Det Lokale Beskæftigelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen. Niels Abildtrup deltog fra kl Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendtes.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 2 Sagsnr. Side 1. LBR s budget pr. 1. december 2011 og oversigt over projekter Kommunens anvendelse af praktikker pr. 1. december 2011 samt voksenlærlinge-forløb pr. 1. december Årsplan 2012 for Midler til de lokale beskæftigelsesråd i Opfølgningsrapport for 4. kvartal Orientering om projekt LM glasfiber Kommunikation af LBR-projekter Kort version af Beskæftigelsesplan Opsigelse af lejemål i Kolding Storcenter Nyt fra medlemmerne Orientering fra forvaltningen Aktivering af selvforsørgere Styrket indsats for udfaldstruede dagpengemodtagere... 23

3 Sidenr LBR s budget pr. 1. december 2011 og oversigt over projekter Sagsid.: 10/28602 Orientering om s budget pr. 1. december 2011 samt oversigt over igangsatte projekter pr. 1. december De igangsatte projekter omhandler de projekter, som har bevilget midler til.. at oversigterne tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling Oversigterne vil blive gennemgået på mødet. Bilag: /11 Åben Oversigt over projekter pr. 1. december /11 Åben LBR - budget pr. 1. december 2011

4 Sidenr Kommunens anvendelse af praktikker pr. 1. december 2011 samt voksenlærlingeforløb pr. 1. december 2011 Sagsid.: 06/17126 Der er udarbejdet en status over kommunens anvendelse af virksomhedspraktikker og ansættelser med løntilskud pr. 1. december Oversigten indeholder navn på de virksomheder, der har borgere ansat i praktik eller løntilskud. Dette gælder både private, kommunale, regionale og statslige arbejdspladser samt foreninger, organisationer og selvejende institutioner. Herudover bliver også orienteret om kommunens anvendelse af voksenlærlinge pr. 1. december at oversigterne tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen med den tilføjelse, at der til næste møde redegøres for mulighederne for at kvalitets-forbedre offentlige løntilskud med f.eks. tættere opfølgning samt at mulighederne for at anvende jobrotation i større omfang undersøges. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at det af lov om aktiv beskæftigelsesindsats 49a samt i 96 i bekendtgørelsen fremgår, at kommunen skal underrette om anvendelsen af virksomhedspraktikker og ansættelser med løntilskud. Kommunen skal underrette én gang om måneden. Den enkelte kommune og råd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom. På s møde den 12. december 2006 (sag nr ) blev det besluttet, at underretningerne fremlægges kvartalsvis på rådets ordinære møder. Herudover vil der også fremgå en oversigt over kommunens anvendelse af voksenlærlinge.

5 Sidenr. 5 Desuden har anmodet om en stikprøveundersøgelse af effekten ved ansættelse i offentlig løntilskud. Jobcenter Kolding har derfor tilfældigt udvalgt 28 borgere, som indenfor de seneste 2-3 måneder har været ansat i en offentlig løntilskudsstilling. De 28 borgeres beskæftigelsessituation umiddelbart efter endt ansættelse med offentligt løntilskud samt 2-3 måneder senere er undersøgt. Resultatet af undersøgelsen er vedhæftet. Bilag: /11 Åben Voksenlærlingeforløb pr. 1. december /11 Åben Oversigt over praktikker og løntilskud pr /11 Åben Stikprøve for LBR - effekten af offentlige løntilskud

6 Sidenr Årsplan 2012 for Sagsid.: 11/28627 Der er udarbejdet et forslag til årsplan 2012 for. I årsplanen indgår rådets mødeplan samt en oversigt over hvilke emner, der som minimum vil blive behandlet på hvert af rådets møder.. at årsplanen for 2012 godkendes. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson,, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at det af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 46 fremgår, at de lokale beskæftigelsesråd har til opgave at overvåge resultaterne og effekterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene og at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen om tiltag og forbedringer i indsatsen. De lokale beskæftigelsesråd skal inddrages i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen, og kan indstille til de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen, at der sker ændringer i planen. Til brug for løsningen af opgaven, skal de lokale beskæftigelsesråd have en række redskaber stillet til rådighed. Dette kan f.eks. være resultatrevisionen samt den årlige analyserapport. Årsplanen og strategiplanen skal i fællesskab medvirke til at sikre, at rådet systematisk modtager fyldestgørende information om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet. Elementer i årsplanen for 2012 Årsplanen indeholder de emner, der som minimum bør indgå i rådets arbejde i Det vil sige, at årsplanen udelukkende fokuserer på den formelle hovedopgave, som består i at overvåge resultater og effekter af jobcentrenes beskæftigelsesindsats samt at rådgive om tiltag til forbedringer af indsatsen.

7 Sidenr. 7 Årsplanen har ud fra en planlægningsmæssig vinkel, det formål at skabe overblik over de væsentligste emner i forhold til rådgivning af Arbejdsmarkedsudvalget. Under rådgivningsrollen overfor de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, fremgår det af 47 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at rådet skal anvende den årlige bevilling fra staten til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer. De lokale beskæftigelsesråd skal indenfor rammen af beskæftigelsesplanen udarbejde en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke denne indsats. Den nuværende strategiplan for danner i 2012 baggrund for hvilke initiativer som vil igangsætte og hvor rådet vil udmønte dets midler. Disse beskrivelser er altså ikke med i årsplanen. Proces vedr. beskæftigelsesplanen Af s forretningsorden 3 fremgår det, at beskæftigelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd inden udgangen af april måned og at planen umiddelbart efter Arbejdsmarkedsudvalget behandling i juni måned sendes til rådets medlemmer til orientering. Dette giver medlemmerne mulighed for konstruktivt at inddrage deres baglande forud for afgivelse af høringssvar i august De 2 næstformænd fra Det Lokale Beskæftigelsesråd deltager på det efterfølgende møde i Arbejdsmarkedsudvalget, hvor høringssvaret behandles. Denne proces er også beskrevet i årsplanen. Bilag: /11 Åben LBR årsplan 2012

8 Sidenr Midler til de lokale beskæftigelsesråd i 2012 Sagsid.: 11/26725 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i brev af 17. oktober 2011 udmeldt den foreløbige fordeling af bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling Efter 47 i bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, afsættes der årligt et beløb til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Bevillingsudmeldingen sker med forbehold for eventuelle ændringer af bevillingen i forbindelse med den endelige vedtagelse af finansloven for Når finansloven er endelig vedtaget, vil Arbejdsmarkedsstyrelsen udsende en endelig bevillingsudmelding. Det samlede beløb til fordeling udgør kr , hvoraf Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune modtager kr Ved telefonisk kontakt til Arbejdsmarkedsstyrelsen den 5. december 2011, er det oplyst, at bevillingen til De Lokale Beskæftigelsesråd i forbindelse med finanslovens vedtagelse er reduceret til et niveau, som ligger under I 2011 var bevilling til i Kolding kr Den endelige bevilling og fordeling mellem kommunerne er endnu ikke fastsat, men Arbejdsmarkedsstyrelsen forventer, at kunne udsende endelig bevilling og fordeling i januar 2012.

9 Sidenr. 9 Bilag: /11 Åben Foreløbig LBRfordeling2012.xls /11 Åben Foreløbig bevillingsudmelding til LBR 2012.pdf

10 Sidenr Opfølgningsrapport for 4. kvartal 2011 Sagsid.: 11/32141 Beskæftigelsesregion Syddanmark har udarbejdet en opfølgningsrapport for 4. kvartal og Arbejdsmarkedsudvalget. at rapporten tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling Opfølgningsrapporten vil blive gennemgået på mødet. Bilag: /11 Åben Opfølgning til lokale politikere 4. kvt 2011 Kolding.pdf

11 Sidenr Orientering om projekt LM glasfiber Sagsid.: 10/18006 Projektleder Ingelise Bøhme vil på mødet give en orientering om status på projekt LM Glasfiber.. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen

12 Sidenr Kommunikation af LBR-projekter Sagsid.: 09/10443 Der ansøges om midler til systematisk interessentkommunikation.. at der i 2012 afsættes kr til systematisk interessentkommunikation. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling På s møde den 22. oktober 2009 (sag nr. 9), blev der bevilget midler til opstart og igangsætning af systematisk interessentkommunikation samt midler til videreførelse af konceptet i 2010 og på rådets møde den 16. december 2010 blev der bevilget midler til videreførelse i Systematisk interessentkommunikation har til formål at understøtte og styrke Det Lokale Beskæftigelsesråds rolle som bindeleddet mellem arbejdsmarkedets parter og Jobcenter Kolding, ved at informere alle interessenter om tiltag på arbejdsmarkedsområdet. Konkret foregår kommunikationen ved, at der efter hvert af rådets møder, udpeges en række relevante historier, som indgår i et elektronisk nyhedsbrev, som sendes til ca. 461 samarbejdspartnere. Samarbejdspartnere i denne forbindelse er medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget, s medlemmer, medarbejderne på Jobcenter Kolding, virksomheder som Jobcenter Kolding har et samarbejde med samt øvrige interessenter og aktører. Herudover identificeres der i samarbejde med Kolding Kommunes Kommunikationstjeneste en historie, som kan have interesse for en bredere målgruppen end de parter, som Jobcenter Kolding sædvanligvis kommunikerer og samarbejder med. Dette indebærer blandt andet, at Kommunikationstjenesten er med i processen omkring udvælgelse af historier og projekter, som gøres til genstand for udarbejdelse af pressemeddelelser og

13 Sidenr. 13 også i forhold til en vurdering af, hvorvidt der er tale om historier og projekter, som kan have mere end lokal interesse. Økonomiske konsekvenser Udsendelse af nyhedsbreve (hver anden måned efter afvikling af LBR s møder) Kr Udarbejdelse af pressemeddelelser Kr I alt Kr Lovgivning Af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 48, stk. 4, fremgår det at rådets midler kan anvendes til evaluering og formidling som led i aktiviteter eller initiativer efter 47. s strategiplan for Af s strategiplan for , fremgår det under strategi F, kommunikation og synliggørelse af LBR, at rådet har et mål om at formidle viden og information til andre aktører og samarbejdspartnere og dette skal ske ved hjælp af pressemeddelelser, nyhedsbreve samt systematisk og bevidst at formidle viden til aktører og samarbejdspartnere.

14 Sidenr Kort version af Beskæftigelsesplan 2012 Sagsid.: 11/10696 Jobcenter Kolding har, i samarbejde med reklamebureauet Wanek og Myrner, udarbejdet en kort version af Kolding Kommunes beskæftigelsesplan for Arbejdsmarkedsudvalget og. at den korte version af Kolding Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 tages til efterretning. til den at den korte version af Kolding Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Lis Ravn Ebbesen, Christian Kloppenborg-Skrumsager Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen

15 Sidenr. 15 Sagsfremstilling Jobcenter Kolding har, i samarbejde med reklamebureauet Wanek og Myrner, udarbejdet en kort og mere læsevenlig version af Kolding Kommunes beskæftigelsesplan for 2012 med økonomisk støtte fra. Jobcenter Kolding ønsker med en kort og læsevenlig version af beskæftigelsesplanen for 2012 at præsentere Kolding Kommunes beskæftigelsesplan til et så bredt publikum som muligt. Bilag: /11 Åben Endelig Version fra Wanek og Myrner

16 Sidenr Opsigelse af lejemål i Kolding Storcenter Sagsid.: 09/3270 Antallet af besøgende i Jobbutikken i Kolding Storcenter er på et lavt niveau, hvorfor det indstilles at opsige lejemålet et halvt år før tid. Arbejdsmarkedsudvalget og. at lejemålet for Jobbutikken i Kolding Storcenter opsiges pr. 31. december til at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. Lis Ravn Ebbesen, Christian Kloppenborg-Skrumsager Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen

17 Sidenr. 17 Sagsfremstilling Som et led i Kolding Kommunes beskæftigelsesplan for 2010 blev der etableret en jobbutik i Kolding Storcenter, som skulle fungere som satellit til Jobbutikken i Ny Vestergade og hermed være et sted, hvor borgere kunne komme ind fra gaden og søge job samt modtage rådgivning og vejledning. Placeringen i Kolding Storcenter skyldtes ønsket om at være synlig et sted, hvor mange borgere har deres gang. Kolding Kommune indgik derfor den 1. september 2009 en tidsbegrænset lejekontrakt med Danica Ejendomsselskab ApS vedrørende butikslejemål i Kolding Storcenter. Lejemålet er aftalt med automatisk ophør den 31. august Kolding Kommune har i perioden fra kontraktens indgåelse og indtil dato anvendt lokalerne til Jobbutik. Det Lokale Beskæftigelsesråd finansierer huslejen og indretning af jobbutikken i Kolding Storcenter for 2010, 2011 og 2012 mens 2 ansatte ved Jobcenter Kolding betjener Jobbutikken i Kolding Storcenter. Nedenfor følger en oversigt over besøgstallene i jobbutikken i perioden fra oktober 2010 til og med september Antal besøgende Antal arbejdsdage og evt. helligdage Oktober arbejdsdage Efterårsferie i uge 42 November arbejdsdage December arbejdsdage Lukket i uge 52 Januar arbejdsdage Februar arbejdsdage Vinterferie i uge 7 Marts arbejdsdage April arbejdsdage - 3 helligdage over påske Påskeferie i uge 16 Maj arbejdsdage Juni arbejdsdage Der blev ikke talt besøgende i uge 26 2 helligdage Juli arbejdsdage August arbejdsdage September arbejdsdage Cirka et år efter Jobbutikkens start kan det konstateres, at antallet af besøgende i Jobbutikken i næsten hele perioden har holdt sig under 30 besøgende pr. dag og i længere perioder har besøgstallene været neden omkring besøgende om dagen. Desværre har det vist sig, at Kolding Kommune ikke har formået at drage fordel af placeringen i Kolding Storcenter. Endvidere er Jobcenter Kolding under et administrativt pres, hvorfor en forflytning af de to fuldtidsmedarbejdere i Jobbutikken medfører en mere optimal anvendelse af de samlede administrative ressourcer. De to fuldtidsmedarbejdere i Jobbutikken udfører i forvejen andre administrative opgaver, når der ikke er kunder i Jobbutikken.

18 Sidenr. 18 Det er umiddelbart Socialforvaltningens opfattelse, at kommunen i løbet af et par måneder kan have forladt og istandsat lejemålet, således at det allerede inden årsskiftet 2011/12 kan være klar til genudlejning Socialforvaltningen har derfor den 16. august 2011 rettet henvendelse til Steen & Strøm Danmark A/S med henblik på at få afklaret mulighederne for, at lejeforholdet mellem Kolding Storcenter og Kolding Kommune kan ophøre før aftalt tid. Steen & Strøm Danmark A/S har i et brev af den 31. august 2011 meddelt, at man er indforstået med evt. at søge Kolding Kommunes lejemål i Kolding Storcenter genudlejet allerede fra den 1. januar Kommunaldirektøren skal derfor foreslå, at Socialforvaltningen, på vegne af Kolding Kommune, opsiger lejemålet pr. 31. december 2011 i Kolding Storcenter med fraflytning hurtigst muligt. Centralforvaltningens bemærkninger Der er ikke yderligere bemærkninger til ansøgningen.

19 Sidenr Nyt fra medlemmerne Sagsid.: 10/31160 For at sikre en maksimal inddragelse af s baglande, orienterer rådets medlemmer på mødet om nyt fra deres organisationer.. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen

20 Sidenr Orientering fra forvaltningen Sagsid.: 10/31160 Orientering om nyt fra forvaltningen.. at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Et enigt råd tiltrådte indstillingen. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen

21 Sidenr Aktivering af selvforsørgere Sagsid.: 11/32551 LO fremsender forslag om drøftelse af aktivering af selvforsørgere.. at sagen drøftes. Beslutning den Et enigt råd besluttede, at problemstillingen optages i projekt råderum. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen Sagsfremstilling Jobcentrenes pligt til at give alle selvforsørgende tilbud om aktivering fremgår af 75 a, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Personer, der er omfattet af 2, nr. 10, har ret til tilbud efter kapitel 10-12, med mindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Jobcenteret kan efter en konkret vurdering give tillægsydelser efter kapitel 14 og 15. Hermed er hovedreglen, at jobcentrene har pligt til at give alle selvforsørgende, der beder om det, et tilbud efter Lov om aktivbeskæftigelse kapitler 10-12, medmindre jobcenteret skønner, at et tilbud ikke vil forbedre den pågældendes muligheder for at få beskæftigelse. Pligten til at give tilbud omfatter også selvforsørgende udlændinge, der ikke er omfattet af retten til tilbud efter integrationsloven. Jobcentrene kan kun give afslag på tilbud, hvis jobcentrene skønner, at et tilbud ikke kan forbedre den selvforsørgendes mulighed for at få beskæftigelse. Som eksempel på dette kan næves, at jobcentrene vurderer, at ansøgeren ikke har brug for tilbud, fordi den pågældende allerede har de fornødne kvalifikationer til at finde beskæftigelse. Lige- som ved tilbud til dagpenge-, kontant-, og starthjælpsmodtagere er det jobcentret, der efter en konkret vurdering af personens forudsætninger og arbejdsmarkedets behov beslutter, hvilket tilbud der skal gives, og hvor længe tilbuddet skal vare.

22 Sidenr. 22 Efter 23, stk. 5 i integrationsloven er det endvidere bestemt at: Kommunalbestyrelsen skal give en flygtning eller familiesammenført udlænding, der ikke er i beskæftigelse, og som ikke modtager introduktionsydelse eller starthjælp eller kontanthjælp, tilbud efter 23 a 23 c, hvis den pågældende anmoder herom, medmindre ikke kan antages at ville forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder Således har en nyankommen udlænding, der ikke modtager offentlig forsørgelse, som udgangspunkt ret til at få et tilbud om aktivering, såfremt dette ønskes. Et sådant tilbud skal dog have til formål at bringe den pågældende i beskæftigelse. Kommunalbestyrelsen kan derfor undlade at give tilbud, hvis et tilbud efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke vil forbedre den pågældendes beskæftigelsesmuligheder. Kolding Kommune administrerer ovenstående regler i forhold til selvforsørgere ud fra et individuelt skøn. Selvforsørgende borgere, hvis arbejdsevne er truet har også ret til de ovennævnte tilbud ud fra et individuelt skøn. Der er endvidere i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 4 a stk. 3 fastsat regler om, at beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om krav til undersøgelse af arbejdsevnen i behandlingen af sager, der vedrører revalidering eller fleksjob. Beskæftigelsesministeren har udstedt Arbejdsevnebekendtgørelsen, som specificerer de nærmere regler for, hvorledes arbejdsevnen skal beskrives, udvikles og vurderes(arbejdsevnemetoden). I forbindelse med vurdering af arbejdsevnen kan, der indgå arbejdsprøvninger. Opstart af arbejdsprøvningen vil som hovedregel først ske når tilstanden er tæt på eller er stationær. Der er aktuelt 118 selvforsørgere i Kolding Kommune, hvoraf 77 er omfattet af integrationsloven og 44 af beskæftigelsesindsatsloven. Endvidere er de administrative procedurer vedrørende sagsoverlevering fra Sygedagpengeafdelingen til Beskæftigelsesrådgivningen vedlagt. Bilag: /11 Åben Procedure - sager der skal visiteres direkte til Beskæftigelsesrådgivningen

23 Sidenr Styrket indsats for udfaldstruede dagpengemodtagere Sagsid.: 11/18041 Jens M. Andersen (DA) og Jens Lund (LO) fremsender pr. 12. december 2011 brev vedr. udfaldstruede dagpengemodtagere. Af brevet fremgår følgende: I forbindelse med at der i Kolding Kommune er mange ledige dagpengemodtagere, som er ved at miste retten til dagpenge, anbefaler vi, at der igangsættes en ekstra indsats. Vi anbefaler derfor, at afsætter en ramme på Kr. til en forstærket indsats rettet imod udfaldstruede dagpengemodtagere. Den konkrete indsats skal iværksættes på baggrund af det arbejde en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra flere a-kasser og Jobcenter Kolding, har udført i efteråret Endvidere anbefales det, at indsatsen hurtigst muligt og forankres i Jobcenter Kolding. Forinden iværksættelsen af indsatsen fremsendes projektbeskrivelse med tilhørende budget til endelig godkendelse i formandskabet i.. at sagen drøftes. Beslutning den Et enigt råd afsætter et rammebeløb på kr. rettet mod en ekstraordinær indsats i forhold til udfaldstruede dagpengemodtagere, som udmøntes af formandsskabet i Det Lokale Beskæftigelsesråd under forudsætning af, at der er et juridisk grundlag herfor. Svend Erik Hansson, Per Bergenhagen, Christel Sonne Rasmussen

24 Sidenr. 24 Sagsfremstilling Reglerne om ret til dagpenge fremgår af kapitel 10 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Heraf fremgår det af 53, at retten til dagpenge opnås efter 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse. Herudover kan medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse, når kassen modtager skriftlig begæring om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning opnå ret til dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning. Et medlem, der har opnået ret til dagpenge, kan modtage dagpenge i sammenlagt 2 år inden for en periode på 3 år. Der opnås ret til påbegyndelse af en ny periode, hvis 1. Et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller som i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang, eller 2. Et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. For et medlem, hvis ret til dagpenge er bortfaldet som følge af, at perioden er udløbet, er generhvervelsen af retten til dagpenge betinget af, 1. Et fuldtidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 962 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller som i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang, eller 2. Et deltidsforsikret medlem som lønmodtager inden for de seneste 3 år har fået indberettet mindst 629 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister. Regeringen (SRSF) og Enhedslisten er med aftale om finanslov for 2012 blevet enige om at forlænge dagpengeperioden med ½ år for alle forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2012, dog således, at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige 4 år. Den midlertidige forlængelse vil således også omfatte forsikrede personer, der er blevet ledige efter 1. juli 2010, hvilket er en udvidelse i forhold til regeringens finanslovsudspil. På baggrund af oplysninger fra Beskæftigelsesregion kan Jobcenter Kolding oplyse, at ultimo august 2011 var der 344 dagpengemodtagere i Kolding Kommune med en anciennitet på mere end 2 år. Herudover var der 551 dagpengemodtagere med en anciennitet på mellem 1 og 2 år. Dagpengemodtagere med mere end 2 års anciennitet kommer primært fra Fælles Faglig A-kasse (130), Kristelig A-kasse (54) og HK (36). Dette er også tilfældet for dagpengemodtagere med 1 2 års anciennitet. Bilag: /11 Åben Brev fra LO_DA.pdf /11 Åben 2_rs_anciennitet_ultimo_august_11doc.pdf

25 Sidenr. 25 Oplæst og godkendt Kjeld Kjeldsen Formand Inge-Mette Ohrt Rasmussen Medlem Jens Lund Næstformand Jens M. Andersen Næstformand Jytte Kristensen Medlem Niels Abildtrup Medlem Per Bergenhagen Medlem Svend Erik Hansson Medlem Jesper Vestergård Hansen Medlem Mogens Jørgensen Medlem Marwan Zobi Medlem Frank Grevelund Medlem Morten Heilskov Medlem Jan Issacson Medlem

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:45 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Anders

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 163 Sagsnr.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 202 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 24. oktober 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: House of Innovation Jernbanegade 27, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset, Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte Kristensen, Jan Isacsson, Svend

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 12. januar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Udvalgsværelset, Nicolaiplads 6, 4. etage Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 55 Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: 16. august 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: Fraværende: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Jens M. Andersen,

Læs mere

Integrationsrådet 23-02-2011. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Nicolaiplads 6 6000 Kolding

Integrationsrådet 23-02-2011. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Nicolaiplads 6 6000 Kolding Sidenr. 1 Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 19:00 Mødelokale: Fraværende: Festsalen Nicolaiplads 6 6000 Kolding Muhubu Mahamud Barre GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 144 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 8. maj 2013 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Dagsordenen blev godkendt

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 79 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 15:45 Mødelokale: Udvalgsværelset Innovationsfabrikken (den gamle Gori-fabrik), Birkemosevej,

Læs mere

REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. maj 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 33 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 21. juni 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Inge-Mette Ohrt Rasmussen, Jens

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 20. december 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 25. august 2011, kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Driftssituationen i Jobcentret 2 3. Nyt medlem af LBR Egedal. 3 4. LBR-regnskab 2010. 4 5.

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 31. marts 2014 kl. 10.30 i Rådhussalen på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24.01.2008 kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Jesper Rasmussen og Lone Kiilerich Indholdsfortegnelse: 29. Bordet

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl. 18.30 i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.10.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. oktober 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 10. maj 2012 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Driftssituationen i Jobcentret... 2 3. Projekt Etablering af private løntilskud... 3 4. Evaluering

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Referat af Beskæftigelsesråds møde den 20.06.2011 kl. 16:00 i Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Gitte Voss Nygaard Henning Kofod Jorry Højer Mogens Møller (F) René B. Svendsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 9. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 16:00 Mødelokale: Fraværende: Udvalgsværelset, Nicolaiplads 6, 4. etage Erik Lund, Christian Kloppenborg-Skrumsager GODKENDELSE

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere