Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Billedkunst O-B stx (prøveform a) Lærer Hold Tine Kent Egedal 1bkB02 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Billedets virkemidler Portræt og selviscenesættelse Kroppen i kunsten Kunsthistoriske perioder Samtidskunst: Kunst der provokerer og forarger Boligarkitektur Eksamensprojekt Side 1 af 8

2 Titel 1 Billedets virkemidler Vi har arbejdet med billedanalyse i teori og praksis med særlig vægt på; komposition, rum, flade/form, lys/skygge og farve. Der har været fokus på den formal- og betydningsanalytiske tilgang. Andersen, Henrik Scheel m.fl., Billedkunst (Systime); s (Billedets Virkemidler), s og s (Analytiske synsvinkler), s (Renæssance), s (Barokken). Pallesen, Lis; Farver (Gyldendal), s (Farvesymbolik). Søren Elgaard; Figuration (Systime), s (Hornsleth). Udlevering af billedanalysemodel. Udlevering af ark om farvelære og farvesymbolik. Læreroplæg om Billedets virkemidler (ppt.). Portfolio forside (navn, klasse og hold) inspireret af Hornsleths værker (akryl og collage) En statisk og en dynamisk komposition (collage, A4) Indtegne det gyldne snit i et kunstværk og i en selvvalgt reklame Collage med et illusionsrum (A4). Krav: Stikord til analyse Tegne skolens gangarealer i frontperspektiv (A3) Tegne en gråtoneskala og en skala med skraveringer Tegne en kugle el. en cylinder med vægt på formgivning vha. lys og skygge (A4) Ittens farvecirkel (gouache) Skala med brækkede komplementærfarver (gouache) Valørskala (gouache) Abstrakt maleri med vægt på kold/varm og lys/mørk kontrast Male et stilleben med fokus på et komplementært farvekontrastpar og formgivning (akryl, A3). 44 lektioner. - At introducere til billedkunstfaget - At introducere til billedanalyse - At arbejde praktisk og teoretisk med billeder på flader - At give et grundlæggende kendskab til billedfladen og billedrummets anvendelse - At kommunikere om- og ved hjælp af visuelle udtryk - At lære at anvende væsentlig kunstvidenskabelig terminologi - At forklare forskellen mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Klasseundervisning/gruppearbejde/selvstændigt arbejde/it- og virtuelle /mundtlig Side 2 af 8

3 Titel 2 Portræt og selviscenesættelse Vi har arbejdet med selvportrættet som genre og kunsten at iscenesætte sig selv. Forløbet har indeholdt formal- betydnings- og socialanalyse af en række selvportrætter gennem kunsthistorien (maleri, fotografi og skulptur). Elgaard, Søren; Figuration (Systime), s (Portræt og iscenesættelse), s (Nye kunstnerroller), s (Pop kunst - Andy Warhol). Tekst fra Skoletjenesten; Louisiana: Pop Kunst og Andy Warhol, s Krausse; Anna-Carola; Maleriets Historie (Könemann), s (Rembrandt), s (van Gogh). Udleverede ark omhandlende portrætkunsten som genre. Udlevering af portrætanalysemodel. 2 ekspressive selvportrætter med vægt på forskellige stemninger (farvet tusch, A4). Popkunst inspireret selvportræt udarbejdet på baggrund selvvalgt popkunst inspirationsværk og metode. Krav: Stikord til analyse. 28 lektioner. - At arbejde praktisk og teoretisk med 3 typer af faglige problemstillinger; formal-, betydnings- og socialanalytisk - At vælge blandt forskellige metoder og strategier til at løse visualiseringsopgaver i samspil med det analytiske arbejde med egne og andres billeder. Klasseundervisning/gruppearbejde/selvstændigt arbejde/it- og virtuelle /mundtlig Titel 3 Kroppen i kunsten Vi har arbejdet med forskellige skildringer af menneskekroppen gennem nedslag i kunsthistorien. Vi har set på værker fra; antikken, renæssancen, barokken, modernismen og samtiden. Forløbet har indeholdt formal- betydnings- og socialanalyse af både skulptur og maleri. Andersen, Henrik Scheel m.fl.; Billedkunst, s og s (Skulpturanalyse), s (Tema: Mennesket). Gotfredsen, Lise; Når ting bliver kunst (Gads Forlag), s (Den lille Danserinde). Side 3 af 8

4 Udlevering af skulpturanalyseark. Link til interview med Christian Lemmerz; https://www.youtube.com/watch?v=yyt6eprytr4 Link med information om Damien Hirst: Ekskursion Ny Carlsberg Glyptoteket; undervisningsforløb om antikke skulpturerer. Gruppearbejde med at lave kropsskulpturer (foto): Åben/lukket, statisk/dynamisk Tegne modelmand med konturstreg med vægt på proportioner (A3) Naturalistisk tegning efter afstøbning med vægt på proportioner og formgivning (A3) Modellering af en klassisk torso i kontraposto (naturalisme) Abstrakt menneskefigur i tråd på sokkel. Krav: Stikord til analyse. 36 lektioner. - At introducere til skulptur og skulpturanalyse - At arbejde praktisk og teoretisk med skulpturer - At arbejde praktisk og teoretisk med gengivelsesstrategier. Klasseundervisning/gruppearbejde/selvstændigt arbejde/it- og virtuelle /mundtlig Titel 4 Kunsthistoriske perioder Kursisterne skal opnå kendskab til udvalgte kunsthistoriske perioder i henhold til bekendtgørelsen. Fokus ligger på malerkunsten. Forløbet har været delvis baseret på selvstudium af tekst og analysearbejde med efterfølgende fælles opsamling. Kursisterne lærer at vælge hvilken analytisk tilgang, der er hensigtsmæssig ved tilgangen til det enkelte værk og perioden. Under gennemgangen af modernismen, har kursisterne arbejdet i grupper med hver deres stilart og værkeksempler, som blev efterfulgt af fremlæggelser i plenum. Vi har som optakt til forløbet arbejdet med kunsthistoriografi. Vi har arbejdet med følgende perioder: Før 1400: Antikken og middelalder : Renæssance og barok (i Holland) Efter 1750: Modernisme (impressionisme/ekspressionisme/kubisme). Andersen, Henrik Scheel m.fl.; Billedkunst; s (Antikken f.kr.), s (Middelalder), s (Gengivelsesstrategi; farven). Side 4 af 8

5 Krausse; Anna-Carola; Maleriets Historie (Könemann), s (Renæssancen), s (Barokken i Holland), s (Impressionismen), s (Ekspressionismen), s (Kubismen). Wolter, Jonas; Temaer i Kunsten (Det ny Forlag), s (Kunsthistoriens Historie). Film om Jan Vermeer; Pigen med Perleørering. Ekskursion Statens Museum for Kunst: Undervisningsforløb om Modernisme. En symbolsk mosaik (collage, A3) Male en appelsin med 3 forskellige gengivelsesstrategier: Naturalistisk, ekspressiv og kubistisk (akryl, A4) Male et udsnit af et selvvalgt impressionistisk kunstværk med impressiv gengivelsesstrategi (A3). 36 lektioner. - At få indsigt i Kunsthistoriografi - At få indsigt i kunst fra: Før 1400, og efter At vælge et relevant billedmateriale ud fra forskellige forskningsbaserede metoder i forhold til analysens fokus - At samle analytiske resultater i en sammenhængende tolkende og perspektiverende konklusion - At arbejde praktisk og teoretisk med forskellige gengivelsesstrategier. Klasseundervisning/gruppearbejde/selvstændigt arbejde/it- og virtuelle /mundtlig Titel 5 Samtidskunst: Kunst der provokerer og forarger Vi har arbejdet praktisk og teoretisk med samtidskunst med vægt på det konceptuelle. Vi har talt om samtidskunstnernes brug af nye; medier, emner, måder at udstille på samt ønsker om dialog med beskueren. Der har været fokus på kunst, som provokerer og forarger. Værkerne er analyseret med vægt på den socialanalytiske tilgang. Andersen, Henrik Scheel m.fl.; Billedkunst, s (Postmodernisme og Samtidskunst). Bek, Jesper m.fl.; For Øjeblikket 1 (L & R Uddannelse); s (def. installationskunst), s (Elmgreen og Dragset), s (Peter Land). Bek, Jesper m. fl.; For Øjeblikket 2 (L & R Uddannelse); s (Damien Hirst). Side 5 af 8

6 Elgaard, Søren; Parafraser (Systime), s Udlevering af analysemodel til samtidskunst. Udlevering af analysemodel til installationskunst. Link til ARKENS undervisningsmateriale; Hvad er samtidskunst? (udgået): Link til information om Elmgreen og Dragset: Link til information om Wafaa Bilal: Link til information om Marco Evaristti: Ekskursion Statens Museum for Kunst: Undervisningsforløb om Samtidskunst. Visualiseringsøvelse Parafrase på Venus fødsel med en kommentar til samtiden (collage A3) Krav: Stikord til analyse. 36 lektioner. - At få indsigt i samtidskunst, herunder kunst inden for de sidste 5 år - At få indsigt i samtidskunstens mangfoldige udtryk set ud fra en formal-, betydnings- og socialanalytisk synsvinkel - At forstå kunsten som en kommunikationsform - At få en forståelse for beskuerens aktive og medskabende rolle i samtidskunsten. Klasseundervisning/gruppearbejde/selvstændigt arbejde/ IT- og virtuelle /mundtlig Titel 6 Boligarkitektur Vi har arbejdet med boligarkitektur med vægt på periodekendskab. Der gives indledningsvis en kort introduktion til arkitektur og antikken som arkitekturhistorisk periode. Kursisterne har efterfølgende arbejdet i grupper med en af nedenstående boliger og perioder. De har fået til opgave, at udforme en planche over perioden samt en skriftlig analyse af bygningsværket til at ledsage deres fremlæggelse. Den enkelte kursist har derfor mere indgående viden om ét af nedenstående værker, men kendskab til alle 4 værker og perioder. Villa Rotunda - Renæssance Hornbækhus - Nyklassicisme Villa Savoye - Modernisme Side 6 af 8

7 Vanna Venturi House - Postmodernisme Kursisterne blev introduceret til følgende bolig som eksempel på samtidsarkitektur og som optakt til den praktiske opgave med at designe fremtidens enfamiliehus: Pieter Pierling og Silvia Mertens; Sculpt (IT) Container office + home. Antwerpen Henrik Scheel Andersen m.fl.; Billedkunst, s , s, (Antikken). Undervisningsmateriale fra DAC: Hvad er arkitektur?: Renæssance: 1/renaessancen-1/ Nyklassicisme: Modernisme: 1/arkitekturhistorie-1/modernismen-1/ Le Corbusier; Boligen er en maskine: 1/baggrund-til-boligen/boligen-er-en-maskine/ Postmodernisme: 1/postmodernismen-1 Arkitekturen i dag: Udlevering af arkitekturanalysemodel Udsendelse på DR: De vilde huse; Det lille glashus. Antwerpen (udgået): Gruppearbejde med at designe fremtidens enfamiliehus. Produkter: Planche der indeholder; Facadeskitse, perspektivtegning af bygningen, grundplanstegning (målestok 1:50), billeder af materialer, kort analyse af boligen. Model af boligen (ikke målfast). 36 lektioner. - At introducere til arkitektur og arkitekturanalyse - At forstå arkitektur ud fra formelle parametre såsom; funktion, konstruktion, udseende og idé - At give kursisterne en kortfattet oversigt over arkitekturens forskellige udtryk Side 7 af 8

8 - At opnå indblik i arkitektoniske termer og kendskab til karakteristika for ovenstående arkitekturhistoriske perioder - At arbejde praktisk og teoretisk med rum. Klasseundervisning/selvstændigt arbejde/ gruppearbejde/it/mundtlig Titel 7 Eksamensprojekt Kursisterne arbejder individuelt med eksamensprojektet på baggrund af et selvvalgt emne. De har fået et fælles PowerPoint oplæg med oplysninger om krav til projektet og forslag til emner. Denne PowerPoint er ment som inspiration og det står kursisterne frit at vælge, hvad de vil beskæftige sig med. Ca. 15 % af den samlede undervisningstid. Valg af emne/valg af kunsthistorisk værk som inspirationsmateriale/brainstorm/ skriveproces/skitsetegning mv./udarbejdelse af produkt/produkter. Projektarbejde. Side 8 af 8

Vejledning til faget billedkunst

Vejledning til faget billedkunst Vejledning til faget billedkunst almen voksenuddannelse Billedkunst 2 Forsidebilledet er gengivet med tilladelse fra privat kunstner. Indhold 1. Identitet og formål...3 1.1 Identitet... 3 1.2 Formål...

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Til alle fag i. gymnasiet

Til alle fag i. gymnasiet Samtidskunst & Nyskriftlighed Til alle fag i gymnasiet KOLOFON Sorø Kunstmuseum / www.sorokunstmuseum.dk Museet for Samtidskunst / www.samtidskunst.dk Forfattere: Peter Rydberg Larsen, Gymnasielærer i

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014

UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014 UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014 Undervisningsmateriale fra Vendsyssel Kunstmuseum Målgruppe: 7. 10. klasse Fag: Billedkunst, Dansk, Geografi, Idræt, Fotolære, Medier og Samfundsfag Carsten Ingemann:

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Aktionsforskning som læringsrum

Aktionsforskning som læringsrum Aktionsforskning som læringsrum af Jacob Sebastian Bang Aktionsforskning er oprindelig opstået i forhold til sociologiske og samfundsmæssige undersøgelser som en tilgang til forskning baseret på en kollektiv

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34)

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) Indledning Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) 1.1 Baggrund Når danske skoler i øjeblikket efterlyser flere små rum og nicher, hvor der kan

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

God praksis. Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N

God praksis. Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N God praksis Eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser 2 K U LT U R A R V S S T Y R E L S E N 3 Indledning 5 Forord 6 Naturama 8 Danmarks Mediemuseum 10 Den Gamle By 12 Thorvaldsens

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk 2012-ordningen Justeret 2013 Justeret 2014 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Målgruppe: Indskoling

Målgruppe: Indskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Tag på opdagelse i Robert Jacobsens skulpturelle univers! Her transformeres jernrør, fjedre, tandhjul,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere