Skoletilbud fra SSP i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoletilbud fra SSP i 2013-14"

Transkript

1

2 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre er i top, således at risikoadfærd mindskes. Der er også viden og tilbud at hente for den enkelte lærer, så man klædes på til at løse den kriminalpræventive opgave. Skoletilbuddene udgør sammen med SSP-Samarbejdets undervisningsguide SSP s bud på forebyggende undervisning. Skoletilbud til forældre: kl. Trivsel for alle hvad kan du gøre? Oplæg om betydningen af forældrenetværk og forældrenes rolle i at skabe trivsel. Er fra i år lagt ud til de enkelte skoleledere. 5. kl. Hvad jeg tror om andre Forældreaften i sammenhæng med Hvad jeg tror om andre, for eleverne. Aftenen drejer sig om risikoadfærd og ikke mindst begrebet social pejling. SSP-koordinatorer sætter datoerne. 6. kl. Børn og unges brug af sociale medier En forældreaften, med deltagelse af eleverne, om unges virtuelle liv og hvordan man som forældre kan forebygge konflikter, chikane, online mobning og seksuelle krænkelser. 8. kl. Alkoholdning, unge og rusmiddelkultur En holdningsskabende forældreaften, hvor forældre får sikret en fælles aftale om, hvordan man udsætter eller håndterer unges alkoholdebut. NYT Tidspunkt! Ungeprofilundersøgelsen 2012 har vist, at 7. kl. er for tidlig for langt de fleste skoler. Tilbuddet afholdes derfor som udgangspunkt i forbindelse med første forældremøde i 8. kl. (Har årgangene haft oplæg i 7. i skoleåret 2012/13, skal de ikke have oplægget igen i start 8. kl.) 9. kl Unge og Hash : En orienteringsaften om hash og problematikker omkring hash. Tilbuddet anvendes efter behov.

3 Skoletilbud til eleverne: 5. kl. Hvad jeg tror om andre 2 x 2 timer med Sundhedsplejen om social pejling og risikoadfærd. Der tages udgangspunkt i rygning. Tilbuddet forventes anvendt for alle 5. kl. Sundhedsplejen sætter datoerne 8. kl. Kriminalitet og konsekvens En undervisningsdag om unge, kriminalitet og ikke mindst konsekvensen af at begå kriminalitet. Sammen med Politiet. SSP-koordinatorerne sætter datoerne. Tilbuddet forventes gennemført på alle overbygningsskoler kl. Alkoholdning, livet i hegnet eller 2 kolde fra kassen Et arrangement om unges alkoholforbrug, og de forventninger unge kan have til hinanden om dette. Tilbuddet iværksættes efter behov. Det er væsentligt at man gør brug af tilbuddet, når det vurderes at behovet er højaktuelt. 9. kl. Synes mor også du er fræk ;-) STOP MOB Dialog om tonen på nettet, konflikthåndtering og online mobning samt producering af kampagnefilm der uploades på facebook kl. Unge og hash. Dialogbaseret undervisning om unge og hash. Sættes iværk efter behov kl Projekthjælp i overbygningen. Efter behov hjælper SSP-koordinatorerne grupper af unge med viden i forbindelse med projektopgaver vedr. kriminalitet og misbrug. Skoletilbud til lærere/ pædagoger: Lærerens rolle i Kriminalpræventiv forebyggelse Klubpædagogens rolle i kriminalpræventiv forebyggelse Unge og rusmidler Materialer, undersøgelser og inspiration kan hentes på siden er pt. under renovering Undervisningsmaterialer til kriminalpræventive emner Vejledningsmaterialer til hvordan man kan tackle forskellige problemstillinger, som fx den kriminalitetsforebyggende samtale, selvmordstruede unge, mobning mv. Råd og vejledning efter behov Se også SSP-samarbejdets undervisningsguide, som er uddelt til skolerne. Her i fremgår rigtig mange gode råd om hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, således at den virker kriminalpræventivt opdelt på årgange og på de enkelte fag. På de kommende sider kan I læse nærmere om de enkelte tilbud. Sådan får I aftaler på plads: Overbygningsskoler: I skal kontakte jeres lokale SSP-lærer og sammen med denne tilrettelægge, hvad I ønsker lokalt. SSP-læreren har ansvar for at aftalerne kommer på plads. Små skoler: der kun har elever op til 6.kl. skal kontakte jeres lokale SSP-koordinator for at få aftaler på plads, på disse skoler er det skolelederen der har ansvaret. God fornøjelse! Venlig hilsen SSP-koordinatorer og SSP-lærere

4 1. 2. kl. Trivsel for alle hvad kan du gøre - Et foredrag som kick-start til forældresamarbejde, forældrenetværk, forebyggelse af social marginalisering, styrke rummelighed og social kapital mv. Trivsel for alle er et væsentligt udgangspunkt for at sikre eleverne et godt skoleliv. Trivsel i skolen er det vigtigste i forhold til at forebygge kriminalitet. Evalueringer af tiltaget har vist meget stor tilfredshed fra såvel lærer, som forældre et foredrag der gør en forskel. Evalueringer har vist at starten af 1. kl. er det bedste tidspunkt for afvikling. Det er nu besluttet at det er skoleledelsen på den enkelte skole, der selv skal sørge for afvikling af tiltaget. Al aftale vedr. disse forløb skal derfor ske med skoleledelsen, dog skal SSP-konsulenten orienteres om at forløbet finder sted. Oplæg ved skoleleder/ repr. for denne Børn anno 2013 Hvad betyder trivsel for barnet Hvad kan forældre gøre for at styrke trivslen Hvad kan skolen gøre for at styrke trivslen Konkrete ideer NY AKTØR Forældre/lærer brainstorm: Afsluttes med brainstorm i grupper om ideer til tiltag. 5 af kommunens skoler er desuden tilmeldt et udviklingsarbejde med Det kriminalpræventive Råd ang. materialer til at understøtte trivselsarbejdet i forældresammenhæng. Oplægget kommer ind på rummelighed, social marginalisering, rollemodeller, betydning af negative og positive forventninger mv. Tid: Oplægget ca. 1½ time ekskl. Pause Brainstorm ca. 30 min. Tidspunkt: Forløbet kan gennemføres efter behov Kontakt: Din lokale skoleleder Materiale: Modtager skolelederne efter d. 19. juni Skolens opgave: Indkaldelse, og deltagelse af skolens personale relevante lærere/ledere, samt evt. skolebestyrelse. Orientere SSP-koordinatoren om gennemførelse.

5 5 kl. : Hvad jeg tror om andre - et koncept der forebygger risikoadfærd, ved at tage udgangspunkt i hvad vi tror andre gør. Forskningsbaseret indsats der har påvist en stor forebyggelseseffekt. Tilbuddet omfatter en elevdel og en forældredel. Med udgangspunkt i elevernes tro om hvad andre gør i forhold til rygning, gives forældrene mulighed for at få redskaber til at modvirke risikoadfærd. Elevdel ved sundhedsplejerske: Udarbejdelse af røgrapport for klassen og 9.kl. på skolen Ved brug af metode om aktive vurderinger guides eleverne frem mod en forståelse af betydningen af flertalsmisforståelser, og dermed en realistisk opfattelse af risikoadfærd ved jævnaldrende unge. Når rygning bruges som udgangspunkt, er det fordi sociale overdrivelser om rygning, danner et godt udgangspunkt for at tale sociale overdrivelser og risikoadfærd. Tid: 2 x 45 min: Oplæg, røgrapport, aktive vurderinger. 1 x 45 min: Opfølgning med udgangspunkt i drøftelser fra forældreaften. Forældredel ved SSP-koordinator/ SSP-lærer: Profil af tweens i dagens Danmark. Hvilke børn kommer i problemer og hvorfor, Vi handler taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os. Dette er udgangspunktet for en metode, som forebygger risikoadfærd. Hvordan kan vi som forældregruppe hjælpe til at vores børn ikke kommer i problemer. Herunder debat om opdragelse og social marginalisering. Forældredebat om: Situationer hvor vi som forældre bliver udsat for pres, pga. af egne og børnenes sociale overdrivelser. Få styr på hvad andre forældre synes der er i orden eller ikke i orden. Det er vigtigt at alle børns forældre er repræsenteret ved arrangementet, da der ofte indgås aftaler som har betydning for alle. Dette kan tydeliggøres i indbydelsen ved at skrive at deltagelse i forældremødet regnes for at være en obligatorisk del af skole-hjem samarbejdet. Tidspunkt: Forløbet gennemføres i foråret i 5. kl., sundhedspleje og SSP kommer med udspil til datoer. Undervisningsmaterialer: Sundhedsplejersken tager udgangspunkt i materiale til Hvad jeg tror om de andre. SSP har materialer til forældrearrangement. Plancher kan hentes fra SSP s hjemmeside. 3 timer til elevdel + 2 timer ved forældrearr. Læreren er med for at lytte, således at erfaringerne kan anvendes i undervisningen. En lærer fra årgangen bedes kontakte SSP-lærer eller SSP-koordinator for at aftale praktiske detaljer, samt fortælle om årgangens specielle profil eller behov.

6 6. klasse: Børn og unges brug af sociale medier - en forældreaften, med deltagelse af eleverne, om unges virtuelle liv og hvorledes man som forældre kan forebygge konflikter, trusler, chikane, online mobning og seksuelle krænkelser. Børn og unge fører i stor stil deres sociale liv på nettet, spilenheder, Facebook, MSN og mobilen. Det er her der skabes kontakt med vennerne, her de bliver underholdt og her de bliver oplyst. Det er kun positivt. Selv om tonen på nettet er begyndt at blive bedre er det stadig 41 % af unge der (kilde: sikkerchat.dk) kommer ud for negative oplevelser som trusler, mobning eller seksuelle krænkelser i en eller anden form. Formålet er, at forældrene klædes på til at gå i dialog med deres børn og sammen udvikle gode normer for chat og profilsites. Oplæg ved SSP-lærer eller SSP-koordinator Velkomst og program Drøftelse med elever om: o Hvilke sites bliver brugt? o Hvilke apps bliver brugt? o Hvor meget? o Hvornår? o Er der nogen der har haft ubehagelige oplevelser? o Gennemgang af SMART-reglerne. (Eleverne går derefter i tilstødende lokale og ser film) Hvad er facebook, sites, apps, snapchat, formspring og hvorfor er der aldrig ringtone på de unges smartphones? Er de uhøfligt hvis man ikke reagere på et prik på skulderen - Hvad betyder de unges prik? Hvad kendetegner de unges forbrug af sociale medier ift forældrenes og hvad skal vi være opmærksomme på? Eksempler fra hverdagen med unge der er kommet i klemme med kodeord, profilændringer, trusler, chikane og krænkelser. Hvordan kan forældre forebygge. Gennemgang af SMART reglerne. Hvor kan jeg få hjælp hvis mit barn bliver udsat for ubehagelige oplevelser? Varighed: 2 timer. Kræver internetadgang. Tidspunkt: Forløbet kan gennemføres efter behov. Undervisningsmaterialer: SSP-samarbejdet anbefaler, at der i forbindelse med foredraget gennemføres undervisningsforløb i Sikker chat for eleverne. Der kan findes relevante undervisningsmaterialer på og emu. Der udleveres sikker chat folder til forældrene og Chat-kørerkort til eleverne med SMARTreglerne. 2. timer til aftendel. Læreren er med for at lytte, således at temaet kan knytte an til almen undervisningen efterfølgende. Det anbefales at denne aften gennemføres ud over de almindelige forældremøder på årgangen. Endvidere undervisningsforløb i chat for elever.

7 8. kl. : Alkoholdning Unge og rusmiddelkultur. - en holdningsskabende forældredialog der forebygger tidlig alkoholdebut NYT Tidspunkt! Aftenen er første trin i Projekt Alkoholdning, hvor målet er, at unge ikke har deres alkoholdebut før de er fyldt 16 år. Forældrene får mulighed for at lave fælles aftaler og drøfte hvordan alkoholdebut udsættes eller håndteres. Tidspunktet for tiltaget ændres nu fra 7. kl. til starten af 8.kl.. Dette skyldes resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2012, der klart påviser at alkoholdebuten er rykket så meget, at det er relevant at ændre tidspunktet for forældredrøftelserne. Tidspunktet bør kobles sammen med det første forældremøde i 8. kl. i august, september måned. Bemærk, at 8. kl. i skoleåret , ikke skal have tilbuddet, såfremt der har været gennemført et forældrearrangement da eleverne gik i 7. kl. Varighed 1-1½ time. Oplæg v. SSP-lærer eller SSP-koordinator om: Unges rusmiddelkultur Flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser til dette anvendes klikkersystem Tidlig alkoholdebut og risikoadfærd Forældre og grænsesætning Forældreaftaler Oplægget kan gennemføres for hele årgangens forældre på en gang, med efterfølgende drøftelser klassevis. Forældredebat og -aftaler. Efter oplægget drøftes forældreaftaler, og holdningsspørgsmål om håndtering af situationer med unge og alkohol. Plancherne til oplægget ses på SSP Skanderborgs hjemmeside, men kan også rekvireres via SSP-lærer. Det anbefales at forældrerådene efterfølgende træder sammen for at sikre af aftalerne er koordineret klasserne imellem. Tidspunkt: Forløbet gennemføres bedst sammen med første forældremøde i 8.kl. Deltagelse i forældreaften. Lærerne forventes desuden vedholdende at arbejde med flertalsmisforståelser om unges alkoholforbrug og festkultur.

8 8. kl. : Kriminalitet og konsekvens - et dialogbaseret tilbud om konsekvens af kriminelle handlinger når man er fyldt 15 år Mange unge omkring 15 års alderen ikke er bevidst om hvilke konsekvenser en begået kriminel handling har for dem. Hvad er en straf? Hvilket system sættes i gang?, Hvad er en plet på straffeattesten?, Hvilken betydning har det for fremtiden? Efteråret 8. kl. er et godt tidspunkt for gennemførelse. Dialog ved SSP-lærer eller SSP-koordinator: Social pejling om unge og kriminalitet Gennemgang af en sag fra start til slut Hvad er SSP s rolle i forbindelse med unge og kriminalitet? Langt de fleste laver ikke kriminalitet - Gruppearbejde om cases: Eleverne arbejder med cases, der alle har udgangspunkt i episoder fra Skanderborg kommune, hvor de i grupper skal prøve at vurdere, hvilken straf den unge skal have, om der skal være socialt tilsyn og hvilke konsekvenser straffeattesten kan have for den dømte. Gennemgang af virkelighedens udgave af casene - hvilken dom fik de unge, hvilke konsekvenser har det haft for dem osv. Svar på spørgsmål fra eleverne vedr. straffe, konsekvenser mv. Opfølgning ved SSP-koordinator og politimand: Denne opfølgning skal være senest 1 uge efter første oplæg. Varighed 6 undervisnings lektioner. Kan afholdes på en dag eller deles ud på flere. Øvrig undervisning: Konceptet kan kombineres med besøg i retssal, samt øvrig undervisning som traditionelt finder sted omkring unge og kriminalitet. Det anbefales endvidere at der i dansk inddrages et passende stileemner vedr. enten kriminalitet eller den positive udgave; Hvad er et godt liv og hvad kan hjælpe mig til at få det? Tidspunkt: Forløbet gennemføres i efteråret i 8. kl., så tidligt som muligt, da nogle er fyldt 15 år, og dermed over den kriminelle lavalder. Undervisningsmateriale: SSP har udarbejdet cases som udleveres til klasselæreren. Endvidere udleveres de brugte plancher til læreren. Til eleverne udleveres en folder om straffeattester. Konceptet er en del af den kriminalpræventive undervisning som skolerne i øvrigt gennemfører. Konceptet er et tilbud om at SSP bidrager med sin faglighed til at kvalificere undervisningen. Klasselærer eller samfundsfagslærer forventes at deltage.

9 klasse: Alkoholdning, livet i hegnet eller 2 kolde fra kassen. - et koncept der forebygger tidlig alkoholdebut, sociale overdrivelser og grænsesøgende unge Dette er andet trin i Projekt Alkoholdning, hvor målet er, at børn ikke har deres alkoholdebut før de er fyldt 16 år. Temaformiddagen gennemføres hvis det vurderes at den enkelte klasses elever er opstartet på en festkultur med alkohol som omdrejningspunkt eller at snakke og forventninger om alkohol fylder meget.. Målet er, at de unge der ikke forbruger alkohol endnu oplever, at de faktisk er i flertal og dermed ikke er forkerte. Målet er desuden, at de unge der er startet på at forbruge alkohol klædes på til at bruge det med omtanke og ansvar. Under forløbet testes de unges holdning til alkohol ved brug af klikkere. Der bruges 2 lektioner til oplæg og drøftelse. Indhold Dialogbaseret ved SSP-lærer eller SSP-koordinator: Social pejling om unges alkoholforbrug Hvordan tror du andre unge har det med alkohol hvad vil du allerhelst selv? Viden om alkohol Unge og rusmiddelkultur Tidlig alkoholdebut og risikoadfærd Vi kan passe på hinanden Tidspunkt: Forløbet anvendes, når læreren/ssp-netværket vurderer at de unges alkoholadfærd er i gang. For tidlig indsats kan medføre at det skubber en alkoholkultur i gang, for sen indsats kan gøre det svært for eleverne at stoppe en uhensigtsmæssig adfærd. Undervisningsmateriale: SSP har udarbejdet materiale. Plancher fra oplæg udleveres til klasselærer. Konceptet kan være en del af den misbrugspræventive undervisning som skolerne skal gennemføre. Klasselærer forventes at deltage.

10 klasse: Synes mor også du er fræk ;-) STOP MOB - Dialog og kampagne om tonen på nettet, konflikthåndtering og online mobning Dialog med unge om deres oplevelser på facebook, formspring, smartphones, skypekonto mv. Hvad er fedt? Hvilke sites bruges mest? Hvordan er nettet opbygget? Hvorfor kan vi ikke slette noget med sikkerhed? Er smileys nettets kropsprog? Hvad er en konflikttrappe og kan smileys bruges til at gå ned ad en sådan? Hvorfor går det galt en gang imellem og hvor galt er galt? Kan skaden gøres god igen? Hvad er vores vituelle attest? Har Amanda Todd levet forgæves? Er en smartphone et våben? Har du en holdning til online mobning? Kan vi sammen sende et signal til hele verden om vores holdning og skal vi gøre det? Synes mor også du er fræk ;-) STOP MOB afrundes med at eleverne laver deres egen kampagne på STOP MOB som uploades på facebook. Via likehunting spredes budskabet i de unges netværk. De nuværende film kan ses på og er blevet set af mellem gange pr film. 1. lektion: Dialogbaseret oplæg ved SSP-koordinator om ovenstående. 2. lektion: STOP MOB film produceres. Praktiske informationer: Foredraget tager 2 lektioner med max. 80 elever. Til foredraget stilles stole op i en rundkreds til alle mand. Hvis nødvendigt gerne i flere rækker. Skolen skal give tilsagn om at optagelser af elever må anvendes på facebook. Skolen orientere ofte forældrene inden således de gives mulighed for at vælge at deres børn ikke må deltag i kampagnen. Tidspunkt: Efter behov og når det passer ind i årsplanen. Undervisningsmateriale: Der kan findes godt og relevant undervisningsmateriale på Konceptet er en del af den kriminalpræventive undervisning som skolerne i øvrigt gennemfører. Konceptet er et tilbud om at SSP bidrager med sin faglighed til at kvalificere undervisningen.

11 klasse: Unge og hash Elever eller forældre - Når der er bekymring for at nogle unge i gruppen ryger hash. Når unge ryger hash, er det ofte et eksperiment, som begynder fordi man tror mange andre gøre det og en uvidenhed om risiko og konsekvenser og ikke mindst den tilhørende kriminalitet. Der tilrettelægges et særligt tilbud der passer til det lokale behov. Som udgangspunkt er der et tilbud til eleverne og et andet til forældre. Indhold Dialogbaseret oplæg ved SSP-koordinator: Social pejling omkring unges hashforbrug Der drøftes viden om og holdninger til hash: o Hvad er hash o Virkning o Risiko og konsekvenser o Hvordan hjælper man til at stoppe Tid: Varighed: 2 lektioner. Tidspunkt: Efter behov og når det passer ind i årsplanen. Konceptet udvikles til de lokale forhold.

12 Overbygningen: Projekthjælp - en hjælp til elever der arbejder med kriminalitet, misbrug eller mistrivsel i projekterne Mange unge som laver projekter omkring SSP relaterede emner har brug for at få en særlig faglig vejledning omkring emnerne. Det har vist sig, at nogle af de unge som vælger de SSP-relaterede projekter har et behov for selv at bearbejde nogle problemstillinger vedr. kriminalitet, misbrug eller mistrivsel og det at skrive projekt om det, er deres råb om hjælp. At SSP møder de unge i denne sammenhæng giver mulighed for at vurdere om der skulle være et sådant behov tilstede. Møde med eleverne: Lærerne kan anbefale eleverne at tage kontakt til SSP-koordinatoren eller forebyggelsesbetjenten hvis eleverne har valgt at lave projekt omkring SSP-relaterede emner. SSP møder op til et interview, eller til faglig sparring af eleverne. Materialer: Der er rigtig mange gode materialer og links at finde på SSP Skanderborgs hjemmeside SSP-Skanderborg har desuden netsiden som altid er opdateret med viden om stoffer, undersøgelser. Her findes endvidere blogs, projekthjælp og spørgekasse. Et andet godt sted at gå ind er på under Til unge, her kan man finde væsentlige statistikker, samt en mængde andre gode materialer. Sparring af læreren: Såfremt en lærer har behov for hjælp til at forholde sig til hvordan man bedst kan rådgive eleven i forbindelse med projektarbejdet om disse emner, kan læreren tage kontakt til SSP-lærer eller SSPkoordinator.

13 Øvrige tilbud til lærere - hjælp til at frontpersonerne i SSP-samarbejdet kan løse deres opgave bedst muligt SSP har som en væsentlig opgave at dygtiggøre alle parter i SSP-netværket til at løse en kriminalitetsforebyggende opgave herunder også den enkelte lærer eller pædagog, da det jo er dem der er de primært forebyggende personer i forhold til eleven. Undervisningsmaterialer til kriminalpræventive emner: Se SSP-samarbejdets undervisningsguide, som er uddelt til klasselærere. Skolerne er selv i besiddelse af mange gode materialer til den kriminalpræventive undervisning. På SSP s hjemmeside findes der yderligere materiale - siden vil løbende blive opdateret efterhånden som der kommer kendskab til nye materialer. Læreren kan tage kontakt til skolens SSP-lærer som vil have et kendskab til hvordan man kan lave kriminalpræventiv undervisning. Læreren kan tage kontakt til SSP-koordinatoren som yderligere kan rådgive med materialer og gode råd til undervisningsmetoder mv. Vejledning omkring forskellige problemstillinger: SSP koordinatoren kan rådgive den enkelte lærer eller lærergruppe omkring emner som fx selvmordstruede unge, konfliktløsning, den kriminalitetsforebyggende samtale mv. SSP koordinatoren har materiale som kan vejlede læreren SSP koordinatoren kan hjælpe læreren til kontakt med andre rådgivere som ved noget om de enkelte problemstillinger. Rådgivningen kan finde sted over telefonen, ved deltagelse i møde eller ved at SSP koordinatoren afholder et kursus for en gruppe lærere. Undersøg først om skolens SSP-lærer kan hjælpe.

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018 Forældreaftaler/forældrenetværk 0. - 2. klasse / årgang Forældrearrangement (ca. 45 min.) SSP-konsulenten laver et oplæg, der skal styrke sammenholdet blandt elever og forældre. Undgå mobning og optimér

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD

GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD GRATIS FOREBYGGELSESTILBUD - TIL SKOLER OG KLUBBER Sparring 20 16/17 Undervisning Events Oplæg ! KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi kan her præsentere SSP Frederiksberg og Forebyggelsesteamets fælles tilbudspjece

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk.

SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Sammen kan vi mere! SSP i Næstved ønsker med dette diasshow at give inspiration til dannelse af forældrenetværk. Et godt forældresamarbejde er af stor betydning for at kunne styrke den sociale kapital

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler 5. 8. kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.30 15.15-Oplæg ved Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag

Læs mere

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde Fællesskaber og forebyggelse Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde 1 Visionen er, at vi skal være en skole, der har fokus på både individet og fællesskabet, da kriminalitet i bred forstand

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd

Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Nyt fællesskab udfordringer for trivsel og risikoadfærd Målet er. At skabe gode vilkår i et godt netværk Med masser af Trivsel, tryghed, læring og socialt fællesskab Jeres børn mener: 1. ALLE synes det

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Alle de andre gør det

Alle de andre gør det SSP-kontaktlærer Thomas Aistrup Social pejling En videnbaseret indsats - Ringstedforsøget, Århus eksperimentet, m.m. Metatænkning - børn og unge overfører fra et emne til et andet Fokus på metoden ikke

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Mød os lokalt! - og på Facebook Mike Bell tlf. 51 27 48 84 mike.bell@kalundborg.dk Brian Larsen tlf. 20 31 06 31 brian.larsen@kalundborg.dk Lotte Houlind tlf.

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror..

SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL FORÆLDRE. Sms, chat, Arto. Alkohol og fester. Vold. Venner. Din holdning er vigtigere end du tror.. SSP I MIDDELFART KOMMUNE Sms, chat, Arto Alkohol og fester Vold Venner Konflikter Din holdning er vigtigere end du tror.. Et godt liv ORIENTERING TIL FORÆLDRE SSP: Hvad er det? SSP er et tværfagligt samarbejde

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang

Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Evaluering: Pilotprojekt med trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Forskere peger på, og flere undersøgelser viser, at skoletrivsel har en stærk sammenhæng

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

IDEKATALOGET 2016/2017

IDEKATALOGET 2016/2017 SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: IDEKATALOGET 2016/2017 Børn og Unge, Skoleafdelingen Børn og Unge, Familieafdelingen Midt- og Vestjyllands Politi Velkommen til en verden af forebyggelse SSP-samarbejdet

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet SKOLE SOCIAL P POLITI Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet Forord Denne læseplan for folkeskolens undervisning i at forebygge misbrug

Læs mere

SMG Samtale Mellem Generationer

SMG Samtale Mellem Generationer FORÆLDREFOLDER hvad er? er et trivselsfremmende tiltag, som sætter fokus på at skabe en udviklende og konstruktiv dialog mellem forældre og børn. Målgruppen er forældre, elever og lærere på skolernes 7.,

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI

Bjerregrav Friskole MÅLET MED VORES ANTIMOBBESTRATEGI Bjerregrav Friskole HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn

Læs mere

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer:

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP Idekataloget Børn og Unge, Undervisningsafdelingen Børn og Unge, Familieafdelingen Midt- og Vestjyllands Politi Formål: I direkte forlængelse af Viborg

Læs mere

MOBNING til forældre, elever og personale

MOBNING til forældre, elever og personale MOBNING til forældre, elever og personale Forord Folketinget vedtog i foråret 2001»lov om undervisningsmiljø«. Loven slår fast, at mobning ikke er tilladt. På Søndre Skole gennemførtes som konsekvens af

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015 16:59 Lydløs de næste 2 timer Mod til at vælge Forebyggelsesindsats i forhold til risikoadfærd og sociale overdrivelser

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler., SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.15 15.00 - Oplæg ved, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag SSP s tilbud til skolerne og klubber

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 BilagBUV_140904_pkt.19.01 Indledning I Hvidovre Kommune ønsker vi at hjælpe børn og unge til at få et sundt forhold til alkohol og rusmidler. En konkret handleplan

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

SSP/Opsøgende Team. Side 1

SSP/Opsøgende Team. Side 1 SSP/Opsøgende Team Side 1 Indholdsfortegnelse SSP/Opsøgende Team Baggrund for SSP/Opsøgende Teams arbejde Hvad gør vi og hvad kan du bruge os til? Trivselshåndbogen Social pejling Forældremøder...10 Rådgivning

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier

Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Evaluering: Pilotprojekt om børn og unges digitale dannelse og færden på sociale medier Børn og Unge 21-4-2016 1 1. Baggrund og introduktion Undersøgelser og forskning viser, at jo tidligere børn introduceres

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016

SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forældremøder generelt: 4 Tryghed og trivsel

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 1 UNDERVISNING OG INFORMATION Dette forebyggelseshæfte er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole.

Trivsel er, når et barn er glad for sin tilværelse i kraft af gode relationer til familie, kammerater og skole. Antimobbestrategi for Christiansø Skole Gældende fra den Januar 2017 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med vores antimobbestrategi er at sikre, at alle børnene er glade for at komme

Læs mere

Odder Kommunes SSP Samarbejdet mellem Skoler, Social og Politi. SSP Ydelseskatalog. Odder Kommune 2016/2018

Odder Kommunes SSP Samarbejdet mellem Skoler, Social og Politi. SSP Ydelseskatalog. Odder Kommune 2016/2018 Odder Kommunes SSP Samarbejdet mellem Skoler, Social og Politi SSP Ydelseskatalog Odder Kommune 2016/2018 1 Bagggrund.... side 2 2 Formål.... side 3 3 Vidensbaseret arbejde i SSP-regi... side 4 4 Tilbud...

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 19.00 19.40 Gruppearbejde klassevis. 19.40 20.25 Opsamling i plenum. 20.25 21.00 SSP Furesø

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 INDHOLD: FORORD:... 3 BAGGRUND:... 3 FORMÅL:... 3 ANVENDELSE AF LÆSEPLANEN:... 4 OVERSIGT:... 5 BH. KLASSE:... 6 1.

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer:

SSP Idekataloget. SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: SSP Idekataloget Børn og Unge, Undervisningsafdelingen Børn og Unge, Familieafdelingen Midt- og Vestjyllands Politi Formål: I direkte forlængelse af Viborg

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere