ÅRSBERETNING FOR EJERFORENINGEN FJORDSTOKKENE 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING FOR EJERFORENINGEN FJORDSTOKKENE 2008."

Transkript

1 l1t7clj, /Yi~ ÅRSBERETNING FOR EJERFORENINGEN FJORDSTOKKENE r~ Efter den ordinære generalforsamling i maj 2008 er der afholdt månedlige bestyrelsesmøder - dog ikke i juli måned. Det første bestyrelsesmøde blev afholdt den 4. juni, hvor bestyrelsen konstituerede sig som følger: Arne Solberg: Peter Haugaard: Elsebeth Jensen: Inger-Lise Olesen: Knud Erik Hansen: Jørgen Munk Andersen: Mogens Lynggaard: Formand, forsikringer, naboforeninger og mangler. Næstformand, nyhedsbrev, hjenuneside og havneudvalg. Bestyrelsesmedlem, formand for festudvalg og haveudvalg. Bestyrelsesmedlem, rengøring og saltning m.v. Referent og renovation. Suppleant, elevatorer inkl. belysning. Suppleant, mangler og vedligeholdelse. Mangeludbedring og mangelregistrering. Indtil sonunerferien 2008 udførte Keops mangeludbedring ved at en indlejet arkitekt vurderede klagerne og et tømrer/snedkerfirma fra Køge udførte de accepterede udbedringer. Bestyrelsen blev orienteret ved møder med Keops og CC Contraetor. Efter sommerferien stoppede dette arrangement, fordi Keops kom i likviditetsproblemer og hverken den indlejede arkitekt eller håndværkerfirmaet ville fortsætte, når betalingerne for deres arbejde ikke var sikret. Da det stod klart, at situationen næppe ville ændre sig, udarbej dede bestyrelsen en slags bruttoliste over de kendte mangler, hvor der også under punkt 10 på listen var henvist til de mangler i de enkelte lejligheder, som var registreret hos Keops, men ikke nået at blive udbedret. Ved beboermødet i fælleshuset den 8. november 2008 blev mangelsituationen gennemgået og i lyset af Keops vanskeligheder var stemningen på mødet, at bestyrelsen snarest burde søge juridisk bistand til at hjælpe os igennem et evt. syn og skøn med en eventuel efterfølgende voldgiftssag. Idet advokat Jens Anker Hansen måtte formodes, at have meget travlt med bl.a. de øvrige foreninger på havnen opfordredes beboerne til at komme med forslag om en advokat. To forslag blev vurderet og resultatet blev, at vi valgte advokat Kjeld Jørgensenfra advokatfirmaet Lund, Elmer og Sandager, der har lang erfaring med Byggeriets voldgiftsret - herunder syn og skøn. I mellemtiden havde der vist sig yderligere vandindtrængning i gavlene under storm og regn, hvilket navnlig var i vestblokkens nordgavl. Endnu engang blev CC Contractor kontaktet og denne gang lykkedes det os at få CC Contractors vinduesfirma til at rykke ud. De har opsat børstelister ved bagkant i skydedøre og i vest også ved overside af skydedør. Da der endnu ikke har været nogen storm og regn samtidig siden opsætningen - vides det ikke - om det har løst problemerne. Crone Vinduer havde lovet forsøg med samlinger mellem sprosser og rammer samt fastgørelse til muribeton e.l. på Teknologisk Institut, men der er ikke foretaget noget, hvorfor bestyrelsen har bedt Anders Jensen rådgivende ingeniør i Holbæk om at lave en særlig undersøgelse heraf. Bestyrelsen har også hos Anders Jensen fået udført et 5 års eftersyn af udvendige konstruktioner og fællesarealer, hvilket er et supplement til de mangler, der allerede var registreret. Endvidere har vi også taget initiativ til indsamling/registrering af de mangler i de enkelte lejligheder, som der tidligere var aftalt med Keaps, men endnu ikke udbedret. Årsberetning 2008 Side 1

2 Det samlede materiale er sendt med følgebrev fra vores advokat til Keops og CC Contraetor. Vi forsøgte med hjælp af vores advokat, at få transport, i den garanti CC Contraetor har givet Keops. I begyndelsen så det positivt ud m.h.t. at opnå denne transport, men sagen synes at være gået i ståselv efter mange rykkere. Vi afventer nu svar fra CC Contraetor. Keops er som bekendt gået i betalingsstandsning. Rengøring og saltning. I det sidste år har vi forsøgt at trimme vores udgifter til rengøring således: Vi har så vidt muligt kun rengøring afkældergaragen en gang om året, men har så i stedet anskaffet en løv-støvsuger, som kan bruges efter behov. Vi har ikke haft hovedrengøring af fælleshuset og vi har ikke hovedrengøring af kældergangene, som så i stedet bliver vasket 4 gange om året. Bestyrelsen overvejer at spare på trapperengøringen!! I forbindelse med saltning kan vi oplyse, at vi har opsagt vores aftale med Andersen Rengøring og har i stedet indgået en bedre og billigere aftale med Holbæk Kommune. Vi får flydende saltning og undgår dermed at indgangsornråderne bliver mere end nødvendig saltbelastede i vinterhalvåret. Renovation. Affaldsordningen er nu ved at være helt på "skinner". Vi havde som de øvrige borgere i Holbæk Kommune nogle indkøringsproblemer., Efter vores beboermøde, hvor vi gaven orienterihg om vores daværende problemer, har det virket næsten upåklageligt. Der kommer desværre stadig noget pap i aviscontaineren. Vores tidligere problemer i nogle af opgangenes affaldsrum er ligeledes efter beboermødet løst - så alt i alt okay. Elevatorer. Efter stormfloden med vand i skaktene har der været nogenlunde ro på dette område, dog har vi det sidste år gennemført udbedring af de saltvandsskader Otis var bange for. Udbedringen beløb sig til kr Det offentlige tilsyn med elevatorer er stoppet, og vi har faet aftale med Otis om, at de også udfører det lovpligtige tilsyn. Jørgen Munk Andersen har påtaget sig at være kontaktmand og kontrollør over for Otis og kontaktmand i forbindelse med udskiftning af lysarmaturer i skaktene. Ved sidste generalforsamling blev der rejst forslag om montering af spejle indvendig i elevatorerne og udskiftning af de monterede fotoceller i elevatordørerne. Otis har givet tilbud på montering af sikkerhedsspejl i elevatorerne. Pris kr ,- ekskl. moms pr elevator. Udskiftning af fotocelle med elektronisk lysgittersikring, der monteres tilbagetrukket fra døren således at den ikke rammes ved ud- og indgang. Pris kr ,- ekskl. moms pr. elevator. Årsberetning 2008 Side 2

3 Varme og varmt vand. Varmecentralen passes af vores varmemester Cai Holm. Der har været en del problemer med selve kedelen, der består af 7 celler. Cellerne styres af elektronikenheder. To gange har der opstået utætheder, idet pakninger var gået og andre gange har elektronikenheder svigtet. Heldigvis har disse svigt ikke kostet os penge, da de er betalt over garantien. En fødepumpe er blevet skiftet. Der har været en del klager over vanntvandstemperaturen og Cai Holm har stillet på strengventilerne i kælderen - hovedsagelig i vestblokken - og det har tilsyneladende hjulpet. Desværre steg gasprisen vildt og alle regnede med at det ville fortsætte, hvor vi i foråret 2008 fastlåste gasprisen i kontrakten med DONG og så kom finanskrisen og olieprisen begyndte at falde. Vi forsøgte hos DONG, at :fa. aftalen lavet om med det resultat, at vi fra 1. juli 2009 får en meget fordelagtig gaspris. Ventilation. I Pakhusstræde 11 blev det konstateret, at tagventilatoren kørte med fuld hastighed konstant, hvilket bevirkede et alt for højt støjniveau. Efter et større detektivarbejde med både elektriker og ventilationstekniker fandt man, at det skyldes en defekt kontrolfordeler, der var placeret under loftet i et depotrum. Totalentreprenøren har sparet på tegningerne, så de er vanskelig at finde. Luftmængderne i hele den nordlige del af opgangen, måtte indreguleres. Det viste sig, at nogle af ventilerne var totalt lukket. Da disse udsugninger er lovpligtige, bør man helst ikke røre ventilernes indstilling, men naturligvis rengøre dem. Udbedringen af ventilationen har kostet ca. kr herunder materialer ca. kr Vedligeholdelse. Vi nåede inden vinter at få malet det sorte træværk med en god dækkende træbeskyttelse. Arbejdet blev udbudt til to firmaer, hvoraf vi valgte det billigste tilbud på kr Vi vil fremover udarbejde en egentlig vedligeholdelsesplan. Kabel~tv og bredbånd. Peter Haugaard og Arne Solberg har været til salgsmøde hos IDC Kabel-tv nu YouSee og fik at vide, at YouSee vil blive ved med at sende analogt tv i en del år endnu, men vil allerede nu sende digitalt. Vi har besluttet, at forny kontrakten med YouSee og har man ønske om at modtage digitalt tv kan den enkelte beboer henvende sig til YouSee. Dette gælder også med hensyn til bredbånd og telefon (cabletalk). Cykler. I forbindelse med rengøringen i P-kælderen blev der fundet nogle gamle cykler, der tilsyneladende ingen ejermænd havde. Vi blev enige om ved opslag, at undersøge om der var ejermænd til disse cykler og hvis ikke så overlade dem til politiets auktioner. Årsberetning 2008 Side 3

4 Haveudvalg og festudvalg. Vi har brugt Andersens Rengøring til at holde vores have. Vi fik prisen ned fra kr ,- i 2007 til kr ,- i Vi var stadig ikke tilfreds med arbejdet - syntes det var for dyrt - i forhold til det de lavede. I år har vi så indgået en aftale med Per Madsen fra Svinninge, som skal have kr ,- for at holde vores fælles have. Sidste år blev der holdt en sommerfest, hvor 36 personer deltog - det var som altid hyggeligt og i år afholder vi vores sommerfest den 20. juni. Vi håber, at mange vil deltage. Der blev også afholdt en julefest sidste år, hvor ca. 40 personer deltog. Her kan vi også håbe, at flere vil møde op i år. Det skal også lige nævnes, at Jytte Solberg en gang om måneden har afholdt sangaften, hvor hun spiller klaver og deltagerne synger - jo det er rigtigt hyggeligt. Indbrud og låsesystem. Desværre har der forekonunet to gange indbrud - første gang lige op under jul og anden gang ca. en måned senere. Den første gang blev både vest og øst besøgt. Anden gang blev kun øst besøgt. Det var tydeligt "bestillingsindbrud", idet tyvene.kun er gået efter specielle dyre designerting. Det uhyggelige er, at tyvene har kunnet låse sig ind. Kun når de skulle ind i depotrummene har de brugt boltsaks. Vi har ændret koden ved hoveddørene og porten til P-kælderen. Så har vi aktiveret låsene i vests døre i kældergangene. Vi har undersøgt, om der findes andre låsesystemer, der kan holde tyvene ude, dog foreløbig uden resultat. Vi har overvejet TY overvågning af kældergangene og reklamere med det udenfor. Nogle mener, at det kun bevirker, at tyvene tager maske på. Vi vil fortsætte vore overvejelser. Ejendomsskatter og forbrugsafgifter. Vi havde ikke indtil 2007 i foreningen betalt ejendomsskat, idet vi -alle sammen hver især betaler denne type skat. Overraskelsen var derfor stor, da vi ved gennemgang hos Qvortrup blev klar over, at vi havde betalt kr ,- i ejendomsskat for året Ved undersøgelse i Holbæk Kommune, ejendomsbeskatningen, fandt vi ud af, at Skat havde vurderet det grønne areal over vores P-kælder som et almindeligt grønt areal - mati. 356as - som således skulle beskattes. En flink dame hos kommunen foreslog os at søge Skat i Korsør, som er Skats vurderingsfolk, om med tilbagevirkende kraft at få arealet skattemæssigt vurderet tilo, idet det er vores P-kælder. Dette har vi så gjort sarrune dag og fået svar om, at sagen vil blive behandlet indenfor 3 måneder. Sidste år blev der ikke opkrævet renovationsafgift fra foreningen. Vi betaler jo hver især. I år har foreningen betalt kr ,- i renovation, hvoraf ca. kr ,~ er for de nye containere, vi blev påtvunget og resten kr ,- sandsynligvis er en slags standpladsafgift, fordi skraldemændene skal hente containerne inde i vort affaldsrum. Uforståeligt i og med, at det er lige nemt at hente containerne inde i vort affaldsrum som at hente dem på fortovet. Vi arbejder videre med sagen. Affaldsrummet er i øvrigt i henhold til Keops udført efter Holbæk Kommunes bestemmelser. Årsberetning 2008 Side 4

5 Solvarme. På sidste års generalforsamling blev muligheden for at anbringe solfangere på taget drøftet. Det blev besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med forslaget. Ideen er ikke opgivet, men vi har i det forløbne år satset på, at få fejl og mangler afhjulpet, inden vi ville kaste os over nye projekter og risikere at sammenblande nye tiltag med registrerede krav over for CC Contraetor. Som nævnt ved sidste års generalforsamling, ligger der også en udfordring i, at undersøge hvordan rør og økonomi afklares i detaljer, inden beslutning kan træffes. Fjordvarme. Som alternativ til at hente varme fra solen, bliver der i dag udført en del jordvarmeanlæg. Vi har ingen jord, men vi ligger lige ud til et havnebassin med en relativ stor vanddybde, hvorfra der med en varmepumpe kan trækkes kalorier ud året rundt. Systemet minder om et jordvarmeanlæg, idet solide vandslanger bliver tøjret til fjordbunden i havnen og forbindes med en kompressor, som så i princippet køler vandet i havnen en brøkdel og opvarmer vores brugsvand til den ønskede temperatur. Et lignende system har f.eks. i mange år været anvendt ved operahuset i Sydney. Afslutning Det bedste enkeltresultat i årets løb har været, at retssagen er afværget og enhedsforeningen er et faktum. Det spændende i den kommende tid bliver, om vi skal igennem opslidende syn og skøn og eventuelt voldgift for at få CC Contractor til at udbedre de resterende mangler. På bestyrelsen vegne Arne Solberg Årsberetning 2008 Side 5

ÅRSBERETNING FOR EJERFORENINGEN FJORDSTOKKENE 2009

ÅRSBERETNING FOR EJERFORENINGEN FJORDSTOKKENE 2009 ÅRSBERETNING FOR EJERFORENINGEN FJORDSTOKKENE 2009 Efter den ordinære generalforsamling 27. maj 2009 er afholdt månedlige bestyrelsesmøder, hvoraf det første i juni 2009 vedrørte konstituering, dog blev

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2012, den 26. april

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 FOR E/F FREDERIKSHOLM Bestyrelsens sammensætning inkl. suppleanter har siden sidste generalforsamling bestået af følgende: Formand: Næstformand: Kasserer: Menigt bestyrelsesmedlem:

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Ejerforeningen Nordre Munkegård

Ejerforeningen Nordre Munkegård Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 3. maj 2015 Bestyrelsens beretning for 2014 2015 Finn Erling Vores tidligere varmemester døde den 10. oktober 2014, 72 år gammel. Æret være hans minde. Bestyrelsen Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo

Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Beretning 2014/2015 Ejerlejlighedsforeningen Fortbo Indledning: 12. marts 2015 Ejerforeningen Fortbo afholder i år sin 37. ordinære generalforsamling, idet foreningen blev stiftet d. 31. december 1978.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2009 den 29. april kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset salen, Flodvej 68. Punkt 1. Valg af dirigent

Læs mere

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer. Generalforsamling Ejerforeningen Vejlbyparken, Blok A-Øst 12. april 2012 Formandens beretning Det år der er gået har mest været præget af tilbudsmøder og ellers været et stille år uden større reparationer.

Læs mere

IBSTRUPPARKEN III Marts 2012

IBSTRUPPARKEN III Marts 2012 IBSTRUPPARKEN III Marts 2012 Årsberetning til generalforsamling 2012 Ejendommen 1. Afleveringsforretning Ejendommens renoveringsprojekt er nu ved at være tilendebragt. Byggeriet blev afsluttet før tiden,

Læs mere