EU-notifikationer Juli Affaldshåndtering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-notifikationer Juli 2013. Affaldshåndtering"

Transkript

1 EU-notifikationer Juli 2013 Affaldshåndtering 2013/410/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for anlæg til udnyttelse af biologisk nedbrydeligt komposteringsaffald af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse 2013/411/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for anvendelse af inaktivt affald i opfyldningsmaterialerne af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse 2013/420/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for opbevaring af affald på indsamlingssteder, der hører under klasse 4 for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse Affaldsprodukter 2013/361/SI Slovenien Dekret om håndtering af biologisk nedbrydeligt affald og anvendelse af kompost eller fermenteret materiale Fristdato: Biocider 2013/378/NL Forskrift fra statssekretæren for infrastruktur og miljø til ændring af forskriften om plantebeskyttelsesmidler og biocider (ajourføring af krav til faglig kompetence) Brandbestemmelser 2013/376/LT Litauen Bekendtgørelse om godkendelse af brandsikkerhedsregler for varmesystemer, der anvender fast brændstof, udstedt af direktøren for brand- og redningsdepartementet under indenrigsministeriet Brændstof 2013/402/E Udkast til kongeligt dekret om godkendelse af den supplerende tekniske vejledning til MI-IP-04 "Anlæg til påfyldning på køretøjer" og om regulering af bestemte aspekter af lovgivningen for olieanlæg Byggebestemmelser 2013/367/NL Dekret til ændring af bygningsreglementet af 2012 om implementering af byggevareforordningen

2 2013/372/A Østrig Niederösterreichs lov af 2013 om byggevarer og markedsovervågning 2013/373/A Østrig Ændring af Niederösterreichs forskrift af 2008 om bygningers energimæssige ydeevne 2013/374/A Østrig Ændring af Niederösterreichs forskrift for byggeteknik af /380/NL Forskrift til ændring af bygningsreglementet af 2012 om implementering af byggevareforordningen 2013/391/F Frankrig Dekret om tilgængelighed i og til boliger, som er beregnet til midlertidigt ophold eller sæsonbeboelse, og hvis forvaltning og vedligeholdelse er planlagt og varetages permanent, om ændring af artikel R og R i bygge- og boligloven og indføjelse af en artikel R i bygge- og boligloven 2013/392/F Frankrig Bekendtgørelse om fastsættelse af bestemmelser om tilgængelighed i og til boliger, som er beregnet til midlertidigt ophold eller sæsonbeboelse, og hvis forvaltning og vedligeholdelse er planlagt og varetages permanent som defineret i bygge- og boliglovens artikel R , R , stk. II, og R Fristdato Bygningskonstruktioner 2013/390/NL Nederlandene Forskrift til ændring af forskrift om bygningers energimæssige ydeevne Emballage 2013/388/FIN Finland Udkast til statsrådets dekret om emballage og emballageaffald Fristdato: /407/NL Nederlandene Varelovsforskrift om emballage og forbrugsartikler Fristdato:

3 Euforiserende stoffer 2013/338/HU Ungarn Ændring af bilag 1 til regeringsdekret 66/2012 (IV. 2.) om aktiviteter, som kan udføres i forbindelse med narkotiske stoffer, psykotropiske stoffer og nye psykoaktive stoffer, samt optagelse af sådanne stoffer i skemaer og ændringen af sådanne skemaer Fristdato: Farlige stoffer 2013/382/NL Forskrift til ændring af forskrift om aktiviteter med relation til miljøforvaltning i forbindelse med ajourføringen af rækken af udgivelser om farlige stoffer (PGS 15, 25, 28 og 30) 2013/423/D Forbundsrepublikken Tyskland Forskrift om anlæg til håndtering af vandskadelige stoffer (AwSV) Fristdato: Fiskeri 2013/401/E Resolution fra generaldirektoratet for landbrug og fiskeri om regulering af tilladte perioder for traditionelt vodfiskeri fra land samt af den maksimale fangstkvote i farvandene omkring De Baleariske Øer Forurening 2013/395/HU Ungarn Dekret fra indenrigsministeriet om tekniske krav til kuliltedetektorer Fyrværkeri og pyrotekniske artikler 2013/366/B Belgien Kongeligt dekret til ændring af det kongelige dekret af 3. marts 2010 om markedsføring af pyrotekniske artikler Føde- og drikkevarer 2013/360/B Belgien Kongeligt dekret til ændring af det kongelige dekret af 22. december 2005 om yderligere tiltag til tilrettelæggelsen af de offentlige kontroller af animalske produkter, som er beregnet til konsum Fristdato: /371/HU Ungarn Udkast til dekret fra ministeriet for menneskelige ressourcer (Emberi Erőforrások Minisztériuma EMMI) om den højst tilladte mængde transfedtsyrer i fødevarer, myndighedernes betingelser for og kontrol med distributionen af fødevarer, som indeholder transfedtsyrer, og regler for sporing af befolkningens forbrug af transfedtsyrer

4 2013/377/F Frankrig Anordning til ændring af anordning af 19. oktober 2006 om anvendelsen af teknologiske hjælpestoffer i fremstillingen af visse levnedsmidler 2013/379/NL Forskrift til ændring af forskrift om animalske produkter vedrørende ændringer af krav i relation til ost 2013/394/UK United Kingdom Udkast til forskrift om fødevareinformation af 2013 Udkast til forskrift om fødevareinformation (Nordirland) af 2013 Udkast til forskrift om fødevareinformation (Skotland) af 2013 Udkast til forskrift om fødevareinformation (Wales) af /404/E Udkast til kongeligt dekret om vedtagelse af en kvalitetsstandard for yoghurt Fødevaresikkerhed 2013/370/B Belgien Kongelig anordning, som ændrer kongelig anordning af 13. marts 2011 om obligatorisk kontrol af pulveriseringsapparater og ændring af kongelig anordning af 10. november 2005 vedrørende gebyrer omhandlet i artikel 5 i lov af 9. december 2004 om finansiering af det føderale agentur for fødevarekædens sikkerhed Gødningsstoffer 2013/386/I Italien Ministerielt dekret om ændring af bilagene til lovgivningsdekret nr. 75 af 29. april 2010: "Omlægning og revision af reglerne om gødningsstoffer i henhold til artikel 13 i lov nr. 88 af 7. juli 2009" Fristdato: /412/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for husdyrgødning og fermentater til klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen Jernbanesystemer og materialer 2013/396/RO Rumænien Jernbaneinfrastruktur. Gummiunderlag lagt under skinnen, brugt i fastgørelseselementer af K-typen. Kropsudsmykning 2013/375/DK Danmark

5 Bekendtgørelse om tatoveringsfarver Køretøjer 2013/356/S Sverige Forskrifter om ændring af transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger (TSFS 2010:2) om biler og påhængskøretøjer, som trækkes af biler Fristdato: /358/S Sverige Forskrifter om ændring af transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger (TSFS 2010:2) om biler og påhængskøretøjer, som trækkes af biler Fristdato: /424/DK Danmark Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv. Fristdato: Land- og husdyrbrug 2013/406/NL Nederlandene Forskrift om regulering af produktrådet for fjerkræ og æg vedrørende bestemmelser om vaccination mod Newcastle disease (2013) Fristdato: /414/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for virksomheder, der varetager fjerkræavl eller -opdræt og ægproduktion af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen 2013/417/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for svineavlsvirksomheder af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen 2013/418/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for kaninhold af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen Lovgivning og retssystemet 2013/403/NL

6 Nederlandene Forskrift om ændring af modelforskrift af 2010 i tilknytning til valgloven og valgbekendtgørelsen med hensyn til de tekniske krav til stemmepasset Metrologi og måling 2013/408/RO Rumænien Bekendtgørelse fra generaldirektøren for det rumænske kontor for retslig metrologi, der ændrer og supplerer bekendtgørelse nr. 148/2012 fra generaldirektøren for det rumænske kontor for retslig metrologi vedrørende godkendelse af den officielle liste over måleinstrumenter, der er underlagt retslig metrologisk kontrol L.O Fristdato: /422/HR Kroatien Udkast til lovforslag om metrologi Fristdato: /425/RO Rumænien Bekendtgørelse fra generaldirektøren for det rumænske kontor for retslig metrologi om godkendelse af retslig metrologisk standard NML "Elektronisk udstyr til måling af rundtømmer" Fristdato: Minedrift 2013/385/CZ Tjekkiet Udkast til dekret til ændring af dekret nr. 165/2002 om separat ventilation for minearbejde i gasholdige miner, som ændret ved dekret nr. 56/2007 og dekret nr. 176/2011 Fristdato: Måleinstrumenter 2013/383/DK Danmark Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter. Fristdato: Nanopartikler 2013/369/B Belgien Kongelig anordning om markedsføring af stoffer fremstillet i nanopartikulær form Offshore enheder 2013/405/D Forbundsrepublikken Tyskland Retningslinje for bygning, udrustning og drift af offshore-servicefartøjer (retningslinje for offshore-servicefartøjer) Radio- og teleterminaludstyr 2013/362/D Tyskland SSB LA-NOE Grænsefladespecifikation for radioudstyr til anvendelser til offentlige jernbaner

7 Fristdato: /363/D Tyskland SSB LA-NOE Grænsefladespecifikation for radioudstyr til trådløse audioanvendelser Fristdato: /364/D Tyskland SSB LA-NOE Grænsefladespecifikation for radioudstyr med kort rækkevidde til ikke nærmere specificerede anvendelser Fristdato: /397/E Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav for reguleret IR-226- og IR-227-radiogrænseflade til amatørradioudstyr i 472 khz- og 1810 khz-frekvensbåndet 2013/381/NL Forskrift fra økonomiministeren af , nr. AT-EZ/xxxxxx, om ændring af forskriften af 2008 om anvendelse af frekvenser uden licens i forbindelse med gennemførelsen af lovgivning om anvendelse af frekvenser for udstyr med kort rækkevidde og mobile elektroniske kommunikationsnetværk med en lav udgangseffekt og anvendelse af industrielle radarer til niveaumåling uden licens Rørledninger 2013/421/F Frankrig Bekendtgørelse om fastlæggelse af anvendelsesbestemmelserne til bind V, titel V, kapitel V, i miljøloven og om sikkerhedsforskrifter for rørledninger til transport af gas, kulbrinter og kemikalier Slagtning 2013/409/L Luxenburg Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for slagterier af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse Spil og lotteri 2013/393/IRL Irland Lovforslag af 2013 om væddemål (ændring) 2013/398/E Udkast til bekendtgørelse fra finansministeriet om udvikling af krav til spillemaskiner af typen B og C, der er angivet i dekret nr.. om godkendelse af kataloget for spil og væddemål i Castilien-La Mancha 2013/399/E

8 Udkast til bekendtgørelse fra finansministeriet om regulering af de tekniske krav til materialer i forbindelse med gennemførelse af væddemål, formaliseringen heraf samt udbetalingen af præmier 2013/400/E Udkast til bekendtgørelse fra finansministeriet om regulering af regler for og krav til bingospil og forskellige varianter heraf jf. dekret nr...., hvori kataloget for spil og væddemål i Castilien-La Mancha godkendes 2013/413/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for hestestalde og ridecentre af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen 2013/415/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for kvægstalde af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen 2013/416/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for fåre- og gedestalde af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift, som ændret, af 25. april 2008 til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven, som ændret, af 18. april 2008 vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen 2013/419/L Forslag til storhertugelig forskrift om fastsættelse af forskrifter for siloer til grøntfoder, inklusive grøntfoderballer af klasse 4, for hvad angår virksomheder, der kræver tilladelse, og til ændring af den storhertugelige forskrift af 25. april 2008, som ændret, til gennemførelse af titel I og II, kapitel 1, 2, 3, 4, 6, 7, og 10 i loven af 18. april 2008, som ændret, vedrørende fornyelse af støtten til landbrugsudviklingen Strålingsbeskyttelse 2013/365/S Sverige Forskrift om ændring af forskrift om strålingsbeskyttelse (1988:293) Fristdato: Sundhedsskadelige stoffer 2013/368/I Italien Udkast til ministerielt lovdekret om: "Sundhedsbestemmelser til beskyttelse mod transmissibel spongiform encephalopati

9 Tobaksrygning 2013/387/NL Nederlandene Lovforslag om præcisering af rygeforbuddene i tobaksloven, herunder et generelt rygeforbud for hotel- og restaurationsvirksomheder Fristdato: Trafikudstyr 2013/384/S Sverige Transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger vedrørende trafiksignaler Fristdato: Vejarbejde 2013/357/UK Storbritannien Håndbog til kontraktdokumenter for vejarbejder, bind 1 Specifikation for vejarbejder, samling 000, introduktion og tilhørende Håndbog til kontraktdokumenter for vejarbejder, bind 2 Notater til vejledning for specifikation for vejarbejder (NGSHW), samling NG000, introduktion Fristdato: /359/UK Storbritannien Håndbog i kontraktdokumenter for vejarbejder, bind 1, specifikationer for vejarbejder, serie præliminær del Håndbog i kontraktdokumenter for vejarbejder, bind 2, vejledende notater til specifikationer for vejarbejder, serie NG Præliminær del Fristdato:

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser. EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion

Læs mere

EU-notifikationer September 2013

EU-notifikationer September 2013 EU-notifikationer September 2013 Alkohol 2013/454/CZ Udkast til dekret om gennemførelse af visse bestemmelser i loven om obligatorisk mærkning af spiritus Fristdato: 2013-09-12 Arbejdsmiljø 2013/526/PL

Læs mere

2012/472/UK Forenede Kongerige Ændringer af del L (brændstof- og strømbesparelse) i bygningsreglementet for Wales Fristdato: 2012-11-09

2012/472/UK Forenede Kongerige Ændringer af del L (brændstof- og strømbesparelse) i bygningsreglementet for Wales Fristdato: 2012-11-09 EU-notifikationer August 2012 Affaldshåndtering 2012/480/I Ministerielt dekret om: "Forskrift til regulering af ophævelse af kvalificeringen som affald for specifikke typer affaldsafledte brændsler (SRF)

Læs mere

2013/100/FIN Finland Udkast til statsrådets dekret om særskilt indsamling, genbrug og genanvendelse af kasserede dæk Fristdato: 2013-05-15

2013/100/FIN Finland Udkast til statsrådets dekret om særskilt indsamling, genbrug og genanvendelse af kasserede dæk Fristdato: 2013-05-15 EU-notifikationer Februar 2013 Affaldshåndtering 2013/99/FIN Udkast til statsrådets dekret om den særskilte indsamling og genbrug af affaldspapir 2013/100/FIN Udkast til statsrådets dekret om særskilt

Læs mere

EU-notifikationer December 2013

EU-notifikationer December 2013 EU-notifikationer December 2013 Affaldsprodukter 2013/677/E Spanien Udkast til bekendtgørelse fra ministeren for miljø- og territorialpolitik i Baskerlandet om krav til brug af genbrugte tilslagsmaterialer

Læs mere

Affaldshåndtering 2014/222/DK Danmark Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Private tilbagetagningsordninger) Fristdato: 2014-08-14

Affaldshåndtering 2014/222/DK Danmark Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Private tilbagetagningsordninger) Fristdato: 2014-08-14 EU-notifikationer Maj 2014 Affaldshåndtering 2014/222/DK Danmark Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Private tilbagetagningsordninger) 2014/223/UK Det Forenede Kongerige Forskrift af

Læs mere

EU-Notifikationer Juni 2014

EU-Notifikationer Juni 2014 EU-Notifikationer Juni 2014 Affaldsprodukter 2014/256/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol: Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion og anvendelse af

Læs mere

2014/460/NL Nederlandene Regulativ til ændring af regulativ om bygningsreglementet af 2012 vedrørende anvisning af standarder Fristdato:

2014/460/NL Nederlandene Regulativ til ændring af regulativ om bygningsreglementet af 2012 vedrørende anvisning af standarder Fristdato: EU Notifikationer September 2014 Alkolåse 2014/451/DK Danmark Udkast til bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås. Fristdato: 2014-12-16 Byggebestemmelser

Læs mere

2013/554/D Tyskland Femte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrebeskyttelse-nyttedyrehold Fristdato: 2014-01-09

2013/554/D Tyskland Femte bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyrebeskyttelse-nyttedyrehold Fristdato: 2014-01-09 EU-notifikationer Oktober 2013 Affaldshåndtering 2013/586/HU Udkast til dekret fra ministeriet for udvikling af landdistrikter om tekniske krav og driftsforhold for affaldsforbrænding samt teknologiske

Læs mere

2013/446/UK Storbritannien Forskrift af 2007 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) (Nordirland) Fristdato: 2013-11-07

2013/446/UK Storbritannien Forskrift af 2007 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) (Nordirland) Fristdato: 2013-11-07 EU-notifikationer August 2013 Affald 2013/433/UK Kvalitetsprotokol Anaerobt fermenteret materiale Kriterier for hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion og anvendelse af anaerobt

Læs mere

EU-notifikationer Maj 2013

EU-notifikationer Maj 2013 EU-notifikationer Maj 2013 Affaldshåndtering 2013/261/EE Estland Udkast til forskrift fra republikkens regering om "ændring af forskrift nr. 80 af 17. juni 2010 fra republikkens regering om "krav og procedurer

Læs mere

2013/159/S Sverige Forskrifter om ændring af statens folkesundhedsinstituts forskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit Fristdato:

2013/159/S Sverige Forskrifter om ændring af statens folkesundhedsinstituts forskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit Fristdato: EU-notifikationer Marts 2013 Affaldshåndtering 2013/127/UK Storbritannien Forskrift af 2007 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) Fristdato: 2013-06-03 Alkohol 2013/158/S Statens folkesundhedsinstituts

Læs mere

EU-notifikationer Januar 2013

EU-notifikationer Januar 2013 EU-notifikationer Januar 2013 Affaldshåndtering 2013/3/NL Bekendtgørelse til ændring af bekendtgørelse om lossepladser og forbud imod deponering af affald (forbud imod deponering af jord, der kan koldimmobiliseres)

Læs mere

EU Notifikationer Februar 2014

EU Notifikationer Februar 2014 EU Notifikationer Februar 2014 Affaldshåndtering 2014/56/PL Polen Udkast til forskrift fra miljøministeren om gennemførelse af overvågningen af anlæg til behandling af affald fra minedrift Fristdato: 2014-05-02

Læs mere

EU Notifikationer August 2014

EU Notifikationer August 2014 EU Notifikationer August 2014 Affaldsprodukter 2014/0384/NL Forskrift til fastsættelse af, hvornår affald af genbrugsgranulat ikke længere har status som affald. 2014/424/SK Udkast til lov om affald og

Læs mere

EU Notifikationer Marts 2014

EU Notifikationer Marts 2014 EU Notifikationer Marts 2014 Affaldsprodukter 2014/144/F Bekendtgørelse om kriterierne for, at neddelt emballagetræ ophører med at være affald og kan anvendes som biomassebrændsel i fyringsanlæg Fristdato:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

EU/EFTA notifikationer September 2012

EU/EFTA notifikationer September 2012 EU/EFTA notifikationer September 2012 Affaldshåndtering 2012/0545/EE Estland Udkast til forskrift fra regeringen i republikken "Krav og procedure for indsamling, returnering til producent, genindvinding

Læs mere

EU/EFTA notifikationer December 2012

EU/EFTA notifikationer December 2012 EU/EFTA notifikationer December 2012 Affaldshåndtering 2012/670/B Belgien Udkast til miljøpolitisk aftale om den flamske forskrift om bæredygtig håndtering af materialekredsløb og affald (VLAREMA) om acceptkrav

Læs mere

Afgifter 2012/353/DK Danmark Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (skadesforsikringsafgiftsloven) (L 172) Fristdato:

Afgifter 2012/353/DK Danmark Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (skadesforsikringsafgiftsloven) (L 172) Fristdato: EU-notifikationer Juni 2012 Afgifter 2012/353/DK Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (skadesforsikringsafgiftsloven) (L 172) Fristdato: 2012-06-02 2012/369/DK Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

2012/97/UK Sotrbritannien Ændringer af del B (brandsikkerhed) i bygningsreglementet: Lysspredere og vægbeklædninger Fristdato:

2012/97/UK Sotrbritannien Ændringer af del B (brandsikkerhed) i bygningsreglementet: Lysspredere og vægbeklædninger Fristdato: EU-notifikationer Februar 2012 Betonkonstruktioner 2012/133/L Luxembourg Nationalt dokument til gennemførelse af EN 206-1:2000 og senere ændringer A1:2004 og A2:2005 i Luxembourg Brandsikkerhed 2012/109/HU

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

EU-notifikationer Juni Affaldshåndtering. Alkohol. Arbejdsmiljø. Brandbestemmelser. Byggebestemmelser

EU-notifikationer Juni Affaldshåndtering. Alkohol. Arbejdsmiljø. Brandbestemmelser. Byggebestemmelser EU-notifikationer Juni 2013 Affaldshåndtering 2013/311/A Forbundslov, hvormed affaldshåndteringsloven af 2002 ændres (lovændring til affaldshåndteringsloven, emballage) Fristdato: 2013-09-11 Alkohol 2013/309/FIN

Læs mere

EU-notifikationer April Affaldshåndtering 2012/263/PL Polen Udkast til lov om affald Fristdato:

EU-notifikationer April Affaldshåndtering 2012/263/PL Polen Udkast til lov om affald Fristdato: EU-notifikationer April 2012 Affaldshåndtering 2012/263/PL Polen Udkast til lov om affald Fristdato: 2012-07-27 Afgifter 2012/226/RO Nødregeringsdekret til supplering af lov nr. 571/2003 om skatteloven

Læs mere

EU-Notifikationer Juli 2014

EU-Notifikationer Juli 2014 EU-Notifikationer Juli 2014 Alarm- og sikkerhedssystemer 2014/346/NL Dekret vedrørende NL-Alert alarmservice (instruktioner til udbydere) Fristdato: 2014-10-15 Brandbeskyttelse 2014/325/FIN Produkter til

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

EU notifikationer Oktober 2014

EU notifikationer Oktober 2014 EU notifikationer Oktober 2014 Affald 2014/481/UK Kvalitetsprotokol: kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion og anvendelse af tilslag af stålslagger i konstruktionsanvendelser

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt Europaudvalget 04-5 EUU Alm.del Bilag 88 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 9. januar 05 FVM 64 ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om komitéafstemninger

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud.

Emne Hjemmel Tyskland Storbritannien Nederlandene Finland Norge Sverige Danmark. Udnyttet delvist. Udnyttet fuldt ud. Oversigt over udnyttelsen af udvalgte lempelsesmuligheder i udvalgte EU/EØS-lande Nedenfor er foretaget en sammenligning af udvalgte EU/EØS-landes udnyttelse af en række lempelsesmuligheder i såvel de

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund

Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Status på EU s 2030 klimamål og Kommissionens vinterpakke - med fokus på det biobaserede samfund Ved Søren Jacobsen Kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 122 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 122 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 04-5 FLF Alm.del Bilag Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 0. januar 05 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere