Filformater... Baggrunden for Statens Arkivers valg og fravalg af filformater til brug for langtidsopbevaring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Filformater... Baggrunden for Statens Arkivers valg og fravalg af filformater til brug for langtidsopbevaring"

Transkript

1 Filformater... Baggrunden for Statens Arkivers valg og fravalg af filformater til brug for langtidsopbevaring af arkivalier, samt gennemgang af de mest udbredte filformater. Af René Mittå Olsen Systemudvikler, Statens Arkivers IT-afdeling Udviklingen inden for elektronisk sags- og dokumenthåndtering er i en rivende udvikling, men hvordan står det til med langtidsopbevaringen af disse informationer? Hvorfor er Statens Arkiver tilbageholdende med at tillade diverse filformater i forbindelse med elektroniske afleveringer? Hvorfor findes der så mange forskellige filformater til håndtering af tekst, grafik, lyd, regneark, video mv., og hvad er de forskellige formaters styrke og svaghed? Alle snakker om XML... men hvad er XML egentlig? Indledning Overgangen fra papirbaseret til digital sagsbehandling er i fuld gang. Elektroniske sags- og dokument håndteringssystemer (herefter ESDHsystem) er ved at vinde indpas i den offentlige forvaltning. Sager som før bestod af håndskrevne eller udprintede notater, afskrifter af møder og telefonsamtaler (evt. krydret med tegninger og fotografier), er i dag på vej mod fuldstændig digitalisering. Et elektronisk arkiv kan i dag bestå af digitale dokumenter, tekst, billeder, regneark, gule sedler, GIS, lyd, video etc. Disse digitale dokumenttyper kan være mere eller mindre integrerede i hinanden, og alle er de ét museklik fra redigering eller visning/afspilning. Fælles for disse dokumenttyper er, at de skal kunne gemmes som filer, og at de oftest repræsenterer viden som vi ønsker skal leve længe. Grundlæggende problematik Det går hurtigt! Leverandørerne af Officepakker vælger ofte, af konkurrencemæssige årsager, at lægge vægt på programmernes funktionalitet og at opretholde et hurtigt udviklingstempo (samt at løse de problemer et hurtigt udviklingstempo afstedkommer). På området vedr. ESDHsystemer er der også ved at komme gang i udviklingen, og det er ikke ualmindeligt, at et ESDHsystem er i stand til at håndtere forskellige filformater. Antallet af filformater benyttes ofte som en konkurrenceparameter over for kunden, men er der tænkt på: at myndigheden, som køber systemet, er forpligtiget til at sikre informationernes overlevelse? 1

2 at disse informationer, for at overleve over tid, løbende skal konverteres til nye levende formater? at mange formater er fejlbehæftede og sårbare overfor konvertering? at kunden måske en dag ønsker ESDHsystemet konverteret til et andet system (evt. fra en anden leverandør)? Et eksempel For at illustrere problemet vil jeg dykke lidt ned i en gruppe af disse formater, nemlig formater til håndtering af billeder (herefter kaldt bitmap). Et bitmap billede består af en masse små punkter kaldet pixels. Bitmap filerne, hvori billederne gemmes, er grundlæggende opbygget af en filheader (med oplysninger om billedets højde, bredde, antal farver, kompressions metode, copyright etc.) efterfulgt af data (bestående af en lang række tal som hver især beskriver én pixel eller en del af én pixel). Selvom alle bitmap filformater stort set er opbygget på samme måde, så findes der alligevel flere hundrede forskellige. Af de mest kendte kan nævnes TIFF, JPG, GIF, BMP, TGA, EPS og PCX. Forskellen på disse formater er ofte minimale og er opstået på grund af copyright, forsøg på at fastholde brugerne til de enkelte programmer samt i et vist omfang genopfindelse af den dybe tallerken. Hertil kommer at mange er dårligt beskrevet (ikke standardiserede), og derfor findes i flere varianter, som desuden håndteres forskelligt fra program til program. Af disse mange bitmapformater er der kun få som fuldt ud opfylder de krav man bør stille, når der er tale om opbevaring af elektroniske arkivalier. En tendens som desværre også er gældende for andre typer af dokumentformater. Grundlæggende krav til filformater som Statens Arkiver tilstræber overholdt: Formatet skal være standardiseret (ISO, ANSI eller lign.) eller som minimum velbeskrevet (f.eks. TIFF). Formatet skal være bredt understøttet. Formatet skal være platformuafhængigt og åbent (ikke proprietært og ikke behæftet med licens eller lign.). Formatet må ikke være tabsgivende på en sådan måde at kvaliteten af data forringes. Formatet skal have en lang forventet levetid. Formatet skal kunne konverteres til nyere kommende formater. Det vil sige, at formatet ikke må indeholde specielle funktioner eller lign. som relaterer sig til bestemte operativsystemer eller programmer (OLE Objekter - f.eks. gule sedler ). Formatets fremtræden skal være uafhængig af fonte mv., hvis dette er af betydning (i tekstversioner af et arkivalie som benyttes til søgning, er dokumentets fremtræden uden betydning). Statens Arkivers strategi for valg/fravalg af filformater Statens Arkiver hilser tidens nye digitale muligheder velkomne. Tænk hvad det betyder i sparet magasinplads, hurtig adgang til de elektroniske arkivalier og dermed forbedret service over for Statens Arkivers private såvel som offentlige kunder. Men... Statens Arkivers primære opgave er at sikre at e-arkivalier kan læses af eftertiden, hvilket indebærer at vi dels skal kunne modtage e-arkivalier, men også opbevare og vedligeholde disse. Statens Arkiver har valgt den såkaldte konverteringsstrategi for at sikre at 2

3 elektroniske arkivalier også kan læses og forstås i fremtiden. Det er derfor nødvendigt at udpege få (men tilstrækkelig mange) veldefinerede og velkendte formater, som myndighederne på afleveringstidspunktet kan benytte, og som Statens Arkiver, med indiskutabel sikkerhed ved kan konverteres til fremtidige formater. Forskellig typer data stiller forskellige krav til filformat Det skal bemærkes at det ikke er Statens Arkivers krav som her diskuteres, men de forskellige dokumenttypers styrke og svagheder generelt. Tekstdokumenter Her skelnes mellem anvendelse: Til tekst der skal kunne søges i, kan ASCHII eller ANSI tekstformatet benyttes. Grafik og formateringer (fed, kursiv mv.) understøttes ikke, hvorfor dokumentets oprindelige udseende ikke kan bibeholdes. Til formater som understøtter formatering og indlejret grafik mv. vil man blive nødt til at vælge en af de formater som findes og benyttes på det nuværende marked (f.eks. Word eller WordPerfect). Hvis dokumenternes oprindelige udseende skal bevares, er man også nødt til at bevare de fonte som er benyttet i dokumenterne, fordi disse fonte afhænger af operativsystem mv. interne dele af et dokument, og/eller til eksterne dokumenter. Windows hjælpefiler, filer af SGMLtypen (HTML/XML), men også almindelige tekstdokumenter, kan indeholde både statiske og/eller dynamiske links. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at det de dokumenter som et dynamiske link peger på, kan blive ændret eller ligefrem slettet over tid. En af løsningerne kan være at sikre sit dokument ved at hente kopier af de dokumenter der linkes til, og gemme disse kopier sammen med selve dokumentet. Bitmap/foto Et elektronisk foto består, som nævnt i det foregående, af umådelig mange punkter (pixels), og afhængig af antallet af farver som disse punkter skal kunne antage, fylder hvert punkt hvad der svarer til en eller flere tegn. En side i et tekstdokument bestående af ca tegn, vil i en bitmapudgave fylde hvad der svarer til flere millioner tegn. Dette problem søges løst via kompressionsalgoritmer der - i stedet for at gemme de enkelte punkter - gemmer større eller mindre områder (f.eks. pixellinier). Hermed kan filstørrelsen nedsættes kraftigt. Filtypen JPG går skridtet videre og justerer desuden på farvenuancer, således at områder hvor nuancerne er næsten ens... omdannes til at blive helt ens. Til ikke søgbare/låste filformater kan bitmap benyttes. Dokumentets udseende bevares som da det blev skabt og det er ikke muligt at redigere dokumentet, hvilket må siges at være en stor sikkerhedsmæssig fordel. Ulempen er at det ikke umiddelbart er muligt at søge i dokumentet, men ved hjælp af OCR (Optical Character Recognition) kan der skabes en søgbar tekstversion af det oprindelige dokument. Hypertekst Hypertekst er en funktionalitet, som gør det muligt at definere links og/eller bogmærker, som gør at brugeren kan springe mellem 3

4 Originalt billede På afstand kan det være svært at se forskel, men når man zoomer ind på detaljer bliver forskellen tydelig. Udsnit fra originalbillede gemt som TIFF. Efter konvertering til JPG. Bemærk de små firkanter som et JPG billedet er opbygget af. JPG fylder meget lidt på harddisken, men er altså tabsgivende. I visse situationer er dette en stor fordel (f.eks. til brug på Internettet hvor kvaliteten af et billede spiller en mindre rolle i forhold til den mængde data som skal flyttes over netværk). Det er muligt at tilpasse kompressions niveauet således at datatabet bliver mindre, men så vokser filstørrelsen, og dermed behovet for fysisk lagerplads tilsvarende. Lyd Hvad er kvalitet, og hvad er egentligt data indhold? En telefonsamtale og en klaverkoncert stiller meget forskellige krav til kvalitet og dermed måden hvorpå data kan gemmes. Det er ikke nok at, vi kan genkende musikken, og på den anden side er der ingen grund til at gemme en telefonsamtale i CDkvalitet. I det ene tilfælde er det summen af samtlige nuancer i musikken som er det egentlige dataindhold, og i det andet er det genkendelsen af telefonsamtalens ord. Lyd fylder meget, og man bør derfor skelne mellem typer af lyd og dermed behovet for kvalitetsniveau, således at tabsgivende - men effektiv - kompression kan tillades i de situationer hvor kravet til kvalitet er lav. Levende billeder Levende billeder er på mange måder sammenlignelig med lyd. Måden at gemme lyd på afhænger af formålet med data. Hvis der er tale om en videokonference hvor genkendelighed er nok (det som siges og hvem som siger hvad), så er kvaliteten af mindre betydning. Hvis der derimod er tale om optagelser hvor det billedlige indhold skal være nuanceret, skarpt og så naturtro som muligt, er kvaliteten af stor betydning. Levende billeder består af mange billeder, der er af en forholdsvis dårlig kvalitet hvis man fokuserer på det enkelte billede, men af en rimelig kvalitet når billederne ses som helhed (et TV stillbillede fra en videooptagelse må siges at være af ringe kvalitet). Levende billeder fylder ekstremt meget, og man bliver derfor nødt til at benytte en eller anden form for effektiv kompression når disse skal lagres elektronisk. Det er muligt at tilpasse omfanget af kompressionen (læs datatabet) således at det er tilpasset ønsket om kvalitet. CAD Konstruktionstegninger og lign. gemmes i såkaldte vektoriserede grafikformater. I stedet for at gemme de enkelte punkter i en linie eller en kurve, så gemmes x,y koordinater eller en matematisk formel. CADtegninger rummer ofte flere lag og kan skaleres frit. Den teknologiske udvikling og udvikling inden for CADverdenen har ført til nye formater som er langt mere komplekse end de ældre foregående formater, og flertallet 4

5 af disse er proprietære. Problemet er at det med tiden kan blive besværligt (måske umuligt) at konvertere nyere tegninger til ældre, velkendte, standardiserede og uforanderlige formater. GIS GIS er en forkortelse af Geografisk Informations System. Med GIS skal forstås elektroniske systemer til opbevaring og visualisering af geografiske kort. GISbilleder gemmes primært som vektoriserede linier og kurver, og med de informationer som knytter sig til kortets forskellige områder. GIS er på mange måder sammenlignelig med CADfiler. Regneark Et regneark vil oftest bestå af mere end blot rækker og kolonner med simple funktioner såsom summen af tal, dato etc. I nyere regnearkformater er det muligt at gemme komplekse statistiske funktioner ( Pivottabeller o.lign.). Problemet er at det ikke vil være muligt at konvertere til ældre, velkendte, standardiserede og uforanderlige formater. Noget tyder på at løsningen på problemet med lagring af regneark skal findes via ekstensions til XML (se afsnit om XML). Metaformater Med metaformater menes formater som er i stand til at håndtere/indeholde mange forskellige typer af data. Microsoft Word formatet DOC, Corels WPD (Wordperfect) og Adobes PDF format er eksempler på metaformater som udover tekst, kan rumme billeder, videosekvenser, regneark, hyperlink etc. Problemet med de nævnte formater er at de alle er proprietære formater i hastig udvikling, hvilket indebærer at der ikke er nogen garanti for at formatet vedligeholdes, endsige eksisterer, i tiden frem. Der er desuden tale om komplekse formater, som det kan være vanskeligt at konvertere til andre formater. Gennemgang af et udvalg af filformater I det følgende beskrives et udpluk af filformater udvalgt på grund af udbredelse og myndigheders ønsker om at måtte benytte dem i forbindelse med aflevering af elektroniske arkivalier. Statens Arkivers vil - for hvert enkelt filformat kommentere formatets egnethed i forhold til langtidsopbevaring af arkivalier, og dermed begrunde Statens Arkivers nuværende tilvalg og især fravalg af det pågældende format som afleveringsformat. Der er lagt en del vægt på en beskrivelse af formatet XML, fordi meget tyder på at XML vil komme til at spille en markant rolle som fremtidens bærer af informationer af enhver art. TIFF TIFF blev oprindeligt udviklet og specificeret i 1986 af Aldus (Aldus blev senere opkøbt af Adobe). Sidste revision - før Aldus stoppede med at udvikle på formatet - var TIFF revision 6.0 fra 3. juni TIFF er overordentlig udbredt og understøttes af stort set alle skannerprogrammer og programmer til håndtering af grafik og dokumenter. En af styrkerne ved TIFF er at formatet er meget robust og enkelt opbygget, men samtidigt rimeligt avanceret. Statens Arkiver tager udgangspunkt i TIFF revision 6.0, som specificerer det basale format (det som enhver TIFF viewer skal kunne håndtere) og registrerede ekstensions (funktionalitet og features som en TIFF viewer evt. har valgt at kunne håndtere). Det er ifølge TIFF revision 6.0 muligt at benytte følgende kompressionstyper: Packbit kompression CIT/TSS Group 3 og 4 kompression LZW kompression JPEG kompression Statens Arkiver har valgt at benytte LZW, fordi den er effektiv til kompression af farve/gråtone bitmap, og CCIT/TSS gruppe 4 kompression algoritmen til S/H bitmap, fordi der er tale om en uhyre effektiv kompression. LZW er licensbehæftet (UNISYS), men udelukkende når der er tale om udvikling af kommerciel software (Statens Arkiver har af samme grund tilladelse til frit at benytte og distribuere software som benytter LZW, til myndigheder og leverandører). 5

6 Statens Arkiver har undladt at bruge JPEG kompression fordi algoritmen er tabsgivende, og undladt brugen af Packbit kompression, eftersom den ikke er effektiv nok. Selvom det er muligt at definere en multiplepage color TIFF filtype som overholder Baseline TIFF 6.0 specifikationerne, så har Statens Arkiver valgt ikke at benytte denne mulighed, fordi disse (proprietære) varianter ikke er udbredte og derfor endnu ikke understøttes i tilstrækkelig omfang. DOC (WORD) DOC er et Microsoft dokumentformat som er meget udbredt. Desværre ændres formatet fra programrevision til programrevision, senest sandsynligvis på grund af et ønske om en tættere forbindelse til Internettets nuværende HTML format og det kommende XML format. Word formatet må siges at være et kompliceret format under fortsat udvikling, og formatet er ikke standardiseret, og må derfor anses som værende uegnet til langtidsopbevaring af arkivalier. JPG JPG benyttes til lagring af billeder, og udvikles af en gruppe (Joint Photographic Experts Group) under standardiseringsrådene ISO/IEC. JPG er et filformat, som benytter en kompressionsmetode kaldet JPEG. Filformatet JPG og kompressionsmetoden JPEG er nærmest synonyme størrelser, men andre filformater end JPG, kan sagtens benytte JPEG kompressionsmetoden. Selvom JPG er meget udbredt og understøttes af alle grafikprogrammer og Internet browsere, egner formatet sig ikke til langtidsopbevaring af arkivalier. Kompressionsalgoritmen som anvendes er tabsgivende og formatet egner sig ikke til lagring af S/H dokumenter fordi det kun kan håndtere farvedybder på 24 bit (flere millioner farver). En ny JPG standard JPG2000 som for nyligt blev færdigudviklet, giver mulighed for ikke tabsgivende kompression og håndtering af andre farvedybder end 24 bit (16,8 millioner samtidige farver). JPG2000 vil ud fra et arkivmæssigt synspunkt sandsynligvis være velegnet til langtidsopbevaring af bitmap/foto, hvis formodningerne om stor udbredelse kommer til at holde stik. PDF PDF ejes og udvikles af firmaet Adobe, og benyttes som internt format i firmaets produktserie Acrobat. Adobes PDF reader er gratis og er understøttet på alle operativsystemer (platform uafhængig), hvilket har været med til at sikre formatet stor udbredelse som udvekslingformat på Internettet. PDF indeholder mange specialfunktioner, og de mange plugins (f.eks. roterbar 3D grafik for bare at nævne én) er med til at komplicere formatet og dermed mulighederne for fejl. Udseende og udskrifter af PDF kan skifte afhængig af hvilke fonte et system stiller til rådighed. PDF er udbredt, men pga. af fontafhængigheder og den fortsatte videreudvikling af formatet, skønnes PDF ikke at være velegnet til langtidsopbevaring af arkivalier. AVI AVI (Video for Windows) benyttes til at håndtere animationer og levende billeder. AVI formatet er ikke standardiseret, men er velbeskrevet (Microsoft de facto standard). Det er meget udbredt men på kraftig retur. Selvom formatet ikke direkte benytter tabsgivende kompression, nedsættes billedkvaliteten i forbindelse med produktionen (downsampling) således at der reelt er tale om tab af kvalitet. AVI benytter WAV som lyddel (se beskrivelse af WAV). Potentiel mulig som format til langtidsopbevaring pga. udbredelse og fordi der ikke mere udvikles på formatet, men AVI er ikke egnet til at håndtere levende billeder i TV kvantitet/kvalitet. MPEG MPEG benyttes til levende billeder og udvikles af en gruppe (Moving Picture Experts Group) under standardiseringsrådene ISO/IEC. MPEG version 1,2 og 4 anvender alle en kompressionsalgoritme som ligner den som benyttes af bitmapformatet JPG. 6

7 MPEG 1,2 og 4 kompressionsalgoritmen giver datatab, og hvis man ser på det enkelte billede (stillbillede), vil datatabet kunne ses med det blotte øje, men når der skiftes mellem billederne (filmen afspilles) bemærkes dette ikke. MPEG findes i flere versioner hvoraf MPEG 2 er den mest udbredte. MPEG 4 kan i princippet det samme som MPEG 2, men er blevet forbedret og udvidet på en lang række punkter. MPEG 4 er endnu ikke slået igennem som afløser for den mere enkle version 2. MPEG 2 skønnes velegnet som format til håndtering af video pga. udbredelse og fordi der er tale om et velbeskrevet, standardiseret format som er i stand til at håndtere levende billeder i TV kvantitet/kvalitet på linie med DVD film. Statens Arkiver er i skrivende stund ved at undersøge formatet nærmere med tanke på valg af MPEG 2 som format til langtidsopbevaring af levende billeder. WAVE Benyttes til lagring af lyd, og er meget udbredt, men på retur. Formatet er ikke standardiseret, men velbeskrevet (de facto standard) og i stand til at lagre lyd i CD kvalitet. WAVE findes i mange varianter hvilket stiller store krav til den software som skal håndtere formatet. Potentiel mulig som format til langtidsopbevaring af lyd pga.. udbredelse og fordi der ikke længere udvikles på formatet. MP3 Benyttes til håndtering af lyd og er meget udbredt. MP3 benytter en tabsgivende kompressionsalgoritme MPEG 1 (JPEG lign.), men er i stand til at gengive lyd i en kvalitet som nærmer sig CD kvalitet. Der udvikles fortsat nye versioner af formatet, men formatet er udbredt og standardiseret og skønnes derfor velegnet som format for lyd. Statens Arkiver er i skrivende stund ved at undersøge formatet nærmere med tanke på valg af MP3 til langtidsopbevaring af lyd. XLS XLS benyttes til lagring og udveksling af regneark i Microsoft programmet Excel. Formatet er proprietært, ikke standardiseret og er under fortsat udvikling. Formatet skønnes derfor uegnet til langtidsopbevaring af arkivalier. DSF/FLA DSFL er en forkortelse for Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling. Selskabet har siden 1983 udviklet og vedligeholdt et dansk format til lagring og udveksling af GIS data kaldt DSFL. Formatet er ikke kommercielt, standardiseret, og velegnet til langtidsopbevaring af GIS informationer. DXF DXF er et udvekslingsformat som er udviklet, og vedligeholdes af firmaet AutoDesk. Formatet er meget udbredt, velbeskrevet og frit tilgængeligt. En af fordelene ved formatet er at det lagres som simpel ACHII tekst, og dermed er umiddelbart læseligt. En mindre ulempe ved anvendelsen af ACHII, er at det dermed optager mere plads end formater som lagres binært. Selvom der fortsat tilføjes nye objekttyper til formatet (udvidelser kræver opdateret software), så er formatet velegnet til langtidsopbevaring af eksisterende og fremtidige CAD tegninger. DWG DWG er et filformat som er udviklet og vedligeholdes af firmaet AutoDesk. Formatet er meget udbredt, og forsøges gjort frit tilgængeligt af OpenDWG Alliance (sammenslutning af CADbrugere). Potentielt egnet til opbevaring af CADtegninger, specielt hvis formatet gøres frit. HTML HTML (Hyper Text Markup Language) egner sig til arkivering af Internet sider, men formatet er opbygget på en sådan måde at udseende i høj grad afhænger af det program som viser filens indhold (browseren), installerede fonte og grafikformaterne GIF og JPG. HTML formatet er i et vist omfang fejlbehæftet og inkonsistent, men på grund 7

8 af sin store udbredelse potentiel mulig som lagringsformat. XML XML (extensible Markup Language) er et sæt af regler for opmærkning af simpel ACHIItekst således at denne tekst opdeles i veldefinerede logiske elementer, f.eks. TITEL, FORFATTER, TABELNAVN, DATO o.lign. Formålet med denne opmærkning er at opbygge veldefinerede strukturer af data som efterfølgende kan benyttes til snart sagt ethvert formål f.eks. intelligente søgninger i dokumenter, definition af tabellerne i en database (metadata) eller hjemmesider/dokumenter på Internettet hvor brugeren har mulighed for at se forskellige udsnit af disse (f.eks. resume, fuld tekst, indholdsfortegnelse etc.). XML definerer altså en struktur i en tekst, men fortæller intet om hvad denne struktur skal bruges til, og heller intet om hvordan denne tekst kan eller skal præsenteres. Et XMLdokument skal som minimum være Welformed, hvilket betyder at det overholder reglerne for opbygningen af XMLopmærkninger (f.eks. skal en begyndelsesopmærkning altid afsluttes med en afslutningsopmærkning). Et XMLdokument kan desuden være Valid (og dermed i sagens natur Welformed ) hvis der til dokumentet knytter sig en DTD (Data Type Definition) eller et Scheme som definerer i hvilken rækkefølge disse opmærkninger kan/skal forekomme. Hvis der hertil knyttes et Stylesheet som, via reference til opmærkningerne, definerer skrifttype, fontstørrelse mv., så vil XMLdokumentet desuden kunne præsenteres på et utal af måder uden at ændre i selve XMLfilens dataindhold. En DTD og et Stylesheet kan enten være integreret i XMLdokumentet (en fil) eller ligge som separate filer, som dermed kan benyttes af andre XMLdokumenter (nemt at opdatere alle dokumenter på en gang). Man kan sige at XML intet kan i sig selv, men at man kan ALT med XML. I tilknytning til XML er der efterhånden skabt et utal af ekstensions som understøtter og supplerer XML. Udover de generelle ekstensions som f.eks. Stylesheets, findes der mere specielle ekstensions f.eks XQL som giver mulighed for at definere SQL statements (forespørgsler i databaser) og MathXML hvormed det er muligt at angive matematiske udtryk og værdier og XHTML hvormed det er muligt at definere HTML version 4.0. Fælles for disse ekstensions er at de alle er defineret via XML og altså ikke bryder med standarden. XML har taget udgangspunkt i den grafiske verden (SGML), men er i en vis forstand ved at bevæge sig i andre retninger end oprindeligt tænkt, fordi XML er veldefineret, platformuafhængigt, maskinuafhængigt, smidigt og (meget snart!) meget udbredt. XML ved at slå igennem specielt som meddelelsesformat mellem applikationer og mellem diverse typer af hardware (PC'er, WAP mv.). De alm. kendte transportprotokoller så som TCP/IP og HTTP vil fortsat blive benyttet, men meddelelsesindholdet vil blive XML og typen af modtagerens operativsystem og applikations-type vil være underordnet. Som eksempel på anvendelsen af XML kan nævnes nogle af verdens største nyhedstjenester, som arbejder med udvikling af deres egne ekstensions til XML. Disse tænkes brugt således, at en given nyhed, XML opmærkes og lagres på en central server, hvorefter de forskellige medier via denne opmærkning vil kunne trække de relevante informationer ud i en form som passer til et ønsket medie. Det vil hermed være muligt for f.eks. en WAP telefon at trække på samme data som en nyhedsside på Internettet og en skreven side i en avis. Disse XMLekstensions fokuserer specielt på tekst, billeder, video, lyd og tabeller og kunne med tiden være interessante for Statens Arkiver fordi det kommer til at håndtere stort set samme filformater som et ESDHsystem. Fremtiden Hvis jeg skal give et bud på hvilken retning udviklingen indenfor filformater tager, så ville et forsigtigt bud på fremtidens filformater være; at kategorien billeder, lyd og video håndteres af filformater af MPEG 8

9 typen, og at stort set alt andet håndteres via XML. 9

PDF som bevaringsformat? v/ René Mittå Specialkonsulent

PDF som bevaringsformat? v/ René Mittå Specialkonsulent PDF som bevaringsformat? v/ René Mittå Specialkonsulent Bevaring og udvikling af krav til elektroniske arkivalier, herunder evaluering af formater, medier mv. Status for anvendelse af PDF SA benytter ikke

Læs mere

Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver. Marts 2012 @ 1

Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver. Marts 2012 @ 1 Vejledning til aflevering af dokumenter fra it-systemer til Statens Arkiver Marts 2012 0 @ 1 0 1 Indholdsfortegnelse 1. VEDLIGEHOLDELSE OG AFLEVERING AF DOKUMENTARKIVER...4 A. VEDLIGEHOLDELSE OG BEST PRACTISE...4

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Filformater Til digitale billedfiler

Filformater Til digitale billedfiler Filformater Til digitale billedfiler Oversigt Raster-formater (vs vektor-formater*) Komprimerede formater - JPEG - JPEG 2000 - GIF - PNG - BPG Ukomprimerede formater - RAW (NEF, CRW, CR2, ARW osv.) - TIFF

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark

Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Internationalt udblik: Digital bevaring på Rigsarkivet i Danmark Jan Dalsten Sørensen Digital Bevaring og Oparbejdning 29. November 2016 1 Agenda Generelt om udfordringer ved digital bevaring Strategivalg

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

PDF/A. PDF/A for AFP-Brugergruppen. den 11. maj 2011 Sørup Herregård

PDF/A. PDF/A for AFP-Brugergruppen. den 11. maj 2011 Sørup Herregård PDF/A PDF/A for AFP-Brugergruppen den 11. maj 2011 Sørup Herregård PDF/A Præsentation Hvad er PDF/A Do s and Don ts Fordele ved PDF/A Hvordan danner man PDF/A Hvordan verificerer man at ens PDF/A er korrekt

Læs mere

Digitale billeder i slægtsforskning

Digitale billeder i slægtsforskning Digitale billeder i slægtsforskning Som slægtsforsker tænker vi ustandselig på at samle informationer fra højre og venstre, sætte det i systemer for derefter at gemme det. Formidlingen af vores forskning,

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic SkanRead hjælp SkanRead 3.0 MV-Nordic SkanRead hjælp: SkanRead 3.0 MV-Nordic Ophavsret 2014 MV-Nordic Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD og programmenuen... 3 3.

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1

Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Det første skærmbillede... Side 3 Navigation... Side 4 Åbne Pixlr Advanced... Side 5 Inde i programmet... Side 6

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

PDF/A DokumentBrokeren

PDF/A DokumentBrokeren PDF/A DokumentBrokeren Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formatet PDF/A 1a...1 2 Compliance...3 2.1 Skrifttyper...3 2.1.1 Rettigheder...3 2.1.2 Subset Font Embedding...4 2.2 Opmærkning (tagged PDF)...4

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Dokumentvejledningen. Rigsarkivet december 2015, BETA-version

Dokumentvejledningen. Rigsarkivet december 2015, BETA-version Dokumentvejledningen Vejledning i håndtering af dokumenter ved produktion af arkiveringsversioner. Supplement til Vejledning til Bekendtgørelse om arkiveringsversioner. Rigsarkivet december 2015, BETA-version

Læs mere

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer

Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer > Gemmer I på skjulte data i Office-filer? Vejledning om risici ved skjulte data i Office-filer Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Næsten alt efterfølgende er fra: FotoStart.dk, som er en dansk Fotoportal for entusiaster! (Tilpasset/editeret af undertegnede) Bits og bytes hænger sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software)

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Software - manipulation af data

Software - manipulation af data Software - manipulation af data Opgave 1: Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvad er data? Data = oplysninger. Fx hvis man laver en database til en virksomhed, som skal registrere deres medlemmer på denne database.

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Vektor vs. bitmap. Kære kunde

Vektor vs. bitmap. Kære kunde Vektor vs. bitmap Kære kunde Formålet med denne beskrivelse er at udvide din forståelse og viden om trykklare filer. Vi ser frem til at høre fra dig og håber på et godt samarbejde. Kontakt os på 98 80

Læs mere

Materiale til Digitalt Produktkatalog

Materiale til Digitalt Produktkatalog Dato 2008-01-29 af Tore Hvidegaard Materiale til Digitalt Produktkatalog Notatets formål Nærværende notat redegør for hvilket digitalt materiale kunder til Digitalt Produktkatalog kan/skal levere for henholdsvis

Læs mere

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Dokumentation Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Forfatter Leonard Rosenthal PDF Standards Architect, Adobe Inc. Oversættelse Søren Frederiksen / Søren Winsløw DDPFF

Læs mere

Forståelse for grafisk workflow

Forståelse for grafisk workflow 2 Forståelse for grafisk workflow I designet af den trykte bog har jeg haft et vågent øje til de overvejelser og design problematikker det medfører at bogen skulle klare at laves til en E-bog. Her vil

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

6 tips. der sikrer dig optimalt resultat

6 tips. der sikrer dig optimalt resultat 6 6 tips der sikrer dig optimalt resultat Nemt og enkelt, gennem kundetilpassede produkter styrker Print2People virksomheder i at give håndgribelige indtryk. Bestil markedsføringsmateriale online www.print2people.dk

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Størrelsen på printede billeder

Størrelsen på printede billeder Størrelsen på printede billeder Udskriftsstørrelse i forhold til antal pixels og dpi 72 dpi 100 dpi 200 dpi 300 dpi 600 dpi 9 13 cm 255 369 354 512 709 1024 1063 1535 2126 3071 10 15 cm 284 425 394 591

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1 Vejledning om produktion af arkiveringsversioner Oktober 2005 0 @ 0 1 1 FORMÅL...3 Læsevejledning... 3 ANALYSE...4 PRODUKTION AF ARKIVERINGSVERSION TRIN FOR TRIN...6 Kopiering af elektronisk arkivsystem...

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Larm Case Data Management Plan

Larm Case Data Management Plan Larm Case Data Management Plan 1 : Basisoplysninger om projektet 7. juni 2016 Projektnavn Projekt ID Bevillingsgiver Bevillingsnummer Projektbeskrivelse Varighed Primærforsker(e) Arkivering af brugerskabte

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Digitale Videnssystemer: Notater

Digitale Videnssystemer: Notater Digitale Videnssystemer: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår

Læs mere

Punktskrift eller Tale Via e-mail

Punktskrift eller Tale Via e-mail Punktskrift eller Tale Via e-mail Send et dokument via e-mail og få det retur som forkortet punktskrift eller syntetisk tale. Det er ideen bag Sensus Braille Mail Robotten, en e-mail baseret tjeneste som

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Tekniske informationer til forfattere

Tekniske informationer til forfattere Tekniske informationer til forfattere udarbejdet af MATH publikationsudvalg seneste ændring: 31. maj 2012 11:06 Indhold Publikationspolitik 1 0 Publicerbart materiale 1 A Indsendelse 2 B Krav til indsendt

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Det er et krav, at skannings-løsningen kan integreres til ESDH-løsningen & det digitale arkiv, så de kan modtage de indskannede dokumenter.

Det er et krav, at skannings-løsningen kan integreres til ESDH-løsningen & det digitale arkiv, så de kan modtage de indskannede dokumenter. Bilag 1 specifikation I det følgende opstilles krav til samlet skanningsløsning. Det forudsættes at leverandørens tilbud indeholder såvel skannere, OCR funktionalitet, samt software til efterbehandling

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Kapitel 10. Konklusion

Kapitel 10. Konklusion Kapitel 10 Konklusion Værktøjskassen skiftes ud Planlæggerne oplever i disse år et vigtigt skifte i typen af værktøjer, der er til rådighed for udarbejdelsen af bl.a. lokalplanerne. Udfordringen er i

Læs mere

Vejledning i skabelse og test af metadata

Vejledning i skabelse og test af metadata Side 1 af 5 Tilbage til statslige vejledninger Tilbage til vejledninger for kommunale myndigheder Vejledning i skabelse og test af metadata Indhold på denne side: 1. Om metadata 1.1 Opmærkning 2. Skabelse

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Muligheden for at oprette kommentarfiler er nu tilbage i opgaveværktøjet (pr. 8.9. 2017). Nedenfor er muligheden beskrevet. Beskrivelsen erstatter min

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

IKT Handleplan for Randersgades Skole

IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan for Randersgades Skole IKT Handleplan Skolens IKT handleplan er en plan, der gør det overskueligt for elever og lærere at se hvad der forventes de enkelte klasser har arbejdet med på it-området.

Læs mere

Kom godt i gang. SkanRead 3.1

Kom godt i gang. SkanRead 3.1 Kom godt i gang SkanRead 3.1 Forord SkanRead laver tekstgenkendelse (OCR) på mange forskellige sprog og konverterer billeder til tilgængelige formater. SkanRead laver dine tekster tilgængelige, så du

Læs mere

Xinc Information System Feature liste efterår 2010

Xinc Information System Feature liste efterår 2010 Xinc Information System Feature liste efterår 2010 http://www.xinc.dk, email: hj@xinc.dk, phone: +45 59273327 Xinc feature liste Xinc informations systemet består af en server og en række tynde klienter

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Kaspar Rosengreen Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

Avisværkstedet i ElevIntra

Avisværkstedet i ElevIntra Avisværkstedet i ElevIntra Lav et flot online-produkt med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Avisværkstedet i ElevIntra hvorfor?...4 Et praktisk eksempel...4 Praktisk forarbejde...4 Eleven...4

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0

Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 Funktionalitet og nyheder i ELPROCAD ic 5.0 ELPROCAD ic 5 Pro og Basic indeholder de symboler og funktioner du behøver for at tegne, Kreds-, Hovedkreds-, Ydre tilslutningsskema, Montagetegninger, PLC er

Læs mere

\ \ Computerens Anatomi / /

\ \ Computerens Anatomi / / HTX Roskilde - mat-it-prog, 1.4 \ \ Computerens Anatomi / / Introduktion En PC ( personlige computer ) eller computer er bygget op af forskellige komponenter. Vi vil hermed gennemgå størstedelen af computerens

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Vurdering af digitalt læringsmiddel:

Vurdering af digitalt læringsmiddel: Vurdering af digitalt læringsmiddel: Indholdsfortegnelse: 1) Beskrivelse af Photo Story 3.. 2 a. Trin 1.. 3 b. Trin 2.. 5 c. Trin 3.. 5 d. Trin 4.. 6 e. Trin 5.. 6 2) Konklusion. 7 Claus B. Jensen Side

Læs mere

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: ET STÆRKT VALG TIL INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan giver kontormedarbejdere let adgang til at gemme dokumenter og distribuere kopier

Læs mere

Startvejledning. Tilpasse udseende og design Giv dine tegninger et koordineret udseende med temaer og matchende farver. Find dem under fanen Design.

Startvejledning. Tilpasse udseende og design Giv dine tegninger et koordineret udseende med temaer og matchende farver. Find dem under fanen Design. Startvejledning Microsoft Visio 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Opdaterede skabeloner Skabeloner hjælper

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Flerbruger miljø, opdel database

Flerbruger miljø, opdel database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Flerbruger miljø, opdel database Denne artikel henvender sig primært til begyndere og let øvede brugere af Access der ønsker at vide noget om flerbruger

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Computerens Anatomi. Kom/IT C - Computer Anatomi - Daniel og Fie - 3/3 2015. Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt.

Computerens Anatomi. Kom/IT C - Computer Anatomi - Daniel og Fie - 3/3 2015. Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt. Computerens Anatomi Planlægning af kommunikationsvalg og medieprodukt. Vi startede med at snakke om modtager, afsender og budskab og blev enige om at det skulle være simpelt for at få modtagernes interesse.

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber

wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber wwwdk Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber Indhold Digital lydredigering på computeren grundlæggende begreber... 1 Indhold... 2 Lyd er trykforandringer i luftens molekyler... 3 Frekvens,

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012

Billedbehandling. Lær de simple værktøjer at kende. Version: August 2012 Billedbehandling Lær de simple værktøjer at kende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Dette hæfte...4 Begreber udi billedbehandling...4 Billedstørrelse...4 Sideformat...5 Filformat...5 Hent et billede

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012 MonkeyJam Stopmotion i undervisningen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Programmer?...4 Monkey Jam det grundlæggende...4 Start dit projekt...5 Hent dine billeder...6 Færdig film

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider

Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS Så er IOS CMS her Endelig - et Content Management System, der passer til alt lige fra den mindre private side til store firmasider IOS CMS 2009: et med alle funktioner CMS system med ny og kraftfuld

Læs mere