Partnerskabsmodel Sportsafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskabsmodel Sportsafdelingen"

Transkript

1 Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Side 1 af 19

2 Indhold 1. Indledning og baggrund Partnerskabstype: High performancemiljø Partnerskabstype: Performancemiljø Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø Interessetilkendegivelse Bilag A Klubtilhørsforhold Bilag B Mødestruktur Bilag C Interesseerklæring Side 2 af 19

3 1. Indledning og baggrund International forskning dokumenterer, at sammenhængende talentudviklingsstrategier og en klar rollefordeling mellem idrættens aktører er blandt de afgørende forudsætninger for, at et land kan præstere på højeste internationale seniorniveau inden for eliteidræt. Danmark skal med 5,5 millioner indbyggere rekruttere, identificere og udvikle talenter fra en lille population og med en i international sammenhæng relativt begrænset økonomi til rådighed. Udfordringen med at udvikle talenter til internationalt seniorniveau bliver desuden gradvist øget i takt med den globale økonomiske vækst, som hastigt øger den internationale konkurrence. Danmarks relativt beskedne geografiske udstrækning rummer dog samtidig gode muligheder for at etablere samarbejde og samspil mellem lokale, regionale og nationale talentudviklingsmiljøer og tilstedeværende myndigheder og institutioner. Tæt samarbejde, gensidig tillid og god dialog rummer en international konkurrencefordel, men det forudsætter samarbejde med fokus på den bedst mulige at udvikling af svømmere med internationalt potentiale. Dansk Svømmesports strategi Fra stolte resultater til nye fælles ambitioner har identificeret fire strategiske pejlemærker, som udstikker retningen for det daglige arbejde i dansk svømmesport frem mod De er at betragte som fokusområder, hvor det vurderes, at der er særligt behov for et løft af indsatsen i dansk svømmesport i de kommende år. I relation til såvel det strategiske pejlemærke International High Performance som pejlemærket Talentfulde klubmiljøer indgår ambitionen om at udnytte ovenstående internationale konkurrencefordel om samarbejde og samspil i den sportslige udvikling af dansk svømmesport. Herunder at: arbejde for partnerskaber mellem klubber, elitekommuner, lokale myndigheder og institutioner, der giver klubberne mulighed for at udvikle sig, så de kan bidrage til at styrke sammenhængen fra international junior til international seniorsvømning. implementere en model for partnerskaber med fokus på den langsigtede udvikling af klubmiljøer og deres svømmere med internationalt potentiale. Side 3 af 19

4 Det grundlæggende mantra for partnerskaberne vil være: Hvordan kan vi sammen gøre den største forskel i forhold til international high performance, og den dertil hørende talentudvikling, med de tilstedeværende menneskelige og økonomiske ressourcer? Ambitionen for partnerskaberne vil derfor være kendetegnet ved: samarbejde mellem to eller flere parter, hvor der skabes noget parterne ikke kunne skabe selv. at alle bidrager til samarbejdet og alle får noget ud af at indgå i samarbejdet. at der er en fælles vision mellem parterne og hermed tale om en win-win situation, som er afklaret parterne imellem. at arbejde innovativt og udvikle sig ved tilsammen at skabe flere ressourcer eller udnytte eksisterende ressourcer bedre, samt ved at skabe kontakt til nye målgrupper eller få nye kompetencer i spil. Samtidige er det ambitionen, at partnerskabsmodellen skal styrke talentudviklingen i lokalområderne, understøtter flow at viden og mennesker samt fjerne barriere mellem de forskellige niveauer i dansk svømmesport. Fra lokal talentudvikling til international high performance på det nationale træningscenter i København og i landets stærkeste klubmiljøer. Idealmodellen ser ud som angivet på figuren herunder. Side 4 af 19

5 I den ovenstående idealmodel, og de følgende beskrivelser af partnerskabstyperne, er der taget udgangspunkt i en klub som den organisatoriske enhed for partnerskabernes træningsmiljøer. Partnerskabernes træningsmiljøer kan imidlertid også være funderet i andre mulige organisatoriske enheder, som for eksempel stratfællesskaber eller samarbejde mellem flere klubber, og begrebet klub skal derfor ikke forstås ekskluderende i forhold hertil. Svømmesporten er ligesom al anden idræt ikke en forudsigelig størrelse, men præget af konstant udvikling og foranderlighed. Og svømmesporten bliver båret frem af passionerede mennesker, der elsker idrættens verden. Gode og tillidsfulde parternskaber er en blandt flere måde, hvorpå vi i dansk svømmesport til stadighed kan udfordre os selv og hinanden, så vi kan agere i den virkelighed, vi er en del af. Og ikke mindst tage konkurrencen op med nationer med langt flere ressourcer i arbejdet for internationale topresultater på såvel kort som lang sigt. Side 5 af 19

