Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011"

Transkript

1 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling af mentornetvæk Mentorprojekt omkring kontanthj. modt. Indsatsen. Iværksættelse af jobrotationsprojekter, der understøtter et generelt kompetenceløft af arbejdsstyrken, får flere i job, åbner døre til et andet samarbejde med virksomhederne og styrker netværket til uddannelsesinstitutioner og de faglige organisationer. Der skal skabes kendskab og interesse for ordningen ved både private og offentlige arbejdspladser 2012 Videreudvikle mentornetværket 2012 At afklare borgeren i forhold til arbejdsmarkedet. Konthj, Metoderne i projektet er typisk hjemmebesøg med afklarende, motiverende, coachende samtaler, der skal sørge for, at borgeren vil evne at tage ud af huset, besøge Montagen, hvor yderligere træning vil finde sted. 1. jan dec Erfaringer Uddannelsesmesse At få bibragt unge ledige under 30 år viden om mulighederne for uddannelse på flere niveauer. Messen var åben for alle og blev afholdt i samarbejde med Jobcenter og LBR Kerteminde. Mentorkursus Fortsættelse af samarbejde med virksomhederne om dels at lave et mentornetværk og uddan Der deltog 13 uddannelsesinstitutioner, 2 vejledningsinstitutioner, og 5 virksomheder. Fra Kerteminde deltog alle aktiverede kontanthjælpsmodtagere fra projekterne og forsikrede ledige under 30 år der ikke havde en kompetencegivende uddannelse. Fra FMK blev alle under 30 år indkaldt både forsikrede og ikke forsikrede ledige indkaldt. De fleste besøgte messen fra kl. 10 til 12, der er ikke behov for mere end 3 timers åbningstid. Anslået deltagerantal ca Løbende Der er 23 virksomheder med i netværket og uddannet 32 virksomhedsmentorer og 12 1

2 - Det betaler sig Vikargruppen Danmark ne mentorer. Det første uddanneslesforløb fandt sted i december At få deltagerne fra match 2 i enten ordinært arbejde / uddannelse eller få dem afklaret i forhold til yderligere foranstaltning i form af f.eks fleksjob eller anden foranstaltning i forhold til anden behandlingsmæssig tilbud. 12 personer fra Matchgrp. 2 i virksomhedspraktik i 6 mdr Toldbodhus Skole Toldbodhus Skole 10 unge mennesker i alderen år gennemfører et kombineret uddannelses- og praktikforløb ved Toldbodhus Skole inkl. undervisning, fysisk, psykisk og social træning, praktiksøgning og praktik. Forløb for jobklare kontanthjælpsmodtagere TUCJOB - 40 personer fra Matchgrp. 1 i et 6 ugers fleksibelt undervisningsforløb i Svendborg. Orientering om arbejdsmarkedet og uddannelsesmuligheder. Forløbet tilrettelægges efter den enkelte deltagers forudsætninger, ønsker og behov. Sept feb august juni sept marts 2011 medarbejdere på jobcenteret. Der er også afholdt et sprogmentorkursus med deltagelse af 25 personer primært fra erhvervslivet med interesse for integration af personer af udenlandsk herkomst. Uddannelsesforløbene har været varetaget af medarbejder fra jobcentret i 2011, der er pr. 1. marts 2012 venteliste på 17 personer til en mentoruddannelse. Det anførte måltal på 40 % i ord. Arb. og 30 % i anden beskæftigelsestilbud blev ikke tilnærmelsesvis nået. 10 blev visiteret, hvor af 5. blev tilbagevisiteret. Vikargruppen mener at det meget skyldes, at gruppen havde langt større problemer ud over ledighed end antaget. Det viste sig efter kort tid, at målgruppen havde massive problemer af både psykisk og social karakter. Målet var, at 75 % gennemførte forløbet og kom videre i uddannelse eller andre tilbud med henblik på selvforsørgelse. Resultatet er blevet: 1 i ordinærbeskæftigelse (rengøring) 1 påbegyndt uddannelse 3 i praktik m.h.p uddannelse 1 afventer færdiggørelse af HTX 1 fortsat på Toldbodhus skole 1 stoppet grundet barsel 1 ophørt grundet indlæggelse 1 ophørt grundet misbrugsproblemer Erfaringen er, at det kræver et langt sejt træk med diverse støttetiltag fra forskellige sektorer, hvis disse unge skal bringes i job eller uddannelse. Dec. 2010: Antal personer henvist til projektet 37 personer Af de 10 borgere, hvor forløbet er endt med resultat er 7 personer i virksomhedspraktik 1 person i jobtræning med løntilskud 2

3 Sygefravær en tillidssag AOF Sydfyn Udvikle og afprøve en metoder til at skabe dialog om holdninger til sygefravær samt metoder til at udvikle en bæredygtig sygefraværspolitik, baseret på medarbejdernes og ledelsens ønsker og behov. Sep september personer i ordinær beskæftigelse Rigtig flot resultat for de 2 af de 3 virksomheder, der deltog. En af virksomhederne oplevet en halvering i det korte sygefravær igennem projektperioden. To af arbejdspladserne har lagt planer for hvordan de følger op på projektets aktiviteter. De gennemfører aktiviteterne som er beskrevet i de lokale politikker og vil arbejde videre med begrebet de langtidsfriske Temamøde for a-kasse / jobcenter Genbevilling af læger forebygger sygdom Uddannelsesmesse 2009 sammen med Kerteminde og Nyborg Læge og praksiskoordinator Carsten Henriksen vil påtage sig den koordinerede rolle mellem de praktiserende læger og jobcentret At motivere og inspirere unge under 30 til at vælge en uddannelse. partnerskabsaftaler jobcentret Optimering af samarbejdsrelationer januar 2009 Hurtig afklaring af langtidssyge meldte Job Boks jobcentret Projektet er rettet mod unge utilpassede kontanthjælpsmodtagere i alderen år i matchgruppe 4 og 5. Formålet med forløbet er at afklare og udvikle sociale, fysiske, psykiske, faglige og praktiske kompetencer ifht uddannelse og arbejdsmarkedet for starte i uddannelse eller ordinært arbejde Funktionen ophørte efter 6 måneder Der deltog 11 uddannelsesinstitutioner, 2 vejledningsinstitutioner og 5 faglige organisationer. Der deltog ca. 300 personer og vurderingen var, at Munkebo Idrætscenter var for stort havde passet i størrelse til ca. 500 personer, så hallen havde virket halvtom Projektet var en succes og er efterfølgende fra den 1. januar 2010 blevet en fast del af den indsats, der tilbydes primært unge kontanthjælpmodtagere. møde med lokale virksom- Hensigten med mødet er bla., at sætte ansigt på Aflyst p.g.a af for få tilmeldinger. 3

4 heder Information til virksomheder om beskæftigelsesfremmende ordninger Information til virksomheder om handicapordninger Særlig indsats for udsatte grupper kompetenceudvikling : Sygdom og Rådighed + Dansk handicaporganisation. A- kasseudvalget på Sydfyn i samarbejde medarbejdere i jobcentret og virksomhedsledere, orientere om s ydelser, samt netværksdannelse mellem erhvervslivet og Jobcenteret. Materiale med information udarbejdes i overskuelig form og sendes til virksomheder i kommunen. udbredelse af kendskabet til jobs til handicappede gennem annoncekampagne m.v. 2 annonceringer i lokale blade + infomateriale på bibliotekerne for personale fra de sydfynske jobcentre, a-kasser og fagforeninger, som har berøring med sygemeldte og personer, der er i fare for at blive udstødt af Det er jobcentrets vurdering, at erhvervslivet gør brug af dette informationsmateriale Ingen henvendelse fra virksomheder p.g.a. kampagnen. Beklageligt De to temadage afholdt som planlagt. Blandet resultat. Godt for netværket, men kendskab til behandlingsmuligheder på baggrund af temadagene vil ikke være muligt. med jc. Svendborg arbejdsmarkedet. Jobmesse ledige deltog. Anslået at ca. 10 fik job. Jobmesse virksomheder stande. 550 ledige / gæster. Ca. 75. % svarer via spørgeskema, at de har været tilfredse. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i jobcentrets samlede stab, der sikrer en implementering af beskæftigelsesplan 2008s visioner, mål og værdier, således at de omsættes direkte i mødet mellem medarbejder og og virksomhed / borger. Jobbus Mentorordning i private virksomheder Fremvisning af jobcenter Virksomhed i virksomheden Jobmesse Jobcenteret og AMU Mentorcoaching og jobcentret Jobbus der kører rundt til virksomheder og andre lokaliteter med nye job og muligheder for tilbud af AMU uddannelse. Stederne biver annonceret i forvejen, og de ledig kan deltage i samtaler At uddanne centrale virksomhedsansatte til mentorer for nye og kommende medarbejdere. Sætte ansigt på jobcentrets ansatte Gennem etablering af uddannelsesmentorordninger inden for pleje- og omsorgsområdet at hjælpe til at fastholde social- og sundhedselever i uddannelsen og undgå frafald. Jobmesse afholdt på Tøystrup den fra kl vurderer at målet blev nået. De er blevet bedre til at identificere de svagere ledige og de tilbud, der skal etableres til de enkelte grupper af ledige. 38 deltagere deltog i seminar for samarbejdspartnere I alt i 2008: besøgt af 41 dagpengemodtagere og 18 kontanthjælpsmodtagere. Evalueret via spørgeskemaer. (25) generelt var alle besvarelser på spørgeskemaerne positive. Man var glade for jobbussen AMU fik 10 kursusdeltagere Stor tilfredshed med deltagelse på 2 dages seminar. Ved ikke hvor mange, der deltog. 28. maj tilmeldte virksomheder + 2 a-kasser deltog Frafaldet faldet med 17 %

5 15. Deltagere var udvalgte virksomheder, uddannelsesinstitutioner og a-kasser.. Der er mødepligt, der etableres bustransport. Ansættelse af koordinator Læger forebygger sygemeldinret, Tværfaglig indsats mellem på den ene side jobcent a- kasser, revalideringsinstitutioner og på den - Kom ikke rigtigt i gang, da lægekonsulentfunktionen har prioriteret sig selv på bekostning af projektet. Genfremsættes i 2009 anden side læger, fysioterapeuter og psykologer. Projekt for fleksjobbere Hartmann Projekt, der skal skaffe fleksjobbere i job 2007 Der har været henvist 23 personer, ca. halvdelen har fået fleksjob. Resten er gået til videre afklaring 5

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

2015 Beskæftigelsesplan

2015 Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2015... 3 2. De vigtigste lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Det nordjyske arbejdsmarked... 6 2.2 Faldende arbejdsstyrke og stigende

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik i en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere