Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter."

Transkript

1 Tema: Märchen Fag: Tysk Målgruppe: kl ARD, 2013, 5 min. Faustnr.: TV Alle billeder er hentet fra tv-udsendelsen At arbejde med eventyr i tyskundervisningen er en oplagt mulighed for fhv. tidligt i tyskforløbet at inddrage læremidler med meget sprog. Elevernes forhåndskendskab til genren og også gerne til de mange forskellige eventyr muliggør arbejdet med såvel film som tekst, uden at eleverne behøver at føle sig helt hægtet af sprogligt. Denne vejledning bygger på elevernes forhåndskendskab til eventyret af Brødrene Grimm. Udsendelsen kan bruges på alle klassetrin fra, men det kræver en tilpasning af didaktiseringen og valg af opgaver i forhold til de læringsmål, læreren ønsker at bringe i spil. I denne vejledning indgår opgaver til elever på klassetrin, altså tyskundervisningens første fase. Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter. Faglig relevans/kompetenceområder Der arbejdes med såvel receptive færdigheder i form af lytning og forståelse samt produktive færdigheder i form af f.eks. produktion af korte sætninger. Der er endvidere fokus på ordforrådstilegnelse i forhold til substantiver fra udsendelsen. At eventyret er skrevet af Brødrene Grimm muliggør også, at man kan inddrage kompetenceområdet om kultur og samfund og arbejde med elevernes forståelse af Brødrene Grimms betydning i den tyske kultur. I forløbet arbejdes der især med flg. færdigheds- og vidensmål fra Forenklede Fælles Mål: Mundtlig kommunikation Lytning: Eleven kan forstå hovedindholdet af talt tysk om nære emner Eleven har viden om at lytte efter hovedindhold. Mundtlig kommunikation samtale: Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner Mundtlig kommunikation Præsentation: Eleven kan præsentere nære emner Eleven har viden om brug af ord og udtryk om nære emner Mundtlig kommunikation Sprogligt fokus: Eleven kan formulere enkle sætninger Eleven har viden om den enkle sætnings opbygning Side 1 af 11

2 Skriftlig kommunikation Skrivning: Eleven kan skrive enkle ord og udtryk Skriftlig kommunikation Sprogligt fokus: Eleven kan skrive enkle udtryk klart og forståeligt Omsat til læringsmål: Eleverne kan forstå, hvad det handler om, når de ser film Eleverne kan oversætte og bruge de mest centrale ord fra filmen Eleverne kan skrive enkle, korte sætninger om billeder fra filmen Eleverne kan besvare enkle spørgsmål via omformulering af spørgsmål Eleverne kan præsentere filmen ved hjælp af enkle, forberedte (skrevne) sætninger Kriterier for målopfyldelse/tegn på læring - som læreren og eleverne kan bruge i evalueringen af elevernes læring Du har nået målene, når: Du kan genfortælle, hvad filmen handler om på dansk Du kan genkende filmens handling ud fra billeder og sætte dem i rækkefølge Du ved, hvad de vigtigste navneord fra filmen hedder på tysk (prins, heks m.m.) Du kan genkende navneordene på skrift og kan stave dem. Du kan bruge navneordene til at lave din egen WortSuche (stavning) Du kan besvare enkle spørgsmål om filmen ved at omformulere spørgsmålene Du kan formulere enkle sætninger på skrift til billeder fra filmen Du kan fortælle ved hjælp af billeder og forberedte sætninger, hvad filmen handler om. Ideer til undervisningen Vor dem Sehen: Før udsendelsen ses er det oplagt at tale om, hvad eleverne kender til eventyret om. Der er mange udgaver af eventyret, og senest har Disney lavet deres udgave med animationsfilmen To på Flugt. Hvilke forskelle og ligheder er der på de udgaver, de kender? Snakken kan være vigtigt for at sikre, at alle har et forhåndskendskab til historien. Brainstorm ordforråd: Hvilke ord forventer eleverne at møde i historien? Mand, heks, barn, prins, tårn...? Lav en brainstorm med eleverne på, hvilke substantiver de forventer at møde hjælp hinanden med at oversætte ordene til tysk. Skriv brainstormen på tavlen/boardet, så ordene er synlige for eleverne. Gennemgå deres udtale og betydning et par gange. Side 2 af 11

3 Liste over de fleste substantiver fra udsendelsen: Ehepaar Kind Hexe Fenster Obst Garten Mann Abend Mauer Nacht Essen Mädchen Wald Tür Treppe Zopf Gefängnis Prinz Haar Schere Augen Fluch Freude Dornenbeet Liebeskummer Während des Sehens: Wort-Bingo: Brug ordene, som eleverne har gættet på, til at lave et bingospil: Hver elev vælger 8 substantiver, som de vil have skal udgøre deres bingoplade. Ordene skrives på et papir eller på otte små lapper. Når udsendelsen ses, må eleverne strege et ord/vende en lap, hvis de hører ordet. Den, der først kan råbe: Wort-Bingo har vundet. Følg aktiviteten op med at liste de substantiver, som optrådte i udsendelsen, og tilføj gerne nye ord, som eleverne også lagde mærke til, så I får samlet centrale substantiver, evt. også verber/adjektiver, fra filmen. Alternativ: Læreren skriver ordene fra listen ovenfor samt deres betydning på tavlen og fortæller eleverne, at disse ord optræder i udsendelsen. Mens udsendelsen ses skal eleverne markere på en aftalt måde, hver gang de hører et af ordene f.eks. ved at række en hånd i vejret. Begge aktiviteter skærper elevernes lytning og forståelse for brugen af de præsenterede ord. Laufdiktat: Brug substantiverne til at lave en Laufdiktat med eleverne. Eleverne arbejder to og to. Den ene starter som skriver, den anden som løber. Læreren placerer sig uden for lokalet og har et papir med af substantiverne klar. Eleverne skal skiftes i parrene til at hente et ord (læse det og memorisere), løbe tilbage til makkeren, stave det på tysk for ham/hende, som så skal skrive ordet ned. For hvert ord byttes roller. Aktiviteten kan køre på tid eller gælde om først at hente f.eks. ti ord. Ludo-Spiel: (Bilag 1) Lad eleverne træne substantivernes betydning vha. ludospillet på bilag 1. Eleverne kan spille i grupper på max. fire personer. Hver gang de lander på et felt med et ord, skal ordet oversættes. Man kan også bruge pladen til at træne navneordenes køn, så eleverne har til opgave at benævne ordene på felterne med køn, hvis man ønsker dette fokus. Øvrige regler aftales i grupperne, men der henvises til gængse ludoregler. Wortsuche: (Bilag 2 Løsning bilag 3) Lad eleverne arbejde med bilag 2, hvor de skal finde nogle af substantiverne fra udsendelsen. Her gælder det om at genkende ordene på skrift. Lad bagefter eleverne selv lave en Wortsuche til hinanden. Brug websitet: - Her kan de igen bruge substantiverne fra udsendelsen. Opgaven kan evt. laves som lektie, så opgaven ikke tager tid fra undervisningen. Side 3 af 11

4 Film: Se filmen igen, så eleverne ser den uden fokus på andet end lytning, forståelse og oplevelsen. Nach dem Sehen: Fragen zum Film: Stil eleverne følgende enkle spørgsmål om filmen. Lad dem evt. se spørgsmålene på skrift først, giv dem nogle minutter til at forberede svar, eller stil spørgsmålene spontant i klassen. For at optimere antallet af aktive elever, er det en god ide at lade dem besvare spørgsmålene to og to først, så flere får øvet formuleringer. Man kan evt. også anvende en CL struktur til spørgsmålene, f.eks. Quiz og Byt (lav små kort med spørgsmålene), Dobbeltcirkler eller andre. 1. Wie heiβt der Film? 2. Warum ist die Mutter so dick? 3. Was stiehlt der Vater? 4. Wer kommt das dritte Mal, als der Vater Gemüse stiehlt? 5. Was will die Hexe von dem Vater und der Mutter haben? 6. Wo sperrt die Hexe ein? 7. Was sagt die Hexe, wenn sie im Turm besuchen will? 8. Wer kommt eines Tages vorbei? 9. Lieben oder hassen und der Prinz einander? 10. Warum stöβt die Hexe einen Fluch gegen den Prinz aus? 11. Wo finden und der Prinz einander? 12. Der Prinz heiratet die Hexe stimmt das, oder? Die richtige Reihenfolge: (Bilag 4-5) Eleverne skal sætte billederne på bilag 4-5 i rigtig rækkefølge. Lad eleverne arbejde i par, giv hvert par et bilag og bed dem klippe billederne ud. Eleverne skal nu lægge billederne i rigtig rækkefølge samt lave en enkel sætning til hvert billede. Mind dem om, at sætningerne skal være korte. Til dette arbejde har eleverne brug for hjælp til f.eks. verber. Hertil bruges ordbog eller lav en ordbank på tavlen, hvor eleverne går op og skriver, hvilke ord/udtryk de har brug for, efterhånden som de arbejder sig frem læreren skriver oversættelserne på tavlen, så de bliver synlige og til brug for alle. Die Filmhandlung: Hvert par skal nu hjælpes ad med at genfortælle filmen vha. de sætninger, de har lavet til billederne. Øvrige forslag til aktiviteter: Lav qr koder på Skriv små tekster til oplæsning eller stil små opgaver til eleverne via qr koderne. Lad dem evt. indgå i et stjerneløb. Find et billede/plakat med masser af eventyrfigurer lav CL aktiviteten Ping pong par/ping pong pen. Arbejd videre med substantiverne lad eleverne lave deres egen ordbank med illustrationer til hvert ord. Side 4 af 11

5 Evaluation: (bilag 6) Ud fra målopfyldelseskriterierne skal eleverne vurdere sig selv ud fra, hvor langt de er kommet i deres læring. Evalueringen kan laves til sidst, men kan også inddrages løbende efter de opgaver, der passer til de enkelte kriterier. Elevernes selvvurdering afleveres til læreren, som også har lavet/laver sin vurdering af eleverne ud fra deres produkter/præstationer. Brug evalueringen fremadrettet, så eleverne kan arbejde videre med det, de ikke nåede eller med det, de havde sværest ved. Hjælp eleverne med at sætte nye mål/finde nyt fokus. Supplerende materialer Tv-udsendelser, der kan streames via dit lokale CFU: König Drosselbart Die Prinzessin auf der Erbse Rottkäppchen und der Wolf Die Bremer Stadtmusikanten Følgende er forslag til analoge, supplerende materialer, der evt. kan lånes på dit lokale CFU. Unterwegs mit Märchen Einfach Märchenhaft Die Schatzkiste Find i øvrigt inspiration i systemmaterialer til tyskundervisningen. Mange systemer har kapitler om Märchen, f.eks. Du bist dran 1. Egnede websider til arbejdet med Märchen: Bilag 1 Side 5 af 11

6 Brugt og revideret med tilladelse fra Benthe Højgaard Gardarsson Tanja Lundholm Christensen Side 6 af 11

7 Bilag 2 Denne Wortsuche er udarbejdet af Tanja Lundholm Christensen Side 7 af 11

8 Bilag 3 Denne Wortsuche er udarbejdet af Tanja Lundholm Christensen Side 8 af 11

9 Bilag 4 Side 9 af 11

10 Bilag 5 Side 10 af 11

11 Bilag 6 Vurder dig selv Hvor godt synes du, at du har nået målene for arbejdet med filmen? Sæt nye mål/find nyt fokus for, hvad du skal arbejde videre med i næste forløb. Læringsmål: Evaluation Vi kan forstå, hvad det handler om, når vi ser filmen Vi kan oversætte og bruge de mest centrale ord fra filmen Vi kan skrive enkle, korte sætninger om billeder fra filmen Vi kan besvare enkle spørgsmål via omformulering af spørgsmål Vi kan præsentere filmen ved hjælp af enkle, forberedte (skrevne) sætninger Kriterier Du kan genfortælle, hvad filmen handler om på dansk Du kan genkende filmens handling ud fra billeder og sætte dem i rækkefølge Du ved, hvad de vigtigste navneord fra filmen hedder på tysk (prins, heks m.m.) Du kan genkende navneordene på skrift og kan stave dem. Du kan bruge navneordene til at lave din egen WortSuche (stavning) Du kan besvare enkle spørgsmål om filmen ved at omformulere spørgsmålene Du kan formulere enkle sætninger på skrift til billeder fra filmen Du kan fortælle ved hjælp af billeder og forberedte sætninger, hvad filmen handler om. Nye mål/fokus: Side 11 af 11

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik

Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik Lige muligheder for alle -- fokus på sprog i alle fag! matematik kolofon indhold Forfatter Iben Svensson - med sparring fra: - ole E. Jensen VUC Vestegnen - Torben Nielsen VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation kan defineres på mange måder. I denne artikel vil jeg kort skitsere hvad, jeg opfatter som innovation i en undervisningssammenhæng

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

TeksTfremsTilling Dansk 7.-9. klasse

TeksTfremsTilling Dansk 7.-9. klasse Tekstfremstilling Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk design:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE

LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE LÆRERVEJLEDNING TIL HELTE Helte Lærervejledning 2 1. Indholdsbeskrivelse 2. Mål a. Læringsmål b. Forenklede Fælles Mål i. for 5.-9. kl. ii. 5.-6. kl iii. 7.-9. kl 3. Undervisningsforløb HELTE a. Tematisk

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel

Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen. Helene Bang Appel Tema 1: Målstyret undervisning på mellemtrinnet og udskolingen Helene Bang Appel Programmet for i dag: 8.30: Præsentation 8.35: Mål for de 2 dage 8.40: Minioplæg: Hvad er læringsmålstyret undervisning?

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget tysk

Vejledning til prøverne i faget tysk Vejledning til prøverne i faget tysk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen April 2015 Side 1 af 75 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget tysk i 9. klasse... 6 1.1. Faglige områder... 7 1.2.

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen

Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Den sønderjyske historiekanon - lærervejledning til grundskolen Hvem bestemmer, hvordan historien fortælles? Hvordan kan historie fortælles fra en regional frem for en national vinkel? Og hvordan vil en

Læs mere