Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT"

Transkript

1 Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

2 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning inden for grafisk industri, udgiver- og reklamevirksomhed udgør 50 mia. kr. i 2014, hvilket er en tilbagegang fra året før på 1,3 mia. kr., svarende til 2,6 pct. (Figur 1). Omsætningen i udgivelse af trykte medier og kartonnage/emballage falder, mens der er fremgang i omsætningen i grafisk produktion og reklame. Grafisk produktion stiger med 411 mio. kr. i 2014 sammenlignet med 2013, hvilket svarer til en stigning på 3,9 pct. Reklame stiger med 419 mio. kr. i 2014 i forhold til året før, svarende til 2,6 pct. (Figur 1). Industriens salg af tryksager har haft en tilbagegang på 379 mio. kr. i 2014 sammenlignet med 2013, svarende til en nedgang på 6,2 pct. Derimod stiger industriens salg af papir- og papvarer med 149 mio. kr. i 2014 i forhold til året før, hvilket svarer til en fremgang på 2,9 pct. (Figur 2). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

3 Figur 1 Den samlede omsætning i millioner kr. alle momsregistrerede virksomheder inden for grafisk industri, udgiver- og reklamevirksomhed Grafisk produktion Kommunikationsdesign og grafisk design Fotografisk virksomhed Prepress- og premedia Trykning Trykning af dagblade Bogbinding Kartonnage/Emballage Fremst. af emballage Fremst. af kontorartikler af papir Fremst. af andre papir- og papvarer Udgivelse af trykte medier Udgivelse af bøger Udgivelse af aviser og dagblade Udgivelse af ugeblade og magasiner Udgivelse af distrikts- og annonceblade Anden udgivervirksomhed*) Reklame Reklamebureauer Anden reklamevirksomhed Reklameplads i medier Samlet omsætning *) udgivelse inklusiv via Internettet Kilde: Danmarks Statistik Grafisk produktion , , , , , Kartonnage/Emballage , , Udgivelse af trykte medier , , , , , Reklame , ,

4 Figur 2 Industriens salg af tryksager, papir- og papvarer i millioner kr. i industrivirksomheder med mindst 10 beskæftigede Bøger og brochurer Dagblade Tidsskrifter ekskl. dagblade Reklametryksager Øvrige tryksager Tryksager i alt Konvolutter, kort mv Emballagevarer Protokoller, albummer mv Etiketter Udvalgte papir- og papvarer i alt Kilde: Danmarks Statistik Bøger og brochurer Dagblade Tidsskrifter ekskl. dagblade Reklametryksager Øvrige tryksager udgør resten af Konvolutter, kort mv Emballagevarer Protokoller, albummer mv Etiketter

5 Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik UDENRIGSHANDEL Ud fra den samlede udenrigshandel med tryksager fordelt på hovedgrupper og lande ses i 2014 en stigning i eksporten på 62,3 mio. kr., hvilket er en fremgang på 2,8 pct. i forhold til året før. Importen steg med 145,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,4 pct. sammenlignet med Det samlede resultat i 2014 viser et eksportunderskud på 162 mio. kr. (Figur 3). Det største eksportunderskud er på bøger og brochurer, efterfulgt af øvrige tryksager. Tidskrifter leverer eksportoverskud på 170 mio. kr. i I den samlede udenrigshandel med udvalgte papir- og papvarer stiger eksporten med 11,8 mio. kr., svarende til 0,5 pct. i forhold til året før. Importen steg med 52,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,5 pct. sammenlignet med Det vil sige, at eksportoverskuddet er 303 mio. kr., hvoraf etiketter udgør den største del af eksportoverskuddet (Figur 4). Fire af Danmarks største samhandelspartnere i forbindelse med den grafiske branche er Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien. Udenrigshandelen med Tyskland viser, at balancen mellem import og eksport er ulige, hvilket har medført et markant eksportunderskud. Underskuddet i 2014 er på 611 mio. kr., hvilket svarer til en forværring på 4,3 pct. i forhold til 2013 (Figur 5). Handelsbalancen i forhold til Sverige er positiv i 2014 er eksportoverskuddet på 776 mio. kr., hvilket er en fremgang på 20,3 pct. sammenlignet med 2013 (Figur 6). I forhold til Norge har den grafiske branche et eksportoverskud på 996 mio. kr. i 2014 hvilket er en stigning på 5,2 pct. i forhold til 2013 (Figur 7). Over for Storbritannien har Danmark i 2014 et eksportunderskud på 291 mio. kr., hvilket er en forværring fra 2013 på 14,4 pct. (Figur 8). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

6 Figur 3 Udenrigshandelen med tryksager i millioner kr Dansk import Bøger og brochurer Tidsskrifter Reklametryksager Øvrige tryksager Dansk eksport Bøger og brochurer Tidsskrifter Reklametryksager Øvrige tryksager Dansk eksportoverskud Bøger og brochurer Tidsskrifter Reklametryksager Øvrige tryksager Kilde: Danmarks Statistik Bøger og brochurer Tidsskrifter 4902 Reklametryksager Øvrige tryksager resten af varegruppe 49

7 Figur 4 Udenrigshandelen med udvalgte papir- og papvarer i millioner kr Dansk import Konvolutter, kort m.v Emballagevarer Protokoller, albummer m.v Etiketter Dansk eksport Konvolutter, kort m.v Emballagevarer Protokoller, albummer m.v Etiketter Dansk eksportoverskud Konvolutter, kort m.v Emballagevarer Protokoller, albummer m.v Etiketter Kilde: Danmarks Statistik Konvolutter, kort mv Emballagevarer 4819 Protokoller, albummer mv Etiketter 4821

8 Figur 5 Den grafiske udenrigshandel med Tyskland i millioner kr Dansk import Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksport Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksportoverskud Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Kilde: Danmarks Statistik Udvalgte papir- og papvarer , , Tryksager 49...

9 Figur 6 Den grafiske udenrigshandel med Sverige i millioner kr Dansk import Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksport Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksportoverskud Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Kilde: Danmarks Statistik Udvalgte papir- og papvarer , , Tryksager 49...

10 Figur 7 Den grafiske udenrigshandel med Norge i millioner kr Dansk import Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksport Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksportoverskud Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Kilde: Danmarks Statistik Udvalgte papir- og papvarer , , Tryksager 49...

11 Figur 8 Den grafiske udenrigshandel med Storbritannien i millioner kr Dansk import Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksport Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksportoverskud Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Kilde: Danmarks Statistik Udvalgte papir- og papvarer , , Tryksager 49...

12 Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik REKLAMEFORBRUGET Det samlede reklameforbrug falder i 2014 med 395 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 1,8 pct. i forhold til forrige år. Det største fald ses i tryksagsreklamer, hvor faldet er 12,6 pct. i 2014 sammenlignet med året før. Annonceomsætning i trykte medier falder 6,2 pct. og anden reklame samt ufordelte omkostninger falder med 1,4 pct. (figur 9). Annonceomsætning i digitale medier har fremgang i 2014 med 6,9 pct. i forhold til året før. Den største fremgang er hos internetreklamer, hvor annonceomsætningen i 2014 stiger med 10,8 pct. sammenlignet med året før (figur 9). Internettet er det førende annoncemedie med en markedsandel på 43 pct. af annoncemarkedet. Dagblade går tilbage fra 12 pct. af annoncemarkedet i 2013 til 11 pct. i (figur 9). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

13 Figur 9 Reklameforbruget i Danmark i millioner kr Det samlede reklameforbrug Annonceomsætning i trykte medier Dagblade Lokale og regionale ugeaviser Købte magasiner Andre magasiner Fagblade og tidsskrifter Årlige publikationer Annonceomsætning i digitale medier Internet-reklame TV-reklame *) Radioreklame Biografreklame Tryksagsreklame Husstandsomdelte tryksager Direct mails Andre tryksager Anden reklame + ufordelte omkostninger Outdoor Ufordelte prod.- og adm.omkostninger * Omsætningen for 2013 er tilrettet på baggrund af ny indberetning Kilde: Dansk Oplagskontrol - Reklameforbrugsundersøgelsen

14 Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik INDUSTRIENS STØRRELSE Lønsummen i den grafiske industri og lønsummer falder fra 2012 til 2013 med 90 mio. kr., hvilket er en nedgang på 1,7 pct. Antallet af arbejdssteder er derimod steget med 78 i samme periode, mens antallet af fuldtidsbeskæftigede er faldet med 211 (Figur 10). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

15 Figur 10 Den grafiske industris størrelse Udbetalte lønsummer i mio. kr Lønsummer i mio. kr Grafisk industri Kommunikation og grafisk design Fotografisk virksomhed Prepress- og premedia Trykning Trykning af dagblade Bogbinding Fremst. af emballage Fremst. af kontorartikler af papir Fremst. af andre papir- og papvarer Antal arbejdssteder Grafisk industri Kommunikation og grafisk design Fotografisk virksomhed Prepress- og premedia Trykning Trykning af dagblade Bogbinding Fremst. af emballage Fremst. af kontorartikler af papir Fremst. af andre papir- og papvarer Antal fuldtidsbeskæftigede Grafisk industri Kommunikation og grafisk design Fotografisk virksomhed Prepress- og premedia Trykning Trykning af dagblade Bogbinding Fremst. af emballage Fremst. af kontorartikler af papir Fremst. af andre papir- og papvarer Kilde: Danmarks Statistik Branchekoder , , , , , , , ,

16 Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik IMPORT AF MASKINER Importen af grafiske maskiner stiger samlet med 72 mio. kr. i 2014, svarende til en stigning på 11,4 pct. sammenlignet med 2013 (Figur 11). Det er især importen af skære- og papirbearbejdningsmaskiner, samt maskiner til fremstilling af trykplader m.v., der har oplevet en stor stigning. Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

17 Figur 11 Importen af grafiske maskiner i millioner kr Bogbinderimaskiner Skære- og papirbearbejdningsmaskiner Maskiner til fremstilling af trykplader m.v Trykmaskiner* Maskinimport i alt * Omfatter offset-, flexo- og dybtrykmaskiner, men ikke digitaltryk, kopimaskiner og printere Bemærk: Omfatter import af maskiner og reservedele Kilde: Danmarks Statistik Bogbinderimaskiner 8440 Skære- og papirbearbejdningsmaskiner 8441 Maskiner til fremstilling af trykplader m.v , 84422, Trykmaskiner 84431, 84432, , 84434, , , , , 84436, , ,

18 Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik FORBRUG AF MATERIALER I 2014 er det danske forbrug af træfrit trykpapir tons, sammenlignet med 2013 er forbruget derved faldet med 9,6 pct. (Figur 12). Det danske forbrug af trykfarver er i samme periode faldet med 477 tons, hvilket svarer til et fald på 4,4 pct. (Figur 13). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

19 Figur 12 Forbruget af træfrit trykpapir i 1000 tons Dansk produktion import eksport = dansk forbrug Kilde: Danmarks Statistik (op efter ) Dansk produktion = salg af varer

20 Figur 13 Forbruget af trykfarver i 1000 tons Dansk produktion import eksport = dansk forbrug Kilde: Danmarks Statistik

21 Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik GRAFISK GRUNDUDDANNELSE Tilgangen til de grafiske grunduddannelser er samlet steget med 12 elever i 2014 sammenlignet med 2013, svarende til en stigning på 4,8 pct. (Figur 14). I 2014 er der indgået 261 uddannelsesaftaler. Antallet af nyudlærte i den grafiske branche er uændret i 2014 i forhold til året før. Det betyder, at der samlet er 192 nyudlærte i 2014 (Figur 15). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

22 Figur 14 Tilgang til de grafiske grunduddannelser Antal elever Grafisk tekniker Mediegrafiker og mediegrafisk ass. *) Elevtilgang i alt *) Inkl. grafikere Kilde: GUU / EASY-P * Bemærk, at tal før 2011 er trukket i GUUs database, mens tal fra 2011 og senere er trukket i EASY-P.

23 Figur 15 Nyudlærte Antal udlærte Grafisk teknikere Mediegrafikere Grafiske trykkere Bogbindere Serigrafer Antal nyudlærte i alt Kilde: GUU

24 Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik BESKÆFTIGELSE OG UGELØN Antallet af beskæftigede grafiske arbejdere i Grakom-virksomheder har i 2015 en fremgang på 9 personer, svarende til en stigning på 0,4 pct. i forhold til året før. Den største fremgang ses hos litografiske arbejdere, hvor stigningen er på 18 personer. (Figur 16). Den gennemsnitlige ugeløn for grafiske arbejdere i GA-virksomheder har i 2015 samlet oplevet en stigning på 56 kr., hvilket er en fremgang på 0,9 pct. i forhold til Den største lønstigning findes hos de ikke-faglærte grafiske arbejdere, hvor ugelønnen i gennemsnit er steget med 62 kr. (Figur 17). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

25 Figur 16 Antal beskæftigede grafiske arbejdere i Grakom-virksomheder pr. 1. januar Antal personer Litografiske arbejdere Typografiske arbejdere Bogbinderi- og kartonnagearbejdere Serigrafiske arbejdere Grafiske arbejdere i alt Faglærte arbejdere Ikke-faglærte arbejdere Kilde: Grakoms lønstatistik

26 Figur 17 Gennemsnitlig ugeløn for grafiske arbejdere i Grakom-virksomheder pr. 1. januar Kroner Faglærte grafiske arbejdere i alt Typografiske/litografiske grafikere Typografiske/litografiske trykkere Bogbindere Serigrafer Ikke-faglærte grafiske arbejdere i alt Reprotekniske medhjælpere Trykkeriarbejdere Bogbinderi- og kartonnagearbejdere Serigrafmedhjælpere Alle grafiske arbejdere, gennemsnit Årets lønstigning i kr Årets lønstigning i procent 2,5 3,2 1,7-1,0 2,3-0,2 0,3 0,9 Kilde: Grakoms lønstatistik

27 Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik LEDIGHED Antallet af ledige arbejdsløshedsforsikrede, som er medlem af HK s A-kasse, faldt i 4. kvartal 2014 med 0,2 procentpoint sammenlignet med samme kvartal året før. Derved landede ledighedsprocenten på 5,5. På regionsniveau har Region Syddanmark haft det største fald i ledighedsprocenten på 0,3 procentpoint sammenlignet med samme kvartal året før. Derudover er ledighedsprocenten for samtlige A-kasser i 4. kvartal 2014 på 4,8 pct., hvilket er et fald på 0,5 procentpoint i forhold til 4. kvartal 2013 (Figur 18). Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

28 Figur 18 Ledige arbejdsløshedsforsikrede i årets 4. kvartal Ledighedsprocent Fuldtidsledige af samtlige forsikrede. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 HK's A-kasse Ledighedsprocent 3,6 2,8 5,7 6,2 6,4 6,5 5,7 5,5 Region Hovedstaden 3,7 2,9 5,3 6,2 6,2 6,5 5,7 5,6 Region Sjælland 3,2 2,5 4,7 5,7 6,1 6,3 5,5 5,4 Region Syddanmark 3,5 2,8 5,6 6,6 6,9 7,1 6,1 5,8 Region Midtjylland 3,2 2,5 5,5 6,2 6,2 6,2 5,5 5,3 Region Nordjylland 4,9 3,6 6,1 6,6 6,7 6,5 6,0 5,8 Samtlige A-kasser Ledighedsprocent 3,0 2,7 5,7 6,1 6,1 6,0 5,3 4,8 Kilde: Danmarks Statistik

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 1. december 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Illustration omslag:

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Erhvervslivet i Øresundsregionen har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt af virksomheder

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere