Oversigt over området 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over området 2012"

Transkript

1 Oversigt over området 2012

2 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen () Ydelseskontor () Kontanthjælp (match 2 og 3) Integration Revalidering Sygedagpengeindsats Revalidering Kontanthjælp (match 1) Ledighedsydelse Fleks- og skånejob Kontanthjælp og enkeltydelser Syge- og barselsdagpenge Revalideringsydelse Ledighedsydelse 2

3 Budgetforudsætninger 2012 Tabel 1: Oprindeligt budget (basisbudget) (mio. kr.) udgift indtægt netto Arbejdsmarkedsforanstaltninger Kontante ydelser I alt Tabel 2: Beslutninger i forbindelse med basisbudgettet (nye områder og regnskabserfaringer) (mio. kr.) Fleksjobpuljer flyttet fra socialudbalget til arbejdsmarkedsudvalget 10,0 10,0 10,0 10,0 Løntilskud forsikrede 1,0 1,0 1,0 1,0 Driftsudgifter under fælles driftsloft 2,3 2,3 2,3 2,3 Tilgang yderligere sygedagpengemodtagere 6,0 6,0 6,0 6.0 Forsikrede ledige fald i antal modtagere (beskæftigelsestilskud bliver mindre) -50,2-50,2-50,2-50,2 I alt -30,9-30,9-30,9-30,9 Tabel 3: Besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen (budgetforlig) (mio. kr.) Nytteaktivering for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere -2,0-2,0-2,0-2,0 Virksomhedsrettet aktivering for forsikrede ledige -10,0-10,0-10,0-10,0 Virksomhedsrettet aktivering for modtagere af kontanthjælp og ledighedsydelse -6,0-6,0-6,0-6,0 I alt -18,0-18,0-18,0-18,0 3

4 Tabel 4: Kontante ydelser Ydelse pr. målgruppe Regnskab 2011 Budget 2012 (mio. kr.) Bruttoudgift Kommunal udgift Bruttoudgift Kommunal udgift Kontantanthjælp, passive modtagere 135,2 95,0 137,0 96,0 Kontanthjælp, aktiverede modtagere 156,8 101,8 140,1 83,8 Introduktionsydelse 5,6 2,8 4,1 2,1 Revalideringsydelse 33,7 16,2 34,6 16,4 Sygedagpenge, efter 4 uger 247,1 172,4 227,7 157,7 Ledighedsydelse (fleksjobberettigede) 72,8 53,3 61,5 43,6 A-kasse dagpengemodtagere (se note 1 og 2) 227,2 232,1 Enkeltydelser 1.8 0,9 3,0 1,5 Kommunal nettoudgift i alt 669,6 633,2 Fleksydelse, barlselsdagpenge og sygedagpenge i de første 4 uger administreres og udbetales af kommunen, men da der er 100 % statsrefusion, er udgifterne ikke med i opgørelsen 1) A-dagpenge administreres og udbetales af a-kasserne, hvorefter kommunen afregnes for den kommunale andel af udgiften. Kun den kommunale nettoudgift er med i opgørelsen Tabel 5: Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering (bruttoudgift i mio. kr.) Regnskab 2011 Budget 2012 Kontantanthjælpmodtagere (match 1) 1,9 4,5 Kontanthjælp, øvrige (match 2-3) 29,6 20,3 Revalidender 12,3 15,8 Sygedagpengemodtagere 13,5 13,4 Ledighedsydelse (fleksjobberettigede) 7,4 6,5 Forsikrede ledige 27,2 27,7 6 ugers selvvalgt uddannelse 7,4 5,0 Vejledning og opkvalificering i alt 99,3 96,3 Driftsudgifter med 50 % statsrefusion under det fælles driftsloft Tabel 6: Udgifter til løntilskud m.v. Regnskab 2011 Budget 2012 (mio. kr) Bruttoudgift Kommunal udgift Bruttoudgift Kommunal udgift Voksenlærlinge og jobrotation, forsikrede ledige (100 % statsrefusion) 21,3 0 17,7 0 Løntilskud, forsikrede ledige (50 % statsrefusion) 60,2 30,1 *) 59,7 *) 29,9 Løntilskud, øvrige målgrupper (50 % statsrefusion) 8,9 4,5 11,3 5,7 Løntilskud til fleks- og skånejob (overvejende % statsrefusion) 232,0 82,2 246,6 86,6 Kommunal nettoudgift i alt 322,4 116,8 *) 335,3 *) 122,2 2) Der var ved vedtagelsen af budget 2012 ikke foretaget en endelig fordeling af tættekamsprojekterne vedrørende virksomhedsrettet aktivering. Det betyder at budget 2012 vedrørende løntilskudsjobs (tabel 6) er undervurderet, samtidig med at budgettet på ydelsessiden (til a-kasse dagpenge og kontanthjælp tabel 4) er overestimeret. Budgettet tilrettes i forbindelse med 1. budgetkontrol

5 Aktiv Indsats (afdelingsleder: Jørgen Haunstrup) Afdeling Integrationskontoret Team 30+ Ungeteamet Kontakt / daglig leder Poul Anker Linde Pia Bendtzen Jørgen Haunstrup Målgruppe Borgere omfattet af integrationsloven Borgere over 30 år: kontanthjælpsmodtagere, (match 2+3) revalidender og borgere uden kontant ydelse (beskæftigelsesloven og aktivloven) Borgere under 30 år: kontanthjælpsmodtagere, (match 2+3) revalidender og borgere uden kontant ydelse (beskæftigelsesloven og integrationsloven) medarbejdere I alt 41 Fokus og udfordringer Modtagelse, boligplacering, sprogundervisning og beskæftigelsesindsats vedrørende flygtninge og indvandrere Gennemførelse af lovpligtige kontaktsamtaler og øvrig sagsbehandling med fokus på udvikling i borgerens beskæftigelsessituation herunder også behandling af ansøgninger om revalidering, fleksjob og førtidspension samt opfølgning på revalideringssager Etablering af virksomhedsrettede forløb med henblik på udvikling af arbejdsevne Opsøgende indsats for udsatte borgere i Plan B (200 borgere) Kontaktsamtaler og kreative aktiviteter for udsatte borgere i Mistbænken (100 borgere) Ungeprojektet Ahead: - afklarende 3-ugersforløb i jobcenteret - uddanelsesforberedende undervisning og virksomhedspraktik hos Randers Daghøjskole og AOF Midt (300 borgere) - virksomhedspraktik igennem Randers FC Jobakademi (150 borgere) - sideløbende tilbud om psykoedukation, fysisk sundhed og motivationsforløb vedrørende misbrugsbehandling Virksomhedspraktikker til udsatte unge mellem 15 og 17 år i samarbejde med UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers) Gennemførelse af lovpligtige kontaktsamtaler og øvrig sagsbehandling med fokus på udvikling borgerens beskæftigelsessituation herunder også behandling af ansøgninger om revalidering, fleksjob og førtidspension samt opfølgning på revalideringssager Særligt tilrettelagt aktivering for unge med omfattende varige sygdomme og handicap herunder fx forløb hos Randers Bo og Erhverv 5

6 Sygedagpengeindsats (afdelingsleder: Per Damgaard Petersen) Afdeling Sygedagpengeopfølgning Fastholdelsesteam Virksomhedsrettet tilbud Kontakt / daglig leder Per Damgaard Pedersen / Katrine Axél Per Damgaard Pedersen / Katrine Axél Per Damgaard Pedersen / Katrine Axél Målgruppe Sygemeldte lønmodtagere, ledige og selvstændige (sygedagpengeloven) Sygemeldte lønmodtagere Sygemeldte i virksomhedspraktik løbende sygemeldte medarbejdere I alt 45 OBS: tabellen er ikke opdateret fra til 2012-forudsætninger 37 Fokus og udfordringer Hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, alternativt afklaring af arbejdsevnen Arbejdsfastholdelse på egen arbejdsplads / virksomhed Aktive og afklarende tilbud i virksomhedspraktikker 6

7 Jobformidlingen (afdelingsleder: ) Afdeling / tilbud Jobformidlingen Jobparat Kontakt / daglig leder Ordinær uddannelse Enkelt særligt tilrettelagte tilbud (køb hos eksterne aktører) Jobservice (for alle) Jobservice tilbuddet Målgruppe Forsikrede ledige Forsikrede ledige Overvejende ledige dagpengemodtagere Ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere Alle ledige Ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere Alle løbende sager medarbejdere Fokus og udfordringer 19 Formidling, opfølgning og aktivering af den forsikrede ledige 70 3 Særligt tilrettelagt projekt for udfaldstruede dagpengemodtagere Individuelle Individuelle I alt Der er stort fokus på hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I den forbindelse anvendes ordinær uddannelse og særligt tilrettelagte projekter, når det er relevant Åbent tilbud for alle ledige, hvor de kan få den fornødne vejledning omkring CV, jobnet m.m. Særligt tilrettelagt projekt for nye ledige. Den ledige indkaldes til informationsmøde hos sagsbehandler ca ledighedsuge. Herefter henvises den ledige i dette tilbud. Tilbuddet skal ende op i etablering af et offentligt løntilskudsjob 7

8 Ydelseskontoret (afdelingsleder: ) Kontakt / daglig leder Målgruppe borgere medarbejdere Modtagelse og information 2 Annette Bærnholdt Sygedagpengemodtagere (sygedagpengeloven) Modtagere af barselsdagpenge (barselsdagpengeloven) Modtagere af kontanthjælp (aktivloven) Modtagere af ledighedsydelse (aktivloven) Modtagere af revalideringsydelse (aktivloven) Fleksydelsesordningen (lov om fleksydelse): - omfattet af ordningen - modtager fleksydelse Annette Bærnholdt Enkeltydelser (aktivloven) 5 I alt

9 Sprogcenter Randers (centerleder: Bente Gaul) Danskundervisning efter lov om danskuddannelse og kurser i samfundsforståelse m.v. til kommunens borgere og til nabokommunerne. Statskontrollerede prøver samt indfødsretsprøve to gange om året. Tilbud / ydelser Danskuddannelse Prøver i dansk Ungeværket DU 1, DU 2, DU3 og Introdansk PD 1, PD 2 og PD 3. Prøver afholdes 2 gange årligt Fuldtidstilbud for årige, hvor danskuddannelse kombineres med skolesocialiserende fag og udvidet vejledning og opkvalificering Samfundsforståelse Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie i.h.t. integrationslovens 22 Specialundervisning for traumatiserede Aktivering Sproglig vurdering / PAS-test Grundkursus i Arbejdsmarkedsdansk Indfødsretsprøven Medborgerskabsprøven Danskuddannelsen kombineres med kompenserende specialundervisning Danskuddannelse kan kombineres med restaktivering i Studiecentret eller på særlig DU 1-hold Screening og udtalelse ved sprogvejleder. Afdækning af særlige indlæringsvanskeligheder Efter ansøgning af puljemidler, når mindst 6 ansatte eller ledige udlændinge kan samles til et hold i samarbejde med virksomheden eller jobcenteret Afholdes i juni og december Afholdes i juni og december Nøgletal: Budget mio. kr. medarbejdere 44 Løbende antal hold ca. 40 Løbende antal kursister ca

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Det enstrengede beskæftigelsessystem indebærer, at kommunen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15.

Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Budgetoplæg 2016. Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Frederikshavn Kommune Arbejdsmarkedsudvalget Økonomicentret / Center for Arbejdsmarked, d. 06-08-2015 Doknr. 96970-15. Arbejdsmarkedsudvalgets Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 3 2. Refusionsreform

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere