28 Sommerlejr Mus og Skovmus 5 12/7 Uge 28 Sommerlejr Fjeldrotter Thurøbund 12 20/7 Uge 29 Sommerlejr Troppen?? Sommerlejr, Klan 11/8 Mandag Første skoledag 17/8 Søndag Bygge Høstmarkeds vartegn (Troppen) 22 24/8 Solaris (Troppen) 25 29/8 Hele ugen Opbygning Høstmarked /8 Weekend Høstmarked 2014 og oprydning 2/9 Tirsdag Oprykning /9 Weekend Nathejk (Troppen) 15 21/9 Hele ugen Spejderhjælpen (alle grene) 4/10 Lørdag Gildeløb (Mikro og Mini) 3 5/10 3 5/10 Weekend Weekend Dilleløbet (Troppen) Hyttetur (Fjeldrotter) 13 19/10 Efterårsferie PLAN kurser (Troppen) 18/10 Lørdag Halloween ved Superbrugsen (Myrer) 14 16/11 weekend Fenris løbet (Troppen) 21 23/11 Weekend Juletur til Sletten (alle grene) 29/11 Lørdag Julemarked ved SuperBrugsen (Fjeldrotter)

7 Formandens beretning var et spare år. Vi havde haft nogle år med mange dyre aktiviteter såsom Schweiz tur, Blå Sommer og 2012 lejren og derfor blev 2013 holdt lidt på lavt blus. Lavt blus i 1. Ry Gruppe sammenhæng er udgifter på 427 tusinde, men stadig med et overskud på 62 tusinde. Spare året blev valgt af to grunde der skal være penge til at bygge nye lokaler og så skal Troppen på tur til udlandet. I bestyrelsen har udvikling og engagement været det, der har fyldt mest på vores møder. Udvikling både i form af udviklingsplaner for spejderarbejdet samt udvikling af vores fysiske planer; nemlig udbygningen af Lynghoved. Engagement i form af deltagelse af det fælles arbejde det er, at drive så stor en spejdergruppe som vores. Arbejdet med udviklingsplaner for gruppen har været med til at afstemme vores forventninger til hvad en plan skal kunne og hvad den skal bruges til. Planen bliver fremlagt på Rådsmødet. De fysiske udviklingsplaner for Lynghoved er nu kommet igennem myndighedsgodkendelse, så nu skal vi bare have lavet budgetter og rejse nogle penge. Enhver forening med respekt for sig selv vil uvægerligt komme ud i problemer med for mange ambitioner og for få hænder. Sådan er det også hos os. Der er 178 spejdere i gruppen. Der er over 300 mennesker som har tilknytning til gruppen enten som spejder, leder, forældre, FRyS medlem eller hyttefar. Det betyder at vi har over 600 hænder at gøre godt med! Men, når der er arbejdsdag, så kommer der 20 mennesker og når der er høstmarked og de andre loppemarkeder, så er det småt med frivillige. Jeg kan godt forstå, at man har travlt. Jeg kan bare ikke forstå hvordan man kan være bekendt, at sende sit barn på lejr for nogle penge, som andre har samlet ind og med en leder som bruger sin ferie på at give andres børn, dit barn, en stor oplevelse. I det mindste, så kan man da sørge for at ens spejderbarn på 10 år og opefter deltager i hele spejderarbejdet også arbejdsdagene. Hvis alle tager en tørn bare en gang eller to om året, så kan vi virkelig udrette noget og undgå at drive rovdrift på de mennesker der i dag er de bærende kræfter i gruppen. Status for 2013 er: Vi er stadig en af landets største grupper Det er attraktivt at være spejder hos os der er venteliste i nogle grene Vi har en god økonomi Vi har mange muligheder men mangler arbejdskraft I 2014 skal der igen være Gang i Den 2013 blev året hvor 1. Ry Gruppe kom på Facebook. Vi findes her:

8 Gruppeledelsens beretning 2013 har været endnu et godt år i 1. Ry Gruppe. Gruppen har ikke været på en kæmpe lejr som i 2012, men som en af de mindre spejdere sagde: Det var den bedste sommerlejr, jeg har været på, fordi det var mere fredeligt på en lille lejr, sådan rigtigt hyggeligt. I årets løb er 1. Ry Gruppe vokset fra 155 til 178 spejdere. Vi har oprettet en ny minigren, Ry Mus, for at tilgodese den vedvarende strøm af børn, som gerne vil være spejdere. Så der er lige nu omkring 50 spejderbørn i minigrenen. Vi vil gerne holde fast i traditionerne, som vi har i 1. Ry gruppe, hvor vi holder møder og tager på ture på tværs af grenene. De fælles arrangementer er Tænkedag, Sct. Georgsdag, Vandremærkeweekend, Høstmarkedet, Oprykning og den årlige Juletur. Disse fællesdage er sjove og træner kammeratskabet, opfordrer til at tage ansvar og er udfordrende for både store og små spejdere. Den røde tråd, som grenene arbejder efter, er blevet revideret så den passer til tiden. De forskellige ledere har rettet til og lavet aftaler, så vi ikke arbejder med de samme ting, og forbereder børnene på den bedst mulige måde til at rykke op i næste gren. Det bliver spændende at komme i gang med de nye programmer, som lederne udarbejdede på vores årlige lederweekend. Planerne er sendt ud til forældrene i de respektive grene. Og i år planlægger Troppen deres sommerlejr til udlandet. Det bliver forhåbentlig en uforglemmelig spejderoplevelse for de der kommer med på turen. Ved indgangen til 2014, var vi 24 ledere og 6 unge hjælpere. Det er en stor flok, men uundværlige for at kunne lave det vi gør. Vi vil gerne stadig lave spændende ugemøder og ture for spejderne. Dette kan bedst lade sig gøre med en god stor ledergruppe, hvor alle kan deltage på deres individuelle niveau. Jo flere vi er, jo nemmere er det at løfte opgaven. Til oprykningen har vi to ledere, der går på pension fra ledertjansen. De har dog stadig lyst til at fortsætte den frivillige indsats ved 1. Ry Gruppe, og bliver derefter hytteforældre ved Lynghoved. Vi fortsætter vores fungerende samarbejde med SuperBrugsen, hvor vi har råderet over noget af deres lagerplads, og afholder så til gengæld arrangementer 4 gange om året. I 2014 er de 4 arrangementer blevet fordelt imellem grenene, som så hver især står for afviklingen, sammen med F.Ry.S og hyttefædrene. Disse arrangementer kunne ikke blive til noget uden hjælp fra Hyttefædrene og 1. Rys Støtteforening (F.Ry.S), som laver et uvurdeligt arbejde med lopperne til markederne og hjælper med afvikling af disse.

9 Arrangementerne giver en rigtig god indtægt til Gruppen, som gør at der er penge til at lave fede spejderaktiviteter. Vi kan indkøbe det nødvendige materiel og som i 2014 at sende de store spejderbørn på udlandstur. I små arbejdsgrupper er der blevet brugt en del tid på at få udbyggelsesplanerne af Lynghoved til at tage form. Selve arbejdet med tilbygningen regner vi med at starte op i dette år. Det bliver spændende at følge udviklingen af de nye faciliteter. Når det hele kommer igang håber vi, at der er forældre, som vil give nogle timers arbejde med at støbe og slå søm i. I 2014 vil vi fortsat gøre 1. Ry Gruppe synlig i nærmiljøet. Vi vil arbejde på at få flere artikler med i lokale aviser, som fortæller om aktiviteter og oplevelser med børnene og hvad der ellers foregår i Gruppen. Vi skal bruge hjemmesiden mere aktivt og gøre den til en levende og spændende formidling fra 1. Ry Gruppe. Vi vil også gerne opfordre de unge til at bruge 1.Ry Gruppes Facebookside mere. Vi forventer at kunne deltage i lokale arrangementer i Ry City, i det omfang at vi har ledere og frivillige. Motivationen for at arbejde i en frivillig baseret forening handler om, hvad den enkelte har lyst til at engagere sig i. Nogle er her for at udvikle forskellige kompetencer i arbejdet med børn, andre for at gøre en forskel for de børn, som vil være spejdere og så ikke mindst dem vis egne børn er eller har været spejdere i 1. Ry Gruppe. Det vigtigste er, at alle kan være med. I 2014 håber vi på, at kunne styrke opbakningen fra alle jer, der sender jeres børn til spejder hver uge. Vi er en driftig gruppe med mange tiltag, men tingene kan ikke blive ved med at ske, hvis der ikke tilføres nye hænder. Vi håber på, at få flere forældre til at deltage ved alle tiltag for at styrke gruppen. Det være sig markederne ved Superbrugsen, Høstmarkedet, der afholdes på Lynghoved som altid, samt de små projekter, der kommer med vedligeholdelsen af Lynghoved og Gyvelhytten. Uden disse arrangementer, ville det blive en noget anden dagsorden for spejderarbejdet. Derfor har vi brug for hjælp til at holde hjulene i gang og skabe de bedst mulige rammer for spejderne i 1. Ry Gruppe. Tak for samarbejdet og indsatsen i det gamle år. Vi glæder os til at være med til det, der kommer til at ske i Spejderhilsen fra Gruppelederne Leon og Lene

10 Mikrogrenen Myrernes beretning. Vi startede efter sommerferien 2013 med ca. 25 børn og ledere: Casper, Hanne, Anne og Jeannett. Vi havde i forsommeren været på Pinsetur til Forlev Spejdercenter, der ligger lidt uden for Skanderborg, i naturskønne omgivelser, ovenpå et højmoseområde. Casper var ikke med, men Annes mand, Claus (leder i Troppen), stødte til om dagen og overnattede hjemme. Forlev Spejdercenters tema lød denne gang: På oplevelser i H. C. Andersens verden, og børnene så ud til at befinde sig vidunderligt i den eventyrlige verden, også den, der hed skov og klatremuligheder i de omkringliggende omgivelser. Oprykning, myrer og lederstatus samt grentanker. Myrerne havde en stor flok, der skulle rykkes op til Mus og Skovmus. Myrer lederne Hanne og Anne rykkede også videre, da deres egne børn skulle rykke op. De blev hermed Museledere i en helt nystartet gren, sammen med 2 andre ledere. Caspers søn ønskede ikke længere at være spejder, hvorfor Casper også stoppede som leder i 1. Ry Gruppe. Allerede inden sommerferien stod det klart, at Jeannett igen ville stå alene som leder, hvis der ikke kom flere til. Og ved fælles hjælp lykkedes det at hverve Mette (mor til Myrespejder Olav), Anne Mette (mor til Myrespejder Katinka) og Lisbeth (helt ny i spejderverdenen og datter til Ole, leder ved Fjeldrotterne). Størstedelen af de ledere, der hverves til Myrerne (Mikrogrenen), er forældre, hvis børn selv bliver eller er Myrespejdere, og som enten rykker op i grenene sammen med deres børn, eller stopper efter 1 2 års spejderlederindsats. Mange nye ledere overraskes af de opgaver, der er forbundet med lederrollen (ud over deltagelse på selve møderne): forberedelse inden møderne, planlægning og indhold, indkøb, forældrekontakt, grensamarbejde, fællesarrangementer, leder og divisionsmøder, den skriftlige del, fx indlæg til Stammen og Årsberetning osv. Nogle stopper før tid af den årsag fordi de synes at spejderlivet bliver for omfattende i forhold til også at have et travlt privatliv.

11 Så meget vigtigere bliver det måske at få hvervet ledere, der ikke kun følges med deres egne børn, men som ønsker at blive som en fast ledergruppe, over en årrække, så der er mulighed for at få stablet et solidt og gensidigt udviklende lederarbejde på benene årets aktiviteter Med en stor flok af livlige og fantasifulde Myrer, har vi fokus på at gøre møderne overskuelige og lederstyrede. Det var ønsket, at børnene oplevede succes i form af opgaver, de magtede i forhold til alder og udviklingstrin. Succesen målte vi på glade, nysgerrige børn og et jævnt, stort fremmøde. Arrangementer vi har deltaget i: Spejderhjælpen, Græskar og Julemarked ved SuperBrugsen, Juletur til Sletten. Alt i alt et dejligt år med engagerede ledere og spejdere. Spejderlederplanlægningsweekend januar Anne Mette, Mette, Lisbeth og Jeannett repræsenterede Myrerne og fik sammen lavet det nye, fantastiske Myreprogram. Helt nyt tiltag er, at vi vil synge og øve mange nye (spejder )sange, så vi forhåbentligt bliver rigtig skrappe til at skråle med på sangene til fællesarrangementerne. Vi har aftalt at Myremøderne, der hvor det er muligt, skal foregå ude og i patruljer, 3 drenge og 1 pigepatrulje. Dette for at skabe overskuelighed, tryghed, genkendelighed, mere ro (i mindre grupper) og bedre plads til at udvikle selvstændighed, samarbejde og gruppeskabsfølelse. Fokus vil være på spejderværdierne: kammeratskab, ansvar, friluftsliv, sjov og udfordring. Mærker inden oprykning september 2014: Førstehjælp, Klar dig selv, 5 km. Arrangementer udover vores mandagsmøder: Tænkedag, Lodseddelsalg, Sct. Georgs Dag, Pinselejrtur til Forlev Spejdercenter og Høstmarkedet. Med venlig hilsen og i ønsket om fortsat godt spejderarbejde, Anne Mette, Mette, Lisbeth og Jeannett

12 Minigrenen Ry Skovmus beretning. I starten af 2013 var vi 29 Skovmus og 6 ledere og 1 hjælper. I slutningen af året var 26 Skovmus og 5 ledere. Der er mange som skal rykke op til Fjeldrotterne til oprykningen, så der er ikke mange tilbage. Vi er en del af Det Danske Spejderkorps som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, som er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskelig ansvar i det danske samfund og ude i verden. Det prøver vi på gennem Spejdermetoden, som består af 8 punkter: Oplevelser, Friluftsliv, Patruljeliv, Learning by doing, Værdier, Medbestemmelse og ansvarlighed, Aktiviteter og færdigheder samt Samfundsliv. Oplevelser Som spejder får vi nogle oplevelser som kan være svære at få i andre sammenhænge. Det at være en del af noget større, oplever vi ved at være på minidivi sammen med resten af Divisionen. Det skal vi engang i maj, datoen er ikke endeligt vedtaget endnu, heller ikke hvor vi skal afholde det. Vores sommerlejr skal i år gå til Houens Odde Spejdercenter i uge 28, vi tager afsted den 5 8. juli, der vil vi møde mange andre spejdere, også fra andre spejderkorps, så vi oplever at fx. Morgensamling kan foregå på forskellige måder. Det var også noget af en oplevelse for mange at skulle på natløb (refleksløb) på vores fælles hyttetur sammen med Musene her i efteråret. Friluftsliv Vi er så meget ude som spejder som vi overhovedet kan, så derfor er det vigtigt at spejderne har tøj på efter vejret, det er ikke sjovt at fryse. Vi lærer også at værne om naturen. På minidivi, i Gyvelhytten og på sommerlejren sover vi ude i telte og sheltere, så der vi tættere på naturen end på andre tider. Patruljeliv Da der ofte mangler nogle børn på de enkelte hverdagsmøder har vi valgt at arbejde med forholdsvis store patruljer på 6 7 børn. Ved at være en del af en patrulje gives mulighed for at lære at ikke alle er ens og Skovmusene lærer at lytte til hinanden, samt at respektere andres meninger og

13 holdninger, at løse en opgave i fællesskab, også at kunne acceptere at det måske ikke altid lykkedes og så efterfølgende evaluere på det (sammen med os voksne). Learning by doing Spejderne lærer ved at gøre tingene selv. De lærer at bygge et bål op fra bunden, tænde det op og holde liv i det. De er med til at lave mad over bål og inden da at forberede ingredienserne til måltidet, både på et hverdagsmøde og på ture/lejre. Mange af aktiviteterne laver de også i patruljerne, de hjælper også med at lave lejrplads og lejrarbejder. Værdier Når vi har Tænkedag, som er den 22. Februar, Lord og Lady Baden Powells fødseldage, vi giver vi 2 kr for hvert år vi har været spejder, pengene bliver så sendt som hjælp til det spejderarbejde i det land som DDS arbejder sammen med så der bliver mulighed for godt spejderarbejde til mange flere. På Sct. Georgsdag den 23. April, hører vi sagnet om Sct. Georg som hjalp en hel landsby mod dragen uden at skulle have noget til gengæld. Vi vil gerne lære spejderne at man godt kan hjælpe andre uden at forvente at få noget for det. Vi aflægger også den dag hvert år Spejderløftet. Se forsiden af hæftet at være spejder i 1. Ry Gruppe. Vi samler ind i Spejderhjælpsugen som er en uge i september, hvor Skovmusene aftaler med deres forældre/bedsteforældre eller naboer/familiens venner om at de skal lave et eller andet fx. Samle æbler, rydde op på deres værelse osv. og det beløb som de så får for det, bliver sendt til DDS som så sender pengene til det land som spejderkorpset støtter. Medbestemmelse og ansvarlighed Sidste år startede vi med at patruljelederen/assistenten skulle krydse af i et skema, det tog de godt imod, så det fortsætter vi med, nu er det bare alle i patruljen som gør det, de har også lavet deres eget navn på patruljen og råb.

14 De lærer også at det er vigtigt, at man i patruljen er nødt til at være en god kammerat, vise hensyn til hinanden og være hjælpsom, det er en fortløbende proces vi arbejder med, og jo ældre spejderne bliver, jo bedre bliver de til at erkende egne styrker og svagheder i patruljesammenhæng. Aktiviteter og færdigheder Hvert spejderår starter vi med at alle nye spejdere skal tage knivbevis og savbevis og selvfølgelig løbende for dem som starter senere. Som noget nyt skal 2. års Skovmus tage øksebevis ved os og de tager så beviset lige før sommerferien. Hvert år øver Skovmusene også diverse forskellige knob, da de bruges til mange opgaver i spejderregi, de kan også bruges andre steder end ved spejder. Vi skal have Udeliv i mørke, senere skal vi have et orienteringsforløb. Det at kunne klare sig selv og hjælpe andre er også noget vi arbejder med og at kunne bruge det de lærer i andre sammenhænge end ved spejder. Vi har også et forløb omkring Sundhed og hvad det betyder for vores helbred, hvor Skovmusene og vi ledere hver laver en kontrakt, som bliver udfyldt; og til sidst i forløbet finder vi ud af om vi evt. har sat målet for højt. Samfundsliv Skovmusene er med i Spejderhjælpsugen, støtten er med til at hjælpe børn og unge som ikke har de samme muligheder som danske børn. Som fx. ikke kan gå i skole. Skovmusene skal i år lære lidt om Grønland, Rusland, måske også om andre lande. I det nære samfund skal vi op til SuperBrugsen, hvor vi sammen med Musene skal være en del af et fastelavnsarrangement lørdag den 1. marts. Vi skal heller ikke glemme at uden jer forældre kunne meget af dette ikke lade sig gøre, så I skal have stor tak for hjælpen. Skovmushilsen Casper, Ulla, Lene, Henrik og Anita

15 Minigrenen Ry Mus beretning. Siden Musenes opstart i september 2013 er vi blevet 24 Mus spejdere, 2 hjælpeledere fra troppen og 4 voksne ledere. Musene er fordelt i 3 patruljer. Nogen spejderdage arbejder vi i patruljerne, men andre gange laver vi fælles aktiviteter for alle. På alle vores møder synger vi et par sange, og når der er tid, leger vi også forskellige lege. Hos musene arbejder vi med at øve os i at være en god spejderkammerat og i at samarbejde i patruljen samtidig med, at den enkelte kan udvikle sig og øve sig i at turde nye ting. Spejderliv er også udeliv, og vi prøver at være ude så meget som muligt, så musene lærer at færdes i naturen og lærer om naturens ressourcer. I 1. Ry gruppe er der også forskellige traditioner vi er med til. Den 20. februar er det Tænkedag sammen med resten af gruppen og Musene har sammen med Skovmusene ansvar for afholdelse af fastelavnsarrangement ved Superbrugsen. Efterårets aktiviteter har vi tidligere skrevet om i Stammen. Forårets aktiviteter kommer til at lede op til årets spejder sommerlejr. Her i januar er vi startet ud med at lave bestikposer. Bestikposerne bliver dekoreret med fine malerier. De skal bruges til, at Musene kan holde styr på egne tallerkener, kop og bestik på ture. Resten af vinteren og til foråret skal vi arbejde med at tage tre mærker. Det er sundhedsmærket og klar dig selv mærket samt 10 km. vandremærke. Der bliver en lille weekend overnatning i foråret og på sommerlejren kan Musene rigtig opleve det at ligge i telt og være ude hele tiden samt opleve at ligge i lejr med sine spejderkammerater.

16 Juniorgrenen Ry Fjeldrotters beretning blev året hvor Fjeldrotteprofilen ændrede sig markant, vi begyndte året med 9 piger og 4 drenge, og sluttede året med 3 piger og 17 drenge. Det giver lederne udfordringer i forhold til det program, der blev lagt i januar 2013, vi har efter sommerferien måtte ændre programmet, så det igen passer til den spejderprofil der pt. er gældende. Gennem vores spejderarbejde lægger vi især vægten inden for to store hovedområder klar dig selv og samarbejde. Samarbejdet udmøntes gennem patruljearbejdet, og netop derfor måtte programmet ændres så det udvikler spejderne, med udgangspunkt i der hvor de er lige nu. Gennem patruljearbejdet lærer spejderne at lytte til hinanden og respektere andres meninger og holdninger. De arbejder med egne forslag, og disse bliver til spejderarbejde, hvor fjeldrotterne selv har ansvaret for planlægning og gennemførelse, med lederne som vejledere og facilitatorer. Som medlem af en patrulje er man nødt til at være en god kammerat, vise hensyn over for andre og være hjælpsom. Efterhånden som spejderne bliver ældre, bliver de bedre til at erkende egne styrkeområder, og de bliver bedre til at byde ind med ideer til patruljens arbejde. I aktiviteter under overskriften klar dig selv lægger vi vægt på færdigheder, der også kan bruges uden for spejderlokalet. Spejdere er friluftsmennesker, og derfor er færdighederne ofte valgt, så de kan bruges inden for dette område, vi vil gerne give spejderne mulighed for at kunne handle, hvis de står i en uvant situation stor som lille. Derfor arbejder vi bl.a. med førstehjælp og orientering. På lejre bygger vi selv de ting, der får en lejr til at fungere, det giver en særlig tilfredsstillelse at få en idé, der vil gøre en spejderlejr mere bekvemmelig, udføre idéen og se at det virker. At give spejderne mulighed for at tage ansvar, vægter vi højt i vores program, og det er glade ledere der på en lejr oplever spejdere, der selv bemærker at nu mangler vi brænde, eller vand, eller det er tid til at få lavet aftensmad, eller yder lidt mere når de kan se at en anden ikke har mere overskud.

17 At være spejder er også, at være en del af nogle spejdertraditioner, nogle kun for Fjeldrotterne, som vore rammer omkring møderne med klarmelding, lege og spejderbror til afslutning, andre gælder for hele gruppen, som juleturen og høstmarkedet, andre igen for alle spejdere i hele landet, som spejderhjælpen og spejdernes lejr og endelig er der traditioner som er fælles for alle spejdere i hele verden, som tænkedag. På de ugentlige møder arbejder vi 1½ time, så det er på turene og især sommerlejren, hvor patruljerne oplever det at være spejder, i stedet for blot at gå til spejder. Vi begyndte Fjeldrotteåret med et brainstormmøde, og weekenden efter var lederne på planlægningstur. Programmet for 2014 vil derfor bære præg af aktiviteter, der er en blanding af spejderfærdigheder, samarbejde, klar dig selv aktiviteter og spejdertraditioner, derudover skulle Fjeldrotterne meget gerne kunne se, at de i høj grad har sat fingeraftryk på årets program. Fjeldrotter vær beredt (Vi er altid beredte: Helene, Steffen, Torben, Ole, Leon, Annette og Lotte)

18 Spejdergrenen Ry Trops beretning Vi har i løbet af 2013 fået en ny sammensætning af Tropsledelsen, idet vores yngste mand, Lars, valgte at stoppe som leder for at hellige sig familien; til gengæld har vi fået et stort ønske opfyldt med et kvindeligt islæt, da Irene trådte til som fast leder lige inden sommerlejren og der fik Irene så sin ilddåb som leder for en stor flok store teenage spejdere ; ) På nuværende tidspunkt består Troppen af 4 patruljer og 36 spejdere. Vi har arbejdet en del med at omstrukturere programmet efter at have evalueret på de resultater vi har opnået i 2013: Der blev stadig lavet for mange 'vi laver mad indendørs' aktiviteter, og for få 'vi øver os i spejderfærdigheder' aktiviteter, så nu har vi valgt at køre et mere stramt og struktureret program, hvor vi mødes med Patruljeledere og assistenter inden hvert møde, og i fællesskab sikrer at detailplanlægningen aftenens møde er helt i orden. I troppen lægger vi stor vægt på ansvar, uddelegering, kommunikation, samarbejde og ikke mindst udfordringer, oplevelser og kunsten at kunne klare sig selv, selv under uforudsete omstændigheder. Så i bund og grund bygger vi videre på det de lærte som Fjeldrotter, Skovmus og Myrer. Dette skulle gerne komme til udtryk på patruljemøderne, hvor patruljerne selv har ansvaret for at få detailplanlagt, skaffet materialer og udført møderne. Dette gør, at de er nødt til at lytte til hinanden og have en gensidig respekt for hinanden. Og ved at give PL/PA'erne fælles udfordringer og oplevelser, får de et fællesskab. Dette fællesskab skal de så bruge til at støtte og hjælpe hinanden med at køre patruljerne. Vi benytter os også gerne af DDS s kurser til at uddanne os selv og vores spejdere. Hvert år i efterårsferien bliver alle Tropsspejdere tilbudt at tage på en uges ledelses kursus. Disse kurser foregå forskellige steder i landet, og de kaldes PLAn. Gruppen giver et stort tilskud hertil, og de spejdere der tager af sted, får en oplevelse for livet og vi får nogle dygtigere og mere engagerede spejdere tilbage. Vi ser gerne at hver patrulje kommer af sted på 2 patruljeture i løbet af året. Det er nemlig med til at styrke sammenholdet i patruljen, ved at man lærer de andre meget bedre at kende, og så er det en god udfordring for PL/Pa erne at skulle afholde sådan en tur.

19 I troppen som helhed vil også gerne af sted på flere ture hvert år, så vi har planlagt to ture i foråret, den ene er en vandretur, kaldet en 100km tur. Her er turens formål at gå så langt du kan på 30 timer, inklusiv 6 timers søvn; en gentagelse af efterårets succes. Det er en optakt til årets sommerlejr, som går til Østrig, hvor vi skal ned og vandre i Alperne. Hver gren har en aktivitet i forbindelse med loppemarkederne i Superbrugsen, og til Troppens marked i foråret skal patruljerne planlægge et 'spejderløb' som en aktivitet for hele familinen her kan alle komme og prøve kræfter med de opgaver, som spejderne selv synes er de allerbedste. Et lille hyggelig løbe eller gåtur hvor spejderne virkelig kan vise Ry, hvad det er vi arbejder med. Vores aktiviteter i troppen er med til at forsætte uddannelsen af vores spejdere, så de bliver klar til deres tid som aktive senior spejdere. I Gruppen, divisionen og i korpset. Tropsledelsen Irene, Claus og Jan

20 Seniorgrenen Klan A!'s Beretning Når et nyt år står for døren, så giver det som regel mening at bruge lidt tid på at tænke lidt over de ting der er sket i det foregående år, og samtidig tænke nogle fornuftige tanker om hvad det nye år skal bringe. Vi har i klanenn oplevet en ret støt medlemstilgangg og i skrivende stund tæller vi ikke færre end 39 medlemmer, spredt ud over det ganske danske land. Ikke alene er vi den største gren i gruppen, men, måske mere interessant, så er vi også en af de største klaner i Korpset. Nuvel, størrelse er bestemt ikke alt, og vi har da også medlemmer der er meget passive og medlemmer der er meget aktive, og cirka alle niveauer ind i mellem. Det giver selvsagt nogle udfordringer at have en samlet gruppe med så forskellige tilgange, men vi har valgt at fokusere på fordelene ved at være mange, og ved at have en aldersspredning der er så stor som vores er. Det giver os nemlig mulighed for at trække på en hel masse erfaring, energi og, ikke mindst, kompetencer, som vi absolut ikke havde for 10 år siden, dengang klanen kun bestod af 4 medlemmer. Hvad har vi så brugt alle disse fantastiske egenskaber til? Tja, for 2013 står 3 projekter frem som værende vores hovedaktiviteter. Det drejer sig om vores arbejde med et teambuildingkoncept, vores sommerlejr, og gruppens juletur. Teambuilding var en ide der har været på tegnebordet i lang tid, men som nu blev realiseret. Tanken var, at vi igennem mange års spejderarbejde har prøvet rigtig mange forskellige aktiviteter til at fordre bedre samarbejde. Med baggrund i dette sammensattee vi et teambuilding event for eleverne på efterskolen i Glarbo. Dette var et projekt der ligger et stykke fra det vi ellers normalt har beskæftiget os med i Klanen, og det var ganske spændende at arbejde med andre end spejdere. Sommerlejren gik til Spejdercenteret Egemosen ved Farum. Denne gang valgte vi at lave turen deroverr til en roadtrip rundt i landet, hvorfor distancen fra Ry til Farum blev tilbagelagt på 4 dage, med stop ved Aabenraa, Nykøbing Falster og Slagelse. Lejren var som en andenn klassiskk spejderlejr, med mad over bål og overnatning i telt. Men da vi i Klanen gerne laver tingene en smule mere luksuriøst end de mindre grene, så skulle sommerlejren ingenlunde være en undtagelse. Og lejren endte også med at byde på et solsejl med hems, opvarmet pool og et meget udvidet lejrkomfur, der muliggjorde at vi, for første gang i Klanen, kunne byde på hjemmelavede croissanter, jordbærtærte og hjemmerøgede ørred på lejr. Gruppens juletur var i år et større projekt for Klanen, idet vi havde valgt at arrangere hele turen, og ikke kun natløbet. Det var en rigtig fed øvelse for Klanen at få lov at prøve krafter med noget andet end det vi plejer, og vores fornemmelse er også at lederne var

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Ron modtager Korpsets Hæderstegn

Ron modtager Korpsets Hæderstegn Ron modtager Korpsets Hæderstegn December 2012 På søledermødet i november fik Ron tildelt Korpsets hæderstegn. Ron har gennem mange år gjort en stor indsats for især søspejderne i både ind- og udland.

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015 ROSENBLADET februar 2015 På bytur med en shopaholic Karen fortæller om en af hendes store udfordringer i hverdagen, og hvordan hun bekæmper den Motivation Når det handler om at motivere sig selv, så ved

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Kolding Kommune > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov 5 2 > En blød landing i Taps En god dag på Specialcenter Taps begynder med en blød landing. Eleverne ankommer til skolen mellem

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere