ESOMAR en vejledning til købere af panelundersøgelser. DK-Panelet - dokumentation: Analyse Danmark A/S. Senest opdateret: Juni 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESOMAR 26. - en vejledning til købere af panelundersøgelser. DK-Panelet - dokumentation: Analyse Danmark A/S. Senest opdateret: Juni 2010"

Transkript

1 ESOMAR 26 - en vejledning til købere af panelundersøgelser DK-Panelet - dokumentation: Analyse Danmark A/S Senest opdateret: Juni 2010 Analyse Danmark er medlem af ESOMAR Analyse Danmark A/S Amaliegade 3, København K. Tlf

2 Indhold Analyse Danmarks svar på ESOMAR s 26 spørgsmål til hjælp for analysekøbere... 4 Virksomhedsprofil 1. Hvilken erfaring har Analyse Danmark med at udtrække stikprøver til/at gennemføre online dataindsamling i forbindelse med markedsanalyser?... 4 Datagrundlaget 2. Hvilken type data ligger til grund for de stikprøver, I leverer; er panelet aktivt administreret eller blot en database? Og hvordan rekrutteres til panelet? Hvad anser I som den vigtigste fordel ved jeres panel/stikprøver i forhold til andre leverandører på markedet? Bliver Analyse Danmarks panel udelukkende anvendt til markedsanalyse? Hvordan sikrer I repræsentation af segmenter i befolkningen, der kan være svære at få kontakt med eller som ikke er særlig aktive på internettet, i jeres panel? Hvilke informationer får folk, når de rekrutteres til panelet?... 6 Rekruttering af panelmedlemmer 7. Hvad er det årlige frafald på panelet, og hvordan beregnes dette? Beskriv venligst tilmeldingsproceduren Hvordan bekræftes panelmedlemmers identitet? Hvilke baggrundsoplysninger har Analyse Danmark om sine panelmedlemmer og hvor ofte opdateres og disse oplysninger? Hvor stort er Analyse Danmarks panel? Og hvordan defineres aktive panelmedlemmer?... 7 Panel- og stikprøvehåndtering Analyse Danmark 2010 Side 2 af 12

3 12. Beskriv processen for Analyse Danmarks udtrækning af stikprøver (inklusiv eventuel ekskluderingsprocedurer); herunder hvorvidt det er muligt at udtrække stikprøver ud fra særlige kriterier? Hvordan ser en typisk invitation til deltagelse i en undersøgelse ud? Hvordan belønnes panelmedlemmer for deres deltagelse? Hvor ofte kontaktes det enkelte panelmedlem med henblik på deltagelse i undersøgelser inden for en given periode?... 9 Politikker og retningslinjer 16. Har Analyse Danmark en politik vedrørende personlige informationer og er panelet i overensstemmelse med gældende love nationale lovgivning og standarder? Hvilke databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer arbejder Analyse Danmark med? Hvilke kvalitetssikringsprocedurer arbejder Analyse Danmark ud fra? Gennemfører Analyse Danmark undersøgelser med unge mennesker og børn? Partnerskaber og medlemskab af flere paneler 20. Samarbejder Analyse Danmark nogensinde med partnere, eksempelvis hvis der i en undersøgelse skal suppleres med yderligere panelmedlemmer? Hvordan udvælges disse partnere, og hvordan sikres kvaliteten af stikprøven (hvordan undgås dubletter)? Hvad er Analyse Danmarks politik vedrørende panelmedlemmers potentielle medlemskab af flere paneler? Hvad gøres der for at undgå, at kvaliteten og validiteten ikke påvirkes af dette? Hvad er svarprocenten for en undersøgelse, og hvordan beregnes denne? Hvilke informationer besidder Analyse Danmark om deres panelmedlemmer? Indsamles der eksempelvis data om deltagelse, rekrutteringstidspunkt etc.? Anvender Analyse Danmark analyser af datakvaliteten samt metoder til at sikre validiteten af data? Gennemfører Analyse Danmark tilfredshedsundersøgelser blandt deres panelmedlemmer? Hvilke informationer leveres til kunden efter et projekts afslutning? Analyse Danmark 2010 Side 3 af 12

4 Analyse Danmarks svar på ESOMAR s 26 spørgsmål til hjælp for analysekøbere Brancheforeningen ESOMAR har formuleret 26 spørgsmål, som de anbefaler analysekøbere at stille analyseinstitutterne om deres internetpanel. Nedenstående er de 26 spørgsmål besvaret i forhold til vores internetpanel, DK-Panelet (www.dk-panelet.dk). Spørgsmålene er oversat til dansk af Analyse Danmark. Spørgsmålene kan findes på engelsk på Derfor skal man stille spørgsmål til leverandøren ved køb af panelundersøgelser! I forbindelse med panelundersøgelser er stikprøven, og i endnu højere panelet, ofte en sort boks for kunden. Derfor ser Analyse Danmark ESOMAR s 26 spørgsmål som et kærkomment initiativ, der giver større gennemsigtighed for kunden og kan hjælpe kunden med valget af leverandør. Det giver kunden mulighed for at vurdere stikprøvens og panelets kvalitet samt leverandørens kvalitetssikringsprocedurer. Rådgivning vedrørende selve undersøgelsen bør dog også være en afgørende faktor ved valg af leverandør. Hvis du har spørgsmål til vores panelundersøgelser eller ønsker yderligere information om DK- Panelet, er du meget velkommen til at kontakte os. Hvis du ønsker at læse mere om Analyse Danmark, kan du besøge vores hjemmeside, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Med venlig hilsen Analyse Danmark Kontaktperson William Kolding Produktionschef & Partner Virksomhedsprofil 1. Hvilken erfaring har Analyse Danmark med at udtrække stikprøver til/at gennemføre online dataindsamling i forbindelse med markedsanalyser? Analyse Danmark er et internetbaseret dansk analyseinstitut etableret i 1997 og var blandt de første, der så de mange nye muligheder, som Internettet skabte for analysevirksomheder gennem internetbaserede undersøgelser og etableringen af internetpaneler. Analyse Danmark har således en mangeårig erfaring med at udtrække stikprøver fra paneler samt med at gennemføre online dataindsamling til markedsanalyse. Derudover har alle Analyse Danmarks medarbejdere relevante længerevarende uddannelser inden for blandt andet kvantitativ metode og markedsanalyse. Datagrundlaget 2. Hvilken type data ligger til grund for de stikprøver, I leverer; er panelet aktivt administreret eller blot en database? Og hvordan rekrutteres til panelet? Analyse Danmark 2010 Side 4 af 12

5 DK-Panelet er et aktivt vedligeholdt panel, som opdateres jævnligt. Der rekrutteres løbende nye medlemmer til panelet. Alle medlemmer af panelet har aktivt tilmeldt sig panelet og i samme forbindelse udfyldt et tilmeldingsskema med en række forskellige baggrundsoplysninger. Rekruttering til DK-Panelet foregår via forskellige kilder, som enten sigter på en bred repræsentativ rekruttering eller en mere snæver målrettet rekruttering i specifikke målgrupper. Denne rekrutteringsstrategi er valgt for at sikre størst mulig repræsentativitet i panelet, da ensidigt fokus på enkelte rekrutteringskilder (f.eks. telefonrekruttering) kan give en skævhed i panelet. Nedenstående er en oversigt over rekrutteringskilderne 1 : Rekrutteringskilder Online Offline Bannere på udvalgte hjemmesider med brede brugergrupper Nyhedsbreve Member-get-member kampagner permissions (f.eks. i forbindelse med hjemmesideevalueringer) Telefonisk rekruttering via Rambøll Managements omnibus-undersøgelser Ifbm. offentliggjorte undersøgelser i forskellige medier 3. Hvad anser I som den vigtigste fordel ved jeres panel/stikprøver i forhold til andre leverandører på markedet? Som nævnt under punkt 2 foregår rekruttering til DK-Panelet via forskellige kilder for at sikre størst mulig repræsentativitet i panelet frem for ensidigt fokus på enkelte rekrutteringskilder (f.eks. telefonrekruttering). En anden fordel ved DK-panelet er, at medlemmerne deltager i lodtrækning om gavekort, når de deltager i undersøgelser. Lodtrækningselementet bevirker, at incitamentet til at deltage ikke udelukkende styres af den tilbudte belønning (som f.eks. kan forekomme, hvis man bruger point som incitamentsstruktur). Derved sikres seriøse besvarelser fra panelmedlemmer, som ikke udelukkende svarer, fordi de vil opnå point eller penge ( professionelle panelmedlemmer). De svarer også, fordi de er interesserede og ønsker at give deres holdning til kende. Derudover bruger Analyse Danmark mange ressourcer på at vedligeholde og pleje DK-Panelet og giver altid vores panelmedlemmer muligheder for at give feedback på den enkelte undersøgelse via et kommentarfelt. Panelmedlemmer er en helt central ressource for Analyse Danmark og behandles som sådan. Derfor gennemfører Analyse Danmark sjældent lange undersøgelser og har omfattende kvalitetssikringsprocedurer, da lange undersøgelser og dårlig undersøgelseskvalitet giver utilfredse panelmedlemmer, som tager deres deltagelse mindre seriøst. Til panelhåndteringen og udtrækningen af stikprøver, har Analyse Danmark valgt et af markedets absolut ledende IT-systemer, Marsc. Du kan læse mere om Marsc på 4. Bliver Analyse Danmarks panel udelukkende anvendt til markedsanalyse? Ja, panelet benyttes kun til formål, som er i overensstemmelse med de af ESOMAR definerede regler og ikke til salg eller lignende. 1 Siden midten af 2009 er rekrutteringskilden blevet registreret for alle nye panelmedlemmer i databasen, hvilket bl.a. giver mulighed for at undersøge sammensætning af rekrutterede panelmedlemmer fra den enkelte rekrutteringskilder. Analyse Danmark 2010 Side 5 af 12

6 5. Hvordan sikrer I repræsentation af segmenter i befolkningen, der kan være svære at få kontakt med eller som ikke er særligt aktive på internettet, i jeres panel? Som nævnt under punkt 2 foregår rekruttering til DK-Panelet via forskellige kilder for at sikre størst mulig repræsentativitet i panelet. Svære segmenter er f.eks. unge under 18 år og ældre over 70, som typisk rekrutteres via en snæver målrettet rekruttering i disse specifikke målgrupper. Typisk gennemføres panelundersøgelser i aldersgruppen 18-70, hvor internetpenetration er højst. 6. Hvilke informationer får folk, når de rekrutteres til panelet? I forbindelse med rekruttering informeres nye panelmedlemmer om, hvilke typer undersøgelser Analyse Danmark typisk gennemfører, og hvem kunderne typisk er. Samtidig informeres de om Analyse Danmarks belønningsstruktur. De informeres også om, at det naturligvis er frivilligt, om de ønsker at deltage i de enkelte undersøgelser, de inviteres til, og at deres besvarelser altid behandles fortroligt. Derudover har de mulighed for at læse om vilkår for medlemskab og FAQ i forbindelse med tilmelding på Rekruttering af panelmedlemmer 7. Hvad er det årlige frafald på panelet, og hvordan beregnes dette? De panelmedlemmer, der selv afmelder sig via webportalen (ca. 2 % årligt) eller som er inaktive, og hermed skal afmeldes panelet, optælles årligt. Dermed defineres den årlige samlede frafaldsprocent 2 som disse panelmedlemmers andel af det samlede panel. Det årlige frafald ligger på omkring 15 %. 8. Beskriv venligst tilmeldingsproceduren Når man melder sig til DK-Panelet og har udfyldt sine baggrundsoplysninger, modtager man en , hvori man bliver bedt om at bekræfte sin tilmelding ved at klikke på et link. 9. Hvordan bekræftes panelmedlemmers identitet? Jf. punkt 8 får man ved tilmelding til DK-Panelet tilsendt en mail, hvori man bliver bedt om at bekræfte sin tilmelding ved at klikke på et link. I selve tilmeldingsskemaet bliver panelmedlemmerne opfordret til at angive navn og adresse, men dette er ikke påkrævet. Under vilkår for medlemskab af DK-Panelet fremgår det, at profilen på DK-Panelet er personlig og spørgeskemaundersøgelser ikke må besvares af andre end panelmedlemmet selv. Det er ikke muligt at tilmelde sig flere gange med den samme adresse, da Analyse Danmarks panelsystemet ikke tillader dubletter. Med jævne mellemrum tjekkes det, om der er overensstemmelse med den enkelte panelmedlems baggrundsoplysninger og de baggrundsoplysninger, som afgives i undersøgelserne. 2 Frafaldsprocent er en bruttofaldsprocent, som er beregnet ud fra hvor mange panelmedlemmer, der afmeldes på et år i forhold til panelets størrelse ved årets udgang. Analyse Danmark 2010 Side 6 af 12

7 10. Hvilke baggrundsoplysninger har Analyse Danmark om sine panelmedlemmer? Og hvor ofte opdateres og disse oplysninger? For at blive medlem af DK-panelet skal man udfylde et tilmeldingsskema med en række baggrundsinformationer (demografiske og socioøkonomiske oplysninger). Disse baggrundsinformationer inkluderer blandt andet følgende; køn, alder, region (postnummer og kommune), civilstatus, uddannelse, erhverv, beslutningstagere på forskellige områder, fagforenings- og a-kasse medlemskab, stemmeafgivelse ved seneste valg, personlig samt husstandsindkomst, boligform og type, antal personer på hhv. under og over 18 i husstanden samt hvilke aviser og dagblade, man læser (hvis du ønsker en komplet oversigt over baggrundsspørgsmål og svarmuligheder bedes du kontakte os). Udover baggrundsoplysninger registreres følgende informationer for det enkelte panelmedlem: Tilmeldingstidspunkt Rekrutteringskilde (pr. juni 2009) Invitationer til undersøgelser Deltagelse i undersøgelser Påbegyndte undersøgelser som ikke er afsluttet Opdatering af baggrundsoplysninger Panelmedlemmerne opfordres til at opdatere deres profil og dermed de baggrundsoplysninger, som de har angivet, i alle undersøgelsesinvitationer. DK-Panelet opdateres derudover også samlet minimum én gang årligt. Stikprøver kan udtrækkes på baggrundsoplysningerne og de registrerede oplysninger om aktivitet etc. For eksempel kan der udtrækkes en stikprøve i en specifik målgruppe eller stratificeres på køn, alder og geografi. 11. Hvor stort er Analyse Danmarks panel? Og hvordan defineres aktive panelmedlemmer? Der er pr. 1. juni medlemmer af DK-Panelet. Der sørges kontinuerligt for opdatering af panelet, hvor inaktive medlemmer slettes. Inaktive medlemmer defineres ved, at de ikke har deltaget i nogen undersøgelser inden for det seneste år (skal minimum være inviteret til 10 undersøgelser i perioden), som de inviteret til. Disse påmindes i en mail, hvori de bliver spurgt, om de stadig ønsker at være medlem af DK-Panelet. Hvis de ikke svarer, at de stadig ønsker at være medlem af panelet, slettes de. Panel- og stikprøvehåndtering 12. Beskriv processen for Analyse Danmarks udtrækning af stikprøver (inklusiv eventuel ekskluderingsprocedurer); herunder hvorvidt det er muligt at udtrække stikprøver ud fra særlige kriterier? Som tidligere nævnt har Analyse Danmark adgang til en række baggrundsinformationer om sine panelmedlemmer, hvilket via Analyse Danmarks avancerede panelhåndteringsteknologi f.eks. muliggør udtræk af stikprøver på følgende måder: I henhold til reelle fordelinger ifølge Danmarks Statistik på f.eks. køn, alder og geografi (stratificeret) Analyse Danmark 2010 Side 7 af 12

8 I henhold til specifik målgruppe/targets Eksklusion af panelmedlemmer på baggrund af tidligere deltagelse, baggrundsoplysninger eller rekrutteringskilde (er f.eks. relevant i forbindelse med tracking). Panelmedlemmer kan også ekskluderes på baggrund af typer af undersøgelser, de har deltaget i inden for et givent tidsrum Genudtræk af tidligere stikprøver Som standard udtrækkes panelmedlemmerne tilfældigt til alle undersøgelser. 13. Hvordan ser en typisk invitation til deltagelse i en undersøgelse ud? Panelmedlemmer inviteres til at deltage i Analyse Danmarks panelundersøgelser via en , som indeholder et link med en unik 12-cifret respondentnøgle. I denne informeres om, hvor lang tid det tager at besvare spørgeskemaet, afslutningstidspunktet for undersøgelsen samt hvor mange gavekort, der trækkes lod om. Respondenterne informeres ikke om undersøgelsens emne, da dette kan påvirke responsraten samt skabe en uønsket bias. Nedenstående er et eksempel på en typisk invitation: Kære panelmedlem Velkommen til denne undersøgelse fra Analyse Danmark. Det tager 4-6 minutter at udfylde spørgeskemaet. Din besvarelse behandles fortroligt af Analyse Danmark. Hvis du deltager, har du mulighed for at vinde et SuperGavekort på 300 kr. til Gavekortet.dk. Der er i alt 3 præmier. Hos Gavekortet.dk har du mulighed for at indløse din præmie i en lang række forskellige butikker. Du kommer til undersøgelsen ved at klikke på dette link: <%MorpheusMailLink%> Har du problemer med at få adgang til spørgeskemaet, så kopier hele linket og indsæt det i adressefeltet i din browser. Undersøgelsen slutter tirsdag den 20. april kl. 10:00. Vi ser frem til at modtage din besvarelse! Med venlig hilsen og på forhånd tak William Kolding Analyse Danmark A/S Du modtager denne mail, fordi du på et tidspunkt har tilmeldt dig DK-Panelet med følgende <% %>. Gå ind på hvis du ønsker at opdatere din medlemsprofil. Hvis du har nogen spørgsmål, er du meget velkommen til at sende en til eller ringe på tlf.: Du kan se tidligere vindere ved at gå ind på: Analyse Danmark 2010 Side 8 af 12

9 Husk at tilføje adresserne og til din liste over godkendte s, så du i fremtiden er sikker på, at alle undersøgelser og beskeder fra Analyse Danmark kommer i din indbakke og ikke i uønskede beskeder eller spamfolderen. Det er specielt vigtigt, at du tilføjer adresserne som godkendte, hvis du f.eks. benytter Hotmail, Gmail eller lignende. 14. Hvordan belønnes panelmedlemmer for deres deltagelse? I forbindelse med alle undersøgelser udloves gavekort, som der trækkes lod om blandt deltagerne. Typisk udloves 3-5 gavekort pr. undersøgelse. Analyse Danmark har bevidst valgt ikke at bruge point som incitamentsstruktur, da pointtænkning kan påvirke panelmedlemmernes svaradfærd. Antal af gavekort og beløbsstørrelse varierer fra undersøgelse til undersøgelse afhængig af længden på spørgeskemaet. 15. Hvor ofte kontaktes det enkelte panelmedlem med henblik på deltagelse i undersøgelser inden for en given periode? Stikprøver fra DK-Panelet udtrækkes tilfældigt, så kontaktfrekvensen for det enkelte panelmedlem kan variere lidt fra periode til periode. Visse respondentgrupper kan opleve en større belastning end andre, hvis de tilhører en specielt efterspurgt målgruppe (f.eks. ift. alder og geografi), men dette søges afhjulpet i rekrutteringen. Et panelmedlem inviteres gennemsnitligt til 1-2 undersøgelser pr. måned. Politikker og retningslinjer 16. Har Analyse Danmark en politik vedrørende personlige informationer og er panelet i overensstemmelse med gældende nationale lovgivning og standarder? Analyse Danmark har anmeldt sin virksomhed til Datatilsynet, og er godkendt til at opbevare personlige og fortrolige oplysninger. Analyse Danmark er hermed til enhver tid underlagt de regler, der gælder for opbevaring og behandling af personlige og fortrolige oplysninger. Endvidere efterlever Analyse Danmark den europæiske brancheorganisation ESOMAR s standarder, hvilket Analyse Danmark i kraft af sit medlemskab har forpligtet sig til. Læs mere om ESOMAR på 17. Hvilke databeskyttelses- og sikkerhedsprocedurer arbejder Analyse Danmark med? Alle panelmedlemmernes baggrundsdata og deres svar i forbindelse med undersøgelser er lagret i henholdsvis vores panelhåndteringssystem Marsc samt spørgeskemaværktøjet SurveyXact. DK-Panelet DK-Panelet består af et webinterface til medlemmerne af panelet med en tilknyttet bagvedliggende SQL database. Administratoradgangen er ikke via webinterfacet. Både databasen og webinterfacet er placeret på en sikker host server, som er sikret imod angreb. Forbindelsen mellem webpanel interfacet og den bagvedliggende SQL database sker via stærkt krypterede kommandoer. Det er ikke muligt for en ondsindet bruger at interagere uhensigtsmæssigt med databasen eller redigere kommandoerne. Passwords i databasen er krypterede, så de ikke kan ses af andre end det enkelte panelmedlem. Analyse Danmark 2010 Side 9 af 12

10 Panelundersøgelser Alle panelundersøgelser gennemføres via spørgeskemasystemet SurveyXact (udviklet af Rambøll Management). Alle data i forbindelse med panelundersøgelserne hostes af Rambøll Management, hvis driftsikkerhed, datasikkerhed og beskyttelse af data er maksimal (du bedes kontakte os, hvis du ønsker detaljeret information om sikkerheden). I forbindelse med alle panelundersøgelser overføres den enkelte respondents svarstatus til paneldatabasen. 18. Hvilke kvalitetssikringsprocedurer arbejder Analyse Danmark ud fra? Analyse Danmark benytter forskellige procedurer til at sikre en god datakvalitet. Eksempelvis benyttes logiske tjek af svar, valideringer af besvarelser og randomisering af svarmuligheder. Det kan også vælges, at respondenterne ikke kan gå tilbage i en undersøgelse og ændre deres svar, hvilket eksempelvis bruges i forbindelse med screeningspørgsmål. Derudover holdes der ligeledes øje med medlemmernes svartider, som logges, når de deltager i en undersøgelse. Her slettes de medlemmer, som helt tydeligt svarer for hurtigt til, at deres besvarelse kan være seriøs. Alle uhensigtsmæssigheder/fejl i forbindelse med projekter registreres og kategoriseres med henblik på kvartalsvis optimering af kvalitetssikringsprocedurer. Analyse Danmarks overordnede kvalitetssikringsprocedurer er bl.a. følgende: Dedikering af en projektansvarlig konsulent til det enkelte projekt Registrering af kriterier for stikprøve, målgrupper etc. i forbindelse med oprettelse af analyseprojekt Tjek af stikprøvens sammensætning via en sample report fra vores system Grundig rådgivning og sparring med kunder omkring udarbejdelse af spørgeskema Intern test af webspørgeskema af minimum to konsulenter Kundens test af webspørgeskema Eksport af webspørgeskema til Word for tjek af forgreninger Udsendelse af undersøgelsesinvitationer i flere tempi (svar og respondentkommentarer tjekkes før alle invitationer udsendes) Tjek af vægtning og data Output gennemses af minimum to konsulenter før levering til kunden Analyse Danmarks standardprocedurer er beskrevet i en intern produktionshåndbog. 19. Gennemfører Analyse Danmark undersøgelser med unge mennesker og børn? Analyse Danmark gennemfører som udgangspunkt ikke undersøgelser blandt børn eller unge under 15 år. Dog kan dette undtagelsesvis lade sig gøre ved at sende en til medlemmer af panelet med børn, hvori de anmodes om tilladelse til, at deres børn kan deltage i en undersøgelse. Således gennemføres undersøgelser med børn og unge under 15 år aldrig uden forældrenes elektroniske samtykke og accept. Partnerskaber og medlemskab af flere paneler Analyse Danmark 2010 Side 10 af 12

11 20. Samarbejder Analyse Danmark nogensinde med partnere, eksempelvis hvis der i forbindelse med en undersøgelse er behov for at suppleres med en yderligere stikprøve? Hvordan udvælges disse partnere, og hvordan sikres kvaliteten af stikprøven (hvordan undgås dubletter)? Hvis en kunde ønsker en undersøgelse gennemført i en særlig svær målgruppe, kan det forekomme, at Analyse Danmark vælger at samarbejde med en underleverandør. Dette sker aldrig uden dialog med kunden og kundes accept. Analyse Danmark benytter faste underleverandører, som er valgt ud fra, at de stiller de samme høje krav til panelkvalitet og databeskyttelsesprocedurer, som Analyse Danmark. Alle underleverandører er naturligvis medlemmer af ESOMAR. Det er teknisk vanskeligt at sikre sig 100 % mod dubletter ved brug af underleverandør i forbindelse med en panelundersøgelse, da enkelte af de panelmedlemmer, der inviteres, i sjældne tilfælde også kan være medlem af underleverandørens panel og dermed være inviteret til samme undersøgelse to gange. Pga. af denne problematik bruges typisk kun én underleverandør til et projekt, da risikoen for dubletter hermed reduceres. For at undgå dubletter i forbindelse med brug af en underleverandør kan man også spørge om respondenterne tidligere har deltaget i undersøgelsen og herefter frascreene eventuelle dubletter. 21. Hvad er Analyse Danmarks politik vedrørende panelmedlemmers potentielle medlemskab af flere paneler? Hvad gøres der for at undgå, at kvaliteten og validiteten ikke påvirkes af dette? Analyse Danmark har ingen betingelser i forhold til, hvorvidt et medlem af DK-Panelet må være medlem af andre paneler. Analyse Danmark bruger kun sjældent underleverandører, men i de tilfælde, hvor en underleverandør benyttes, kan man (som nævnt under punkt 20) frascreene respondenter, der tidligere har deltaget i undersøgelsen. 22. Hvad er svarprocenten for en undersøgelse, og hvordan beregnes denne? Det er vanskeligt at tale om en typisk svarprocent, da svarprocenten varier fra undersøgelse til undersøgelse, men den vil som regel ligge på %. Svarprocenten afhænger bl.a. af undersøgelsens længde, incentives, emnet og belastningen af den givne målgruppe. Svarprocenten udregnes på følgende måde: Nettostikprøve (antal gennemførte interview)/bruttostikprøve (antal udsendte invitationer) 23. Hvilke informationer besidder Analyse Danmark om panelmedlemmerne? Indsamles der eksempelvis data om deltagelse, rekrutteringstidspunkt etc.? Udover de baggrundsoplysninger, som panelmedlemmerne selv har udfyldt (demografiske og socioøkonomiske oplysninger), registreres følgende for alle panelmedlemmer: Tilmeldingstidspunkt Rekrutteringskilde (pr. juni 2009) Invitationer til undersøgelser Deltagelse i undersøgelser Påbegyndte undersøgelser, som ikke er afsluttet Alle ovenstående informationer kan udtrækkes på individniveau og/eller bruges som kriterier i udtrækning af stikprøver. Analyse Danmark 2010 Side 11 af 12

12 24. Anvender Analyse Danmark analyser af datakvaliteten samt metoder til at sikre validiteten af data? DK-Panelet Som nævnt under punkt 9 tjekkes det med jævne mellemrum, om der er overensstemmelse mellem det enkelte panelmedlems baggrundsoplysninger og de baggrundsoplysninger, som afgives i undersøgelser. Derudover tjekkes baggrundsoplysningerne for inkonsistente og ulogiske svar (f.eks. at man er 17 år og har en lang videregående uddannelse). Panelundersøgelser Analyse Danmark benytter forskellige procedurer til sikre en god datakvalitet i forbindelse med panelundersøgelser. Eksempelvis benyttes logiske tjek af svar, validering af svartider (urealistisk hurtige besvarelser slettes), valideringer af besvarelser og randomisering af svarmuligheder. Det kan også vælges, at respondenterne ikke kan gå tilbage i en undersøgelse og ændre deres svar, hvilket eksempelvis bruges i forbindelse med screeningspørgsmål. Reduktion af frafaldet i forbindelse med den enkelte undersøgelse er også vigtigt i forhold til at sikre en høj datakvalitet. 25. Gennemfører Analyse Danmark tilfredshedsundersøgelser blandt panelmedlemmerne? Ja, Analyse Danmark har gennemført en større undersøgelse blandt et udvalg af panelmedlemmerne, hvor panelmedlemmernes tilfredshed samt deres motivation for at deltage etc. er blevet afdækket. I undersøgelsen, som 795 panelmedlemmer gennemførte, svarede 83,9 % af panelmedlemmerne enten Meget tilfreds eller Tilfreds på spørgsmålet Hvor tilfreds er du generelt med kvaliteten af undersøgelser, som du modtager fra Analyse Danmark?. Den samlede andel af utilfredse panelmedlemmer ( Meget utilfreds og Utilfreds ) var under 1 %, blandt dem, der svarede. 26. Hvilke informationer leveres til kunden efter et projekts afslutning? Under projektforløbet har kunden testet og endeligt godkendt webspørgeskemaet inden igangsættelse af dataindsamlingen samt modtaget en Word-version af spørgeskemaet, hvor alle forgreninger fremgår. I forbindelse med afrapportering af en panelundersøgelse leveres, som standard, følgende informationer: Antal respondenter Kriterier for udtræk af stikprøve Dataindsamlingsperiode Vægtning anvendt (hvis data er vægtet) Yderligere informationer såsom en svarprocent, en oversigt over bortfaldstyper, de største/mindste vægte og en sample report er selvfølgelig tilgængelige, såfremt kunden ønsker det. Analyse Danmark 2010 Side 12 af 12

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark.

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark. Vilkår & betingelser for deltagelse i panelet GfK Mini-Danmark A. Indledning GfKs virksomhed GfK Danmark A/S (herefter GfK), Sylows alle 1, 2000 Frederiksberg, er et full-service markedsanalyseinstitut,

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Unge i surveyundersøgelser

Unge i surveyundersøgelser Unge i surveyundersøgelser Om svarprocenter og svar Af Esther Nørregård-Nielsen Indhold RSO s erfaringer med dataindsamling Hvad kan motivere Nummerberigelse eller hvordan får man fat i respondenten Er

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Partnerskab om Dagtilbud Udvælgelse af dagtilbud og respondenter

Partnerskab om Dagtilbud Udvælgelse af dagtilbud og respondenter Partnerskab om Dagtilbud Udvælgelse af og respondenter Overblik: Anvendelse og indsamling Afrapportering tre niveauer 1. Total 2. Kommune 3. Dagtilbud Dataindsamling - fem niveauer 1. Kommuner 2. 3. 4.

Læs mere

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne:

For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17. Stikprøve: Antal respondenter: Dataindsamlingsperiode: Vægtning: Om læsning af tabellerne: For: Mellemfolkeligt Samvirke 10-12-2014 Side 1 af 17 Stikprøve: Udtrukket blandt 16+ årige i DK Panelet Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Tak for jeres forespørgsel om den videre drift af Borgerpanelet samt de tilhørende undersøgelser. Priserne gælder for resten 2014.

Tak for jeres forespørgsel om den videre drift af Borgerpanelet samt de tilhørende undersøgelser. Priserne gælder for resten 2014. From:Lars Lindenberg To:Nina Kragesteen Subject:Re: _Helsingør Kommune Kære Nina Tak for jeres forespørgsel om den videre drift af Borgerpanelet samt de tilhørende undersøgelser. Priserne gælder for resten

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( )

Estimatet for standardfejlen i stikprøven, som anvendes i udregningen af konfidensintervallet ( ) ( ) Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler KHS, STJO Koordineret med CWU, APK Sagsnr. 2014-13042 Doknr. 200174 Dato 24-06-2014 Overvejelser om svarprocenter i brugertilfredshedsundersøgelser Dette

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

KPMG Oktober/november 2009

KPMG Oktober/november 2009 KPMG CSR undersøgelse Jobno. DK2009-805 Oktober/november 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN

TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN TEST AF RUBRIKANNONCER I IBYEN Formål Måle hvor mange der kigger på siderne med rubrikannoncer Måle hvor længe de kigger på siderne Måle om de på siderne finder information de ikke ser andre steder Måle

Læs mere

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Tillykke med din Facebook-virksomhedsprofil. I denne vejledning finder du hjælp til hvordan du inviterer dit personlige netværk, hvordan du bliver administrator,

Læs mere

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012

Antal respondenter: 1.000. Dataindsamlingsperiode: 04.12.2012 til 14.12.2012 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-74 årige Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region) samt uddannelse, så den afspejler befolkningssammensætningen på disse

Læs mere

Introduktion til SurveyXact. Gitte Damgaard

Introduktion til SurveyXact. Gitte Damgaard Introduktion til SurveyXact Gitte Damgaard Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Log på SurveyXact og opret din egen måling... 2 2 OPRETTELSE AF SPØRGESKEMA... 4 2.1

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Agenda 1. Situationen 2. Formål 3. Partnere 4. Design 5. Analyseværktøjet Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger.

Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. Vejledning til BadmintonPeople Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. 1. Opret bruger Hvis du har fået en invitation tilsendt fra klubben

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Det Sociale Netværk HEADSPACE

Det Sociale Netværk HEADSPACE Det Sociale Netværk HEADSPACE Metodebeskrivelse Baggrund & formål Foreningen Det Sociale Netværk har i samarbejde med en række kommuner taget initiativ til, at iværksætte en række Headspace centre, som

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen Odinstårnet - OKTOBER 2008 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 1 Foreningen Odinstårnet Danmarkspanel Oktober 2008 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting i

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Finanstilsynet Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Oktober 2001 Indhold Side 1. Formål... 1 2. Om undersøgelsen... 2 2.1 Population... 2 2.2 Spørgeskema... 2 2.3 Dataindsamlingsmetode... 2 2.4 Stikprøver

Læs mere

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming

Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrenceregler Coca-Cola zero Gaming Konkurrencen arrangeres af: Coca-Cola Nordic Services ApS Tuborg Havnevej 4-8, 1. 2900 Hellerup Partnere: MARVELOUS, IUM mediebureau København Konkurrencen er på

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1 TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1 DEL 1: Igangsætning af kortlægning Inden I går i gang med TrivselMeter, skal I oprettet en Excel-fil med jeres målgruppe dvs. en mailliste over de

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku

Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku Bilag 4A: Ydelsesbeskrivelse vedr. interview i kerneaku A. Dataindsamlingsmetoder 1. Tjenesteyderen forventes at gennemføre 89.000 CATI-interview pr. år. 2. Et gennemført interview er defineret ved, at

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Vejledning til BadmintonPeople

Vejledning til BadmintonPeople Herunder følger en vejledning i hvordan man kommer i gang med BadmintonPeople til stævnetilmeldinger. 1. Opret bruger Hvis du har fået en invitation tilsendt fra klubben gå da direkte til pkt. 1.b. 1.a.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

GUIDE FOR BRUG AF SPORTI s MEDLEMSDATABASE NORGE. SPORTI Tarp Byvej Esbjerg N 1

GUIDE FOR BRUG AF SPORTI s MEDLEMSDATABASE NORGE. SPORTI Tarp Byvej Esbjerg N  1 GUIDE FOR BRUG AF SPORTI s MEDLEMSDATABASE NORGE Udarbejdet af Martin Skov, november 2015 1 Indhold Generelt om SPORTI s medlemsdatabase i Norge... 3 Profiler... 3 Data i medlemsdatabasen... 3 Medlemsnumre...

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet forældre for første gang Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af:

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere