Skoletilbud fra SSP i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoletilbud fra SSP i 2014-15"

Transkript

1 1

2 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre er i top, således at risikoadfærd mindskes. Der er også viden og tilbud at hente for den enkelte lærer, så man klædes på til at løse den kriminalpræventive opgave. Skoletilbuddene udgør sammen med SSP-Samarbejdets undervisningsguide SSP s bud på forebyggende undervisning. Skoletilbud til forældre: 5. kl. Hvad jeg tror om andre Forældreaften i sammenhæng med Hvad jeg tror om andre, for eleverne. Aftenen drejer sig om risikoadfærd og ikke mindst begrebet social pejling. (se side 4) SSP-koordinatorer sætter datoerne. 6. kl. Når konflikten tager over på sociale medier - en forælder og elev aften, om unges virtuelle liv og hvorledes man kan forebygge konflikter, trusler, chikane, online mobning og seksuelle krænkelser.(se side 5) 7. kl. Forsøg på 2 skoler omkring Nyt fællesskab udfordring for trivsel og risikoadfærd På nogle skoler er der nye klassedannelser i 7.kl. På disse skoler er der en særlig udfordring for at sikre forældresamarbejdet og skabe et nyt fællesskab mellem de blandede elever. Risikoadfærd kan være et element i de sociale processer. (se side 6) 8. kl. Alkoholdning, unge og rusmiddelkultur tager 40 min. Tilbuddet afholdes som udgangspunkt i forbindelse med første forældremøde i 8. kl. (Har årgangene haft oplæg i 7. i skoleåret 2012/13, skal de ikke have oplægget igen i start 8. kl.) (se side 7) 9. kl. Unge og Hash : En orienteringsaften om hash og problematikker omkring hash. Tilbuddet anvendes efter behov. (se side 11) 2

3 Skoletilbud til eleverne: 5. kl. Hvad jeg tror om andre 2 besøg med Sundhedsplejen om social pejling og risikoadfærd. Tilbuddet forventes anvendt for alle 5. kl. (s. side 4) Sundhedsplejen sætter datoerne 6. kl. Når konflikten tager over på sociale medier Et arrangement for forældre og elever sammen. (se side 5) 8. kl. Kriminalitet og konsekvens En undervisningsdag om unge, kriminalitet og ikke mindst konsekvensen af at begå kriminalitet. Temadagen afvikles i samarbejde mellem SSPkoordinatorerne og Politiet. SSP-koordinatorerne sætter datoerne. Tilbuddet forventes gennemført på alle overbygningsskoler. (se side 8) kl. Alkoholdning, livet i hegnet eller 2 kolde fra kassen Et arrangement om unges alkoholforbrug, og de forventninger unge kan have til hinanden om dette. Tilbuddet iværksættes efter behov. Det er væsentligt at man gør brug af tilbuddet, når det vurderes at behovet er højaktuelt. (se side 9) 8. eller 9. kl. STOP MOB Dialog om tonen på nettet, konflikthåndtering og online mobning samt producering af kampagnefilm der uploades på facebook. (se side 10) kl. Unge og hash. Dialogbaseret undervisning om unge og hash. Sættes iværk efter behov. (se side 11) kl Projekthjælp i overbygningen. Efter behov hjælper SSP-koordinatorerne og SSP-lærerne grupper af unge med viden i forbindelse med projektopgaver vedr. kriminalitet og misbrug. (se s.12) Skoletilbud til lærere og pædagoger: Lærerens og pædagogens rolle i Kriminalpræventiv forebyggelse Unge og rusmidler Materialer, undersøgelser og inspiration kan hentes på Undervisningsmaterialer til kriminalpræventive emner Vejledningsmaterialer til hvordan man kan tackle forskellige problemstillinger, som fx den kriminalitetsforebyggende samtale, selvmordstruede unge, mobning mv. Råd og vejledning efter behov Se også SSP-samarbejdets undervisningsguide, som er uddelt til skolerne, samt kan findes på Her er en række gode råd om, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, således at den virker kriminalpræventivt opdelt på årgange og på de enkelte fag. På de kommende sider kan I læse nærmere om de enkelte tilbud. Sådan får I aftaler på plads: Overbygningsskoler: I skal kontakte jeres lokale SSP-lærer og sammen med denne tilrettelægge, hvad I ønsker lokalt. SSP-læreren har ansvar for at aftalerne kommer på plads. Små skoler: der kun har elever op til 6.kl. skal kontakte jeres lokale SSP-koordinator for at få aftaler på plads, på disse skoler er det skolelederen der har ansvaret. God fornøjelse! Venlig hilsen SSP-koordinatorer og SSP-lærere 3

4 5 kl. : Hvad jeg tror om andre - et koncept der forebygger risikoadfærd, ved at tage udgangspunkt i hvad vi tror andre gør. Forskningsbaseret indsats der har påvist en stor forebyggelseseffekt. Tilbuddet omfatter en elevdel og en forældredel. Med udgangspunkt i elevernes tro om hvad andre gør i forhold til rygning, gives forældrene mulighed for at få redskaber til at modvirke risikoadfærd. Elevdel ved sundhedsplejerske: Udarbejdelse af røgrapport for klassen og 9.kl. på skolen Ved brug af metode om aktive vurderinger guides eleverne frem mod en forståelse af betydningen af flertalsmisforståelser, og dermed en realistisk opfattelse af risikoadfærd ved jævnaldrende unge. Når rygning bruges som udgangspunkt, er det fordi sociale overdrivelser om rygning, danner et godt udgangspunkt for at tale sociale overdrivelser og risikoadfærd. Tid: 2 x 45 min: Oplæg, røgrapport, aktive vurderinger. 1 x 45 min: Opfølgning med udgangspunkt i drøftelser fra forældreaften. Forældredel ved SSP-koordinator/ SSP-lærer: Profil af tweens i dagens Danmark. Hvilke børn kommer i problemer og hvorfor, Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os. Dette er udgangspunktet for en metode, som forebygger risikoadfærd. Hvordan kan vi som forældregruppe hjælpe til, at vores børn ikke kommer i problemer. Herunder debat om opdragelse og social marginalisering. Forældredebat om: Situationer hvor vi som forældre bliver udsat for pres, pga. af egne og børnenes sociale overdrivelser. Få styr på hvad andre forældre synes er i orden eller ikke i orden. Det er vigtigt at alle børns forældre er repræsenteret ved arrangementet, da der ofte indgås aftaler som har betydning for alle. Dette kan tydeliggøres i indbydelsen ved at skrive at deltagelse i forældremødet regnes for at være en obligatorisk del af skole-hjem samarbejdet. Tidspunkt: Forløbet gennemføres i foråret i 5. kl., sundhedspleje og SSP kommer med udspil til datoer. Undervisningsmaterialer: Sundhedsplejersken tager udgangspunkt i materiale til Hvad jeg tror om andre. SSP har materialer til forældrearrangement. Plancher kan hentes fra SSP s hjemmeside. 3 timer til elevdel + 2 timer ved forældrearr. Læreren er med for at lytte, således at erfaringerne kan anvendes i undervisningen. En lærer fra årgangen bedes kontakte SSP-lærer eller SSP-koordinator for at aftale praktiske detaljer, samt fortælle om årgangens specielle profil eller behov. 4

5 6. klasse: Når konflikten tager over på sociale medier - en forælder og elev aften, om unges virtuelle liv og hvorledes man kan forebygge konflikter, trusler, chikane, online mobning og seksuelle krænkelser. Børn og unge fører i stor stil deres sociale liv på nettet, spilenheder, Facebook, Instagram og mobilen. Det er her der skabes kontakt med vennerne, her de bliver underholdt og her de bliver oplyst. Det er kun positivt. Selv om tonen på nettet er blevet bedre er det stadig 41 % af unge der (kilde: sikkerchat.dk) kommer ud for negative oplevelser som konflikter, trusler, mobning eller seksuelle krænkelser i en eller anden form. Formålet med aftenen er at børn og forældre får drøftet hvorledes de sociale medier kan anvendes konstruktivt. Oplæg ved SSP-lærer eller SSP-koordinator Velkomst og program Drøftelse med elever om: o Hvilke sites bliver brugt? o Hvilke apps bliver brugt? o Hvor meget? o Hvornår? Hvad er Facebook, Instagram, Formspring, Askfm, Snapchat og hvorfor er der aldrig ringetone på de unges smartphones? Hvorfor er det konflikter og mobning virker endnu mere effektivt på de sociale medier? Hvad gør man hvis ens barn er havnet i en 250 beskeder lang konflikt tråd? Eksempler fra hverdagen med unge der er kommet i klemme med kodeord, profilændringer, trusler, chikane og krænkelser. Hvor kan jeg få hjælp hvis mit barn bliver udsat for ubehagelige oplevelser? Varighed: 2 timer. Kræver internetadgang. Tidspunkt: Forløbet kan gennemføres efter behov. Undervisningsmaterialer: SSP-samarbejdet anbefaler, at der i forbindelse med foredraget gennemføres undervisningsforløb i Sikker chat for eleverne. Der kan findes relevante undervisningsmaterialer på og emu. 2. timer til aftendel. Læreren er med for at lytte, således at temaet kan knytte an til den almene undervisning efterfølgende. Det anbefales at denne aften gennemføres ud over de almindelige forældremøder på årgangen. Endvidere undervisningsforløb i chat for elever. 5

6 7. klasse: Nyt fællesskab udfordring for trivsel og risikoadfærd - En forældreaften med fokus på forældrenes betydning for at skabe trivsel og mindske risikoadfærd i nye sammenbragte 7. klasser. KØRER SOM FORSØG PÅ 2 SKOLER. Det er svært at være ny elev i en ny flok på en ny skole. Når de unge placeres i et nyt fællesskab i 7. kl. pga. af samling af elever fra mindre skoler, er den store udfordring at sikre, at de unge lykkes med at blive en del af fællesskabet, og at ungeadfærden ikke ender i risikoadfærd. At blande klasserne på ny, giver mange nye muligheder for den unge for at komme i en ny rolle men der er også en risiko for at føle sig uden for det nye fællesskab og miste det gamle kendte netværk. Det er ikke kun eleverne der oplever at dette er svært forældrene oplever det også, og det er en stor udfordring at få gang i forældresamarbejdet i de nye klasser. FORSLAG til (drøftes med SSP, AKT og ledelse på de involverede skoler) Kort oplæg (15 min.) om udfordringer set i forhold til trivsel og risikoadfærd Introduktion til aftenens metode: Forældrene inddeles tilfældigt i mindre grupper inden for klassefælleskabet. Klikkerspørgsmål om, hvad forældrene tror om elevernes tanker om trivsel, fællesskab og risikoadfærd Gruppedrøftelser hvilke udfordringer møder jeres unge og I som forældre i de nye klasser? Udfordringerne samles op til fælles drøftelser i plenum SSP-koordinator og skolens medarbejdere byder sammen med forældrene ind med konstruktive løsningsforslag, som kan afhjælpe situationen. Forberedelse: Eleverne spørges inden arrangementet om hvordan de forholder sig til forskellige udfordringer omkring trivsel, fællesskab og risikoadfærd. Dette forgår via survey på elevintra. Varighed: 2 ½ time. Kræver internetadgang. Tidspunkt: Forløbet skal være inden for de første 2 måneder i de nye 7. klasser. 2½ time til forældreaften. Læreren er med for at lytte, således at temaet kan knytte an til det daglige trivselsarbejde efterfølgende. Det anbefales at denne aften gennemføres ud over de almindelige forældremøder på årgangen. 6

7 8. kl. : Alkoholdning Unge og rusmiddelkultur. - en holdningsskabende forældredialog der forebygger tidlig alkoholdebut NYT Tidspunkt! Aftenen er første trin i Projekt Alkoholdning, hvor målet er, at unge ikke har deres alkoholdebut før de er fyldt 16 år. Forældrene får mulighed for at lave fælles aftaler og drøfte hvordan alkoholdebut udsættes eller håndteres. Tidspunktet for tiltaget ændres nu fra 7. kl. til starten af 8.kl.. Dette skyldes resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2012, der klart påviser at alkoholdebuten er rykket så meget, at det er relevant at ændre tidspunktet for forældredrøftelserne. Tidspunktet bør kobles sammen med det første forældremøde i 8. kl. i august, september måned. Bemærk, at 8. kl. i skoleåret , ikke skal have tilbuddet, såfremt der har været gennemført et forældrearrangement da eleverne gik i 7. kl. Det anbefales at lægge forældremøde for flere klasser samtidigt, således at oplægget kun skal holdes én gang på hver skole. Varighed ca. 40 min. Oplæg v. SSP-lærer eller SSP-koordinator om: Unges rusmiddelkultur Flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser til dette anvendes klikkersystem Tidlig alkoholdebut og risikoadfærd Forældre og grænsesætning Forældreaftaler Oplægget kan gennemføres for hele årgangens forældre på en gang, med efterfølgende drøftelser klassevis. Forældredebat og -aftaler. Efter oplægget drøftes forældreaftaler, og holdningsspørgsmål om håndtering af situationer med unge og alkohol. Plancherne til oplægget ses på SSP Skanderborgs hjemmeside, men kan også rekvireres via SSP-lærer. Det anbefales at forældrerådene efterfølgende træder sammen for at sikre af aftalerne er koordineret klasserne imellem. Tidspunkt: Forløbet gennemføres bedst sammen med første forældremøde i 8.kl. Arrangementet indgår som en del af et forældremøde, arrangeret af lærerne Det anbefales at lærerne desuden vedholdende arbejder med flertalsmisforståelser om unges alkoholforbrug og festkultur. 7

8 8. kl. : Kriminalitet og konsekvens - et dialogbaseret tilbud om konsekvens af kriminelle handlinger når man er fyldt 15 år Mange unge omkring 15 års alderen ikke er bevidst om hvilke konsekvenser en begået kriminel handling har for dem. Hvad er en straf? Hvilket system sættes i gang?, Hvad er en plet på straffeattesten?, Hvilken betydning har det for fremtiden? Efteråret 8. kl. er et godt tidspunkt for gennemførelse. Dialog ved SSP-koordinator: Social pejling om unge og kriminalitet Gennemgang af en sag fra start til slut Hvad er SSP s rolle i forbindelse med unge og kriminalitet? Langt de fleste laver ikke kriminalitet - Gruppearbejde om cases: Eleverne arbejder med cases, der alle har udgangspunkt i episoder fra Skanderborg kommune, hvor de i grupper skal prøve at vurdere, hvilken straf den unge skal have, om der skal være socialt tilsyn og hvilke konsekvenser straffeattesten kan have for den dømte. Gennemgang af virkelighedens udgave af casene - hvilken dom fik de unge, hvilke konsekvenser har det haft for dem osv. Svar på spørgsmål fra eleverne vedr. straffe, konsekvenser mv. Opfølgning ved SSP-koordinator og/eller politimand: Denne opfølgning skal være senest 1 uge efter første oplæg. Varighed 6 undervisnings lektioner. Kan afholdes på en dag eller deles ud på flere. Øvrig undervisning: Konceptet kan kombineres med besøg i retssal, samt øvrig undervisning som traditionelt finder sted omkring unge og kriminalitet. Det anbefales endvidere at der i dansk inddrages et passende stileemner vedr. enten kriminalitet eller den positive udgave; Hvad er et godt liv og hvad kan hjælpe mig til at få det? Tidspunkt: Forløbet gennemføres i efteråret i 8. kl., så tidligt som muligt, da nogle er fyldt 15 år, og dermed over den kriminelle lavalder. Undervisningsmateriale: SSP har udarbejdet cases som udleveres til klasselæreren. Endvidere udleveres de brugte plancher til læreren. Til eleverne udleveres en folder om straffeattester. Konceptet er en del af den kriminalpræventive undervisning som skolerne i øvrigt gennemfører. Konceptet er et tilbud om at SSP bidrager med sin faglighed til at kvalificere undervisningen. Klasselærer eller samfundsfagslærer forventes at deltage. 8

9 klasse: Alkoholdning, livet i hegnet eller 2 kolde fra kassen. - et koncept der forebygger tidlig alkoholdebut, sociale overdrivelser og grænsesøgende unge Dette er andet trin i Projekt Alkoholdning, hvor målet er, at børn ikke har deres alkoholdebut før de er fyldt 16 år. Arrangementet gennemføres, hvis det vurderes at den enkelte klasses elever er opstartet på en festkultur med alkohol som omdrejningspunkt eller at snakke og forventninger om alkohol fylder meget. Målet er, at de unge der ikke forbruger alkohol endnu oplever, at de faktisk er i flertal og dermed ikke er forkerte. Målet er desuden, at de unge der er startet på at forbruge alkohol klædes på til at bruge det med omtanke og ansvar. Under forløbet testes de unges holdning til alkohol ved brug af klikkere. Der bruges 2 lektioner til oplæg og drøftelse. Indhold Dialogbaseret ved SSP-lærer eller SSP-koordinator: Social pejling om unges alkoholforbrug Hvordan tror du andre unge har det med alkohol hvad vil du allerhelst selv? Viden om alkohol Unge og rusmiddelkultur Tidlig alkoholdebut og risikoadfærd Vi kan passe på hinanden Tidspunkt: Forløbet anvendes, hvis læreren/ssp-netværket vurderer at de unges alkoholadfærd er i gang. For tidlig indsats kan medføre at det skubber en alkoholkultur i gang, for sen indsats kan gøre det svært for eleverne at stoppe en uhensigtsmæssig adfærd. Undervisningsmateriale: SSP har udarbejdet materiale. Plancher fra oplæg udleveres til klasselærer. Konceptet kan være en del af den misbrugspræventive undervisning som skolerne skal gennemføre. Klasselærer forventes at deltage. 9

10 8. eller 9. klasse: STOP MOB - Dialog og kampagne om konflikter på de sociale medier. STOP MOB - Er et oplæg og en dialog med unge om deres oplevelser på Instagram, Facebook, Formspring, Snapchat, Whats app, Youtube mv. I dialogen sættes fokus på hvad unge oplever er fedt? Hvilke sites bruges mest? Hvordan er nettet opbygget? Hvorfor tager det kun kort tid at ødelægge et ungt liv med online mobning? Hvorfor bliver konflikter på sociale medier tit større og værre end det var ønsket? Hvorfor kan vi ikke slette noget med sikkerhed på nettet? Er smileys og emotions nettets kropsprog? Hvad er en konflikttrappe og kan man bruge smileys til at gå ned ad en sådan? Hvorfor går det galt en gang imellem og hvor galt er galt? Kan skaden gøres god igen? Kan man gøre noget når man bare ligge kigger med på en konflikttråd? Hvor tit bliver pigebilleder til pornobilleder? Hvad er vores virtuelle attest? Har Amanda Todd levet forgæves og kan der ske selvmord i Danmark pga. konflikter og mobning? Er en smartphone et våben? Har du en holdning til online mobning? Kan vi sammen sende et signal til hele verden om vores holdning og skal vi gøre det? STOP MOB afrundes med at eleverne laver deres egen kampagnefilm mod konflikter og online mobning på nettet. Filmen uploades på facebook sitet: samme dag hvorefter eleverne via likehunting spreder budskabet i deres eget netværk og netværks netværk. Filmene når ud til mellem personer. Praktiske informationer: Foredraget tager 2 lektioner med max elever. Til foredraget stilles stole op i en rundkreds til alle mand. Hvis nødvendigt gerne i flere rækker. Skolen skal give tilsagn om at filmoptagelser af elever må anvendes på facebook. Det gøres ofte ved at forældrene orienteres via forældreintra et par dage i forvejen og gives mulighed for at vælge at deres børn ikke må deltage i kampagnen. De unge gives også på dagen mulighed for at vælge deltagelse i filmen fra. Tidspunkt: Efter behov og når det passer ind i årsplanen. Undervisningsmateriale: Der kan findes godt og relevant undervisningsmateriale på Konceptet er en del af den kriminalpræventive undervisning som skolerne i øvrigt gennemfører. Konceptet er et tilbud om at SSP bidrager med sin faglighed til at kvalificere undervisningen. 10

11 klasse: Unge og hash Elever eller forældre - Når der er bekymring for at nogle unge i gruppen ryger hash. Når unge ryger hash, er det ofte et eksperiment, som begynder fordi man tror mange andre gøre det og en uvidenhed om risiko og konsekvenser og ikke mindst den tilhørende kriminalitet. Der tilrettelægges et særligt tilbud der passer til det lokale behov. Som udgangspunkt er der et tilbud til eleverne og et andet til forældre. Indhold Dialogbaseret oplæg ved SSP-koordinator: Social pejling omkring unges hashforbrug Der drøftes viden om og holdninger til hash: o Hvad er hash o Virkning o Risiko og konsekvenser o Hvordan hjælper man til at stoppe Tid: Varighed: 2 lektioner. Tidspunkt: Efter behov - vurderet af det lokale SSP-netværk og når det passer ind i årsplanen. Konceptet udvikles til de lokale forhold. 11

12 Overbygningen: Projekthjælp - en hjælp til elever der arbejder med kriminalitet, misbrug eller mistrivsel i projekterne Mange unge som laver projekter omkring SSP relaterede emner har brug for at få en særlig faglig vejledning omkring emnerne. Møde med eleverne: Lærerne kan anbefale eleverne at tage kontakt til SSP-læreren, SSP-koordinatoren eller forebyggelsesbetjenten, hvis eleverne har valgt at lave projekt omkring SSP-relaterede emner. SSP-koordinatorerne kontaktes med henblik på et interview, eller til faglig sparring af eleverne. Materialer: Der er rigtig mange gode materialer og links at finde på SSP Skanderborgs hjemmeside SSP-Skanderborg har desuden netsiden som altid er opdateret med viden om stoffer, undersøgelser. Her findes endvidere blogs, projekthjælp og spørgekasse. Et andet godt sted at gå ind er på under Til unge, her kan man finde væsentlige statistikker, samt en mængde andre gode materialer. Sparring af læreren: Såfremt en lærer har behov for hjælp til at forholde sig til hvordan man bedst kan rådgive eleven i forbindelse med projektarbejdet om disse emner, kan læreren tage kontakt til SSP-lærer eller SSPkoordinator. 12

13 Tilbud til lærere og pædagoger - hjælp til at frontpersonerne i SSP-samarbejdet kan løse deres opgave bedst muligt SSP har som en væsentlig opgave at dygtiggøre alle parter i SSP-netværket til at løse en kriminalitetsforebyggende opgave herunder også den enkelte lærer eller pædagog, da det jo er dem der er de primært forebyggende personer i forhold til eleven. OPLÆG: LÆRERENS OG PÆDAGOGENS ROLLE I KRIMINALPRÆVENTIV FOREBYGGELSE : Hvad virker kriminalpræventivt og styrker elevernes mulighed for trivsel? Kriminalprævention har en meget tæt sammenhæng med det trivselsfremmende og inkluderende arbejde. Ny viden om, hvad der virker, omhandler bl.a. betydning af at styrke den sociale kapital i klassen, social pejling og andre væsentlige emner, som er særligt betydningsfulde for at modvirke, at de unge kommer ud i problemer. Klasselæreren og det daglige arbejde mellem lærere og elever er af afgørende betydning. SSP-koordinatorerne tilbyder et hurtigt oplæg omkring emnerne på pædagogiske rådsmøder eller lignende medarbejdersamlinger. Varighed 40 min. MATERIALER TIL UNDERVISNING I KRIMINALPRÆVENTIVE EMNER: Se SSP-samarbejdets undervisningsguide, som er uddelt til klasselærere. Skolerne er selv i besiddelse af mange gode materialer til den kriminalpræventive undervisning. På SSP s hjemmeside findes der yderligere materiale - siden vil løbende blive opdateret efterhånden som der kommer kendskab til nye materialer. Læreren kan tage kontakt til skolens SSP-lærer som vil have et kendskab til hvordan man kan lave kriminalpræventiv undervisning. Læreren kan tage kontakt til SSP-koordinatoren som yderligere kan rådgive med materialer og gode råd til undervisningsmetoder mv. VEJLEDNING: SSP koordinatoren kan rådgive den enkelte lærer eller lærergruppe omkring emner som fx selvmordstruede unge, konfliktløsning, den kriminalitetsforebyggende samtale mv. SSP koordinatoren har materiale som kan vejlede læreren SSP koordinatoren kan hjælpe læreren til kontakt med andre rådgivere som ved noget om de enkelte problemstillinger. Rådgivningen kan finde sted over telefonen, ved deltagelse i møde eller ved at SSP koordinatoren afholder et kursus for en gruppe lærere. Undersøg først om skolens SSP-lærer kan hjælpe. ANDRE KURSER OG KOMPETENCEUDVIKLING: SSP-koordinatorerne arrangerer kurser efter behov i relevante problemstillinger SSP-koordinatorerne har stor faglig viden omkring kriminalitetsforebyggelse i bred forstand fra indskoling til udskoling. Desuden særlig viden om hash og andre rusmidler. Denne viden gives gerne videre i kursusform for interesserede lærere/pædagoger. 13

Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14

Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14 Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14 Til skoler og øvrige samarbejdspartnere Indhold Indholdsfortegnelse 2 Indsatsområder og tilbud 3 Ungekontakten 8 Street Team Prisen 2013 9 Skoletilbud/oplæg:

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser Aarhus Eksperimentet Social pejling og social kapital inspirationskatalog teori praksis øvelser AarhusEksperimentet Udgivet: Juli 2013-3. udgave Udgivet af: SSP, Pædagogik og Integration, Børn og Unge,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

15 år og fuld fart frem?

15 år og fuld fart frem? Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Signe Ramstedt Bertelsen Indlæg kan sendes til redaktion@notorius.dk 15 år og fuld fart frem? Deadline 11. december December 2007 Næste

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

December 2013. December 2013.

December 2013. December 2013. December 2013 December 2013. Side 1. Forord side 2-3 Vejledning.. side 4 0. 3. klassetrin. side 5 4. 6. klassetrin. side 6 7. 10. klassetrin.. side 7 Vejledningsbilag A (Klassens regler) side 8-9 Vejledningsbilag

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere