Bemærkninger til referencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til referencer"

Transkript

1 Bemærkninger til referencer Ref 1 Madsen, P:P og Larsen, B. (1987): Data vedrørende spormetalindhold i Marine overflade sedimenter. Miljøstyrelsen. Antagelser Tegnet " -" er tolket som "<". I de tilfælde hvor en sediment koncentration er angivet ved en maksimumværdi ( < xx ug/kg) er dette blevet fortolket som en koncentration lavere end detektionsgrænsen og er angivet som u.d. (under detektionsgrænsen. Der anføres to prøveudtagningsmetoder: PVC rør og Kajak prøveudtager. Der er derfor differentieret mellem disse to i databasen. Bemærkninger vedrørende prøver Data for punkt 73 (kort 8) kunne ikke genfindes i datadelen. Tungmetaldata for punkt 78 (kort 8) var på trods af markeringens type (ingen tungmetalanalyser) på kort 8 af finde i datadelen. For gruppen af prøver for H02, H42, H48 (kort 10) bemærkes det, at gruppen kun indeholder kviksølvdata for H42 & H48. I sådanne tilfælde vil der derfor være et stofafhængig antal prøver for samme grupper af prøver for hvert stof (positioner uden data kan ikke figurere i databasen). Data for punkt 72 kunne ikke umiddelbart genfindes. Der figurer dog et målepunkt nr 72 under den del af data, der er repræsenteret i kort 10b (formodentlig dette kort, da der ikke henvises til kort 10b, men til kort 10), og punkt 72 kan ikke genfindes i kort 10b. Det er dog uvist om punkt 31 i 10b gruppen derved henviser til 31 på 10 eller 10b. Punkt 72 under den gruppe der henviser til kort 10 er antaget som værende et 10b punkt, og punkt 31, der figurerer sammen med resten af 10b delen, er indtastet som et 10b punkt. Detektionsgrænsen for Cadmium analyserne for punkt 1 og 4 (kort 10b & 10c) kunne ikke umiddelbart fastlægges (opgivet som < 3,0 og < 3,7). Det var ikke muligt at lokalisere data for punkterne (kort 10b & 10c) 11, 20, 30. Der figurerer dog nogle 011, 020 og 030 punkter, som man umiddelbart kunne tro var identiske med de søgte punkter, men der eksisterer også både et 1 og et 01. Det formodes, at der ikke er noget kort til punkterne 0+nr. Detektionsgrænsen for gruppen 11, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 36 (kort 10b & 10c) for Cadmium er ukendt, da der angivet niveauer som < 1,7 < 2,00 og < 2,20. Detektionsgrænsen for Cadmiumanalyserne for punkt 49 og 66 (kort 10b & 10c) kunne ikke umiddelbart fastlægges (< 1,4 og < 2,7). Detektionsgrænsen for Cadmiumanalyserne for punkt 55 (kort 10b & 10c) kunne ikke umiddelbart fastlægges (< 2,3 for punkt 55, der er i gruppe med punkt 58 med et indhold på 1,4 ug/kg). 1

2 For gruppen af prøver for L26, M10, L01 (kort 10) bemærkes det, at gruppen kun indeholder kviksølvdata for L26 (indtastet under samme position som gruppen med de 3 positioner) For gruppen af prøver for 7, 40 (kort 5) bemærkes det, at gruppen kun indeholder andre data end kviksølvdata for 40 (indtastet under samme position som gruppen med de 3 positioner). For gruppen af prøver for St.0.2, St.1.3, St.1.2, St.3.1, St.2.2, St.3.2, St.2.3, St.2.4 (kort 6b) bemærkes det, at der mangler data for st.3.1. Endvidere ses det, at der for nogle af stationerne er data både for 83 og 80. Der er dog datasæt, hvor nogle af stationerne går igen, men ikke alle. Data for stationer med målinger for flere år er indtastet i samme række under samme position. Data til kort 4, der er angivet ved et decimaltal (stationsnummeret), er fortolket som transekt, prøvenummer. Da det ikke er angivet, hvor på transekten en given prøve er udtaget, tildeles hver transekt en position (svarende ca. til midtpunktet på transekten). Denne position udgør da positionen for gruppen af prøver taget langs den pågældende transekt. Det bør bemærkes, at afstanden mellem de enkelte transekter i visse tilfælde er mindre end 5 km. For data til kort 4 er der tidsserier for Pb og Cu, da disse er målt på Tr 1, Tr 2, Tr 4 og Tr 5 i 1980 og Undersøgelser inddraget i denne reference Denne kilde dækker følgende undersøgelser: 1. Brix, H. og Lyngby, J.E. (1982): Tungmetaller i Limfjorden Limfjordskomitten Envirodan I/S (1984): Tungmetalundersøgelser i farvandene omkring Nordjylland. Rapport til Nordjyllands Amtskommune Instituttet for Teknisk Geologi. DTH. (1983): Tungmetaller i farvandene nord og syd for Fyn. Rapport til Fyns Amtskommune Instituttet for Teknisk Geologi. DTH. (1983): Tungmetaller i Lillebælt med tilstødende fjorde. Rapport til Vejle, Fyn og Sønderjyllands Amtskommuner. 5. Jensen, A. (1980): Preliminary report of the accumulation rate of heavy metals in sediments from Danish marine areas. ICES C.M. 1980/E: Naturvårdsverket (1984): Øresund. Tilstånd belastning och nivåer av toksiske åmnen. Naturvårdsverket Rapport Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1984): Fornæs 1984 Sediment Bundfauna. Rapport til Århus Amtskommune Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1983): Tungmetalanalyse Hav, Sund og Bælt. Arbejdsdokumnet til Hovendstadsrådet Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1983): Tungmetalanalyser i sedimenter og torsk fra Kattegat, Øresund, Køge Bugt og Fakse Bugt. Udkast til Rapport til Hovedstadsrådet November

3 10. Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1983): Jammerland Bugt - 2. fase Rapport til Vestsjællands Amtskommune Vejle Amt (1985) Recipientkvalitetsplan. Vejle Amtsråd. Januar Århus Amtskommune (1986): Recipientundersøgelser ved Fornæs Århus Amtskommune Teknisk Forvaltning Juni Isotopcentralen/ATV (1983), Institut for Teknisk Geologi, Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium: Pb-210 dateringer og tungmetalanalyser af 5 sedimentkerner fra Øresund. Upubl. data Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium og Isotopcentralen/ATV (1986): Upubl. data fra 4 sedimentkerner Institut for Tekninsk Geologi: Upubl. data fra sedimentkerner Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1985): Sediment og bundfauna omkring Lynettens udløb i Rapport til Københavns Kommune Vestsjællandsamtskommune (1985) Upubliceret data vedrørende tungmetaller i Kalundborg Fjord Vandkvalitetsinstituttet/ATV (1985): Undersøgelse af spildevandspåvirkningen af Limfjorden i området omkring Ålborg Rensningsanlæg Vest. Miljøprojekt nr Nordjyllands Amtskommune. 19. Andersen, F.B. et al. (1985): Undersøgelse af tungmetalforholdene ved Ålborg værft. Miljøprojekt nr Nordjyllands amtskommune Ref 2 Jensen, K. og Hansen, N. (1982): En undersøgelse af den kroniske olieforurening i Kalundborg Fjord. Miljøprojekt nr. 44. Miljøstyrelsen. I de tilfælde, hvor en sediment koncentration er angivet ved en maksimumværdi ( < xx ug/kg), er dette blevet fortolket som en koncentration lavere end detektionsgrænsen og er angivet som u.d. (under detektionsgrænsen) og at detektionsgrænsen for det pågældende stof er den angivne værdi. Tørstofindholdet og glødetabet er i denne reference angivet som g/kg. For at gøre denne kombatibel med data fra omregnes disse til % (omregning: 100% * 0,001g/kg = 0,1 %). Ref 3 Hansen, I.S., Krogsgaard, J., Rasmussen, E.K., Riber, H., Poulsen, E og Nielsen, N. (1990). Environmental impacts caused by dredging, reclamation and disposal operations. Total impact assessments, including lee effects around Sprogø. COWI consult A/S - Water quality institute joint venture. Stationerne I, IV og V ligger tilsyneladende inden for en radius af 5 km (på grænsen). Det er dog valgt ikke at gruppere disse, da sedimenterne er meget forskellige på disse 3 stationer. Ref 4 Sønderjyllands Amt (1998): Tungmetaller og miljøfremmede stoffer i havne og fjorde. Sønderjyllands Amt Teknisk forvaltning J. nr

4 Haderslev fjord: Station 1, 2, 3, 4,5 og 8 inddrages ikke, da disse ligger i Haderslev havn. Station 6 og 7 der begge er referencestationer indrages. Positionen for station 6 anvendes. Ref 5 Østefeldt, P., Gustavson, K., Jansson, B., Johnson, P., Miettinen, V., Ringstad, O. and Wesen, C. (1994): Halogenated organic compounds in the marine environment. Nordisk Ministerråd 1994:591. Alle analyser er udført ved ekstraktion i cyclohexan/isopropanol og efterfølgende analyse med udført med GC-ECD og GC-MS. Alle positioner er kun opgivet med grader og minutter. Det indføres pga. af datakompatibiliteten at alle positioner tilføjes 00 sek (alle data vil derfor være på formatet (xx yy'00). Disse positioner kan derfor være op til 1 minut fejlplacerede. De bemærkes at data er opdelt i 2 grupper (side og 89). Dioxiner og PCB 77,126 og 169 (indgår ikke i total PCB beregningen) medtages ikke. Det var ikke muligt, at lokalisere en detektionsgrænse for nogen af stofferne. Der gøres opmærksom på, at alle stof data er i enheden ug/kg GT. Ref 6 Nielsen, K. (1986): Tungmetaller i Vordingborg Nordhavn og Storstrømmen. Storstrøms Amtskommune Station 0, 1, 2 og 3 medtages ikke, da disse ligger i Vordingborg Nordhavn. Resten af stationerne (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 og 15) samles i en gruppe. Der opgives for denne ikke nogen specifik prøveudtagningsmetode. Det nævnes dog, at der anvendes Kajak på vanddybder under 3,5 m, men der for større vanddybder bruges VV (grab). Da vanddybderne for de enkelte prøver ikke er opgivet, angives prøveudtagningsmetoden som VV eller Kajak. Ref 7 Andersen, H.V. (1989): Indholdet af tungmetal og olie i sediment fra Vesterhavet. Ringkjøbing Amtskommune Appendiks til denne rapport indeholder 2 sæt data. Det første (appendiks 1 og 2) indeholder tungmetaldata baseret på GT (detektionsgrænser i TS). Det andet sæt (appendiks 3) indeholder tungmetaldata, men ingen positioner. Dette datasæt (appendiks 3) er derfor ikke inddraget i opgørelsen. Mht. til de data der figurerer i appendiks 1 og 2, er disse grupperet i 6 grupper efter figur 2 side 5 ( en indre og ydre gruppe udfor hhv. Hovvig, Hvide Sande og Sdr. Havrvig). For alle prøverne mangler prøveudtagningsmetode, vanddybde samt sedimentdybde. Alle analyser er udført iht. DS. Ref 8 Andersen, H.V. (1989): Tungmetal i sediment fra Nissum Fjord. Ringkjøbing Amtskommune Appendiks til denne rapport indeholder 2 sæt data. Det første (appendiks 1 og 2) indeholder tungmetaldata baseret på GT (detektionsgrænser i TS). Det andet sæt (appendiks 3) indeholder tungmetaldata, men ingen positioner. Dette datasæt (appendiks 3) er derfor ikke inddraget i opgørelsen. 4

5 Mht. til de data, der figurerer i appendiks 1 og 2, er disse grupperet i 5 grupper efter figur 2 side 3. For alle prøverne mangler prøveudtagningsmetode samt sedimentdybde. Det blev valgt at lægge station 21 i samme gruppe som med 12 station selvom denne station både opfylder kravene for gruppering med station 20 og 12. Alle analyser er udført iht. DS. Ref 9 Carl Bro as (1989): Tungmetalundersøgelser i Roskilde Fjord 1984 og 1987 ud for Frederiksværk. Hovedstadsrådet For undersøgelsen udført 1984 udelades station 1, 2, 3, 7, 8, 12, 17, 23, 24, og 30, da disse ligger i havnen. Resten af prøverne grupperes i samme gruppe. For undersøgelsen udført 1987 indrages alle stationer, der grupperes i samme gruppe. Det ses at nikkel ikke er målt på nogen af stationerne undersøgt i Denne undersøgelse indeholder, som det fremgår af ovenstående, 2 sæt data for samme position. Der er dog ikke tale om de samme eller samme antal stationer. Positionen er derfor indtastet som 2 uafhængige datasæt med samme position. Tungmetalanalyserne følger ikke Dansk Standard, men analysemetoden, er beskrevet i bilag 2 til rapporten. Ref 10 Stuer-Lauridsen F., Larsen, M.M. og Pritzl, G. (1996): Fordeling af udvalgte metaller i sediment og vand. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Sedimentet der er undersøgt i denne rapport er i to tilfælde geografisk identisk med andre undersøgelser. Positionen Øresund 31-S er identisk med positionen for station 31 (kort 10) i /Ref 1/ og positionen Frederiksværk 93/95 er identisk med positionen for station 6 (fig. 3.1) i /Ref 10/. For prøverne taget i Roskilde fjord ud for Risø i 95 var kviksølv ikke målt i dublikaterne. For prøverne taget ud for Frederiksværk i 93, er kun middelværdien af tungmetalindholdet opgivet. Der er til de enkelte prøver ikke knyttet nogen TS eller GT. Derimod er der til hver gruppe af prøver knyttet et interval (min-max) for disse værdier. Til hver position er blev det valgt at angive midten af dette interval. Alle prøverne er taget med Kayak rør i sedimentlaget 0-2 cm. Analyserne følger DS med ICP-MS detektion. Duplikaterne af prøverne taget i Roskilde fjord er alle mærket med prøvenummeret og et D. Ref 11 Ref 12 Bemærkninger til data fra Lillebæltssamarbejdet (1987): Undersøgelser i Lillebælt Samlerapport. Lillebæltssamarbejdet. Fyn, Vejle og Sønderjyllands amter Jensen, A. (1990): Vurdering af udviklingen i tungmetalbelastningen for Lillebælt fra 1986 til Rapport til Lillebæltskommiteen udarbejdet af Isotopcentralen Database. 5

6 Stationerne 303, 22, 19, 20, 16, 25, 12, 9 og 511, er alle inddraget i /Ref 1/. Data fra /Ref 12/ der alle figurerer på bilag er fortolket på den måde at data for 1989 står øverst, data for 1986 står i midten mens data for 1980 står nederst i bemærkningerne ud for hver position. Ref 13 Lillebæltssamarbejdet (1998): Miljøfremmede stoffer i havbunden. Fyns, Sønderjyllands og Vejle Amt Følgende stationer i /Ref 11/ blev vurderet til at ligge lige ved eller i umiddelbar nærhed af en punktkilde, og blev derfor ikke inddraget i undersøgelsen: Sønderjyllands Amt: SA4HR591, SA5HR593, SA7HR582, SA9HR582, SA10HR5732, SA12HR5711, SA2HR544, SA3HR544, SA8HR544, SA6HR5922, SA11HR5723 og SA1HR1651 Vejle Amt: H2, H3, V6 OG K1 Fyns Amt: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 23, 26, 28, 29, 31 og 32 Endvidere mangler der positioner til station 2 (Fyns Amt), hvorfor denne station heller ikke inddrages. Station V1 (Vejle Amt) figurerer i datadelen som en dobbeltbestemmelse. Kun middelværdien er inddraget i database. For Ethylmethansulfonat er der kun målinger for V1 (som eneste måling på de inddragede stationer i hele undersøgelsen) og dette stof er derfor ikke inddraget. Da alle positionerne er opgivet i grader og decimal minutter er det nødvendigt at omregne disse til grader, minutter, sekunder. Det angives i referencen af prøverne er udtaget i perioden dec. 96 til marts 97. For enkelte prøver fremgår datoen for prøvetagningen (Søndejyllands Amt), men generelt mangler datoen. De prøver, der mangler en specifik prøve dato, er alle placeret under For nonylphenol(ethoxylat)undersøgelserne er det uvist, for hvilke stoffer der analyseret. For chrysen gælder det for denne reference, at der er analysret for både chrysen og triphenylen. Det virker dog sandsynligt, at der i /2/ også er analyseret for triphenylen, men at dette ikke er anført. Chrysen (og dermed også triphenylen) resultaterne er derfor placeret under chrysen. Der er ikke registreret nogen GT/TS data for de målinger der stammer fra Vejle Amt. Ref 14 Gustavson, K og Johnson, P. (1999): Some halogenated organic compounds in sediments and blue mussel (Mytilus edulis) in Nordic seas. Marine Pollution Bulletin, Vol. 38, No. 8, pp De fem danske positioner er medtaget. Ref 15 GEUS (1996): The Øresund Link Base Line study. Fine grained sediment and heavy metal composition. Geological Survey of Denmark and Greenland. Hovedparten af analyserne er udført af et Canadisk firma (Activation Laboratories Ltd. Canada). Metoden dette firma anvender til sediment analyserne 6

7 er ikke magen til den danske standard. Det ses, at de prøver der også er analyseret af DMU, giver betydeligt lavere sediment koncentrationer af metallerne. Disse resultater er ikke inddraget. Analyseresultaterne fra DMU er inddraget. Ref 16 Bornholms Amt (1983): Analyseresultater for Nexø august Bilag 3, 4, 10. Materiale tilsendt af Bornholms Amt. Alle positioner der opgivet er i WGS84. Dette system kan uden omregning konverteres til alm. geografisk koordinater (anslået usikkerhed ± m). Neksø stationerne med data grupperes ud fra de gældende regler i 4 grupper (se kort i mappen): Gruppe 1: Station 3, 4, 5. Gruppe 2: Station 1. Gruppe 3: Station 8 Gruppe 4: Station Ref 17 Bornholms Amt (1984): Analyseresultater for Rønne august Bilag 7.1, 7.2. Materiale tilsendt af Bornholms Amt. Alle positioner der opgivet er i WGS84. Dette system kan uden omregning konverteres til alm. geografisk koordinater ED 50 (anslået usikkerhed ± m). Rønne stationerne med data grupperes omkring Rønne station 1. Ref 18 Vandkvalitetsinstituttet (1978): Akkumulering af tungmetaller i sediment, bundvegetation, bundfauna og fisk. Rapport udført for Hovedstadsrådet. Materiale tilsendt af Roskilde Amt. Nogle af positionerne er opgivet i WGS84. Dette system kan uden omregning konverteres til alm. geografisk koordinater ED 50 (anslået usikkerhed ± m). Andre er opgivet i ED 50, men er aflæst på et kort. Endvidere er et enkelt opgivet i landskoordinater, der omregnes (JLM). Station I, II, III og IV inddrages ikke da disse er taget ved udløb fra div. fabrikker. Stationer kan grupperes: 3, 25, 30, 32. Det fremgår ikke klart om prøverne er udtaget i 1977/1978. Men ud fra teksten under Figur 1 vælges det at placere prøverne under Der foreligger ingen analyseresultater af glødetab eller tørstofindhold. Ref 19 Roskilde Amt (1982): Tilsynsrapport. Roskilde Fjord Rapport udarbejdet af Roskilde Amt for Hovedstadsrådet Materiale tilsendt af Roskilde Amt. Alle positioner der opgivet er i WGS84. Dette system kan uden omregning konverteres til alm. geografisk koordinater ED 50 (anslået usikkerhed ± m). Station 51 inddrages ikke, da denne station ligge i Roskilde havn. 7

8 Det fremgår ikke klart, hvordan prøverne er udtaget. Ligeledes er det uklart hvilke sedimentlag, der er undersøgt. Af tabellen side 6 fremgår det dog, at der er analyseret i 0-10 cm dybde. Det er anført i databasen. For station 2, 52, 55, 56, 57 er der ingen analyseresultater på trods af, at positionerne er vedlagt. Station 63 figurerer med 2 benævnelser (I og II). Det er ikke muligt ud fra det tilsendte materiale at afgøre, om der er tale om en dobbelt bestemmelse eller lign. Station er derfor indtastet som 63 (I) og 63 (II) samme position. Ref 20 Nordjyllands Amt (1986): Undersøgelse af klappladsen ved øen Deget ud for Frederikshavn. Udført af VKI. Materiale tilsendt af Nordjyllands Amt. Stationerne ligger alle inden for en radius af 2,5 km. De deles dog i to grupper: En inden for klappladsen (19, 22, 30) og en uden for (3, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 24, 2, 28, 26, 28). Ref 21 Nordjyllands Amt (1989): Undersøgelse af klappladsen ved øen Deget ud for Frederikshavn. Udført af VKI. Materiale tilsendt af Nordjyllands Amt. Stationerne ligger alle inden for en radius af 2,5 km. De deles dog i to grupper: En inden for klappladsen (19) og en uden for (5, 8, 12, 14, 15, 24, 25, 26, 28). Ref 22 Aalborg kommune (1988): Analyseresultater fra klappladserne ved Hirtshals. Udført af Nordjyllands Amt Miljøkontor. Stationerne ligger alle inden for en radius af 2,5 km. De deles dog i to grupper: En inden for klappladsen (7) og en uden for (16, 17, 19, 23). Ref 23 Aalborg kommune (1990): Analyseresultater fra klappladserne ved Grenen. Udført af Nordjyllands Amt Miljøkontor. Der er flere indikationer for hvornår prøverne er udtaget (1991 og 1990). Alle data er indtastet under Stationerne deles op i tre grupper: En inden for klappladsen (19) og to uden for (11, 26) og (5). Ref 24 Nordjyllands Amt (1991): Analyseresultater fra klappladserne ved Frederikshavn. Stationerne deles op i tre grupper: En inden for klappladsen (14, 18) og tre grupper uden for (6, 7, 8, 16, 17, 31), (10) og (23) Ref 25 Nordjyllands Amt (1987): Analyseresultater fra klappladserne ved Hals Barre. Stationerne deles op i 7 grupper: En inden for klappladsen (16, 17, 18) og 6 grupper uden for (1), (7), (9, 10, 11), (14), (19, 20, 22, 24), (27) Ref 26 Københavns Amt (1994): Analyser af tre sediment kerner. 8

9 De tre sedimentanalysesæt består, hver for sig af 3 sedimentkerner, der i databasen er registreret under samme position. Ref 27 Københavns Amt (1988) Kontrolprogram i forbindelse med opfyldning med flyveaske og slagger ved Avedøre Holme. Stationerne: 7,8 13, 14, 20,21, 26, 27, 13A, ligger mindre end 500 m fra opfyldningsområdet (punktkilde) og inddages derfor ikke. Station. 11, 14A, 17, 19, 24, 30 og 32 inddrages og grupperes i samme gruppe, da disse ligger i passende afstand fra opfyldningsområdet/kloakudløbet. Ref 28 Århus Amt (1995): Tungmetaller i Århus Amts Kystvande udvikling og Status 1974 til Århus Bugt: Station og ligger mindre end 500 m fra en kystledning og inddrages derfor ikke. Da en del af stationerne ligger tæt nok grupperes nogle af disse: (170001), (170002), (170004), (170006, , ), (17007), (170016, , ), (170018, , ), (170024), (170015), (170020), (170068, , , , , , , , , , , , ), (17103, 17106). Ebeltoft Vig: Alle data for stationerne mangler Stationerne opdeles i 5 grupper (160022, , , , , , , ), (160021, ), (160020). Hjelm Dyb: Alle kobberdata er opgivet som % tørstof. Da tørstofindholdet ikke er opgivet indrages disse data ikke. Der mangler enhed på glødetabsdata. Det antages, at disse er opgivet i g/kg (som for Fornæs). Samtlige stationer ligger inden for en radius af 2,5 km. Stationerne , , , , , , , , ligger dog mindre end 500 m fra en havledning (punktkilde) og inddrages derfor ikke. De resterende stationer (219004, , , , , , , , , , , , , ) grupperes i samme gruppe. Fornæs: Station ligger mindre end 500 m fra en kystledning og inddrages derfor ikke. Der eksisterer ingen data for station 2 og der er en markering af station 7. Det formodes, at der er skrevet forkert på kortet, således at station 2 skulle have været 7. Der er to målinger af bly ( I og II) for station 7 i Begge er indtastet. Stationerne opdeles i 5 grupper: (7, 3, 16), (46, 48, 92), (79), (89), (95) Hevring Bugt: Stationerne opdeles i 9 grupper: (190003), (190005, ), (190007), (190012), (190019), (190018), (190029, ), (190032), (190035). For station er der ikke anført nogen årstal for de enkelte prøver, men det formodes, at disse ligesom alle de andre er fra 1985 og Glødetabsdata er angivet som % af tørstof og inddrages derfor ikke, da tør- 9

10 stof data ikke er opgivet. Data for station er ikke opgivet. Data for station forekommer helt usandsynlige og inddrages ikke, da det antages, at der må være sket en fejl. Randers Fjord: Data for station og er fra 1974 og indrages derfor ikke. Data for station A-H er i forbundet med geografiske koordinater og er ikke afbilledet på kortet og kan derfor ikke inddrages. Data fra 1983, 1984 og 1990 er fortolket således at de 2 sidste cifre i stations nummeret forbindes med stations nummeret på bilag Stationerne grupperes i 3 grupper: (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), (11), (12, 13, 16). Alle positionerne for de 3 grupper bestemmes i VisitPLUS 2.4. (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10): N E (11): N E (12, 13, 16): N E For de stationer, hvor der er foretaget målinger 2 gange på samme år er disse i databasen angivet ved hhv. a og b. Glødetabsdata er angivet som % af tørstof og inddrages derfor ikke, da tørstof data ikke er opgivet. Mariager Fjord Da det umiddelbart kan afgøres, hvilket år data fra Mariager Fjord stammer fra inddrages disse ikke. Ref 29 Birklund, J. & Andersen, K.J. (1992): Glatved Strand 1990 Bundvegetation og Bundfauna samt tungmetaller i sediment og organismer. Rapport udført for I/S Midtkraft af Vandkvalitetsinstituttet. Stationerne opdeles i tre grupper: (1, 2, 3, 4), (7, 8, 9, 10), (12, 13). Positionen for de enkelte grupper bestemmes med VisitPLUS. Ref 30 Birklund, J., Rasmussen, L & Sørensen P.S. (1996): Tungmetaller i sediment, savtang og blåmuslinger ved Glatved Strand Rapport udført for I/S Midtkraft af Vandkvalitetsinstituttet. Stationerne opdeles i 2 grupper: (7, 8, 9, 10) og (13). Positionen for de enkelte grupper passer med positionen for det samme stationer i database Ref /29/. Ref 31 Aagaard, S. (1988): Undersøgelser af forureningstilstanden i Karrebæk fjord og Dybsø fjord 1979 og Storstrøms Amt Station 1, 2 og 3 (punkt 3 Karrebæk fjord) inddrages ikke, da disse ligger mindre end 500 m fra et udløb fra et renseanlæg. Alle data er opgivet på baggrund af GT og omregnes til TS. Stationerne opdeles i 6 grupper: (8), (4, 5, 11, 12), (6, 7, 15, 16), (14), (13, 17, 18), (3 Dybsø fjord), (11 Dybsø fjord)), og positionen for de enkelte grupper bestemmes med VisitPLUS. Ref 32 Århus Amt (1998): Miljøfremmede stoffer i Århus Amt Fase 2 og Århus Amt

11 Det fremgår ikke for nogen af prøverne om disse er udtaget i 1997 eller Alle data registreres i databasen under Århus bugt: Station og ligger mere end 500 m fra udledningsrør og inddrages. Positionerne fra database Ref /28/ anvendes. Ud fra vanddybden og database Ref /28/ kan sammenhængen mellem søjlerne i tabel 8.4 og stationerne klarlægges. Stavns fjord: Positionen for prøveudtagningen er ikke udspecificeret, men det er muligt at lokalisere Gammelholm. Det formodes at prøven er taget midt i mellem Gammelholm og Hjortholm slot. Randers fjord: Stationen ligger mindre end 500 m fra udløb fra rensningsanlæg og inddrages derfor ikke. Mariager fjord: Det antages, at den station der er tale om er station 7 fra /28/. Positionen for denne station anvendes her. Ref 33 FORCE Institutterne (1991): Tungmetalundersøgelse af sedimenter i Køge Bugt. Rapport udarbejdet til Københavns og Roskilde Amt. Kun de 2 prøver udtaget i Køge Bugt (1684, 1685) inddrages. Tabellen side 7 er i henhold til side 4 er tale om 3 overflade prøver taget i sedimentdybden 0-1 cm. Prøven taget ved Staunings Bro er taget i en lagune og indrages derfor ikke. Ref 34 Jensen, A., Andersen, K.J & Sørensen, P.S. (1993): Sedimentundersøgelser i Lillebælt med 210 Pb-dateringer og analyse af tungmetaller. Rapport udarbejdet af VKI til Lillebæltsamarbejdet ved Fyns Amt, Vejle Amt og Sønderjyllands Amt. Data for 1986 og 1989 i denne reference er inddraget i Ref /12/. Kun data (gennemsnitsværdier for de enkelte positioner) for 1993 inddrages fra denne undersøgelse med samme positioner som for ref /12/. Som anført er hovedparten af prøverne udtaget i Alle data er i databasen anført under Ref 35 Christensen, H.W. & Sørensen, H.M. (1986): A/S Cheminova. Godkendelse efter 38. Bind 1 Recipienter. Rapport udarbejdet af Ringkjøbing Amtskommune. Kun Hg-data inddrages, da de andre 5 forbindelser/stoftyper vurderes til at være for specielle eller uspecifikt analyseret og inddrages derfor ikke. Alle stationerne grupperes i samme gruppe. Ref 36 Frederiksen (1994): Sedimentundersøgelser i Limfjorden Rapport udarbejdet af Bio/consult for Limfjordssamarbejdet v/viborg Amt. På trods af at de eksakte positioner for de enkelte stationer er anført i bilag 1 bruges der, for positioner der er gengangere fra ref /1/, de samme positioner 11

12 som i ref /1/. Tabellen i bilag er fortolket således, at hovedstationer der er identiske med stationerne fra 1 har hovednummer 00, og at de to første cifre i undernummeret angiver prøvetagningsåret. Alle stationerne grupperes i samme gruppe. Ref 37 Jensen, A. (1991): Pb-210-datering og tungmetalanalyse af to sediment kerner fra Roskilde fjord ved Frederiksværk. Rapport udarbejdet af FORCE Institutterne for Frederiksborg Amt. Station A inddrages ikke, da denne station ligger i selve Frederiksværk havn. Station B tildeles samme position som stationerne mk, mk, mk, mk, mk (Ref /10/), da station B ligger i samme område som disse. Alle data i bilag 1 er opgivet i enheden mg/kg. Det findes ved inspektion af figurerne i rapporten data for station B må være opgivet på baggrund af TS. Ref 38 Jensen, A. (1991): Pb-210-datering og tungmetalanalyse af to sediment kerner fra Isefjorden. Rapport udarbejdet af VKI for Frederiksborg Amt. De to stationer der repræsenterer en klapplads og en VMP station (formodentlig en station anvendt til Vandmiljøprogrammet) tildeles hver en position. Data for Cd, Cu, Hg og Sn i bilag 6 antages at være opgivet i enheden mg/kg TS. Ref 39 Jensen, A. & Ahrensberg, N. (1998): Pb-datering og analyse for tungmetaller og organiske forureninger i tre sedimentkerner fra Isefjorden. Rapport udarbejdet af VKI for Frederiksborg Amt. Alle stationerne tildeles separate positioner. Alle data for organiske stoffer i sedimentlaget 0-2 cm er opgivet i µg/kg TS. Glødetabsdata og og tørstofindhold er opgivet under tungmetaldata og er opgjort for en enkelte lag á 1 cm. Det er ikke muligt at beregne glødetabet for sedimentlaget 0-2 cm ud fra de data der er tilgængelige for de enkelte lag a 1 cm. Data omregnes derfor ikke fra µg/kg TS til µg/kg GT. Ref 40 Stentoft, H. (1997): Prøvedata for baggrundsundersøgelse af diffust belastede overfaldesediment i Roskilde Fjord. Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. Stationerne grupperes i 4 grupper: (7703, 7704), (7705, 7706), (7707, 7708, 7709, 7712), (7710, 7711). Ref 41 Stentoft, H. (1998): Prøvedata for baggrundsundersøgelse af diffust belastede overfaldesediment i Nivå Bugt 1998 Fjord. Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. Stationerne opdeles i 4 grupper: (1), (2), (3, 4), (5, 6, 7). Ref 42 Stentoft, H. (1993): Prøvedata for klappladsundersøgelse ved Kølholm i Roskilde Fjord Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. 12

13 Begge klappladsstationer grupperes på samme position. Ref 43 Stentoft, H. (1993): Prøvedata for klappladsundersøgelse ved Kølholm i Roskilde Fjord Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. De tre klappladsstationer grupperes på samme position. Ref 44 DMU (1992): Løsark med sedimentdata fra Nordsøen. Analyse udarbejdet af Havforsknings Institut i Bergen 1992 for Damarks Miljøundersøgelser. På baggrund af /5/ må det formodes at samplingen er forgået med en grab, med efterfølgende haps udtag fra grabben. Alle data er opgivet i enheden ng/g (el. µg/kg TS). Da glødetabet ikke er kendt kan omregning til µg/kg GT ikke foretages. Endvidere formodes det på baggrund af /5/ at det er de øverste 2 cm der er analyseret. De tre målinger på 1052 figurerer i databasen som 3 målinger på samme station på samme år. Positionerne er kun opgivet med grader og minutter. Sekunderne i databasen er derfor angivet ved 00. Disse positioner kan derfor være op til 1 minut fejlplacerede. Ref 45 DMU (1990): Tilsendte data for Nordsøen - ark med sedimentdata fra Nordsøen. Analyse udarbejdet af DMU Position 413 ligger i svensk farvand og position 1060 ligger i tysk farvand og de inddrages derfor ikke. Alle prøver formodes udtaget med HAPS i sedimentlaget 0-1 cm. Der er i dette datasæt kun analyseret i 2 mm sigtefraktionen. Ref 46 Jensen, K.B. (1994): Prøvedata for klappladsundersøgelse ved Gilleleje i Kattegat Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen for Frederiksborg Amt. De 3 stationer grupperes på samme position. Position 1060 ligger i tysk farvand og inddrages derfor ikke. Ref 47 Vestsjællands Amt (200): Sedimentdata og tungmetalkoncentrationer på tidsseriestationer samt stationsoplysninger. Rådata tilsendt af Vestsjællands Amt Data består af 2 regneark fremsendt elektronisk.. Endvidere er der i en mail fra Vestsjællands Amt (Jan Strømberg) data for en organotinundersøgelse udført i Ved gennemgang af de tilsendte data /47/ i VisIT 3.0 blev det fundet, at stationerne: 44011, 45012, 51013, og alle ligger mindre end 500 m fra land (og de fleste også i et nor). Disse stationer inddrages derfor ikke. For station fremgår det af de tilsendte data, at bl.a. Hg koncentrationen i sedimentet i perioden er bestemt til 0 mg/kg. Dette fortolkes som koncentrationer lavere end detektionsgrænsen, der endvidere er ukendt. Disse målinger inddrages derfor ikke. 13

14 Ref 48 Flensborg Fjord Kommisionen (1979): Sediment undersøgelser i Flensborg Fjord Rapport udarbejdet af Flensborg Fjord Kommissionen. Station 1 i dette materiale /48/ ligger mindre end 500 m fra land. Station 4 ligger i et Nor. disse stationer inddrages derfor ikke. Alle Cd målinger er angivet ved < 1 mg/kg TS, hvilket fortolkes som koncentrationer under detektionsgrænsen, og disse målinger inddrages derfor ikke. Ref 49 Lillebæltsamarbejdet (2000): Tungmetaller i havbunden Sedi-mentundersøgelser i Lillebælt, med analyse af tungmetaller i 210Pbdatering i Rapport udarbejdet af Lillebæltssamarbejdet. Prøvetagningen for de prøver, der er udtaget i perioden er foregået fra december 1997 til marts Alle prøver er placeret under 1998, da hver enkelt prøve ikke kan identificeres med årstal. Den oprindelige database indeholder data for 1986, 1989, og Nye data udgør kun De nye data giver derved anledning til opdatering af tidsserierne for station 9, 12, 16, 20, 22, 25, 303 og 511. I en tidligere version af databasen var station 303 og 511 fejlagtigt blevet sammenlagt under positionen for station 511. Disse stationer er i opdateringen blevet tildelt de korrekte positioner. Ref 50 Ringkøbing Amt (2000): Tungmetal rådata fra Nissum Bredning for Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen Vestjylland I/S for Ringkøbing Amt. Det fremgår ikke af det fremsendte materiale, hvilken type positioner der tale om. Ved vurdering af data virker det dog sandsynligt, at disse er opgivet i grader, minutter, og buesekunder (ED50). Stationerne 303 og 404 ligger på land og inddrages derfor ikke. Stationerne 200, 304, 402 ligger mindre end 500 m fra formodede punktkilder og inddrages derfor heller ikke. De nye data giver anledning til en række nye tidsserier for stationerne 0100, 0203, 0300, 0301 og 0400, da tidligere referencer indholder data fra analyser på samme stationer. Ref 51 Ringkøbing Amt (2000): Tungmetal rådata fra Ringkøbing Fjord for Rapport udarbejdet af Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen Vestjylland I/S for Ringkøbing Amt. Stationerne RFBF2, RFBF51, RFBF54 og RFBF58 ligger alle mindre end 500 m fra kyst med formodede punktkilder og inddrages derfor ikke. Ref 52 Storstrøms Amt (2000): Tungmetal rådata fra farvandet omkring Sydsjælland, Lolland Falster og Møn for Rådata tilsendt af Storstrøms Amt. Prøver udtaget på stationerne , , , , , , er udtaget i 1973 og disse inddrages derfor ikke. 14

15 Stationerne , , , , , , , , , ligger mindre end 500 meter fra kyst med formodede punktkilder og inddrages derfor ikke. Ref 53 DHI (udkast, 2001): Miljøfremmede stoffer og metaller i havne- og havsedimenter Udkast til opfølgningsrapport for Miljøstyrelsens rapport: Havnesedimenters indhold af miljøfremmede organiske forbindelser. Stationen Øresund, Ven st. o-71-2a ligger i Svensk Farvand. Stationen Marseilsborg Lystbådehavn st (99) er, som det fremgår af navnet, en havn og inddrages derfor ikke. Rapporten indeholder 2 stoffer som ikke findes på stoflisten i databasen: Endrin aldehyd og Endrin keton. Data for disse to stoffer inddrages derfor ikke. Både tørstofindholdet og glødetabet for hver prøve er bestemt 2 gange, idet dette både er bestemt i forbindelse med metalanalyserne samt i forbindelse med analyse for anti-begroningsmidlerne. Det er her antaget at den bestemmelse der er udført i forbindelse med metalanalyserne er gældende for langt størstedelen af data og disse sedimentdata fremgår derfor af databasen. Databasen kan ikke relatere to sådanne prøver på samme lokalitet samme år for forskellige stofgrupper. Glødetabet og tørstofindholdet relateret til antibegroningsmidlerne fremgår dog af bemærkningen til sedimentkoncentrationen af anti-begroningsmidlerne. Ref 54 DHI (udkast 2001): Indhold af udvalgte stoffer i havne og havsediment. Stationen Øresund, Ven st. O-71-2a ligger i Svensk Farvand. Stationerne Københavns Havn, Øresund ved Københavns Nord havn og Odense Havn indrages ikke, da der er tale om havne prøver. For stationen i Limfjorden er der ikke opgivet position. Det formodes dog, at der tale om station fra ref. 53. Da stationerne allerede en gang samme år er blevet undersøgt for en række andre stoffer (ref. 53) er det ikke muligt at inddrage TS. Denne parameter fremgår af bemærkningsfeltet til hver prøve. Ref. 55 xxkøge Bugt 15

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 171 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. AAR 001-00793 Den 8. december 2010 Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 12. november 2010 stillet følgende

Læs mere

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra?

Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? Kvælstof i de indre danske farvande, kystvande og fjorde - hvor kommer det fra? af Flemming Møhlenberg, DHI Sammenfatning I vandplanerne er der ikke taget hensyn til betydningen af det kvælstof som tilføres

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder NST projektet Implementeringen af modeller til brug for vandforvaltningen Modeller for danske fjorde og kystnære havområder Indsatsoptimering i henhold til inderfjorde og yderfjorde Naturstyrelsen Rapport

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Klapnings betydning for opfyldelse af miljømål efter vandrammedirektivet i kystvande omfattet afvandplanerne

Klapnings betydning for opfyldelse af miljømål efter vandrammedirektivet i kystvande omfattet afvandplanerne Klapnings betydning for opfyldelse af miljømål efter vandrammedirektivet i kystvande omfattet afvandplanerne Notat Naturstyrelsen Vandplaner og Havmiljø Klapnings betydning for opfyldelse af miljømål efter

Læs mere

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 6: Analyse af batterier fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 ANALYSE...

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Tjørnehoved, Præstø Kommune Matrikel 3b Tjørnehoved By, Allerslev Journalnr. 04-000156 Dokumentnr. 246198 23. marts 2006 MMY 1 Der er d. 1. juli 2004 søgt

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Iltsvind i de danske farvande. Iltrapport august Oversigtskort. Sammenfatning august 2001

Iltsvind i de danske farvande. Iltrapport august Oversigtskort. Sammenfatning august 2001 Iltsvind i de danske farvande Iltrapport august 2001 Oversigtskort Kortet viser stationer, hvor amterne, Københavns Kommune og DMU har målt ilt, og hvor der er observeret iltsvind (

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

Hvor kommer kvælstoffet fra? Hvad betyder det for miljøkvaliteten? I de Indre farvande? I fjordene? Og hvad med klima?

Hvor kommer kvælstoffet fra? Hvad betyder det for miljøkvaliteten? I de Indre farvande? I fjordene? Og hvad med klima? Kvælstof og andre trusler i det marine miljø Hvor kommer kvælstoffet fra? Hvad betyder det for miljøkvaliteten? I de Indre farvande? I fjordene? Og hvad med klima? Flemming Møhlenberg EED - DHI Solutions

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet

Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet Skærbækværket, DONG Energy Vurdering af sedimentkvalitet Rekvirent DONG Energy Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Rådgiver NIRAS Åboulevarden 80 8100 Århus C RUF Dykkerservice Lindevej 1 8370 Hadsten Mobil

Læs mere

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20.

17.marts 2010. 2 Forslag til kommuneplantillæg for Hvidovre med tilhørende miljørapport og VVM-redegørelse blev sendt i høring 20. 13. juli 2010 Greenpeace kommentar til Supplerende beregninger af tungmetalpåvirkning af Køge Bugt i forbindelse med VVMproces for brændselsomlægning på Avedøreværket Niras har den 23. juni 2010 til DONG

Læs mere

Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI

Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI Kvælstof og andre miljøtrusler i det marine miljø Hvilken betydning har (dansk) kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og i havet omkring Danmark? Flemming Møhlenberg - DHI Laden på Vestermølle

Læs mere

De nye EU direktiver om luftkvalitet

De nye EU direktiver om luftkvalitet De nye EU direktiver om luftkvalitet Finn Palmgren DMU s miljøkonference 2002 21.-22. august 2002 Finn Palmgren 1 EU lovgivning, tosidig Kilder og produkter Luftkvalitet 21.-22. august 2002 Finn Palmgren

Læs mere

Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg. Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE

Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg. Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00049 Ref. Den 10. december 2008 Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE Miljøcenter Roskilde

Læs mere

DONG ENERGY A/S. Notat om tungmetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord

DONG ENERGY A/S. Notat om tungmetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord DONG ENERGY A/S Notat om tungmetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord 2/27 Notat om spormetaller i sediment i Lillebælt og Kolding Fjord INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Resume 3 3 Indledning 4 4 Tilgang

Læs mere

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. august 2016 Rev.: 6. oktober 2016 Tillæg til Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen Notat fra DCE - Nationalt Center

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Haderslev Kommune Vej og Park Aarøsund Havn 2a 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Vej og Park Aarøsund Havn 2a 6100 Haderslev Haderslev Kommune Vej og Park Aarøsund Havn 2a 6100 Haderslev Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00090 Ref. Loknu Den 15. april 2009 Vedr.: Fornyelse af tilladelse til klapning af i alt 10.000 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark

Aldersgruppe 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00. PA København K PA Denmark F KøFenhavn K F Denmark Procent 2 18,00 16,00 14,00 1 1 8,00 6,00 4,00 Procentvis fordeling af alle kvinder med provokeret abort (PA) eller med mindst et barn (F) ved alder for indgreb eller fødsel 1990-2001 København K og Danmark

Læs mere

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabel 1: Vandplanernes indsatsbehov og program for kystvande Samlet indsatsbehov* Reduktion i N-udledning til overfladevand

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008. Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00094 Ref. Loknu Den 4. juni 2009 Vedr.: Tilladelse til klapning af 9.000 m 3 uddybningsmateriale fra udgravning

Læs mere

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet

Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Undersøgelse af spildevandsudledning i Vesterhavet Arlas rensningsanlæg ved Nr. Vium Trin 1 Videncentret for Landbrug Trin1-Teknisk notat Juni 2013 Vand Miljø Sundhed Undersøgelse af spildevandsudledning

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet 2009 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen 2010 Råstofproduktion i 2009 Havområdet Produktionsmængde fra samtlige optagningslokaliteter samt udlosningssteder

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S06 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk

Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk Fejlagtige oplysninger om P1 Dokumentar på dmu.dk To forskere ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser har efter P1 dokumentaren PCB fra jord til bord lagt navn til en artikel på instituttets hjemmeside,

Læs mere

Iltsvind i de danske farvande. Iltrapport oktober 2001. Oversigtskort. Sammenfatning oktober 2001

Iltsvind i de danske farvande. Iltrapport oktober 2001. Oversigtskort. Sammenfatning oktober 2001 Iltsvind i de danske farvande Iltrapport oktober 2001 DMU's Afdeling for Havmiljø udsender rapporter om iltforhold og iltsvind i de danske havområder den sidste fredag i august, september og oktober måned.

Læs mere

Statistik på ajourføring november - december 2014

Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

Henrik Jespersen - Henrik.Jespersen@brk.dk Tel.: 5692 2067. Tel.: 4630 1260. Kontaktperson: Lars Anker Angantyr

Henrik Jespersen - Henrik.Jespersen@brk.dk Tel.: 5692 2067. Tel.: 4630 1260. Kontaktperson: Lars Anker Angantyr Bornholms Regionskommune - naturogmiljoe@brk.dk Tel.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 Kontaktperson: Henrik Jespersen Marint overvågningsprogram Henrik Jespersen - Henrik.Jespersen@brk.dk Tel.: 5692 2067 Danmarks

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning

Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Beregning af blandingszoner ved Tengslemark 2 s udledning Odsherred Spildevand A/S Slutrapport Januar 2015 Dette rapport er udarbejdet under DHI s ledelsessystem, som er certificeret af DNV for overensstemmelse

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Bestemmelser vedrørende DS turbøjer

Bestemmelser vedrørende DS turbøjer Bestemmelser vedrørende DS turbøjer Dansk sejlunions klubber har udlagt ca. 50 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket DS (Dansk Sejlunion). For benyttelse

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

NOTAT. Vækst af muslinger i Danmark. Jonathan Carl. Udgivet 06-09-2013

NOTAT. Vækst af muslinger i Danmark. Jonathan Carl. Udgivet 06-09-2013 NOTAT Projekt Projektnummer Emne Fra Vækst af muslinger i Danmark 132111 - KOMBI-GUDP Vækst af muslinger i Danmark Jonathan Carl Udgivet 6-9-13 Dette notat redegør for nogle af det eksisterende data for

Læs mere

1. Status arealer ultimo 2006

1. Status arealer ultimo 2006 1. Status arealer ultimo 2006 Ribe Amt Sønderjyllands Amt Ringkøbing Amt Nordjyllands Amt Viborg Amt Århus Amt Vejle Amt Fyns Amt Bornholm Storstrøms Amt Vestsjællands amt Roskilde amt Frederiksborg amt

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Thyholm Thyholm Jegindø Jegindø A B B A 9 9 º, N 0º, Ø º, N º, Ø 0º, Ø 0º, Ø º, Ø 0º, Ø Strandbjerggård Strandbjerggård º, N 0º, Ø º, N

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Bilag 2 Teknisk notat

Bilag 2 Teknisk notat Bilag 2 Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T 72 207 207 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Rærup Havbundssedimentdepot Konsekvensvurdering ved tilførsel af sediment fra Esbjerg Havn 7. januar 2016

Læs mere

Statistik på ajourføring januar - december 2015

Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark

Miljø- og reduktionsmål for fjorde & kystvande. Flemming Møhlenberg. EED - DHI Solutions Denmark & kystvande Flemming Møhlenberg EED - DHI Solutions Denmark Hvordan begyndte miljødebatten? Vi tror at debatten om de indre farvandes forurening begyndte med de døde hummere i oktober 1986 men vi skal

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996

FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Nr. 1.05 April 1997 FOLKETALLETS BEVÆGELSER, 1994-1996 Folketallet i Århus Kommune steg fra 1. januar 1996 til 31. december 1996 med 1.637 personer. Dette er en fremgang på 0,6 %. Tilvæksten i Århus har

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07. Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden

DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07. Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-07 Opsætning og kalibrering af Mike21 til stormflodsvarsling for Limfjorden Jesper Larsen og Jacob Woge Nielsen DMI København 2001 ISSN 0906-897X ISSN

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side Bilag 7.4 Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side De danske miljømål for klorofyl og ålegræs er ikke i samklang med nabolande og er urealistisk højt fastsat af de danske myndigheder.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003. Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Spildevandsslam fra kommunale og private renseanlæg i 2000 og 2001 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 9 2 RENSEANLÆG OG SLAMMÆNGDER 11 3 SLAMBEHANDLING

Læs mere

Kommentarer vedr. Basisanalyse 2013: Opgave 3.2 Marin Justering af vandområde-inddeling med tilhørende opland

Kommentarer vedr. Basisanalyse 2013: Opgave 3.2 Marin Justering af vandområde-inddeling med tilhørende opland Kommentarer vedr. Basisanalyse 2013: Opgave 3.2 Marin Justering af vandområde-inddeling med tilhørende opland Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 1. oktober 2013 Henrik Fossing &

Læs mere

? 2,643 0,511 2,646 (20,851 1) ) Vestsjælland 20,700 13,000 0,200? 1,400 0,800 0,200

? 2,643 0,511 2,646 (20,851 1) ) Vestsjælland 20,700 13,000 0,200? 1,400 0,800 0,200 Grundvandsressourcer *UXQGYDQGVLQGYLQGLQJL Vandindvindingen i Danmark er altovervejende baseret på grundvand, mere end 98% af vandet hentes fra grundvandsmagasiner. Enkelte steder anvendes også en beskeden

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 6

GEUS-NOTAT Side 1 af 6 Side 1 af 6 Til: Miljøstyrelsen Fra: LTS, BGH, ARJ Kopi til: CLKJ, TVP, Fortroligt: NEJ Dato: 22.dec. 2017 GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2017-06-3 J.nr. GEUS: 014-00250 Emne: Gundvandsovervågning, rapportering

Læs mere

Kontakt Jørgen Hilleke, hvis der er spørgsmål. Kontaktoplysninger fremgår af vedlagte ansøgning. KOMMUNE

Kontakt Jørgen Hilleke, hvis der er spørgsmål. Kontaktoplysninger fremgår af vedlagte ansøgning. KOMMUNE Anni Lassen (anl) Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: Vedhæftede filer: Christoffer Grubb på vegne af SVANA hovedpostkasse 8. september 2016 14:59 $Kystdirektoratet (kdi) sap@guldborgsund.dk afsluttet screening

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459

SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 SkatteministerietJ.nr 2004-318-0287 DenSpørgsmål Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.456-459456-459 456-459 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.456-459 af 28. september 2004.

Læs mere

Sporstoffer i marin biota og sediment

Sporstoffer i marin biota og sediment STOQ SQL Server Sporstoffer i marin biota og sediment Brugervejledning til det marine sporstofmodul Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.02 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Samsø Kommune, Samsø Havne Havnefoged Frederik Bilsted Pedersen aufbp@samsoe.dk Aarhus vand J.nr. NST-431-00262 Ref. dofha 30. januar 2012 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Ballen Havn. Tilladelsen omfatter:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001 Miljøprojekt Nr. 858 2003 Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001 Claus Petersen og Martin Kielland ECONET A/S Miljøstyrelsen

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere