Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd. 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og -aktiviteter 4 Økonomisk oversigt 5 Projekt "Hørsholm Roterer" 6 Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer i Beskæftigelsesplan Status på akutpakken 9 Mødeplan Virksomhedspraktik 3. kvartal Resultatoversigt og kvartalsoversigt for 3. kvartal Bilagsoversigt 15 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsbehandler: Anja Sahan Meddelelser Der blev orienteret om, at Haalan & Paulsen havde indsendt en ansøgning om en virksomhedsundersøgelse, der skulle give indsigt i de lokale virksomheders aktuelle situation. Det Lokale Beskæftigelsesråd valgte ikke at støtte projektet. Der udsendes et link til e-bog om job i små og mindre virksomheder og et link til forfatternes hjemmeside. På baggrund af dette drøftes det på mødet den 17. januar om det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker at forfatterne kommer og afholder et oplæg om deres metode i arbejdet med ledige. Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 2

3 Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 12/15078 Journalnr.: I02 Sagsbehandler: Rikke Abild Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd. Det Regionale Beskæftigelsesråd deltager i mødet med det Lokale Beskæftigelsesråd fra kl. 16 til ca Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Det Regionale Beskæftigelsesråd deltager i mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd fra kl. 16 til ca Det Regionale Beskæftigelsesråd er repræsenteret af: Formand Peter Kay Mortensen Næstformand Leif Elken Regionsdirektør Preben Rasmussen Høj Det Lokale Beskæftigelsesråd udtrykker tilfredshed med mødet med det Regionale Beskæftigelsesråd. Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 3

4 Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 12/8259 Journalnr.: I00 Sagsbehandler: Peter Sander Status over igangværende LBR-indsatsområder, - projekter og -aktiviteter Jobcentret udarbejder til hvert møde i det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) en status over årets indsatsområder, projekter og aktiviteter i LBR-regi. Jobcentret anbefaler, at LBR tager orienteringen til efterretning. De aktuelle indsatsområder, projekter og aktiviteter i LBR-regi bliver på hvert møde forelagt til en kort orientering og drøftelse. Endvidere vil eventuelle nye tiltag fremgå af oversigten. Bilag - Status pr. 22. november 2012 Taget til efterretning. Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 4

5 Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 12/8263 Journalnr.: I00 Sagsbehandler: Peter Sander Økonomisk oversigt Jobcentret udarbejder til hvert møde i det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR) en økonomisk oversigt for kalenderåret. Jobcentret anbefaler, at LBR tager orienteringen til efterretning. Den økonomiske oversigt er udarbejdet ud fra de beslutninger, LBR har truffet vedr. anvendelsen af LBR s midler. Bilag - Økonomiske dispositioner pr. 22. nov Taget til efterretning. Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 5

6 Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 12/17776 Journalnr.: P20 Sagsbehandler: Rikke Abild Projekt "Hørsholm Roterer" Næstformandsskabet sat projekt Hørsholm roterer på dagsordenen igen. Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og beslutter om de ønsker at støtte projekt Hørsholm roterer med en ekstra bevilling. På mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 11. oktober besluttede LBR følgende omkring projekt Hørsholm roterer : Administrationen undersøger om det er muligt kun at få - og betale for - et opstartsmøde og selve spørgeskemaundersøgelse. Er dette muligt igangsættes projektet. Udgiften hertil forventes i givet fald at ville udgøre ca kr. Administrationen har undersøgt ovenstående. Prisen vil ifølge LO Storkøbenhavn, være kr. Udgifterne fordeler sig således: Opstartsmøde: kr. Spørgeskema: kr Evaluering: kr. Adgang til virksomheds- og spørgeskemamodul (dette er nødvendigt for at undersøgelsen kan udføres): kr. Udgifter i alt: kr. Det Lokale Beskæftigelsesråd har vedtaget at bruge kr. på projektet. Pengene går til opstartsmøde, spørgeskema og evaluering. Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 6

7 Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/7359 Journalnr.: P15 Sagsbehandler: Rikke Abild Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer i Beskæftigelsesplan Det Lokale Beskæftigelsesråd skal hvert år udarbejde en plan for særlige virksomhedsrettede initiativer. Planen skal indgå i Beskæftigelsesplan Derudover skal det Lokale Beskæftigelsesråd drøfte på hvilke indsatsområder midlerne for 2013 skal anvendes. Jobcentret anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og beslutter Hvilke særlige virksomhedsrettede initiativer der skal indgå fra det Lokale Beskæftigelsesråd i Beskæftigelsesplan Hvorledes bevillingen for 2013 skal anvendes Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt en foreløbig bevilling for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Hørsholm forventes at modtage kr. i Arbejdsmarkedsstyrelsen udsender den endelige bevilling efter finansloven for 2013 er vedtaget. Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende indsatsområde for anvendelse af bevillingen for 2013: At de lokale beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere via en virksomhedsrettet indsats kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange personer førtidspensioneres. At de lokale beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats over for de dagpengemodtagere, der frem mod sommeren 2013 risikerer at opbruge retten til dagpenge. Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 7

8 Administrationen udarbejder til næste møde et oplæg om fremtidige indsatser med fokus på: Virksomhedsindsatsen Jobklubber Udsatte grupper Langtidsledige Der må gerne være fokus på en håndholdt indsats over for de ledige Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 8

9 Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/22802 Journalnr.: I08 Sagsbehandler: Rikke Abild Status på akutpakken Administrationen har udarbejdet en status på akutpakken. Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Alle ledige dagpengemodtagere, der frem til 30. juni 2013 har mindre end et halvt år tilbage af deres dagpengeret er omfattet af akutpakken. Akutpakken består grundlæggende af et udvidet akutberedskab, der skal sikre at de borgere, der er ved at falde for dagpengeretten får tilbud om: Opkvalificeringsjob En personlig jobformidler En fast-track ordning i.f.t. godkendelse af virksomhedspraktik eller løntilskud. Jobrotation Løntilskudsansættelse eller virksomhedspraktik Akutjob Trepartssamtale mellem jobcenter, a-kasse og borger Møde med jobcentret inden 1 uge efter henvendelse Hørsholm Jobcenters indsats i.f.t akutpakken og jobberedskabet: Der er aktuelt 98 personer registreret på akutlisten i Hørsholm (akutlisten udsendes af Arbejdsmarkedsstyrelsen til jobcentret hver uge) 89 borgere har modtaget en ekstra samtale med deres sagsbehandler 41 bedt om at blive tilknyttet jobformidleren 19 har sagt nej til at få en jobformidler De resterende 9 er lige kommet på akutlisten og vil snarest blive kontaktet af jobcentret. 3 personer har ønsket en trepartssamtale, hvor både a-kassen og jobcentret samt borgeren taler sammen om den videre indsats. Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 9

10 Endvidere har Jobcentret bl.a. igansat en jobklub for udfaldstruede dagpengemodtagere samt en phonerkampagne i samarbejde med Beskæftigelsesregionen. Derudover tilbydes de borgere der er ved at miste retten til dagpenge mulighed for at få beregnet grundlaget for om de vil være berettiget til kontanthjælp, hvis det ikke lykkes dem at komme i arbejde, inden de falder for dagpengeretten. Det er ikke muligt at kunne løse opgaverne i forbindelse med akutpakken med de nuværende ressourcer, men både Arbejdsmarkedsstyrelsen og det Lokale Beskæftigelsesråd har ydet støtte til ansættelse af ekstra midlertidigt mandskab. Seneste nyt i forbindelse med finansloven: Seniorjobordningen udvides. Sikring af forsørgelsesgrundlaget (kontanthjælpsniveau) frem til sommeren 2013 for borgere der falder for dagpengeretten og som vælger at gå i uddannelse. Bilag - Status akutpakken Taget til efterretning. Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 10

11 Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 12/22774 Journalnr.: G00 Sagsbehandler: Rikke Abild Mødeplan 2013 Administrationen har udarbejdet en mødeplan for Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og beslutter mødeplanen for Administrationen har udarbejdet en mødeplan for Mødeplanen er lagt på baggrund af årshjulet for arbejdet med resultatrevision 2012 og beskæftigelsesplan Møderne afholdes torsdag kl til mødeplan i 2013: 17. januar 16. maj (høringssvar til resultatrevision 2012 afgives på mødet) 8. august (høringssvar til Beskæftigelsesplan 2013 afgives på mødet) 10. oktober 5. december Taget til efterretning. Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 11

12 Punkt: 9 Acadre sagsnr.: 12/7999 Journalnr.: I08 Sagsbehandler: Rikke Abild Virksomhedspraktik 3. kvartal Administrationen har udarbejdet en oversigt over antallet af virksomhedspraktikker i 3. kvartal Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd tager orienteringen til efterretning. Administrationen har udarbejdet en oversigt over antallet af virksomhedspraktikker i 3. kvartal Bilag - Virksomhedspraktik 3. kvartal Ikke-forsikrede ledige. - Virksomhedspraktik 3. kvartal Forsikrede ledige. Taget til efterretning. Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 12

13 Punkt: 10 Acadre sagsnr.: 12/7779 Journalnr.: P05 Sagsbehandler: Rikke Abild Resultatoversigt og kvartalsoversigt for 3. kvartal Administrationen har vedlagt resultatoversigten for september Derudover har administrationen udarbejdet et notat om udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal Administrationen anbefaler, at det Lokale Beskæftigelsesråd: Tager orienteringen til efterretning. Drøfter og beslutter om kvartalsoversigten skal erstatte resultatoversigten fremover. Administrationen har vedlagt resultatoversigten for september Derudover har administrationen udarbejdet et notat om udviklingen i jobcentrets målgrupper i 3. kvartal Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper: Sygedagpenge Kontant- og starthjælp Forsikrede ledige Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse Notatet udarbejdes hvert kvartal. Bilag - Resultatoversigt september Udvikling i Jobcentrets målgrupper, 3. kvartal 2012 Taget til efterretning Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker fremover både at modtage resultatoversigten og et kvartalsoverblik over udviklingen i jobcentrets målgrupper. Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 13

14 Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 14

15 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 3 Åben Status pr. 22. november Åben Økonomiske dispositioner pr. 22. nov Åben Status akutpakken Åben Virksomhedspraktik 3. kvartal Ikke-forsikrede ledige Åben Virksomhedspraktik 3. kvartal Forsikrede ledige Åben Resultatoversigt september Åben Udvikling i Jobcentrets målgrupper, 3. kvartal Lokale Beskæftigelsesråd Torsdag den Side 15

16 s møde Henrik Klitgaard Formand Arne Olsen Flemming Sundt Henning Lessél Jens Jakobsen Kresten Dalgaard Andersen Vibeke Schmidt Inger Højvig Peter Brandi Pia Johansen Marianne Lindholdt Søren Melgaard Hansen Lokale Beskæftigelsesråd Side 16

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 47 Aktivitets- og økonomiopfølgning 3. kvartal 2013 3 48 Driftslofter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. februar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:55 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere