NYT KONSULENT. 02 Leder: Forår udgivelse nr.9. Indhold: BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Foråret spirer! Seneste konsulentstarter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT KONSULENT. 02 Leder: Forår 2006 - udgivelse nr.9. Indhold: BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Foråret spirer! Seneste konsulentstarter"

Transkript

1 KONSULENT NYT Forår udgivelse nr.9 Indhold: 02 Leder: Foråret spirer! Seneste konsulentstarter Artikel: At være agil eller ikke være... Artikel: Offshoring og det danske konsulentmarked Forumaften Efterspurgte kompetencer Nyt fra Kulturklubben BLADET FOR DE TUNGE DRENGE!

2 Side 2 Side 3 Foråret spirer! Seneste konsulentstarter: Det har været en rigtig god start på året for ProData Consult, hvor første kvartal 2006 lå 40 % over samme kvartal sidste år, og hvor vi rundede de 120 aktive konsulenter i Danmark. Allan Tranekær Jyske Bank Hardy Henneberg Acure Kambiz Shahri Morten Mortensen Bent Carstensen Jyske Bank Helge Urbak Schmidt Danske Bank Kåre Therkildsen Niels Ohrt Birger Rosager Henrik Clausen Dansk Landburgsrådgivning Keld K. Kristensen KMD Peter B. Rasmussen Jørck & Larsen Bodil Rasmussen KMD Ian Ludlow Telia Danmark Kim Olesen Peter kristiansen SDC Udvikling Carina Welinder Jakob Ovesen Kim Alex Olsen DLG Sascha Dibbern F oråret er virkelig begyndt at vise sig. Ikke alene på vejret, men også med de mange nye spirer, som er på vej op her i ProData Consult i form af nye store projekter og nye aktive kunder. Det giver stor tillid til fremtiden og til de mål, som vi har sat os her i Der er dog rigtig mange udfordringer, som der skal tages stilling til for at sikre den fortsatte vækst, så der bliver øgede muligheder for både ProData Consult og dig som konsulent. Salgschefen Søren Rode kommer i en senere artikel bla. ind på de påvirkninger som outsourcing- og offshoringtendensen udsætter konsulentbranchen for. Men historien ser vist ud til at ende godt for os alle endda rigtig godt. Og med de globale tiltag, som vi nu er kommet godt i gang med, kan det vist næppe gå galt med at få skabt endnu et boom i ProData Consult. De tunge drenge m/k er ikke bare eftertragtede herhjemme, men er noget, der giver genklang på den globale scene og i alverdens afkroge. Jeg havde godt nok en idé om dette, inden jeg gik i gang med vores globaliseringsplan, men jeg må indrømme, at jeg alligevel er blevet temmelig overrasket over, hvor stort ressourcebehovet egentlig er (for de virkelig tunge kompetencer) overalt i verden. Og som ITkonsulent må du derfor begynde at tage stilling til, om du agter at holde dig til hjemmemarkedet eller om du vil begynde at udforske de muligheder, der faktisk ligger derude. Jeg byder dig velkommen til foråret, de nye spirer og fremtidens muligheder og håber, at du får glæde af det seneste KonsulentNyt. Venlige hilsener ProData Consult Adm. Direktør Carsten Lindskog Claus Holst Ebbe Munk Erna Pedersen Esben Dalsgaard Flemming Seerup SDC Udvikling Jan Løvenskjold Carlsberg IT Jan Erik Mejlsbye Electrolux IT solutions Danmark Jesper Bemberg Jesper S. Knudsen Johnny Damtoft Lars P. Madsen Lasse Kjerulff Budstikken Transport Michael Hembo SDC Udvikling Michael Johansen Budstikken Transport Michael L. Andersen Søren Andersen Steve Callaway Stig Wetterstein Thomas Pedersen Jyske Bank Tommy Hansen KMD Gøsta Larsson EDB Gruppen Jonas Hjørdie GF-Forsikring Mikael Bruus Elsam Engineering Guy Haynes Kaare Andersen Mogens Lauritsen

3 Side 4 Side 5 At være agil eller ikke være agil det er spørgsmålet - Af Jihmmy Bach-Friis, konsulent for ProData Consult siden Jihmmy er en meget tung dreng med over 22 års erfaring som systemudvikler, projektleder og konsulent. Primært fokuseret på projektledelse men også med en solid teknisk kompetence på state-of-the-art Microsoft implementeringer. et yderpunkt, er en af de 17 skiløbere fra Utah nået frem til at opgøre antallet af omkomne i et projekt. Dette kan være vældig relevant, hvis man arbejder med persontransport (fly og tog), rumfart (NASA mv.) eller i våbenindustrien. Han fraråder direkte, at anvende agile metoder, hvis det kan koste menneskeliv. For eksempel består en kabinedør til et moderne passagerfly blandt andre ting af ca. 400 skruer. Alle disse skruer har et nummer og er udførligt beskrevet i en manual. Dette ville man aldrig have gjort i en agil metode. Bortset for antallet af omkomne personer, som dog er et ekstremt håndtag, har følgende faktorer en afgørende indflydelse på, om man får succes med henholdsvis den ene eller den anden systemudviklingsmetode: Opgavens størrelse og kompleksitet: Store (mandetid) og teknisk komplekse projekter hælder mod en plandreven metode, mens knapt så store og mindre komplekse projekter taler for en agil metode. hvilket gør, at man må foretage en afvejning og vælge en metode, som ligger mellem de to yderpunkter f.eks. en delvis inkrementiel metode, som indeholder elementer fra både en plandreven- og en agil metode eller RUP, som er use-case og arkitektur-drevet. Case 1 edag I forbindelse med indførelsen af elektronisk faktura i den offentlige sektor skulle en større finansiel virksomhed udvikle et middleware-produkt, som kunne sende og modtage elektronisk faktura. Projektet havde følgende kendetegn: Opgaven: Gruppens viden: Opgaven var ikke stor, men teknisk kompleks grundet store sikkerhedskrav Stor forretningsviden, projektviden og teknisk viden Projektgruppens viden: Jo større forretningsviden, projektviden samt teknisk viden jo mere agil. Deltagernes baggrund: Stor projekterfaring og stor motivation Nogle projekter afsluttes med succes, nogle holder ikke tidsfristen eller den økonomiske ramme. Andre projekter afsluttes midt i forløbet, fordi en earned value prognose viser, at projektet højst sandsynligt aldrig vil nå i mål, ligesom nogle projekter aldrig overgår til drift grundet manglende funktionalitet og kvalitet. Der er mange bud på, hvad der skal til for at et projekt kan lykkes. Nogle mener, at vejen til succes er anvendelse af en bestemt systemudviklingsmetode frem for en anden, og det er netop, hvad denne artikel handler om. Trenden lige nu er, at vejen til succes går gennem anvendelse af agile systemudviklingsmetoder og extreme programming (XP). Ingen artikel og intet seminar eller konference med respekt for sig selv undlader at prædike agile metoder. Det er også sandt, at rækken af succeshistorier, hvor der er anvendt agile metoder, er lang. Sagen er bare den, at der er lige så mange succesfulde projekter, som anvender plandrevne udviklingsmodeller. Spørgsmålet er så, hvorfor går det sommetider godt at anvende plandrevne modeller, og hvorfor går det sommetider galt? Hvorfor lykkes et projekt ikke altid, når man anvender en agil metode? Jeg vil i denne artikel anvise nogle håndtag, som man som konsulent kan tage i anvendelse, når man står over for en konkret opgave og skal vælge en systemudviklingsmetode, ligesom jeg vil beskrive et par konkrete projekter til at belyse konsekvensen af at vælge den ene metode frem for den anden. Historisk set har de plandrevne metoder, også kaldet vandfaldsmetoder, altid eksisteret og vil fortsat blive anvendt. De agile metoder, eller letvægts-metoder, er dels udviklet som en konsekvens af indførelsen af objektorienteret programmering, dels ved en gradvis overgang fra få, store centrale transaktionssystemer til mange mindre decentrale videnssystemer, og har således over tid vundet mere og mere anvendelse i takt med stigningen i client-server- og internetbaserede projekter. Det hele tog sin egen form, da 17 ustyrlige programmører i 2001 mødtes på en skiferie i Utah og opfandt The Agile Manifesto som det eneste sande mantra. Flere af deltagerne har siden hen gjort mantraet lidt blødere og erkendt, at one-size ikke passer til alle. Grundholdningen er dog stadig, at der findes to yderpunkter: Money-for-documentation (plandreven) og money-for-functionality (letvægt). Faktisk er der mere eller mindre konsensus på metodefronten, og der er nærmest en stiltiende overenskomst om, at flere faktorer (det er her håndtagene kommer ind) kan have indflydelse på, hvilken metode der er den mest optimale at anvende i en given situation. For at nævne Projektdeltagernes baggrund: Stor projekterfaring og motivation taler for en agil metode, mens en plandreven metode mindsker projektrisikoen, hvis der er tale om manglende erfaring. Fysiske forhold: Agile metoder fordrer, at udviklere har uhindret adgang til brugerorganisationen under hele udviklingsprocessen, ja faktisk skal de helst sidde i samme lokale! Projektgruppens sammensætning: Undersøgelser har vist, at agile metoder bedst lykkes i små grupper med blandede persontyper, som har erfaring fra tidligere eller lignende projekter. Kalendertid: Kort time-to-market taler for en agil metode. Interessenter: Få interssenter, hvor der er enighed om produkt og proces, taler for en agil metode, mens mange interessenter med forskellige opfattelser finder bedre indpas i en plandreven model. Kvalitet: Er kvalitet det altoverskyggende succeskriterium frem for tid og økonomi, skal man anvende en plandreven metode. Som det ses, er der flere håndtag som har indflydelse på valg af systemudviklingsmetode. Nogle af håndtagene er modsatrettede, Fysiske forhold: Gruppens sammensætning: Kalendertid: Interessenter: Kvalitet: Ordet agil betyder: at bevæge sig hurtigt og adræt. Ikke direkte adgang til brugerorganisationen Mindre, meget erfaren projektgruppe, som ikke havde arbejdet sammen før Kort time-to-market < 12 måneder Mindre interessentgruppe som ikke var 100% enig Høje kvalitetskrav prestigeprojekt udtrykket Agile metoder er et nyt softwareudtryk. metoden kan karakteriseres som en modpol til en bureaukratisk udviklingsmetode. som et eksempel på agil metode kan nævnes Extreme Programming (XP).

4 Side 6 Side 7 At være agil eller ikke være agil fortsat Projektet blev pålagt en plandreven systemudviklingsmodel (company policy). 9 måneder efter projektstart blev projektet lukket. Det eneste, der var produceret, var en kravspecifikation på 1000 sider. Projektet er siden hen startet igen og er afsluttet med 24 måneders forsinkelse. Kigger man på projektets kendetegn, ligner det mere et letvægtsprojekt end et plandrevet projekt. Givet projektgruppens sammensætning og store erfaring og motivation og den tidsmæssige deadline og projektets trods alt moderate størrelse, burde man nok have lavet en afvejning og valgt en metode, hvor man lynhurtigt fik udviklet en prototype (money-for-functionality) og præsenteret denne for interessenterne, så de havde noget konkret at forholde sig til i stedet for et 1000 sider stort dokument. Case 2 Big Bill En offentlig virksomhed startede i 1999 et udviklingsprojekt. Projektet gik ud på at erstatte et eksisterende, egenudviklet billingsystem med et nyt, egenudviklet system, som var år 2000-parat. Ved udgangen af 2004 var projektet 75% færdigt, og projektet blev lukket. I starten af 2005 startede man et nyt projekt. Det nye projekt havde følgende kendetegn: Opgaven: Gruppens viden: Deltagernes baggrund: Fysiske forhold: Gruppens sammensætning: Kalendertid: Interessenter: Kvalitet: Opgaven var lille og lavteknologisk Stor forretnignsviden, projektviden og teknisk viden Mindre projekterfaring, men stor motivation Nem, men ikke direkte adgang til brugerorganisationen Lille, meget erfaren projektgruppe, som ikke havde arbejdet sammen før Kort time-to-market < 6 måneder Lille interessentgruppe med fælles fodslag (stor enighed) Høje kvalitetskrav af hensyn til eksterne interessenter Der blev ikke valgt en ren agil metode, da der ikke var direkte adgang til brugerorganisationen, ligesom de høje kvalitetskrav gjorde, at det færdige produkt skulle være fejlfrit inden for den anførte tidsramme. RUP er for stort til så lille et projekt, så der blev valgt en delvis inkrementiel metode. Første produktionstest blev udført i april måned 2005 og projektet blev afleveret i sommeren 2005, som erstatning for det gamle system. Som det fremgår af mine to eksempler, er ingen af dem rene agile projekter eller rene plandrevne projekter. Min hensigt har været at underbygge påstanden om, at one-size ikke passer til alle projekter, og at man, stillet overfor de to yderpunkter plandreven og agil, i praksis ofte må foretage en afvejning og træffe et valgt ud fra de 8 kriterier, som kan opstilles for en projektopgave. I det hele taget synes jeg, det er en god ide altid at benytte skemaet til at vurdere sine udviklingsopgaver og træffe et bevidst valg, inden man kaster tid, penge og kvalitet over bord og tror, at en bestemt systemudviklingsmetode er den rigtige, fordi det gik godt sidste gang. Offshoring og det danske konsulentmarked skal vi nu til at lære Hindi? Endnu engang prøver salgschefen at kigge dybt i IT branchens flimrende, flydende krystaller uden at blive alt for rundtosset Outsourcing-/offshoring-bølgen skyller ind over landet. Hvilken betydning har det for danske IT-konsulenter, priser og jobs, og hvordan kan trenden udnyttes? Senest har CSC annonceret massefyringer i Europa og ansættelse af det samme antal hoveder i Indien (Computerworld ). Vi oplever, at i Danmark flytter udviklingsstillinger på nationale, hæderkronede Mærsk-projekter til deres kolossale indiske udviklingsafdeling. Det meste af TDC s nyudvikling er outsourcet til Cap Gemini s offshore-afdeling i Indien. Burde konsulentbranchen i Danmark ikke lide? Burde TDC og ikke være døde kunder mht. indkøb af lokale eksterne konsulenter? Burde vi ikke indstille os på at lære Hindi og på en seriøs lønjustering for at tilpasse os et globaliseret marked? Faktum er, at vi sælger flere konsulenter til TDC og end nogensinde før. Jeg kan ikke udtale mig om det samlede konsulentbudget for de to virksomheder men kan bare konstatere samtidig med ovenstående, at der lige nu er flere ProData konsulenter beskæftiget hos de to firmaer end nogensinde før. Fra stolen her ser det unægtelig ud som om, at samtidig med outsourcing-/offshoring-bølgen skyller ind over landet, og flere og flere projekter bliver offshoret til Bangalore, Moskva, Djenai og Warszawa, bliver flere IT-opgaver løst lokalt i Danmark end nogensinde før. Min påstand er, at vi simpelthen ikke har kapaciteten til at løse den fornødne mængde IT-projekter i Danmark, og at det mindst lige så meget er et spørgsmål om kapacitet som om pris, der gør offshoring attraktivt. Snarere end at dræne det danske marked ser det ud til, at globaliseringen skaber en synergi mellem offshore-projekter og det danske marked, hvilket tilsammen generer flere projekter til glæde for alle. Hvordan man sælger ti danskere ved at sælge én udlænding Vi har kunder, særligt i Jylland, som simpelthen ikke kan skaffe fastansatte og hvad værre er, set fra stolen her hvor vi heller ikke kan skaffe lokale konsulenter, og hvor der er reel fare for, at IT-afdelingerne bliver offshoret ikke pga. omkostninger, men pga. manglende kapacitet. Derfor kan I opleve, i enkelte og velovervejede tilfælde, at ProData Consult sourcer udenlandske konsulenter til udvalgte danske kunder ikke for at gøre det billigere eller for at konkurrere prismæssigt med danske konsulenter, men for simpelthen at tilvejebringe ressourcen. Vi har sat partnernetværker op i strategiske lande, som vil garantere den sædvanlige kompromisløse ProData Consult standard. Vi vil således arbejde aktivt på at holde på udviklingsafdelingerne i DK så offshoring i hvert fald ikke skal ske pga. mangel på kvalificerede folk. Testkonsulenterne på flæsket En markant trend, som er direkte forårsaget af offshoring-aktiviteter, er opsvinget af test-konsulenter til vores kunder. Som det nok er kendt, kan kvaliteten af offshore-udviklingsprojekter mildt sagt være svingende. Ikke nødvendigvis fordi koderne er dårligere øst- og sydpå, men fordi afstanden mellem forretning og IT i sig selv giver langt flere fejlkilder og manglende forretningsforståelse. Store kulturelle forskelle gør sit, og helt ærligt så ser vi alt for tit, at offshore-projekterne simpelthen bliver solgt for billigt og er underestimerede af både kunde og leverandør med store kvalitetsproblemer til følge. Vi oplever derfor flere kunder med store problemer både på kvalitet og deadlines i deres offshore-leverancer, som resulterer i store, komplicerede og konsulenttunge testopgaver. Disse tests kan i forudsigelig fremtid kun laves lokalt, on-site af konsulenter med forretningsindsigt eller med et kulturelt og uddannelsesmæssigt ståsted, som gør det nemt for dem at sætte sig ind i modtageorganisationens krav til en softwareleverance. Efterhånden som offshore-markedet modnes, vil denne trend formodentlig flade noget ud. Offshore en dansker En anden tydelig trend er, at der i de lande, der offshores til, er en stigende efterspørgsel efter tunge og dygtige IT-konsulenter med kulturforståelse fra kunden. Som du måske ved, har ProData Consult startet en ambitiøs globaliseringsplan, hvor vi regner med hurtigt at være repræsenteret i en række nøglelande over hele verden. Vi har knap nok rørt ved dette, før vi gennem en partner fra en typisk offshoring-destination er blevet bombarderet med forespørgsler om konsulenter. Konsulentmarkedet på offshore-destinationerne er umodent og underudviklet, og konsulentefterspørgslen er og vil blive enorm, hvilket er en oplagt mulighed for danske konsulenter med mod på et eventyr. Forsøg på en konklusion Andetsteds i bladet kan I læse vores udsendte Jihmmy

5 Side 8 Side 9 Offshoring og det danske konsulentmarked fortsat Friis artikel At være agil eller ikke være agil. Det er selvklart, at de store, procesdrevne udviklingsprojekter, som Jihmmy skriver om, vil være i fare for at blive offshoret. De agile vil altid forblive forankret lokalt og vil være stort set umulige at offshore. De mere banale udviklingsopgaver på store, tunge projekter vil nok på langt sigt blive udført i lavtlønsområder, men alt tyder på, at antallet af IT-projekter og offshore-markedets dynamiske indvirkning Opslagstavlen Invitation til Microsoft forumaften - i maj måned blot sætter yderligere skub i IT-branchen. Lige nu lader offshoring mere til at have en synergieffekt med lokale projekter, så der samlet set bliver endnu mere at lave og endnu flere projekter. Offshoring eller ej, så er redaktionens bud, at der fortsat vil være rigeligt at lave for de tunge drenge i Danmark, og at det tværtimod kun yderligere vil genere en efterspørgsel i offshore-lande for konsulenter med rejselyst. Vi inviterer til forumaften med Microsoft Danmark, hvor Niels Hilmar Madsen vil give et teknisk indlæg og opdateringer inden for.net 2.0 og Visual Studio Med.NET 2.0 og Visual Studio 2005 fik.net-platformen en kraftig opdatering. Men hverken IT-industrien eller Microsoft står stille, så næste runde af nye muligheder er lige om hjørnet. Den bliver frigivet senere i år under navnet WinFX og indeholder blandt andet software til at bygge næste generation Windowsapplikationer, med 3D-grafik, lyd og video, og næste generation af SOA-applikationer. Vi ser kort på mulighederne og graver specielt ned i SOA-mulighederne (der har kodenavnet Indigo). Endelig snakker vi kort om fremtiden for.net-platformen og Visual Studio. Der vil desuden blive vist tekniske demoer inden for disse emner. Dato for.net forumaften i Brøndby: Torsdag den 18. maj 2006 kl. 17:00-20:00 Tilmelding i Brøndby hos Allan Larsen på Dato for.net forumaften i Århus: Tirsdag den 23. maj 2006 kl. 17:00-20:00 Tilmelding i Århus hos Heidi Andersen på Som sædvanlig byder vi på kaffe, kage og et let måltid mad undervejs. Velkommen til Peter Torp! Den 1. april kunne vi byde velkommen til vores nye salgskonsulent Peter Torp, som vil sidde sammen med teamet i jyllandsafdelingen i Århus. Peter Torp vil tage sig af nye samt eksisterende kunder, og vil være i kontakt med de konsulenter, som han får sendt ud på opgaver hos de kunder som han varetager. Her er en hilsen fra ham: Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende i de sidste 18 år, og direktør for 3 forskellige virksomheder. Så det er helt klart en ny udfordring for mig at sadle om og blive salgskonsulent. Det, mit nye job i ProData Consult har tilfælles med det, jeg lavede tidligere, er at kunden skal være glad og tilfreds. Jeg er sikker på, at det bliver en spændende tid, jeg går i møde med nye udfordringer og en masse nye ting, jeg skal lære. Det kan næsten ikke undgås med den fart ProData Consult har på, hvilket også er én af grundene til, at jeg valgte at sige ja tak til denne stilling. Jeg ser frem til at hilse på jer og til et godt samarbejde fremover. Efterspurgte kompetencer Kan du selv, eller kender du nogen, hører vi meget gerne fra dig på tlf ProData Consult er altid på udkig efter tunge drenge (m/k) inden for følgende områder/kompetencer: l Platforme.NET AS/400 CICS Linux MVS OS/2 SunOS Symbian OS UNIX (AIX, HP, SUN ) VMS Windows 95/98/ME Windows CE Windows NT/2000/XP l Teknologier.NET 3-Tier Client/Server COM/DCOM/Active X CORBA Device drivere (DOS & Windows) Embedded Extranet Firewalls Internet/Intranet (CGI, DHTML, FTP, HTML, HTTP, POP3, SMTP, XML, XSLT ) J2EE Portal Servere (BEA,, Sharepoint ) Protokoller (NetBIOS, SNA, TCP/ IP, X25 ) SOA (Service Oriented Architecture) SOAP Seriel kommunikation UMTS/3G WebServices WAP/WML Win32 Windows NT/2000/XP services l Sprog/Værktøjer ASP/ASP.NET/JSP C C# Cobol Delphi Java/J2EE Oracle Developer Oracle Designer Perl PHP PL/1 PL/SQL PowerBuilder SAP ABAP SAP R/3 SAS TestDirector Visual Basic/VB.NET Visual C++ Visual Studio.NET Weblogic WebSphere l Databaser Access DB/2 Informix Interbase Microsoft SQL Server MySQL Oracle Paradox Progress Sybase Vi glæder os til at se dig! vidste du om honningbien: - At EN HONNINGBI KAN FLYVE OP TIL 40 KM I TIMEN. Og sådan KAN DEN FLYVE I 1-2 MINUTTER!

6 Side 10 Side 11 Benyt dig af KulturKlubben Det interne personale ProData Consult består i Danmark af et hovedkontor i Brøndby og en jyllandsafdeling i Århus. På hovedkontoret er der tretten administrative medarbejdere, og i Århus er der fem. Personalet fordeler sig således: ProData Consult har i samarbejde med KulturKlubben fået en aftale om medlemskab for alle vore konsulenter. Gennem KulturKlubben får du 20-50% rabat på en lang række tilbud, såsom biograffilm, shows, foredrag, messer, events, koncerter og meget mere. Du skulle have fået tilsendt et link og password til KulturKlubben samt yderligere information om de mange fordele, du kan benytte dig af. Har du af en eller anden grund ikke modtaget en mail, kan du kontakte personaleafdelingen og få tilsendt password og link. Det er helt gratis for dig som konsulent at benytte dig af KulturKlubben. Det eneste krav er, at du har et godkendt CV liggende hos os. Klik ind på og se kalenderen. God fornøjelse! Adm. Direktør Carsten Lindskog Tager sig af den daglige ledelse og kontraktmæssige forhold. Afdelingschef Jylland Thomas Vater Står for den daglige drift af ProData Consult Jylland. Teknisk koordinator Peter Graversen Varetager interne IT-systemer, in-house-projekter og seniorkonsulentopgaver. Personalechef Claus Schack Sørger for, at højt kvalificerede IT-konsulenter tilknyttes, og gennemfører ansættelsessamtaler med konsulenter. Kommunikationskoordinator Virginia Lindskog Sørger for, at den interne kommunikation fungerer og varetager opgaver såsom reception, online-cv er etc. Personale- og kvalitetschef Jylland Heidi Andersen Ansvarlig for, at højt kvalificerede IT-konsulenter tilknyttes og står for den løbende opfølgning af konsulenternes arbejde i Jylland. Salgskoordinator Sven Johansen Varetager koordineringen mellem salgsafdelingen og personaleafdelingen og matcher konsulent-ressourcer med de forskellige kundeprojekter. Salgskonsulent København Larry Poulsen Salgskonsulent Jylland Majbritt Vater Salgskonsulent Jylland Lars Winther Salgskonsulent Jylland Peter Torp Regnskabschef Helle Rode Tager sig af økonomiske anliggender og er behjælpelig med evt. spørgsmål om økonomiske forhold. Salgschef Søren Rode Regnskabsassistent Trine Alkjær Opfordring fra redaktionen! Redaktionen på KonsulentNyt hører gerne fra dig, hvis du har forslag til emner eller information, som du synes mangler i bladet, eller har ris/ros, kommentarer, forslag til indhold eller måske ligefrem en god historie. Så vær med til at præge fremtiden for KonsulentNyt, så det bliver det bedst mulige blad for dig og andre IT-konsulenter. Skriv en mail til Vidste du at: Ordet konsulent betyder: En person der er specialist på et område og som rådgiver andre vedrørende dette område = rådgiver. Ordet stammer fra det latinske ord consulere, der betyder rådspørge. Senior kunderådgiver samt salgschef. Marketingkoordinator Jeanett Wolff Ansvarlig for marketing og reklame, markedsundersøgelser, tryksager og direct mailings. Salgskoordinator Jesper Astrupgaard Varetager koordineringen mellem salgsafdelingen og personaleafdelingen i ProData Consult. Matcher konsulentressourcer med de forskellige kundeprojekter. Varetager kontakten til vore debitorer, opkrævninger, kunderegistrering samt konsulentregistrering. Kvalitetschef Allan Larsen Står for den løbende opfølgning af konsulenternes arbejde og arrangerer de forskellige forumaftener. PR Chef Bent Hammerskov Hovedansvarlig for tilvejebringelse af nye kunder samt henvisningsprovionssystemet.

7 - stedet for de tunge drenge ProData Consult Kirkebjerg Alle Brøndby Telefon: Mail: ProData Consult Århus Runetoften Århus V Telefon: Mail: Ansvarshavende Redaktør: Carsten Lindskog Redaktion: Søren Rode Jeanett Wolff Grafik og foto: Jeanett Wolff Oplag: 1100 eks. Tryk: Jessen og Co. ISSN nr.: Ris og ros og indslag til debat modtages til redaktionen på At hjælpe kunder med deres IT ved at levere kompromisløs kvalitet

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: Efterår 2006 udgivelse nr.11 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Mere globalisering! Nyeste konsulentstarter

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: Efterår 2006 udgivelse nr.11 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Mere globalisering! Nyeste konsulentstarter KONSULENT NYT Efterår 2006 udgivelse nr.11 Indhold: 02 Leder: Mere globalisering! 03 04 07 09 10 12 Nyeste konsulentstarter Interview: IT i en globaliseret verden Artikel: Er du klædt på til mødet med

Læs mere

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: Sommer 2006 udgivelse nr.10 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Globalt netværk. Nyeste konsulentstarter

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: Sommer 2006 udgivelse nr.10 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! Globalt netværk. Nyeste konsulentstarter KONSULENT NYT Sommer 2006 udgivelse nr.10 Indhold: 02 Leder: Globalt netværk 03 04 07 09 10 12 Nyeste konsulentstarter Artikel: Jorden rundt som telecomkonsulent Artikel: Fra bombehelvede til paradis En

Læs mere

KONSULENT. Offshoringbølgen Interview med Jørgen Jakobsen, IT-koncerndirektør, TDC

KONSULENT. Offshoringbølgen Interview med Jørgen Jakobsen, IT-koncerndirektør, TDC BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.13 / 2007 KONSULENT Offshoringbølgen Interview med Jørgen Jakobsen, IT-koncerndirektør, TDC 1 dansker, 10 indere og 5.852 km Interview med IT-konsulent Jan Sørensen side

Læs mere

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: vinter 2007 - udgivelse nr. 12 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! En god start på det nye år. Nyeste konsulentstarter

NYT KONSULENT. 02 Leder: Indhold: vinter 2007 - udgivelse nr. 12 BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! En god start på det nye år. Nyeste konsulentstarter KONSULENT NYT vinter 2007 - udgivelse nr. 12 Indhold: 02 Leder: En god start på det nye år 03 04 08 10 11 12 Nyeste konsulentstarter Interview: Fremtidens konsulent ifølge Lars Monrad Gylling Interview:

Læs mere

KONSULENT. Charlotte. Invitation til. Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen

KONSULENT. Charlotte. Invitation til. Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.16 / 2008 KONSULENT (u)nødvendigt Glimmer? Er certificeringer nødvendige? Interview med Michael T. Johansen Invitation til Forumaften Denne gang med opdateringer og tekniske

Læs mere

NYT KONSULENT. Er du klædt på til fremtiden?

NYT KONSULENT. Er du klædt på til fremtiden? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.15 / 2008 KONSULENT NYT Er du klædt på til fremtiden? Læs hvad René Løhde, Microsoft Peter Laier, Oracle n Schoubo, BEA Systems Ole Conradsen, IBM har at fortælle om 2008

Læs mere

NYT KONSULENT. og det Europæiske Galileo satellitprojekt og meget mere. Denne gang om projektledelse, scrum vs. vandfaldsmetoden. Læs om.

NYT KONSULENT. og det Europæiske Galileo satellitprojekt og meget mere. Denne gang om projektledelse, scrum vs. vandfaldsmetoden. Læs om. BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.19 / 2009 KONSULENT NYT Læs om Scrum og IT i landbruget og det Europæiske Galileo satellitprojekt og meget mere Side 5 Forumaften Denne gang om projektledelse, scrum vs.

Læs mere

KonsulentNyt. Seks måneder i Schenzhen. It-konsulent Greger Wikstrand

KonsulentNyt. Seks måneder i Schenzhen. It-konsulent Greger Wikstrand KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 25 / 2011 It-konsulent Greger Wikstrand Seks måneder i Schenzhen Kirsten Nielsen, udviklingschef i Nordea Ansvarlig for konsulenter fra hele verden

Læs mere

KonsulentNyt PÅ BEATET. Det kan kun gå for langsomt! IT hos MOVIA. Leder Forårstegn i oktober. Forumaften Microsoft Certificering

KonsulentNyt PÅ BEATET. Det kan kun gå for langsomt! IT hos MOVIA. Leder Forårstegn i oktober. Forumaften Microsoft Certificering KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 20 / 2009 IT hos MOVIA PÅ BEATET Leder Forårstegn i oktober Forumaften Microsoft Certificering IT konsulent hos KMD Tunnelsyn Om at være IT konsulent

Læs mere

KonsulentNyt. Open Source i TDC. Interview. Leder Forår i KonsulentDanmark. Interview Berlingske i forandring

KonsulentNyt. Open Source i TDC. Interview. Leder Forår i KonsulentDanmark. Interview Berlingske i forandring KonsulentNyt M A G A S I N E T F O R D E T U N G E I T- K O N S U L E N T E R N R. 2 2 / 2 0 1 0 Interview Open Source i TDC Leder Forår i KonsulentDanmark Interview Berlingske i forandring Konsulent Jimmy

Læs mere

KonsulentNyt. Synergier i millionklassen. Et er søkort at forstå... Eagle projektet & sharepoint. Godt Nytår! Projektleder Erik Borg: Leder

KonsulentNyt. Synergier i millionklassen. Et er søkort at forstå... Eagle projektet & sharepoint. Godt Nytår! Projektleder Erik Borg: Leder KonsulentNyt M A G A S I N E T F O R D E T U N G E I T- K O N S U L E N T E R N R. 2 3 / 2 0 1 0 Projektleder Erik Borg: Synergier i millionklassen Leder Godt Nytår! Konsulentindkøb, rammeaftaler og konsulentlivet

Læs mere

KonsulentNyt. Større fokus på. Automatisering af test kræver helhjertet tilgang. To konsulenter om deres holdning til testarbejde. Mads Loose Winkler

KonsulentNyt. Større fokus på. Automatisering af test kræver helhjertet tilgang. To konsulenter om deres holdning til testarbejde. Mads Loose Winkler KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 34/2013 Mads Loose Winkler Automatisering af test kræver helhjertet tilgang Rundspørge To konsulenter om deres holdning til testarbejde Thomas Axen

Læs mere

KonsulentNyt. Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere. skaber nye konsulentjobs. Preben Mejer, Innovation Lab

KonsulentNyt. Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere. skaber nye konsulentjobs. Preben Mejer, Innovation Lab KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 28 / 22 Preben Mejer, Innovation Lab Konsulenter bør lære af anarkistiske medarbejdere Henrik Westergaard Hansen, Microsoft Har du vinket til din

Læs mere

KonsulentNyt. Kun plads til de bedste. Tankesættet, der gør en forskel. Konsulenter skal være med på beatet. Konsulent Morten Fenger

KonsulentNyt. Kun plads til de bedste. Tankesættet, der gør en forskel. Konsulenter skal være med på beatet. Konsulent Morten Fenger KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 30 / 2012 Konsulent Morten Fenger Tankesættet, der gør en forskel Michael McLaughlin Hvad kunderne efterspørger Konsulenter om efteruddannelse Konsulenter

Læs mere

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013. Scrum-tema

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013. Scrum-tema KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 33 / 2013 Scrum-tema 14 Måske Danmarks bedste Indhold Side 4-9 Scrum-novicer kan begynde her Problemer med release: nul En Scrum-veteran fra Saxo

Læs mere

KonsulentNyt Klar, parat, test!

KonsulentNyt Klar, parat, test! KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 24 / 2011 Leder 2011 ud af startboksen i højt tempo Et kig ind i 2011 hos Microsoft Frisk vind fra vest Hvad sker der af nye ting hos HP? Klar, parat,

Læs mere

KonsulentNyt. Microsoft 2013 Cloudpotentiale. Oracle 2013 Revolution i IT-afdelingen. Deloitte 2013 PC en er ikke død

KonsulentNyt. Microsoft 2013 Cloudpotentiale. Oracle 2013 Revolution i IT-afdelingen. Deloitte 2013 PC en er ikke død KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 32 / 2013 Microsoft 2013 Cloudpotentiale Oracle 2013 Revolution i IT-afdelingen Deloitte 2013 PC en er ikke død 2 KonsulentNyt 32 2013 10 Revolution

Læs mere

Best. Practice. IT-ledelse for de indviede. Når projektledelse bliver en livsstil. Analyse ramte plet. Gratis seminarer. Rasmus Holm, senior-konsulent

Best. Practice. IT-ledelse for de indviede. Når projektledelse bliver en livsstil. Analyse ramte plet. Gratis seminarer. Rasmus Holm, senior-konsulent Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. 3, 2013 Practice Rasmus Holm, senior-konsulent IT-ledelse for de indviede John Nielsen Når projektledelse bliver en livsstil RealMæglerne

Læs mere

KonsulentNyt. Carpe Diem. Hvordan takler man branchens humørsvingninger? Leder 2010 - en nytårsprognose

KonsulentNyt. Carpe Diem. Hvordan takler man branchens humørsvingninger? Leder 2010 - en nytårsprognose KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 21 / 2010 Hvordan takler man branchens humørsvingninger? Carpe Diem Leder 2010 - en nytårsprognose Thorbiörn Fritzon SUN Multiplatform reddede mig

Læs mere

KonsulentNyt. Jeg går benhårdt efter resultater. Projektlederuddannet. verdens tag. Konsulenter og deres passion. Bo Belvedere Christensen.

KonsulentNyt. Jeg går benhårdt efter resultater. Projektlederuddannet. verdens tag. Konsulenter og deres passion. Bo Belvedere Christensen. KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 31 / 2012 Projektlederuddannet på verdens tag Rundspørge Konsulenter og deres passion Torben Ponsaing, SDC Jeg går benhårdt efter resultater Min

Læs mere

KonsulentNyt. Syv år uden en dag i tomgang. Jakob Pedersen, forretningskonsulent. Hvordan bliver du synlig hos ressourceafdelingen?

KonsulentNyt. Syv år uden en dag i tomgang. Jakob Pedersen, forretningskonsulent. Hvordan bliver du synlig hos ressourceafdelingen? KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER NR. 26 / 2011 Jakob Pedersen, forretningskonsulent Syv år uden en dag i tomgang Inspirationsaften: 8. september: Finn Helmer om e-handel og hans nye projekt

Læs mere

KonsulentNyt. Mobility. apps selvbetjening tablets smartphones internet & trykfølsomme skærme MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR.

KonsulentNyt. Mobility. apps selvbetjening tablets smartphones internet & trykfølsomme skærme MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 37 / 2014 Mobility apps selvbetjening tablets smartphones internet & trykfølsomme skærme 16 Mobility-konsulenten skal være brobygger og blæksprutte

Læs mere

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004

PROSA og fremtiden. Niels Bertelsen. PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 PROSAbladet 34. årgang nr. 9 2004 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41 41, fax 33 91 90 44 PROSAbladets postgiro: 6 58 08 90, e-mail: prosabladet@prosa.dk Ansvarshavende redaktør: Thor

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

magasinet Mærsk aftale om løn Kostbart farvel til SAM-DATA løn Web-design-festival 2004 17. januar i København

magasinet Mærsk aftale om løn Kostbart farvel til SAM-DATA løn Web-design-festival 2004 17. januar i København IT-fagets fagforening Nr. 7. December 2003 magasinet Mærsk aftale om løn Kostbart farvel til SAM-DATA løn Web-design-festival 2004 17. januar i København Udgiver synspunkt indholddecember Weidekampsgade

Læs mere

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 39 / 2015

KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 39 / 2015 KonsulentNyt MAGASINET FOR DE TUNGE IT-KONSULENTER. NR. 39 / 2015 Indhold Side 4-7 IT-konsulent med sejlerblod i årerne Interview med.net-konsulent Søren Andersen om hvordan man kombinerer lysten til at

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Outsourcing op på strategisk niveau

Outsourcing op på strategisk niveau Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce outsourcing Maj 2008 Outsourcing op på strategisk niveau Fra tidligere at dreje sig om produktion i tredjeverdens lande, er outsourcing

Læs mere

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk NTERFACE NNIT MEDARBEjDERBlAD I Nr. 18 I SEPTEMBER 2012 22 Næste station NNIT Nye DSB-kolleger taler ud 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk hårdtslående NNIT er 26 Claus er verdensmester

Læs mere