Skoletilbud fra SSP i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoletilbud fra SSP i 2013-14"

Transkript

1

2 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre er i top, således at risikoadfærd mindskes. Der er også viden og tilbud at hente for den enkelte lærer, så man klædes på til at løse den kriminalpræventive opgave. Skoletilbuddene udgør sammen med SSP-Samarbejdets undervisningsguide SSP s bud på forebyggende undervisning. Skoletilbud til forældre: kl. Trivsel for alle hvad kan du gøre? Oplæg om betydningen af forældrenetværk og forældrenes rolle i at skabe trivsel. Er fra i år lagt ud til de enkelte skoleledere. 5. kl. Hvad jeg tror om andre Forældreaften i sammenhæng med Hvad jeg tror om andre, for eleverne. Aftenen drejer sig om risikoadfærd og ikke mindst begrebet social pejling. SSP-koordinatorer sætter datoerne. 6. kl. Børn og unges brug af sociale medier En forældreaften, med deltagelse af eleverne, om unges virtuelle liv og hvordan man som forældre kan forebygge konflikter, chikane, online mobning og seksuelle krænkelser. 8. kl. Alkoholdning, unge og rusmiddelkultur En holdningsskabende forældreaften, hvor forældre får sikret en fælles aftale om, hvordan man udsætter eller håndterer unges alkoholdebut. NYT Tidspunkt! Ungeprofilundersøgelsen 2012 har vist, at 7. kl. er for tidlig for langt de fleste skoler. Tilbuddet afholdes derfor som udgangspunkt i forbindelse med første forældremøde i 8. kl. (Har årgangene haft oplæg i 7. i skoleåret 2012/13, skal de ikke have oplægget igen i start 8. kl.) 9. kl Unge og Hash : En orienteringsaften om hash og problematikker omkring hash. Tilbuddet anvendes efter behov.

3 Skoletilbud til eleverne: 5. kl. Hvad jeg tror om andre 2 x 2 timer med Sundhedsplejen om social pejling og risikoadfærd. Der tages udgangspunkt i rygning. Tilbuddet forventes anvendt for alle 5. kl. Sundhedsplejen sætter datoerne 8. kl. Kriminalitet og konsekvens En undervisningsdag om unge, kriminalitet og ikke mindst konsekvensen af at begå kriminalitet. Sammen med Politiet. SSP-koordinatorerne sætter datoerne. Tilbuddet forventes gennemført på alle overbygningsskoler kl. Alkoholdning, livet i hegnet eller 2 kolde fra kassen Et arrangement om unges alkoholforbrug, og de forventninger unge kan have til hinanden om dette. Tilbuddet iværksættes efter behov. Det er væsentligt at man gør brug af tilbuddet, når det vurderes at behovet er højaktuelt. 9. kl. Synes mor også du er fræk ;-) STOP MOB Dialog om tonen på nettet, konflikthåndtering og online mobning samt producering af kampagnefilm der uploades på facebook kl. Unge og hash. Dialogbaseret undervisning om unge og hash. Sættes iværk efter behov kl Projekthjælp i overbygningen. Efter behov hjælper SSP-koordinatorerne grupper af unge med viden i forbindelse med projektopgaver vedr. kriminalitet og misbrug. Skoletilbud til lærere/ pædagoger: Lærerens rolle i Kriminalpræventiv forebyggelse Klubpædagogens rolle i kriminalpræventiv forebyggelse Unge og rusmidler Materialer, undersøgelser og inspiration kan hentes på siden er pt. under renovering Undervisningsmaterialer til kriminalpræventive emner Vejledningsmaterialer til hvordan man kan tackle forskellige problemstillinger, som fx den kriminalitetsforebyggende samtale, selvmordstruede unge, mobning mv. Råd og vejledning efter behov Se også SSP-samarbejdets undervisningsguide, som er uddelt til skolerne. Her i fremgår rigtig mange gode råd om hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, således at den virker kriminalpræventivt opdelt på årgange og på de enkelte fag. På de kommende sider kan I læse nærmere om de enkelte tilbud. Sådan får I aftaler på plads: Overbygningsskoler: I skal kontakte jeres lokale SSP-lærer og sammen med denne tilrettelægge, hvad I ønsker lokalt. SSP-læreren har ansvar for at aftalerne kommer på plads. Små skoler: der kun har elever op til 6.kl. skal kontakte jeres lokale SSP-koordinator for at få aftaler på plads, på disse skoler er det skolelederen der har ansvaret. God fornøjelse! Venlig hilsen SSP-koordinatorer og SSP-lærere

4 1. 2. kl. Trivsel for alle hvad kan du gøre - Et foredrag som kick-start til forældresamarbejde, forældrenetværk, forebyggelse af social marginalisering, styrke rummelighed og social kapital mv. Trivsel for alle er et væsentligt udgangspunkt for at sikre eleverne et godt skoleliv. Trivsel i skolen er det vigtigste i forhold til at forebygge kriminalitet. Evalueringer af tiltaget har vist meget stor tilfredshed fra såvel lærer, som forældre et foredrag der gør en forskel. Evalueringer har vist at starten af 1. kl. er det bedste tidspunkt for afvikling. Det er nu besluttet at det er skoleledelsen på den enkelte skole, der selv skal sørge for afvikling af tiltaget. Al aftale vedr. disse forløb skal derfor ske med skoleledelsen, dog skal SSP-konsulenten orienteres om at forløbet finder sted. Oplæg ved skoleleder/ repr. for denne Børn anno 2013 Hvad betyder trivsel for barnet Hvad kan forældre gøre for at styrke trivslen Hvad kan skolen gøre for at styrke trivslen Konkrete ideer NY AKTØR Forældre/lærer brainstorm: Afsluttes med brainstorm i grupper om ideer til tiltag. 5 af kommunens skoler er desuden tilmeldt et udviklingsarbejde med Det kriminalpræventive Råd ang. materialer til at understøtte trivselsarbejdet i forældresammenhæng. Oplægget kommer ind på rummelighed, social marginalisering, rollemodeller, betydning af negative og positive forventninger mv. Tid: Oplægget ca. 1½ time ekskl. Pause Brainstorm ca. 30 min. Tidspunkt: Forløbet kan gennemføres efter behov Kontakt: Din lokale skoleleder Materiale: Modtager skolelederne efter d. 19. juni Skolens opgave: Indkaldelse, og deltagelse af skolens personale relevante lærere/ledere, samt evt. skolebestyrelse. Orientere SSP-koordinatoren om gennemførelse.

5 5 kl. : Hvad jeg tror om andre - et koncept der forebygger risikoadfærd, ved at tage udgangspunkt i hvad vi tror andre gør. Forskningsbaseret indsats der har påvist en stor forebyggelseseffekt. Tilbuddet omfatter en elevdel og en forældredel. Med udgangspunkt i elevernes tro om hvad andre gør i forhold til rygning, gives forældrene mulighed for at få redskaber til at modvirke risikoadfærd. Elevdel ved sundhedsplejerske: Udarbejdelse af røgrapport for klassen og 9.kl. på skolen Ved brug af metode om aktive vurderinger guides eleverne frem mod en forståelse af betydningen af flertalsmisforståelser, og dermed en realistisk opfattelse af risikoadfærd ved jævnaldrende unge. Når rygning bruges som udgangspunkt, er det fordi sociale overdrivelser om rygning, danner et godt udgangspunkt for at tale sociale overdrivelser og risikoadfærd. Tid: 2 x 45 min: Oplæg, røgrapport, aktive vurderinger. 1 x 45 min: Opfølgning med udgangspunkt i drøftelser fra forældreaften. Forældredel ved SSP-koordinator/ SSP-lærer: Profil af tweens i dagens Danmark. Hvilke børn kommer i problemer og hvorfor, Vi handler taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os. Dette er udgangspunktet for en metode, som forebygger risikoadfærd. Hvordan kan vi som forældregruppe hjælpe til at vores børn ikke kommer i problemer. Herunder debat om opdragelse og social marginalisering. Forældredebat om: Situationer hvor vi som forældre bliver udsat for pres, pga. af egne og børnenes sociale overdrivelser. Få styr på hvad andre forældre synes der er i orden eller ikke i orden. Det er vigtigt at alle børns forældre er repræsenteret ved arrangementet, da der ofte indgås aftaler som har betydning for alle. Dette kan tydeliggøres i indbydelsen ved at skrive at deltagelse i forældremødet regnes for at være en obligatorisk del af skole-hjem samarbejdet. Tidspunkt: Forløbet gennemføres i foråret i 5. kl., sundhedspleje og SSP kommer med udspil til datoer. Undervisningsmaterialer: Sundhedsplejersken tager udgangspunkt i materiale til Hvad jeg tror om de andre. SSP har materialer til forældrearrangement. Plancher kan hentes fra SSP s hjemmeside. 3 timer til elevdel + 2 timer ved forældrearr. Læreren er med for at lytte, således at erfaringerne kan anvendes i undervisningen. En lærer fra årgangen bedes kontakte SSP-lærer eller SSP-koordinator for at aftale praktiske detaljer, samt fortælle om årgangens specielle profil eller behov.

6 6. klasse: Børn og unges brug af sociale medier - en forældreaften, med deltagelse af eleverne, om unges virtuelle liv og hvorledes man som forældre kan forebygge konflikter, trusler, chikane, online mobning og seksuelle krænkelser. Børn og unge fører i stor stil deres sociale liv på nettet, spilenheder, Facebook, MSN og mobilen. Det er her der skabes kontakt med vennerne, her de bliver underholdt og her de bliver oplyst. Det er kun positivt. Selv om tonen på nettet er begyndt at blive bedre er det stadig 41 % af unge der (kilde: sikkerchat.dk) kommer ud for negative oplevelser som trusler, mobning eller seksuelle krænkelser i en eller anden form. Formålet er, at forældrene klædes på til at gå i dialog med deres børn og sammen udvikle gode normer for chat og profilsites. Oplæg ved SSP-lærer eller SSP-koordinator Velkomst og program Drøftelse med elever om: o Hvilke sites bliver brugt? o Hvilke apps bliver brugt? o Hvor meget? o Hvornår? o Er der nogen der har haft ubehagelige oplevelser? o Gennemgang af SMART-reglerne. (Eleverne går derefter i tilstødende lokale og ser film) Hvad er facebook, sites, apps, snapchat, formspring og hvorfor er der aldrig ringtone på de unges smartphones? Er de uhøfligt hvis man ikke reagere på et prik på skulderen - Hvad betyder de unges prik? Hvad kendetegner de unges forbrug af sociale medier ift forældrenes og hvad skal vi være opmærksomme på? Eksempler fra hverdagen med unge der er kommet i klemme med kodeord, profilændringer, trusler, chikane og krænkelser. Hvordan kan forældre forebygge. Gennemgang af SMART reglerne. Hvor kan jeg få hjælp hvis mit barn bliver udsat for ubehagelige oplevelser? Varighed: 2 timer. Kræver internetadgang. Tidspunkt: Forløbet kan gennemføres efter behov. Undervisningsmaterialer: SSP-samarbejdet anbefaler, at der i forbindelse med foredraget gennemføres undervisningsforløb i Sikker chat for eleverne. Der kan findes relevante undervisningsmaterialer på og emu. Der udleveres sikker chat folder til forældrene og Chat-kørerkort til eleverne med SMARTreglerne. 2. timer til aftendel. Læreren er med for at lytte, således at temaet kan knytte an til almen undervisningen efterfølgende. Det anbefales at denne aften gennemføres ud over de almindelige forældremøder på årgangen. Endvidere undervisningsforløb i chat for elever.

7 8. kl. : Alkoholdning Unge og rusmiddelkultur. - en holdningsskabende forældredialog der forebygger tidlig alkoholdebut NYT Tidspunkt! Aftenen er første trin i Projekt Alkoholdning, hvor målet er, at unge ikke har deres alkoholdebut før de er fyldt 16 år. Forældrene får mulighed for at lave fælles aftaler og drøfte hvordan alkoholdebut udsættes eller håndteres. Tidspunktet for tiltaget ændres nu fra 7. kl. til starten af 8.kl.. Dette skyldes resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2012, der klart påviser at alkoholdebuten er rykket så meget, at det er relevant at ændre tidspunktet for forældredrøftelserne. Tidspunktet bør kobles sammen med det første forældremøde i 8. kl. i august, september måned. Bemærk, at 8. kl. i skoleåret , ikke skal have tilbuddet, såfremt der har været gennemført et forældrearrangement da eleverne gik i 7. kl. Varighed 1-1½ time. Oplæg v. SSP-lærer eller SSP-koordinator om: Unges rusmiddelkultur Flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser til dette anvendes klikkersystem Tidlig alkoholdebut og risikoadfærd Forældre og grænsesætning Forældreaftaler Oplægget kan gennemføres for hele årgangens forældre på en gang, med efterfølgende drøftelser klassevis. Forældredebat og -aftaler. Efter oplægget drøftes forældreaftaler, og holdningsspørgsmål om håndtering af situationer med unge og alkohol. Plancherne til oplægget ses på SSP Skanderborgs hjemmeside, men kan også rekvireres via SSP-lærer. Det anbefales at forældrerådene efterfølgende træder sammen for at sikre af aftalerne er koordineret klasserne imellem. Tidspunkt: Forløbet gennemføres bedst sammen med første forældremøde i 8.kl. Deltagelse i forældreaften. Lærerne forventes desuden vedholdende at arbejde med flertalsmisforståelser om unges alkoholforbrug og festkultur.

8 8. kl. : Kriminalitet og konsekvens - et dialogbaseret tilbud om konsekvens af kriminelle handlinger når man er fyldt 15 år Mange unge omkring 15 års alderen ikke er bevidst om hvilke konsekvenser en begået kriminel handling har for dem. Hvad er en straf? Hvilket system sættes i gang?, Hvad er en plet på straffeattesten?, Hvilken betydning har det for fremtiden? Efteråret 8. kl. er et godt tidspunkt for gennemførelse. Dialog ved SSP-lærer eller SSP-koordinator: Social pejling om unge og kriminalitet Gennemgang af en sag fra start til slut Hvad er SSP s rolle i forbindelse med unge og kriminalitet? Langt de fleste laver ikke kriminalitet - Gruppearbejde om cases: Eleverne arbejder med cases, der alle har udgangspunkt i episoder fra Skanderborg kommune, hvor de i grupper skal prøve at vurdere, hvilken straf den unge skal have, om der skal være socialt tilsyn og hvilke konsekvenser straffeattesten kan have for den dømte. Gennemgang af virkelighedens udgave af casene - hvilken dom fik de unge, hvilke konsekvenser har det haft for dem osv. Svar på spørgsmål fra eleverne vedr. straffe, konsekvenser mv. Opfølgning ved SSP-koordinator og politimand: Denne opfølgning skal være senest 1 uge efter første oplæg. Varighed 6 undervisnings lektioner. Kan afholdes på en dag eller deles ud på flere. Øvrig undervisning: Konceptet kan kombineres med besøg i retssal, samt øvrig undervisning som traditionelt finder sted omkring unge og kriminalitet. Det anbefales endvidere at der i dansk inddrages et passende stileemner vedr. enten kriminalitet eller den positive udgave; Hvad er et godt liv og hvad kan hjælpe mig til at få det? Tidspunkt: Forløbet gennemføres i efteråret i 8. kl., så tidligt som muligt, da nogle er fyldt 15 år, og dermed over den kriminelle lavalder. Undervisningsmateriale: SSP har udarbejdet cases som udleveres til klasselæreren. Endvidere udleveres de brugte plancher til læreren. Til eleverne udleveres en folder om straffeattester. Konceptet er en del af den kriminalpræventive undervisning som skolerne i øvrigt gennemfører. Konceptet er et tilbud om at SSP bidrager med sin faglighed til at kvalificere undervisningen. Klasselærer eller samfundsfagslærer forventes at deltage.

9 klasse: Alkoholdning, livet i hegnet eller 2 kolde fra kassen. - et koncept der forebygger tidlig alkoholdebut, sociale overdrivelser og grænsesøgende unge Dette er andet trin i Projekt Alkoholdning, hvor målet er, at børn ikke har deres alkoholdebut før de er fyldt 16 år. Temaformiddagen gennemføres hvis det vurderes at den enkelte klasses elever er opstartet på en festkultur med alkohol som omdrejningspunkt eller at snakke og forventninger om alkohol fylder meget.. Målet er, at de unge der ikke forbruger alkohol endnu oplever, at de faktisk er i flertal og dermed ikke er forkerte. Målet er desuden, at de unge der er startet på at forbruge alkohol klædes på til at bruge det med omtanke og ansvar. Under forløbet testes de unges holdning til alkohol ved brug af klikkere. Der bruges 2 lektioner til oplæg og drøftelse. Indhold Dialogbaseret ved SSP-lærer eller SSP-koordinator: Social pejling om unges alkoholforbrug Hvordan tror du andre unge har det med alkohol hvad vil du allerhelst selv? Viden om alkohol Unge og rusmiddelkultur Tidlig alkoholdebut og risikoadfærd Vi kan passe på hinanden Tidspunkt: Forløbet anvendes, når læreren/ssp-netværket vurderer at de unges alkoholadfærd er i gang. For tidlig indsats kan medføre at det skubber en alkoholkultur i gang, for sen indsats kan gøre det svært for eleverne at stoppe en uhensigtsmæssig adfærd. Undervisningsmateriale: SSP har udarbejdet materiale. Plancher fra oplæg udleveres til klasselærer. Konceptet kan være en del af den misbrugspræventive undervisning som skolerne skal gennemføre. Klasselærer forventes at deltage.

10 klasse: Synes mor også du er fræk ;-) STOP MOB - Dialog og kampagne om tonen på nettet, konflikthåndtering og online mobning Dialog med unge om deres oplevelser på facebook, formspring, smartphones, skypekonto mv. Hvad er fedt? Hvilke sites bruges mest? Hvordan er nettet opbygget? Hvorfor kan vi ikke slette noget med sikkerhed? Er smileys nettets kropsprog? Hvad er en konflikttrappe og kan smileys bruges til at gå ned ad en sådan? Hvorfor går det galt en gang imellem og hvor galt er galt? Kan skaden gøres god igen? Hvad er vores vituelle attest? Har Amanda Todd levet forgæves? Er en smartphone et våben? Har du en holdning til online mobning? Kan vi sammen sende et signal til hele verden om vores holdning og skal vi gøre det? Synes mor også du er fræk ;-) STOP MOB afrundes med at eleverne laver deres egen kampagne på STOP MOB som uploades på facebook. Via likehunting spredes budskabet i de unges netværk. De nuværende film kan ses på og er blevet set af mellem gange pr film. 1. lektion: Dialogbaseret oplæg ved SSP-koordinator om ovenstående. 2. lektion: STOP MOB film produceres. Praktiske informationer: Foredraget tager 2 lektioner med max. 80 elever. Til foredraget stilles stole op i en rundkreds til alle mand. Hvis nødvendigt gerne i flere rækker. Skolen skal give tilsagn om at optagelser af elever må anvendes på facebook. Skolen orientere ofte forældrene inden således de gives mulighed for at vælge at deres børn ikke må deltag i kampagnen. Tidspunkt: Efter behov og når det passer ind i årsplanen. Undervisningsmateriale: Der kan findes godt og relevant undervisningsmateriale på Konceptet er en del af den kriminalpræventive undervisning som skolerne i øvrigt gennemfører. Konceptet er et tilbud om at SSP bidrager med sin faglighed til at kvalificere undervisningen.

11 klasse: Unge og hash Elever eller forældre - Når der er bekymring for at nogle unge i gruppen ryger hash. Når unge ryger hash, er det ofte et eksperiment, som begynder fordi man tror mange andre gøre det og en uvidenhed om risiko og konsekvenser og ikke mindst den tilhørende kriminalitet. Der tilrettelægges et særligt tilbud der passer til det lokale behov. Som udgangspunkt er der et tilbud til eleverne og et andet til forældre. Indhold Dialogbaseret oplæg ved SSP-koordinator: Social pejling omkring unges hashforbrug Der drøftes viden om og holdninger til hash: o Hvad er hash o Virkning o Risiko og konsekvenser o Hvordan hjælper man til at stoppe Tid: Varighed: 2 lektioner. Tidspunkt: Efter behov og når det passer ind i årsplanen. Konceptet udvikles til de lokale forhold.

12 Overbygningen: Projekthjælp - en hjælp til elever der arbejder med kriminalitet, misbrug eller mistrivsel i projekterne Mange unge som laver projekter omkring SSP relaterede emner har brug for at få en særlig faglig vejledning omkring emnerne. Det har vist sig, at nogle af de unge som vælger de SSP-relaterede projekter har et behov for selv at bearbejde nogle problemstillinger vedr. kriminalitet, misbrug eller mistrivsel og det at skrive projekt om det, er deres råb om hjælp. At SSP møder de unge i denne sammenhæng giver mulighed for at vurdere om der skulle være et sådant behov tilstede. Møde med eleverne: Lærerne kan anbefale eleverne at tage kontakt til SSP-koordinatoren eller forebyggelsesbetjenten hvis eleverne har valgt at lave projekt omkring SSP-relaterede emner. SSP møder op til et interview, eller til faglig sparring af eleverne. Materialer: Der er rigtig mange gode materialer og links at finde på SSP Skanderborgs hjemmeside SSP-Skanderborg har desuden netsiden som altid er opdateret med viden om stoffer, undersøgelser. Her findes endvidere blogs, projekthjælp og spørgekasse. Et andet godt sted at gå ind er på under Til unge, her kan man finde væsentlige statistikker, samt en mængde andre gode materialer. Sparring af læreren: Såfremt en lærer har behov for hjælp til at forholde sig til hvordan man bedst kan rådgive eleven i forbindelse med projektarbejdet om disse emner, kan læreren tage kontakt til SSP-lærer eller SSPkoordinator.

13 Øvrige tilbud til lærere - hjælp til at frontpersonerne i SSP-samarbejdet kan løse deres opgave bedst muligt SSP har som en væsentlig opgave at dygtiggøre alle parter i SSP-netværket til at løse en kriminalitetsforebyggende opgave herunder også den enkelte lærer eller pædagog, da det jo er dem der er de primært forebyggende personer i forhold til eleven. Undervisningsmaterialer til kriminalpræventive emner: Se SSP-samarbejdets undervisningsguide, som er uddelt til klasselærere. Skolerne er selv i besiddelse af mange gode materialer til den kriminalpræventive undervisning. På SSP s hjemmeside findes der yderligere materiale - siden vil løbende blive opdateret efterhånden som der kommer kendskab til nye materialer. Læreren kan tage kontakt til skolens SSP-lærer som vil have et kendskab til hvordan man kan lave kriminalpræventiv undervisning. Læreren kan tage kontakt til SSP-koordinatoren som yderligere kan rådgive med materialer og gode råd til undervisningsmetoder mv. Vejledning omkring forskellige problemstillinger: SSP koordinatoren kan rådgive den enkelte lærer eller lærergruppe omkring emner som fx selvmordstruede unge, konfliktløsning, den kriminalitetsforebyggende samtale mv. SSP koordinatoren har materiale som kan vejlede læreren SSP koordinatoren kan hjælpe læreren til kontakt med andre rådgivere som ved noget om de enkelte problemstillinger. Rådgivningen kan finde sted over telefonen, ved deltagelse i møde eller ved at SSP koordinatoren afholder et kursus for en gruppe lærere. Undersøg først om skolens SSP-lærer kan hjælpe.

Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14

Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14 Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14 Til skoler og øvrige samarbejdspartnere Indhold Indholdsfortegnelse 2 Indsatsområder og tilbud 3 Ungekontakten 8 Street Team Prisen 2013 9 Skoletilbud/oplæg:

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser Aarhus Eksperimentet Social pejling og social kapital inspirationskatalog teori praksis øvelser AarhusEksperimentet Udgivet: Juli 2013-3. udgave Udgivet af: SSP, Pædagogik og Integration, Børn og Unge,

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

15 år og fuld fart frem?

15 år og fuld fart frem? Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Signe Ramstedt Bertelsen Indlæg kan sendes til redaktion@notorius.dk 15 år og fuld fart frem? Deadline 11. december December 2007 Næste

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere