Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag kl Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag kl på Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Medlemmer Karin Søjberg Holst, Byrådet (formand) Rikke Rye, DA - AFBUD Henrik Salomon, DA Steen Gede, DA René Zingenberg, LO Rene Knudsen, LO Paul Graugaard, LO Pia Petersen, FTF Hans Christian Kirketerp-Møller, AC AFBUD Jenny Rodt, Danske Handicaporganisationer Lone Andersen, Danske Handicaporganisationer Mette Ødum (PLO) Dimitris Karakaxas, Integrationsrådet AFBUD Erik Weidinger, Gladsaxe Erhvervsråd AFBUD Suppleant Ralf Dujardin mødt Tilforordnede Ebbe Holm, Arbejdsmarkedschef - AFBUD Peter Sidelmann, Jobcenterchef J. nr P35 1

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN 2. MEDDELELSER Liste over medlemmer og suppleanter gældende fra juni 2014 er tidligere udsendt. Borgmesteren orienterede om omstrukturering i Social- og Sundhedsforvaltningen og om, at afdelingschef Ebbe Holm overtager psykiatri og handicapområdet, hvorfor han ikke længere vil deltage i møderne i LBR. Borgmesteren orienterede endvidere om, at regeringens forlig om ny beskæftigelsesindsats lægger op til, at der oprettes nye Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), der dækker hvert sit arbejdskraftopland, og som får til opgave at varetage opgaverne med at koordinere samarbejdet på tværs af kommunerne og a-kasser med fx VEUcentrene og de regionale vækstråd. De nye Regionale Arbejdsmarkedsråd skal erstatte de nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og fire regionale beskæftigelsesråd. Den præcise geografiske opdeling af de nye råd skal drøftes med arbejdsmarkedets parter og forligskredsen. Det forventes, at nedlæggelsen af de lokale beskæftigelsesråd vil træde i kraft den 1. juli GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDE Der er ikke modtaget bemærkninger til det udsendte referat, hvorfor dette betragtes som godkendt. 4. KONSTITUERING, VALG AF NÆSTFORMAND Borgmesteren er formand for LBR. LBR skal vælge en næstformand. Det tidligere LBR har i perioder haft to næstformænd og i andre perioder en næstformand. I den foregående valgperiode har LBR haft en næstformand fra DA og en næstformand fra LO. Drøftelse og beslutning: Besluttet, at Rikke Rye og René Zingenberg bliver næstformænd for LBR. 5. INVITATION AF REPRÆSENTANT FOR TEC TIL AT DELTAGE I LBR s MØDER Det Lokale Beskæftigelsesråd kan beslutte, at andre end rådets medlemmer deltager i møderne. I overensstemmelse med hidtidig praksis foreslår borgmesteren derfor, at en repræsentant for TEC fortsat inviteres til at deltage i LBR s møder. J. nr P35 2

3 Drøftelse og beslutning: Besluttet, at TEC opfordres til at stille med en repræsentant for LBR. 6. BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Gladsaxe Kommune skal som ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Gladsaxe udarbejde en plan for beskæftigelsesindsatsen i 2015 (Beskæftigelsesplanen). Beskæftigelsesplanen skal ifølge lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 23 omhandle jobcentrets samlede beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen er en plan for, hvad jobcentret vil sætte fokus på i Udkast til Beskæftigelsesplan 2015 er sendt ud i høring og drøftes på mødet. Planen vedlægges desuden som bilag 6.1. Der er modtaget høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Høringssvar vedlægges i bilag 6.2.(Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands høringssvar er ligeledes udsendt med mail af i forbindelse med høring af Beskæftigelsesplanen.) Drøftelse og beslutning: Anbefales, idet LBR ikke har yderligere bemærkninger til Beskæftigelsesplanen. 7. ORIENTERING OM LBR S ØKONOMI Efter 47 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats afsættes der årligt et beløb til de lokale Beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede initiativer. Budgetopfølgning pr vedlægges som bilag 7.1., og korrigeret budget som bilag 7.2. Der er overført kr. fra 2013 til 2014, heraf er der i projektet Klædt på til job budgetteret med kr. i De resterende midler, kr., disponeres til projekt Klædt på til job i Orientering: Til efterretning. 8. RESULTATOVERSIGT OG MÅLOPFØLGNING/KVARTALSSTATISTIK Jobindsats.dk offentliggør hver måned en resultatoversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet. Resultatoversigten giver en status på ministerens mål, på forsørgelsesgrupperne og på indsatsen i jobcentret. Jobindsats oplyser, at Styrelsen er ved at udvikle en ny version af resultatoversigten, som er tilpas- J. nr P35 3

4 set nye ministermål, nye visitationskategorier og nye ydelser. Styrelsen forventer at denne vil ligge klar i løbet af 3. kvartal Social og Sundhedsforvaltningen udarbejder en målopfølgningsrapport hvert kvartal. Rapporten giver en status på ministermål, mål fra kommunestrategien og mål fra Beskæftigelsesplanen. Rapporten indledes med en smiley-oversigt (side 3), som viser, hvorvidt Gladsaxe Kommune opfylder de opstillede mål. Målopfølgningsrapporten forelægges LBR til orientering (bilag 8.1.) Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejder også en kvartalsstatistik, som følger op på udviklingen inden for forsørgelsesydelserne (A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, ydelser til fleksjob og ledighedsydelse samt førtidspension) (bilag 8.2.) Nedenfor fremhæves hovedkonklusionerne: A-dagpenge Antallet af A-dagpengemodtagere (per borgere mellem år) er faldet fra april 2013 til april 2014 i Gladsaxe Kommune. I de seneste 13 måneder har Gladsaxe dog haft flere A-dagpengemodtagere per borgere (16-66 år) end klyngekommunerne. Antallet af A-dagpengeforløb i Gladsaxe Kommune er faldet i de seneste 13 måneder, hvor A-dagpengeforløb over 40 uger forholdsmæssigt er faldet mest. Kontanthjælp og uddannelseshjælp Antallet af kontanthjælpsmodtagere (per borgere mellem år) er faldet fra april 2013 til april 2014 i Gladsaxe Kommune. Dette fald skyldes hovedsageligt kontanthjælpsreformen i januar 2014, hvor flere kontanthjælpsmodtagere er overgået til uddannelseshjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet fra maj 2013 til maj Selvom der tages højde for, at en del af borgerne er overgået til uddannelseshjælp, er der stadig sket et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere det seneste år. De seneste 13 måneder er de samlede antal kontanthjælpsforløb faldet, hvor kontanthjælpsforløb under et år er faldet mest. Fra januar 2014 til maj 2014 er antallet af borgere på uddannelseshjælp faldet. I denne periode er der en større andel, der er uddannelsesparate, og en mindre andel, der er åbenlyst uddannelsesparate og aktivitetsparate. Sygedagpenge Antallet af sygedagpengemodtagere (per borgere mellem år) er faldet fra april 2013 til april 2014 i Gladsaxe Kommune. De seneste 13 måneder har Gladsaxe haft færre sygedagpengemodtagere end klyngekommunerne. Antallet af alle sygedagpengeforløb er ligeledes faldet de seneste 13 måneder. J. nr P35 4

5 Fleksjob og ledighedsydelse Antallet af modtagere af ledighedsydelse (per borgere mellem år) er faldet marginalt fra maj 2013 til maj 2014 i Gladsaxe Kommune. Der er i hele perioden relativt færre borgere på ledighedsydelse i Gladsaxe Kommune end i klyngekommunerne. I maj 2014 er 128 på ledighedsydelse, og 458 er i fleksjob. Fra maj 2013 til maj 2014 er antallet på fleksjob steget, og antallet på ledighedsydelse er faldet. Antallet af forløb under tre måneder er steget fra april 2013 til april Antallet af forløb med 3-12 måneders varighed har ligget forholdsvist stabilt det seneste år. Førtidspension Antallet af førtidspensionister er faldet fra maj 2013 til maj I hele perioden har Gladsaxe Kommune haft færre førtidspensionister end klyngekommunerne. I maj 2014 er der førtidspensionister, hvilket svarer til en reduktion på 132 førtidspensionister de seneste 13 måneder. Orientering: Til efterretning. 9. OVERSIGT OVER VIRKSOMHEDSPRAKTIKKER 1. KVARTAL 2014, ORIENTE- RING I første kvartal var der 19 forløb med virksomhedspraktik eller løntilskud, hvor personen tidligere har været i virksomhedspraktik eller løntilskud i samme virksomhed. I alt var der 817 forløb i kvartalet, hvilket svarer til, at 2,3 procent af forløbene var et såkaldt gengangerforløb (bilag 9.1.) Orientering: Til efterretning, idet René Zingenberg og Pia Petersen ønsker at få den fulde liste over virksomhedspraktikker eftersendt og også fremadrettet ønsker at få tilsendt den fulde liste. 10. DIALOGMØDE MELLEM LBR OG RBR TEMAER kl afholder Det Lokale Beskæftigelsesråd Gladsaxe dialogmøde med formandskabet i Det Regionale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har foreløbig meddelt, at Peter Kay Mortensen og Leif Elken vil deltage fra RBR-Formandskabet. Derudover deltager kontorchef Marianne Sumborg fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Forud for dialogmødet med Det Regionale Beskæftigelsesråd bedes det Lokale Beskæftigelsesråd drøfte hvilke temaer, der ønskes rejst på dialogmødet J. nr P35 5

6 Drøftelse og beslutning: På baggrund af regeringens forlig om ny beskæftigelsesindsats og den forventede nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd pr. 1. juli 2015 besluttede LBR at afvente situationen og foreløbigt aflyse mødet med RBR. Kommende møder: , kl , kl Møderne afholdes på Gladsaxe Rådhus, mødelokale Mødelokale 3607 er reserveret fra kl til organisationernes formøde. Mødelokalet er placeret på etagen over mødelokale J. nr P35 6

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A

REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A REFERAT Af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 30. januar 2012, kl. 16.00 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, Lokale 1.A Fremmødte med stemmeret: Kenny Jensby, formand Hans Kristian Jensen Hanne Ulendorf

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Virksomhedsbesøg på Nørgaard Teknik A/S kl. 14.00-15.00 Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 23. august kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard -afbud Viceborgmester Jesper Würtzen mødte LO Næstformand Karen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

17. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked

17. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 27. februar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 17 Orientering om den månedlige økonomirapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere