Mere marked, privat sygeforsikring og brugerbetaling: trussel eller mulighed for sundhedsvæsenet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mere marked, privat sygeforsikring og brugerbetaling: trussel eller mulighed for sundhedsvæsenet?"

Transkript

1 Folkeuniversitetet efteråret 2006, forelæsning 3 Mere marked, privat sygeforsikring og brugerbetaling: trussel eller mulighed for sundhedsvæsenet? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

2 Menu 3. forelæsning 1. Systematik og forståelsesramme 2. Markedsgørelse, hvad er det? 3. Brugerbetaling? 4. Sygeforsikring? 5. Private sygehuse Er lagt ind på (se under publications og dernæst presentations

3 To tilgange: ideologisk værdi halleluja-kor (Marked/privat Offentlig) JA! analytisk faglig forståelse (i princippet) ikke forudindtaget Mange misforståelser og fordomme i begge lejre Det er udvalgets opfattelse, at konkurrence og markedsmekanismer også giver mening på sundhedsområdet, men området afviger samtidig så meget fra et traditionelt marked, at man kan risikerer at drage forkerte konklusioner om muligheder og begrænsninger., p. 59 Sundhedsvæsenets Organisation, 2003

4 Hovedmålsætninger for sundhedsvæsenet Fri og lige adgang Frit valg (sygehus, almen prak. læge) Hensyntagen til differentierede patientkrav- og ønsker Demokratisk kontrol og nærhed Høj kvalitet i patientbehandlingen Sammenhængende patientforløb Effektiv ressourceudnyttelse Effektiv samlet udgiftsstyring OG spørgsmålet om privat-offentlig skal vurderes i dette lys: Hvad bidrager bedst til at opfylde målene

5 Fri og lige adgang en helt central værdi Adgang ikke bestemt af økonomisk formåen Fællesskabs-finansiering/solidarisk finansiering Siger ikke noget præcist om finansieringsform Siger ikke noget om produktionsform, fx offentligt ejede og drevne sygehuse, ansatte almen prak. læger ikke en forudsætning for fri og lige adgang, at produktionen sker på offentligt drevne og ejede sygehuse (p. 54, Sundhedsvæsenets Organisering) Fri og lige adgang kan forenes med rene private, nonprofit, offentlige eller blandede produktionsformer

6 De stereotype opfattelser 1. Sundhedsprofessionelle Et kald Drevet af ønsket om at hjælpe andre Altruister/uegennyttige Tillid driver forholdet til patienterne 2. Politikere Ønsket om det bedste for samfundet Med skelen til partiprogrammet Altruister 3. Private (erhvervsdrivende) Drevet af profitmotiv Egenyttige/Egoistiske

7 De stereotype opfattelser og virkeligheden 1. Sundhedsprofessionelle Et kald Drevet af ønsket om at hjælpe andre Altruister/uegennyttige 2. Politikere Ønsket om det bedste for samfundet Med skelen til partiprogrammet Altruister 3. Private (erhvervsdrivende) Drevet af profitmotiv Egenyttige/Egoistiske Løn og arbejdsforhold er nu og da vigtige(re) end patienter - Løn er en anden måde at inddrage økonomiske og egennyttige motiver på Skal genvælges. Kan handle opportunistisk Interesserer sig faktisk for kundernes vé og vel. Faglig stolthed Økonomien skal balancere - Men profit dominerer ikke (altid)

8 Seks ud af otte strålekanoner, der bruges til behandling af kræftpatienter, står stille fra klokken hver eftermiddag Nej til overarbejde sygeplejerskerne har sagt nej til et tilbud om 200 kroner ekstra per overarbejdstime, hvilket svarer til en overarbejdsbetaling på cirka 120 procent. Plus genetillæg. Vi ser det ikke som et specielt godt tilbud. Generelt synes sygeplejerskerne, at de arbejder for meget«, siger Lars Bernt Madsen, der er faglig sekretær. Frivillige vagter Sygehuset ønskede en rammeaftale, hvorefter det var frivilligt for de enkelte sygeplejersker at melde sig til vagter ved strålekanonerne i eftermiddags- og aftentimerne samt i weekenden. Lars Bernt Madsen siger, at Dansk Sygeplejeråd gerne indgår en aftale, men sygeplejerskerne på sygehuset i Herlev»har sagt, at de ikke er interesserede«.»når skatten er trukket, synes de, at det er for lidt, der er tilbage. Så er det for surt«, siger den faglige sekretær. Politiken d

9 Systematik og forståelsesramme

10 Vigtig skelnen 1. Finansiering af sundhedsvæsenet 2. Produktion af sundhedsydelser og produktionsformer 3. Samspillet mellem finansiering og produktion(sformer)

11 Sundhedsvæsenets hus: de to søjler Ledelse (politisk og adm.) Regulering (love, tilsyn, styring mm) Finansiering Tilvejebringelse/ Produktion & levering af ydelser Værdier, etik og mål

12 Sundhedsvæsenets hus: de to søjler Ledelse (politisk og adm.) Regulering (love, tilsyn, styring mm) 1. Fællesskab & obligatorisk Skat Sygekasser ( social forsikring ) 2. Privat & frivilligt Forsikringer Brugerbetal. 3. Privat og fællesskab Bevilling Kontrakt/ overenskomst 1. Offentligt ejet og drevet 2. Privat ejet og drevet 3. Selvejende institutioner 4. Blandingsformer Værdier, etik og mål

13 Almen praksis Foreningsejede hospitaler, udliciterede funktioner (fx rengøring, vaskeri, mad) Ledelse & ejerskab 100% privat Falck/taxa Liggende/siddende Pt. transport Apoteker Finansiering Offenligt (skatter eller obligatorisk social forsikring) Privat-off. Virksomheder. Bl.a. catering, vaskeri Ca.?? % ca. 50% 100% ( gratis for bruger) ca. 70% Hospitaler Børnetandpl. Kom. brand/- ambulancevæs. Tandpleje, Psykisk handikappede & ældre 100% offentligt Voksen tandpleje Ca.. 80% 100% Privat (forsikring og/eller brugerbetaling) Offentlig-privat er relative begreber. OG det vigtigste er måske fællesskabsfinansieringen?

14 Ethvert sundhedsvæsen har tre nøgle-parter 1. Patienter Tandlæger. 2. Sundhedsvæsenet Befolkning 3. Finansiel trediepart a p o t e k e r Praktiserende Læger henvisning Sygehuse f y s i o t e r. Aktuarisk forsikring Non-profit, fx. sygekasser, eller offentlige ordninger (skat)

15 2. Sundhedsvæsenet 1. Patienter Tandlæger Befolkning 3. Finansiel trediepart Aktuarisk forsikring Forsikrings-. præmie Non-profit, fx. sygekasser, eller offentlige ordninger skat eller kontingent a p o t e k e r Praktiserende Læger henvisning Sygehuse Hvorfor en trediepart? usikkerhed (om at blive ramt af sygdom) aktuarisk (= kommerciel) forsikring men mange kan i realiteten ikke forsikre sig, fx. AIDS, blødere, kronikere derfor behov for (et betydeligt omfang af) kollektiv finansiering en værdidom/fx. Næstekærligsbuddet (værdidom) om omfordeling af den økonomiske byrde ved sygdom universalisme: alle bidrager efter evne og modtager efter behov (defineret som ) f y s i o t e r.

16 2. Sundhedsvæsenet 1. Patienter Tandlæger Befolkning 3. Finansiel trediepart Aktuarisk forsikring Forsikrings-. præmie Non-profit, fx. sygekasser, eller offentlige ordninger skat eller kontingent a p o t e k e r Praktiserende Læger henvisning Sygehuse Hvorfor offentligt eller privat ejede og drevne institutioner/virksomheder historie og sædvane, især for sygehuses vedkommende (kirken/klostre) overvågning af kvalitet og styring i almindelighed er alt andet lige lettere, hvis man selv ejer især hvis produktionen er kompleks kan der laves klare kontrakter mellem betaler (3.-parten) og producenten? varighed/investeringer (aktiv specificitet) mangfoldighed for at undgå monopoler uanset om de er private eller offentlige. f y s i o t e r.

17 3 parter (1-3) & 3 økonomiske mekanismer (A-C) 1. Patienter Befolkning 3. indkomstskatter- ejendoms- skatter A. finansieringssystem Finansieringssystem Offentligt Non-profit Sygekasser For-profit forsikring præmier B. C. 2. Sundhedsvæsenet a p o t e k e r Tandlæger Praktiserende Læger Sygehuse a-giver/ tager bidrag egenbetaling afregningssystem f ys i o t e r. budget eller konrakt aktivitets-baseret afregning, fx. per sengedag og DRG ydelses-baseret afregning per capita afregning

18 Finansieringssystemet medfører politisk inddragelse Befolkning 3. indkomstskatter- DET POLITISKE SYSTEM Offentligt Non-profit Sygekasser For-profit forsikring ejendoms- skatter præmier Politiskadministrative system finansieringssystem Finansieringssystem C. a p o t e k e r Praktiserende Læger Sygehuse B. a-giver/ tager bidrag egenbetaling Tandlæger 1. Patienter 2. A. afregningssystem f y s i o t e r.

19 HOVEDBEGRUNDELSER FOR ET POLITISK SYSTEM (her alene begrundet i sundhedsvæsenet) 1. (demokratisk) Legitimering af omfordeling 2. (demokratisk) Legitimering af finansiering, fx skatter 3. Ressourceallokering: politisk allokering ikke markedsallokering 4. (den præcise rolle vis-a-vis ejerskab og drift af institutioner er et særskilt spørgsmål)

20 GRAD AF POLITISK - POLITISK INDBLANDING/STYRING FINANSIERING OFFENTLIG (100% skat). sygekasse (obligatorisk). arbejdsgiverbetalt forsikring. forsikring (frivillig) PRIVAT INGEN/ NÆSTEN INGEN BETYDELIG HØJ GRAD/ TOTAL Marked og allokering af ressourcer via markedsmekanismen PRIVAT -Selvejende-non-profit m.m. OFFENTLIG (100%) GRAD AF POLITISK/ ADMINISTRATIV STYRING Politisk bestemt ressourceallokering DRIFT/EJERSKAB

21 Summa summarum 1. Kernepunktet er (nok?) spørgsmålet om finansiering og værdigrundlaget 2. Ejerskab og drift af sundhedsvæsenets institutioner er ikke nødvendigvis per definition offentlig eller privat eller selvejende institutioner 3. Det politiske element i sundhedsvæsenet hænger især sammen med finansieringsform

22 Hvad menes der med marked eller markedsgørelse i sundhedsvæsenet? Det nødvendige udgangspunkt er, at der ikke tidligere har været marked (= privat involvering) i sundhedsvæsenet. To former for privat : kommerciel og non-profit (selvejende institutioner)

23 Hvad er problemstillingen? (1) 1. Privat er godt/skidt? Grundlæggende ideologisk holdning Driftssiden? Hvis skidt: hvorfor har vi så altid haft (privat) praktiserende læger/tandlæger/fysioterapeuter? Må der ikke tjenes penge på sygdom? Men hvem gør ikke det? Finansieringssiden Hvis skidt: hvorfor har vi så brugerbetaling? 2. Alene den private indtrængen på sygehusområdet? Konkurrence/ skummer fløden /trækker personale væk/ ulige konkurrencebetingelser/urimelig betalingsordning for offentligt betalte patienter på privathospitalerne

24 Hvad er problemstillingen? (2) 3. Markedsgørelse og hvori består den? Relativt få privathospitaler? Stigende antal behandlingsforsikringer? Mere frit valg? Pengene følger patienterne (DRG)? Ok! men ikke til privathospitalerne? 4. Anvendelse af ledelsesmetoder og incitamentsformer kendt fra erhvervslivet er det markedsgørelse? (omtales ofte som new public management) 5. Fører tendensen mod markedsgørelse til Begyndende underminering af solidarisk finansiering? A og B-hold (øger) uligheden? To-delt sundhedsvæsen/sygehusvæsen? 6. I den absolutte ligheds navn: det alle ikke kan få, må ingen få? Med andre ord: et rent offentligt system skaber (mere) lighed?

25 Tingsliggørelse og kommercialisering: er det godt?

26 They argue that new strategies aiming to increase altruistic donation rates offer no incentive for people to become involved in the donation process. As a result, altruistic donations will fail to bridge the shortfall between organ availability and requirement. Their conclusion: the introduction of a market mechanism would provide incentive for donation resulting in greatly increased organ availability, possibly even in excess of that required.

27 Brugerbetaling

28 Hvorfor brugerbetaling? Der er altid tale om med-betaling, ikke fuld-betaling 1. Forbrugsdæmpende/adfærdspåvirkning/ ansvarliggørelse Én af økonomiens få lovmæssigheder: hvis prisen stiger/falder falder/øges den efterspurgte mængde MEN Går det ud over sundheden ( undlade brug, når påkrævet ) Giver det (øget) social/økonomisk ulighed? Fremmer det tegning af sygeforsikringer? 2. Som en del af finansieringen af sundhedsvæsenet ( provenu-funktionen Individualisering af (dele) af finansieringen Erstatter (øget) beskatning (?)

29 Brugerbetaling skal ses i sammenhæng med 1. Om adgangen til ydelserne er visiteret og visitationskriterierne Forskel på virkning ved visiteret/uvisiteret adgang 2. Om det kan administreres 3. Om det kan udformes fordelingsrigtigt /med hensigtsmæssige fordelingsvirkninger 4. Om det er en tilkøbsydelse Hvor der findes et (næsten) ligeværdigt gratis eller billigere alternativ Eks. på tilkøb: høreapparater, gruppe 2 under sygesikringen Medens tilkøb af enestue er første vs. fællesklasse Tilkøb giver mulighed for øget individualisering

30 1. Hvorfor har vi brugerbetaling? 2. Hvor? Når vi har fri og lige adgang til sundhedsvæsenet Nogen steder Alle steder Hvor meget Mængde af ydelser ( adfærd / elasticitet) 3. Hvorfor? 4. Med hvilke virkninger? Brugere Off. kasser provenu Fordeling socio-øk. grupper tandsundhed Producenter? afhænger af omfang & karakter & overenskomsten samt regulering delvis modvirke udbyder-induceret efterspørgsel konkurrence og tilbøjelighed til nyetablering/nedsætte sig som tandlæge holdning til brugere

31 Omfang og fordeling af brugerbetaling

32 Udviklingen i brugerbetaling som procentdel af de samlede sundhedsudgifter 1980: 14,5 % 1988: 16,5% 1998: 19,4% 2000: 19,2% 2005: 19,6 Udgjorde i mia. kroner Årlig vækst i private sundhedsudgifter har været 3,3% (i faste priser) Mere end for offentlige sundhedsudgifter: 2,6%/år Private tandbehandlingsudgifter udgør 20-30% af de samlede private sundhedsudgifter, dvs. ca. 3-5 mia. kr Kilde: Sundhedsministeriet:

33 Brugerbetaling ifølge forbrugerundersøgelserne. Kr. angivet i søjlerne 100% % % 40% % % 1993: : : : : : : : : :2004 Medicin, vitamin mv. Briller & kontaktlinser Tandlæge Fysioterapeut, kiropraktor, naturlæge Diverse (hosp., læge, produkter) 1993: i alt kr ,3% af husstandsindkomsten 2004: i alt kr ,4% af husstandsindkomsten

34 1,8 2,0 2,0 2,2 2,2 2,7 2,8 2,9 3,1 3,5 2,6 2,3 1,7 1,7 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,1 1,1 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4 1,7 1,8 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 1993: : : : : : : : : : Brugerbetaling som procentdel af husstandsindkomsten i forskellige indkomstintervaller Under kr kr kr kr kr. og derover

35 kroner Brugerbetaling per husstand og husstandsindkomst Medicin, briller m.v Læge, tandlæge ol. Hospitaler I alt Alle < >

36 International sammenligning af omfanget af privat betaling 35 %-del privat af samlede sundhedsudgifter Danmark Norge Sverige Finland UK Canada Kilde: OECD Health Data 2006

37 Begrundelser for brugerbetaling i en verden med næsten fri og lige adgang 1. Adfærdsregulering/hindre misbrug 2. I situationer med mulighed for betydelig udbyder-induceret efterspørgsel, kan det være en regulerende faktor 3. Ingen klar grænse mellem hvad der er faglig velbegrundet og hvad der fx er kosmetisk og behagligheds-begrundet Fx briller og brilleglas? Krone og broer? Høreapparater og hjælpemidler i øvrigt? 4. Fiskale/provenue-mæssige hensyn

38 Logik? 1. Gratis at gå til læge, men mere en 50% går derfra med en recept og betaler selv en stor del af medicinen 2. Tandsygdomme betaler man selv andre sygdomme behandles gratis? 3. Fysioterapi? 4. Kiropraktik? 5. Psykolog-bistand? 6. Fødselsforberedelse på hospital gratis, betaling i oplysningsforbund

39 Udformning og virkning af brugerbetaling

40 To forskellige problemstillinger 1. Øget brugerbetaling 2. Omlægning af den eksisterende med henblik på Reducere manglende logik mere sundhed for pengene Mere retfærdig fordeling

41 HVOR 1. Front-line kontakten, dvs. ved selvvisitation HVORDAN 1. Af hensyn til fordelingseffekter Loft over samlet betaling per år, fx kr praktiserende læger Og/eller som procentdel af indkomsten, fx max 1 procent af skattepligtig indkomst Og/eller forbrugsbestemt, a la medicinområdet

42 Ved moderat og loft-belagt brugerbetaling 1. Tunge-ende-nedad? Millimeter-retfærdighed er det muligt Hvor er de sociale massegrave i Sverige, Norge, Finland. 2. Undlader at søge læge? Underforstået med betydelige helbredsmæssige konsekvenser Dokumentation De øvrige skandinaviske lande 3. Have råd versus prioritere (højt nok) 4. Øget forsikringstegning ( danmark Nedsætter den adfærdsregulerende effekt

43 2003 MÅL Adfærdspåvirkning Provenu-effekt

44 2006

45 Velfærdskommissionens forslag

46 Hvad er Deres syn på brugerbetaling, når det gælder. Kilde: Borgerne og den offentlige sektor, Finansministeriet 1998

47 En mulig omlægning af Sygesikringstilskuddet til voksentandplejen 1. Grundtænkning: hvordan får vi mest ud af den ca. 1 mia., ydes i tilskud? Vurderet ud fra et behovs-synspunkt & fordelingssynspunkt 2. Overføre tankerne bag medicintilskuddet til voksentandplejen 3. Ville betyde: At de første fx kr. 500 betaler brugerne selv Derefter sker der en forøgelse af tilskuddet, fx 50% for udgifter mellem kr % for udgifter mellem kr osv.. De præcise tilskudssatser vil afhænge af beregninger, så det samlede tilskud ikke overstiger det nuværende 4. Ville betyde At personer med egentlig sygdom og størst behov får det største tilskud At de billige forebyggende undersøgelser m.m. får 100% egenbetaling I lyset af det beskedne beløb ville det næppe ændre adfærden

48 Sygeforsikring Frivillig og supplerende Ikke som alternativ til skattefinansiering ville kræve, at det blev obligatorisk kunne så diskutere, hvad forskellen er mellem obligatorisk forsikring og skat

49 Hvorfor sygeforsikring? 1. For at mindske virkningen af brugerbetaling Strider lidt mod forsikrings-logikken, som drejer sig om store og uventede/forudsigelige udgifter 2. En option: kan søge privat behandling uden store éngangsudgifter Hvem betaler præmien: privat eller arbejsdgiver? Hvis privat: privat betalingsvilje > en politisk betalingsvilje Hvis arbejdsgiver: hvem siger nej til et gratis gode 3. Efterspørgslen efter sygeforsikring er påvirket af Omfanget af brugerbetaling Hvordan det offentlige sundhedsvæsen fungerer Individuelle præferencer og prioritering af anvendelsen af indkomst (private) arbejdsgiveres personalepolitik Skattesubsidieringen af virksomhedsbetalte forsikringer

50 Problemstillinger ved sygeforsikring 1. Ophæver delvist den forbrugsvirkende virkning Gør ydelsen billigere med forsikringens tilskud 2. Lighedsbetragtning: kan springe køen over, vælge bedre/anderlede ydelser, ikke alle kan tegne en forsikring (helbredsbetingelser) Men er det anderledes end på fx pensionsområdet? 3. Supplerende til pkt. 2: skaber det et A og B hold? 4. Har i dagens Danmark eksistensen af et privat alternativ eller brugerbetaling som forudsætning

51 Omfang og fordeling af sygeforsikring Ca. 2, 4 mio. danskere har en sygeforsikring

52 Sygeforsikringer Typer af forsikringer 1. bruger-betalings-forsikringer 2. Hospitalsforsikringer 3. Kritisk sygdom Forskellige Optagelsesbetingelser Dækkede aldersgrupper Formål Virkninger Frivillige supplerende forsikringer mere end 2 mio. dækket Mere en ulykkesforsikring, ofte del af overenskomst, ca. 1,5 dækket

53 Omfanget af private sygeforsikringer (1) Brugerbetalingsforsikring Behandlingsforsikringer Kombination danmark Indbygget 85% operationsdækning Kan tilkøbe operationsdækning 1. Medlemstallet er steget i takt med øget brugerbetaling 2. Reelt set den eneste individuelle forsikring Kilde: danmark - årsberetning

54 Omfanget af private sygeforsikringer (2) Kilde: Forsikringsoplysningen 1. Et marked, der er opdyrket fra ca Altovervejende virksomhedsfinansieret Og ophører derfor ved udtræden af virksomheden/arbejdsmarkedet Primært (?) et frynsegode ofte pakket med andre forsikringer 3. Reelt skattetilskud: virksomhederne kan trække præmien fra som driftsudgift (og mindsker selskabsskatten)

55 Medlemsskab af 'danmark' og erhvervsmæssig status Ikke-medlem Medlem Funktionær Faglært Ufaglært Lærling/elev/stud. husmoder/medhj. Pensionist Førtidspens. a-løs/bistand Orlov Andet Stillingskategori Selvstændig Procentdel

56 Medlemsskab af 'danmark' og erhvervsaktives månedlige indkomst før skat Ikke-medlem Medlem Procentdel op til kr Månedlig indkomst før skat

57 Medlemsskab af 'danmark' og selvvurderet helbred Ikke-medlem Medlem Procentdel Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt Selvvurderet helbred

58 Konsekvenserne af sygeforsikring 1. Øget efterspørgsel 2. (delvis) forudsætning for privathospitaler 3. Svækker solidariteten 4. (øget) ulighed

59 Svækker det solidariteten viljen til at løfte i fællesskab? 1. Argument: stigende brug af sygeforsikringer svækker viljen og lysten til at medfinansiere det offentlige sundhedsvæsen For den enkle borger (og kommende patient) For politikerne, som ser andre finansieringskilder end skatterne og derfor udsulter det offentligt finansierede sundhedsvæsen 2. Modargument: Foreliggende undersøgelser og analyser peger ikke i den retning.

60 Ikke opfattelsen at man frygter forringelser PLUS: endelig synes den stigende udbredelse af private sygeforsikringer totalt set heller ikke at være forbundet med svækket vilje til at betale til det offentlige sundhedsvæsen, p. 12 Kilde: Notat fra Gallup til Ugebrevet A4, november 2002

61 Mere fra Gallup-notat Kilde: Notat fra Gallup til Ugebrevet A4, november 2002

62 Det (mere) forbrugerdrevne sundhedsvæsen er især til fordel for de ressourcestærke? 1. Der er social skævhed i udbredelsen af supplerende helbredsforsikringer - altovervejende de virksomhedsbetalte ordninger danmarks medlemmer spejler i betydelig grad befolkningens sammensætning MEN forbrugsvalg er næsten altid præget af skævheder Kilde: Gallup-notat til A4

63 Det (mere) forbrugerdrevne sundhedsvæsen er især til fordel for de ressourcestærke 1. Meget taler for, at de veluddannede de velartikulerede bedre kan udnytte det (mere) forbrugerdrevne sundhedsvæsen Nok rigtigt 2. Hvis det samtidig er den gruppe, som benytter privatmuligheden Klager de måske ikke så højlydt over standarden i det offentlige sundhedsvæsen Kan resultere i, at man får welfare for the poor som måske kan føre til poor welfare (Richard Timuss) For nærværende er der dog ikke meget, der peger i den retning, dvs. at det skulle være blevet forringet fra ultimo 90erne

64 Privatsygehuse 1. Foreningsejede/selvejende Gigt, sclerose, epilepsi, hospice 2. Kommercielle Egentlige sygehuse Senge, planlagt behandling, ikke akut Klinikker ofte på afgrænsede områder, fx øjen

65 Holdninger før og efter det første kommercielle privathospital For og imod oprettelse af privathospitaler Forbyde - ikke forbyde privathospitaler procent For Imod Ved ikke procent Forbydes Ikke forbydes Ved ikke Enkelte lande har i dag forbud mod kommercielle privat hospitaler: (Sverige), Holland, Canada

66 Historisk været svært at drive privathospitaler rentabelt 1. Mermaid Clinic åbnet 1. okt lukket 1. april 1994 samlet tab mio. kr 2. Privathospitalet i Borup åbnet 15. januar 1990 betalingsstandsning 11. sept samlet tab mindst 25 mio. kr 3. Privathospitalet Hamlet åbnet 15. marts kun ét år med balance, underskud i øvrige år, samlet tab mindst 125 mio. kr. 4. Skørping Privathospital åbnet lukket/åbnet flere gange, flere ejere fortsat åbent - samlet underskud i levetiden? 5. Copenhagen Heart Center åbnet 1992 lukket 1997 (senere overtaget af Hamlet) - underskud

67 Hvorfor privathospitaler? 1. Supplement eller alternativ til offentlige sygehuse? 2. Tilbyde behandlinger, som off. sygehuse ikke tilbyder, fx kosmetisk plastik-kirurgi, fedtsugning, (delvist) fertiltetsbeh osv. 3. Mulighed for at springe ventelisten over 3. Give konkurrence til et offentlig monopol Andet drifts- og servicekoncept 4. Læger, der ønsker at blive selvstændige og/eller er utilfredse med det offentlige system 5. God investering? 6. Ideologisk: privat er godt/bedre offentlig dårligt/uønsket

68 Privathospitaler og privatklinikker (1) - sengekapacitet 2002: 36 sygehuse/klinikker med i alt 312 sengepladser* 1,4% af de offentlige somatiske sengepladser 2003: 68 sygehuse/klinikker med i alt 371 sengepladser* 1,7% af de offentlige somatiske sengepladser : godt 100 sygehuse/kliniker med ca. 400 sengepladser** 1,9% af de offentlige somatiske sengepladser * Kilde: Sundhedsstyrelsens statistik ** kilde: gæt ud fra bl.a. antal aftaler med Amtsrådsforeningen

69 Privathospitaler og privatklinikker (2) - behandlingskapacitet Privat kommerciel som procent af offentlig Ambulant aktivitet sengedage indlæggelser ,2 0,6 0, ,9 1,0 0,9

70 Flere bruger det udvidede frie sygehusvalg Fra til patienter Fra 1,3% til 1,7 af alle behandlede En del af fundamentet for privathospitaler

71 Virkninger: Private sygehuse/klinikker Truer privat-hospitaler det offentlige sygehusvæsen trækker det personale væk fra det offentlige sygehusvæsen? Overtager de gradvist den elektive kirurgi? Er det kun de bedre stillede, der bruger privathospitalerne? Øget ulighed?

72 Afslutningsvis 1. På produktionssiden har det danske sundhedsvæsen altid været en blanding af offentlig-privat Ikke afgørende ændret i mange år Flere kommercielle mindre sygehuse, og færre non-profit selvejende sygehuse 2. På finansieringssiden er skatter altdominerende finansieringskilde 20% brugerbetaling og dertilhørende brugerbetalingsforsikringer Firmaforsikringer og offentlige garantiordninger grundlaget for privathospitaler og på enkle områder afledt af behandlingsbeslutninger i det offentlige (især fertilitetsklinikker) 3. Kan se nogle ordninger som markedslignende mekanismer : Frit/udvidet sygehusvalg (eller blot styrkelse af patientens stilling?) Offentliggørelse af sammenlignende information ( stjerner ) Såkaldt sammenligningskonkurrence (delvis) Aktivitetsbaseret afregning til sygehusene DRG-afregning (diagnose relateretede grupper, en pris per gruppe) MEN har været kendt i mange år, bl.a. afregning efter sengedage Moderne ledelsesmetoder, bl.a. inspireret af erhvervslivet

73 Nogle simple konstateringer (1) 1. Patienter er blevet forbrugere med forbrugerholdninger og vurderinger Hvad man ikke kan få det ene sted, kan man få andre steder Den private betalingsvilje > den politiske Skaber grobrund for private initiativer Frit (sygehus)valg, frit lægevalg osv. sætter patient-forbrugeren i centrum OG: det påvirker sygehusenes adfærd 2. Garanti-ordninger har grundlæggende ændret spillereglerne i sygehusvæsenet Har givet privathospitalerne offentligt finansierede patienter Kun i et vist omfang udløst merbevillinger til off. sygehuse

74 Nogle simple konstateringer 3. Privat : to dimensioner Producenter/leverandører Selvejende, fx epilepsihospitalet i Dianalund, hospicer Kommercielle hospitaler og klinikker Privatpraktiserende læger, fysioterapeuter m.fl. Finansiering: frivillige privattegnede forsikringer Enkelpersoner eller firmaer Kan aldrig blive et alternativ til offentlig finansiering 4. Private fertilitetsklinikker er (delvist) resultatet af behandlingsregler på offentlige sygehuse 5. En større privatsektor (udbydere og forsikringer) er lig med samlet set større sundhedsudgifter Naturligvis! Den logiske konsekvens af forbrugergørelsen Den individuelle betalingsvilje kan slå igennem Flere ydelser hvoraf nogle ikke udbydes i det offentlige eller er rationerede Uanset mulige konkurrencevirkninger

Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem?

Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem? BRAGT I Social Politik, nr. 3, 2007: 13-20 Juni 2007 Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem? Kjeld Møller Pedersen Professor, sundhedsøkonomi Syddansk Universitet At dømme efter den

Læs mere

Forsikring i velfærdssamfundet

Forsikring i velfærdssamfundet Forsikring i velfærdssamfundet Forsikringserhvervets bidrag til velfærdsdebatten Indhold Forord................................Side 3 Forsikring i velfærdssamfundet...............side 4 Sygdom og forsikring

Læs mere

Hvad kan sundhedsøkonomi bruges til ved opdyrkning og indtrænging på markeder?

Hvad kan sundhedsøkonomi bruges til ved opdyrkning og indtrænging på markeder? Hvad kan sundhedsøkonomi bruges til ved opdyrkning og indtrænging på markeder? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk Hovedpunkter 1. Den danske sundhedsøkonomi :

Læs mere

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Hvem og hvor mange har en sundhedsforsikring, hvorfor og med hvilke effekter? Foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelse af sygeog sundhedsforsikringer Kjeld

Læs mere

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Hvem og hvor mange har en sundhedsforsikring, hvorfor og med hvilke effekter? Foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelse af sygeog sundhedsforsikringer Kjeld

Læs mere

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Analyse af privat offentligt samspil i. sundhedsvæsnet. Lægeforeningen. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Analyse af privat offentligt samspil i sundhedsvæsnet Lægeforeningen Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 1 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Interviewer: Jeg ved, at man på CBS kan læse noget der hedder healt management, men jeg kender ikke noget til uddannelsen.

Interviewer: Jeg ved, at man på CBS kan læse noget der hedder healt management, men jeg kender ikke noget til uddannelsen. 13.3 Bilag 3 - Jes Søgaard Interview m. Jes Søgaard d. 15.04.12 Søgaard: Men så skete der det, at da jeg havde skrevet speciale, og ikke rigtig vidste hvad jeg ville lave, så blev jeg hængende på universitet,

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut April 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Dansk Sundhedsinstitut Marts 2009 Forord Privatisering og markedsgørelse i sundhedsvæsenet er noget vi snakker

Læs mere

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning?

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler og Henning Hansen CASA Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler

Læs mere

Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik

Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik Københavns Universitet Sundhedsvæsen og Sundhedspolitik Af Asma Bashir, stud med Pensum: Sundhedsvæsen og sundhedpolitik, 2. udgave, Munksgaard Danmark, København 2010 Noter fra forelæsninger og holdtimer

Læs mere

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten

Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten Januar 2012 Offentlige sygehuse - Søjlen skal fortsætte en hel side mere for at give størrelsesforholdet Private sygehuse: en dråbe i havet - et hav i debatten 1 Rigsrevisionen tog fejl. Den sammenstillede

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen?

Private sundhedsforsikringer. - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? Private sundhedsforsikringer - Et pres på den solidariske opbakning til det danske sundhedsvæsen? 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Disposition over kapitlerne... 4 1.2 Problemanalyse... 5

Læs mere

Emil Niragira Rasmussen

Emil Niragira Rasmussen Emil Niragira Rasmussen Fra: Svend Særkjær Sendt: 17. juni 2009 10:16 Til: Sophus Garfiel Emne: VS: Dette skrev DSI i 2003 i et arbejdspapir til KS Vedhæftede filer: kap7-dsi[1].pdf Fra: Søren Lindemann

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Private sundhedsforsikringer Notat udarbejdet for LO Jakob Kjellberg Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut Februar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

Økonomi og styring i sygehusvæsenet

Økonomi og styring i sygehusvæsenet Økonomi og styring i sygehusvæsenet Notat udarbejdet for Foreningen af Speciallæger, FOA Fag og Arbejde, HK/Kommunal, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger Lone Bilde Anne Rytter Hansen Jes Søgaard

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Private sundhedsforsikringer - en udfordring til den danske velfærdsstat Socialvidenskab 1. kandidatmodul Forår 2009 Marianne Fogh Møller Signe Riisager Raskmark Julie Winther Bengtson Vejleder: Klaus

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

VK-LOVFORSLAG OM SKATTEFRI HOSPITALSFORSIKRINGER

VK-LOVFORSLAG OM SKATTEFRI HOSPITALSFORSIKRINGER 26. februar 2002 Af Martin Windelin Direkte telefon: 33 55 77 20 VK-LOVFORSLAG OM SKATTEFRI HOSPITALSFORSIKRINGER DYBT PROBLEMATISK Regeringen fremsatte 6. februar 2002 lovforslag om indførsel af skattefrihed

Læs mere

Private leverandører i kommuner og regioner

Private leverandører i kommuner og regioner Private leverandører i kommuner og regioner Med fokus på regionernes brug af private sygehuse Arbejdspapir Louise Herbild Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Sune Welling Hansen & Kurt Houlberg. Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv

Sune Welling Hansen & Kurt Houlberg. Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv Sune Welling Hansen & Kurt Houlberg Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv Publikationen Brugerbetaling på sundheds- og ældreområdet i komparativt perspektiv kan downloades

Læs mere

Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet

Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet FORUM FOR KVALITET OG UDVIKLING I OFFENTLIG SERVICE -NYT nr. 29 August 2 0 0 5 Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet ET OG UDVIKLING I OFFENTLIG SERVICE ET OG UDVIKLING I OFFENTLIG SERVICE ET OG

Læs mere

Alternative finansieringsformer af det danske sundhedsvæsen

Alternative finansieringsformer af det danske sundhedsvæsen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Elisabeth Ankersen Alternative finansieringsformer

Læs mere

Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering

Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering Regionsdannelsens betydning for sundhedsområdet i Danmark med specielt fokus på sygehusenes finansiering Bente Ege Master of Public Health MPH 2007:20 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Regionsdannelsens

Læs mere

1 PROBLEMFELT...3 2 METODE...8 3 SUNDHEDSVÆSENET I USA...16 4 SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER...21

1 PROBLEMFELT...3 2 METODE...8 3 SUNDHEDSVÆSENET I USA...16 4 SUNDHEDSREFORMENS INTENTIONER...21 1 PROBLEMFELT...3 1.1 DE ØKONOMISKE PROBLEMER...3 1.2 EN SUNDHEDSREFORM ER VEDTAGET...4 1.3 KAN SUNDHEDSREFORMEN LØSE PROBLEMERNE?...5 1.4 PROBLEMFORMULERING...7 2 METODE...8 2.1 BEGREBSAFKLARING...8 2.2

Læs mere

- flere ældre, flere kronikere

- flere ældre, flere kronikere Folkeuniversitetet efteråret 2006 Hvordan tackles de næste 20 års udfordringer? - flere ældre, flere kronikere - nye og bedre behandlingsmuligheder og - stramme offentlige budgetter - er kommunalreformen

Læs mere

brugerbetaling til sikring af velfærd Af tidl. chefkonsulent mia amalie holstein

brugerbetaling til sikring af velfærd Af tidl. chefkonsulent mia amalie holstein brugerbetaling til sikring af velfærd Af tidl. chefkonsulent mia amalie holstein BRUGERBETALING TIL SIKRING AF VELFÆRD Brugerbetaling er fra et velfærdsteoretisk perspektiv et attraktivt redskab. Det skyldes

Læs mere