NYT KONSULENT. 02 Leder: Forår udgivelse nr.9. Indhold: BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Foråret spirer! Seneste konsulentstarter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT KONSULENT. 02 Leder: Forår 2006 - udgivelse nr.9. Indhold: BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Foråret spirer! Seneste konsulentstarter"

Transkript

1 KONSULENT NYT Forår udgivelse nr.9 Indhold: 02 Leder: Foråret spirer! Seneste konsulentstarter Artikel: At være agil eller ikke være... Artikel: Offshoring og det danske konsulentmarked Forumaften Efterspurgte kompetencer Nyt fra Kulturklubben BLADET FOR DE TUNGE DRENGE!

2 Side 2 Side 3 Foråret spirer! Seneste konsulentstarter: Det har været en rigtig god start på året for ProData Consult, hvor første kvartal 2006 lå 40 % over samme kvartal sidste år, og hvor vi rundede de 120 aktive konsulenter i Danmark. Allan Tranekær Jyske Bank Hardy Henneberg Acure Kambiz Shahri Morten Mortensen Bent Carstensen Jyske Bank Helge Urbak Schmidt Danske Bank Kåre Therkildsen Niels Ohrt Birger Rosager Henrik Clausen Dansk Landburgsrådgivning Keld K. Kristensen KMD Peter B. Rasmussen Jørck & Larsen Bodil Rasmussen KMD Ian Ludlow Telia Danmark Kim Olesen Peter kristiansen SDC Udvikling Carina Welinder Jakob Ovesen Kim Alex Olsen DLG Sascha Dibbern F oråret er virkelig begyndt at vise sig. Ikke alene på vejret, men også med de mange nye spirer, som er på vej op her i ProData Consult i form af nye store projekter og nye aktive kunder. Det giver stor tillid til fremtiden og til de mål, som vi har sat os her i Der er dog rigtig mange udfordringer, som der skal tages stilling til for at sikre den fortsatte vækst, så der bliver øgede muligheder for både ProData Consult og dig som konsulent. Salgschefen Søren Rode kommer i en senere artikel bla. ind på de påvirkninger som outsourcing- og offshoringtendensen udsætter konsulentbranchen for. Men historien ser vist ud til at ende godt for os alle endda rigtig godt. Og med de globale tiltag, som vi nu er kommet godt i gang med, kan det vist næppe gå galt med at få skabt endnu et boom i ProData Consult. De tunge drenge m/k er ikke bare eftertragtede herhjemme, men er noget, der giver genklang på den globale scene og i alverdens afkroge. Jeg havde godt nok en idé om dette, inden jeg gik i gang med vores globaliseringsplan, men jeg må indrømme, at jeg alligevel er blevet temmelig overrasket over, hvor stort ressourcebehovet egentlig er (for de virkelig tunge kompetencer) overalt i verden. Og som ITkonsulent må du derfor begynde at tage stilling til, om du agter at holde dig til hjemmemarkedet eller om du vil begynde at udforske de muligheder, der faktisk ligger derude. Jeg byder dig velkommen til foråret, de nye spirer og fremtidens muligheder og håber, at du får glæde af det seneste KonsulentNyt. Venlige hilsener ProData Consult Adm. Direktør Carsten Lindskog Claus Holst Ebbe Munk Erna Pedersen Esben Dalsgaard Flemming Seerup SDC Udvikling Jan Løvenskjold Carlsberg IT Jan Erik Mejlsbye Electrolux IT solutions Danmark Jesper Bemberg Jesper S. Knudsen Johnny Damtoft Lars P. Madsen Lasse Kjerulff Budstikken Transport Michael Hembo SDC Udvikling Michael Johansen Budstikken Transport Michael L. Andersen Søren Andersen Steve Callaway Stig Wetterstein Thomas Pedersen Jyske Bank Tommy Hansen KMD Gøsta Larsson EDB Gruppen Jonas Hjørdie GF-Forsikring Mikael Bruus Elsam Engineering Guy Haynes Kaare Andersen Mogens Lauritsen

3 Side 4 Side 5 At være agil eller ikke være agil det er spørgsmålet - Af Jihmmy Bach-Friis, konsulent for ProData Consult siden Jihmmy er en meget tung dreng med over 22 års erfaring som systemudvikler, projektleder og konsulent. Primært fokuseret på projektledelse men også med en solid teknisk kompetence på state-of-the-art Microsoft implementeringer. et yderpunkt, er en af de 17 skiløbere fra Utah nået frem til at opgøre antallet af omkomne i et projekt. Dette kan være vældig relevant, hvis man arbejder med persontransport (fly og tog), rumfart (NASA mv.) eller i våbenindustrien. Han fraråder direkte, at anvende agile metoder, hvis det kan koste menneskeliv. For eksempel består en kabinedør til et moderne passagerfly blandt andre ting af ca. 400 skruer. Alle disse skruer har et nummer og er udførligt beskrevet i en manual. Dette ville man aldrig have gjort i en agil metode. Bortset for antallet af omkomne personer, som dog er et ekstremt håndtag, har følgende faktorer en afgørende indflydelse på, om man får succes med henholdsvis den ene eller den anden systemudviklingsmetode: Opgavens størrelse og kompleksitet: Store (mandetid) og teknisk komplekse projekter hælder mod en plandreven metode, mens knapt så store og mindre komplekse projekter taler for en agil metode. hvilket gør, at man må foretage en afvejning og vælge en metode, som ligger mellem de to yderpunkter f.eks. en delvis inkrementiel metode, som indeholder elementer fra både en plandreven- og en agil metode eller RUP, som er use-case og arkitektur-drevet. Case 1 edag I forbindelse med indførelsen af elektronisk faktura i den offentlige sektor skulle en større finansiel virksomhed udvikle et middleware-produkt, som kunne sende og modtage elektronisk faktura. Projektet havde følgende kendetegn: Opgaven: Gruppens viden: Opgaven var ikke stor, men teknisk kompleks grundet store sikkerhedskrav Stor forretningsviden, projektviden og teknisk viden Projektgruppens viden: Jo større forretningsviden, projektviden samt teknisk viden jo mere agil. Deltagernes baggrund: Stor projekterfaring og stor motivation Nogle projekter afsluttes med succes, nogle holder ikke tidsfristen eller den økonomiske ramme. Andre projekter afsluttes midt i forløbet, fordi en earned value prognose viser, at projektet højst sandsynligt aldrig vil nå i mål, ligesom nogle projekter aldrig overgår til drift grundet manglende funktionalitet og kvalitet. Der er mange bud på, hvad der skal til for at et projekt kan lykkes. Nogle mener, at vejen til succes er anvendelse af en bestemt systemudviklingsmetode frem for en anden, og det er netop, hvad denne artikel handler om. Trenden lige nu er, at vejen til succes går gennem anvendelse af agile systemudviklingsmetoder og extreme programming (XP). Ingen artikel og intet seminar eller konference med respekt for sig selv undlader at prædike agile metoder. Det er også sandt, at rækken af succeshistorier, hvor der er anvendt agile metoder, er lang. Sagen er bare den, at der er lige så mange succesfulde projekter, som anvender plandrevne udviklingsmodeller. Spørgsmålet er så, hvorfor går det sommetider godt at anvende plandrevne modeller, og hvorfor går det sommetider galt? Hvorfor lykkes et projekt ikke altid, når man anvender en agil metode? Jeg vil i denne artikel anvise nogle håndtag, som man som konsulent kan tage i anvendelse, når man står over for en konkret opgave og skal vælge en systemudviklingsmetode, ligesom jeg vil beskrive et par konkrete projekter til at belyse konsekvensen af at vælge den ene metode frem for den anden. Historisk set har de plandrevne metoder, også kaldet vandfaldsmetoder, altid eksisteret og vil fortsat blive anvendt. De agile metoder, eller letvægts-metoder, er dels udviklet som en konsekvens af indførelsen af objektorienteret programmering, dels ved en gradvis overgang fra få, store centrale transaktionssystemer til mange mindre decentrale videnssystemer, og har således over tid vundet mere og mere anvendelse i takt med stigningen i client-server- og internetbaserede projekter. Det hele tog sin egen form, da 17 ustyrlige programmører i 2001 mødtes på en skiferie i Utah og opfandt The Agile Manifesto som det eneste sande mantra. Flere af deltagerne har siden hen gjort mantraet lidt blødere og erkendt, at one-size ikke passer til alle. Grundholdningen er dog stadig, at der findes to yderpunkter: Money-for-documentation (plandreven) og money-for-functionality (letvægt). Faktisk er der mere eller mindre konsensus på metodefronten, og der er nærmest en stiltiende overenskomst om, at flere faktorer (det er her håndtagene kommer ind) kan have indflydelse på, hvilken metode der er den mest optimale at anvende i en given situation. For at nævne Projektdeltagernes baggrund: Stor projekterfaring og motivation taler for en agil metode, mens en plandreven metode mindsker projektrisikoen, hvis der er tale om manglende erfaring. Fysiske forhold: Agile metoder fordrer, at udviklere har uhindret adgang til brugerorganisationen under hele udviklingsprocessen, ja faktisk skal de helst sidde i samme lokale! Projektgruppens sammensætning: Undersøgelser har vist, at agile metoder bedst lykkes i små grupper med blandede persontyper, som har erfaring fra tidligere eller lignende projekter. Kalendertid: Kort time-to-market taler for en agil metode. Interessenter: Få interssenter, hvor der er enighed om produkt og proces, taler for en agil metode, mens mange interessenter med forskellige opfattelser finder bedre indpas i en plandreven model. Kvalitet: Er kvalitet det altoverskyggende succeskriterium frem for tid og økonomi, skal man anvende en plandreven metode. Som det ses, er der flere håndtag som har indflydelse på valg af systemudviklingsmetode. Nogle af håndtagene er modsatrettede, Fysiske forhold: Gruppens sammensætning: Kalendertid: Interessenter: Kvalitet: Ordet agil betyder: at bevæge sig hurtigt og adræt. Ikke direkte adgang til brugerorganisationen Mindre, meget erfaren projektgruppe, som ikke havde arbejdet sammen før Kort time-to-market < 12 måneder Mindre interessentgruppe som ikke var 100% enig Høje kvalitetskrav prestigeprojekt udtrykket Agile metoder er et nyt softwareudtryk. metoden kan karakteriseres som en modpol til en bureaukratisk udviklingsmetode. som et eksempel på agil metode kan nævnes Extreme Programming (XP).

4 Side 6 Side 7 At være agil eller ikke være agil fortsat Projektet blev pålagt en plandreven systemudviklingsmodel (company policy). 9 måneder efter projektstart blev projektet lukket. Det eneste, der var produceret, var en kravspecifikation på 1000 sider. Projektet er siden hen startet igen og er afsluttet med 24 måneders forsinkelse. Kigger man på projektets kendetegn, ligner det mere et letvægtsprojekt end et plandrevet projekt. Givet projektgruppens sammensætning og store erfaring og motivation og den tidsmæssige deadline og projektets trods alt moderate størrelse, burde man nok have lavet en afvejning og valgt en metode, hvor man lynhurtigt fik udviklet en prototype (money-for-functionality) og præsenteret denne for interessenterne, så de havde noget konkret at forholde sig til i stedet for et 1000 sider stort dokument. Case 2 Big Bill En offentlig virksomhed startede i 1999 et udviklingsprojekt. Projektet gik ud på at erstatte et eksisterende, egenudviklet billingsystem med et nyt, egenudviklet system, som var år 2000-parat. Ved udgangen af 2004 var projektet 75% færdigt, og projektet blev lukket. I starten af 2005 startede man et nyt projekt. Det nye projekt havde følgende kendetegn: Opgaven: Gruppens viden: Deltagernes baggrund: Fysiske forhold: Gruppens sammensætning: Kalendertid: Interessenter: Kvalitet: Opgaven var lille og lavteknologisk Stor forretnignsviden, projektviden og teknisk viden Mindre projekterfaring, men stor motivation Nem, men ikke direkte adgang til brugerorganisationen Lille, meget erfaren projektgruppe, som ikke havde arbejdet sammen før Kort time-to-market < 6 måneder Lille interessentgruppe med fælles fodslag (stor enighed) Høje kvalitetskrav af hensyn til eksterne interessenter Der blev ikke valgt en ren agil metode, da der ikke var direkte adgang til brugerorganisationen, ligesom de høje kvalitetskrav gjorde, at det færdige produkt skulle være fejlfrit inden for den anførte tidsramme. RUP er for stort til så lille et projekt, så der blev valgt en delvis inkrementiel metode. Første produktionstest blev udført i april måned 2005 og projektet blev afleveret i sommeren 2005, som erstatning for det gamle system. Som det fremgår af mine to eksempler, er ingen af dem rene agile projekter eller rene plandrevne projekter. Min hensigt har været at underbygge påstanden om, at one-size ikke passer til alle projekter, og at man, stillet overfor de to yderpunkter plandreven og agil, i praksis ofte må foretage en afvejning og træffe et valgt ud fra de 8 kriterier, som kan opstilles for en projektopgave. I det hele taget synes jeg, det er en god ide altid at benytte skemaet til at vurdere sine udviklingsopgaver og træffe et bevidst valg, inden man kaster tid, penge og kvalitet over bord og tror, at en bestemt systemudviklingsmetode er den rigtige, fordi det gik godt sidste gang. Offshoring og det danske konsulentmarked skal vi nu til at lære Hindi? Endnu engang prøver salgschefen at kigge dybt i IT branchens flimrende, flydende krystaller uden at blive alt for rundtosset Outsourcing-/offshoring-bølgen skyller ind over landet. Hvilken betydning har det for danske IT-konsulenter, priser og jobs, og hvordan kan trenden udnyttes? Senest har CSC annonceret massefyringer i Europa og ansættelse af det samme antal hoveder i Indien (Computerworld ). Vi oplever, at i Danmark flytter udviklingsstillinger på nationale, hæderkronede Mærsk-projekter til deres kolossale indiske udviklingsafdeling. Det meste af TDC s nyudvikling er outsourcet til Cap Gemini s offshore-afdeling i Indien. Burde konsulentbranchen i Danmark ikke lide? Burde TDC og ikke være døde kunder mht. indkøb af lokale eksterne konsulenter? Burde vi ikke indstille os på at lære Hindi og på en seriøs lønjustering for at tilpasse os et globaliseret marked? Faktum er, at vi sælger flere konsulenter til TDC og end nogensinde før. Jeg kan ikke udtale mig om det samlede konsulentbudget for de to virksomheder men kan bare konstatere samtidig med ovenstående, at der lige nu er flere ProData konsulenter beskæftiget hos de to firmaer end nogensinde før. Fra stolen her ser det unægtelig ud som om, at samtidig med outsourcing-/offshoring-bølgen skyller ind over landet, og flere og flere projekter bliver offshoret til Bangalore, Moskva, Djenai og Warszawa, bliver flere IT-opgaver løst lokalt i Danmark end nogensinde før. Min påstand er, at vi simpelthen ikke har kapaciteten til at løse den fornødne mængde IT-projekter i Danmark, og at det mindst lige så meget er et spørgsmål om kapacitet som om pris, der gør offshoring attraktivt. Snarere end at dræne det danske marked ser det ud til, at globaliseringen skaber en synergi mellem offshore-projekter og det danske marked, hvilket tilsammen generer flere projekter til glæde for alle. Hvordan man sælger ti danskere ved at sælge én udlænding Vi har kunder, særligt i Jylland, som simpelthen ikke kan skaffe fastansatte og hvad værre er, set fra stolen her hvor vi heller ikke kan skaffe lokale konsulenter, og hvor der er reel fare for, at IT-afdelingerne bliver offshoret ikke pga. omkostninger, men pga. manglende kapacitet. Derfor kan I opleve, i enkelte og velovervejede tilfælde, at ProData Consult sourcer udenlandske konsulenter til udvalgte danske kunder ikke for at gøre det billigere eller for at konkurrere prismæssigt med danske konsulenter, men for simpelthen at tilvejebringe ressourcen. Vi har sat partnernetværker op i strategiske lande, som vil garantere den sædvanlige kompromisløse ProData Consult standard. Vi vil således arbejde aktivt på at holde på udviklingsafdelingerne i DK så offshoring i hvert fald ikke skal ske pga. mangel på kvalificerede folk. Testkonsulenterne på flæsket En markant trend, som er direkte forårsaget af offshoring-aktiviteter, er opsvinget af test-konsulenter til vores kunder. Som det nok er kendt, kan kvaliteten af offshore-udviklingsprojekter mildt sagt være svingende. Ikke nødvendigvis fordi koderne er dårligere øst- og sydpå, men fordi afstanden mellem forretning og IT i sig selv giver langt flere fejlkilder og manglende forretningsforståelse. Store kulturelle forskelle gør sit, og helt ærligt så ser vi alt for tit, at offshore-projekterne simpelthen bliver solgt for billigt og er underestimerede af både kunde og leverandør med store kvalitetsproblemer til følge. Vi oplever derfor flere kunder med store problemer både på kvalitet og deadlines i deres offshore-leverancer, som resulterer i store, komplicerede og konsulenttunge testopgaver. Disse tests kan i forudsigelig fremtid kun laves lokalt, on-site af konsulenter med forretningsindsigt eller med et kulturelt og uddannelsesmæssigt ståsted, som gør det nemt for dem at sætte sig ind i modtageorganisationens krav til en softwareleverance. Efterhånden som offshore-markedet modnes, vil denne trend formodentlig flade noget ud. Offshore en dansker En anden tydelig trend er, at der i de lande, der offshores til, er en stigende efterspørgsel efter tunge og dygtige IT-konsulenter med kulturforståelse fra kunden. Som du måske ved, har ProData Consult startet en ambitiøs globaliseringsplan, hvor vi regner med hurtigt at være repræsenteret i en række nøglelande over hele verden. Vi har knap nok rørt ved dette, før vi gennem en partner fra en typisk offshoring-destination er blevet bombarderet med forespørgsler om konsulenter. Konsulentmarkedet på offshore-destinationerne er umodent og underudviklet, og konsulentefterspørgslen er og vil blive enorm, hvilket er en oplagt mulighed for danske konsulenter med mod på et eventyr. Forsøg på en konklusion Andetsteds i bladet kan I læse vores udsendte Jihmmy

5 Side 8 Side 9 Offshoring og det danske konsulentmarked fortsat Friis artikel At være agil eller ikke være agil. Det er selvklart, at de store, procesdrevne udviklingsprojekter, som Jihmmy skriver om, vil være i fare for at blive offshoret. De agile vil altid forblive forankret lokalt og vil være stort set umulige at offshore. De mere banale udviklingsopgaver på store, tunge projekter vil nok på langt sigt blive udført i lavtlønsområder, men alt tyder på, at antallet af IT-projekter og offshore-markedets dynamiske indvirkning Opslagstavlen Invitation til Microsoft forumaften - i maj måned blot sætter yderligere skub i IT-branchen. Lige nu lader offshoring mere til at have en synergieffekt med lokale projekter, så der samlet set bliver endnu mere at lave og endnu flere projekter. Offshoring eller ej, så er redaktionens bud, at der fortsat vil være rigeligt at lave for de tunge drenge i Danmark, og at det tværtimod kun yderligere vil genere en efterspørgsel i offshore-lande for konsulenter med rejselyst. Vi inviterer til forumaften med Microsoft Danmark, hvor Niels Hilmar Madsen vil give et teknisk indlæg og opdateringer inden for.net 2.0 og Visual Studio Med.NET 2.0 og Visual Studio 2005 fik.net-platformen en kraftig opdatering. Men hverken IT-industrien eller Microsoft står stille, så næste runde af nye muligheder er lige om hjørnet. Den bliver frigivet senere i år under navnet WinFX og indeholder blandt andet software til at bygge næste generation Windowsapplikationer, med 3D-grafik, lyd og video, og næste generation af SOA-applikationer. Vi ser kort på mulighederne og graver specielt ned i SOA-mulighederne (der har kodenavnet Indigo). Endelig snakker vi kort om fremtiden for.net-platformen og Visual Studio. Der vil desuden blive vist tekniske demoer inden for disse emner. Dato for.net forumaften i Brøndby: Torsdag den 18. maj 2006 kl. 17:00-20:00 Tilmelding i Brøndby hos Allan Larsen på Dato for.net forumaften i Århus: Tirsdag den 23. maj 2006 kl. 17:00-20:00 Tilmelding i Århus hos Heidi Andersen på Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid mad undervejs. Velkommen til Peter Torp! Den 1. april kunne vi byde velkommen til vores nye salgskonsulent Peter Torp, som vil sidde sammen med teamet i jyllandsafdelingen i Århus. Peter Torp vil tage sig af nye samt eksisterende kunder, og vil være i kontakt med de konsulenter, som han får sendt ud på opgaver hos de kunder som han varetager. Her er en hilsen fra ham: Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende i de sidste 18 år, og direktør for 3 forskellige virksomheder. Så det er helt klart en ny udfordring for mig at sadle om og blive salgskonsulent. Det, mit nye job i ProData Consult har tilfælles med det, jeg lavede tidligere, er at kunden skal være glad og tilfreds. Jeg er sikker på, at det bliver en spændende tid, jeg går i møde med nye udfordringer og en masse nye ting, jeg skal lære. Det kan næsten ikke undgås med den fart ProData Consult har på, hvilket også er én af grundene til, at jeg valgte at sige ja tak til denne stilling. Jeg ser frem til at hilse på jer og til et godt samarbejde fremover. Efterspurgte kompetencer Kan du selv, eller kender du nogen, hører vi meget gerne fra dig på tlf ProData Consult er altid på udkig efter tunge drenge (m/k) inden for følgende områder/kompetencer: l Platforme.NET AS/400 CICS Linux MVS OS/2 SunOS Symbian OS UNIX (AIX, HP, SUN ) VMS Windows 95/98/ME Windows CE Windows NT/2000/XP l Teknologier.NET 3-Tier Client/Server COM/DCOM/Active X CORBA Device drivere (DOS & Windows) Embedded Extranet Firewalls Internet/Intranet (CGI, DHTML, FTP, HTML, HTTP, POP3, SMTP, XML, XSLT ) J2EE Portal Servere (BEA,, Sharepoint ) Protokoller (NetBIOS, SNA, TCP/ IP, X25 ) SOA (Service Oriented Architecture) SOAP Seriel kommunikation UMTS/3G WebServices WAP/WML Win32 Windows NT/2000/XP services l Sprog/Værktøjer ASP/ASP.NET/JSP C C# Cobol Delphi Java/J2EE Oracle Developer Oracle Designer Perl PHP PL/1 PL/SQL PowerBuilder SAP ABAP SAP R/3 SAS TestDirector Visual Basic/VB.NET Visual C++ Visual Studio.NET Weblogic WebSphere l Databaser Access DB/2 Informix Interbase Microsoft SQL Server MySQL Oracle Paradox Progress Sybase Vi glæder os til at se dig! vidste du om honningbien: - At EN HONNINGBI KAN FLYVE OP TIL 40 KM I TIMEN. Og sådan KAN DEN FLYVE I 1-2 MINUTTER!

6 Side 10 Side 11 Benyt dig af KulturKlubben Det interne personale ProData Consult består i Danmark af et hovedkontor i Brøndby og en jyllandsafdeling i Århus. På hovedkontoret er der tretten administrative medarbejdere, og i Århus er der fem. Personalet fordeler sig således: ProData Consult har i samarbejde med KulturKlubben fået en aftale om medlemskab for alle vore konsulenter. Gennem KulturKlubben får du 20-50% rabat på en lang række tilbud, såsom biograffilm, shows, foredrag, messer, events, koncerter og meget mere. Du skulle have fået tilsendt et link og password til KulturKlubben samt yderligere information om de mange fordele, du kan benytte dig af. Har du af en eller anden grund ikke modtaget en mail, kan du kontakte personaleafdelingen og få tilsendt password og link. Det er helt gratis for dig som konsulent at benytte dig af KulturKlubben. Det eneste krav er, at du har et godkendt CV liggende hos os. Klik ind på og se kalenderen. God fornøjelse! Adm. Direktør Carsten Lindskog Tager sig af den daglige ledelse og kontraktmæssige forhold. Afdelingschef Jylland Thomas Vater Står for den daglige drift af ProData Consult Jylland. Teknisk koordinator Peter Graversen Varetager interne IT-systemer, in-house-projekter og seniorkonsulentopgaver. Personalechef Claus Schack Sørger for, at højt kvalificerede IT-konsulenter tilknyttes, og gennemfører ansættelsessamtaler med konsulenter. Kommunikationskoordinator Virginia Lindskog Sørger for, at den interne kommunikation fungerer og varetager opgaver såsom reception, online-cv er etc. Personale- og kvalitetschef Jylland Heidi Andersen Ansvarlig for, at højt kvalificerede IT-konsulenter tilknyttes og står for den løbende opfølgning af konsulenternes arbejde i Jylland. Salgskoordinator Sven Johansen Varetager koordineringen mellem salgsafdelingen og personaleafdelingen og matcher konsulent-ressourcer med de forskellige kundeprojekter. Salgskonsulent København Larry Poulsen Salgskonsulent Jylland Majbritt Vater Salgskonsulent Jylland Lars Winther Salgskonsulent Jylland Peter Torp Regnskabschef Helle Rode Tager sig af økonomiske anliggender og er behjælpelig med evt. spørgsmål om økonomiske forhold. Salgschef Søren Rode Regnskabsassistent Trine Alkjær Opfordring fra redaktionen! Redaktionen på KonsulentNyt hører gerne fra dig, hvis du har forslag til emner eller information, som du synes mangler i bladet, eller har ris/ros, kommentarer, forslag til indhold eller måske ligefrem en god historie. Så vær med til at præge fremtiden for KonsulentNyt, så det bliver det bedst mulige blad for dig og andre IT-konsulenter. Skriv en mail til Vidste du at: Ordet konsulent betyder: En person der er specialist på et område og som rådgiver andre vedrørende dette område = rådgiver. Ordet stammer fra det latinske ord consulere, der betyder rådspørge. Senior kunderådgiver samt salgschef. Marketingkoordinator Jeanett Wolff Ansvarlig for marketing og reklame, markedsundersøgelser, tryksager og direct mailings. Salgskoordinator Jesper Astrupgaard Varetager koordineringen mellem salgsafdelingen og personaleafdelingen i ProData Consult. Matcher konsulentressourcer med de forskellige kundeprojekter. Varetager kontakten til vore debitorer, opkrævninger, kunderegistrering samt konsulentregistrering. Kvalitetschef Allan Larsen Står for den løbende opfølgning af konsulenternes arbejde og arrangerer de forskellige forumaftener. PR Chef Bent Hammerskov Hovedansvarlig for tilvejebringelse af nye kunder samt henvisningsprovionssystemet.

7 - stedet for de tunge drenge ProData Consult Kirkebjerg Alle Brøndby Telefon: Mail: ProData Consult Århus Runetoften Århus V Telefon: Mail: Ansvarshavende Redaktør: Carsten Lindskog Redaktion: Søren Rode Jeanett Wolff Grafik og foto: Jeanett Wolff Oplag: 1100 eks. Tryk: Jessen og Co. ISSN nr.: Ris og ros og indslag til debat modtages til redaktionen på At hjælpe kunder med deres IT ved at levere kompromisløs kvalitet

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: Efterår 2006 udgivelse nr.11 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Mere globalisering! Nyeste konsulentstarter

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: Efterår 2006 udgivelse nr.11 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Mere globalisering! Nyeste konsulentstarter KONSULENT NYT Efterår 2006 udgivelse nr.11 Indhold: 02 Leder: Mere globalisering! 03 04 07 09 10 12 Nyeste konsulentstarter Interview: IT i en globaliseret verden Artikel: Er du klædt på til mødet med

Læs mere

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: Sommer 2006 udgivelse nr.10 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Globalt netværk. Nyeste konsulentstarter

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: Sommer 2006 udgivelse nr.10 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Globalt netværk. Nyeste konsulentstarter KONSULENT NYT Sommer 2006 udgivelse nr.10 Indhold: 02 Leder: Globalt netværk 03 04 07 09 10 12 Nyeste konsulentstarter Artikel: Jorden rundt som telecomkonsulent Artikel: Fra bombehelvede til paradis En

Læs mere

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: vinter 2007 - udgivelse nr. 12 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! En god start på det nye år. Nyeste konsulentstarter

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: vinter 2007 - udgivelse nr. 12 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! En god start på det nye år. Nyeste konsulentstarter KONSULENT NYT vinter 2007 - udgivelse nr. 12 Indhold: 02 Leder: En god start på det nye år 03 04 08 10 11 12 Nyeste konsulentstarter Interview: Fremtidens konsulent ifølge Lars Monrad Gylling Interview:

Læs mere

KONSULENT. Offshoringbølgen Interview med Jørgen Jakobsen, IT-koncerndirektør, TDC

KONSULENT. Offshoringbølgen Interview med Jørgen Jakobsen, IT-koncerndirektør, TDC BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.13 / 2007 KONSULENT Offshoringbølgen Interview med Jørgen Jakobsen, IT-koncerndirektør, TDC 1 dansker, 10 indere og 5.852 km Interview med IT-konsulent Jan Sørensen side

Læs mere

NYT KONSULENT. Tilmeld dig den næste Forumaften: Få styr på regnskabet & dine skattefradrag! Kundeinterviewets ABC! Solide tips til din næste samtale

NYT KONSULENT. Tilmeld dig den næste Forumaften: Få styr på regnskabet & dine skattefradrag! Kundeinterviewets ABC! Solide tips til din næste samtale BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.17 / 2008 KONSULENT NYT Tilmeld dig den næste Forumaften: Få styr på regnskabet & dine skattefradrag! Kundeinterviewets ABC! Solide tips til din næste samtale Stort interview

Læs mere

KONSULENT. Test kræver stolthed og disciplin! Vov at miste fodfæstet. Interview med Thomas Axen, Test-chef hos ATP

KONSULENT. Test kræver stolthed og disciplin! Vov at miste fodfæstet. Interview med Thomas Axen, Test-chef hos ATP BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.14 / 2007 KONSULENT Vov at miste fodfæstet Interview med Ole Bindesbøll, freelance IT-konsulent og testkoordinator hos Danske Bank Lee Francis sætter ProData Consult rekord!

Læs mere

NYT KONSULENT. og det Europæiske Galileo satellitprojekt og meget mere. Denne gang om projektledelse, scrum vs. vandfaldsmetoden. Læs om.

NYT KONSULENT. og det Europæiske Galileo satellitprojekt og meget mere. Denne gang om projektledelse, scrum vs. vandfaldsmetoden. Læs om. BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.19 / 2009 KONSULENT NYT Læs om Scrum og IT i landbruget og det Europæiske Galileo satellitprojekt og meget mere Side 5 Forumaften Denne gang om projektledelse, scrum vs.

Læs mere

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter

Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter Mennesker til forskel Alle typer kompetencer til dine it-projekter 1 Hvad er en vision uden en mission? Tom Slivsgaard er adm. direktør og partner i DataVision. Med 25 års erfaring fra it-konsulentbranchen

Læs mere

Curriculum Vitae for Søren Brønsted

Curriculum Vitae for Søren Brønsted Curriculum Vitae for Søren Brønsted Person oplysninger Søren Brønsted Kirkebjergvej 2 4623 Lille Skensved Tlf: 52 19 14 10 email: soren@bronsted.dk Født: 1963 Profilbeskrivelse Jeg er er en senior Java/J2EE

Læs mere

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009 Read all about it! Februar 2009 Her får du årets første nummer af: Read all about it! - nyhedsbrevet fra Advizor IT Denne gang er temaet It og finanskrise. It kan være den medicin, der hjælper os ud af

Læs mere

KONSULENT. Charlotte. Invitation til. Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen

KONSULENT. Charlotte. Invitation til. Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.16 / 2008 KONSULENT (u)nødvendigt Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen Invitation til Forumaften Denne gang med opdateringer og tekniske

Læs mere

Offshore - hvor nemt kan det være?

Offshore - hvor nemt kan det være? Offshore - hvor nemt kan det være? Invitation ITB arrangerer i samarbejde med en række medlemmer en konference, som sætter fokus på off-shore softwareudvikling. Konferencen finder sted på: Hotel Haraldskær,

Læs mere

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK

Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Curriculum Vitae PETER VILLADSEN MOBIL: +45 5080 1010 E-MAIL: PVILLADSEN@GMAIL.COM RAVNSBORGVEJ 91 DK-4600 KØGE WWW.PVILLADSEN.DK Profil Erfaren udvikler med teknisk indsigt. Arbejder pt. meget med udvikling

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Edbassistent, merkonom i regnskab og it. Navn Asbjørn Vernang Fødselsår 1964 Køn Mand Adresse Nørre Alle 63 L. 104, 8000 Århus C Telefon Email 23 81 32 41 Asbjoern AT vernang dk Uddannelse Arbejdssprog Edbassistent, merkonom i regnskab og it.

Læs mere

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer.

Ansat i FOA fagforening, hvor jeg bl.a. arbejder med integration og sagsbehandlingssystemer. 1/9 Firmapræsentation... 3 Martin Larsen... 3 Kontaktoplysninger... 3 Arbejdsform... 4 Hvad udfører vi?... 4 Forudsætninger... 4 Hvorfor gør vi det?... 4 Hvordan gør vi det?... 4 Hvad koster det?... 4

Læs mere

CV for Christian Plougmann Hag

CV for Christian Plougmann Hag CV for Christian Plougmann Hag Navn Christian Plougmann Hag Født 1970 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring siden 1991 Personlig profil Christian er en kapacitet, der med sine mange års erfaring med J2EE/JavaEEsystemudvikling,

Læs mere

BRUTTO CV Peter Petersen

BRUTTO CV Peter Petersen BRUTTO CV Peter Petersen Tlf.: xx xx xx xx Mail xx@xx.dk Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/peterpeter RESUMÉ Jeg har en baggrund som Civilingeniør i Software Engineering og 5 års erfaring med projektledelse

Læs mere

Tekniske kompetencer

Tekniske kompetencer Jens Christoffersen Bilag: Tekniske kompetencer og teknisk projekterfaring Arbejdsområder Tekniske kompetencer Niveau Sidst anvendt Behovsafdækning Rutineret 2011 25 Dokumentation Meget rutineret 2011

Læs mere

Resultater af ikt-barometer 2011

Resultater af ikt-barometer 2011 Resultater af ikt-barometer 11 Baggrund om undersøgelsen BrainsBusiness ICTNORCOM har i samarbejde med de øvrige regionale it-fora samt IT-Branchen i februar 11 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker

Kvalitet. er altafgørende. Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker Kvalitet er altafgørende Det handler om tillid og kemi det handler om de rigtige mennesker. Når andre skal være virksomhedens ansigt udadtil,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS

Klaus Jagd, UNIQUEBRAINS Navn Uddannelse Sprog Klaus Jagd Edb-assistent Dansk, Engelsk Rolle Senior Project Manager IT-erfaring Fra 1984 (selvstændig siden 2000) Certificeringer PRINCE2 Certified SCRUM Master (CSM) Certified SCRUM

Læs mere

3C Salesforce Support

3C Salesforce Support 3C Salesforce Support www.3cconsult.dk Salesforce Cloud Alliance Partner Salesforce support Hvem peger flaskehalsen på hos jer? - Er din Salesforce medarbejder 4 personer i 1? - Vil han gerne holde fri,

Læs mere

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse:

IT-faglige kompetencer. IT funktions kompetencer. Navn: Adresse: CV Navn: Adresse: Gunnar Reimer Leifsgade 5, 5.tv 2300 København S Telefon: 32955156 Mail: Gunnar.Reimer@gmail.com Hjemmeside: www.withinme.dk IT-faglige kompetencer Har i mit tidligere arbejde hovedsagelig

Læs mere

Teknisk assistent og designer 2009

Teknisk assistent og designer 2009 Teknisk assistent og designer 2009 2. - 3. j u n i 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Effektivitet i hverdagen: Tag initiativ, samarbejd og nå dine mål Sådan kan du bidrage med

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

KonsulentNyt. Kunden, der ville gøre en forskel. Ny serie Min største udfordring. Allan Christiansen, SDC Konsulentindkøb uden bullshit

KonsulentNyt. Kunden, der ville gøre en forskel. Ny serie Min største udfordring. Allan Christiansen, SDC Konsulentindkøb uden bullshit KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 29 / 2012 Allan Christiansen, SDC Konsulentindkøb uden bullshit ProData Management Ny bro mellem forretning og it Freddy Hansen, KMD KMD sætter konsulenterne

Læs mere

Curriculum Vitae. Jeg har en god forståelse for information teknologi samt at analysere og løse problemer. Har arbejdet i både teams og selvstændigt.

Curriculum Vitae. Jeg har en god forståelse for information teknologi samt at analysere og løse problemer. Har arbejdet i både teams og selvstændigt. Curriculum Vitae Ib Højme Moldevej 47, 3.tv. 7100 Vejle Født: 23. september 1960 Familiestatus: Fraskilt Børn: Philip på 22 år Ryger : Nej Bil : Ja E-mail: ib@hojme.dk Tlf.: 75885852 Mobil: 40525698 Faglig

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

KonsulentNyt. Seks måneder i Schenzhen. It-konsulent Greger Wikstrand

KonsulentNyt. Seks måneder i Schenzhen. It-konsulent Greger Wikstrand KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 25 / 2011 It-konsulent Greger Wikstrand Seks måneder i Schenzhen Kirsten Nielsen, udviklingschef i Nordea Ansvarlig for konsulenter fra hele verden

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

KonsulentNyt. Syv år uden en dag i tomgang. Jakob Pedersen, forretningskonsulent. Hvordan bliver du synlig hos ressourceafdelingen?

KonsulentNyt. Syv år uden en dag i tomgang. Jakob Pedersen, forretningskonsulent. Hvordan bliver du synlig hos ressourceafdelingen? KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 26 / 2011 Jakob Pedersen, forretningskonsulent Syv år uden en dag i tomgang Konsulent hos Saxo Bank, Allan Leth Forretningsudvikler er chefens lynafleder

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

Thomas' kerneydelser ligger indenfor rollerne som arkitekt, systemdesigner, udvikler og arbejdende teknisk projektleder på følende områder:

Thomas' kerneydelser ligger indenfor rollerne som arkitekt, systemdesigner, udvikler og arbejdende teknisk projektleder på følende områder: Personlige data Navn: Stilling: Firmanavn: Adresse: Thomas Pedersen Softwareudvikler, teknisk projektleder Thomassoft ApS Østergårds Allé 132, 8362 Hørning Tlf.: +45 22790719 Email: Hjemmeside: tp@thomassoft.dk

Læs mere

Rekruttering af specialister kræver specialister

Rekruttering af specialister kræver specialister Rekruttering af specialister kræver specialister Danmark kommer til at mangle tusindvis af dygtige specialister de kommende år Mærker I det allerede? Mangel på tekniske kompetencer en alvorlig udfordring

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

PERSONLIGE DATA ERHVERVSERFARING PROFIL

PERSONLIGE DATA ERHVERVSERFARING PROFIL PERSONLIGE DATA Navn: Gitte Daurehøj Adresse: Herlev Hovedgade 141 2.th., 2730 Herlev Telefon: 26175513 E-mail: daurehoej@gmail.com Fødselsdato: 24.08.1962 Civilstand: Gift PROFIL Inspirerende sælger med

Læs mere

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau

Curriculum Vitae. Type År Sidst Niveau Type År Sidst Niveau Curriculum Vitae Personoplysninger Navn: Søren Hvidkjær Andersen Adresse: Solbærmarken 5 By: 8641 Sorring Mobil: +45 24 82 98 87 E-mail: soren@hvidand.dk Født: 16. Juli 1971 Civilstand: Introduktion Gift

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014 FjörðurNyt Juni 2014 Deltagere til klubaften på Skive Trav Hvor skal I hen? I denne udgave af vores nyhedsbrev giver vi en samlet opdatering på debat, begivenheder og medlemsspørgsmål i den forgangne måned

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

C#, ASP.NET 4.0, HTML5, CSS3, WPF,

C#, ASP.NET 4.0, HTML5, CSS3, WPF, PROFIL 26 år, samboende ugift Datamatiker Erfaring med kommunikation, analyse, udvikling og IT. Speciale i C#,.NET & Visual Studio Meget lærenem / -villig & fleksibel Stærke analytiske evner, og meget

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde.

forståelse for de reelle problemer og evnen til at anvise fornuftige løsninger til den rigtige tid er grundlæggende elementer i vores arbejde. TILGÆNGELIGHED PRÆCISION ENGAGEMENT FORRETNINGSFORSTÅELSE JURIDISK RÅDGIVNING TILPASSET KLIENTENS BEHOV 5 Nielsen Nørager er et velrenommeret erhvervsadvokat firma med et godt internationalt netværk og

Læs mere

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte?

Start af ny business case undersøgelse - vil trenden fortsætte? Martin J Ernst Fra: businesscase.dk på vegne af businesscase.dk Sendt: 28. april 2016 20:56 Til: Martin J Ernst Emne: April nyhedsbrev

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Curriculum Vitae for Hardy Henneberg

Curriculum Vitae for Hardy Henneberg Curriculum Vitae for Hardy Henneberg Opdateret 20.5. 2012 Ledig nu Alder 56 Familie Gift og to børn Adresse Grønnevej 44, 2830 Virum Telefon 30704565 Email hh@hhenne.dk Resume: Min primære kompetence er

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTÆNDIGE KONSULENTER - FÅ DET PERFEKTE MATCH TIL DIT PROJEKT, HER OG NU IT er et omdrejningspunkt i mange forretningsprocesser og behovene ændrer

Læs mere

KonsulentNyt PÅ BEATET. Det kan kun gå for langsomt! IT hos MOVIA. Leder Forårstegn i oktober. Forumaften Microsoft Certificering

KonsulentNyt PÅ BEATET. Det kan kun gå for langsomt! IT hos MOVIA. Leder Forårstegn i oktober. Forumaften Microsoft Certificering KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 20 / 2009 IT hos MOVIA PÅ BEATET Leder Forårstegn i oktober Forumaften Microsoft Certificering IT konsulent hos KMD Tunnelsyn Om at være IT konsulent

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff Personlige forhold Navn: Adresse: : Mobil: Født: Civil status: : Linkedin: Bjarke Sucksdorff Østervang 24, 2800 Lyngby 45 87 83 19 22 30 38 19 21. november 1961 Gift, ingen børn bjarke@sucksdorff.dk http://www.linkedin.com/pub/bjarke-sucksdorffpmp/0/b20/634

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD

Erhvervserfaring 2000 - Senior IT Specialist, IBM 1995 2000 Systemudvikler, Dan Net 1987 1995 Systemudvikler, KMD Personlige data Navn: Kurt Koch Nielsen Adresse: Holmeås 8, 2670 Greve Telefon hjem: +45 43 90 50 75 Telefon mobil: +45 28 80 94 17 E-mail: kurt@kochnielsen.dk Fødselsdato: 19-02-1967 Civilstand: Gift,

Læs mere

Hvad er sket i juni-august 2006 Følgende kommuner deltager i projektet: 1. Gentofte 2. Greve 3. Helsingør 4. Herning. De 18 tilmeldte kommuner

Hvad er sket i juni-august 2006 Følgende kommuner deltager i projektet: 1. Gentofte 2. Greve 3. Helsingør 4. Herning. De 18 tilmeldte kommuner P R O J E K T I T I J O B C E N T R E N Y H E D S B R E V N R. 1 A U G U S T 2 0 0 6 Velkommen til det første nyhedsbrev i forbindelse med Projekt it i jobcentre. Nyhedsbrevene udkommer en gang om måneden

Læs mere

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer.

Curriculum Vitae: Jeg kan hurtigt overskue forretningers ønsker samt komplekse systemer og finde overskuelige løsninger på selv vanskelige problemer. Curriculum Vitae: Personlige oplysninger Navn Thomas Gustafsson Født 5. marts 1972 Adresse Græsmarken 5, ST. TH. 2860 Søborg Mobil (+45) 2577 2387 E-mail tgconsult@webspeed.dk Civilstand Ugift / Far til

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Curriculum Vitae & Præsentation

Curriculum Vitae & Præsentation Jakobs C.V. Version 2011_01_26 Curriculum Vitae & Præsentation Navn Jakob Krarup (født 8. maj 1972) Bopæl Ringkøbingvej 44 9220 Aalborg Øst Kontaktoplysninger Telefon: 321 123 32 Mobil: 25 18 88 91 Mail:

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK

Administrationen Bethina Fahnøe 23 23 60 12 skive-ik@skive-ik.dk Michael Svenningsen 22 57 79 61 sikkontor@gmail.com. Trænere/ledere i SIK Bestyrelsen Formand Kim Kock 61 68 10 64 krkock@gmail.com Administrationschef Kjeld P. Kjeldsen 23 32 67 07 kjeld.kjeldsen@privat.dk Bestyrelses medlem Kristian Thomsen 21 25 39 22 kvt@ok.dk Sportschef

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Bordtennis. PROGRAM - single, double og hold Sønderborg den 27. - 28. marts 2010

Bordtennis. PROGRAM - single, double og hold Sønderborg den 27. - 28. marts 2010 DM i Firmaidræt Bordtennis PROGRAM - single, double og hold Sønderborg den 27. - 28. marts 2010 1 Velkommen til DM i bordtennis, den 27. og 28. marts 2010 Vi er glade for at byde deltagerne i bordtennis

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Executive Circle - Integration. Forretningsspor

Executive Circle - Integration. Forretningsspor Executive Circle - Integration Forretningsspor Dagens menu 10:20 Business Integration - Microsofts strategi og visioner Henrik Albrechtsen, Solution Specialist, Microsoft Danmark 10:30 - Kundecase Royal

Læs mere

GLOBETEAM. SOA Seminar 19.06.2007

GLOBETEAM. SOA Seminar 19.06.2007 SOA Seminar 19.06.2007 Agenda Kl. 08.30 09.00 Registrering og morgenmad Kl. 09.00 09.15 Velkomst Kl. 09.15 09.30 Indledning Kl. 09.30 10.30 Hvad er SOA og hvad er Enterprise Arkitektur? Kl. 10.30 10.45

Læs mere

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Disposition 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere