INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2010. Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2010 Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne løfter sig mellem 7,0 og 8,0 pct. i marts Analyser: AMBU Sanistål Arkil Holding Scandinavian Brake Sys. Atlantic Airways Scandinavian Properties DSV Solar G4S Sparbank Gyldendal Spar Nord Kreditbanken TDC H. Lundbeck Tivoli NKT Holding U.I.E. Nordea Bank Østjydsk Bank

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2010 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Grækenland ryder forsiderne men Kina er mere afgørende I en måned, hvor aktierne har trodset de europæiske bekymringer over Grækenlands gældsproblemer og de negative økonomiske og politiske påvirkninger på hele EU, er Kinas rolle i genopretningen af den globale økonomiske krise oven på Lehman Brothers skubbet lidt i baggrunden. De danske aktier, som i forvejen lå flot siden årsskiftet klarede sig fortsat bedre end de globale aktier, nemlig med en stigning på 8,0 pct. mod MSCI World Index 6,3 pct. i lokal valuta.. side 3 Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Sanistål, Auriga Industries, Danisco, G4S og William Demant Holding....side 5 Modelporteføljerne løfter sig mellem 7,0 og 8,0 pct. i marts Modelporteføljerne klarede sig alle flot i marts med afkast på hhv. 7,0 pct. for den konservative, 7,1 pct. for den risikovillige og 8,0 pct. for den indeksbaserede portefølje. Totalindekset, OMXC, steg 6,5 pct. og sammenligningsindekset, OMXC GI (inkl. udbytter) steg 7,1 pct. På et års sigt har den indeksbaserede modelportefølje leveret 67,8 pct. mod OMXC GI s 67,5 pct., mens den konservative har leveret 59,1 pct. og den risikovillige 79,2 pct. På tre års sigt har de tre modelporteføljer leveret merafkast på hhv. 13,1 pct., 11,7 pct. og 7,1 pct.... side 7 ANALYSER AMBU 3510D.AMBU Sanistål 2010D.SANI Arkil Holding 2010D.ARKI Scandinavian Brake Systems 2510D.SCAN Atlantic Airways 2030D.ATLA Scandinavian Properties 4040D.SCAP DSV 2030A.DSVB Solar 2010C.SOLA G4S 2020B.GRSE Spar Bank 4010D.SPBA Gyldendal 2540D.GYLD Spar Nord 4010C.SPNO Kreditbanken 4010D.KRED TDC 5010B.TELE H. Lundbeck 3520A.LUND Tivoli 2530C.TIVO NKT Holding 2010A.NKTH U.I.E. 3020C.UNIE Nordea Bank 4010A.NORE Østjydsk Bank 4010D.ØSTJ

4 MARKEDSKOMMENTAR GRÆKENLAND RYDER FORSIDERNE MEN KINA ER MERE AFGØRENDE I en måned, hvor aktierne har trodset de europæiske bekymringer over Grækenlands gældsproblemer og de negative økonomiske og politiske påvirkninger på hele EU, er Kinas rolle i genopretningen af den globale økonomiske krise oven på Lehman Brothers skubbet lidt i baggrunden. De danske aktier, som i forvejen lå flot siden årsskiftet klarede sig fortsat bedre end de globale aktier, nemlig med en stigning på 8,0 pct. mod MSCI World Index 6,3 pct. i lokal valuta Den alvorlige krise for græsk økonomi har stået højt på dagsorden i en forgangne måned, hvor frygten for at problemerne ville brede sig svækkede Euroen, ikke mindst fordi de tyske banker vurderedes, at være stærkt eksponerede mod de græske banker. Alligevel klarede de europæiske aktier frisag sammen med de internationale aktier i det hele taget og tillige blev bekymringerne om holdbarheden af det økonomiske opsving overskygget af optimisme både fra beskæftigelsestallene i USA og ganske pæne regnskaber fra de børsnoterede selskaber. Aktierne fortsatte i marts måned deres positive tendens, og MSCI World Index steg 6,3 pct. Nasdaq passerede i marts niveauet fra sommeren 2008 før Lehman Brothers kollaps. Men selv om værdiansættelsen generelt er tilbage fra før kreditkrisen brød løs, må risikoen for et nyt tilbageslag fortsat anses som betydelig, da både makroøkonomien og aktierne holdes oppe af kunstigt lave renter og et betydeligt udbud af likviditet fra regeringer og centralbanker, som, når det skal finansieres vil betyde stramning af penge og finanspolitikken, som må forventes at have en kontraktiv effekt på økonomien. På det globale plan er det især ubalancerne i den amerikanske økonomi, som vækker bekymring, men også en truende revaluering af den kinesiske valuta må anses for fakturer, som vil lægge en dæmper på den globale økonomiske vækst de kommende år. For vore nære markeder vil det også være regeringernes behov for stramninger af pengepolitikken og finanspolitikken, som vil tappe kræfter ud af de private husholdningers købekraft de kommende år. Omvendt har kreditkrisen nødvendiggjort effektiviseringer i virksomhederne, som har reduceret pengebindinger og optimeret pengestrømme. De første negative effekter af virksomhedernes lagerreduktioner blev i løbet af 2009 afløst af en vis genopbygning, men efterspørgslen synes nu at have stabiliseret sig nogenlunde på niveau med efterspørgslen fra slutbrugerne. Den naturlige efterspørgsel efter råvarer har på globalt plan ført til ganske pæne råvarepriser, hvilket bestyrker troen på, at makroøkonomien er ved at afbalancere efter en fornuftig langsigtet vækst. Olieprisen synes at have stabiliseret sig omkring 80 dollars pr. tønde, og selv om gasprisen pga. overudbud i Europa oplever fald, kommer det typisk ikke konsumenterne til gode, lige som der opleves et grundlæggende opadgående pres på både priserne på primære afgrøder som korn og soya samt primære råvarer som mineraler mv. 3

5 Omvendt opleves der fortsat prisfald på fast ejendom, da der i ganske mange år vil være et overudbud, men den lave rente trækker periodevis i den modsatte retning, og kan i hvert fald sikre en vis likviditet i ejendomsmarkedet. Der er bl.a. derfor en stærk vilje fra regeringer og centralbanker til at føre en lempelig pengepolitik, som kan fastholde den lave rente. Vore nordiske nabomarkeder har ligesom Danmark oplevet en meget stærk aktiekursudvikling i marts, hvor Finland har leveret hele 11,9 pct., mens Danmark og Sverige ligger på linie med 8,2 pct. og Norge relativt kort efter med 6,7 pct. Det danske C20indeks har siden bunden i begyndelsen af marts 2009 udvist en fremgang på 79,7 pct., hvor ikke mindst finansaktierne har trukket ganske markant op sammen med de cykliske konsumentaktier, som er steget hhv. 118,4 pct. og 131,6 pct. I forhold til niveauet før Lehman Brothers kollaps i september 2008 har de danske C20 papirer endnu ca. 10 pct. at hente ind, mens Nasdaq og FTSE100 er foran med hhv. 1.5 pct. og 1,9 pct. Det er således ikke helt korrekt, at de danske aktier skulle være blevet relativt dyrere, alene fordi de skulle være steget mere end deres internationale sammenligningsselskaber. Regnskabssæsonen er afsluttet med generelt pæne resultater, og især er det gennemgående, at virksomhederne har gennemført eller er i færd med at gennemføre omfattende omkostningsbesparelser og restruktureringer for at tilpasse sig de vanskeligere markedsvilkår. Ikke mindst har der været et stærkt fokus på at nedbringe arbejdskapital, herunder lagerreduktioner, som har ført til markant forbedrede pengestrømme fra driftsaktivitet og nedbringelse af fremmedkapitalfinansiering. Der har været en vis tendens til at søge traditionel bankfinansiering erstattet med udstedelse af virksomhedsobligationer, som bl.a. A. P. Møller Mærsk og Vestas har benyttet sig af. I sidstnævnte tilfælde må likviditetssituationen anses for at have været overordentlig anspændt af den betydelige mængde igangværende arbejder ved indgangen til det nye år samt udeblivelsen af ny ordreindgang, hvor der først nu synes at være kommet hul på bylden. FLSmidth & Co. befinder sig lidt i samme situation som Vestas, men har haft gavn af en relativt større og særligt også længere ordrebog, da krisen brød ud. Det betyder, at selv om begge virksomheder er ramt af opbremsningen hos kunderne, ser vi Vestas udfordringer som markant større, også fordi konkurrenterne tilsyneladende har udnyttet situationen til at øge deres markedsandele. Det bør bemærkes, at ledelserne i de børsnoterede selskaber generelt har meldt meget forsigtigt ud om den fremtidige indtjeningsudvikling. I en række tilfælde vil afklaringen i løbet af året føre til indskrænkning af de typisk meget store spænd, som er meldt ud, og givetvis i den øvre ende. Men der er også fortsat selskaber, hvor samarbejdspartnere og ejere må forventes at lide tab, i takt med at kreditorerne bliver utålmodige. Det er dog overordnet vores vurdering, at selskaberne i den forestående kvartalsrapportering overvejende vil melde positivt ud ift. markedets forventninger, men at en eventuel justering af det generelle niveau vil komme ude fra dvs. fra de internationale kapitalmarkeder. 4

6 BRIEFING PÅ MARTS MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Sanistål, Auriga Industries, Danisco, G4S og William Demant Holding Underskud som ventet Carl F til salg 2009regnskabet bød på et massivt underskud på samlet 322 mio. kr. Ultimo året udgør egenkapitalen blot 45 mio. kr., mens den rentebærende gæld fortsat udgør ca. 2,0 mia. kr. plus et ansvarligt lån på 550 mio. kr. Det er besluttet at sætte Carl F aktiviteten til salg, men den finansielle gearing er fortsat massiv. Så på trods af, at der kan spores visse bedringer, fastholder vi vores anbefaling på Undervægt og anser risikoen for forhøjet. Omsætningen var i 2009 faldende med ikke mindre end 38,5% til mio. kr., hvilket lå under vores estimat. Værst er det gået ud over salget af stålprodukter der er faldet 5. Carl F aktiviteterne konsolideres ikke længere, og EBITDA af fortsættende aktiviteter blev forværret fra +24,9 til 78,4 mio. kr., hvilket som følge af den ændrede regnskabspraksis vedr. Carl F, var en del over vores forventning. Resultat før skat af fortsættende aktiviteter blev trods alt forbedret fra 473,8 til 312,2 mio. kr. Med indregning af resultatet i Carl F. blev nettoresultat forbedret fra 551,5 til 322,7 mio. kr., på niveau med forventningerne. For 2010 er det ledelsens forventning, at der kan genereres et EBITDA på mio. kr., af fortsættende aktiviteter. Med udsigt til et tabsgivende 1. halvår er det dog ledelsens forventning, at EBITDA i det traditionelt svage Q1 vil blive negativt. Det forventede kommende negative resultat betyder, at P/E ikke giver den store mening. Med vores estimater, uden indregning af en evt. gevinst fra ejendomssalg eller salg af Carl F, bliver egenkapitalen negativ, hvilket dog opvejes af den ansvarlige lånekapital på 550 mio. kr. Vores DCF model indikerer en fair værdi i niveauet 60 kr. per aktie. Væsentligste kortsigtede trigger er frasalg og dermed nedbringelse af gæld og gearing. Desuden vil en forbedring af driften, med bl.a. fuld effekt af de gennemførte omkostningsbesparelser, blive modtaget positivt. Vi anser dog risikoen for betydelig. Aurigas nye produkter vinder markedsandele 2009 blev, som det i løbet af året blev klart, et meget vanskeligt år, særligt præget af tiltagende konkurrence på Cheminovas traditionelle hovedprodukt glyphosat fra kinesiske udbydere. Ledelsen fastholder alligevel sin FemiFemten plan, og med en stærk portefølje af nye produkter og forventning om en delvis normalisering af glyphosatmarkedet, fastholder vi også vores anbefaling af aktiens kurspotentiale på 3 (Neutral). Koncernomsætningen faldt 4% fra mio. kr. til mio. kr. mod vores estimat på mio. kr. og konsensusestimatet på mio. kr. Den primære drift, EBIT, lå med blot 11 mio. kr. tillige under vores og konsensusestimatet på hhv. 30 og 32 mio. kr. Årets 5

7 nettoresultat udviste et underskud på 68 mio. kr. mod estimeret hhv. 55 og 59 mio. kr. Samlet set nogenlunde som ventet, om end væsentlig under det oprindeligt udmeldte. Positivt er det, at det trods den svage indtjening er lykkedes at forbedre pengestrømme fra driftsaktivitet fra 342 mio. kr. til +299 mio. kr., og der foreslås da også et udbytte på 2,40 kr. pr. aktie mod 5,75 kr. i Det slås også en positiv tone an i udmeldingerne for 2010, hvor koncernomsætningen ventes øget til 5,6 mia. kr. og EBIT til mio. kr. Pengestrømme ventes yderligere forbedret. For at leve op til strategiplanen FemiFemten er det afgørende, at den faldende indtjening fra glyphosat erstattes af nye produkter, hvilket udviklingen i 2009, hvor det samlede marked faldt ca. 1 understøttede. Aktien handler da også med et P/Eniveau på godt 28 i forventning til at væksten igen bliver høj, men vores DCFvaluation, som indikerer en fair værdi på 125 kr. pr. aktien, understøtter, men baserer sig altså på et niveauskifte i indtjeningen. En normalisering af priserne på glyphosat skal gerne konstateres i løbet af året, men salgsudviklingen for nye produkter er den virkelige kursdriver. Danisco leverer fortsat fremgang plus opjustering Q3 meddelelsen indeholdt både et resultat en smule over forventningerne og en opjustering. Meddelelsen understreger dermed, at Danisco er en af de virksomheder, der kommer styrket ud af krisen og underbygger vores anbefaling af kurspotentialet på 3 (Overvægt). Omsætningen i Q3 blev mio. kr. mod forventet mio. kr. EBIT beløb sig til 339 mio. kr. svarende til en EBITmargin på 10,3%, men Q3 er traditionelt et svagt kvartal og for helåret forventer Danisco selv en EBITmargin omkring 12. Konsensustallet for EBIT i kvartalet var 319 mio. kr. Den annoncerede nedskrivning af goodwill i Sweeteners på 700 mio. kr. betød, at resultatet for Q3 endte på 432 mio. kr. før skat. Der var pæn organisk vækst indenfor alle forretningsområder og samlet var væksten 11% ift Q Tre ud af fire forretningsområder udviste marginforbedringer, kun Sweeteners trækker fortsat ned, men målet om positivt cash flow fra Sweeteners blev dog nået. Q3 var desuden første kvartal med vækst i Sweeteners, også indenfor problemområdet xylitol, siden vanskelighederne startede for to år siden. Forventingerne til resultatet for 2009/10 opjusteres fra over 200 mio. kr. til cirka 300 mio. kr. inklusive yderligere restruktureringsomkostninger i Sweeteners på 100 mio. kr. Fremgangen i omsætning og indtjening er så velfunderet, at Danisco nu regner med at realisere sin ambition om en EBITmargin på 12,5% et år før planen, dvs allerede i næste regnskabsår. Justeret for særlige poster ligger P/E over 20, mens K/IV er steget til 1,5 som følge af nedskrivningen af goodwill. Det direkte afkast er lige under 2%. Vor DCFmodel antyder et kursniveau over 500. Fortsat vækst og forbedring af EBITmarginen er afgørende forudsætninger for en positv udvikling i aktiekursen. Også nyheder om de to joint ventures i USA med Goodyear (syntetisk gummi) hhv Dupont (2. generations bioethanol) vil kunne påvirke kursen. G4S leverer marginforbedring trods krisen G4S kom pænt ud af 2009, en spids bedre en markedsestimaterne, og dokumenterede således, at man krisen til trods er i stand til at levere organisk vækst og endda forbedre både indtjening og særligt pengestrømme. Med udmeldingerne om en fortsættelse af den positive udvikling i 6

8 2010 fastholder vi vores anbefaling af aktiens kurspotentiale på 3 (Overvægt), bestyrket af den robuste forretningsmodel. Gruppens samlede omsætning steg i faste valutaer 7,4% sammenligneligt med 2008 fra GBP 6.525m til GBP 7,009m, en tand under konsensusestimatet på GBP 7.046m, mens EBITA (PBITA) blev forbedret 10, fra GBP 454,8m til GBP 500,3m mod et konsensusestimat på GBP 497m. Ligeledes lå overskuddet før skat, EBT (PBT), i overkanten af forventningerne, nemlig GBP 302,8m mod GBP 300,0m, som var både vores og konsensusestimatet. Mest imponerende var nok en fremgang i pengestrømme fra driftsaktivitet på hele 27,4% fra GBP 353,2m til GBP 449,9m, hvorved cash conversion (cash flow ift. EBITA) blev forbedret fra 85% til 9. Mest udfordrende var udviklingen i Kontinentaleuropa, mens UK trak den samlede europæiske vækst op til 2,7% (8,3% i 2008). Nordamerika udviste organisk vækst på 2,8%, mens Nye Markeder leverede hel 8,6% organisk. Samlet set blev EBITmargin løftet fra 7, til 7,1% som følge af effektiv omkostningskontrol. Det er ikke mindst potentialet i emerging markets, som udgør vækstpotentialet, mens de udviklede markedet udgør det stabiliserende element. Med vore estimater for 2010 handler aktien nu på et P/Eniveau på 16, ligesom K/I på 2,3 og det direkte afkast på knap 3,1%, ikke umiddelbart billigt, men fortsat rimeligt. Vor DCFmodel indikerer en fairvalue omkring 28. Vigtigste kurstrigger vil være opkøb eller nye kontrakter. WDH har store forventninger til Oticon Agil Høreapparatmarkedet stabiliserede sig i 2009 og nu gælder det vækst og forbedrede marginer. Væksten skal komme fra det nyligt introducerede Oticon Agil. Alt skal dog klappe for WDH og mere til hvis det aktuelle kursniveau skal kunne forsvares. Anbefalingen af kurspotentialet er fortsat 4 (Undervægt). Årets omsætning på mio. kr. var en tand højere end forventningerne på mio. kr. Til gengæld var det primære resultat på mio. kr. lavere end konsensustallet på mio. kr. og vort estimat på mio. kr. EBITmarginen blev dermed 20,2%, en beskeden fremgang fra 2008 og langt fra tidligere tiders EBITmarginer over 25%. Resultatet efter skat endte på 795 mio. kr., nøjagtigt som estimeret af os, mens konsensusestimatet var 815 mio. kr. Halvdelen af omsætningsstingingen på 6% skyldtes tilkøb, især inden for Diagnostiske Instrumenter. Valutakursudviklingen havde ingen effekt i WDH er i slutningen af 2009 godkendt som leverandør til Veterans Affairs i USA, et samarbejde, som WDH venter sig meget af i kraft af den stadige strøm af krigsinvalider fra Irak, Afghanistan og andre af verdens brændpunkter. Desuden har WDH i starten af marts introduceret seneste generation indenfor trådløse høreapparater på samtlige markeder i form af Oticon Agil. For 2010 venter ledelsen en vækst i omsætningen på 35% over markedsvæksten, der estimeres til 24%, og en pæn vækst i EBIT. WDH standsede tilbagekøb af aktier i 2008, hvilket har betydet en stigning i egenkapitalen på 145%. Tilbagekøb er fortsat i bero og WDH vil offentliggøre sine overvejelser om fremtidig kapitalstruktur ved halvåret. Med en P/E på 27, K/IV på 11 og nul udbytte kan aktien ikke siges at være billig. Vor DCFberegning indikerer et kursniveau omkring 333. Meldinger om modtagelse af Agil, produktintroduktioner generelt og udviklingen i EBITmarginen er de faktorer, der vil have en væsentlig indflydelse på aktiekursen. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 59,07%, 3 år 7,25% (frem til og med den 31. marts 2010) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A. P. Møller Mærsk ,1% 22,3% 11/2005 Carlsberg ,1% 34,7% 06/2009 Danske Bank ,8% 32, 09/2003 G4S ,2% 27,7% 12/2008 Novo Nordisk ,8% 276,6% 09/2003 Per Aarsleff ,4% 113,3% 07/2004 Rockwool International , 48, 07/2005 Satair ,6% 25,7% 10/2007 TrygVesta ,4% 17,3% 04/2007 UP ,1% 135,2% 10/2005 Ændringer: Vi har ikke foretaget nogen ænringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 3 ændringer (Køb 2, Salg 1) Vores modelportefølje for den konservative nød i marts godt af vores vedholdende tro på Novo Nordisk, Rockwool og United Plantations (UP), som alle leverede tocifrede afkast i måneden (hhv. 10,8 pct., 13,0 pct. og 12,1 pct.). Også Carlsberg har der været positiv stemning over for efter regnskabet som viste, at der er kontrol over gældsafviklingen og robusthed i forretningen, uanset uroen på det russiske marked. Danske Bank blev begunstiget af den generelle lettelse over redningen af den græske krise, og endelig var Satair lidt oppe pga. cyklisk medvind, mens G4S var eneste aktie i porteføljen, som tabte terræn, hvilket alene vurderes at kunne tilskrives realiseringen af afdøde Jørgen PhilipSørensen aktiepost og altså ikke fundamentale forhold. Generelt er vi rigtig godt tilfreds med porteføljens sammensætning, som vi fastholder. DAA Konservativ vs. OMXC GI (30/ /032010) Portefølje 7,25% OM XC 18,91% ,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 79,23% 3 år 11,79% (frem til og med den 31. marts 2010) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling ALKAlbello ,7% 62, 11/2006 AMBU ,1% 77,6% 12/2008 Arkil ,6% 3,6% 04/2009 Auriga ,3% 7,8% 06/2008 cbrain ,5% 15,2% 11/2009 FLSmidth & Co ,9% 342,1% 12/2004 Flügger ,7% 2,1% 01/2010 Novozymes ,9% 137,5% 02/2005 SimCorp ,9% 98,8% 07/2005 Ændringer: Vi har ikke foretaget nogen ænringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 8 ændringer (Køb 4, Salg 4) Modelporteføljen for den mere risikovillige investor steg 7,1 pct. i marts og dermed marginalt mere end sammenligningsindekset OMXC GI (inkl. udbytter). Med et afkast på 4,8 pct. siden årsskiftet har porteføljen dog stadig et efterslæb på 8,7 pct., men til gengæld ligger den over det seneste år hele 11,7 pct. foran markedet og på 3 års sigt er forspringet 7,1 pct. Det er især Flügger, som er sprunget frem i marts, nemlig med 11,7 pct., og den har derved mere end indhentet den lidt svære start i porteføljen. Også Novozymes og FLSmidth & Co. har leveret stærke afkast, begge på 8,9 pct., mens ALKAbello med en stigning på 7,7 pct. også har trukket afkastet op. Vores mindre ITaktie cbrain leverede i marts 6,5 pct. og har dermed haft et afkast på 15,2 pct., siden vi købte den ind i november. Kun Auriga har haft et mindre fald på 0,2 pct., da datterselskabet Cheminova presses på det traditionelle hovedprodukt glyphosat, men vi har tillid til, at det vil lykkes selskabet at nå sine økonomiske mål i FemiFemten planen. Vi fastholder derfor modelporteføljens sammensætning. DAA Risikovillig vs. OMXC GI (30/ /032010) Portefølje 11,79% OM XC 18,91% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 67,81%, Afkast 3 år 5,77% (frem til den 31. marts 2010) Aktie Antal Aktuel kurs Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings dato anbefaling A.P. Møller Mærsk ,1% 3,5% 07/2004 Arkil Holding ,6% 3,6% 04/2009 Carlsberg ,2% 7,2% 03/2010 Danisco ,4% 13,5% 01/2010 Danske Bank ,8% 12,8% 07/2004 FLSmidth & Co ,9% 345, 12/2004 G4S ,2% 4,8% 03/2010 Novo Nordisk ,8% 201,1% 07/2004 Novozymes ,9% 130,1% 07/2004 Per Aarsleff ,4% 74,3% 12/2004 Rockwool International , 40,6% 03/2007 Satair ,6% 81,6% 10/2007 SimCorp ,9% 105,9% 07/2005 TrygVesta ,4% 7, 03/2007 Ændringer: Vi har ikke foretaget nogen ænringer i den seneste måned Seneste 12 mdr. 3 ændringer, (2 Køb, 1 Salg) Vores såkaldt indeksbaserede modelportefølje leverede marts måneds stærkeste afkast på 8,0 pct. mod markedets 7,07 pct. Modelporteføljen, der som udgangspunkt er sammensat efter sektorvægtene i det samlede marked, men ved valg af vore foretrukne aktier inden for hver sektor, har over det seneste år leveret 67,8 pct. og dermed meget tæt på sammenligningsindeksets afkast (67,5 pct.). På 3 års sigt ligger porteføljen 13,2 pct. foran OMXC GI (inkl. udbytter). Rockwool, Danisco og Novo Nordisk har alle leveret tocifrede afkast, nemlig på hhv. 13,0 pct., 12,4 pct. og 10,8 pct., mens Novozymes, FLSmidth & Co. og Danske Bank leverede hhv. 8,9, 8,9 og 8,8 pct. G4S var eneste position, som udviste negativt afkast i marts, nemlig med 2,2 pct., hvilket kan forklares ved realiseringen af afdøde Jørgen Philip Sørensens betydelige aktiepost, og altså ikke er fundamentalt begrundet. Vi er komfortable med porteføljens sammensætning, og foretager ingen ændringer. DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (30/ /032010) Portefølje 5,77% OM XC GI 18,91% ,

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato BoConcept Holding 198,1 6, 215,7% 06/2009 Danionics 2,9 23,3% 32,7% 07/2004 DLH 18,6 6,2% 25, 09/2009 InterMail 48,0 11,1% 59,1% 06/2009 Netop Solutions 9,5 7,4% 77,7% 10/2009 NeuroSearch 169,0 6,5% 173,4% 06/2009 Olicom 0,0 8,7% 5,2% 10/2007 Royal Unibrew 195,5 3,9% 527, Sanistål 79,2 6,7% 10,5% 06/2009 Sjælsø Gruppen 9,3 1,4% 35,4% 09/2009 Århus Elite 3,9 2,8% 11, 12/2006 Ændringer: Vi har ikke foretaget ændringer i den senetse måned High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Parken 9,90 28,37% cbrain 7,31 2,91% Ambu 3,58 2,14% Spæncom 2,93 10,05% Spar Nord FormueInvest 2,88 13,78% Salling Bank 2,61 0,0 Topsil 2,31 7,04% Vinderup Bank 1,95 5,43% Tower Group 1,83 7,73% DK Trends Invest 1,72 4,17% Parken rejste knap 500 mio. kr. i en emission og handlen med de nye aktier gav anledning til en del omsætning i aktien. 11

13 cbrainaktien er generelt begrænset omsat, men efter et regnskab der var som ventet og et par nye ordrer fra bl.a. Advokatsamfundet, var der en del omsætning i aktien. Ambu var relativt meget omsat, da Chr. Augustinus Fabrikker øgede deres beholdning ejerandel til 6,7%. Spar Nord Formueinvest har fusioneret aktiviteterne med Kapitalpleje og i den forbindelse er aktienstørrelsen splittet og aktiekapitalen nedskrevet. Fussionen har givet anledning til en forøget omsætning i aktien. Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 10. marts Jeudan har i en fortegningsretsemission forøget aktiekapitalen med nom kr. nye aktier, svarende til et bruttoprovneu på 983 mio. kr. Udviddelsen er sket til generelt styrkelse af kapitalgrundlaget og dermed sikring af et passende kapitalberedskab til at kunne fortsætte væksten. 26. marts Århus Elite har udviddet aktiekapitlen med nom kr. nye aktier, svarende til et provenu på 14,6 mio. kr. til styrkelse af selskabets egenkapital. 7. april Parken Sport & Entertainment har i en fortegningsretsemission i forholdet 1:3 udviddet aktiekapitalen med nye aktier til kurs 68 kr. per aktie, svarende til et provenu på knap 500 mio. kr. Kapitaludvidelsen vil primært blive anvendt til en nedbringelse af selskabets gæld. Ændringer af noteringer den seneste måned 31. marts Kapitalpleje er efter en fusion med Spar Nord Formueinvest afnoteret 12

14 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS OMXC20 OMX mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar 150 mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar OMXCB KFMX mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar MIDCAP + SMALLCAP mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar 100 mar maj ju l sep nov jan mar maj ju l sep nov jan mar OMXCGI MATERIALER mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar

15 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS INDUSTRI FORBRUGSGODER mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar 450 mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar FINANS IT mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar 150 mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar TELEKOMMUNIKATION FORSYNING mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar 250 mar maj ju l sep nov ja n mar maj ju l sep nov ja n mar

16 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING April 2010 De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder 3520 Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 2520 Beklædning mv. 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse AFFITECH 2/ D.AFFI ALKABELLÓ 3/ C.ALKB ALM. BRAND 7/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 1/ D.ALMF ALM. BRAND PANTEBREVE 3/ D.ALMP AMAGERBANKEN 3/ B.AMAR AMBU 4/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 12/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 1/ A.APMØ ARKIL HOLDING 4/ D.ARKI ASGAARD GROUP 9/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 4/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 10/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 3/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 02/ C.BANG BAVARIAN NORDIC 12/ C.BAVA BERLIN III 8/ D.BERI BERLIN IV 9/ D.BERL BIOPORTO 2/ D.BIOP BLUE VISION 12/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 10/ D.BOCO F.E. BORDING B 2/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 10/ D.BRØN CAPINORDIC 12/ D.CAPI CARLSBERG B 3/ A.CARL CBRAIN 9/ D.CBRA CHEMOMETEC 1/ D.CHEM CIMBER STERLING GROUP 1/ D.CIMB COLOPLAST B 2/ A.COLO COLUMBUS IT PARTNER 12/ D.COLU COMENDO 11/ D.COME DANEJENDOMME HOLDING 10/ D.DABA DANIONICS 10/ D.DACA DANISCO 1/ A.DACO DANSKE BANK 3/ A.DANB DANTAX 8/ D.DANG DANTHERM 12/ D.DANM DANTRUCK 11/ D.DANT DELTAQ 8/ D.DELT DFDS 10/ C.DFDS DIBA BANK 7/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 11/ D.DJUR DK TRENDS INVEST 10/ D.DKTR DLH B 12/ D.DLHB DSV 4/ A.DSVB EGETÆPPER B 1/ D.EGET EIK BANKI 12/ C.EIKB EITZEN BULK SHIPPING 2/ D.EITZ ERRIA 8/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 2/ D.EURO EXIQON 3/ D.EXIQ EXPEDIT B 1/ D.EXPE FIONIA HOLDING 6/ D.FION FIRSTFARMS 10/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/ A.FLSB FLÜGGER B 2/ C.FLUG FORMUEEVOLUTION I 8/ D.FE1T FORMUEEVOLUTION II 9/ D.FE2T FORMUEPLEJE EPIKUR 7/ C.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 10/ C.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 12/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 7/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 8/ C.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 8/ C.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 11/ C.FPSA FØROYA BANKI 2/ C.FØRO SPAREKASSEN FAABORG 9/ C.FÅBO GABRIEL HOLDING 12/ D.GABR GENMAB 12/ A.GENB GLUNZ & JENSEN 9/ D.GLUN GN STORE NORD 3/ C.GNST GREENTECH ENERGY SYSTEMS 2/ C.GREE GREEN WIND ENERGY 6/ D.GREW G4S 4/ B.GRSE

17 GRØNLANDSBANKEN 9/ C.GRØN GYLDENDAL B 4/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 11/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 6/ D.HART H+H INTERNATIONAL 6/ D.HENB HOLDINGSELSKABET AF / D.HOLD HVIDBJERG BANK 10/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 7/ D.HØJG IC COMPANYS 3/ C.ICCO INTERMAIL 1/ D.INTE INVESTEA GERMAN HIGH STR. 9/ D.IGHS JENSEN & MØLLER INVEST 1/ D.JENS JEUDAN 2/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 12/ D.JOHA JYSKE BANK 11/ B.JYBA KAPITALPLEJE 5/ D.KAPI BRD. KLEE 1/ D.KLEE KLIMAINVEST 5/ D.KLIM KREDITBANKEN 4/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 11/ B.KØLU LAND & LEISURE B 3/ D.LALE LASTAS 7/ D.LAST LIFECYCLE PHARMA 5/ C LIPH H. LUNDBECK 4/ A.LUND LUXOR B 8/ D.LUXO LOLLANDS BANK 9/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 4/ C.LÅNS MACONOMY 3/ D.MAMY MAX BANK 1/ D.MAXB MIGATRONIC B 11/ D.MIGA MOLSLINIEN 8/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 5/ C.MONB MORSØ BANK 9/ D.MORS MØNS BANK 1/ D.MØNS NEUROSEARCH 3/ C.NEUR NKT HOLDING 4/ A.NKTH D/S NORDEN 12/ A.NORD NETOP SOLUTIONS 1/ D.NETO NORDIC TANKERS 8/ D.NOTA NORDJYSKE BANK 3/ C.NOJY NORDEA BANK 4/ A.NORE NORDFYNS BANK 3/ D.NORF NORDICOM 8/ D.NORI NOVO NORDISK B 11/ A.NOVO NOVOZYMES 11/ A.NOVZ NTR HOLDING B 12/ D.NTRH NUNA MINERALS 10/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 9/ C.NØRR OLICOM 5/ D.OLIC PARKEN SPORT & ENT. 3/ C.PARK PRIME OFFICE 8/ D.PROF RELLA HOLDING 12/ C.RELL RENEWAGY 8/ D.RENE RIAS B 10/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 2/ C.RINL ROBLON B 11/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 8/ B.ROCK ROVSING 2/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 9/ D.ROYA RTX TELECOM 2/ D.RTXT SALLING BANK 6/ D.SALL SANISTÅL B 4/ D.SANI SAS 12/ C.SASA SATAIR 3/ C.SATA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 4/ D.SCAN SCANDINAVIAN PROPERTIES 4/ D.SCAP SCF TECHNOLOGIES 11/ D.SCFT SCHAUMANN PROPERTIES 12/ C.SCHA SCHOUW & CO. 10/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 7/ D.SIFB SIMCORP 5/ C.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 11/ C.SJÆL SKJERN BANK 2/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 8/ D.SKAK SKÆLSKØR BANK 6/ D.SKÆL SMALLCAP DANMARK 8/ D.SMAL SOLAR 4/ C.SOLA SP GROUP 1/ D.SPGR SPARBANK 4/ D.SPBA SPAREKASSEN LOLLAND 1/ C.SPLO SPAREKASSEN HIMMERLAND 9/ C.HIMM SPAREKASSEN HVETBO 5/ D.HVET SPAR NORD 4/ C.SPNO SPAR NORD FORMUEINVEST 1/ D.SPFO SPEAS 11/ D.SPEA SPÆNCOM B 2/ D.SPÆN SVENDBORG SPAREKASSE 11/ D.SVSP SYDBANK 3/ A.SYDS SØNDAGSAVISEN 12/ D.SØNA TDC 4/ B.TELE THRANE & THRANE 7/ C.THRA TIVOLI 4/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 1/ C.TKDE TOPDANMARK 9/ A.TOPD TOPOTARGET 9/ D.TOPO TOPSIL B 7/ D.TOPS TORM 6/ A.TORM TOTALBANKEN 3/ D.TOTA TOWER GROUP 1/ D.TOWE TRIFORK 11/ D.TRIF TRYGVESTA 12/ A.TRYG TØNDER BANK 5/ D.TØND U.I.E. 4/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 1/ C.UPBE UNITED PLANTATIONS AFRICA 1/ D.UPSA VESTAS WIND SYSTEMS 11/ A.VESS VESTFYNS BANK 2/ D.VESF VESTJYSK BANK 3/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 6/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 2/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 12/ D.VIPR VINDERUP BANK 11/ D.VIND VORDINGBORG BANK 12/ D.VORD WALLS 7/ D.WALL WILLIAM DEMANT HOLDING 8/ A.WILD DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 2/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 4/ D.ØSTJ ÖSSUR 10/ C.OSSR ÅRHUS ELITE 11/ D.ÅREL AAB 2/ D.ÅBKL AARHUS LOKALBANK 5/ D.ÅRHU PER AARSLEFF B 2/ C.ÅRSL

18 DAA AMBU STK 10 DAGSKURS 134,26 DATO D.AMB DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 3 P/E 2008/09 28,6 2009/10e 21,3 2010/11e 18,2 P/CE 2008/09 13,8 2009/10e 13,0 2010/11e 11,4 PEG 2008/09 2,5 2009/10e 0,6 2010/11e 1,1 EV/EBITDA 2008/09 12,9 2009/10e 11,0 2010/11e 9,9 YIELD 1,12 ROE 14,8 K/I 3,32 BETA (3år) 0, GRUPPE: SUNDHEDSARTIKLER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 19,77 % 12 MDR 65,93 % GRUPPENS STYRKE 4 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 7,91 % 12 MDR 132,31 % GRUPPENS P/E 25,40 GRUPPENS K/I 5,24 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 9,84 % 12 MDR 2,19 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2004/ / / / / /10e 2010/11e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,00 15,00 15,00 15,00 11,26 13,08 10,57 11,49 11,97 53,06 57,70 61,43 61,73 61,36 3,27 4,11 3,62 4,21 4,70 6,32 7,37 C 7,44 8,05 7,05 8,01 9,75 10,67 11,79 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: DKK A Aktier April 2001: Nom kr. nye Baktier ved rettet emis Generalforsamling: DKK B Aktier sion til kurs 600 kr. franko efter tendersystemet. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Ambu, der blev stiftet i 1937 af ingeniøren Holger Hesse, er en af verdens førende virksomheder på markedet for medicoteknisk udstyr inden for kardiologi, neurologi, ventilation, træning og immobilisering. Hovedprodukterne er genoplivningsposer og elektroder. Ambu's produkter afsættes over hele verden primært til hospitaler og redningstjenester. Eksportandelen er 98%. Salget sker direkte via Ambu og dets udenlandske datterselskaber i USA, Frankrig, Tyskland, England, Italien og Spanien eller via distributører. I 1999 erhvervede Ambu den kinesiske produktionsvirksomhed Dynasty og i 2001 overtog Ambu elektrodevirksomheden Medicotest med produktion i Malaysia. Alle Ambu's selskaber hedder i dag Ambu efterfulgt af den lokale firmabetegnelse. Ambu havde i 2007/ ansatte, hvoraf ca. tre fjerdedele er beskæftiget i udlandet. Lars Marcher N.E. Nielsen, Bjørn Ragle, Jørgen Hartzberg, AnneMarie Jensen, Torben Ladegaard, HanneMerete Lassen, John Stær, Anne Blanksø Pedersen, Anders Williamsson Dorrit Ragle 9,0 (22,8), Inga Kovstrup 9,2 (22,8), Tove Hesse 7,4 (22,1), N.P. LouisHansen ApS 14,9 (6,5), ATP 9,4 (4,1), Chr. Augustinus Fabrikker 6,7 FONDSKODE RIC AMBUB.CO Ambu har i 1. kvartal fortsat de gode takter og har udvist en vækst på 7% i lokal valuta, ligesom EBIT er forbedret 22% til 18,7 mio. kr. Ledelsen fastholder forventningerne til 2009/10 om en vækst i omsætningen på 56% i lokal valuta eller mio. kr. under forudsætning af en USDkurs på 500 og en GBPkurs på 840. EBITmargin forventes at stige til 1212,5% før særlige omkostninger, herunder til advokater, mens resultat før skat ventes på ca. 100 mio. kr. Frit cash flow ventes på ca. 60 mio. kr. med et investeringsniveau før akkvisitioner på 78% af omsætningen. Koncernen realiserede i 2008/09 en højere vækst end markedsvæksten og vinder således markedsandele. Omsætningen steg til 877 mio. kr. eller 12% og 1 i lokal valuta, mens resultatet af primær drift, EBIT, før særlige omkostninger blev forbedret 17,6% til 110 mio. kr. Netto blev årets resultat forbedret fra 50,0 til 55,8 mio. kr. Kreditkrisen har også indvirkning på sundhedssektoren og betyder en intensiveret konkurrence og lavere markedsvækst end normalt. Advokatomkostninger udgjorde i 2008/09 24,2 mio. kr. til patentsager og er forudsat væsentligt lavere i 2009/10. Desuden har der været engangsomkostninger til organisatoriske tilpasninger på 9,8 mio. kr. Der blev i oktober lanceret en ny strategi, GPS Four, som løber over de kommende 4 år og skal sikre flere nye innovative produkter, øge omsætningen, forbedre arbejdsprocesser og derved øge effektiviteten, samt et eller to større akkvisitioner. Målet om en markant højere omsætning følges af et mål om en stigende EBITmargin op imod 15%, ligesom netto arbejdskapitalen skal nedbringes.

19 DAA ARKIL HOLDING STK 100 DAGSKURS 717,00 DATO D.ARKI DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,5 2010e 16,0 2011e 8,9 P/CE ,7 2010e 3,1 2011e 2,8 PEG 2009 N/M 2010e N/M 2011e 0,1 EV/EBITDA ,0 2010e 2,4 2011e 2,1 YIELD 2,09 ROE 3,2 K/I 0,50 BETA (3år) 0, GRUPPE: INDUSTRIVARER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 2,77 % 12 MDR 6,28 % GRUPPENS STYRKE 6 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 6,77 % 12 MDR 13,83 % GRUPPENS P/E 48,06 GRUPPENS K/I 3,46 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 5,75 % 12 MDR 34,55 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER e e ,00 3,89 44,53 31,84 255, ,00 24,28 39,32 223,95 371, ,00 17,32 42,40 193, ,00 11,26 44,44 142,41 331, ,00 5,55 47,02 75,61 266,19 C ENS SAMMENSÆTNING DKK A Aktier DKK B Aktier Jesper Arkil Arkilkoncernen er en entreprenør og asfaltvirksomhed med hovedsæde i Haderslev. Arkil udfører entrepriser inden for tre segmenter; Vej, Fundering og Piping. Selskabet driver 16 fabrikker 5 i Danmark, 9 i Tyskland og 2 i Irland. I det omsætningsmæssigt vigtigste segment Vej (92%), udføres enhver form for nedgravning af kabler, miljøtekniske opgaver, etablering og reparation af jernbaner samt produktion og udlægning af asfalt. Inden for Fundering (4% af omsætningen) udfører selskabet fundering, efterfundering, borede pæle, pæleramning m.m. til bygge og anlægssektoren. Piping, der står for 4% af omsætningen, tager udgangspunk i fabrikken i Sverige, hvor et system til renovering af afløbsledninger uden opgravning produceres. Arkil Holding, der blev grundlagt i 1941 havde i 2009 en omsætning på ca. 2,1 mia. kr. Koncernen har sine væsentligste aktiviteter i Danmark, Tyskland, Irland og Sverige. Det gennemsnitlige antal medarbejdere udgjorde i personer. Niels Arkil, Hans SchmidtHansen, Birgitte Nielsen, Walther Poulsen, Per Kjærsgaard Niels Arkil 16,85% (47,4), Jesper Arkil 3,32% (15,06%), Danske Bank 5,32% (2,5), Ellen og Ove Arkils Almenvelgørende Fond 4,96% (2,33%), Egne aktier 3,5, Danske Invest FONDSKODE RIC ARKILB.CO 375,11 Maj 2004: nom. 4,7 mio. kr. Aaktier og nom. 8,2 mio. B aktiertil kurs 700 ifm erhvervelse af SAWkoncernen 44,78 80,70 227,24 253,70 Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: På trods af en relativt stor afhængighed af de offentlige budgetter blev også Arkil ramt af den økonomiske afmatning og den rekordlave efterspørgsel inden for byggeriet. Således var omsætningen i 2009 faldende med 9,3% til mio. kr., mens der måtte konstateres et fald i resultat før skat fra 101,8 til 60,6 mio. kr., hvilket dog oversteg ledelsens seneste forventning om et resultat i niveauet 50 mio. kr. For det kommende år er det ledelsens forvent ning, at markedet fortsat vil være præget af en markant overkapacitet, der sammenholdt med de generelt pressede kommunale budgetter vil medføre et betydeligt prispres. Der er gennemført reduktioner i medarbejderstaben hos Anlæg i starten af 2010 for at tilpasse den vigende aktivitet. Samlet ventes i 2010 en omsætning i niveauet 2,0 mia. kr. og et resultat før skat på mio. kr. før skat. Ledelsen nævner kommunernes investeringsniveau og de tyske konjunkturpakkers effekt i Tyskland som afgørende for udviklingen i Hos segment Vej faldt omsætningen med 9% til mio. kr., mens EBITA blev halveret fra 105 til 58,3 mio. kr. Hos Vej understreges potentialet inden for asfalt med de store vedligeholdelsesefterslæb på vejene som blev tydeliggjort af vinterfrosten. Hos Fundering var omsætningen vigende med 17% til 80,6 mio. kr., og EBITA blev reduceret fra 7,1 til 0,2 mio. kr. Endelig kunne Piping konstatere et mindre fald i omsætningen fra 99,3 til 97,9 mio. kr. og EBITA faldt marginalt fra 0,7 til 1,0 mio. kr. Der er fortsat ikke nogen nettorentebærende gæld, og det opretholdte udbytte indikerer aktiens robuste kvaliteter.

20 DAA ATLANTIC AIRWAYS STK 100 DAGSKURS 13 DATO D.ATAI DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2009 Neg 2010e Neg 2011e 672,8 P/CE ,4 2010e 2,6 2011e 2,3 PEG 2009 N/M 2010e N/M 2011e N/M EV/EBITDA ,3 2010e 3,5 2011e 3,1 YIELD ROE 3,4 K/I 0,63 BETA (3år) 0, GRUPPE: TRANSPORT AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 6,47 % 12 MDR 21,70 % GRUPPENS STYRKE 12 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 10,07 % 12 MDR 29,47 % GRUPPENS P/E 54,51 GRUPPENS K/I 1,36 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 14,23 % 12 MDR 51,78 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER e e ,15 51,75 27,65 73, ,50 53,86 5,01 54, ,00 11,61 54,86 22,98 71, ,00 7,04 50,51 14,80 76, ,03 53,61 6,39 53,08 C ENS SAMMENSÆTNING DKK Aktier Magni Arge, Marius Davidsen (CFO) Atlantic Airways, P/F er et luftfartsselskab med base på Færøerne. Ultimo 2009 bestod flåden af fem fly og tre helikoptere. En Airbus 319 er bestilt for levering i 4. kvartal Hovedaktiviteten er ruteflyvninger, efter at AMCI charteret med SAS om charterflyvninger udløb i maj Rutetrafikken består primært i transport mellem Færøerne og Danmark, der stod for 9 af antallet af passagerer i Derudover betjener selskabet en rute mellem Færøerne og London, og på sæsonbasis mellem Færøerne, Shetlandsøerne og Norge. Et Bell 412 helikopter opererer som søge og redningshelikopter på Færøerne, de to øvrige servicerer offshorebranchen. Øvrige indtægter stammer fra fragt af gods og post, samt taxfee salg i Vágar lufthavn på Færøerne. Selskabet blev grundlagt i 1987 som et samarbejdsprojekt mellem danske Cimber Air og den færøske regering, der siden overtog hele selskabet. Helikoptertjenesten kom til i De første Atlantic Airways aktier blev børsnoteret i Fra og med november 2008 er aktierne parallelnoteret på den danske og den islandske børs. Yderligere 33% af aktierne, der ejes af Færøernes Landsstyre, skal på et tidspunkt privatiseres. Ansatte (årsbasis) var i 2009: 205 (2008: 277) Bjarni Barnason, Kaj Johannesen, Eydfinnur Jacobsen, Petur J. Eiriksson, Verna Rasmussen, Ingi S. Joensen, Christian Andreasen, Jens Willumsen Færøernes Landsstyre 67,0 (67,7), Sp/f ,6 (5,7), Egne aktier 1,1 FONDSKODE FO RIC FOAIRCSE.CO 6,86 0,19 47,77 56,23 Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Atlantic Airways omsatte for 402 mio. kr. i 2009, mod 547 mio. kr. i Produktionen faldt fra til blockhours, dvs. tiden fra flyet/helikopteret forlader standplads til det igen er parkeret. Charteraftalerne med SAS udløb i 2. kvartal 2009 og sammen med lavere aktivitet generelt stod charterområdet for 88% af tilbagegangen på i alt blockhours. Ruteflyvning er det største forretningsområde og stod for 64% af omsætnin skud på 26,5 mio. kr. i Udøvelse af en valutaoption medførte en avan gen i 2009, og 1 af produktionsnedgangen. Antal passagerer faldt med til i forhold til året før. Kapaciteten blev reduceret tilsvarende og kabinefaktoren var uændret 77%. Helikopteraktiviteterne er nært knyttet til offshore aktiviteten i Nordsøen. Afventende aktører og udsættelse af søge og brøndaktiviteter medførte, at kapacitetsudnyttelsen blev dårligere end forventet. EBIT for selskabet blev negativt med 19,4 mio. kr. mod et over ce på 17,8 mio. kr. i 2009 mod 6,4 mio. kr. året før, men nettoresultatet blev negativt. Lavere aktivitet medførte at to leasede fly blev tilbageleveret i Selskabet vurderer at sælge eller lease ud et eller to ældre fly i 2010, eventuelt også et helikopter, for at tilpasse kapaciteten til efterspørgselen. Hovedmålet for selskabet i 2010 er balance mellem tilbud og efterspørgsel. Passagernedgangen er fortsat primo 2010 men er aftagende, for chartertrafikken er der ingen lysning udover sporadiske ad hoc charter, mens helikopteraktiviteterne har sikret nogle få opdrag senere på året. Selskabet forventer et forbedret resultat.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2013 Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2001 Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer Bedste investeringsforeninger i 2001 Briefing på november måneds meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2013. Markedskommentar Nye rekorder på de globale markeder udfordrer nervesystemet

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2013. Markedskommentar Nye rekorder på de globale markeder udfordrer nervesystemet DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2013 Markedskommentar Nye rekorder på de globale markeder udfordrer nervesystemet Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen På grund af kreditkrisen i den finansielle sektor, nedturen på det danske og internationale boligmarked, stigende olie- og råvarepriser og udsigt til en fortsat

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier Hedgefond-angreb uden betydning for Bavarian Børskurs på analysetidspunktet: 294,00 Økonomisk Ugebrev fair value (12 mdr): 531,00 Økonomisk Ugebrev anbefaling: Køb Bavarian Nordics aktiekurs kom under

Læs mere

INVESTOR ORIENTERING 2011 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK

INVESTOR ORIENTERING 2011 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK INVESTOR ORIENTERING 2011 INVESTERINGSFORENINGEN SMALLCAP DANMARK Orientering om resultatudviklingen i 2011 Foreningens årsrapport findes på www.smallcap.dk HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT 2006 1) 2007 2008

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

30/01/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/01/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/01/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

Jobtab i USA næsten halveret

Jobtab i USA næsten halveret JUNI 29 Jobtab i næsten halveret Kinas industri signalerer fremgang Sådan får du mest ud af skattereformen AKTIER I OBLIGATIONER I FINANSMARKEDER I RENTER I VALUTA I EMERGING MARKETS I SELSKABER LeDeR

Læs mere

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 27. august 2014 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale

Læs mere