6 2. Partnerskabstype: High performancemiljø Overordnet mål Klub med svømmere med internationalt resultathistorik og internationalt potentiale på seniorniveau. Klubben har et præstationsmiljø med seniorsvømmere, med målsætningen om at komme på højeste internationale seniorniveau i olympiske discipliner. Klubbens (elite)kommune har fokus på at udvikle og understøtte lokale talentmiljøer, så svømmerne kan udvikle sig til at kunne begå sig på højeste internationale niveau. Sportslige kriterier Minimum 3 svømmere i top 300 på verdensranglisten og heraf minimum 1 svømmer i top 100 på verdensranglisten eller 2 svømmere i top 100 på verdensranglisten (FINAs verdensrangsliste 1. september 2015 til 31. august 2016). OG Have mindst 3 svømmere som har EM junior niveau (defineres som at have opfyldt kravtid til EM junior ved sidst afviklede Danish Open eller DM Langbane (junior)), med potentiale for kvalifikation til EM junior inden for en 2-årig periode (defineres som at have opfyldt kravtid til NM junior langbane ved sidst afviklede Danish Open eller DM Langbane (junior)) eller har kvalificeret sig til Great Danes-programmet. OBS: Se Klubtilhørsforhold i bilag A for yderligere information! Klubbens arbejde tager udgangspunkt i Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt. Herunder en holdstruktur med afsæt i principperne i aldersrelateret træning (ATK) og skaber samspil med Dansk Svømmeunions mesterskabsstruktur. Klubbens karakteristika Prioriteret sportsgren i en af Team Danmarks elitekommuner (eller tilsvarende status), hvor kommunen prioriterer det lokale talentudviklingsmiljø. Strategi for samarbejde med talentudviklingsmiljøer om udvikling af det regionale talentarbejde. Herunder definerede handlingsanvisninger for svømmeres eventuelle skift til NTC Ansvarlig træner for klubbens elitearbejde har som minimum ITA eller tilsvarende. Side 6 af 19

7 Øvrige trænere med ansvar for klubbens elite- og talentarbejde har som minimum Diplomtræneruddannelsen. Ansvarlig trænere, der varetager den daglige træning af svømmerne i klubbens talentudviklingsprogram har som minimum Svømningens Træneruddannelse samt DIFs kursus i aldersrelateret træning for børn og unge. Øvrige trænere er uddannet gennem Dansk Svømmeunions træneruddannelser. Klar defineret rolle- og ansvarsfordeling i organisering af klubbens talentarbejde. Klubben har en langsigtet udviklingsplan for klubbens organisation og elite-setup med mål og handlinger inden for strategiområderne International High Performance, Talentfulde klubmiljøer, Viden, innovation og kompetence samt Mangfoldighed af svømmekonkurrencer. Indgår i innovative udviklingsprojekter i samarbejde med relevante partnere. Samarbejde med lokale/regionale uddannelsesinstitutioner/partnere, der giver mulighed for dual career på junior- og seniorniveau. Klubben har adgang til træningsfaciliteter som giver mulighed for daglig træning på internationalt niveau. Samarbejdsgrundlag 4-årig partnerskabsaftale mellem Dansk Svømmeunion, klub, kommune og øvrige relevante lokale institutioner på nedenstående områder: I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftalen forpligter partnerskabsklubben og Dansk Svømmeunion sig til at samarbejde på følgende områder: Arrangere SVØM fællestræning på 14-dagesbasis for årgangssvømmere fra lokale klubber. SVØM understøtter dialogen med lokale klubber. Klubbens ansvarlige talentudviklingstræner forestår planlægning og gennemførelse af fællestræningen. Mindst seks årlige besøg/møder med Dansk Svømmeunions landstræner om klubbens trænings- og udviklingsmiljøer for seniorsvømmere. Herunder to årlige internatbesøg/møder af 2-3 dages varighed. Halvårligt Talentudviklingsmøde med Dansk Svømmeunions talentansvarlig om klubbens talentudviklingsstrategi, implementering af værdisæt for talentudvikling og udvikling af klubbens udviklingsmiljø for svømmere i alderen år. Side 7 af 19

8 Ekspertbistand fra seniorlandsholdets Team Danmarks eksperter til udvalgte svømmere efter aftale. Medfinansiering fra SVØM til kompetenceudviklingsaktiviteter for ansvarlig træner med afsæt i en kompetenceudviklingsplan. Landsholdsaktuelle svømmere fra partnerskabsklubben forventes at prioritere deltagelse i landsholdsaktiviteter på junior-, Great Danes- og seniorniveau. Seniorsvømmere inden for 1% af kravtiden til Seniorlandsholdet ved Danish Open kan deltage i sæsonens sommerstævne for seniorlandssvømmere uden kravtid til sommerens internationale mesterskab. Klubben betaler samme deltagerbetaling som for øvrige udtagne svømmere. Medfinansiering af sportsinternater for faglig sparring af trænere af 2-3 dages varighed på NTC. Deltagelse i træning af korter eller længere varighed på NTC for relevante svømmere og deres trænere efter aftale. Identifikation og prioritering af samarbejds- og udviklingsområder med Dansk Svømmeunions medlems- og udviklingsafdeling. Prioriteret mødeaktivitet (se nærmere beskrivelse i Mødestruktur i bilag B): - 2 årlige fællesmøder med øvrige partnerskabsklubber i forlængelse af Klubtrænermøder i maj og november. - Et årligt styregruppemøde mellem klub, (elite)kommune, Dansk Svømmeunion (sportsafdeling og medlems- og udviklingsafdeling) og andre partnere. - Klubbens ansvarlige årgangstræner prioriterer (gratis) deltagelse på 2 årlige årgangstrænerseminarer. - Klubbens cheftræner prioriterer (gratis) deltagelse i 3 årlige klubtrænermøder. Side 8 af 19

9 3. Partnerskabstype: Performancemiljø Overordnet mål Klub med national resultathistorik og internationalt resultatpotentiale på seniorniveau. Klubben har et udviklingsmiljø for junior- og seniorsvømmere med henblik på udvikling til nationalt/internationalt seniorniveau i olympiske discipliner. Klubbens (elite)kommune har fokus på at udvikle og understøtte lokale talentmiljøer, så svømmerne kan udvikle sig til at kunne begå sig på højeste internationale niveau. Sportslige kriterier Minimum 1 svømmer i top 300 på verdensranglisten (FINAs verdensrangsliste 1. september 2015 til 31. august 2016). OG Have mindst 3 svømmere som har EM junior niveau (defineres som at have opfyldt kravtid til EM junior ved sidst afviklede Danish Open eller DM Langbane (junior)), med potentiale for kvalifikation til EM junior inden for en 2-årig periode (defineres som at have opfyldt kravtid til NM junior langbane ved sidst afviklede Danish Open eller DM Langbane (junior)) eller har kvalificeret sig til Great Danes-programmet. OBS: Se Klubtilhørsforhold i bilag A for yderligere information! Klubbens arbejde tager udgangspunkt i Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt. Herunder en holdstruktur med afsæt i principperne i aldersrelateret træning (ATK) og skaber samspil med Dansk Svømmeunions mesterskabsstruktur. Klubbens karakteristika Prioriteret sportsgren i en af Team Danmarks elitekommuner (eller tilsvarende status), hvor kommunen prioriterer det lokale talentudviklingsmiljø. Strategi for samarbejde med talentudviklingsmiljøer om udvikling af det regionale talentarbejde. Herunder beskrevne handlingsanvisninger for levering af svømmere til High performancemiljø eller NTC. Side 9 af 19

10 Klubben har minimum to trænere med minimum Diplomtræneruddannelsen eller tilsvarende: Ansvarlig træner for klubbens elitearbejde Ansvarlig træner for klubbens talentarbejde Ansvarlig trænere, der varetager den daglige træning af svømmerne i klubbens talentudviklingsprojekt har som minimum Svømningens Træneruddannelse samt DIFs kursus i aldersrelateret træning for børn og unge. Øvrige trænere uddannet gennem Dansk Svømmeunions træneruddannelser. Klar defineret rolle- og ansvarsfordeling i organisering af klubbens talentarbejde. Klubben har udarbejdet en handlingsplan og identificeret 3-4 centrale udviklingsområder for klubbens organisation og elite-setup, inden for strategiområderne International High Performance, Talentfulde klubmiljøer, Viden, innovation og kompetence og/eller Mangfoldighed af svømmekonkurrencer. Samarbejde med lokale/regionale uddannelsesinstitutioner/partnere, der giver mulighed for dual career på minimum juniorniveau. Klubben har adgang til træningsfaciliteter som giver mulighed for daglig træning på minimum højeste nationale niveau. Samarbejdsgrundlag 4-årig partnerskabsaftale mellem Dansk Svømmeunion og klub, kommune og øvrige relevante lokale institutioner, med en midtvejs-option efter 2 år med henblik på at træffe beslutning om fortsat partnerskab på nedenstående områder: I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftalen forpligter partnerskabsklubben og Dansk Svømmeunion sig til at samarbejde på følgende områder: Arrangere SVØM fællestræning på 14-dagesbasis for årgangssvømmere fra lokale klubber. SVØM understøtter dialogen med lokale klubber. Klubbens ansvarlige talentudviklingstræner forestår planlægning og gennemførelse af fællestræningen. Mindst fire årlige møder med Dansk Svømmeunions landstræner om klubbens trænings- og udviklingsmiljøer for seniorsvømmere. Halvårligt Talentudviklingsmøde med Dansk Svømmeunions talentansvarlig om klubbens talentudviklingsstrategi, implementering af værdisæt for talentudvikling og udvikling af klubbens udviklingsmiljø for svømmere i alderen år. Side 10 af 19

11 Medfinansiering fra SVØM til kompetenceudviklingsaktiviteter for ansvarlig træner med afsæt i en kompetenceudviklingsplan. Landsholdsaktuelle svømmere fra partnerskabsklubben forventes at prioritere deltagelse i landsholdsaktiviteter på junior-, Great Danes- og seniorniveau. Seniorsvømmere inden for 1% af kravtiden til Seniorlandsholdet ved Danish Open kan deltage i sæsonens sommerstævne for seniorlandssvømmere uden kravtid til sommerens internationale mesterskab. Klubben betaler samme deltagerbetaling som for øvrige udtagne svømmere. Medfinansiering af sportsinternater for faglig sparring af trænere af 2-3 dages varighed i (nærmeste) High Performance klub eller på NTC for faglig sparring. Deltagelse i regelmæssige fællestræning i (nærmeste) High Performance klub eller på NTC for relevante svømmere og deres trænere efter aftale Identifikation og prioritering af samarbejds- og udviklingsområder med Dansk Svømmeunions medlems- og udviklingsafdeling. Prioriteret mødeaktivitet (se nærmere beskrivelse i Mødestruktur i bilag B): - 2 årlige fællesmøder med øvrige partnerskabsklubber i forlængelse af Klubtrænermøder i maj og november. - Et årligt styregruppemøde mellem klub, (elite)kommune, Dansk Svømmeunion (sportsafdeling og medlems- og udviklingsafdeling) og andre partnere. - Klubbens ansvarlige årgangstræner prioriterer (gratis) deltagelse på 2 årlige årgangstrænerseminarer. - Klubbens cheftræner prioriterer (gratis) deltagelse i 3 årlige klubtrænermøder. Side 11 af 19

12 4. Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø Overordnet mål Talentudviklingsmiljø med nationalt og international resultathistorik og -potentiale på juniorniveau. Klubben har et udviklingsmiljø med fokus på svømmere i alderen år. Klubbens (elite)kommune har fokus på at udvikle og understøtte lokale talentmiljøer, så svømmerne kan udvikle sig til at kunne begå sig på højeste internationale niveau. Sportslige kriterier Have mindst 1 svømmer som har EM junior niveau (defineres som at have opfyldt kravtid til EM junior ved sidst afviklede Danish Open eller DM Langbane (junior)) ELLER Have svømmere med potentiale for kvalifikation til EM junior inden for en 2-årig periode (defineres som at have opfyldt kravtid til NM junior langbane ved sidst afviklede Danish Open eller DM Langbane (junior)) OBS: Se Klubtilhørsforhold i bilag A for yderligere information! Klubbens arbejde tager udgangspunkt i Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt. Herunder en holdstruktur med afsæt i principperne i aldersrelateret træning (ATK) og skaber samspil med Dansk Svømmeunions mesterskabsstruktur. Klubbens karakteristika Prioriteret sportsgren i en af Team Danmarks elitekommuner (eller tilsvarende status), hvor kommunen prioriterer det lokale talentudviklingsmiljø. Strategi for samarbejde med andre talentudviklingsmiljøer om udvikling af det regionale talentarbejde. Herunder beskrevne handlingsanvisninger for levering af svømmere til Performancemiljø, High performancemiljø eller NTC. Klubben har minimum en trænere med minimum Diplomtræneruddannelsen eller tilsvarende: Ansvarlig træner for klubbens talentarbejde Side 12 af 19

13 Ansvarlig trænere, der varetager den daglige træning af svømmerne i klubbens talentudviklingsprojekt har som minimum Svømningens Træneruddannelse samt DIFs kursus i aldersrelateret træning for børn og unge. Øvrige trænere uddannet gennem Dansk Svømmeunions træneruddannelser. Klar defineret rolle- og ansvarsfordeling i organisering af klubbens talentarbejde. Samarbejde med lokale/regionale uddannelsesinstitutioner, der giver mulighed for dual career på juniorniveau. Klubben har adgang til træningsfaciliteter som giver mulighed for daglig træning på minimum internationalt juniorniveau. Samarbejdsgrundlag 2-årig partnerskabsaftale mellem Dansk Svømmeunion, klub, kommune og øvrige relevante lokale institutioner på nedenstående områder: I forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftalen forpligter partnerskabsklubben og Dansk Svømmeunion sig til at samarbejde på følgende områder: Halvårligt Talentudviklingsmøde med Dansk Svømmeunions talentansvarlig om klubbens talentudviklingsstrategi, implementering af værdisæt for talentudvikling og udvikling af klubbens udviklingsmiljø for svømmere i alderen år. Arrangere SVØM fællestræning på 14-dagesbasis for årgangssvømmere fra lokale klubber. SVØM understøtter dialogen med lokale klubber. Klubbens ansvarlige talentudviklingstræner forestår planlægning og gennemførelse af fællestræningen Landsholdsaktuelle svømmere fra partnerskabsklubben forventes at prioritere deltagelse i landsholdsaktiviteter på junior-, Great Danes- og seniorniveau. Deltagelse i regelmæssige fællestræning i (nærmeste) High performancemiljø eller Performancemiljø for relevante svømmere og deres trænere efter aftale Faglig sparring for trænere i (nærmeste) High performancemiljø eller Performancemiljø Identifikation og prioritering af samarbejds- og udviklingsområder med Dansk Svømmeunions medlems- og udviklingsafdeling. Side 13 af 19

14 Prioriteret mødeaktivitet (se nærmere beskrivelse i Mødestruktur i bilag B): - 2 årlige fællesmøder med øvrige partnerskabsklubber i forlængelse af Klubtrænermøder i maj og november. - Et årligt styregruppemøde mellem klub, (elite)kommune, Dansk Svømmeunion (sportsafdeling og medlems- og udviklingsafdeling) og andre partnere. - Klubbens ansvarlige årgangstræner prioriterer (gratis) deltagelse på 2 årlige årgangstrænerseminarer. - Klubbens cheftræner prioriterer (gratis) deltagelse i 3 årlige klubtrænermøder. Side 14 af 19

15 5. Interessetilkendegivelse Tilkendegivelse om partnerskab med sportsafdelingen sker på baggrund af drøftelser i klub, evt. mellem klubber, og med relevante lokale aktører med ønske om at fremme vilkårene for svømmesporten og i særdeleshed vilkårene for international high performance og den dertil hørende talentudvikling i partnerskab med Dansk Svømmeunions sportsafdeling. På baggrund heraf udarbejdes en interessetilkendegivelse til sportsafdelingen, som danne grundlag for en gensidig dialog om muligheden for etableringen af et fremtidigt partnerskab. Forudsætningen for, at sportsafdelingen vil kunne indgå en partnerskabsaftale med klub og relevante lokale aktører vil være, at der er opsat en gensidig tillidsfuld og forpligtende ramme om partnerskabet. Til det formål anvendes et aftaleinstrumentet i form af en partnerskabsaftale. Dette skal bl.a. ske ved, at de gensidige forpligtelser konkretiseres og at der etableres et egentligt yde-yde forhold i partnerskabets prioriterede indsatser. Processen frem mod en partnerskabsaftale er skitseret herunder: 1) Lokal afklaring af partnerskabsinteresse i klub/klubber og efterfølgende dialog med andre potentielle og relevante lokale aktører (herunder den lokale kommune). 2) Skriftlig tilkendegivelse af interesse fremsendes til sportsafdelingen (Se "Interesseerklæring" i bilag C). 3) Drøftelser mellem klub, sportsafdelingen og relevante lokale aktører omkring muligheden for partnerskab. Herunder forventningsafstemning og identifikation af prioriterede indsatser i partnerskabet. 4) Etablering og offentliggørelse af partnerskab. Partnerskabet offentliggøres i en oversigt over indplacerede klubber og i en nyhed på Dansk Svømmeunions hjemmeside. Side 15 af 19

16 Dansk Svømmeunions sportsafdeling står til rådighed for interesserede klubber for vejledning og rådgivning undervejs i hele processen. Også forud for processen ovenfor eksempelvis med henblik på forberedelse til indplacering som Talentudviklingsmiljø. Side 16 af 19

17 Bilag A Klubtilhørsforhold Nedenstående retningslinjer anvendes til at beskrive hvornår en given svømmer og dennes resultater kan tilskrives en klub i forbindelse med indplacering i henhold til de objektive sportslige kriterier for de forskellige partnerskabstyper. Målet med disse retningslinjer er at sikre at den klub, der investerer tid, ressourcer og økonomi i udviklingen af en svømmer også bliver tilgodeset for dette udviklingsarbejde. Helt overordnet gælder følgende regler i forhold til svømmere som indstilles af klubben i forhold til opfyldelsen af de objektive sportslige kriterier: - En svømmer skal være til rådighed for Dansk Svømmeunions landshold - En svømmer skal have været tilknyttet klubben i mindst 4 sammenhængende år. En svømmer som skifter træningsmiljø til et andet træningsmiljø end i moderklubben (eksempelvis NTC eller USA) men beholder startretten i moderklubben, kan tages i betragtning for moderklubben med hensyn til resultater opnået i op til 2 år efter skiftet af træningsmiljø. En svømmer som skifter træningsmiljø fra et andet træningsmiljø (eksempelvis NTC eller USA) og tilbage til moderklubbens træningsmiljø kan først tages i betragtning i for moderklubben fra år 2 efter ankomsten til moderklubbens trænings miljø. En svømmer som skifter klub, mens svømmeren træner i et andet træningsmiljø (eksempelvis NTC eller USA), kan tages i betragtning for den fraflyttende klub i op til 2 år efter skiftet af træningsmiljø - uanset om svømmeren vælger at repræsentere den tilflyttende klub. Klubber skal i forbindelse med indgåelse af partnerskabsaftale kunne redegøre for ovennævnte for de svømmere som de ønsker lagt til grund for opfyldelsen af de objektive sportslige kriterier. I øvrigt gælder Dansk Svømmeunions regler for klubskifte for svømmere på NTC. Side 17 af 19

18 Bilag B Mødestruktur Mødestruktur i relation til klubsamarbejde i perioden : o Årgangstrænerseminarer Uddannelse for ansvarlige årgangstrænere. Tematiserede seminarer med relevante emner i relation til træning af årgangssvømmere. 1 træner pr. klub på hvert seminar. 1 seminar forår og 1 seminar efterår. o Klubtrænermøder Information omkring sportsafdelingens planer for talentudvikling og landsholdsarbejde og deling af relevant ny viden fra eksterne eksperter og klubtrænere - 1 træner (cheftræneren) pr. klub på hvert møde. 3 årlige møder: januar i Aarhus, maj i Brøndby og november i Odense. o Landstrænerbesøg (landstræner) Fokus på udvikling af dagligt træningsmiljø for klubbens bedste svømmere. I High Performance klubber eller Performance klubber efter aftale og behov i henhold til samarbejdsgrundlag. o Talentudviklingsmøde (besøg af talentansvarlig) Fokus på organisering, trænerudvikling, talentudviklingsstrategi, implementering af værdisæt for talentudvikling. 2 årlige møder (1 forår og 1 efterår) i alle partnerskabsklubber - og efter aftale og behov i henhold til samarbejdsgrundlag. o Styregruppemøde (klub, kommune, SVØM og andre partner) Fokus på aftalen, udviklingsmål, status og forlængelse. 1 årligt møde i alle partnerskabsklubber kombineres med talentudviklingsmøde og/eller landstrænerbesøg. o Møder i partnerskabsnetværket 2 årlige møder med deltagelse af 1 ansvarlig trænere og en ansvarlig leder fokus på udvikling af partnerskabsprogrammet, vidensdeling og relevant ny viden fra eksterne eksperter. Kommunernes elitekoordinatorerne inviteres til mødet i november. Møderne placeres evt. i umiddelbar forlængelse af klubtrænermøderne i maj og november. Side 18 af 19

19 Bilag C Interesseerklæring Klub(ber)/ Startfællesskab Partnerskabstype Øvrige partnere Sportslige kriterier Vi er interesseret i at indgå et partnerskab som: Vi tænker, at følgende lokale aktører med fordel bør indgå i det videre forløb frem mod et muligt partnerskab: Vi opfylder de sportslige kriterier på følgende vis (navngivne svømmere): High performancemiljø Performancemiljø Talentudviklingsmiljø Klubbens karakteristika Vi lever op til følgende karakteristika: Forslag til prioriterede indsatser i partnerskabet Vi foreslår at de følgende områder indgår i drøftelserne og identifikation af prioriterede indsatser i partnerskabet: Øvrige Vi tænker herudover, at følgende forhold er vigtige at have med i drøftelserne: Udfyldt interesseerklæring sendes til sportschef, Lars Green Bach på Side 19 af 19

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Side 1 af 20 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Partnerskabstype: High performancemiljø... 6 3. Partnerskabstype: Performancemiljø... 9 4. Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø...

Læs mere

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen

Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Partnerskabsmodel Sportsafdelingen Side 1 af 20 Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 2. Partnerskabstype: High performancemiljø... 6 3. Partnerskabstype: Performancemiljø... 9 4. Partnerskabstype: Talentudviklingsmiljø...

Læs mere

Samarbejde mellem Dansk Svømmeunion, klubber og kommuner om international high performance og talentudvikling i dansk svømmesport

Samarbejde mellem Dansk Svømmeunion, klubber og kommuner om international high performance og talentudvikling i dansk svømmesport Partnerskabsmodel Samarbejde mellem Dansk Svømmeunion, klubber og kommuner om international high performance og talentudvikling i dansk svømmesport Informations- og inspirationsmøde, 7. januar 2017 i Herning

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER. Sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport

FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER. Sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER Sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport 2 INDHOLD VORES STRATEGI ER VORES PEJLEMÆRKE, VORES FYRTÅRN OG VORES FÆLLES LANDKORT 3 FRA STOLTE

Læs mere

FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER. På vej mod ny sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport

FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER. På vej mod ny sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER På vej mod ny sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport 2 3 VORES STRATEGI ER VORES PEJLEMÆRKE, VORES FYRTÅRN OG VORES FÆLLES LANDKORT Hvordan

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER. På vej mod ny sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport

FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER. På vej mod ny sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER På vej mod ny sportslig strategi og handleplan for dansk svømmesport 2 3 VORES STRATEGI ER VORES PEJLEMÆRKE, VORES FYRTÅRN OG VORES FÆLLES LANDKORT Hvordan

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

NTC åbent hus Idrættens Hus, Brøndby

NTC åbent hus Idrættens Hus, Brøndby NTC åbent hus Idrættens Hus, Brøndby Onsdag den 15. juni 2016 AGENDA Generelt om NTC, herunder samarbejdet med Team Danmark, Københavns Kommune og øvrige partnere v/lars Green Bach, sportschef International

Læs mere

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev

ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET. 13. JUNI 2013, Haderslev ELITEKOORDINATOR- NETVÆRKET 13. JUNI 2013, Haderslev Program Elitekoordinatornetværket 13. juni 2013 VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 Støttekoncept 2013-16 Team Danmark vil styrke talentudviklingen og

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Fredericia Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Fredericia Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Fredericia Kommune Parterne

Læs mere

Kolding Elites støttekoncept

Kolding Elites støttekoncept Kolding Elites støttekoncept 1) Støttekoncept skal regulere samarbejde Formålet med Kolding Elites støttekoncept er, at regulere samarbejdet og udviklingen af Kolding Elites samarbejdsklubber, så indsatser

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER

ELITE- TALENTARBEJDE Vers. 3 INDSATSOMRÅDER DANMARKS IDRÆTSFORBUND TEAM DANMARK ELITE- TALENTARBEJDE 2016-2020 Vers. 3 INDSATSOMRÅDER INDLEDNING ET FÆLLES GRUNDLAG FOR EN STRUKTURERET INDSATS DIF og Team Danmark har fokus på samarbejde med henblik

Læs mere

DANSK SVØMMEPLAN 2016

DANSK SVØMMEPLAN 2016 DANSK SVØMMEPLAN 2016 -langsigtede internationale topresultater til dansk svømning- Udarbejdet af: Stig Härstedt, eliteklubrepræsentant, Kvik Kastrup John Axel, eliteklubrepræsentant, Herning Svømmeklub

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Horsens Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Horsens Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Horsens Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Svendborg Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Notat Talentudvikling i Team Danmark

Notat Talentudvikling i Team Danmark Notat Talentudvikling i Team Danmark Team Danmark har siden institutionens etablering i midten af 1980 erne i større og mindre omfang beskæftiget sig med talentudvikling. Dette notat beskriver de seneste

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Sportsafdelingens områdemøde Idrættens Hus, Brøndby, 21. maj 2016

Sportsafdelingens områdemøde Idrættens Hus, Brøndby, 21. maj 2016 Sportsafdelingens områdemøde Idrættens Hus, Brøndby, 21. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sportschefens årsberetning 3. Drøftelse af mål med dertilhørende handleplaner for afdelingen 4. Orientering

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Holstebro Kommune. Parterne som

Læs mere

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby

Seminar om forskningsog udviklingsprojekter. Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby Seminar om forskningsog udviklingsprojekter Onsdag den 31. oktober 2012 Idrættens Hus Brøndby 1 Målsætninger for 2013-2016 Bedre sportslige resultater ved EM, VM og OL - samtidigt med at Danmark som minimum

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Ballerup Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Ballerup Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Ballerup Kommune. Parterne som

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Mandlig Idrætsgymnastik Version 10, oktober 2014

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Mandlig Idrætsgymnastik Version 10, oktober 2014 Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Mandlig Idrætsgymnastik Version 10, oktober 2014 1. Formål Dannebrog til Tops beskriver den nationale landsholdsstruktur i mandlig idrætsgymnastik (MIG).

Læs mere

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021 INDSTILLING VALG AF STRATEGISK SPOR FOR DANSK FÆGTE-FORBUND De strategiske spor er baseret på forbundsanalysen, SUMO-analysen, drøftelser på miniseminar, bestyrelsesmøder og klubinvolveringsmøder. Overordnet

Læs mere

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Revideret marts 2017

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Revideret marts 2017 Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Revideret marts 2017 1. Formål Dannebrog til Tops beskriver den nationale landsholdsstruktur i kvindelige idrætsgymnastik (KIG).

Læs mere

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur

Klubeliteforum d. 24/ Orientering sport & natur Klubeliteforum d. 24/11-2016 1 Agenda Ansvar / struktur Eliteplan 2017-2020 Erfaringer fra 2013-2016 Udfordringer fremadrettet Finansiering Talentudvikling Klubbernes rolle Talentcentrenes rolle Landshold

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Version 5, marts 2016

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Version 5, marts 2016 Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Version 5, marts 2016 1. Formål Dannebrog til Tops beskriver den nationale landsholdsstruktur i kvindelige idrætsgymnastik (KIG).

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

ELITEPLAN Emne: Elitesatsning i Dansk Svømmeunion Dato: januar 2009

ELITEPLAN Emne: Elitesatsning i Dansk Svømmeunion Dato: januar 2009 ELITEPLAN 2012 Emne: Elitesatsning i Dansk Svømmeunion 2009 2012 Dato: januar 2009 Grundlag og input til udarbejdelse af dette notat er dialogmøde afholdt med eliteklubberne i maj 2007, styregruppemøde

Læs mere

Sportsafdelingens områdemøde Idrættens Hus, Brøndby, 26. april 2015

Sportsafdelingens områdemøde Idrættens Hus, Brøndby, 26. april 2015 Sportsafdelingens områdemøde Idrættens Hus, Brøndby, 26. april 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sportschefens årsberetning 3. Drøftelse af mål med dertilhørende handleplaner for afdelingen 4. Orientering

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Emne: Elitesatsning i Dansk Svømmeunion 2009 2012, Eliteplan 2012

Emne: Elitesatsning i Dansk Svømmeunion 2009 2012, Eliteplan 2012 NOTAT Emne: Elitesatsning i Dansk Svømmeunion 2009 2012, Eliteplan 2012 Dato: juli 2008 Grundlag og input til udarbejdelse af dette notat er dialogmøde afholdt med eliteklubberne i maj 2007, styregruppemøde

Læs mere

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. RAMMEAFTALE Team Danmark 2013-2016 19. juni 2013 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. Målene drøftes

Læs mere

!!!!!!!!!!! Allan!B.!Grønkjær! Sportschef!!!!!!!!! www.bueskydningdanmark.dk! sportschef@bueskydningdanmark.dk!

!!!!!!!!!!! Allan!B.!Grønkjær! Sportschef!!!!!!!!! www.bueskydningdanmark.dk! sportschef@bueskydningdanmark.dk! AllanB.Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk BueskydningDanmark Elite4ogtalentudvikling201542020 BeskrivelseafindsatsogstrategiforBueskydningDanmarkfrastorsamlingtillandshold

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team

Læs mere

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012

Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 19. december 2012 Mål og resultater i rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark 2009 2012 RAPPORTERING AF INDFRIELSEN AF MÅLENE I RAMMEAFTALEN Rammeaftalen 2009 2012 mellem Kulturministeriet

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Resultater/effekt af spor 1

Resultater/effekt af spor 1 INDSTILLING AF STRATEGIAFTALE FOR DANSK BORDTENNIS UNION Den strategiske aftale er baseret på forbundsanalyse, SUMO analyse og de godkendte strategiske spor. For hvert strategisk spor skal felterne udfyldes

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger.

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handleplan for Fredericia Triathlon Team Klubudvikling Status/Hvor er vi Hvor er vi lige nu. Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger. Handlinger Beskriv

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

DANSK HOCKEY UNION. Strategisk støttestruktur

DANSK HOCKEY UNION. Strategisk støttestruktur DANSK HOCKEY UNION Strategisk støttestruktur DIF UDVIKLING UDDANNELSESFORLØB, DAG 1, ØKONOMISK STØTTESTRUKTUR ONSDAG D. 20. APRIL 2016 AGENDA 1. Økonomisk støttestruktur Formål Politiske program Processen

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power?

Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Sportslig strategi for DSqF Hvordan skaber vi en Jonathan Power? Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overordnede betragtninger... 4 2.1 Afgrænsning... 4 2.2 Elitegruppen... 4 2.3 Talentgruppen...

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 Introduktion FINA s internationale kvalifikationskrav og DIF s generelle danske OL-udtagelseskrav

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Bilag 5.2: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.2: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.2: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 150.000 kr. Ajax København Håndbold 150.000

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Klubudviklingsstatus:

Klubudviklingsstatus: Klubudviklingsstatus: Beskrivelse af klubbens organisation/ledelse (både politisk samt talent/elite-delen): Aarhus 1900 A / M et fyrtårn i Forenings Danmark. Det er en forening med mere end 1500 medlemmer,

Læs mere

Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015

Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015 Bestyrelsesrapport for perioden 15. september 7. oktober 2015 Sportslige resultater Side 1 af 7 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Der

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Elitechef Triton Ballerup siden August 2013. Tidligere cheftræner Hillerød Svømmeklub i 6 år. Uddannet pædagog 2003 Arbejdet i flere år med

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Dansk Svømmeunion har besluttet at udtage en trup til Nordiske Mesterskaber (NM) i åbent vand-svømning. Konkurrencerne afvikles på skift i de nordiske

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Randers Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Randers Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Dansk Orienteringsforbund s. Talentcenterstrategi og retningslinier 2011.

Dansk Orienteringsforbund s. Talentcenterstrategi og retningslinier 2011. Dansk Orienteringsforbund s Talentcenterstrategi og retningslinier 2011. Formålet med ATK-projektet Godt træningsmiljø for orienteringstalenter var i ansøgningen beskrevet således: at omsætte det beskrevne

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 17. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2013 Sportslige resultater Side 1 af 6 Aktiviteter De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint.

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Organisering af elitearbejdet

Organisering af elitearbejdet Talentudvikling 1 Organisering af elitearbejdet Elitecenter Orientering Senior Verdensklassegruppen U23 gruppen Elitegruppen Talentcenter Junior Klubber U20 gruppen U18 gruppen 2 DOFsTalentudvikling Den

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere