Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl mødte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte"

Transkript

1 Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg, 3F mødte Vakant, HK DA Morten Geert Nielsen, Siemens, afbud Arne Flyvholm, Organizator mødte Per Thomsen, Flisespecialisten mødte FTF Stephen Frank Mortensen mødte Dansk Handicap Lisbeth Pedersen, Gigtforeningen, mødte PLO (Praktiserende læger) Niels Ebbe Damgaard - afbud Integrationsrådet Iman Safari, mødte Uddannelsesområdet i Ballerup Rektor Dorthe Jensen Lundqvist, CPH West Handelsgymnasiet i Ballerup, afbud UU-Vestegnen Centerleder Carsten Bøtker, afbud Viceborgmester Jesper Würtzen mødte Yvonne Graack-Pedersen, FOA SOSU mødte Carsten Enevoldsen 3F mødte Svend Troelsen, Socialpædagogerne, afbud Ole B Jørgensen, Jobcenter Ballerup Faizan Akbar Rektor Allan T. Nielsen, TEC Ballerup, afbud Vejleder Bent Storgaard, mødte E- mail: Web:

2 Side 2 1. Referat af møde d. 23. marts 2011 Sag til afgørelse: Bilag 1: Referat af møde d. 23. marts 2011 Godkendt 2. Ledighed Sag til drøftelse: Ledigheden er på 5,3%, og var for et år siden på 4,3 % i Ballerup. Det svarer til en stigning på 22,7%. Ledigheden i hele landet er på 6,5%. Bilag 2: Gennemsnitlige antal ledige samt bruttoledighedsprocent Orientering godkendt, idet udvalget opfordrede Jobcenteret til at udarbejde en kandidatliste af ledige, som sendes de arbejdsgivere, der tilmelder sig Jobcenterets mailliste. Listen vil være et alternativ til søgning i Jobnet. Listen vil være med udgangspunkt i nyledige, men også med ledige med særlige kvalifikationer, eller ledige der ønsker at optræde på listen, som alternativ til uopfordrede ansøgninger. 3. Opfølgning på beskæftigelsesplan 2011 Sag til orientering Der følges løbende op på de mål, der er formuleret i Beskæftigelsesplan 2011, i forhold til de faktiske resultater. Der er følgende fire nationale mål for Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentligforsørgelse begrænses mest muligt 2. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt 3. Antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt

3 Side 3 4. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Oversigt vedr. de 4 nationale mål dec-10 Resultat Måltal pct. Måltal Forskel Forskel pct. Langtidsledige ,5% ,4% A-dagpenge ,5% ,1% Kontanthjælp ,5% ,2% Unge under 30 år ,4% ,6% A-dagpenge ,9% ,0% Kontanthjælp m.v ,9% ,2% Sygedagpenge ,9% ,4% Førtidspension ,6% ,6% Øvrige ,0% ,8% Varig ydelse ,0% ,0% Ikke vestlig baggrund ,7% ,7% Ledige ,7% ,9% Sygedagpenge ,0% ,8% Øvrige ,6% ,0% Bilag 3: Beskæftigelsesregionens opgørelse af resultater af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Ballerup Orientering godkendt, idet repræsentanterne for LO og FTF påpegede et behov for mere opkvalificering af de ledige, samt en efterspurgte en vurdering fra Jobcenteret om situationen med den stigende dimittendledighed. Ligeledes drøftet FVU-tilbud. 4. Mål for beskæftigelsesplan 2012 Sag til orientering Staten har lavet en teknisk fremskrivning af de fire nationale mål for Det er så op til Ballerup, at vurdere om der skal korrigeres. I forhold til ledigheden forventer Beskæftigelsesregionen, at den generelle ledighed i Ballerup Kommune falder med 7,4 pct. fra 4. kvt til 4. kvt. 2012, mens antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse, forventes at falde med 9,9 pct. i samme periode. Antallet af nytilkendelser til varige ydelser forventes at være uændret fra 2011 til 2012.

4 Side 4 Antallet af personer med ikke vestlig baggrund på offentlig forsørgelse, forventes at falde med 2,9 pct. fra 2011 til Forudsætninger til Beskæftigelsesplan 2012 dec-09 dec-10 Måltal pct. Antal 2012 Måltal 2011 Langtidsledige ,4% A-dagpenge ,4% Kontanthjælp m.v ,6% Unge under 30 år ,7% A-dagpenge ,6% Kontanthjælp m.v ,5% Sygedagpenge ,0% Førtidspension ,0% Øvrige ,8% Varig ydelse ,0% Personer med ikke vestlig baggrund ,9% Ledige ,2% Sygedagpenge ,5% Øvrige ,2% Orientering godkendt, idet den samlee beskæftigelsesmæssige situation blev drøftet, hvor det er indtrykket at beskæftigelsen er i bedring, og efterspørgslen efter ydelser fra den private sektor er svagt stigende.. Desuden blev det drøftet hvilke kvalifikationer der efterspørges for at kunne bestride de nye jobs der opstår i de kommende år. 5. Virksomhedsaktivering Sag til drøftelse Forsikrede ledige kan være i virksomhedspraktik i max. 4 uger. Kontanthjælpsmodtagere kan være i virksomhedspraktik i 13 uger, idet det er muligt at forlænge med yderligere 13 uger for ikke-jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 4:Oversigt vedr. arbejdsgivere, der har ledige i virksomhedspraktik

5 Side 5 Orientering godkendt, idet der blev efterspurgt dokumentation for hvor stor en andel af de personer der afslutter virksomhedsrettede tilbud, der går i arbejde. Fremadrettet vil udvalget gerne have at Jobcenteret leverer en mere udtømmende liste, så der fremgår fødselsdato, adressen på virksomhederne, og jobfunktion for ledige i virksomhedspraktik. Endelig blev efterspurgt om virksomhedspraktikordningen kunne være springbrættet til et rotationsprojekt? 6. LBR s bevilling 2011 Sag til afgørelse Beløbet er nedsat fra 1,7 mio. kr. i 2010 til 1,0 mio. kr. i Ministeren har foreslået, at LBR afsætter midler til jobcenterkoordinatorer af mentornetværk og til drift af netværksmøder og til kurser af virksomhedsmentorer. Det foreslås, at der bevilges støtte til: Udvikling af mentorkorps på private virksomheder/virksomhedscentre i forbindelse som støtte og supervision af ledige i løntilskud og praktik 0,3 mio. kr. Styrkelse af den virksomhedsrettede indsats, fx mere virksomhedskontakt, konference m.v. 0,1 mio. kr. Forsøgsprojekt med unge ikke-arbejdsmarkedsparate for at forebygge varig forsørgelse 0,3 mio. kr. Forsøgsprojekt med brobygger mellem A-kasser læge og Jobcenter i forhold til ledige, der er længerevarende sygemeldt 0,3 mio. kr. Bilag 5: Forslag til LBR Ballerups plan for en beskæftigelsesfremmende indsats i 2011 Godkendt, idet 3F og FTF påpegede at de gerne ville indgå i en dialog omkring brobyggerfunktionen, samt at denne funktion kunne udvides til også at omfatte en samtale mellem den ledige, jobcenter og A-kasse, når den ledige har mindre end ½ år tilbage af sin dagpengeret. Og så blev det understreget, at bevillingen ikke skal anvendes til at finansiere ordinære ansættelser i Jobcenteret.

6 Side 6

7 Side 7 7. Resultatrevision Resultatrevisionen har til formål at skabe et overblik over opnåede resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen udarbejdes efter en fælles skabelon for alle jobcentre, der følger op på samme syv hovedområder, herunder de tre nationale mål. Resultatrevisionen skal ses som en status for, hvilke resultater jobcentrene nåede i det forudgående år. LBR kan udtale sig vejledende om resultaterne, idet resultatrevisionen skal godkendes af kommunalbestyrelsen på dets junimøde. Regionens bemærkninger er indarbejdet i resultatrevisionen. Regionen har bl.a. bemærket At målet om at begrænse tilgangen i arbejdskraftreserven har været for ambitiøst At sygedagpengeområdet er et vigtigt område i forhold til at begrænse tilgangen til permanente forsørgelsesydelse At målet om at begrænse unge på forsørgelsesydelser er nået, men at jobcenteret bør vurdere om der er indsatsområder, hvor der er behov for en mere effektiv indsats for at understøtte, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse At jobcenteret fortsat bør have fokus på fuldt ud at opfylde lovens krav om indsats til tiden, da det understøtter en begrænsning af tilgangen til arbejdskraftreserven samt kan medvirke til at begrænse de svagere kontanthjælpsmodtagere tilgang til permanente forsørgelsesydelse. Bilag 6:Resultatrevision for Ballerup Bilag 7 Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Jobcenterets resultatrevision 2010 Orientering godkendt, idet udvalget også gerne vil modtage information om selvforsørgede.

8 Side 8 8. Fællesmødeplan mellem LBR og Økonomiudvalg tirsdag d. 14. juni kl Sag til drøftelse Mødets formål er, at afstemme forventninger i forhold til mål i beskæftigelsesplan Forslag til program a. De beskæftigelsespolitiske udfordringer b. Hvad koster beskæftigelsesindsatsen c. Kommunens erhvervspolitiske indsats Drøftet idet udvalget også gerne vil orienteres om ungeindsats, herunder hvilke konkrete metoder og vejledningsindsats anvendes, konkrete cases på den virksomhedsrettede indsats m.v. 9. Eventuelt Intet

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard -afbud Viceborgmester Jesper Würtzen mødte LO Næstformand Karen

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Det enstrengede beskæftigelsessystem indebærer, at kommunen

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere