Marts årgang nr. 1 EKIF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2014 1. årgang nr. 1 EKIF"

Transkript

1 Marts årgang nr. 1 EKIF

2 Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf Broager Apotek Allégade Broager Tlf Broager og Gråsten Radio v/ Leif Hansen og Henning Christensen. tel Skolegade 2, 6300 Gråsten Kværsgade Gråsten Tlf Benzin, benzin og atter billig benzin Hos OK får du ikke blot billig benzin. Du slipper også for køen ved kassen, når du skal betale. Tank nemt og hurtigt med Dankort, kontanter eller et OK Benzinkort. Tag en bestillingsfolder til et OK Benzinkort ved anlægget eller kontakt os på enten eller Så får du kort til billig benzin mere end 495 steder i Danmark. Gråsten 2

3 Nr. 1 MARTS årgang HOVEDBESTYRELSEN Formand Per Andersen Kasserer Anne Marie Naujeck Hjælpekasserer Ib Funder-Nielsen Sekretær Ann Heuschkel Medlem Birgit Aupke Medlem Tommy Clausen Medlem Majbritt Clausen 1. suppleant Kim Steg 2. suppleant Susan D. Jacobsen 1. Bilagskontrollant Bjørn Leinum 2. Bilagskontrollant Asmus Carstens KLUBBLAD Ansv. redaktør Birgit Aupke Tryk Langenberg Grafisk A/S, Sønderborg Egernsund hallen UDVALG BADMINTON-UDVALG Birgit Aupke (Formand) Tove Froberg Lillie Brigitte Knudsen Marcus Schnuchel HÅNDBOLD-UDVALG Majbrit Clausen (Formand) Anne Marie Naujeck (Kasserer) Mari Louise Skriver (Sekretær) Morten Sandvig Louise Brodersen Susan Jacobsen FODBOLD-UDVALG Tommy Clausen (Fomand) Bjørn Leinüm Asmus Carstens (Kampfordeler) Peter Sejer Christensen (Sekretær) Thue Schelke Jørgen Clausen Kim Steg Nørdgaard Staffan Veng (1. suppleant) Morten Rathje (2. suppleant) Kom med masser af stof, gerne med billeder, til næste nummer af EKIF bladet. Deadline for stof til næste nummer: 10. april 2014 Find os på Kontakt EKIF på 3

4 C.J. skibs- & bådebyggeri ApS v/ Christian Jonsson havnevej egernsund Tlf Fax Teddy s Salon Sundgade 61 Egernsund HOS OS KOMMER DU SIKKERT I MÅL MED DIN BOLIGHANDEL Estate Kjeld Faaborg Sundsnæs 19, Ulsnæscentret, 6300 Gråsten Tlf

5 EKIF EKIF - Egernsund Kultur og Fritidsforening Generalforsamling d. 26. februar 2014 Teddy byder velkommen. Referat ifølge dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører. Asmus C. vælges til dirigent. Ann vælges til protokolfører. Asmus C. takker for valget. Bekræfter, at generalforsamlingen er rettidigt varslet i Gråsten Avis. 2. Formanden aflægger hovedbestyrelsens beretning. Teddy, der er afgående formand for FREM, fortæller ganske kort om en positiv opbakning til projekt EKIF fra alle de involverede klubber, og han håber på at projektet kommer til at fungere godt. 3. Afdelingernes beretning. Håndboldudvalget ved formand Majbrit. Se bilag 1 Tennisudvalget ved formand Ann Se bilag 2 Badminton udvalget ved formand Birgit Se bilag 3 Fodbold udvalget ved formand Tommy Se bilag 4 4. Kasserens beretning. FREM/Tennis/Badminton regnskab fremlægges af Per. Se bilag 5 Revideret regnskab godkendes. Håndbold afdelingens regnskab fremlægges af Annemarie. 5

6 Se bilag 6 Revideret regnskab godkendes. 5. Kassererens budget. Budget for 2014 fremlægges ved Per. Se bilag 7 6. Valg til hovedbestyrelse Formand for 2 år i ulige år Per Andersen foreslås, han modtager valg, og vælges enstemmigt. Kasserer for 2 år i lige år Annemarie Naujeck foreslås, hun modtager valg, og vælges enstemmigt. Annemarie deler kasserer posten med Ib Funder Nielsen. Sekretær for 2 år i ulige år Ann H. vælges som sekretær. 1. suppleant vælges hvert år Kim Steg vælges for 1 år. 2. suppleant vælges hvert år Susan D. Jacobsen vælges for 1 år. Afdelingerne under EKIF fastsætter selv deres udvalg og vælger en afdelingsformand. De respektive afdelingsformænd er per definition medlem af hovedbestyrelsen. Ved afstemninger i hovedbestyrelsen skal der være flertal, for at et punkt kan godkendes. 7. Valg af bilagskontrollanter. 1. bilagskontrollant: Bjørn Leinum vælges for 2 år i ulige år. 2. bilagskontrollant: Asmus Carstens vælges for 2 år i lige år Bilagskontrollanterne reviderer såvel EKIF s som også håndboldudvalgets regnskab. 8. Behandling af indkomne forslag. Der er indkommet et forslag til en vedtægtsændring stillet af Per A.: Der foreslås, et nyt 15, hvori det fastlægges, at formanden og kassereren tegner foreningen EKIF. Dette for at gøre processer i forhold til ændringer i bank, DBU, DGI m.m. lettere, da alle bestyrelsesmedlemmer skal skrive under. Hvis vedtægtsændringen vedtages er det kun formanden og kassereren, der skal skrive under. Forslaget vedtages enstemmigt, og paragraffen tilføjes i vedtægterne (Per renskriver vedtægterne og sender de nye vedtægter til bestyrelsen). 6

7 EVT Annemarie takker, som afgående kasserer for HK 71 Birgit for, at hun altid har været imødekommende og hjælpsom overfor HK 71. Per takker Teddy for hans indsats som formand for FREM. Forslag fra de fremmødte til EKIFs bestyrelse. Fra Bjørn Leinum: Der mener, det ville være gavnligt, at foretage en form for analyse af, hvilke borgere, og dermed potentielle brugere af EKIF, der er i Egernsund. Ud fra en sådan analyse ville man kunne målrette indsatsområderne, og også se hvilke indsatsområder, der formodentlig ikke vil have chance for succes. Ib Funder Nielsen foreslår, at referater fra EKIF s bestyrelsesmøder lægges ud på EKIF s hjemmeside. Kim Steg foreslår, at der oprettes en EKIF Facebook gruppe, hvor nyheder, resultater, links til referater, billeder mm. fra klubben kontinuerligt kan lægges ud, og ses af alle interesserede. Samtlige forslag tages med på næste bestyrelsesmødes dagsorden med henblik på en videre drøftelse. Asmus runder generalforsamlingen af, og takker alle de fremmødte for deres interesse og deltagelse. Referent: Ann Heuschkel Horne's Auto & Dækservice Ramsherred Broager Tlf Vognmand Peter Christensen & Sønner Aps Skodsbøl - Tlf Vognmandsforretning Erik Moldt Skodsbøl vej 77- Broager Tlf

8 mere naerhed Fromms Autoservice Brovej Broager tlf.: Fax: Trækregulator for fastbrændselskedel Udover dagligvarer kan SuperBrugsen også tilbyde: - Delikatesse - Slagterafd. - Café - Kiosk - Bageri - Mejeritorv Her kan du tanke OK benzin og diesel. Døgnet rundt - også med Dankort. Et stort udvalg af friske kvalitetsvarer finder du hver dag i SuperBrugsen v/henning Gefke Hansen Skovgade Egernsund Tlf Storegade Broager Gråsten Tlf

9 Badminton Badminton formandens beretning 2012/13 Vi er i gang med en rigtig god sæson. Og vi har haft et år med mange gode oplevelser. Vi har på en positiv og velovervejet måde brugt vores penge, i stedet på at ruge på dem. Desuden har vi holdt en fest for vores trofaste og engagerede motionister, som i øvrigt har været rigtig sjovt. Vores medlemstal i ungdomsrækken har igen i år en opadgående tendens ikke mindst pga. vores sensationel lav medlemskontingent. Vi har nu en god flok unge mennesker ca. 15 -, som hygger sig hver torsdag til træningen. Vores medlemstal ved motionisterne er dog desværre lidt nedadgående. Vi har været i stand til at tilbyde vores spillere en hel del flotte arrangementer i år. Efter en lille velkomst til sæsonstart kunne vi holde en julefrokost med desværre ikke helt så god tilslutning, som det plejer, og en rigtig morsom juleafslutning for børnene. Og på trods af alle disse arrangementer og dermed forbundene udgifter kan der dog siges, at vores økonomi stadigvæk ser fornuftig ud. Vi bliver dog nødt til at holde lidt igen med udgifter i det nye år. Vi har, som det skal være, en ordentlig kassebeholdning og en god del reserver, så selv hvis der nu skulle komme nogle uforudsete udgifter, kan vi være helt rolige. Alt i alt synes jeg, vi har haft et god år og jeg vil gerne takke udvalget for deres indsats i det forgangene år specielt Tove for hendes igen ekstraordinære indsats ved Gråsten Ringridning. 9

10 Fodbold Hej piger og drenge 4 til 10 år Så starter vi op igen med udendørs fodbold på fodboldanlægget v. gamle skole I Egernsund Vores sagnomspudne træner ASMUS vil igen i denne seson være vores træner!!! Kontant hvis du har sørgsmål ellers mød op torsdag den 20 marts kl til 1. træning. Vi har mere end 75 års erfaring Hydraulik Spåntagning Smedearbejde Maskinrep. Havnevej Egernsund Tlf TLF: PETERSEN-TEGL.DK Egernsund v/hans-peter Matzen Sundgade 98, 6320 Egernsund Telefon Biltlf vvs 10

11 Årsberetning fra fodbold 2013 Af Formand Tommy Clausen 2013: Udendørs: Da vi desværre ingen senior herre spillere havde i 2012, blev målet for 2013 at få et hold opstå igen. Dette lykkedes da der kom mange nye og gamle spillere til sæsonstart. Dette betød at vi i sæsonen 2013 havde 2 seniorhold, et 11mands og et 7mands. Træneren er Kim Steg Nørgaard og han bliver assisteret af hjælpertræner Peter Sejer Christensen. De har også begge denne post i Vi har mange små drenge fra 5-9 år, der spiller udendørs fodbold, hvor det er Asmus der træner, sammen med Timmy Oldager og Jørgen Clausen. Vi havde desværre ingen damer i Indendørs: Vi har mange spillere omkring 60 spiller i alle aldrer. Thue Schelke, Jørgen Clausen og Peter Sejer Christensen blev valgt ind Fodboldudvalget. Februar 2014: Første gang til udendørs træning var der 18 spiller, det tegner godt for sæsonen Vi tilmelder derfor et senior hold i serie 6. Kontingent er uændret i ungdomsrækkerne i Senior kontingent for 2014 bliver på kr.800. Til fodboldudvalget modtog Asmus Carsten, Kim Steg Nørgaard og Tommy Clausen genvalg. Hans Jørgen Nissen modtog ikke genvalg, Bjørn Leinûm blev valgt ind i stedet for. Morten Rathje og Steffan Veng blev valgt ind som suppleanter. Vi takker Hans Jørgen Nissen og Mads Rathje for det store arbejde de har udført. Stor Tak til alle vores hjælpere!!! Vi har deltaget med hjælpere til Gråsten ringridning, Lottospil og 2. juledag stævne. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle hjælper og træner som har bidraget med en hjælpende hånd, det betyder meget at der er nogen som gerne vil hjælpe. Prøv farven hjemme inden du beslutter dig Sundsnæs 6 C 6300 Gråsten Tlf

12 MANGE TAK Atter er det en vellykket 2 juledag s stævne overstået med stor succes, vi har mange at takke - for at dette julestævne kan gennemføres uden den store opbakning ville dette ikke være muligt MANGE TAK. 28 tilmeldte hold deltog fra kl til og igen med enkelte hold i sjove udklædninger. Der var pokaler til vinderne: I B-rækken vandt holdet God Jul I Familie-rækken vandt familien Skodsbøllerne I Amatørrækken vandt holdet Nytår s Banden I A Rækken vandt holdet Ole s Drenge En stor tak til Hovedsponsorer Center pub Gråsten og Super Brugsen Gråsten Og alle Sponsorer: Fra Egernsund. Ivan Kirkegaard. Teddy s salon. Corral Line A/S. Tupperware / Majbrit Clausen. El-Service / H.J. Paulsen. C.J. skibs-bådebyg./ Chr.Jonsson. Aut.Kloakmester / Søren Hansen. Vognmand Lars Justesen. VVS / Hans-Peter Matzen. Massør Mogens Mau. Carl Matzens. Egernsund Tegl. Malerforretning / Verner Bentzen. Rathje s Bageri. Hallen s Cafeteria v/ Lars Clausen Robust v/ Henning Gefke Hansen. EME Ydraulic Egernsund Maskinfabrik. Reka- Metal / Rene og Kay-Uwe Asmussen. Glasladen v/ Annette Hansen. Træfpunkt / Nam van Pham Marina Minde ved Flensborg Fjord. Det Gønne Køkken v/ Per v. Nielsen. Fra Gråsten Gråsten Teglværk. Ejendomsmæglerfirma / Kjeld Faaborg. Det Nye Hebru. Gråsten Boghandel. Inter Sport. BHJ A/S. Sydbank. Tømrer Gården / Peter Veng. Gråsten el-teknik. Fri BilkeShop. Den Gamle Kro. Flügger Farver. Gråsten Blomster. CC Skilte. Gråsten Avis. Studie 66 Entreprenør & Aut Kloakmester/ Søren Lyngholm Larsen. Bygma Gråsten. Fra Skodsbøl B.C. Maskinfabrik. Brodersen Taxi. Vogmandsfor./ Erik Moldt. Petersen Tegl Vognmandsfor. / Peter Christensen & Sønner. Søholm Marine/Flemming Bertram Fra Broager Home. Byggeforretning ApS / Jan Teichert. Amaryllis. broager Sparekasse. Palle s Bageri. Fromms Autoservice. Byggeforretning / Lars Hansen. 12

13 El-installatør / Ole Jensen. Super Brugsen.Tanja D v/ Tanja Albrechtsen. Kim s Cykelserice. Broager Autoværksted.Tømrer-Snedkerforretning v/bent Christensen Fra Sønderborg. Kreditbanken. Bleshøj Optik. Arbejdernes Landsbank. Kontor Syd A/S. Nykredit. Restaurant Colosseum. Thiele Briller & Kontaktlinser. Andelskassen. Nordea. Kiropraktorerne Kongevej. RealMæglerne/ Seeberg.. Sønderhus Ferieboliger. Sydjysk El Teknio/ Sydals Gråsten. Kæstel Biler v/ Henrik Kæstel. V. Sottrup. Tandlægerne / Kitty og Niels Rasch Ribe. Entreprenør & Aut Kloakmester /John Nørgaard Hammel Akupunkturklinikken / Poul Beck Mogens Mau massør zoneterapeut Island Egernsund Mobil Fodboldafdelingen Tommy Clausen Hermann Johannsens eftf. Jan Teichert ApS Murer- og aut. Kloakmester Smedevej Broager Telefon Mobil Bent Christensen Tømrer & SNeDKerFOrreTNING ApS Gråsten Boghandel Ulsnæscenteret Gråsten Telefon VinduesMester Planetvej 4, Gråsten Tlf , fax Mobil: , mail:

14 Træning Vi er godt i gang med træningen til forårsturneringen i Serie 6 og vi kan stadig bruge flere kræfter. Vores ambition for i år er at rykke op og derfor er det vigtigt med mange folk til træning for at skærpe konkurrencen og dygtiggøre os. Der er plads til alle og vi vil have at alle føler de er med i fællesskabet. Træningstider er mandag og onsdag kl. 1900, omklædt. Om lørdagen træner vi kl. 1400, indtil turneringen starter D. 11. April Venlig hilsen Kim Steg Nørgaard - Træner Peter Sejer Christensen - Hjælpetræner Tennis Formandens beretning GENERALFORSAMLINGEN 2014 onsdag d. 26. marts. Medlemmer. 16 betalende medlemmer + bestyrelsen (samme antal som ved sidste generalforsamling i 2013) Bestyrelsen. Uforandret fra 2013, bortset fra at Rita er trådt ud som kasserer, da vi ved sammenlægning i EKIF har fået fælles kasserer. På valg i år er Peter og Anne. 14

15 Peter baneansvarlig Anne sekretær Sanne klubhus og forplejning Ann - formand Per A. kasserer DGI Medlem af DGI (kontingent 860,00 kr pr. år), så der fortsat er mulighed for at melde sig til DGI turneringstennis. Der har været et enkelt hold tilmeldt DGI turneringen. Ellers har vi ikke brugt vores medlemskab. DGI udbyder mange gode kurser, hvis nogen fra bestyrelsen skulle have lyst til at deltage i sådanne kurser, mener jeg godt klubben kan give penge til dette. Banevedligehold Peter S. med hjælp fra Hans Jørgen Nissen. Sønderborg Kommune 20160,00 kr (inkl. grus, som i 2013 kostede 5300,00 kr). Tilskud fra kommunen til banevedligehold på 10000,00 kr Samarbejdet med Hans Jørgen N. kan desværre ikke fortsætte. Indendørs tennis. Ingen indendørs tennis i Arrangementer i klubben. Det eneste arrangement klubben har tilbudt den foregående sæson var Tennis på Tværs, hvor der var god tilslutning. Vi har ikke afviklet nogen form for arrangementer klubturnering e.lign. og der har ikke været efterspørgsel efter dette. Gråsten Tennisklub har sendt invitation til medlemmer af Egernsund Tennisklub (og øvrige klubber i området Broager, Blans-Sundevedmulighed, Nybøl -om at deltage i deres klubturnering i alle rækker. Kontingent. Har været uforandret i mange år: Ungdom (10 25 år) 180,00 Seniorer fra 25 år 450,00 Ægtepar 800,00 Passive medlemmer 50,00 Nøgledepositum: 100,00 Ann H. 15

16 D.G.S. NYT Dit lokale kultur- og medborgerhus Bliv stoleambassadør For kun 200,- kr. kan du købe en stol og dermed blive stoleambassadør, det eneste du skal gøre er at overføre 200,- pr. stol du vil købe på konto og skrive navn og adresse på din overførsel, dermed støtter du dit lokale kultur- og medborgerhus. Der er nu solgt 80 stole, tusind tak for støtten. Klub 100 Byens hotte tilholdssted for de helt unge. Her er der mulighed for at være kreativ, bage kager, spille spil mm, alt dette fås for kun 100,- kr. pr ½ år. Klubben holder pt. åbent hver tirsdag fra og igen fra 18 til 20. De unge er selvfølgelig under behørigt opsyn af en flok frivillige voksne. Klub 100 mangler et par voksne der kan/vil afse lidt tid til at være sammen med de unge, er det noget for dig kan du henvende dig til Sarah på eller kig forbi en tirsdag aften. Leje af lokaler Skal du holde en fest, mangler du et lokale hvor i kan spille kort, holde et møde eller lignende eller ønsker du et sted til at udfolde din kreativitet så er vi klar til at hjælpe, send blot en mail til notér dine ønsker og vi vender tilbage hurtigst muligt. Leje af service / stole mm Mangler du service, stole, borde mm til din fest derhjemme, er du altid velkommen til at kontakte os på vi er konkurrence venlig på prisen og kan levere til 150 prs. Lopper afhentes gerne Har du ryddet op på loftet, i garagen eller har du bare fået skrabet for mange ting sammen, henter vi gerne ting til vores loppemarked, det eneste du skal gøre er at kontakte enten René på eller Hans Jørgen på , så kommer de forbi og henter med et smil. På forhånd tak. Tjek os ud på eller Facebook på: kulturhuset egernsund gamle skole 16

17 Bestyrelsen er: Torben Mathiesen Viggo Matthiesen Per Andersen Teddy Petersen Finn Dreier Har du lyst til at give et nap med Vi er i gang med at renovere den gamle skole, så den kan blive det nye samlingspunkt i byen. Arbejdet har stået på i nogle år nu, og der er sket rigtig meget. Der er kommet nyt tag på en del af bygningen, de første lokaler er færdig renoverede og der er blevet installeret elevatorer så der er adgangsmulighed for alle på alle etager. Vi er rigtig glade for de ting der er færdige, men der venter også en del arbejde i fremtiden før huset er præsentabelt for alle. Vi ved der er rigtig mange dygtige mennesker i byen, som kan hjælpe med forskellige opgaver. Man skal ikke være uddannet håndværker for at kunne hjælpe. Vi har en ide om, man kan byde ind med de ting man er god til. Vi har så mulighed for at sende en indbydelse til en arbejdsdag/aften. Dette tiltag skal ikke forstås som en forpligtigelse, men en mulighed for at få de rigtige mennesker til at hjælpe ved de rigtige opgaver. Vi har også et ønske om at oprette et senior-hold, som kunne varetage nogle opgaver som ville passe til dem. Opgaverne kunne være: Tømrer/snedkerarbejde, malerarbejde, murerarbejde, el-arbejde, anlægsarbejde (have), havearbejde, rengøring, administrative opgaver, handyman eller andre forefaldende opgaver. Du kan sende en mail til Torben: hvor du oplyser navn og hvilke opgaver du kunne tænke dig at arbejde med (gerne flere opgaver). Vi vil så herefter samle jer i grupper, som vi kan sende en mail til hvis vi har brug for hjælp. Vil du gerne høre mere om opgaverne, inden du beslutter dig, er du velkommen til at kigge forbi den gamle skole om tirsdagen fra kl og få en uforpligtende snak. Lad os samle byen og stå sammen om at skabe et kultur og medborgerhus i Egernsund. 17

18 Borgerforeningen Hvad laver de i grunden i Egernsund Borgerforening??? I anledning af - at efterlysning af nye medlemmer i EKIF bladet - hidtil ikke har haft den store virkning, har vi i bestyrelsen delt byen op i distrikter, hvor vi så stemmer dørklokker - for at få flere medlemmer. Under denne operation, er der dukket nogle spørgsmål op - hvad laver de i Borgerforeningen - hvad går kontingentet til??. - så derfor - til orientering - lidt af det medlemmerne får for kontingentet på årligt kr. 50,00 pr. husstand: Vi vedligeholder skulpturen på Havnepladsen. Vi vedligeholder "Genforeningsstenen" og sørger for at der flages på officielle flagdatoer. Vi er tovholder på Sct. Hans arrangementet, sammen med de øvrige foreninger i Egernsund. Vi støtter julebelysningen i Egernsund. Vi finansierer juletræet på Havnepladsen - Stjerneforeningen sørger for opsætning/nedtagning. Vi arranger Juletræsfest for byens børn. Vi kontakter kommunen i de tilfælde vi bliver gjort opmærksom på relevante ønsker. Vi arrangerer og sørger for "operation" ren by. Vi har været den udfarende kraft vedr. badebroen - overtages forhåbentlig som lovet igen af kommunen. Vi står årligt for en omgang underholdning til "Åben Skole" Vi har støttet EGS med kr ,00 som stoleambassadør. Vi arrangerer vælgermøde, når der er kommune valg. Vi har indtil nu - hvert år støttet "Byfesten" med et beløb. Det er nogle af de ting Egernsund Borgerforening og bestyrelsen hvert år har på programmet og sørger for - så det er da faktisk noget alle Egernsundere burde støtte med et medlemskab. Så tag godt imod bestyrelsen og suppleanterne når de kommer forbi på et eller andet tidspunkt. Venlig hilsen Egernsund Borgerforening 18

19 Operation "REN BY" i Egernsund, afholdes på søndag, den 27. april 2014 fra kl I år gentager vi sidste års succes, hvor 35 personer gav en hånd med. Vi starter fra/mødetid ved "Skibsankeret" overfor Rathjes Bageri - så mød op medbringende handsker og et godt humør. Egernsund Borgerforening sørger for affaldssække. Igen i år vil vi gerne have at deltagerne tilmelder sig til Ib - - eller pr. telefon til så vi har et overblik over tilslutningen og for at vide, hvor mange pølser og brød vi skal have klar, når operationen er afsluttet ved 12 tiden. Ib skal gerne have din tilmelding senest, den 23. april men tilmeld dig allerede nu - og angiv gerne, hvor du synes det trænger til en omgang. Børn er også meget velkomne - de har jo bl.a. noget lettere ved at komme ind under buskene - og så ser de - hvad man ikke skal gøre med de tomme dåser - som jo er det der falder mest i øjnene, når man færdes i Egernsund. Egernsund Borgerforening Resultatet fra Ren By i Referat fra generalforsamling Referatet og årsberetningen fra årets generalforsamling finder du på vores sider under egernsund.dk 19

20 Vellykket juletræsfest Byens juletreæsfest 2013, arrangeret af byens foreninger i fælleskab, blev afholdt den 14. december i aulaen på Egernsund skole. Der deltog 41 børn og medfølgende forældre og bedsteforældre, og vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag. Tombolaen, hvor der traditionen tro var store chancer for gevinster, var et tilløbsstykke, og der var udsolgt inden festen sluttede. Børnene fra byens børnehave leverede luciaoptog, det klarede de rigtig flot. Kulminationen på festen var naturligvis julemandens ankomst, han dansede med omkring juletræet og gik i spidsen, da der skulle uddeles godteposer. Han fik også udleveret sutter fra flere rollinger, der havde besluttet (eller var det mon forældrene?), at nu skulle det være slut med at bruge sut. Vi håber på godt fremmøde igen til den næste juletræsfest. Tak til Teddy og Thomas, fordi I tog jer af servering af gløgg, æbleskiver m.m. og tak til Teddy for sponsorering af juletræ. Tove Hagenau Formand for Egernsund Borgerforening Håndbold Jeg vil takke alle hjælper og træner som har hjulpet os endnu engang gennem et år også det sidste i HK 71 historie. Vi er blevet en del af EKIF. Igen i år har vi et u4 hold, som hygger sig med deres forældre og bedsteforældre. U6 har været til nogle stævne, det sidste de var til var en oplevelse, da de var færdig med at spille deres kampe, blev alle spiller sendt ud af hallen, for at komme løbende ind og blive modtaget af alle fremmødte, derefter blev de stillet op på en lang række, for at få overagt deres medalje til slut blev der spillet vores dk national melodi. U8 har også været til en del stævner, de er begyndt at spille den store bane. U18 er et sammenlagt hold mellem Egs og Gråsten, det har været en udfordring for alle spiller og de har kæmpet sig igennem trods at de kom til at spille i A rækken, og har tabt mange kampe har de ikke tabt geisten. Herrerne gik det ik så godt for i første omgang, men nu har de igen taget kampen op og vundet alle kampe til nu. Damerne gik det godt i første omgang, hvor vi gik fra serie 3 til serie 2 og nu har vi fået god modstand, men trods nederlag efter nederlag, så kæmper vi vidrere. Latinodans fik vi også gang i i år. Det har været lidt af et år med del møde angående sammenlægning af vores klubber, men det fik vi også på plads, håber nu vi går en rolig tid i møde. Hallen overgår nu til Gråsten hallen. Majbritt Clausen 20

21 EGERNSUND & Kværs EL-SERVICE El-installatør H. J. Paulsen Hårde hvidevarer Alt i belysning EDB installation Nyvej 5 Egernsund Telefon Telefon Slotsgade Gråsten Tlf Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf FODPLEJE Akupunktur & Zoneterapi I va n K i r k e g a a r d tømrer- & snedkerforretning aps værksted Brovej 44 Egernsund tlf Bil: v/ Helmuth Mortensen Sundsnæs 17 Ulsnæscenter (tidl. Stofhytten) 6300 Gråsten Tidsbestilling tlf.:

22 Egernsund Kultur- & Idrætsforening LOTTOSPIL I EGERNSUND SKOLEAULA Datoer Marts April Maj Juni Vi starter kl FØLG MED PÅ FINE GEVINSTER SPIL PAUSEBANKO PULJESPIL Fra er Egernsund Vandværk et a.m.b.a. Tidligere var vi et almindelig Andelsselskab. Se mere på vores hjemmeside, hvorfor vi har ændret selskabsform og læs de nye vedtægter som er gældende fra 1. januar Du kan se mere på 22

23 Gågaden Sønderborg Tlf Nygade 12, Gråsten Tlf Brodersens TAXI Egernsund - kører for Dem Tlf Døgnvagt Ny 22 og 46 pers. turistbus Auto-reparationer - Service - Opretning Egernsund Malerforretning Verner Bentzen Fjordvej 13, 6320 Egernsund Telefon Bil Fax Det eneste autoriserede S.K.A.D. værksted indenfor 50 km, der kan udstede forsikringsgaranti fra 2-6 år på autoskader. Broager Karrosseri & Motorværksted ApS Sct. Pauli. Telefon BHJ - globale muligheder Vinduespolering v/viggo Johannsen Ingredienser i verdensklasse BHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser og kødråvarer til fødevare-, dyrefoderog farmaci-industrien. Deres lokale vinduespolerer Privat Erhverv Uforbindende tilbud gives Reefslagervænget 2, 6320 Egernsund Vognmandsforretning Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 20 selskaber i 13 lande og 60 distributører fordelt over hele verden. Se mere på bhj.com - when you are looking for real value Chr. Lorentzens eftf. v/kurt Lorenzen Havnevej 46 Egernsund Tlf Bil

24 EKIF's bestyrelse Per Andersen Tommy Clausen Ann' Heuschkel Birgit Aupke Anne Marie Naujeck Majbrit Clausen EKIF

FREM's kommende badminton-stjerner. April 2013 33. årgang nr. 2 FREM

FREM's kommende badminton-stjerner. April 2013 33. årgang nr. 2 FREM FREM's kommende badminton-stjerner April 2013 33. årgang nr. 2 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere

Vore stolte håndbold-herrer. August 2014 1. årgang nr. 3 EKIF

Vore stolte håndbold-herrer. August 2014 1. årgang nr. 3 EKIF Vore stolte håndbold-herrer August 2014 1. årgang nr. 3 EKIF Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten Radio

Læs mere

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere

50 år i FREM. November 2012 32. årgang nr. 4 FREM

50 år i FREM. November 2012 32. årgang nr. 4 FREM 50 år i FREM November 2012 32. årgang nr. 4 FREM Benzin, benzin og atter billig benzin Gråsten Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74

Læs mere

Kom til byfest 2012. 10. til 13. maj. Maj 2012 32. årgang nr. 2 FREM

Kom til byfest 2012. 10. til 13. maj. Maj 2012 32. årgang nr. 2 FREM Kom til byfest 2012 10. til 13. maj Maj 2012 32. årgang nr. 2 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere

April 2007 27. årg. nr. 2 FREM

April 2007 27. årg. nr. 2 FREM FREMs 1. hold i nyt arbejdstøj April 2007 27. årg. nr. 2 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 REPARATION & SALG AF RADIO,TV OG PARABOL Kontakt din lokale fagmand Eget værksted

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang

SEIF-Nyt 40 år. Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9. 1Marts 2008 40. årgang SEIF-Nyt 40 år Nr. 1 - Maj 1968-1 årgang Læs mere side 9 1Marts 2008 40. årgang Brug banken som medspiller! Lad det lokale hold komme på banen, når du skal snakke økonomi. Hos os finder du dygtige medspillere,

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 123 Januar 2014 32. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 123 Januar 2014 32. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 123 Januar 2014 32. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken, Korsholm,

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. December 2010 31. årgang 1964 December 2010 31. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Puslingeholdet havde hareører på til gymnastikopvisningen. Efter opvisningen måtte man gerne være fjollet til fotografen. 17. årgang Nr. 2 2008 Foreningsregister:

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Darum IF Februar 2014. Darums regionsmestre i U17 Drenge A/inde. Februar 2014. Hovedsponsor for Darum Idrætsforening

Darum IF Februar 2014. Darums regionsmestre i U17 Drenge A/inde. Februar 2014. Hovedsponsor for Darum Idrætsforening Darum IF Februar 2014 Darums regionsmestre i U17 Drenge A/inde Februar 2014 Hovedsponsor for Darum Idrætsforening Hovedbestyrelse Formand: Ivan Nielsen 22 79 94 37 Darum.formand@gmail.com Lene Ebsen 29

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Borgerbladet Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Nogle fantastiske køer fra Holme Å dalens Afgræsserforening Side 7: Dilettant Side 15: Pælsidning i Ansager Side 21: Juletræsfest Side 23: Caféaften Borgerforeningens

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar

KRATTEN LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen. Banko: Nye spilledere søges LÆS OGSÅ OM: Afdelingsmøder i januar KRATTEN December 2003 NR. 6 ÅRGANG 36 BADMINTON Julen kommer til Gistrup FODBOLD GYMNASTIK TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET : Årets julegave: Nu kommer hallen Banko: Nye spilledere søges Fodboldynglinge

Læs mere

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang.

Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. NR.2 MAJ 2013 34. ÅRGANG Miki Hendriksen Forsidefotoet er denne gang Allested-Vejle Fritidscenter ved solnedgang. 134 2 FORMANDS NYT Så blev det rigtig forår med dejlig solskin og solen håber jeg også

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR STRANDBY-ELLING-NIELSTRUP IDRÆTSFORENING

MEDLEMSBLAD FOR STRANDBY-ELLING-NIELSTRUP IDRÆTSFORENING STRANDBY - ELLING - NIELSTRUP MEDLEMSBLAD FOR STRANDBY-ELLING-NIELSTRUP IDRÆTSFORENING VM i håndbold i Malmø - Læs mere side 2 Sammenhold giver succes - Læs mere side 4 1 Marts Muskler og ynde - Læs mere

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING

Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING Hinnerup og Omegns Gymnastikforening Hinnerup CUP 2009. - Cuppen afholdes i år i uge 26 fra 2.-4. juli. NR. 121 april 2010 29. ÅRGANG FODBOLD HÅNDBOLD TENNIS BADMINTON SVØMNING 1 Læs bl.a. om: Generalforsamling...

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. August 2013 32. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. August 2013 32. årgang 1964 August 2013 32. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Foråret er på vej. 1Februar 2006 38. årgang

Foråret er på vej. 1Februar 2006 38. årgang Foråret er på vej 1Februar 2006 38. årgang Støtter din bank også din idrætsforening? Dét gør Spar Nord Bank... I Spar Nord Bank kan du også få Stjernestatus - kom ind og hør hvordan... På gensyn i Spar

Læs mere