VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J"

Transkript

1 VELKOMMEN 2014 AFD 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J

2 Side: Indhold: 3. Velkommen til afdeling Kort om afdelingen Administrationen 5. Quick-oversigt, faciliteter 6. Afdelingsbestyrelsen Affald 7. Beboerdemokrati - afdelingsmøder Forsikringer 8. Fælleslokalet Fællesvaskeriet Haven 9. Husdyr Istandsættelsesordning Inspektør 10. Varmemester/ejendomsfunktionær Udvendig vedligeholdelse 11. Egne notater 12. Bagsidekort Side: 2 Velkommen i afd. 10, Lykkesholms Allé

3 Hvidmosegård, kort fortalt... Velkommen til afdeling 10 Afdelingsbestyrelsen og beboerne byder dig/jer velkommen til afd Lykkeholms Allé. Vi er en lille afdeling med 25 huse, som blev bygget i En ældre men en dejlig afdeling med et godt naboskab. Vi håber meget du/l vil føle jer godt tilpas og være med til at bevare vores dejlige afdeling. Det kan du/l gøre ved at følge nogle simple regler. Følg husordenen (udleveret sammen med lejekontrakten eller se den på Andre vigtige foldere om afd. 10: Husorden (Rød) Husdyrregler (Gul) Velkommen i afd. 10, Lykkesholms Allé Side: 3

4 Kort om afdelingen Den første beboer flyttede ind i afdelingen den 1. juni Afdelingen er beliggende på: XX Lykkesholms Allé 1-15 og 2-4A XX Bjørnholms Allé 1-27 Afdelingen består af : XX 22 stk. 3 rums rækkehuse...76 m 2 XX 3 stk. 4 rums rækkehuse...96 m 2 Afdelingen har 1 carport, som udlejes efter venteliste - kontakt ALBOAs udlejningsafdeling, tlf På Lykkeholms Allé 6 finder du/l fællesvaskeriet samt et mindre fælleslokale, som kan lejes ved henvendelse til formanden for afdelingen eller et bestyrelsesmedlem. Bag fællesvaskeriet er der opført et mindre skur, hvori der bl.a. findes en trillebør og en plæneklipper, som må benyttes af beboerne (nøgle til skuret findes i målerskabet i gangen til fællesvaskeriet). Husk at stille tingene på plads igen efter brug! ALBOA - administrationen Alle administrative spørgsmål vedr. din bolig skal rettes til boligforeningens administration. Ansøgninger om råderet, paraboler o.s.v. sendes til driftsafdelingen. almen boligorganisation aarhus VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J // TLF // FAX // // Åbnings- & ekspeditionstid: Man, tir, onsdag...kl Torsdag...kl Fredag...LUKKET Telefonerne er åbne: Man,tir,onsdag Torsdag Fredag Se liste med direkte telefonnumre til alle medarbejdere på Side: 4 Velkommen i afd. 10, Lykkesholms Allé

5 Quick-oversigt, faciliteter Istandsættelsesordning...:...A-ordning Pulterrum til boligen...:...redskabsskur Egen have...:...ja Komfur...:...Ja Emhætte...:...Nej * Køleskab...:...Nej * Fryseskab...:...Nej Vaskemaskine i bolig...:...mulighed for Tørretumbler i bolig...:...mulighed for Fællesvaskeri uden brugerbetaling...:...ja Fællesantenne:...:...Ja, YouSee Affaldssortering...:...Ja Haveaffald...:...Nej Fælleshus...:...Ja Selskabslokale...:...Mulighed for at leje i afd. 13 Stenkildeparken * Såfremt der ved indflytningen er køleskab og emhætte, står du/l selv for vedligeholdelse og udskiftning. Busforbindelser: Der er flere linier til og fra Viby Torv. Bybus linie 1A, 6A, 11 og 14 med stoppested flere steder på Skanderborgvej. Regionalbus linie 109 og 200 med stoppested flere steder på Skanderborgvej. Institutioner og skole: Kommunale daginstitutioner i Viby og nærmeste omegn. Viby Skole og Vestergårdsskolen ca. 1,5 km. Indkøbsfaciliteter: Viby Centret ligger i en afstand af ca. 1,2 km. Der er 26 specialbutikker - bl.a. Føtex, herrerog dametøjforretninger, Matas og Viby Apotek. Direkte forbrugsmåling i boligerne: Varme...:... ja Vand...:... Nej, fælles El...:... ja Husdyr: Husdyr tilladt...:... Ja Se afdelingens husdyrregler! Velkommen i afd. 10, Lykkesholms Allé Side: 5

6 Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne er beboernes tillidsrepræsentanter, og deres opgaver er at varetage beboernes interesser i det daglige, sammen med varmemester og administration. Medlemmer til bestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde, hvert medlem vælges for 2 år af gangen. Afdelingsbestyrelsen i afd. 10 består af 3 personer: 1 formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges direkte på afdelingsmødet. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter for ét år ad gangen. Afdelingsbestyrelsen: Formand: Peter Andersen Bjørnholms Allè 7 T: / Bestyrelsesmedlemmer: Niels Sørensen Bjørnholms Allé 17 Preben Glud Bjørnholms Allè 27 Affald Dagligt husholdningsaffald, rengjorte glas og flasker samt papir kommes i de rette affaldscontainere. Haveaffald og andet affald skal du/i selv aflevere på genbrugsstationen v. Eskelund. Det er muligt at rekvirere en container til haveaffald fra Affald Aarhus - for egen regning - henvendelse herom til afdelingens inspektør. (se hvordan du kontakter inspektøren på side 9). Affaldsposer udleveres af varmemesteren/ejendomsfunktionæren. Side: 6 Velkommen i afd. 10, Lykkesholms Allé

7 Beboerdemokrati - afdelingsmøder Beboerdemokratiet er en særlig - og vigtig ting, som kendetegner de almene boliger. Hver enkelt afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og igennem beboerdemokratiet har vi, hver enkelt beboer, indflydelse på vores lille boligområde og afdelingens økonomi. Demokratiet udmøntes via afdelingsmøderne, hvor vi beslutter, hvad der skal ske i afdelingen, vi vælger vores afdelingsbestyrelse og vi tager stilling til nye tiltag. Der afholdes afdelingsmøde i efteråret, hvor det kommende budget er til behandling. Mød op på afdelingsmøderne og gør din indflydelse gældende! Boligorganisationen (ALBOA) har tegnet en bygningsforsikring, der dækker skader på bygninger og faste dele ved brand, storm- eller vandskade o.l. Der er også tegnet glas- og sanitetsforsikring, der dækker skader på ruder, toiletkumme, glaskeramisk kogeplade o.l. Men ALBOA har ikke tegnet en forsikring, der dækker dit indbo!!! Uanset om du skulle blive ramt af brand, vandskade el.l., er der intet af dit indbo, der er dækket, hvis du ikke selv har tegnet en indbo/familieforsikring. Udgiften til en indbo/familie- og ansvarsforsikring er beskeden, og hvis uheldet er ude, dækker den dine udgifter til de ødelagte ting - og genhusning mens skaden udbedres. Og skulle du komme til at forvolde skade på en anden person, dækker din ansvarsforsikringen de krav, der måtte blive rejst imod dig. (...og det kan altså løbe op i millionbeløb!) Det anbefales derfor stærkt, at du tegner en indbo/familie- og ansvarsforsikring! Forsikringer Velkommen i afd. 10, Lykkesholms Allé Side: 7

8 Fælleslokalet I lokalet er der plads til ca. 25 personer til spisning. Der er ligeledes service, samt opvaskemaskine. Lokalet kan lejes for 150 kr. ved henvendelse til afdelingsformanden eller en fra bestyrelsen. Selskabslokale Som beboer i afdeling 10 har du mulighed for at leje selskabslokalet i afd. 13, Stenkildeparken. Selskabslokalet har plads til 40 personer. Det er ikke egnet for kørestolsbrugere, da der er udvendige trapper til lokalet. Der tages forbehold for manglende service. Priser for leje af lokalet: Leje - dag: kr. 900,- Leje - weekend: kr ,- Fællesvaskeriet Afdelingen har et fællesvaskeri uden brugerbetaling. Vaskeriet er beliggende Lykkesholms Allé 6. Vaskeriet må benyttes hver dag fra kl til Hvis du ikke har påbegyndt din vasketur senest 1 time efter det valgte tidspunkt, bortfalder din reservation, og øvrige beboere må begynde at vaske. Hold vaskeriet rent. Gulvet (også gang) skal fejes og vaskes, lyset skal slukkes når du ikke er der, og der skal skrues ned for varmen. Haven Fortovet fejes, haverne holdes. l det hele taget - vær med til at området ser pænt ud. Tilbygninger i form af drivhus, mindre skur, overdækket terrasse/udestue o.l. skal godkendes af ALBOA, jf. råderetsreglerne. Vedligeholdelse af nævnte påhviler den enkelte lejer. Se i øvrigt afdelingens Husorden. Side: 8 Velkommen i afd. 10, Lykkesholms Allé

9 Husdyr Det er tilladt at holde 1 hund eller 1 kat - se afdelingens regler for husdyrhold (gul folder). Du skal udfylde en husdyrerklæring, som skal sendes til ALBOA. Husdyrerklæringen kan rekvireres enten ved kontakt til boligorganisationens kontor på tlf (udlejningsafdelingen) eller hentes på under Infotorvet - Download materialer. Istandsættelsesordning Afd. 10 har en såkaldt A-ordning. Det betyder, at boligen er sat i stand, inden indflytning. Du skal selv vedligeholde vægge, lofter og gulve i botiden, og når du flytter, skal boligen sættes i stand for din regning. Udgiften til istandsættelsen nedskrives dog over 8 år og 4 mdr., så hvis du har boet i boligen i 8 år og 4 mdr., skal du ikke betale for normalistandsættelse. Mislighold og ødelagte ting skal altid betales. Se afdelingens vedligeholdelsesreglement. (Udleveret med lejekontrakten). Inspektøren har den daglige ledelse af ejendomsfunktionærerne. Inspektør Det er også inspektøren du skal henvende dig til, hvis du vi lave om på boligen, bygge drivhus, opsætte parabol o.s.v. Klager skal sendes skriftligt til inspektøren. Inspektøren for afdelingen er: Michael Larsen Vestergårdsvej Viby J Tlf Velkommen i afd. 10, Lykkesholms Allé Side: 9

10 Udvendig vedligeholdelse Beboerne står selv for eller sørger for vedligeholdelse og udførelse af maling af det udvendige træværk samt sokkel. Angående træværket skal farven fremover være grå (vedtaget på beboermødet i september 2012) - dog er det tilladt at male vinduer og døre hvide. Maling, både gråt og hvidt, fås ved henvendelse til varmemesterkontoret. Kun denne maling må bruges. Hvis beboeren ikke inden for en fastsat tidsramme selv har malet det udvendige, vil arbejdet blive udført på beboerens regning. Beboerne har ansvaret for at efterse og tømme boligens tagrender for blade og lignende. Der er stige bag vaskehuset bl.a. til dette formål. Her findes ligeledes et skur, hvor der findes diverse haveredskaber til fælles afbenyttelse. Pas godt på det og rengør tingene efter brug. Det er i alles interesse. Varmemester/ejendomsfunktionær Varmemesteren/ejendomsfunktionæren står for den daglige drift og vedligeholdelse. Opdager du defekter, fejl og mangler, skal du kontakte varmemesterkontoret. Maurice Kerwin Torben B. Jensen Varmemesterkontoret: Ormslevvej 35, 8260 Viby J Telefon- og træffetid: Mandag - fredag kl samt torsdag kl Telefon: Uopsættelig hjælp, uden for normal arbejdstid: Ring Telefonsvarer giver de nødvendige anvisninger ell. se: www. alboa.dk Side: 10 Velkommen i afd. 10, Lykkesholms Allé

11 Egne notater Velkommen i afd. 10, Lykkesholms Allé Side: 11

12 Beliggenhed Haveforeningen Mosevang Bjørnholms Allé Åhavevej Haveforeningen af 1940 Bygholms Allé Motorvejen Viby Ringvej Haveforeningen Engevang Lykkesholms Allé Rosenholms Allé Kildevangs Allé AARHUS C Lykkesholms Allé Clausholms Allé Løvenholms Allé Ormslevvej Krabbesholms Allé SKANDERBORGVEJ Byvangs Allé Brorsonsvej Hans Tausens Vej Øster Allé Chr. X`s vej Stenkildevej Ormslevvej VIBY CENTRET Grundtvigsvej Afdelingens beliggenhed Lykkesholms Allé 1-15 & 2-4 A Bjørnholms Allé Viby J ALBOAGrafisk/pil/01.14

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

«Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 23 VILSUNDVEJ

«Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 23 VILSUNDVEJ «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 23 VILSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Til de nye Beboere i Lindevænget

Til de nye Beboere i Lindevænget Til de nye Beboere i Lindevænget Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen og informerer bl.a. om husordenen og praktiske ting i Lindevænget. Vi håber, at I kommer til at befinde jer godt i jeres nye

Læs mere

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte

HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte HAUNSTRUPGÅRD Beboerhæfte Dette hæfte indeholder mange af de oplysninger, man kan have brug for som beboer i Haunstrupgård. Det gælder både, hvis man er ny-indflyttet, eller har boet her i mange år. Praktiske

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 3

Lejlighedsmappe Afdeling 3 Lejlighedsmappe Afdeling 3 Fjordvej 21 55, Parkvej 46 50, Orupgårdvej 32-36 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J

HUSORDEN KJÆRSLUND. 2011 - omdelt marts 2013 AFD. VIBY J HUSORDEN 2011 - omdelt marts 2013 AFD. 26 KJÆRSLUND VIBY J Indhold Generelt om afdelingen... 3 1. Affald... 4 2. Affaldsposer... 4 3. Afløb... 4 4. Altaner... 5 5. Antenneanlæg... 5 6. Badeværelser...

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003

Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Beboerfolder Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Der tages forbehold for fejlagtige og forældede informationer

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere