It-brugersupport og benchmarking i UVM 29. oktober 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-brugersupport og benchmarking i UVM 29. oktober 2008"

Transkript

1 It-brugersupport og benchmarking i UVM 29. oktober

2 Vagn Lauersen Drifts- og supportchef Cand.mag. i engelsk, samfundsfag og datalogi Ansvar for UVMs interne it-drift, support og uddannelse 2

3 Menu Intro til UVM og rammerne Min butik Benchmarking af supporten i UVM Det lange, seje træk Status og perspektiv * * * 3

4 Intro til UVM Ca. 700 medarbejdere fordelt på 4 adresser omkring Slotsholmen +100fagkonsulenter hjemmearbejdspladser mobil-opkoblinger (kalender og mail) kalenderopkoblinger 4

5 Opgaverne Ministerbetjening Institutionsforvaltning, taxametertilskud, regnskabsgennemgang, eksamensforvaltning, kvalitetstilsyn, finanslov, rigsrevision, ombudsmand Uddannelses- og strukturreformer Mest politisk konsensus Grundvilkår: Meget hurtige (system)ændringer 5

6 Datakontoret Koncern-ansvar for it-infrastruktur, kontorsystemer, fagsystemer og systemudvikling Koncern it-strategisk ansvar for UVMs samlede it-anvendelse, incl. institutionsspecifikke systemer og myndighedskrav Systemdrift, brugersupport og -uddannelse 6

7 Før: mest egenudvikling på alle områder Derefter: skift mod standardløsninger Nu: på vej mod Statens It - SDH // fagsystemer 7

8 Mange it-systemer - fælles systemer (SDH - MSS) - specifikke systemer (Personale) - økonomisystemer (CØSA) - administrationssystemer (PAS) - eksamenssystemer (XPRS) - indberetning / udmelding )Web) - altid hyppige, hurtige ændringer 8

9 Udfordringer Stærkt stigende kompleksitet, med nye krav i forbindelse med digitalisering af forvaltning Krav om nye løsninger i takt med tværgående, fleksible og individuelle uddannelser Borgerbetjening med it Total afhængighed af it i alle arbejdsprocesser (= 100% tilgængelighed) 9

10 Min butik... Hvad er det egentlig der foregår? Den ideelle version Den officielle version Den sande version 10

11 11

12 Hovedopgaven Driften Oppetid Tilgængelighed Tilpasningsparat / ændringsvillig 12

13 De ydre vilkår Outsourcing af drift Outsourcing af applikationsudvikling og systemvedligehold Økonomiske udfordringer Statens it 13

14 Driften outsources 2001: første aftale : anden aftale Aftale med IBM om on-line backup (2007) tredje aftale (ODH) Fra 2011: Statens It - - -? 14

15 Teknisk mellemfase (2004) Serverrummet renoveret Udskiftning af UPS Udskiftning af SAN Etablering af VM-ware 2008: Reinvestering eller outsourcing 15

16 Brugerservice Kontaktpunktet for brugerne også en lang historie med en happy ending 16

17 DAKs supportorganisation og superbrugere Teknik - Registrering -Straks-hjælp - Hyldevarer Fagsystemer Brugerservice (1st level) Uddannelse/kurser Support & udd. (2nd level) Eksterne leverandører (4th level) Specialviden om udstyr Ekstern konsulentbistand Infrastruktur Udvikling Drift og udvikling (3rd level) + IBM (uden for alm. arbejdstid) 17

18 Kom bare ind... Web-adgang døgnet rundt (Hotweb) Mail til Brugerservice (kun hvis der er behov) Telefon Personlig henvendelse Formidling af kontakt til 2nd og 3rd (4th) level 18

19 Sagerne skal klares Prioritet (< 3 timer): Kritisk fejl (Mange brugere berørt /vigtig for UVM) 2. Prioritet (< 1 dag): Alvorlig fejl (Få brugere forhindret / mange generet) 3. Prioritet (< 3 dage): Ikke for UVM kritisk fejl (En bruger forhindret / nogle er generet) 4. prioritet (<15 dage): Mindre fejl (En bruger er generet) 5. prioritet (Efter aftale): Ønsker ( nice-to-have ) eller når der er tid A: Anvendelseshjælp (< 1 dag)

20 20

21 Eksempel på en sags liv 0:15 t Kvitteringstid 4:00 t Accept. Tid 10:00 t Reaktionstid 3 dage Løsningstid Modtage Kategorisere Search Knowledge Kvitter Tildel sag (team) Modtage Acceptere og tildele el. yderligere eskalere Evt. omkategorisere Tildel sag Prioritering i forhold til andre opgaver Tildel sag Tildel sag I gang Kommentar Afventer bruger Løst Brugeraccept eller Afvist Lukket Modtagelse Modtagelse 1st line 2nd line Alarm: Kvitteringstidspunkt overskredet (Brugerservice) Advarsel: Unassignet (Teamleder) Sagsbehandling Advarsel: Reaktionstid (advarsel) (Teamleder/ MCH) Alarm: Reaktionstid udløb (Teamleder/ MCH) Levering Alarm: Løsningstid advarsel (Teamleder el. MCH) Alarm: Løsningstid udløb (Teamleder + VL)

22 Hvordan var det? Stærk personafhængighed Stigende kompetencekrav og problemer med at fastholde et fagligt miljø på et kvalificeret niveau Konstant ressourcepres og oplevelse af at være bagud Faldende motivation og produktivitet Ekspertkultur med egne mål og værdier DAK og UVM to forskellige organisationer uden gensidig respekt

23 Nye tider Synliggørelse af it-strategi og udvikling af supportkonceptet Strikt arbejdsdeling mellem interne og eksterne ressourcer Færre leverandører krav til styring Fokus på analyse, projektarbejde og support Forretningskendskab er en kernekompetence i DAK Opgavesplit over for forretningen (indholdsansvar / leveranceansvar) 23

24 Sandheden i en af versionerne Datakontorets opgave er ved at skifte karakter. Fra systemudvikler og driftsenhed til strategisk og politisk medspiller i koncernen. Forretningen kontra it-systemerne. 24

25 Benchmarking af supporten i UVM En lang udvikling med Westergaard-CSM som medspiller. NB: Drifts-benchmarking ikke med. 25

26 Benchmark med flere aspekter... Benchmark er et middel til belyse resultatet Udgiften i forhold til udbyttet Overvejelser om outsourcing Interne hensyn og overvejelser - hvad skal prioriteres? - hvad bør vi gøre bedre / anderledes? 26

27 En lille tænkepause Hvorfor samme benchmark hvert år? Sammenhæng til andre benchmarks? Hvorfor er driften ikke med? 27

28 Hovednøgletal Benchmark resultat Benchmark 2001 Kunder Serviceorganisation

29 W-CSM s anbefalinger Revidere og formalisere kunde-sla 2. Udvikle og formalisere OLAer med støttefunktioner 3. Forankre SLA og OLA i sagsstyringsværktøj 4. Revidere DSU struktur i lyset af revideret SLA 5. Konsolidere (alle) støttefunktioner i en homogen struktur 6. Udvikle og forankre supportprocesserne 7. Etablere fælles sagsstyringsværktøj i hele supportorganisationen Forudsætninger: Ledelsesopbakning, ressourcer, kompetence og styring!

30 I forhold til den seneste måling er der tale om en lille tilbagegang: Kundernes mening Benchmark 2002 Nøgletal Hele målingen Kundetilfredshed

31 Sagsbehandlingstid og Selvbetjening udviser den største fremgang. Tilgængeligheden ligger nu i Godkendt. Det er både spørgsmålet om åbningstid samt tiden det tager at komme igennem til en medarbejder som ligger i dette interv Benchmark 2005 Nøgletal UVM 2005 UVM 2004 UVM 2003 Referencebase gns. Samlet Tilgængelighed Sagsbehandlingst id Ydelseskvalitet Servicekvalitet Selvbetjening

32 Interessant (2005) DSU vs. DAF Vedr. Interne serviceaftaler Både DSU og DAF er usikre på om der findes interne serviceaftaler imellem de to funktioner. Vedr. Lokalisering af kompetencer Når det drejer sig om at lokalisere hinandens faglige kompetencer, er dette ikke udpræget let. Begge funktioner er usikre i navigationen i forhold til hinanden. Vedr. Arbejdsprocesser Både DSU og DAF giver udtryk for stor usikkerhed om der findes fælles arbejdsprocesser og om der arbejdes efter dem. Vedr. Værktøjer og viden DSU er forholdsvis sikker på at samme IT-system til styring af brugerhenvendelser benyttes, hvorimod DAF er usikre på dette spørgsmål. DSU mener i rimeligt omfang at relevant viden findes tilgængelig via egen PC, men at denne viden ikke er hverken tilstrækkelig, overskuelig eller let forståelig. DAF mener hverken at relevant viden er tilgængelig via egen PC eller den viden der måtte findes er tilstrækkelig, overskuelig eller let forståelig. 32

33 Dækning It-servicemålene omfatter følgende: SLA 2005 It-support opgaver Dækning Henvendelseshåndtering Omfatter modtagelse og registrering af alle henvendelser, der er omfattet af it-servicemålene. Problemhåndtering Omfatter løsning og omgåelse af tekniske problemer samt svar på spørgsmål omkring anvendelse. Problemhåndteringsopgaverne opdeles som følger: Teknisk hjælp Supporten omfatter hardware og software. For nærmere specifikation, se bilag 5, Servicekatalog. Teknisk hjælp er defineret ved, at hardware eller software ikke opfører sig i henhold til deres specifikationer, dvs. at noget, der tidligere har fungeret, ikke længere fungerer. Supporten ydes via telefon eller mail, på indleveret udstyr eller hos brugeren. Anvendelseshjælp Supporten omfatter UVMs hardware og software. For nærmere specifikation, se bilag 5, Servicekatalog. Anvendelseshjælp er defineret ved, at en bruger har spørgsmål vedrørende anvendelsen af hardware og software. Supporten ydes via telefon, mail eller hos brugeren. Bestillingshåndtering Omfatter bestillinger, der kræver godkendelse, i henhold til Servicekatalog., se bilag 5. Bestillingshåndtering opdeles som følger: Udstyrsbestilling Omfatter bestilling af udstyr, herunder konfiguration og opsætning af udstyr. 33

34 ITIL er en del af løsningen Så gik vi i gang første gang Nogle medarbejdere på ITIL-foundation En-mandsbutikkerne... Tøvende accept 34

35 ITIL s Process Overview Business Consumer Customer Service Desk Incident Management Change Management Release Management Service Level Management Availability Management Capacity Management Service Continuity Management Financial Management Problem Management Service Support Service Delivery Configuration Management 35

36 Faglig forankring Fra studenter til fastansatte i Brugerservice Øget straksløsning (fra 15 til 50 %) Kortere åbningstid men fuld bemanding 36

37 Knowledge management Knowledge Management - et afgørende led i ITIL Den umiddelbare gevinst - adgang til løsninger på FAQs - hurtigere reaktionstid Sammenhængen til SLA 37

38 ITIL og benchmark Problem: Indarbejdede rutiner og vanetænkning. Vi plejer det virker jo. Ledelsesforankring afgørende Udpegning af ansvarlige (managers) er et godt middel Stigende accept af metoden. Budskabet er klart: Målet er at indrette supporten, så brugerne opdager en forskel. 38

39 Organisatorisk forankring Procesforståelse (!) Systematisk rapportering Sammenhæng til benchmark / synliggørelse 39

40 UVM 2007 Nøgletal Reference Samlet Serviceniveau Organisation Værktøjer Medarb.tilfredshed Selvbetjening

41 effekten Beslutning om fuld indførelse af ITIL ITIL-kursus for alle i supporten (Foundation med certificering) Etablering af manager-gruppe Planlægning af det videre forløb... 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 \ÇzxÇ uxçv{åtü~ ECCK 46

47 Hvad kan vi så lære af det? Vælg en strategi og hold fast At vælge er vigtigere end at vælge rigtigt In- eller outsourcing to sider af samme sag Topledelsen skal være med Se altid it fra forretningssiden det er forudsætningen for at være en troværdig medspiller Benchmarking er umagen værd det er sammenligningen, som tæller også med andre!

48 Perspektiv I de kommende år skal ITIL-processerne vise deres værdi Afgrænsningen til Statens It og de nye administrative centre er vigtig Brugerne forventer selvfølgelig den support, som de plejer at få

49 Man kan altid kende en tilfreds bruger 49

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag

Århus Kommune Organisering af it-drift. Projektgrundlag Århus Kommune Organisering af it-drift Projektgrundlag Rambøll Management den 16. september 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Vision, mål og principper for it-drift 3 2.1 Vision for it-drift

Læs mere

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift

Transitionskoncept. Overgang fra anlæg til drift Transitionskoncept Overgang fra anlæg til drift Koncept for transitionsprojekter Overgang fra anlæg til drift Version 2.0 Banedanmark It Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.d k Forfatter:

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:10 27. februar 2008. Den offentlige sektors brug af it 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:10 27. februar 2008. Den offentlige sektors brug af it 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2008:0 27. februar 2008 Den offentlige sektors brug af it 2007 Resumé: Markant stigning i myndighedernes elektroniske kommunikation med borgere. Udbredelsen af

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Ledelse af digitalisering i den offentlige sektor

Ledelse af digitalisering i den offentlige sektor Ledelse af digitalisering i den offentlige sektor Erfaringer og gode eksempler fra kommuner, amter og statslige forvaltninger Offentlige ledere skal gå forrest og sikre, at deres organisation kan realisere

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

Den offentlige sektors brug af it 2010

Den offentlige sektors brug af it 2010 Den offentlige sektors brug af it 21 Den offentlige sektors brug af it 21 Udgivet af Danmarks Statistik 7. marts 211 som e-publ ISBN 978-87-51-1924-1 ISSN 193-6485 Pdf-udgaven kan hentes gratis på Danmarks

Læs mere

Cloud Computing & Multisourcing

Cloud Computing & Multisourcing November 2010 TDC Hosting whitepaper omkring Cloud Computing & Multisourcing Exceptional technology but human inside Indhold 1. Intro Multisourcing og Cloud Computing.. 2. Definition af Multisourcing...

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere