Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Hjemkundskab klassetrin. hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Hjemkundskab. 7. 10. klassetrin. hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet"

Transkript

1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Hjemkundskab klassetrin hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

2 Læseplan for faget hjemkundskab Formålsbeskrivelse side 2 Centrale kundskaber og færdigheder side 2 Læseplan side 3 Hjemkundskab som valgfag side 5 Vejledning side 6 Cirkelmodellen side 7 Evaluering side 8 Undervisningseksempel valgfag side 9 Undervisningseksempel obligatorisk undervisning side 11 2

3 Formål for faget hjemkundskab Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar for det, der sker i hjemmet samt at de opnår indsigt i de vilkår og værdier dette har i samspil med kultur, natur og samfund. Det skal tilstræbes, at eleverne gennem praktiske og skabende opgaver får mulighed for sansemæssige og æstetiske oplevelser, så de i fællesskab med andre får lyst til og bliver i stand til at tage kritisk stilling og handle i hjem og samfund. Gennem undervisningen fremmes elevernes forståelse af egen og andres kultur samt den betydning, anvendelsen af ressourcer har for miljø, sundhed og livskvalitet. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne oplever et fællesskab og samarbejde som bygger på ligeværd og tolerance. Centrale kundskabs- og færdighedsområder I hjemkundskab arbejdes der med nogle grundlæggende forudsætninger for det daglige liv, som er af betydning for det enkelte menneske, det nære fællesskab og samfundet. De væsentligste områder er hjemmet og det, der vedrører kost og husholdning. For at opfylde fagets formål bør det tilstræbes at følgende perspektiver anlægges: Betydning for sundhed og livskvalitet Betydning for ressourcer og miljø Betydning for æstetik og skabende virksomhed Sammenhæng mellem teknologiske og samfundsmæssige vilkår Sammenhæng med sociale, kulturelle og historiske aspekter Etiske spørgsmål og overvejelser Handlemuligheder i skole, hjem og samfund. Eleverne skal arbejde med følgende områder gennem praktiske-teoretiske læreprocesser, hvor redskaber, levnedsmidler, teknikker og metoder indtager en central plads: Madlavning Måltider Kost Levnedsmidler Hygiejne Forbrug. 3

4 Læseplan Eleverne skal i hjemkundskab arbejde praktisk og konkret med levnedsmidler, materialer og redskaber samt med sammenhængen mellem praksis og teori. Samtidig lægger faget op til, at eleverne udfolder sig eksperimenterende og skabende, til at de oplever med alle sanser samt til stillingtagen og handling. Faget indeholder seks kerneområder og syv perspektiver. Det er kombinationen af disse, der giver undervisningen sammenhæng og mening. Alle områder og perspektiver vil ikke kunne tilgodeses i lige høj grad ved de enkelte emner, temaer eller problemstillinger, der arbejdes med i undervisningen. Områderne og perspektiverne kan vægtes forskelligt, men skal alle tilgodeses i det samlede undervisningsforløb. PERSPEKTIVER Sundhed og livskvalitet: Ressourcer og miljø: Æstetisk og skabende virksomhed: Teknologiske og samfundsmæssige vilkår: Sociale, kulturelle og historiske aspekter: Etiske spørgsmål og overvejelser: Handlemuligheder i skole, hjem og samfund: Der sættes fokus på velvære, fysisk og psykisk sundhed, livsglæde, fællesskab og samarbejde. Der lægges op til, at arbejdet udføres miljøog ressourcebevidst. Arbejdet i forbindelse med madlavningen, måltider, smag og nydelse fokuserer på det kropslige, sanselige og det følelsesmæssige samt på fantasi og kreativitet. I dette perspektiv ser vi industrifremstillet mad som et resultat af samspillet mellem samfundsudviklingen og hverdagslivets organisering. Giver mulighed for at arbejde med identitet og traditioner samt hjemmets opgaver før og nu. Giver mulighed for at diskutere værdier, f.eks. i forbindelse med priotering, ansvar, omsorg og ligeværd. Elevernes egne og fælles muligheder for at påvirke livsstil og levevilkår skal tilgodeses i undervisningen. 4

5 KERNEOMRÅDER Madlavning: Der arbejdes med: Måltider: Der arbejdes med: Kost: Der arbejdes med: Levnedsmidler: Der arbejdes med: Forskellige metoder og teknikker for tilberedning af mad Planlægning af indkøb og samarbejdsformer Valg af opskrifter og redskaber Arbejdsstillinger og risikomomenter i forbindelse med arbejdet i køkkenet Tekniske hjælpemidler i det omfang, de er til rådighed. Måltidsmønstre i egen og andre kulturer Måltider til forskellige lejligheder Tilberedning, anretning og servering Sansemæssige oplevelser i forbindelse med måltidet. Ernæringens betydning og konsekvens for sundheden Kostvaner Planlægning af kosten ud fra kostråd og kostanbefalinger. Råvarernes oprindelse, produktion, forarbejdning og kvalitet Hvad der sker med levnedsmidlerne, når de tilberedes? Lovgivning inden for levnedsmiddelområdet. Hygiejne: Der arbejdes med: Forbrug: Der arbejdes med: Opbevaring, konservering Mikroorganismernes betydning, vækstbetingelser og spredning Renlighed i forbindelse med arbejdet i køkkenet. Forbrugerlovgivning-indflydelse, rettigheder og pligter som forbruger Kvalitetsvurdering i forhold til indkøb og pris Indkøb i forbindelse med praktiske opgaver i faget. 5

6 Informationsteknologi Brug af informationsteknologi indgår som redskab især i tilknytning til det eksperimenterende og undersøgende arbejde. Eleverne kan arbejde med f.eks. at søge, behandle, beregne, analysere og vurdere informationer om kostsammensætning, husholdningsøkonomi, miljø og forbrug. Hjemkundskab som valgfag Valgfagsundervisningen skal bygge på det obligatoriske forløb. Tilrettelæggelsen skal være emne og problemorienteret, med mulighed for større projektopgaver og tværfagligt samarbejde. Indholdet omfatter kerneområderne og de syv perspektiver. Der lægges øget vægt på elevernes selvstændige planlægning, udførelse og vurdering af proces og produkt samt på den dybtgående behandling af områder og perspektiver, som sættes i forhold til hinanden på stadig mere komplekse måder. I arbejdet indgår en begrundelse for valg af levnedsmidler, materialer, metoder, teknikker, redskaber og produkt. Eleverne kan arbejde med udgangspunkt i deres egen hverdag. Herigennem kan der lægges op til debat om livskvalitet og livsstil samt til deres fremtidige rolle som husholdere med ansvar for sig selv, fællesskabet, miljøet og ressourcerne. Følgende emner kunne, sammen med aktuelle emner, danne grundlag for undervisningen: Krydderier og smag Måltider og madvaner Historisk mad Forskellige kostformer Sport, mad og drikke Traditionsrige måltider Fremmed mad Det daglige brød Mad og kunst Mad med fokus på bestemte levnedsmidler Mad og mode Slankekost Ernæringsforbedring Hjemmelavet contra industrifremstillet mad Konservering. 6

7 Vejledning Fagsyn Fagformål og de centrale kundskabs- og færdighedsområder indeholder kendte kerneområder samt nye perspektiver. Hjemkundskab skal ikke kun ses i snæver relation til den enkelte husholdning, men fremover åbnes mod det omgivende samfund ved hjælp af perspektiverne. Faget skal ikke kun fungere som et madlavningsfag, men også fokusere på de processer, der foregår før og efter køkkenet. Undervisningens tilrettelæggelse Om at planlægge på baggrund af formål, centrale kundskabs- og færdighedsområder og læseplan. Ud fra cirkelmodellen (se side 7) ser man dette. Figurerne viser, at ethvert forløb i hjemkundskab skal se kerneområderne i sammenhæng med perspektiverne, så man bid for bid når frem til en helhedsforståelse af fagområdet. Det karakteristiske for faget er kerneområderne, der i modellen er indsat i midten. Kerneområderne repræsenterer begreber, arbejds-, videns- og færdighedsområderne. Perspektiverne som er placeret uden om kernen, kan nærmest betragtes som et vindue, der kan og skal åbnes for at give indsigt og udsyn. Ved hjælp af perspektiverne sættes kerneområderne ind i en meningsfyldt og udfordrende sammenhæng, som sætter eleverne i stand til at forbinde undervisningens indhold med deres egen virkelighed.yderst ses, at perspektiverne er afledt af de vilkår og værdier, som hjemmet har i sammenhæng med natur, kultur og samfund. Ikke alle perspektiverne er lige relevante for alle emner. Læreren bør dog være bevidst, at samtlige perspektiver tilgodeses i løbet af undervisningsforløbet. 7

8 Cirkelmodellen 8

9 Evaluering Undervisningsforløbet afrundes med en evaluering, som er en væsentlig del af undervisningen. Evalueringen kan foregå som en samtale umiddelbart efter måltidet eller som en fælles diskussion som afslutning på lektionerne. Lærer og elev kan i fællesskab stille nogle spørgsmål til undervisningen. Eksempler, som lærer og elev i fællesskab kan evaluere på: Nåede hver enkelt elev sit mål? Hvad gik godt og hvad gik skidt - og hvorfor? Var vi gode til at inspirere og hjælpe hinanden? Var vi gode til at bruge de færdigheder, vi i forvejen havde? Følte vi glæde ved arbejdet? Hvordan oplevede vi indhold og arbejdsform? Hvordan smagte maden? Hvordan var samarbejdet? Hvad lærte vi, som vi kan bruge i hverdagen? Undervisningseksempel - Valgfag Emne: Dagens måltider Kerneområder: Levnedsmidler, måltider og kost Perspektiver : Sundhed og livskvalitet samt æstetik. Morgenmad Oplæg (kostråd og modeller) evt. med udgangspunkt i pjecer. Der arbejdes i grupper på to med fremstilling af: Hjemmelavet müsli Friskpresset juice Fiberpandekager med ahornsirup Boller Grød. 9

10 Fokus på kornprodukter. Samtale om måltidets vigtighed og egne muligheder for at gøre det attraktivt. Frokost Frokostbuffet med udgangspunkt i den enkelte elevs overvejelser om, hvordan hans/hendes madpakke skal se ud. Ingredienserne bør repræsentere hele kostcirklen. Forslag til buffet: Sandwich med skinke/ægge/tunfyld Fiskefrikadeller med hjemmelavet remoulade Pastasalat Pirog med forskelligt fyld Fingergrønt (radiser, cherrytomater, blomkålsbuketter, agurker m.m.) Frugt (rosiner, vindruer, æbler, kiwi - alt efter årstid) Grønsagstærte. Fokus på madpakker, indpakning, opbevaring og planlægning. Mellemmåltider Der fremstilles små lette eksempler på mellemmåltider: Smoothie (blendet yoghurt, is, frugtsaft og frugt) Frugtmuffin Fantasiboller (grundopskrift og valgfrit fyld) Frugtsalat Bagels med fyld. Middag Udfra bundne levnedsmidler planlægges et middagsmåltid til 4 personer til næste gang. Måltiderne tilberedes, anrettes og præsenteres for kammeraterne. Der smages, vurderes og evalueres. 10

11 Undervisningseksempel obligatorisk undervisning Kerneområder: Madlavning Hygiejne Perspektiv: Æstetik Sundhed og livskvalitet Ret Grundmetode Levnedsmiddel Hygiejne Kommentar Pølsehorn med Mager gærdej Gær Gærcellers vækstbetingelser I de æstetiske overvejelser "gnavegrønt" Findeling af grønsager Pølse Bakterier indgår smagsvurderinger og Agurk Rensning af grønt forslag til, om et levnedsmiddel Gulerod kunne erstattes med et andet. Den æstetiske virksomhed Spaghetti med kødsovs Grydestegning med fedstof Hakket kød Opbevaring af hakket kød kræver indsigt i madlavning, Gulerodssalat og væske Løg Jordbakterier f.eks. hvordan levnedsmidler Kogning af pasta Dåsetomater Adskilte arbejdsprocesser udvikler sig under tilberedning. Revet gulerod Pasta Mulligatawnysuppe Fed gærdej Æbler Repetere gærs livsbetingelser Sundhed og livskvalitet. m. kuvertbrød Kogning i væske Løg Rensning af grønt Hvilke næringsstoffer indeholder Jævning m. pure' Selleri Antioxydanter maden? Afbrænding af karry Gulerod Anretning og borddækning. Bouillon Samværet under tilberedning og omkring nydelsen. Broccoli/skinke gratin Æg som hævemiddel Æg Rensning af salat og Tallerkenpynt Pisket dej Broccoli kål (salt/eddike) Roulade m. fyld Afbagt dej Saltet kød Æg-hygiejne Blanchering Salmonella Pommes frites Friturestegning Kartoffel Mælkesyrebakterier Tallerkenpynt Emulgering Fritureolie Genopvarmning Rørt remouladesovs Past. Æggeblommer Skrælle kartofler Yoghurt 11

12 Afkrydsningsskema: Grundmetoder: Kogning Stegning Bagning Jævning Hæve - bindemidler Almindelig Pandestegning Gærdej Mel Æg Blanchering Grydestegning Bagepulver Smørbolle Blommer Porchering Braisering Mørdej Afbagning Hvider Dampning Ovnstegning Rørt dej Maizena Mel I egen saft Grillstegning Pisket dej Kartoffelmel Kemiske Vandbad Friturestegning Afbagt dej Tørt mel Andet Gratinering Special Pure' Legering Emulgering Gelatinering 12

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG

EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG EN BESKRIVELSE AF KERNEFAGLIGHEDEN - DE LIVSPRAKTISKE OG ERHVERVSRETTEDE FAG August 2012 1 Indledning De frie fagskoler repræsenterer traditionelt et stærkt fagligt rum defineret ved klassiske dyder og

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Til folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Håndbog om sunde skolekantiner et tiltag i Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik Håndbogen om sunde skolekantiner er forankret i Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik, hvor

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6

Indhold. Introduktion til materialet Å 1. 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2. 2. Dagens måltider Å 6 Mad i dagplejen Indhold Introduktion til materialet Å 1 1. Ideer til planlægning af måltider Å 2 2. Dagens måltider Å 6 3. Lav frokost efter de 8 kostråd ernæringsanbefalinger til dagplejen Å 10 4. Madplaner

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsmateriale for 5.-6. klasse.

Lærervejledning til undervisningsmateriale for 5.-6. klasse. Lærervejledning til undervisningsmateriale for 5.-6. klasse. Indhold Formålet med undervisningsmaterialet... 5 Undervisningsmaterialets indhold og opbygning... 5 De officielle kostråd... 6 Spis varieret,

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

15 NYE OPSKRIFTER MED HEL KYLLING OG KYLLINGEUDSKÆRINGER

15 NYE OPSKRIFTER MED HEL KYLLING OG KYLLINGEUDSKÆRINGER Lærervejledning 15 NYE OPSKRIFTER MED HEL KYLLING OG KYLLINGEUDSKÆRINGER Smag på... Kyllingudskæring Vild med kylling verden rundt Hygiejne Sund med kylling Opskrifter med kylling Opgaver Udskæring og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Af Karsten Sørensen og Børge Koch

Af Karsten Sørensen og Børge Koch Den Sundheds fremmende Skole et inspirationsmateriale til teori og praksis Af Karsten Sørensen og Børge Koch, Videncenter for Sundhedsfremme University College Syd og Det nationale videncenter KOSMOS Den

Læs mere

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7

Årsplanssamling. Matematik FSA 1. Matematik Basis 3 4. Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6. boglig undervisning på hold 1 7 Årsplanssamling Fag Side Matematik FSA 1 Matematik Basis 3 4 Boglig fag dansk og matematik, hold Nord 6 boglig undervisning på hold 1 7 dansk og matematik hold 5 8 Dansk basis 3 9 Wellness 10 Jagttegnsundervisning.

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Matematikkens Dag Sund Matematik

Matematikkens Dag Sund Matematik Matematikkens Dag Forlaget Matematik Matematikkens Dag Redaktion Marikka Andreasen, Annette Lilholt, Finn Egede Rasmussen og Gert B. Nielsen Illustrationer og layout Marianne Kongsted Cordes Fotos Marianne

Læs mere

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik

Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune. Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den overordnede mad- og måltidspolitik 1 Idéhæfte for skoler og SFO er i Svendborg Kommune Inspiration til arbejdet med den

Læs mere

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 10 2004 Sund mad og fysisk aktivitet i skolen inspirationshæfte til skolebestyrelser

Læs mere