Model United Nations Climate Conference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Model United Nations Climate Conference"

Transkript

1 Model United Nations Climate Conference Et spil udarbejdet i et samarbejde mellem FN-Forbundet og DanMUN Society Lærervejledning 1

2 Introduktion Model United Nations Climate Conference (MUNCC) er et rollespil der simulerer FNs Klima Konference i København i 2009, Conference of Parties 15 (COP15). Spillet henvender sig til gymnasie- og højskoleelever samt andre grupper af personer, der er interesseret i FN og klimaforhandlingerne. MUNCC giver deltagerne en mulighed for at "spille" et af de deltagende lande ved klimakonferencen og derved forhandle på vegne af dette land. Deltagerne skal således sætte sig ind i et andet lands position i forhold til klimaproblematikken og forsøge at få det bedst mulige resultat ud af forhandlingerne for sit "eget" land. MUNCC vil give deltagerne en bedre forståelse af kompleksiteten i klimaforhandlingerne samt de mange dilemmaer, hvert enkelt land befinder sig i, når de forhåbentlig forhandler sig frem til en løsning på vigtige emner under klimakonferencen. MUNCC er ideel for gymnasie- og højskoleelever, der har en samfundsfaglig vinkel. Samtidig vil det være muligt at kombinere samfundsfags- og engelskundervisning når spillet spilles, da spillet foregår på engelsk. Spillet tager minimum 4 timer. Downloads På ligger alle de dokumenter, man som lærer skal bruge for at forberede samt udføre spillet. Det er vigtigt, at der er afsat tid til deltagerne, således at de kan forberede sig inden spillet. Der er ca. 4 siders posistions-dokumenter, som deltagerne skal læse for at kende sit lands position inden spillet, samt 4 siders introduktion til konflikten og 6 siders introduktion til spillets regler. Disse ca. 14 sider er vigtige at læse inden spillet for at spillet fungerer optimalt. Følgende kan downloades fra internettet: 1. Lærervejledning (dette dokument) 2. MUNCC Scenario 3. MUNCC Rules of Procedures 4. Positions-dokumenter 5. Points and Motions 6. Lande skilte 7. MUNCC Game Cards 8. MUNCC statement draft format 9. Talen fra Executive Secretary of UNFCCC I det følgende vil de enkelte dele, der skal downloades fra hjemmesiden blive beskrevet. MUNCC Scenario og Rules of Procedures Hver deltager i MUNCC skal have udleveret og læst scenariet og Rules of Procedure. Disse to dokumenter indeholder de vigtigste informationer til deltagerne om Klimaforhandlingerne, og de emner der skal diskuteres til MUNCC, samt reglerne der er gældende i MUNCC. Det er vigtigt at alle deltagere har læst disse to dokumenter for at forstå konteksten og reglerne for spillet. 2

3 Positionspapir Der er udarbejdet positionspapirer til 17 af de nationer, der deltog i COP15. Deltagerne skal inddeles i 17 grupper, således at hver gruppe repræsenterer et land i COP15. Det anbefales, at der er 2 eller flere personer i hver gruppe. Deltagerne får hvert et positionspapir for det land de repræsenterer. Positionspapiret indeholder en introduktion til landet og en oversigt over landets naturlige allierede. Derudover indeholder positionspapiret en introduktion til landets holdning til klima samt mere udspecificeret holdningen til de enkelte emner der skal diskuteres. Deltagerne skal ikke læse de andre landes positionspapirer. Det er vigtigt at alle deltagere gennemlæser deres positionspapir inden spillet. Derudover skal hver gruppe lave en tale på 1 minut, der kort opridser, hvordan de forholder sig til klimaforhandlingerne. Talen skal holdes som en indledning til spillet (se spillets regler nedenfor). Lærerens rolle i spillet Executive Secretary er personen, der styrer spillet og det anbefales, at det er læreren, der agerer Executive Secretary (ES). Som ES for COP15 skal man holde debatten i gang samt sikre at regler overholdes. Det vil være en fordel, at der er mindst én ekstra person til stede under spillet til at fordele noter mellem landene. Det er ikke tilladt at tale sammen indbyrdes under formal session (se nedenfor), men det er derimod muligt at sende sedler til hinanden. Det vil være en fordel at sedlerne fordeles af en person, der ikke er en del af spillet for på denne måde at forstyrre de andre deltagere mindst muligt. Deltagerne skal blot løfte deres seddel op i luften, hvorefter den ekstra person giver sedlen til det land, den er rettet til. Før spillet Bordene i lokalet sættes i en hestesko, så alle deltagerne kan se hinanden. Landene fordeles fra ende til anden i alfabetisk rækkefølge til dette benyttes landeskiltene. For enden af hesteskoen, i midten, placeres et bord hvor Executive Secretary for COP15 sidder (læreren). Alle deltagerne skal have læst konferencefolderen og deres positionspapirer samt lavet en tale på et 1 minut. For at gøre spillet mere virkelighedstro kan det være en fordel at opfordre eleverne til at klæde sig i formelt tøj. Det vil sige, skifte cowboybukser og gummisko ud med jakkesæt, nederdel, skjorte og pæne sko. Det kan hjælpe med at give spillet en mere formel stemning. Sproget MUNCC foregår på engelsk, men da ikke alle elever føler sig 100% sikre i det engelske sprog er det naturligvis vigtigt at pointere, at det er vigtigere, at de taler, end at deres engelsk er perfekt og derfor er små danske ord naturligvis accepteret. Spillet bliver mere virkelighedstro, når det foregår på engelsk. Møder i COP15 er formelle og for at gøre det mere virkelighedstro vil det være en fordel at benytte sig af en formel tone under hele spillet. Det vil sige at man tiltaler hinanden i 3. person som land - eksempelvis Delegation of Brasil. Derudover tiltaler man hinanden som honorable delegate of Brasil. En tale fra en delegation kan meget vel starte således: Honorable Executive Secretary, Distinguished Delegates. 3

4 Formal og informal session Der er to typer session. Formal session er det, der foregår i rummet under ledelse af Executive Secretary. Deltagerne har lov til at forlade rummet for at diskutere uden for rummet og den formelle session. Der skal dog altid være mindst én person til stede under formal session fra hvert land. Informal session er alt det, der foregår uden for formal session og det kan enten være diskussionerne i korridorerne, mens der er formal session eller det kan være når der er en Motion for Suspension of the meeting (se nedenfor). Under informal session er det tilladt at tale dansk og det er også her, det meste af arbejdet med at få et statement udarbejdet, vil foregå. Muligheder i session Hvert land skal have 3 forskellige points and motions -ark som de kan benytte under session. Disse tre forskellige ark kan en delegation løfte på et hvilket som helst tidspunkt under formal session. Motion for suspension of the meeting: Det er muligt for et land at motion for suspension of the meeting ved at løfte motion-skiltet. Executive Secretary beder om at høre landets motion dog skal dette vente til efter en tale, hvis et land taler. Denne motion kan man benytte, hvis man gerne vil diskutere uformelt mellem landene. Når en motion for suspension of the meeting fremlægges skal landet, der fremlægger det, også fortælle hvor længe (hvor mange minutter som regel minutter), de gerne vil have mødet suspenderet og hvorfor (fx for at diskutere emnet under mere uformelle omstændigheder). Man stemmer om et motion, alle skal stemme, og det er en flertalsbeslutning. Det vil sige at et suspension of the meeting kun kan godkendes hvis 9 lande stemmer for det. Under suspension of meetings må landene frit bevæge sig mellem hinanden (i rummet eller på gangen). Der kan opfordres til at deltagerne arbejder på et statement, da dette arbejde foregår lettere i uformelle rammer. Motion for introduction of a statement: Et land kan motion for introduction of a statement, ved at løfte deres motion-skilt. Executive Secretary beder om at høre landets motion dog skal dette vente hvis et land taler. Dette benyttes, når nogle lande har udarbejdet et statement og gerne vil fremlægge den for de andre lande i håb om, at den kan godtages. Der stemmes om denne motion, alle skal stemme, og det er en flertalsbeslutning. Når denne motion er godtaget distribueres statementet til alle landene og det land, der har indgivet en motion, læser statementet op for de andre. Herefter kan Executive Secretary med fordel opfordre til, at et land indgiver en motion for suspension of the meeting, således at alle har tid til at kigge statementet bedre igennem. Point of personal privilege: Et land kan indgive en point of personal privilege hvis der er noget de er ubekvemme over. Hvis rummet er for varmt, kan man indgive en point of personal privilege og bede om at få åbnet vinduet, eller man kan bede en af talerne om at tale højere. Executive Secretary beder om at høre landets point med det samme Executive Secretary må altså godt afbryde, selvom der er en taler. Point of information: Et land kan indgive en point of information, hvor det er muligt at stille et spørgsmål fx til reglerne, hvis der er noget, man ikke forstår. Executive Secretary beder om at høre landets point dog skal dette vente, hvis et land taler. 4

5 Game cards Der er lavet et antal game cards til spillet, der kan benyttes, hvis der er behov for at skabe lidt mere debat i spillet eller hvis et land ikke deltager i debatten eller arbejdet med at lave et statement udenfor session. Således kan læreren vælge at dele game cards ud til de lande, de er henvendt til og det er samtidig vigtigt at opfordre landene til at gøre, hvad der står på kortene. MUNCC statement draft format Dette dokument skal benyttes til at lave det statement, der skal være slutproduktet for klimakonferencen. Spillet Spillet er bygget op som følger: 1) der foretages roll call : Executive Secretary læser alle landenes navne op fra en ende og hvert land svarer med present. 2) Talen fra Executive Secretary: Executive Secretary læser talen højt for delegationerne. 3) Hvert land læser sin tale. For at bevare en formel tone (og disciplinen) fra starten kan det være en fordel at sørge for at deltagerne kun holder 1 minuts tale fx ved at banke i bordet 15 sekunder før minuttet er gået og sige tak for talen når minuttet er gået også selvom talen ikke er færdig. 4) Formal session begynder. Under formal session er der taletid på 1 minut pr. land, pr. gang. Lande må gerne tale flere gange. Man må kun tale når Executive Secretary beder et land om at tale. Man må heller ikke give svar, hvis et land anklager et andet land for noget eller stiller et andet land spørgsmål. I sådanne tilfælde må man skrives op på speakers list (se punkt 6). 5) Under formal session diskuteres emnerne én efter én. Når formal session starter er det op til landene at diskutere og forklare deres holdninger til emnerne (det vil sige: supervision of climate fund, financing of climate fund, technology transfer, countries to set emission reduction targets og reduction targets). Det er op til hvert land at forklare, hvordan de forholder sig til hvert emne og således også forklare, hvad de kan, og hvad de ikke kan gå med til, når de skal nå frem til et statement. Det er også en mulighed at stille spørgsmål til andres holdninger. Det pågældende land må dog ikke svare umiddelbart efter spørgsmålet landet skal på samme måde som andre lande markere og skrives på speakers list (se næste punkt). 6) For at få lov til at tale skal man markere til Executive Secretary, hvilket kan ske løbende i løbet af formal session. Executive Secretary noterer på speakers list hvilke lande der ønsker at tale (evt. ved hjælp af computer og Projektor, så alle kan se rækkefølgen). Executive Secretary beder de enkelte lande om at tale, når det er deres tur. 7) Det er nu muligt at indgive motions eller points. Det kan være en fordel af og til, at opfordre landene til at Motion for suspension of the meeting hvis de ikke kommer nogle vegne i den formelle diskussion. 8) Det er op til landene at få lavet et statement, der kan vedtages af alle landene. Meget af arbejdet på et statement vil foregå uden for formal session, hvorimod diskussionen om statementet vil foregå i formal session. 9) Der kan laves ændringer i et statement, men alle ændringer skal accepteres af det land, der introducerede det originale statement. Hvis landet ikke kan acceptere en sådan ændring i det originale statement, kan det eventuelt forsøges at lave et nyt statement af det land, der ønsker ændringer. Alle ændringer skal introduceres på samme måde som et statement introduceres dog uden at der stemmes om at introducere ændringen. 10) Når der ikke er mere at diskutere om et statement, skal landene stemme om statementet. 5

6 Alle lande kan vælge at stemme yes, no, pass. Et pass er ikke et nej, blot en blank stemmeafgivelse. Det er dog vigtigt at mindst 12 ud af 17 lande stemmer ja til statementet ellers gennemføres den ikke. De lande der ikke stemmer yes er i øvrigt heller ikke forpligtet til at implementere det vedtagne statement i deres land. 11) Når et statement er vedtaget eller forkastet slutter spillet med mindre der er meget tid tilbage og man vil forsøge at få deltagerne til at lave et nyt statement. 6

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Om læringsstile i praksis. Studiecaféer, lektiehjælp og læring

Om læringsstile i praksis. Studiecaféer, lektiehjælp og læring Om læringsstile i praksis Tema Studiecaféer, lektiehjælp og læring Indhold Forfatter: Svend Erik Schmidt Arkitekt: Gunilla Mandsfelt Eriksen Cand. Arch. Industriel Designer MAA Journalistisk sprogbearbejdning:

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører

De tre domæner en guide for kontekstnavigatører De tre domæner en guide for kontekstnavigatører Arbejdspapir af Thorkild Olsen, Villa Venire A/S og Asbjørn Molly, ATTRACTOR A/S Humberto Maturana, chilensk biolog og systemisk stifinder, henkastede på

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere