Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14."

Transkript

1 Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen Serie2 Serie år 2009 år 2014 år 2017 Den blå kasse svarer til det statstilskud som ÅP modtager pr. elev. Der er i årene frem til 2014 "skåret" i statstilskuddet pr. elev fra 75% i 2009 til 71% i Procentsatsen er ift. udgiften til folkeskolen. Når tallene for de kommende år i folkeskolen, så falder yderligere, betyder det at ÅP får mindre i statstilskud. Det er dog stadig 71% af udgifterne til folkeskolen, men som følge af skolesammenlægninger mm. i folkeskolen, forventes statstilskuddet pr. elev falde. Tallene for ÅP er at i årene faldt statstilskuddet med , og det vil muligvis i årene falde med yderligere vurderer Steen. Forældre: Hvad gør folkeskolen for at nedbringe udgifterne? SV: Der er sket, og vil ske skolesammenlægninger i folkeskolen, og en af følgerne af lovgivningen omkring lærernes arbejdstidsregler er, at lærerne skal arbejde mere, med en besparelse til følge. Bestyrelsen har besluttet at der årligt skal være et overskud på 2% på et skoleår ( ca ), for at have økonomi til uforudsete udgifter. For at reagere på de kommende års udfordringer økonomisk har bestyrelsen besluttet følgende: - skolepengene stiger med kr. 30 pr. måned fra den 1. maj, samt at betaling for SFO samtidig stiger med kr. 30 pr. måned

2 - Børnetallet i klasserne hæves til 21 elever pr. klasse. Til dette var der en del debat og der blev nævnt/spurgt om følgende Forældre: Vil SFO-betaling/skolepenge ændre sig hvis der indføres heldagsskole? SV: ÅP er ikke forpligtet til at indføre heldagsskole, vi vil gerne fastholde og bevare det gode vi har på ÅP, men vil selvfølgelig åbne øjnene mod hvad der sker i folkeskolen. Forældre: Elevtallet er steget fra og nu 21 de senere år, kan eleverne være i klasserne? SV: Ja de kan være der, det er muligt der skal flyttes en væg el.lign. Forældre: Hvorfor har man ikke lavet en større stigning i skolepenge, i stedet for at sætte flere børn ind i klasserne. SV: Hvis skolepengene skal stige tilsvarende det indtægten for en ekstra elev i klasserne, ville dette svare til en månedlig stigning på ca. kr. 200 pr. elev. Forældre: Hvorfor er der ikke lavet afstemning blandt forældre, om man ønskede flere elever i klassen eller en større stigning i skolepenge. En af grundene, til at nogle forældre havde valgt ÅP, er den lave klassekvotient. SV: Der er 2 måder at beslutte noget på selvejende institutioner: 1. En Generalforsamling pålægger at en bestyrelse gennemfører en særlig beslutning 2. Beslutninger taget i bestyrelsen En afstemning blandt forældre er ikke en måde der kan træffes beslutninger på. Forældre: hvorfor tager man ikke 22 ind i hver klasse, da det kan være en fordel når 2 og 2 arbejder sammen SV: Der blev henvist til et Metastudie lavet af John Hattie som påviser at klassekvotient og bygninger er ligegyldige når man laver skole, det er hvad der foregår mellem læreren og eleverne der har betydning. Forældre: Er der penge til udvidelsen/ombygning af fysik/kemi SV: Ja - udvidelsen blev i sin tid sat i bero for at bestyrelsen kunne få overblik over økonomien, så der ikke skulle lånes til det. Der er penge til det, og det vil også spare lærertimer, da der kan undervises klassevis i stedet for i hold. Forældre: Bliver de timer som 7b har mistet i fysik, grundet en manglende fysiklærer indhentet SV: Ja, timerne hentes ind når den nye fysiklærer starter Forældre: Det gode ved skolen er lærerne og den høje faglighed som lærerne har i undervisningen. Derfor behøver lærerne ikke at skulle undervise mere på ÅP. Lærerne på ÅP er dygtige, og giver stor opbakning, og der er også stor opbakning fra forældrene sammenlignet med opbakningen i folkeskolen. Forældre: Tanken om heldagsskolen - det er godt at det sker i samarbejde med lærerne, men ønskes at der tænkes mere i sprog

3 SV: Steen fortalte at med de gode erfaringer vedr. engelsk fra bhkl. kunne han godt tænke sig at man indførte undervisning i tysk tidligere end 6. klasse Forældre: Kunne man se på søskenderabatten SV: Søskenderabatten blev ændret for 1-11/2 år siden. Best: Det er rigtig godt at ÅP har lange ventelister, men det er vigtigt ikke at sætte skolepengene for meget op, samt at sætte for mange børn i klasserne, så vi stadig har børn på venteliste. Forældre: Når folkeskolen har store problemer med faldende børnetal, kan ÅP mærke det? SV: ÅP rammes ikke af det faldende børnetal, formentlig pga. det vi tilbyder ift. de omkringliggende folkeskoler Forældre: Har bestyrelsen overvejet at oprette et ekstra spor, når vi har børn på venteliste til det? SV: Ja det har været med i bestyrelsens tanker, men det kræver en større ændring af skolens bygninger der er bygget til klasser. Forældre: En forældre fortalte om en ny privatskole der åbner på Park Allé i Brøndby, og mente at det kunne få betydning for antallet af Brøndby-børn på skolen Forældre: Kan man tilbyde undervisning i 10. klasse på ÅP? SV: Steen svarede at det kræver mindst 3 spor for at kunne tilbyde en ordentlig 10. klasse. Kommunerne samler 10. klasser i "centre" så her tilbyder man heller ikke 10. klasse på skolerne. Antallet af elever fra ÅP der vælger at gå i gymnasiet fra 9. er meget højt, så der er ikke grundlag for at oprette en 10. klasse Vi skal forøge indtægterne, men et ekstra spor eller en 10. klasse vil betyde at der skal bruges flere lærertimer, og derved vil udgifterne også forøges. Information: udover indtægtsforøgelsen grundet elevtal samt øget betaling, vil skolen også "skrumpe". Ledige SFO stillinger vil ikke blive fuldt genbesat, og der sker også besparelser på skoledelen grundet den nye arbejdstidsaftale for lærerne. Alle opsigelser fra lærere er dog indtil videre genbesat indtil sommerferien, man håber på at besparelserne på lærersiden findes ved naturlig afgang/evt. imødekomme ønske om nedsat tid. Vi ønsker at beholde personalet. Forældre: Hvad med udlejning af samlingssal SV: Indtægt ifm. udlejning kan ikke komme op på de beløb der er nødvendige for ÅP. Det er dog besluttet i bestyrelsen at samlingssalen skal kunne bruges til klassearrangementer. Forældre: Har bestyrelsen tænkt over, at kommunernes beregninger viser at skolesammenlægninger ikke giver de ønskede besparelser, og statstilskuddet derved ikke nødvendigvis falder så meget. SV: Det er muligt at skolesammenlægninger ikke giver de ønskede besparelser i kommunerne, men så finder kommunerne andre steder i skolevæsnet at spare pengene. Besparelsen på skoleområdet er politisk besluttet, så derfor skal der spares.

4 Forældre: Hvor mange og hvor meget spares der i SFO'en - det skal også hænge sammen i SFO'en SV: Det er SFO lederen der, pga. at der skal spares alle steder, selv har set på tallene og foreslået besparelserne. Information: Der er også indkøbt nye lamper til hele skolen, som vil være tjent ind på kort sigt, men som på længere sigt vil spare på udgifterne til strøm. Der er set på forsikringerne og også her fundet en billigere løsning. Der er også set på udgiften til bredbånd og her fundet et billigere tilbud - så der spares hvor der kan Best: Der er en meget bred holdning i bestyrelsen, og alle de ting der har været nævnt, har været med i bestyrelsens overvejelser ifm. den økonomiske situation, det er vigtigt for bestyrelsen at sige at det ikke har været en nem beslutning at sætte en ekstra elev ind i klasserne, men det er den eneste måde vi kan redde økonomien, så der også er en skole om 10 år. Information: Det er skolens ledelse og personale (både lærerne og SFO'ens pædagogiske personale) der i samarbejde med bestyrelsen ser på, hvordan ÅP tilpasser sig den nye folkeskolereform. Forældre: Det er vigtigt at arbejdet med skolereformen sker i samarbejde med lærerne, der har tidligere været et fællesmøde, hvor det fremgik at samarbejdet i bestyrelsen haltede. SV: Det er i høj grad input fra lærere og SFO personalet der ligger til grund for det videre arbejde. Samarbejdet i bestyrelsen er blevet rigtig godt, måske netop pga. arbejdet med udviklingen af ÅP ift. folkeskolereformen. Der var flere forældre der undrede sig over, at skolepengene ikke skulle stige mere end det besluttede, og mente at det kunne sættes yderligere op. En forældre udtrykte at kvaliteten i undervisningen skal sættes i højsædet, så hellere betale mere for at undgå at lærerne skal løbe hurtigere. SV: Forældrebetalingen giver ikke nok indtægt, og samtidig ligger ÅP i forvejen højt i sammenligning med de øvrige privatskoler i området. Forældre: Hvad med fondsarbejdet SV: Der arbejdes i første omgang ikke videre med fondsarbejde, men i stedet ses der i sponsorudvalget på at oprette en erhvervsklub. Forældre: kunne ÅP ikke tilbyde en klubaften for børnene i 5. klasse og op? SV: Idéen god og taget med i referatet Forældre: Det virker som om bestyrelsen har været vidt omkring i overvejelserne vedr. den økonomiske situation, jeg er tilfreds med arbejdet. Forældre: hvad skete der med spørgeskemaet som SFO'en havde udarbejdet ang. tilbud om klub på ÅP. Uddybning fra forældre: der var udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse for ca 4 år siden.

5 SV: konklusionen på undersøgelsen SFO'en havde lavet for 4 år siden, var at der er mange elever der går til sport om eftermiddagen, så behovet for at tilbyde klub hver dag var ikke tilstrækkeligt. Men en månedlig klubaften virker som en god idé.

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Til Skole- og Børneudvalget 11. maj 2013 Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Forvaltningens plan kan ved første øjekast se tilforladelig ud, men med bestyrelsens indgående kendskab til Dagplejen

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014. Det er igen en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for skoleåret 2014.

BESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014. Det er igen en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for skoleåret 2014. HORSLUNDE REALSKOLE BESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014 Det er igen en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for skoleåret 2014. SKOLENS HOVEDAKTIVITETER Skolens hovedaktivitet

Læs mere

Ledelsesberetning 2014

Ledelsesberetning 2014 1 Ledelsesberetning 2014 2014 blev et særligt år for vores grundlægger af skolen Theodora Lang. Vi har måske altid vidst, at hun var noget særligt i sin tid vi taler i dag om forandringer, om en ny skolereform,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014

Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014 Referat Generalforsamling Ryparken lille skole 2014 Tirsdag d. 29. April kl. 19.30-22.00 Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent. 2. Bestyrelsens beretning/- Mogens Jallberg 3. Pædagogisk beretning

Læs mere

MUNDTLIG BERETNING 2008

MUNDTLIG BERETNING 2008 MUNDTLIG BERETNING 2008 Vi starter dette års beretning med en test. Den er hentet i den topstyrede, testbaserede folkeskole som blev født af partierne bag folkeskoleforliget sidste år Og denne gang er

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer!

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk. Nyt fra skolelederen. Alt er ikke som det plejer! Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77 www.mkf.dk Herning 9. juli 2014 Nyt fra skolelederen Alt er ikke som det plejer! Planlægningen af det kommende skoleår er ved

Læs mere

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra.

Vi har oplevet en tilpasning på elevsiden særligt lige før sommerferien, men vi oplever også en let øget søgning til friskolen udefra. Bestyrelsens beretning 2014/15 År 3 har været det, man i friskoleverdenen kalder for et typisk 3. år forstået på den måde, at vi som friskole har været gennem både op og nedture alt sammen med det tilfældes,

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere