Danske Kloakmestre. September Side Danske Kloakmestre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Kloakmestre. September Side 2007. Danske Kloakmestre"

Transkript

1 Danske Kloakmestre. September 2007 Danske Kloakmestre. September Side 2007 Danske Kloakmestre

2 Side Danske Kloakmestre. September 2007 Formanden har ordet Velkommen til det nye faktuelt Det er med stolthed, at jeg kan byde dette nye blad velkommen og med dette også vores nye hjemmeside, som går i luften den 25. september. Både blad og hjemmeside er fremstillet i samarbejde med Degn Grafik. Med den nye hjemmeside vil vi blive meget nemmere at finde på nettet. Vi får en tidssvarende side, og vi kan hele tiden følge med i, om bliver set og af hvor mange. Vi kan selv redigere hjemmesiden. Vi vil offentliggøre referaterne fra bestyrelsesmøderne på siden, der bliver mulighed for, at medlemmer kan få lavet en info-side, som vil komme frem ved søgning af kloakmestre. Og meget mere. Blad og hjemmesider er et produkt, der blev søsat på vores sidste generalforsamling, hvor jeg, som formand for Danske Kloakmestre råbte om hjælp til bestyrelsesarbejdet. Mit opråb blev hørt. Vi fik nye folk på banen. Verner H. Kristiansen, Jesper Brokholm, Keld Hornshøj Olsson og Allan Skovgaard Jessen - alle nyvalgte. Jens Peter Kusk avancerede fra suppleant til bestyrelsesmedlem (suppleanterne deltager på alle bestyrelsesmøder). Fire nye hoveder som har bidraget stærkt til at sætte nye ting i gang. Specielt Verner er en meget driftig ildsjæl, som har en masse gode ideer. Det er ikke kun ideerne han har, han har også energien til at få sat dem til afprøvning i bestyrelsen og efterfølgende få sat gang i sagerne. Verner er valgt som næstformand, og det er mit håb, at han bliver min afløser i Verner bliver bakket godt op af de øvrige nye såvel som gamle bestyrelsesmedlemmer. Foruden blad og hjemmeside, har vi gang i mange andre ting: Vi forsøger at få et sammenarbejde med Grobund ApS (konsulentfirma), Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og Mariager Fjord Kommunen op at stå. Et spændende projekt som vi søger EU-midler til medfinansiering af. Et projekt som I vil få meget mere at vide om senere et udvalg er i gang med at starte nogle ERFA-grupper op. Der har ikke på nuværende tidspunkt været den store opbakning fra medlemmerne til disse grupper, men udvalget, der tager sig af disse grupper, arbejder ihærdigt for at tiltrække yderligere interesse for grupperne De meget lærerige og populære seminarer, som vi har holdt de sidste 2 år i samarbejde med Johs. Pedersen, Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S, forsætter selvfølgelig under Tommys ledelse Vores medlemmer, der læser dette blad, opfordres til at komme med kommentarer, ideer til kommende aktiviteter herunder også kurser eller medlemsudflugter og lignende. Vi i bestyrelsen vil gerne tage pulsen på medlemmerne, så vi kan få en god dialog og nye input til vores nye fagblad. Leif Hansen Formand Redaktion Leif Hansen formand Verner H. Kristiansen næstformand Tommy Borlund Olsen Oplag 600 stk. Udgiver Danske Kloakmestre Nørre Voldgade 106 Postboks København K Tlf.: Fax: Produktion og sats Degn Grafik Skårupvej 28. Ravnkilde 9610 Nørager Tlf.: Fax: Hjemmesiden har skiftet navn til Har du døgnvagtservice og ønsker at stå på listen på foreningens hjemmeside, kan du kontakte sekretariatet. Marianne Bentsen, Sekretær

3 Danske Kloakmestre. September 2007 Side Byggesjusk Nyhedsmedierne bringer uge efter uge, friske eksempler på skandaleramt byggeri, håndværkersjusk og ulykkelige private bygherrer, der rammes på økonomien og familielivet gennem byggesjusk. Reglerne - der beskytter såvel håndærker som bygherre på en etisk og juridisk forsvarlig måde - eksisterer. Men en juridisk gennemgang af såvel udbudsmateriale, tilbud som slutafregning fra entreprenører og håndværkere viser, at kun et forsvindende lille antal aktører har kendskab til byggeriets regelsæt - eller søger forsætligt at undlade at benytte sig heraf. Vi har aftalefrihed i Danmark - men er en indgået aftale om byggeri mangelfuld - er parterne overladt til junglelovens grundregler: "Den stærkeste overlever" - omend parterne i begrænset omfang er støttet af købeog aftaleloven. I 1992 udfærdigede Boligministeriet et regelsæt med betegnelsen "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed - forkortet: AB92. Reglerne kan kun anvendes af parterne, såfremt de har vedtaget anvendelsen heraf. Reglerne er let forståelige - og er en god inspirator og drejebog for en aftale mellem partnerne. Når parternes aftale er inspireret af AB 92, er der skabt solidt regelbundet grundlag for, at bygherren får det han har bestilt, og at håndværkeren får sin betaling, når aftalens betingelser, er opfyldt. Opstår der en tvist under eller efter byggeriets afslutning på grund af mangler, forsinkelse m.v. åbner AB92 mulighed for en hurtig, saglig og smidig løsning ved anvendelse af en vold giftsmand. Hovedansvaret for, at kun et forsvindende lille antal aftaler er baseret på AB92, ligger hos håndværkerne, entreprenørerne og projektmagerne. Skal tilliden til aktørerne på byggemarkedet, retableres, må aftalegrundlaget være i orden. Er ordentlig og anstændighed aftale sikrer bådeen god og håndværksmæssig kvalitet ved det leverede arbejde og et bedre omdømme for markedets aktører. Advokat Eli Heckscher Juridisk- Økonomisk Rådgivnings Center Indsat af formanden Gengivet fra Erhvervsnyt Egedal kommune Jeg har de sidste par år fået mange henvendelser, både fra medlemmer og fra medlemmers kunder, som ikke kan forstå, at den anden part ikke overholder de mundtlige aftale, de havde. Lav da for pokker en aftaleseddel, hvor aftaler er nedskrevet eller endnu bedre en aftale på AB 92-betingelser, så er I ude over mange problemer.

4 Side Danske Kloakmestre. September 2007 Rørcenterturen 2007 Vi var i Tåstrup den 13. juni til Rørcenterdagene på Teknologisk Institut. Vi (de) startede i Thisted ved tiden. Turen gik over Aalborg og så ellers ned ad motorvejen. I Randers fik vi rundstykker m.v. om bord. Vi hyggede os og snakkede lidt arbejdsoplevelser. Egentlig burde vi engang imellem tage en sådan bustur, vi kan kun sidde i sædet, vi kan ikke bare smutte videre, fordi vi har alt for travlt. Vi landede i Tåstrup til tiden kl formand Leif bød velkommen til alle - de blå mænd og Iben. Uponor A/S havde jo sørget for, at vi var ens påklædt og så lige spenderet 8.000,- kr. til diverse omkostninger til turen, og det kan vi jo ikke takke for meget for, så TAK UPONOR. Et velfortjent måltid god mad hos Danpope Vi var klar til åbningstalen af Miljøministeren, men ak hun kom ikke, så der var ingen åbningstale! Synd for dem, der var stået op midt nat for at komme over til en aflysning. Nå, men så måtte vi jo rundt og se på sagerne. Og der var godt nok mange kloakting. Vi har aldrig selv før været til en udstilling, hvor alle standene var interessante - 72 udstillere med alt inden for kloak. Det var også muligt at få stillet tørsten flere steder. Ind i samlet flok Som afslutning på dagen ville DANPIPE A/S være værter ved et godt måltid mad, inden vi skulle hjemad igen, også her TAK DANPIPE. Så kom turen hjem, og den var lidt tam, selv Kusk var træt, men alt i alt en god dag sammen med kollegaer og medlemmer. Jesper og Verner Rørcenterdagensbustursudvalg Uponors stand med kran

5 Danske Kloakmestre. September 2007 Side Her er plads til din annonce 1/1 sides annonce (Bredde: 146 mm x Højde 206 mm) For yderligere information kontakt: Verner H. Kristiansen -

6 Side Danske Kloakmestre. September 2007 Ændring af virksomhedsform Vi er blevet opmærksomme på, at der kan opstå nogle problemer med autorisationen, når man ændrer selskabsform. Det er jo sådan, at man ikke kan være teknisk ansvarlig i to virksomheder på samme tid, med mindre den ene drives som bibeskæftigelse og uden ansatte. Hvis du ønsker at ændre virksomhedsform fra f.eks. personlig ejet virksomhed til et anpartsselskab, skal du begynde med at få dit kvalitetssikringssystem for anpartsselskabet godkendt hos din kontrolinstans, inden du kan søge om at få udstedt en ny autorisation af Sikkerhedsstyrelsen. Alternativt opretter du dit anpartsselskab, hvor medarbejderne bliver ansat og derefter søger om godkendelse af sit kvalitetssikringssystem hos din kontrolinstans. Ejer, som sideløbende er teknisk ansvarlig i enkeltmandsvirksomheden, kan så fortsætte med personligt at udføre kloakarbejde i denne virksomhed som bibeskæftigelse, indtil autorisationen foreligger i anpartsselskabet, hvorefter den personligt ejede virksomhed kan ophøre. Tommy Borlund Olsen Bestyrelsesmedlem For at undgå en periode uden autorisation kan det anbefales at gå i gang med denne proces så betids, at du kan få autorisationen udstedt til anpartsselskabet på samme tid, som du ophører med at drive den personligt ejede virksomhed. Vi anbefaler derfor at gå i gang med omtalte procedure mindst to måneder før den ønskede virksomhedsændring, for at være sikker på at have autorisationen klar i det nye selskab på samme tid som anpartsselskabets drift skal begynde. Seminarer november 2007 Som tidligere annonceret, holder vi 7 seminarer i løbet af november måned. Seminarerne er udviklet af bestyrelsesmedlem Tommy Borlund Olsen i samarbejde med Johs. Pedersen, Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S. Det er gratis for medlemmer af foreningen at deltage. Du er velkommen til at tage en kollega med - prisen er 850,00 kr. ekskl. moms pr. kollega. Efter hvert seminar holdes et medlemsmøde. Hele arrangementet sluttes af med en middag. Benyt vedlagte tilmeldingsblanket. Du vil efter tilmeldingsfristen få en bekræftelse på din deltagelse. Marianne Bentsen Sekretær

7 Danske Kloakmestre. September 2007 Side Medlemsundersøgelse Vurdering af det private kloaknet Som led i Danske Kloakmestres fremtidige arbejde er det vigtigt for bestyrelsen, at vi får nogle tilkendegivelser fra medlemmerne om, hvordan det står til rundt omkring i landet. Derfor vil vi meget gerne bede dig bruge 2 minutter til at svare på vedlagte spørgsmål og returnere skemaet til os på fax nr Dit svar i undersøgelsen behandles anonymt. Blandt de indsendte svar trækker vi lod om 6 x 3 flasker god rødvin (så husk navn og adresse). Verner H. Kristiansen Næstformand Her er plads til din annonce 1/2 sides annonce (Bredde: 146 mm x Højde 101 mm) For yderligere information kontakt: Verner H. Kristiansen -

8 Side Danske Kloakmestre. September 2007 Samhandelsaftaler/samarbejdsaftaler Foreningen har en samhandelsaftale med Brdr. A & O Johansen A/S. Når du køber materialer hos Brdr. A & O Johansen A/S, får du en rabat. Du kan kontakte dem bl.a. følgende steder og se yderligere oplysninger på Albertslund tlf Aabenraa tlf Aalborg tlf Aarhus C tlf Nyborg tlf Nykøbing F tlf Foreningen har en samhandelsaftale med Aktieselskabet 4a. Når du køber materialer hos Aktieselskabet 4a, får du en rabat. Du kan kontakte dem følgende steder og se yderligere oplysninger på Brøndby tlf Esbjerg tlf Kolding tlf Odense tlf Foreningen har en samarbejdsaftale med Per Aarsleff A/S, Rørteknik. Når du anviser arbejde vedrørende opgravningsfri ledningsrenovering, får du en rabat. Du kan kontakte dem følgende steder og se yderligere oplysninger på Hvidovre tlf Åbyhøj tlf Når du kontakter ovennævnte firmaer, skal du selv oplyse om dit medlemskab af Danske Kloakmestre og aftale nærmere med hensyn til rabatten. Marianne Bentsen Sekretær

9 Danske Kloakmestre. September 2007 Side Kursus i APV/KS-SYSTEM Kursus i udarbejdelse af kombineret APV/KSsystem for mindre kloakmestervirksomheder. Lav dit eget system på kurset - og få resultatet med hjem Målgruppe Kurset henvender sig til mindre virksomheder, som endnu ikke har udarbejdet virksomhedens APV og dermed ikke har forberedt sig på Arbejdstilsynets kommende screeningsbesøg. Målet/udbytte Målet med kurset er, at deltagerne bekendtgøres med kravene til APV og udarbejder et kombineret APV/KS-system, som kan danne grundlag for virksomhedens eget Arbejdsmiljøarbejde. Kursusindhold På kurset gennemgås følgende emner: Lovgivningen bag kravet om indførelse af APV i alle virksomheder med ansatte Faser i Arbejds-Plads-Vurdering Krav til minimumsindholdet i virksomhedens APV Arbejdstilsynets screeningsbesøg Standard arbejdsinstrukser Udarbejdelse af eget APV/KS-system Varighed og deltagerantal 5 timer med plads til deltagere. Medbring Bærbar PC med CD-rom drev og Office-pakken installeret Word og Excel skal kunne anvendes Husk kabel til lysnet og evt. mus Virksomhedens eksisterende KS-håndbog med tilhørende blanketter Udleveres på kurset CD-rom med eksempel på et kombineret APV/KS-system med tilhørende blanketter. Kursusleder Johs. Pedersen, Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S Tommy Borlund Olsen Bestyrelsesmedlem ERFA-grupper Vi har tidligere på året spurgt vores medlemmer, om de er interesseret i at deltage i en ERFA-gruppe. Vi holder et opstartsmøde onsdag den 24. oktober 2007, på Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S, hvor vi i samarbejde med Grobund ApS vil kaste en masse bolde i luften og lave en fornuftig opdeling til de forskellige grupper afhængig af de fremmødte/tilmeldte. Arrangementet afsluttes med en middag (vi kan jo ikke køre hjem på tom mave). Skulle der være flere, som har fået lyst til at deltage, bedes de kontakte Jesper Jesper Brokholm og Jens Peter Kusk Udvalget for ERFA-grupper

10 Side 10 Danske Kloakmestre. September 2007 LER - Ledningsejerregister En hjælpende hånd til LER For snart 2 år siden gik Erhvervs- og Byggestyrelsen i luften med Ledningsejerregistret (LER). Formålet var klart - antallet af graveskader i Danmark skulle nedbringes markant. Det er lykkedes og antallet af graveskader, som skyldes manglende kendskab til ledningernes beliggenhed er reduceret med 75 % siden registret blev etableret. Dog halter det stadig med, at få især de mindre graveaktører til at benytte LER - nogle af dem måske fordi de ikke har tid eller ressourcer til at sætte sig ind i, hvordan man bruger LER. Men for dem og andre som har brug for en hjælpende hånd, er der muligt at henvende sig til en af de professionelle tjenesteydere tilknyttet LER. En tjenesteyder i LER-sammenhæng er en virksomhed, der mod betaling indberetter interesseområder eller graveforespørgsler i LER på vegne af en ledningsejer eller en graveaktør, forklarer Felix Dalker Projektleder for LER, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Der kan være forskellige årsager til at virksomheder vælger at benytte en professionel tjenesteyder. Nogle virksomheder benytter fx ikke Internettet og har derfor helt praktiske årsager til at lade en tjenesteyder udføre indberetninger eller graveforespørgsler i LER. Andre entreprenører ser måske brugen af tjenesteydere som en mulighed for at outsource en del af virksomhedens arbejde. Og for andre kan det ikke betale sig at bruge ressourcer på at sætte sig ind i LER, fordi det er så sjældent, at man skal bruge registret. Lovpligtigt at bruge LER Populært sagt er LER en avanceret telefonbog over ledningsejere i Danmark. Her finder man oplysninger om personer og virksomheder som ejer ledninger i den danske undergrund og om placering af ledningerne. Det er lovpligtigt at bruge LER, når man skal grave med et erhvervsmæssigt formål. Via Internettet og ved at logge sig på med en digital signatur, skal man slå op i LER for at indhente oplysninger om ledningernes ejer og placering i det område, hvor man skal grave. Tilsvarende skal ejere af ledninger indberette de områder, hvor de har ledninger til LER. Alle graveaktører er ifølge loven forpligtede til at bruge LER inden skovlen stikkes i jorden. Og med muligheden for at benytte en tjenesteyder er det efterhånden svært at finde på en god undskyldning for, hvorfor man ikke gør det, siger Felix Dalker fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Hvordan benyttes en tjenesteyder? Den enkelte virksomhed, som er forpligtet til at benytte LER, skal, uanset om den benytter en tjenesteyder, være registret som bruger i LER. Når dette er gjort, kan virksomheden tilknytte en tjenesteyder til systemet, som så kan foretage indberetninger eller graveforespørgsler på vegne af virksomheden. Kontaktoplysninger til tjenesteydere kan findes på For nogle virksomheder er det åbenlyst, at der er fordele ved at benytte sig af en tjenesteyder. Det kunne eksempelvis være et mindre vandværk, som sjældent har behov for at indberette i LER, og hvor ressourceforbruget ved at skulle sætte sig ind i LER slet ikke står mål med de fordele, der er ved at bruge en tjenesteyder, som i forvejen har stor erfaring med at bruge systemet, siger Projektleder for LER, Felix Dalker, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bjørn Haugaard Bach Erhvervs- og Byggestyrelsen

11 Danske Kloakmestre. September 2007 Side 11 Ændringer i medlemskredsen siden sidst Velkommen til Jan Kristoffersen Kildebogaard Entreprenørservice Kasper Aabo Aabo Entreprise, v/kasper Aabo Niels Kristian Rasmussen Gyrrelyst Kloak ApS Rasmus Krogh Lejre Hus og Have Entreprise Hans Hansen JPT Entreprise, v/jimmi H. Petersen Brian Raun Murermester Raun ApS Kenneth Johansen og Jacob Gorm Lorenzen J. Jensen Anlæg A/S Farvel til Flemming D. Christensen Dybro s Entreprise Aut. Kloakmester Karl Henrik Pedersen Gjøl Kloak & Belægning Torben Flemming Hampen T.F. Hampen Bjarne Marcussen Kloakmester Bjarne Marcussen Walther Michael Nielsen Kloakmester Walther M. Nielsen Kenneth Sand Murerfirmaet Svend Sand ApS Morten Ingemann Sørensen Vejbred Nis Refner NR Byg ApS Tim Hollænder Gravemaskinsen ApS Poul Lyng Madsen JPT Entreprise, v/jimmi H. Petersen Thyge Sylvest Kloakmester Thyge Sylvest Jan Martin Viuff Per Aarsleff A/S Jan Frølil Kloakmester Jan Frølil Antal medlemmer medio september teknisk ansvarlige Har I hørt Verden er styret af mænd! Og mænd er styret af kvinder. Skal man have arbejde gjort, så ty til de travle folk, thi de andre har ikke tid. Her er plads til din annonce Her er plads til din annonce 1/4 sides annonce (Bredde: 70 mm x Højde 101 mm) 1/4 sides annonce (Bredde: 70 mm x Højde 101 mm) For yderligere information kontakt: Verner H. Kristiansen - For yderligere information kontakt: Verner H. Kristiansen -

12 Side Bestyrelsen 12 Danske Kloakmestre. September ) Leif Hansen, formand Kloakmesteren Birkevej 63, 3660 Stenløse Mobil ) Iben Dalgas Andersen Aut. Kloakmester Erik Jørgensen Kraftværksvej 20, 7000 Fredericia Tlf / ) Jesper Brokholm Jesper s Bygge- og Maskinstation v/jesper Brokholm Hesselbækvej 19, 8850 Bjerringbro Tlf / E-amil: 4) Verner H. Kristiansen Murer- og Kloakfirmaet Verner H. Kristiansen ApS Søvangen 25B Snæbum 9500 Hobro Tlf: / ) Jens Peter Kusk Kusk Kloak & Anlægsservice Nørregade 66, 7700 Thisted Tlf / nu 6) Jørgen Lyngholm DBE-Lyngholm ApS Nymarksvej 27, 2650 Hvidovre Tlf / ) Tommy Borlund Olsen T.B.O. Entreprenør Aut.Kloakmester Ringstedvej 52, 4180 Sorø Tlf / ) Allan Skovgaard Jessen, suppleant Skovgaard-Entreprenøren, v/allen Jessen Rye Byvej 12, Rye, 4281 Gørlev Tlf / ) Keld Hornshøj Olsson, suppleant rør-smeden, v/keld Olsson Brordrupvej 37, 4621 Gadstrup Tlf / Verner H. Kristensen Jens Peter Kusk 3 Leif Hansen Jørgen Lyngholm Jesper Brokholm Allan Skovgaard Jessen Iben Dalgas Andersen Keld Hornshøj Olsson Tommy Borlund Olsen

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - -

Nøgletal. nu også i det almene byggeri - - Nøgletal nu også i det almene byggeri Fra 1. marts 2007 vil der blive stillet krav om nøgletal til de virksomheder, som vil byde på almennyttigt byggeri nøjagtig som de i dag skal fremlægge nøgletal i

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

4 August 2011. Kursus - mange tab kan undgås ved rettidig omhu. Portræt af Grafikeriet - medlem af De Grafiske

4 August 2011. Kursus - mange tab kan undgås ved rettidig omhu. Portræt af Grafikeriet - medlem af De Grafiske 4 August 2011 Kursus - mange tab kan undgås ved rettidig omhu Portræt af Grafikeriet - medlem af De Grafiske grafisk fremtid 88. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 1904-1454 Redaktion

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere