LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige. Domstolene og demokratiet. Aalborg, 22. marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige. Domstolene og demokratiet. Aalborg, 22. marts 2013"

Transkript

1 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon Telefax Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. konkurrencen 13 rigtige Retten i Aalborg, sag BS 7-50/2007 og BS 7-235/2007 Foreningen af danske Videogramdistributører v/advokat Johan Schlüter Højbro Plads København K som mandatar for foreningens ni medlemmer mod Laserdisken v/hans Kristian Pedersen Prinsensgade Aalborg Domstolene og demokratiet Offentligheden burde interessere sig lige så meget for domstolenes arbejde som Folketingets. Den internationale industri kan ikke begrænse konkurrencen uden hjælp fra dommerne. Det er i givet fald dommerne - ikke politikerne - der gør Laserdiskens specialimport umulig. Mange tror, at dommerne iagttager de faktiske omstændigheder og vurderer loven, men angrebet på Laserdisken har vist, at det ikke nødvendigvis er sådan. Det bør alle være klar over. Jeg har fortalt om sagen i kronikker, i Laserdiskens jubilæumsskrift, på min hjemmeside og i det elektroniske retspolitiske tidsskrift Lady Justice. Med konkurrencen, der er udformet som en tipskupon, motiverer jeg mine læsere til at følge sagen ved at gætte med på, om retten vil iagttage 13 vigtige faktiske omstændigheder. I en ideel verden er svaret ligetil

2 Tipskuponens 13 spørgsmål: Vil retten iagttage... Ja/Nej 1) At der er flere fortolkninger af ophavsretsloven? 2) At sagsøger på forhånd var orienteret om min parallelimport? 3) At mit brev til medlemmerne fulgte Johan Schlüters fortolkning? 4) At det var let for medlemmerne at undgå parallelimport? 5) At sagsøger ventede i 2 år og 241 dage med at reagere? 6) At angrebet er baseret på en anden fortolkning af loven? 7) At Laserdisken ikke fremstår som et anpartsselskab? 8) At jeg informerede både byretten og landsretten om fejlen? 9) At forbudt-programmet forhindrer forbudt parallelimport? 10) At jeg indstillede parallelimporten den 29. november 2005? 11) At jeg blev forhindret i at returnere de allerede importerede film? 12) At bevissikringen skete i min butik den 29. november 2005? 13) At nærværende sager er justifikationssager? 1. At der er flere fortolkninger af ophavsretsloven Jeg har ført en retssag om fortolkningen af ophavsretslovens 19 helt til Højesteret, som i dom af 3. maj 2010 bekræftede, at der ikke er truffet retskraftig afgørelse i spørgsmålet (bilag U5, ekstraktens side 304). Sagen blev imidertid afvist med den begrundelse, at spørgsmålet ikke skal afgøres i en sag mod kulturministeriet, men i en sag mod rettighedshavere til værker, jeg har viderespredt inden for EØS-området (bilag T5, ekstraktens side 303). Valget af fortolkning har stor betydning for ytringsfriheden, kulturlivet, konkurrencen og forbrugerpriserne. Den ene fortolkning vil ikke have mærkbare virkninger for befolkningen, men den vil give EUs ophavsmænd en bedre mulighed for at afsætte deres værker uden for EU. Den anden fortolkning vil overlade samhandlen med verden uden for EU til den internationale industri og dens lokale samarbejdspartnere med højere priser og et mere begrænset vareudvalg til følge. Se Sagsøgtes processkrift vedr. betydningen af ophavsretslovens fortolkning. Som den internationale industris lokale samarbejdspartnere har sagsøger en interesse i at få domstolene til at håndhæve den konkurrencebegrænsende fortolkning. Bagholdsangrebet på mig er utvivlsomt motiveret i ønsket om at opnå en de facto godkendelse af den ønskede fortolkning uden en egentlig undersøgelse. Sagsøger har anlagt sagen baseret på et dogme om, at der ikke er andre fortolkningsmuligheder, og retten har tilsyneladende accepteret dette. Pros and cons: Først i 2010 anerkendte Retten i Aalborg indirekte, at der findes mere end én fortolkning, idet Hans Esdahl indrømmede, at der er uenighed om fortolkningen. Han tillagde det imidlertid ikke større betydning, end at han summarisk underkendte sin kollega, Ole Høyer, der i retssagen mod kulturministeriet havde undersøgt spørgsmålet og konkluderet, at det er et spørgsmål af principiel karakter (bilag S5, ekstraktens side 300). Vestre Landsret har på intet tidspunkt, hverken i de to kæremål mod hhv. Laserdisken ApS og mod mig eller under forberedelsen i nærværende sager, så meget som antydet, at der kan være andre fortolkninger end den konkurrencebegrænsende fortolkning. Hverken sagsøger eller retten har kommenteret lovens formål, som det blev forklaret Kulturudvalget (bilag N5, ekstraktens side 285), eller den fortolkning, som Kommissionen og Generaladvokaten lagde til grund under behandlingen af spørgsmålet om infosoc-direktivets gyldighed. Vil retten acceptere fakta, selvom det måske betyder, at retspraksis er forkert?

3 2. At sagsøger på forhånd var orienteret om min parallelimport Ændringen af ophavsretslovens 19 blev vedtaget i Folketinget den 13. december Samme dag orienterede jeg FDV v/advokat Torben Steffensen om, hvordan jeg ville forholde mig til den nye situation. Jeg ville registrere forbudte titler og undlade at parallelimportere dem, men jeg ønskede at sælge ud af det eksisterende varelager (bilag T1, ekstraktens side 27). I s til Torben Steffensen den 27. december 2002 (bilag U1, ekstraktens side 29) og den 7. januar 2003 (bilag X1, ekstraktens side 31) foreslog jeg diverse praktiske løsninger, f.eks. en hjemmeside, hvor medlemmerne oplyser, om de vil forbyde parallelimport, og hvilke film, der i givet fald er omfattet af forbud. Torben Steffensen afviste at medvirke til en løsning og opfordrede mig til at kontakte de enkelte medlemmer (bilag Z1, ekstraktens side 33). Advokat Niels Bo Jørgensen havde bemærket mit lagerudsalg, og jeg svarede ham den 9. februar 2003 (bilag A2, ekstraktens side 34). Jeg præciserede, at jeg alene solgte film, der var importeret før lovens ikrafttræden, og jeg udtrykte min utilfredshed med, at jeg i næsten 8 uger havde ventet forgæves på svar på min henvendelse om forbudte titler. Jeg fortalte, at efter den 17. februar 2003 ville jeg genoptage parallelimporten af de titler, der ikke er omfattet af et identificerbart forbud, men jeg ville fortsat respektere rettighedshavernes forbud. Pros and cons: Da advokat Niels Bo Jørgensen sendte en rekvisition til fogedretten (bilag N2, ekstraktens side 48), havde han i 2 år og 244 dage vidst, at jeg havde parallelimporteret ikkeforbudte film siden den 17. februar 2003, for jeg havde selv fortalt det. Selvom mit brev har været fremlagt for retten siden 2005, har ingen dommer endnu forholdt sig til det. Ganske vist er lighed for loven et grundlæggende retssikkerhedsprincip, men i praksis synes der at være særlige regler for advokatfirmaet Johan Schlüter og RettighedsAlliancen. 3. At mit brev til medlemmerne fulgte Johan Schlüters fortolkning Efter Torben Steffensens opfordring til at kontakte de enkelte medlemmer skrev jeg til alle på medlemslisten (bilag S1, ekstraktens side 26). Johan Schlüter havde i henvendelsen til Kulturudvalget den 29. oktober 2002 selv påpeget, at det fejlagtigt blev lagt til grund, at forbud mod parallelimport ville hindre udbuddet af smalle film (bilag L5, ekstraktens side 281): Begrebet parallelimport forudsætter endelig, at der findes en enerettighedshaver i importlandet, som i givet fald kan og vil gribe ind over for importen. Er der i importlandet (Danmark) ikke en sådan rettighedshaver, vil der ikke være noget grundlag for at forbyde importen. Dette vil i sagens natur kunne have særlig betydning for smalle udgivelser på såvel film- som musikområdet. Ifølge Johan Schlüter er det en betingelse, at der findes en enerettighedshaver i importlandet, som både kan og vil gribe ind over for importen. Det var relevant for mig at kontakte hvert medlem og spørge, om det ikke alene kan, men også vil gribe ind over for importen. Kulturministeren, der blev bedt om at kommentere henvendelsen, opfattede den også som et udtryk for, at importen ikke berøres, medmindre der er nogen, der finder anledning til at forbyde den (bilag M5, ekstraktens side 282). Pros and cons: Selvom Johan Schlüter udtrykte sig ret klart, og selvom hans brev har været fremlagt siden 2005, har samtlige dommere lagt til grund, at import kræver særlig tilladelse. Det ser ikke umiddelbart ud til, at retten vil forholde sig til Johan Schlüters brev. Problemet er, at hele den ophavsretlige orden vil kollapse, hvis Johan Schlüters manipulationer afsløres

4 4. At det var let for medlemmerne at undgå parallelimport Jeg havde foreslået diverse praktiske løsninger til at registrere de film, FDVs medlemmer ville forbyde mig at parallelimportere (bilag U1, ekstraktens side 29), men FDV afviste at hjælpe. Jeg ønskede ikke, at praktiske problemer skulle stå i vejen for en hensigtsmæssig løsning, der sikrede specialimporten uden at genere de medlemmer, der ønskede at forbyde parallelimport, så jeg valgte en løsning, som gjorde det let for de enkelte medlemmer. Jeg bad medarbejder David Bjerre om at stå for registreringen af de danske udgivelser (bilag A3, ekstraktens side 110), og jeg bad min IT-medarbejder Morten Dam Madsen om at udvikle et edb-program, der forbyder parallelimport på grundlag af registrerede udgivelser af danske selskaber, som har meddelt forbud (bilag B3, ekstraktens side 111). Derefter forsikrede jeg hvert enkelt medlem, at jeg respekterede deres ret til at forbyde parallelimport jf. de nye regler. Jeg forklarede, at der siden den 22. december 2002 kun havde været udsalg af det eksisterende varelager, og at Torben Steffensen var orienteret. Med hensyn til fremtiden beskrev jeg følgende fremgangsmåde (bilag B2, ekstraktens side 35): Hvis et medlem af FDV generelt ønsker at forbyde videresalg af parallelimporterede titler, hvortil det har danske distributionsrettigheder, vil jeg på eget initiativ og efter bedste evne registrere medlemmets DVD-rettighedsbibliotek og afstå fra at parallelimportere disse titler, så jeg på den måde undgår at krænke medlemmets rettigheder. Jeg ønsker blot et JA eller NEJ på spørgsmålet: Ønsker De at forbyde Laserdisken at udbyde parallelimporterede eksemplarer, af DVD-plader, hvortil De har danske distributionsrettigheder? Et enkelt JA vil blive respekteret for hele Deres rettighedsbibliotek. I løbet af 1-2 uger efter Deres svar vil Laserdiskens hjemmeside blive ændret, så forbudte titler ikke kan bestilles hos Laserdisken. Laserdisken vil herefter begrænse udvalget til specialimporterede DVD-plader, der ikke er forbudt af FDVs medlemmer, samt til danske udgivelser. Hvert selskab behøvede således kun at give besked én gang. SF Film A/S gav besked i et brev (bilag C2, ekstraktens side 36), mens Scanbox direktør først ringede og derefter bekræftede aftalen via en med kopi til Torben Steffensen (bilag D2, ekstraktens side 37). Pros and cons: Dorete Bager kunne have standset fogedforretningen og i det mindste holdt et retsmøde først, men hun følte sig bundet af sit løfte til Lars Segato. Nu er det svært for retten at sluge, at mere end 7 års retssager kunne være afværget med et enkelt brev eller en At sagsøger ventede 2 år og 241 dage med at reagere Nordisk Film og Buena Vista reagerede ikke, og derfor kunne sagsøger den 15. juli 2005 købe parallelimporterede udgaver af The Jacket (Nordisk Film) og The Pacifier (Buena Vista). Der gik 2 år og 241 dage fra den dag, jeg skrev til medlemmerne, og til deres advokat sendte en rekvisition til fogedretten: Fra 12. februar 2003 til 11. oktober Niels Bo Jørgensen var orienteret 3 dage tidligere, så han havde haft kendskab til parallelimporten i 2 år og 244 dage, før han reagerede ved at gå til fogedretten med et krav om en uvarslet bevissikring. Pros and cons: Man kan overveje, hvorfor sagsøger valgte at gå til fogedretten i stedet for at svare mig. Her er problemet nok, at retten er utilbøjelig til at indse, at fogedretten misbruges som beskrevet i Clement Salung Petersens ph.d.-afhandling (bilag I6, ekstraktens side 323)

5 6. At angrebet er baseret på en anden fortolkning af loven Johan Schlüter havde understreget kravet om, at der findes en rettighedshaver, der kan og vil gribe ind over for importen, og jeg havde spurgt dem, der kunne, om de også ville, men det er ikke misligholdelse af mit løfte, jeg er anklaget for (bilag N2, ekstraktens side 48): Baggrunden for nærværende rekvisition er, at rekvirenten har konstateret, at rekvisitus via rekvisiti hjemmeside ( sælger filmværker i dvd-format importeret fra bl.a. Canada og USA til forbrugere i Danmark. Rekvisiti kan ikke lovligt sælge dvd-film importeret fra USA eller Canada uden rekvirentens tilladelse. Da ingen af rekvirentens medlemmer har givet en sådan tilladelse, er rekvisiti salg af parallelimporterede dvd-film ulovlig. Pligten til at agere er vendt på hovedet. Før skulle rettighedshaveren gribe ind med et forbud, men nu forudsættes det uden videre, at importen kræver sagsøgers tilladelse. Denne forskel er uhyre vigtig, se Sagsøgtes processkrift vedr. betydningen af ophavsretslovens fortolkning. Den omvendte pligt til at agere er gentaget i justifikationsstævningens side 7 (bilag P2, ekstraktens side 70): Til støtte for sagsøgernes påstand gøres gældende, at sagsøgers medlemmer ikke har givet tilladelse til sagsøgtes aktiviteter. Ikke alene er det sagsøger, der har skiftet opfattelse af loven, men sagsøger manipulerer groft om baggrunden for min import. Trods arbejdet med at registrere de danske udgivelser og trods løfterne om at respektere medlemmernes forbud, gengives min opfattelse på side 6 under overskriften Sagsøgtes opfattelse således: Sagsøgte har erkendt, at han importerer film til Danmark fra blandt andet USA. Sagsøgte er imidlertid af den opfattelse, at han er berettiget hertil, idet ophavsretslovens 19 med sin nugældende ordlyd er indført i dansk ret med urette. Pros and cons: I 7 år har sagsøger løjet åbenlyst (se flere eksempler i Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger ), men retten har hver gang vendt det blinde øje til. Det reelle spørgsmål er, hvor meget retten er fedtet ind i sagsøgers manipulation. Vil retten straffe de rigtige forbrydere, eller vil den forsøge at skjule forløbet og prøve at lukke munden på mig? 7. At Laserdisken ikke fremstår som et anpartsselskab I Sagsøgtes processkrift vedr. ejerforholdene og informationerne herom er der omhyggeligt redegjort for de faktiske omstændigheder. Niels Bo Jørgensen og Torben Steffensen ventede så længe med det planlagte bagholdsangreb, at jeg i mellemtiden havde købt aktiviteterne tilbage fra Laserdisken ApS. De stævnede på baggrund af anpartsselskabets brevpapir fra 2003 og ikke på baggrund af prøvekøbet. Pros and cons: Problemet er ikke alene, at sagsøger ikke magtede at udfylde en stævning efter Domstolsstyrelsens vejledninger (bilag I1 og J1, ekstraktens side 12-13), eller at de glemte at kontrollere, om anpartsselskabet stadig drev Laserdiskens butikker. Det er et større problem, at retten gennemførte fogedforretningen uden overhovedet at kontrollere, hvem der var sagens parter. Af den grund er det fristende også for rettens dommere at tørre fejlen af på mig

6 8. At jeg informerede både byretten og landsretten om fejlen En kompetent dommer ville have læst mit svarskrift til byretten af 23. januar 2006 (bilag S2, ekstraktens side 90), og jf. retsplejelovens 339 ville han have henledt min opmærksomhed på, at en formalitetsfejl af den karakter kan føre til afvisning jf. retsplejerådets betænkning nr. 1479/2006 (bilag A7, ekstraktens side 369) og analogt til dommen i U V (bilag O6, ekstraktens side 342). Men byretten reagerede overhovedet ikke, før advokat Henrik Karl Nielsen bad om at få formalitetsfejlen udskilt til særskilt behandling. I stedet for at forholde sig til sagsøgers fejl og det faktum, at jeg havde givet byretten besked om fejlen umiddelbart efter, at jeg selv var blevet opmærksom på den, valgte Helle Dietz at bebrejde mig, at jeg ikke formåede at bremse Dorete Bager (bilag J3, ekstraktens side 132), selvom hun havde afvist at høre på mig. Vestre Landsret var blevet gjort opmærksom på fejlen i min skriftlige partsforklaring (bilag C3, ekstraktens side 113), men reagerede ikke. Landsretten har ikke pligt til at vejlede mig, men den har mulighed for at stille spørgsmål, hvis noget er uklart. Vestre Landsret afviste, at det var nødvendigt med en mundtlig forhandling og nedlagde derefter forbud mod Laserdisken ApS mere end 2 år efter, at alle selskabets aktiviteter var indstillet. Det siger sig selv, at landsretten ikke læste min skriftlige partsforklaring, ligesom den heller ikke læste mine processkrifter. I reparationssagen lagde landsretten ligeledes ukorrekt til grund, at jeg ikke havde gjort opmærksom på fejlen før den 25. september 2006 (bilag D4, ekstraktens side 186). Pros and cons: Byret og landsret har begge overset, at de korrekte oplysninger om ejeren af Laserdisken fremgår af hjemmesiden og fakturaen jf. lovene herom (se Sagsøgtes processkrift vedr. ejerforholdene og informationerne herom ), og at jeg efterfølgende informerede både byretten og landsretten om sagsøgers formelle fejl. Retten står derfor overfor et problem: Skal den direkte eller indirekte indrømme at have fejlet ved at overse dette? 9. At forbudt-programmet forhindrer forbudt parallelimport Jeg har anvendt forbudt-programmet i over 10 år. Det fungerer sådan, at det gennemgår alle importerede film, og i hvert enkelt tilfælde undersøger det, om der findes en dansk udgave af samme film. Hvis det er tilfældet, undersøger det, om filmen er udgivet af et selskab, der har forbudt parallelimport. Hvis det er tilfældet, bliver den importerede film markeret som forbudt, og den sælges ikke i Laserdisken. Se IT-medarbejder Morten Dam Madsens forklaring (bilag B3, ekstraktens side 111). Virkningen er afhængig af, at de danske udgivelser registreres, og det står medarbejder David Bjerre for (bilag A3, ekstraktens side 110). Programmet afvikles efter hver opdatering af nyheder, og det afvikles automatisk hver nat. Endnu har sagsøger ikke påvist én eneste fejl overfor mig, og i hvert fald frem til den 7. januar 2011 har sagsøger heller ikke klaget til fogedretten (bilag G4, ekstraktens side 192). Laserdiskens registreringer er så omfattende, at de blev brugt af redaktør Peter Risby Hansen til magasinet Alt om DVD (bilag U3, ekstraktens side 163). Pros and cons: Hvor langt vil retten gå for at hjælpe sagsøger? Dorete Bager har lagt en ny linje med et direkte påbud om at indhente nyttesløse tilladelser (se Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om fogedforbud ). Det er nyt i forhold til fogedrettens håndtering af forbuddet mod udlejning af videoplader, hvor jeg kunne spørge sagsøger, inden jeg importerede med henblik på udlejning (bilag N6, ekstraktens side 341). En praktisk løsning kunne være, at sagsøger på en hjemmeside oplyser hvilke film, medlemmerne har danske rettigheder til

7 10. At jeg indstillede parallelimporten den 29. november 2005 Det er pudsigt, at sagsøger umiddelbart før retsmødet i reparationssagen anførte, at jeg måtte være omfattet af forbuddet mod Laserdisken ApS, fordi jeg agerede som værende omfattet af forbuddet (bilag X3, ekstraktens side 165). Sagsøger bekræftede i kæremålet, at der ikke er dokumenteret parallelimport siden den 29. november 2005 (bilag C4, ekstraktens side 184). 101 Dalmatians II er også et eksempel på forbudt-programmets effektivitet, idet filmen blev fanget af programmet efter fogedforretningen. Det senere salg skyldes ikke, at programmet svigtede, men at sagsøgers rettigheder udløb (bilag M4-N4, ekstraktens side ). Så snart Dorete Bager og Lars Segato havde forladt butikken den 29. november 2005 gik min medarbejder Mogens Vestergaard i gang med at fjerne de film, der nu var forbudt af Egmont Film A/S, Buena Vista Home Entertainment A/S, Universal Pictures Denmark A/S, Sandrew Metronome Video Danmark A/S, Nordisk Film A/S og Paramount International A/S. Det sidste selskab, Warner Bros. Entertainment ApS, var ikke medlem på det tidspunkt. Efter at have arbejdet hele natten blev han færdig, inden butikken åbnede næste dag. Hans til mig næste morgen er fremlagt som bilag G2, ekstraktens side 40. I København fjernede Kenn T. Andersen og David Bjerre de nu forbudte film og sendte dem til Aalborg, hvor alle film blev opbevaret samlet i Laserdiskens kælder (bilag S4, ekstraktens side 211), indtil jeg afleverede dem til Retten i Aalborg (bilag Z4, ekstraktens side 248). Dagen efter fogedforretningen udsendte jeg et særnummer af Laser News, Laserdiskens elektroniske nyhedsbrev, hvor jeg forklarede om forbuddet mod parallelimport. Også film, som allerede var bestilt, men ikke afhentet endnu, var omfattet (bilag H2, ekstraktens side 41). Pros and cons: Jeg vil under strafansvar forklare retten, at jeg holder det 10 år gamle løfte, og så må læseren vurdere, om dokumentationen støtter min forklaring, eller om retten vil lægge til grund, at jeg ufortrødent fortsatte parallelimporten, sådan som sagsøger påstår. Retten står overfor det dilemma, at sagsøgers krav om stadfæstelse af fogedforbuddet fra den 19. januar 2007 ikke kan imødekommes, hvis parallelimporten ophørte i 2005, uden at det kommer i konflikt med retsplejeloven. 11. At jeg blev forhindret i at returnere de allerede importerede film Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt jeg blev forhindret i at returnere de allerede importerede film, vil jeg henvise til Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film og nøjes med at gengive oversigten over den fremlagte dokumentation: Antal gange, sagsøger har begæret mine film beslaglagt: 2 Antal gange, sagsøger har nedlagt påstand om at forhindre returnering: 1 Antal gange, sagsøger selv har fastslået, at filmene er beslaglagt: 7 Antal gange, fogedretten har givet udtryk for, at filmene er beslaglagt: 2 Antal gange, jeg har anmodet retten om at få tilladelse til returnering: 6 Antal gange, retten har besvaret mine anmodninger om at tillade returnering: 0 Pros and cons: Dommere tror, at de bevarer befolkningens tillid, hvis de aldrig indrømmer en fejl. Dorete Bager fejlede, fordi hun stolede på sagsøger, og dermed blev de partners in crime. Nu nægter retten at forholde sig til beslaglæggelsen. Den besvarede ingen af de 6 anmodninger om at få tilladelse til at returnere de beslaglagte film. Retspræsident Christian Lundblad sagde til pressen, at han ville få sin dommer til at se på sagen (bilag Z4, ekstraktens side 249). Det skete ikke. Mit bud er, at retten vil gøre alt for at undgå at forholde sig til de beslaglagte film

8 12. At bevissikringen skete i min butik den 29. november 2005 Under forberedelsen af sagerne har det ikke engang været muligt at få sagsøger til at tiltræde, at bevissikringen fandt sted i min butik den 29. november Bevissikringen blev foretaget af rettens tilkaldte IT-sagkyndige Thomas Førby i samarbejde med min medarbejder Morten Dam Madsen, men Retten i Aalborg vil hverken udlevere Thomas Førbys rapport eller oplyse, hvordan jeg kommer i kontakt med ham, så jeg kan indkalde ham som vidne. Sagsøger ser helst, at byretten - ligesom Helle Dietz i sagen mod Laserdisken ApS - ser bort fra, hvordan de er kommet i besiddelse af mine regnskaber. Sagsøger omtalte ganske vist selv den 29. november 2005 som bevissikringstidspunktet i processkriftet den 1. juli 2009 (bilag F4, ekstraktens side 191), og det fremgår af rekvisitionen af 5. oktober 2006, at bevis for krænkelserne allerede er i fogedrettens besiddelse (bilag T3, ekstraktens side 161). Pros and cons: Hovedproblemet i sagerne er, at Dorete Bager - grundet de omstændigheder, jeg har redegjort for - gennemførte en bevissikring uden en retskendelse mod mig. I stedet for at skose sagsøger for at have sjusket og returneret regnskaberne til mig som en konsekvens af fejlen, har Dorete Bager, Retten i Aalborg og Vestre Landsret alle sammen hjulpet sagsøger. Retten er tilsyneladende motiveret til at se bort fra dette faktum. 13. At nærværende sager er justifikationssager Indtil nærværende sager vidste alle jurister, at den summariske bevisførelse for fogedretten ikke er det samme som en rigtig retssag. Derfor skulle fogedrettens afgørelser efterprøves i en justifikationssag. Nærværende sager er også tidligere kaldt justifikationsagerne af sagsøger, der den 11. marts 2008 anførte for Retten i Aalborg, at der i denne sag er tale om almindelig anvendelse af reglerne om bevissikring og hvor retten under denne sag efter retsplejelovens 653c skal tage stilling til, om bevissikring er lovlig (bilag E4, ekstraktens side 189). Siden har sagsøger frafaldet påstanden om, at bevissikringen er lovlig, og sagsøger har nedlagt påstand om afvisning overfor min påstand om, at bevissikringen er ulovlig. Sagsøgers synspunkt er nu, at fogedrettens afgørelser er retskraftige og ikke står til at ændre. Pros and cons: I en ideel verden ville sagsøgers kovending om justifikationssagerne blot blive mødt med hovedrysten, men indtil nu har der ikke været grænser for, hvad sagsøger er sluppet afsted med. Spørgsmålet er, om en domsforhandling på 3-4 dage og kollegial behandling med 3 dommere betyder, at sagerne omsider får en reel behandling som justifikationssager? Med venlig hilsen Hans Kristian Pedersen

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene. Mine problemer med domstolene. Aalborg, 22. marts 2013 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. konflikten med domstolene Retten i Aalborg, sag

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger. Løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger. Løgne, kovendinger og manipulerende sagsfremstillinger Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. sagsøgers skiftende holdninger Retten i Aalborg,

Læs mere

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring)

ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) J. nr. HKN-635365 ENDELIGT SVARSKRIFT (Sagen om bevissikring) i BS nr. 50/2007 Retten i Aalborg Foreningen af Danske Videogramdistributører som mandar for Egmont Film A/S Halmtorvej 29, 2. sal 1700 København

Læs mere

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635037 SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT (Delforhandling om rette sagsøgte)

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes påstandsdokument. Over for sagsøgernes påstand 1: Over for sagsøgernes påstand 2: Over for sagsøgernes påstand 3:

LASERDISKEN. Sagsøgtes påstandsdokument. Over for sagsøgernes påstand 1: Over for sagsøgernes påstand 2: Over for sagsøgernes påstand 3: Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Sagsøgtes påstandsdokument Aalborg, 22. april 2013 Retten i Aalborg, i sagerne BS 7-50/2007 og BS 7-235/2007

Læs mere

SUPPLERENDE KÆRESKRIFT

SUPPLERENDE KÆRESKRIFT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635188 SUPPLERENDE KÆRESKRIFT I VL B-0212-07 Laserdisken v/hans Kristian

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Ankestævning Som direktør for og på vegne af Laserdisken

Læs mere

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film. Hvem forhindrede filmene i at blive returneret?

LASERDISKEN. Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film. Hvem forhindrede filmene i at blive returneret? Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 22. marts 2013 Sagsøgtes processkrift vedr. påstanden om erstatning for beslaglagte film Retten

Læs mere

Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten

Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Aalborg, 23. august 2013 Appellantens processkrift vedr. hjemvisning til byretten Vestre Landsret,

Læs mere

Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005

Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Sagsøgtes partsforklaring om forløbet den 29. november 2005 Aalborg, 22. april 2013 Retten i Aalborg,

Læs mere

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635037 SAGSØGTES PÅSTANDSDOKUMENT i BS nr. 76-5-2181/2005 Retten i

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Svarskrift I 5. afdelings sag nr. BS 5-2181/2005 ved

Læs mere

Følgende bilag vedlægges stævningen

Følgende bilag vedlægges stævningen Følgende bilag vedlægges stævningen Laserdiskens baggrund og eksistensgrundlag 1. 1 Aalborg Stiftstidende: Søskende fra Aalborg laver Dracula-film, 15/8-1980 FDVs øvrige forsøg på at begrænse konkurrencen

Læs mere

Oversigt over de fremsatte påstande

Oversigt over de fremsatte påstande Hans Kristian Pedersen mod Domstolsstyrelsen Oversigt over de fremsatte påstande Afsnit 1: Sag 1 - fortolkningen af ophavsretslovens 19, stk. 1 1. Om den rette fortolkning af ophavsretslovens 19, stk.

Læs mere

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007:

RETTEN I AALBORG. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 15. juli 2013 i. sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 15. juli 2013 i sag nr. BS 7-50/2007 og sag nr. BS 7-235/2007: Foreningen af Danske Videogramdistributører Halmtorvet 29, 2. 1700 København V Som mandatar

Læs mere

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Peter Schønning Advokat (L) Sagsnr. 114 1 11. april 2013 SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT Retten i Aalborg sagsnr. BS 7 50/2007 og 7 235/2007 Foreningen af Danske Videogramdistributører c/o advokat Johan Schlüter

Læs mere

LASERDISKEN. Stævning. Indledende sagsfremstilling. Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. indstævner herved

LASERDISKEN. Stævning. Indledende sagsfremstilling. Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg. indstævner herved Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg indstævner herved Domstolsstyrelsen

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Supplerende processkrift I sag FS 40-5917/2005 for Vestre

Læs mere

Domstolene under hypnose

Domstolene under hypnose Hans Kristian Pedersen Domstolene under hypnose Skal jeg have tilladelse eller respektere et forbud? Et forkert svar på det lille spørgsmål kan koste Laserdisken livet - og danske forbrugere milliarder.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. maj 2010 Sag 153/2009 (1. afdeling) Telenor (tidligere DMT2 A/S og Sonofon A/S) (advokat Per Håkon Schmidt) mod 1) IFPI Danmark som mandatar for Aller International

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS SE-nr LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Laserdisken ApS Prinsensgade 38

Læs mere

S V A R S K R I F T. i FS nr. 5242/2006 Foreningen af danske Videogramdistributører Højbro Plads 10 1200 København K

S V A R S K R I F T. i FS nr. 5242/2006 Foreningen af danske Videogramdistributører Højbro Plads 10 1200 København K Nils-Erik Norsker H Claus Becher H Mads Marstrand-Jørgensen H Peter Tauby Sørensen H Anders Aagaard L Henrik Karl Nielsen H J. nr. HKN-635188 S V A R S K R I F T i FS nr. 5242/2006 Foreningen af danske

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Scanbox Entertainment A/S Vermundsgade 40 A, 4. sal 2100 København Ø Egmont Film A/S Halmtorvet 29, 2. Sal 1700 København V Nordisk Film Video A/S Skelbækgade 1 1717 København V Buena Vista Home Entertainment

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk. Stævning

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk. Stævning LASERDISKEN Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Stævning Hans Kristian Pedersen Prinsensgade 29, 1 th 9000 Aalborg indstævner herved Kulturministeriet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

Nye regler om arrest og forbud mv. Lars Lindencrone Petersen, videnpartner

Nye regler om arrest og forbud mv. Lars Lindencrone Petersen, videnpartner Nye regler om arrest og forbud mv. Lars Lindencrone Petersen, videnpartner Behovet for nye regler Hvilke rettigheder kan håndhæves Handlepligter ud over accessoriske Offentlige myndigheder Opsættende virkning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i

Mere subsidiært Det forbydes rekvisitus, Teva Denmark A/S, i Danmark at udbyde, bringe i Retten i Lyngby KENDELSE Afsagt den 10. juni 2010 i sag nr. FS 250-4567/2010: H. Lundbeck A/S mod Teva Denmark A/S Parallelvej 10 2800 Kgs. Lyngby Denne forbudssag, der er indbragt for fogedretten den

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede].

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. København, den 5. juli 2016 Sagsnr. 2015-3079/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A], der repræsenterede en part

Læs mere

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99

LASERDISKEN ApS Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Reg. nr. ApS-256.469 - SE-nr. 21 73 05 99 Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: mail@laserdisken.dk Uddybende kæreskrift Kære af FS 40-5917/2005 (Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk

LASERDISKEN. Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Retsudvalget REU alm. del - Bilag 481 Offentligt LASERDISKEN Prinsensgade 38, 9000 Aalborg - Telefon 98 13 22 22 - Telefax 98 11 49 59 - e-mail: hk@laserdisken.dk Til Folketingets Retsudvalg Folketinget

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Klage over 5 advokater -

Klage over 5 advokater - Klage over 5 advokater - Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann Fürst 1 Klage over 5 advokater - Vedr. Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann

Læs mere

Sagsøgtes processkrift

Sagsøgtes processkrift Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 28. januar 2010 J.nr.: 71-5009 KLH/ak Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradvokaten.dk www.kammeradvokaten.dk Sagsøgtes processkrift vedrørende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, efter at klager ikke accepterede et købstilbud, har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, efter at klager ikke accepterede et købstilbud, har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Anne Marie Nymark Jensen Ansgarsvej 2 9600 Aars Nævnet har modtaget klagen den 7. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere