Skoletilbud fra SSP i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoletilbud fra SSP i 2014-15"

Transkript

1 1

2 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre er i top, således at risikoadfærd mindskes. Der er også viden og tilbud at hente for den enkelte lærer, så man klædes på til at løse den kriminalpræventive opgave. Skoletilbuddene udgør sammen med SSP-Samarbejdets undervisningsguide SSP s bud på forebyggende undervisning. Skoletilbud til forældre: 5. kl. Hvad jeg tror om andre Forældreaften i sammenhæng med Hvad jeg tror om andre, for eleverne. Aftenen drejer sig om risikoadfærd og ikke mindst begrebet social pejling. (se side 4) SSP-koordinatorer sætter datoerne. 6. kl. Når konflikten tager over på sociale medier - en forælder og elev aften, om unges virtuelle liv og hvorledes man kan forebygge konflikter, trusler, chikane, online mobning og seksuelle krænkelser.(se side 5) 7. kl. Forsøg på 2 skoler omkring Nyt fællesskab udfordring for trivsel og risikoadfærd På nogle skoler er der nye klassedannelser i 7.kl. På disse skoler er der en særlig udfordring for at sikre forældresamarbejdet og skabe et nyt fællesskab mellem de blandede elever. Risikoadfærd kan være et element i de sociale processer. (se side 6) 8. kl. Alkoholdning, unge og rusmiddelkultur tager 40 min. Tilbuddet afholdes som udgangspunkt i forbindelse med første forældremøde i 8. kl. (Har årgangene haft oplæg i 7. i skoleåret 2012/13, skal de ikke have oplægget igen i start 8. kl.) (se side 7) 9. kl. Unge og Hash : En orienteringsaften om hash og problematikker omkring hash. Tilbuddet anvendes efter behov. (se side 11) 2

3 Skoletilbud til eleverne: 5. kl. Hvad jeg tror om andre 2 besøg med Sundhedsplejen om social pejling og risikoadfærd. Tilbuddet forventes anvendt for alle 5. kl. (s. side 4) Sundhedsplejen sætter datoerne 6. kl. Når konflikten tager over på sociale medier Et arrangement for forældre og elever sammen. (se side 5) 8. kl. Kriminalitet og konsekvens En undervisningsdag om unge, kriminalitet og ikke mindst konsekvensen af at begå kriminalitet. Temadagen afvikles i samarbejde mellem SSPkoordinatorerne og Politiet. SSP-koordinatorerne sætter datoerne. Tilbuddet forventes gennemført på alle overbygningsskoler. (se side 8) kl. Alkoholdning, livet i hegnet eller 2 kolde fra kassen Et arrangement om unges alkoholforbrug, og de forventninger unge kan have til hinanden om dette. Tilbuddet iværksættes efter behov. Det er væsentligt at man gør brug af tilbuddet, når det vurderes at behovet er højaktuelt. (se side 9) 8. eller 9. kl. STOP MOB Dialog om tonen på nettet, konflikthåndtering og online mobning samt producering af kampagnefilm der uploades på facebook. (se side 10) kl. Unge og hash. Dialogbaseret undervisning om unge og hash. Sættes iværk efter behov. (se side 11) kl Projekthjælp i overbygningen. Efter behov hjælper SSP-koordinatorerne og SSP-lærerne grupper af unge med viden i forbindelse med projektopgaver vedr. kriminalitet og misbrug. (se s.12) Skoletilbud til lærere og pædagoger: Lærerens og pædagogens rolle i Kriminalpræventiv forebyggelse Unge og rusmidler Materialer, undersøgelser og inspiration kan hentes på Undervisningsmaterialer til kriminalpræventive emner Vejledningsmaterialer til hvordan man kan tackle forskellige problemstillinger, som fx den kriminalitetsforebyggende samtale, selvmordstruede unge, mobning mv. Råd og vejledning efter behov Se også SSP-samarbejdets undervisningsguide, som er uddelt til skolerne, samt kan findes på Her er en række gode råd om, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, således at den virker kriminalpræventivt opdelt på årgange og på de enkelte fag. På de kommende sider kan I læse nærmere om de enkelte tilbud. Sådan får I aftaler på plads: Overbygningsskoler: I skal kontakte jeres lokale SSP-lærer og sammen med denne tilrettelægge, hvad I ønsker lokalt. SSP-læreren har ansvar for at aftalerne kommer på plads. Små skoler: der kun har elever op til 6.kl. skal kontakte jeres lokale SSP-koordinator for at få aftaler på plads, på disse skoler er det skolelederen der har ansvaret. God fornøjelse! Venlig hilsen SSP-koordinatorer og SSP-lærere 3

4 5 kl. : Hvad jeg tror om andre - et koncept der forebygger risikoadfærd, ved at tage udgangspunkt i hvad vi tror andre gør. Forskningsbaseret indsats der har påvist en stor forebyggelseseffekt. Tilbuddet omfatter en elevdel og en forældredel. Med udgangspunkt i elevernes tro om hvad andre gør i forhold til rygning, gives forældrene mulighed for at få redskaber til at modvirke risikoadfærd. Elevdel ved sundhedsplejerske: Udarbejdelse af røgrapport for klassen og 9.kl. på skolen Ved brug af metode om aktive vurderinger guides eleverne frem mod en forståelse af betydningen af flertalsmisforståelser, og dermed en realistisk opfattelse af risikoadfærd ved jævnaldrende unge. Når rygning bruges som udgangspunkt, er det fordi sociale overdrivelser om rygning, danner et godt udgangspunkt for at tale sociale overdrivelser og risikoadfærd. Tid: 2 x 45 min: Oplæg, røgrapport, aktive vurderinger. 1 x 45 min: Opfølgning med udgangspunkt i drøftelser fra forældreaften. Forældredel ved SSP-koordinator/ SSP-lærer: Profil af tweens i dagens Danmark. Hvilke børn kommer i problemer og hvorfor, Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os. Dette er udgangspunktet for en metode, som forebygger risikoadfærd. Hvordan kan vi som forældregruppe hjælpe til, at vores børn ikke kommer i problemer. Herunder debat om opdragelse og social marginalisering. Forældredebat om: Situationer hvor vi som forældre bliver udsat for pres, pga. af egne og børnenes sociale overdrivelser. Få styr på hvad andre forældre synes er i orden eller ikke i orden. Det er vigtigt at alle børns forældre er repræsenteret ved arrangementet, da der ofte indgås aftaler som har betydning for alle. Dette kan tydeliggøres i indbydelsen ved at skrive at deltagelse i forældremødet regnes for at være en obligatorisk del af skole-hjem samarbejdet. Tidspunkt: Forløbet gennemføres i foråret i 5. kl., sundhedspleje og SSP kommer med udspil til datoer. Undervisningsmaterialer: Sundhedsplejersken tager udgangspunkt i materiale til Hvad jeg tror om andre. SSP har materialer til forældrearrangement. Plancher kan hentes fra SSP s hjemmeside. 3 timer til elevdel + 2 timer ved forældrearr. Læreren er med for at lytte, således at erfaringerne kan anvendes i undervisningen. En lærer fra årgangen bedes kontakte SSP-lærer eller SSP-koordinator for at aftale praktiske detaljer, samt fortælle om årgangens specielle profil eller behov. 4

5 6. klasse: Når konflikten tager over på sociale medier - en forælder og elev aften, om unges virtuelle liv og hvorledes man kan forebygge konflikter, trusler, chikane, online mobning og seksuelle krænkelser. Børn og unge fører i stor stil deres sociale liv på nettet, spilenheder, Facebook, Instagram og mobilen. Det er her der skabes kontakt med vennerne, her de bliver underholdt og her de bliver oplyst. Det er kun positivt. Selv om tonen på nettet er blevet bedre er det stadig 41 % af unge der (kilde: sikkerchat.dk) kommer ud for negative oplevelser som konflikter, trusler, mobning eller seksuelle krænkelser i en eller anden form. Formålet med aftenen er at børn og forældre får drøftet hvorledes de sociale medier kan anvendes konstruktivt. Oplæg ved SSP-lærer eller SSP-koordinator Velkomst og program Drøftelse med elever om: o Hvilke sites bliver brugt? o Hvilke apps bliver brugt? o Hvor meget? o Hvornår? Hvad er Facebook, Instagram, Formspring, Askfm, Snapchat og hvorfor er der aldrig ringetone på de unges smartphones? Hvorfor er det konflikter og mobning virker endnu mere effektivt på de sociale medier? Hvad gør man hvis ens barn er havnet i en 250 beskeder lang konflikt tråd? Eksempler fra hverdagen med unge der er kommet i klemme med kodeord, profilændringer, trusler, chikane og krænkelser. Hvor kan jeg få hjælp hvis mit barn bliver udsat for ubehagelige oplevelser? Varighed: 2 timer. Kræver internetadgang. Tidspunkt: Forløbet kan gennemføres efter behov. Undervisningsmaterialer: SSP-samarbejdet anbefaler, at der i forbindelse med foredraget gennemføres undervisningsforløb i Sikker chat for eleverne. Der kan findes relevante undervisningsmaterialer på og emu. 2. timer til aftendel. Læreren er med for at lytte, således at temaet kan knytte an til den almene undervisning efterfølgende. Det anbefales at denne aften gennemføres ud over de almindelige forældremøder på årgangen. Endvidere undervisningsforløb i chat for elever. 5

6 7. klasse: Nyt fællesskab udfordring for trivsel og risikoadfærd - En forældreaften med fokus på forældrenes betydning for at skabe trivsel og mindske risikoadfærd i nye sammenbragte 7. klasser. KØRER SOM FORSØG PÅ 2 SKOLER. Det er svært at være ny elev i en ny flok på en ny skole. Når de unge placeres i et nyt fællesskab i 7. kl. pga. af samling af elever fra mindre skoler, er den store udfordring at sikre, at de unge lykkes med at blive en del af fællesskabet, og at ungeadfærden ikke ender i risikoadfærd. At blande klasserne på ny, giver mange nye muligheder for den unge for at komme i en ny rolle men der er også en risiko for at føle sig uden for det nye fællesskab og miste det gamle kendte netværk. Det er ikke kun eleverne der oplever at dette er svært forældrene oplever det også, og det er en stor udfordring at få gang i forældresamarbejdet i de nye klasser. FORSLAG til (drøftes med SSP, AKT og ledelse på de involverede skoler) Kort oplæg (15 min.) om udfordringer set i forhold til trivsel og risikoadfærd Introduktion til aftenens metode: Forældrene inddeles tilfældigt i mindre grupper inden for klassefælleskabet. Klikkerspørgsmål om, hvad forældrene tror om elevernes tanker om trivsel, fællesskab og risikoadfærd Gruppedrøftelser hvilke udfordringer møder jeres unge og I som forældre i de nye klasser? Udfordringerne samles op til fælles drøftelser i plenum SSP-koordinator og skolens medarbejdere byder sammen med forældrene ind med konstruktive løsningsforslag, som kan afhjælpe situationen. Forberedelse: Eleverne spørges inden arrangementet om hvordan de forholder sig til forskellige udfordringer omkring trivsel, fællesskab og risikoadfærd. Dette forgår via survey på elevintra. Varighed: 2 ½ time. Kræver internetadgang. Tidspunkt: Forløbet skal være inden for de første 2 måneder i de nye 7. klasser. 2½ time til forældreaften. Læreren er med for at lytte, således at temaet kan knytte an til det daglige trivselsarbejde efterfølgende. Det anbefales at denne aften gennemføres ud over de almindelige forældremøder på årgangen. 6

7 8. kl. : Alkoholdning Unge og rusmiddelkultur. - en holdningsskabende forældredialog der forebygger tidlig alkoholdebut NYT Tidspunkt! Aftenen er første trin i Projekt Alkoholdning, hvor målet er, at unge ikke har deres alkoholdebut før de er fyldt 16 år. Forældrene får mulighed for at lave fælles aftaler og drøfte hvordan alkoholdebut udsættes eller håndteres. Tidspunktet for tiltaget ændres nu fra 7. kl. til starten af 8.kl.. Dette skyldes resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2012, der klart påviser at alkoholdebuten er rykket så meget, at det er relevant at ændre tidspunktet for forældredrøftelserne. Tidspunktet bør kobles sammen med det første forældremøde i 8. kl. i august, september måned. Bemærk, at 8. kl. i skoleåret , ikke skal have tilbuddet, såfremt der har været gennemført et forældrearrangement da eleverne gik i 7. kl. Det anbefales at lægge forældremøde for flere klasser samtidigt, således at oplægget kun skal holdes én gang på hver skole. Varighed ca. 40 min. Oplæg v. SSP-lærer eller SSP-koordinator om: Unges rusmiddelkultur Flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser til dette anvendes klikkersystem Tidlig alkoholdebut og risikoadfærd Forældre og grænsesætning Forældreaftaler Oplægget kan gennemføres for hele årgangens forældre på en gang, med efterfølgende drøftelser klassevis. Forældredebat og -aftaler. Efter oplægget drøftes forældreaftaler, og holdningsspørgsmål om håndtering af situationer med unge og alkohol. Plancherne til oplægget ses på SSP Skanderborgs hjemmeside, men kan også rekvireres via SSP-lærer. Det anbefales at forældrerådene efterfølgende træder sammen for at sikre af aftalerne er koordineret klasserne imellem. Tidspunkt: Forløbet gennemføres bedst sammen med første forældremøde i 8.kl. Arrangementet indgår som en del af et forældremøde, arrangeret af lærerne Det anbefales at lærerne desuden vedholdende arbejder med flertalsmisforståelser om unges alkoholforbrug og festkultur. 7

8 8. kl. : Kriminalitet og konsekvens - et dialogbaseret tilbud om konsekvens af kriminelle handlinger når man er fyldt 15 år Mange unge omkring 15 års alderen ikke er bevidst om hvilke konsekvenser en begået kriminel handling har for dem. Hvad er en straf? Hvilket system sættes i gang?, Hvad er en plet på straffeattesten?, Hvilken betydning har det for fremtiden? Efteråret 8. kl. er et godt tidspunkt for gennemførelse. Dialog ved SSP-koordinator: Social pejling om unge og kriminalitet Gennemgang af en sag fra start til slut Hvad er SSP s rolle i forbindelse med unge og kriminalitet? Langt de fleste laver ikke kriminalitet - Gruppearbejde om cases: Eleverne arbejder med cases, der alle har udgangspunkt i episoder fra Skanderborg kommune, hvor de i grupper skal prøve at vurdere, hvilken straf den unge skal have, om der skal være socialt tilsyn og hvilke konsekvenser straffeattesten kan have for den dømte. Gennemgang af virkelighedens udgave af casene - hvilken dom fik de unge, hvilke konsekvenser har det haft for dem osv. Svar på spørgsmål fra eleverne vedr. straffe, konsekvenser mv. Opfølgning ved SSP-koordinator og/eller politimand: Denne opfølgning skal være senest 1 uge efter første oplæg. Varighed 6 undervisnings lektioner. Kan afholdes på en dag eller deles ud på flere. Øvrig undervisning: Konceptet kan kombineres med besøg i retssal, samt øvrig undervisning som traditionelt finder sted omkring unge og kriminalitet. Det anbefales endvidere at der i dansk inddrages et passende stileemner vedr. enten kriminalitet eller den positive udgave; Hvad er et godt liv og hvad kan hjælpe mig til at få det? Tidspunkt: Forløbet gennemføres i efteråret i 8. kl., så tidligt som muligt, da nogle er fyldt 15 år, og dermed over den kriminelle lavalder. Undervisningsmateriale: SSP har udarbejdet cases som udleveres til klasselæreren. Endvidere udleveres de brugte plancher til læreren. Til eleverne udleveres en folder om straffeattester. Konceptet er en del af den kriminalpræventive undervisning som skolerne i øvrigt gennemfører. Konceptet er et tilbud om at SSP bidrager med sin faglighed til at kvalificere undervisningen. Klasselærer eller samfundsfagslærer forventes at deltage. 8

9 klasse: Alkoholdning, livet i hegnet eller 2 kolde fra kassen. - et koncept der forebygger tidlig alkoholdebut, sociale overdrivelser og grænsesøgende unge Dette er andet trin i Projekt Alkoholdning, hvor målet er, at børn ikke har deres alkoholdebut før de er fyldt 16 år. Arrangementet gennemføres, hvis det vurderes at den enkelte klasses elever er opstartet på en festkultur med alkohol som omdrejningspunkt eller at snakke og forventninger om alkohol fylder meget. Målet er, at de unge der ikke forbruger alkohol endnu oplever, at de faktisk er i flertal og dermed ikke er forkerte. Målet er desuden, at de unge der er startet på at forbruge alkohol klædes på til at bruge det med omtanke og ansvar. Under forløbet testes de unges holdning til alkohol ved brug af klikkere. Der bruges 2 lektioner til oplæg og drøftelse. Indhold Dialogbaseret ved SSP-lærer eller SSP-koordinator: Social pejling om unges alkoholforbrug Hvordan tror du andre unge har det med alkohol hvad vil du allerhelst selv? Viden om alkohol Unge og rusmiddelkultur Tidlig alkoholdebut og risikoadfærd Vi kan passe på hinanden Tidspunkt: Forløbet anvendes, hvis læreren/ssp-netværket vurderer at de unges alkoholadfærd er i gang. For tidlig indsats kan medføre at det skubber en alkoholkultur i gang, for sen indsats kan gøre det svært for eleverne at stoppe en uhensigtsmæssig adfærd. Undervisningsmateriale: SSP har udarbejdet materiale. Plancher fra oplæg udleveres til klasselærer. Konceptet kan være en del af den misbrugspræventive undervisning som skolerne skal gennemføre. Klasselærer forventes at deltage. 9

10 8. eller 9. klasse: STOP MOB - Dialog og kampagne om konflikter på de sociale medier. STOP MOB - Er et oplæg og en dialog med unge om deres oplevelser på Instagram, Facebook, Formspring, Snapchat, Whats app, Youtube mv. I dialogen sættes fokus på hvad unge oplever er fedt? Hvilke sites bruges mest? Hvordan er nettet opbygget? Hvorfor tager det kun kort tid at ødelægge et ungt liv med online mobning? Hvorfor bliver konflikter på sociale medier tit større og værre end det var ønsket? Hvorfor kan vi ikke slette noget med sikkerhed på nettet? Er smileys og emotions nettets kropsprog? Hvad er en konflikttrappe og kan man bruge smileys til at gå ned ad en sådan? Hvorfor går det galt en gang imellem og hvor galt er galt? Kan skaden gøres god igen? Kan man gøre noget når man bare ligge kigger med på en konflikttråd? Hvor tit bliver pigebilleder til pornobilleder? Hvad er vores virtuelle attest? Har Amanda Todd levet forgæves og kan der ske selvmord i Danmark pga. konflikter og mobning? Er en smartphone et våben? Har du en holdning til online mobning? Kan vi sammen sende et signal til hele verden om vores holdning og skal vi gøre det? STOP MOB afrundes med at eleverne laver deres egen kampagnefilm mod konflikter og online mobning på nettet. Filmen uploades på facebook sitet: samme dag hvorefter eleverne via likehunting spreder budskabet i deres eget netværk og netværks netværk. Filmene når ud til mellem personer. Praktiske informationer: Foredraget tager 2 lektioner med max elever. Til foredraget stilles stole op i en rundkreds til alle mand. Hvis nødvendigt gerne i flere rækker. Skolen skal give tilsagn om at filmoptagelser af elever må anvendes på facebook. Det gøres ofte ved at forældrene orienteres via forældreintra et par dage i forvejen og gives mulighed for at vælge at deres børn ikke må deltage i kampagnen. De unge gives også på dagen mulighed for at vælge deltagelse i filmen fra. Tidspunkt: Efter behov og når det passer ind i årsplanen. Undervisningsmateriale: Der kan findes godt og relevant undervisningsmateriale på Konceptet er en del af den kriminalpræventive undervisning som skolerne i øvrigt gennemfører. Konceptet er et tilbud om at SSP bidrager med sin faglighed til at kvalificere undervisningen. 10

11 klasse: Unge og hash Elever eller forældre - Når der er bekymring for at nogle unge i gruppen ryger hash. Når unge ryger hash, er det ofte et eksperiment, som begynder fordi man tror mange andre gøre det og en uvidenhed om risiko og konsekvenser og ikke mindst den tilhørende kriminalitet. Der tilrettelægges et særligt tilbud der passer til det lokale behov. Som udgangspunkt er der et tilbud til eleverne og et andet til forældre. Indhold Dialogbaseret oplæg ved SSP-koordinator: Social pejling omkring unges hashforbrug Der drøftes viden om og holdninger til hash: o Hvad er hash o Virkning o Risiko og konsekvenser o Hvordan hjælper man til at stoppe Tid: Varighed: 2 lektioner. Tidspunkt: Efter behov - vurderet af det lokale SSP-netværk og når det passer ind i årsplanen. Konceptet udvikles til de lokale forhold. 11

12 Overbygningen: Projekthjælp - en hjælp til elever der arbejder med kriminalitet, misbrug eller mistrivsel i projekterne Mange unge som laver projekter omkring SSP relaterede emner har brug for at få en særlig faglig vejledning omkring emnerne. Møde med eleverne: Lærerne kan anbefale eleverne at tage kontakt til SSP-læreren, SSP-koordinatoren eller forebyggelsesbetjenten, hvis eleverne har valgt at lave projekt omkring SSP-relaterede emner. SSP-koordinatorerne kontaktes med henblik på et interview, eller til faglig sparring af eleverne. Materialer: Der er rigtig mange gode materialer og links at finde på SSP Skanderborgs hjemmeside SSP-Skanderborg har desuden netsiden som altid er opdateret med viden om stoffer, undersøgelser. Her findes endvidere blogs, projekthjælp og spørgekasse. Et andet godt sted at gå ind er på under Til unge, her kan man finde væsentlige statistikker, samt en mængde andre gode materialer. Sparring af læreren: Såfremt en lærer har behov for hjælp til at forholde sig til hvordan man bedst kan rådgive eleven i forbindelse med projektarbejdet om disse emner, kan læreren tage kontakt til SSP-lærer eller SSPkoordinator. 12

13 Tilbud til lærere og pædagoger - hjælp til at frontpersonerne i SSP-samarbejdet kan løse deres opgave bedst muligt SSP har som en væsentlig opgave at dygtiggøre alle parter i SSP-netværket til at løse en kriminalitetsforebyggende opgave herunder også den enkelte lærer eller pædagog, da det jo er dem der er de primært forebyggende personer i forhold til eleven. OPLÆG: LÆRERENS OG PÆDAGOGENS ROLLE I KRIMINALPRÆVENTIV FOREBYGGELSE : Hvad virker kriminalpræventivt og styrker elevernes mulighed for trivsel? Kriminalprævention har en meget tæt sammenhæng med det trivselsfremmende og inkluderende arbejde. Ny viden om, hvad der virker, omhandler bl.a. betydning af at styrke den sociale kapital i klassen, social pejling og andre væsentlige emner, som er særligt betydningsfulde for at modvirke, at de unge kommer ud i problemer. Klasselæreren og det daglige arbejde mellem lærere og elever er af afgørende betydning. SSP-koordinatorerne tilbyder et hurtigt oplæg omkring emnerne på pædagogiske rådsmøder eller lignende medarbejdersamlinger. Varighed 40 min. MATERIALER TIL UNDERVISNING I KRIMINALPRÆVENTIVE EMNER: Se SSP-samarbejdets undervisningsguide, som er uddelt til klasselærere. Skolerne er selv i besiddelse af mange gode materialer til den kriminalpræventive undervisning. På SSP s hjemmeside findes der yderligere materiale - siden vil løbende blive opdateret efterhånden som der kommer kendskab til nye materialer. Læreren kan tage kontakt til skolens SSP-lærer som vil have et kendskab til hvordan man kan lave kriminalpræventiv undervisning. Læreren kan tage kontakt til SSP-koordinatoren som yderligere kan rådgive med materialer og gode råd til undervisningsmetoder mv. VEJLEDNING: SSP koordinatoren kan rådgive den enkelte lærer eller lærergruppe omkring emner som fx selvmordstruede unge, konfliktløsning, den kriminalitetsforebyggende samtale mv. SSP koordinatoren har materiale som kan vejlede læreren SSP koordinatoren kan hjælpe læreren til kontakt med andre rådgivere som ved noget om de enkelte problemstillinger. Rådgivningen kan finde sted over telefonen, ved deltagelse i møde eller ved at SSP koordinatoren afholder et kursus for en gruppe lærere. Undersøg først om skolens SSP-lærer kan hjælpe. ANDRE KURSER OG KOMPETENCEUDVIKLING: SSP-koordinatorerne arrangerer kurser efter behov i relevante problemstillinger SSP-koordinatorerne har stor faglig viden omkring kriminalitetsforebyggelse i bred forstand fra indskoling til udskoling. Desuden særlig viden om hash og andre rusmidler. Denne viden gives gerne videre i kursusform for interesserede lærere/pædagoger. 13

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018 Forældreaftaler/forældrenetværk 0. - 2. klasse / årgang Forældrearrangement (ca. 45 min.) SSP-konsulenten laver et oplæg, der skal styrke sammenholdet blandt elever og forældre. Undgå mobning og optimér

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD - TIL SKOLER OG KLUBBER Sparring 20 16/17 Undervisning Events Oplæg ! KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi kan her præsentere SSP Frederiksberg og Forebyggelsesteamets fælles tilbudspjece

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde Fællesskaber og forebyggelse Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde 1 Visionen er, at vi skal være en skole, der har fokus på både individet og fællesskabet, da kriminalitet i bred forstand

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk.

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Sammen kan vi mere! SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Et godt forældresamarbejde er af stor betydning for at kunne styrke den sociale kapital

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler 5. 8. kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.30 15.15-Oplæg ved Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag

Læs mere

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Bjerregrav Friskole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

SMG Samtale Mellem Generationer

SMG Samtale Mellem Generationer FORÆLDREFOLDER hvad er? er et trivselsfremmende tiltag, som sætter fokus på at skabe en udviklende og konstruktiv dialog mellem forældre og børn. Målgruppen er forældre, elever og lærere på skolernes 7.,

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 19.00 19.40 Gruppearbejde klassevis. 19.40 20.25 Opsamling i plenum. 20.25 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

Alle de andre gør det

Alle de andre gør det SSP-kontaktlærer Thomas Aistrup Social pejling En videnbaseret indsats - Ringstedforsøget, Århus eksperimentet, m.m. Metatænkning - børn og unge overfører fra et emne til et andet Fokus på metoden ikke

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015 16:59 Lydløs de næste 2 timer Mod til at vælge Forebyggelsesindsats i forhold til risikoadfærd og sociale overdrivelser

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

MOBNING til forældre, elever og personale

MOBNING til forældre, elever og personale MOBNING til forældre, elever og personale Forord Folketinget vedtog i foråret 2001»lov om undervisningsmiljø«. Loven slår fast, at mobning ikke er tilladt. På Søndre Skole gennemførtes som konsekvens af

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Mød os lokalt! - og på Facebook Mike Bell tlf. 51 27 48 84 mike.bell@kalundborg.dk Brian Larsen tlf. 20 31 06 31 brian.larsen@kalundborg.dk Lotte Houlind tlf.

Læs mere

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet SKOLE SOCIAL P POLITI Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet Forord Denne læseplan for folkeskolens undervisning i at forebygge misbrug

Læs mere

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer:

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP Idekataloget Børn og Unge, Undervisningsafdelingen Børn og Unge, Familieafdelingen Midt- og Vestjyllands Politi Formål: I direkte forlængelse af Viborg

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

SMG Samtale Mellem Generationer

SMG Samtale Mellem Generationer hvad er? er et trivselsfremmende tiltag, som sætter fokus på dialogen som bærende element i et udviklende og konstruktivt samspil mellem forældre og børn. Et arrangement faciliteres af instruktører tilknyttet

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler., SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.15 15.00 - Oplæg ved, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag SSP s tilbud til skolerne og klubber

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror..

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror.. SSP I MIDDELFART KOMMUNE Sms, chat, Arto Alkohol og fester Vold Venner Konflikter Din holdning er vigtigere end du tror.. Et godt liv ORIENTERING TIL FORÆLDRE SSP: Hvad er det? SSP er et tværfagligt samarbejde

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mål: HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mobning skal forebygges og stoppes, fordi det kan skade både offer og mobber hele livet og påvirke læringen og det sociale klima i

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION DIGITAL MOBNING DCUM anbefaler, at forebyggelsen af den digitale mobning bliver en integreret del af skolens øvrige trivselsarbejde. Kolind Centralskole og Lyshøjskolen i Kolding har særligt fokus på elevernes

Læs mere

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 BilagBUV_140904_pkt.19.01 Indledning I Hvidovre Kommune ønsker vi at hjælpe børn og unge til at få et sundt forhold til alkohol og rusmidler. En konkret handleplan

Læs mere

Den Robuste Generation. Læreplan for god trivsel

Den Robuste Generation. Læreplan for god trivsel Den Robuste Generation Læreplan for god trivsel Indholdsfortegnelse Den Robuste Generation... 3 Formål med undervisningen... 3 Formål med samarbejdet... 4 Begrebsafklaring... 4 0.klasse... 6 Digital adfærd...

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

SSP/Opsøgende Team. Side 1

SSP/Opsøgende Team. Side 1 SSP/Opsøgende Team Side 1 Indholdsfortegnelse SSP/Opsøgende Team Baggrund for SSP/Opsøgende Teams arbejde Hvad gør vi og hvad kan du bruge os til? Trivselshåndbogen Social pejling Forældremøder...10 Rådgivning

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

IDEKATALOGET 2016/2017

IDEKATALOGET 2016/2017 SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: IDEKATALOGET 2016/2017 Børn og Unge, Skoleafdelingen Børn og Unge, Familieafdelingen Midt- og Vestjyllands Politi Velkommen til en verden af forebyggelse SSP-samarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forældremøder generelt: 4 Tryghed og trivsel

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Christiansfeld Skole

Christiansfeld Skole Christiansfeld Skole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Skolens holdning er, at vi ikke accepterer mobning Det er derfor af stor vigtighed, at vi på alle niveauer og blandt alle, såvel ansatte som elever

Skolens holdning er, at vi ikke accepterer mobning Det er derfor af stor vigtighed, at vi på alle niveauer og blandt alle, såvel ansatte som elever Skolens holdning er, at vi ikke accepterer mobning Det er derfor af stor vigtighed, at vi på alle niveauer og blandt alle, såvel ansatte som elever og forældre, er indstillet på aktivt at medvirke til

Læs mere

Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning

Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning Skæring Skoles trivsel for alle - med fokus på handlinger mod mobning 14. juni 2011 Skæring skoles nye vision: Skæring Skole er Vores skole, hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes og de fælles muligheder

Læs mere

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper

Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper Understøttende materiale til metoden Trivselsgrupper www.trivselsgrupper.dk Trivsel er, når alle er med Forældresamarbejdet i en klasse er, når man skaber rammen for at alle forældrene i klassen samarbejder

Læs mere

Sådan bruger I cases og dialogspørgsmål

Sådan bruger I cases og dialogspørgsmål 4cases Sådan bruger I cases og dialogspørgsmål Først præsenteres en konkret case, derefter relateres casen til generelle problematikker omkring deling af krænkende materiale, og til sidst skitseres forskellige

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Målet er. At skabe gode vilkår i et godt netværk Med masser af Trivsel, tryghed, læring og socialt fællesskab Jeres børn mener: 1. ALLE synes det

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere