Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem"

Transkript

1 5. juli 2016 Bilag 2.1.I Snitflader mellem nyt Ejendomsskattesystem (E&E) og ejendomsskattelånssystemer Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragssystemet (Revideret efter workshop med lånesystemsleverandører)

2 Dokumentversioner: Version: Dato: Ansvarlig: Kommentarer: KOMBIT Udbudsmateriale KOMBIT Revideret udgave på baggrund af Afklaringsfasen KOMBIT Ekstra attribut beskrevet på begrebet Ejendomsskattelån KOMBIT Revideret udgave på baggrund af Analysefasen KOMBIT Endelig snitfladebeskrivelse, som ligger til grund for udvikling af E&E Side 2 af 8

3 Formål og baggrund Formålet med integrationen er primært at E&E skal kunne få information fra et ejendomsskattelånssystem om hvorvidt nye ejendomsskatter mv. skal opkræves via ejendomsskattebilletten hos ejeren, eller blot skal tillægges et ejendomsskattelån, som denne ejer har; samt at E&E fra et ejendomsskattelånesystem skal kunne få oplysninger om renter på berostillede lån, således at disse kan opkræves på Ejendomsskattebilletten. Snitfladerne vil blive etableret som åbne snitflader på Serviceplatformen, hvorved alle leverandører vil få mulighed for at tilbyde kommunerne en løsning til ejendomsskattelån. Grundlæggende forudsætninger og antagelser 1. Da SKATs vurderinger fortsat vil være på Vurderingsejendom (der normalt kun består af én bestemt Fast Ejendom, men hvor SKAT i nogle tilfælde samvurderer flere Bestemte Faste Ejendomme, der har samme Ejerskab, som én Vurderingsejendom), sker opkrævningen af ejendomsskatter også på Vurderingsejendom, der også hæfter for det opkrævede. Ejendomsskattelånene svarer derfor tilsvarende for betalingen for opkrævninger vedr. hele Vurderingsejendommen. 2. Et ejendomsskattelån er altid bevilget til ét bestemt Ejerskab (jf. definitionen af Ejerskabs-begrebet i Grunddataprogrammet). Det behøver imidlertid ikke være ejeren selv, der opfylder kriterierne for bevilgelse af lånet fx kan lånet være bevilget på baggrund af, at ejers ægtefælle er pensionist, og dermed opfylder ejendomskattelånslovens krav til at ejer bevilges et ejendomsskattelån. Ejeren vil altid hæfte for lånet men fx ægtefæller kan være medhæftere. Hvis ejeren er bevilget ejendomsskattelån, opkræves ejerens ejendomsskat ikke, idet nye ejendomsskatter mv. i stedet tillægges ejendomsskattelånet. 3. Et ejendomsskattelånsobjekt vil i ejendomsskattelånesystemet være identificeret med et Vurderingsejendomsnummer og en identifikation af den de(t)person (= ejerskab(er)), som hæfter svarer for lånet/lånene på ejendommen er tilknyttet (denne identifikation vil normalt være et cpr-nummer). (Derudover vil lånesystemet indeholde en identifikation af den Bestemte Faste Ejendom, som skadesløsbrevet er tinglyst på men dette er ikke relevant for Ejendomsskattesystemet.) 4. Hvis der er flere ejere til en ejendom, kan der godt eksistere et ejendomsskattelån til hver af disse ejere. I det følgende forudsættes, at hvis dette skulle være tilfældet, så håndterer E&E dette ved at anmode lånesystemet om for en given Vurderingsejendom at opskrive ejendomsskattelånene samlet set for alle ejerskaberne (hvorefter det er lånesystemet, der håndterer hvilke ejerskabers ejendomsskattelån, der skal opskrives hvor meget); samt ved at nedskrive det samlede beløb, der således tilskrives de forskellige ejeres ejendomsskattelån, i den ejendomsskat, der opkræves hos det ejerskab, der er i Ejerfortegnelsen er registreret som "primær kontakt", og som derfor opkræves for den samlede ejendomsskat for den pågældende vurderingsejendom. Ovenstående medfører tilsammen, at det er nødvendigt, at ejendomsskattelånesystemet har registreret både hvilket Ejerskab, som lånet er knyttet til (og ikke alene hvem der hæfter for lånet), og hvilken Vurderingsejendom (og ikke alene et BFE-nummer), lånet vedrører. 5. Teoretisk set kan der i tilknytning til samme Ejerskab af praktiske årsager godt være oprettet flere, supplerende ejendomsskattelån. I det følgende forudsættes, at hvis dette skulle være tilfældet, så håndterer Ejendomsskattelånesystemet i sine udstillede services og i sine kald af E&E-services at præsentere og håndtere dette som ét samlet lån. Side 3 af 8

4 Forventede services i ejendomsskattelånssystemet, der kan kaldes af ejendomsskattesystemet: Hent markering for opkrævning via ejendomsskattelån: Henter en kommunespecifik liste pr. en given dato over de Vurderingsejendomme (med tilhørende identifikation af Ejerskab(er), som ejendomsskattelån(ene) vedr. den enkelte Vurderingsejendommen er knyttet til), hvor ejendomsskat og ejendomsbidrag betales via et ejendomsskattelån; med en særlig markering af de Vurderingsejendomme, hvor renter af lånet skal opkræves på ejendomsskattebilletten. Endvidere angives for hvert lån, fra hvilken dato, det er gældende, og om der er en kendt berostillingsdato senere i skatteåret. Hvis lånet ikke dækker ejendomsskat mv. 100%, hentes også den procentsats af ejendomsskat mv., som lånet dækker. Servicen anvendes i forud for den årlige dannelse af ejendomsskattebilletter. Hent renteopkrævning: Henter de påskrevne renter på ejendomsskattelånet vedrørende en given Vurderingsejendom, som skal opkræves på en ejendomsskattebillet, der dækker en given periode. Servicen anvendes forud for den årlige dannelse af ejendomsskattebilletter, ud fra de hentede markeringer i servicen "Hent markering..."; samt ad hoc i forlængelse af modtaget oplysning fra ejendomsskattelånssystemet om at låntager har ønsket at påbegynde betaling af renter på ejendomsskattelånet (jf. servicen "Låntager starter rentebetaling"). (Bemærk, at da rentetilskrivning alene sker årligt, vil behovet for at E&E ad hoc får oplyst et tilskrevet rentebeløb, der skal opkræves via ejendomsskattebilletten, alene være relevant i perioden mellem udsendelsen af den årlige ordinære ejendomsskattebillet og indtil rentetilskrivningen ved årsskiftet i lånesystemet er tillagt ejendomsskattelånet.) Renter er opkrævet: Anvendes af E&E med det samme, når opkrævning af betaling af renter på ejendomsskattelån er posteret ift. debitorsystemet, og dermed opkræves af dette, til at fortælle ejendomsskattelånesystemet dette, således at ejendomsskattelånesystemet kan ajourføre lånesaldoen. Anmod om opskrivning af ejendomsskattelån: Anmodning om at få et eksisterende ejendomsskattelån vedr. en Vurderingsejendom opskrevet med et beløb svarende til betaling af ejendomsskat mv. for en given periode. Servicen skal ikke returnere besked om, hvorvidt det er muligt for lånesystemet at foretage denne opskrivning bl.a. fordi lånesystemet ikke altid kan vide dette (fx hvis der skal undersøges mulighed for at lave nyt skadesløsbrev). Ejendomsskattesystemet vil arbejde ud fra, at det er muligt at foretage opskrivningen hvis det viser sig ikke at være tilfældet, skal lånesystemet sende en berostillelses-meddelelse til ejendomsskattesystemet, med oplysning om det opkrævningsbeløb, som ikke har kunnet dækkes. Servicen anvendes: i forbindelse med den årlige dannelse af ejendomsskattebilletter, ud fra de hentede markeringer i servicen "Hent markering " i forbindelse med reguleringer af ejendomsskattebilletten i løbet af et skatteår ad hoc i forlængelse af modtaget oplysning fra ejendomsskattelånssystemet om at der er oprettet et ejendomsskattelån (jf. servicen "Ejendomsskattelån oprettet"). Bemærk, at ifm. nedadgående reguleringer af ikke-forfaldne rater vedr. ejendomsskat mv. i løbet af et skatteår, kan der være behov for at foretage en negativ "opskrivning" af et ejendomsskattelån. Tilbagebetalinger af tidligere for meget betalt ejendomsskat modregnes dog ikke på ejendomsskattelånet, men tilbagebetales direkte til ejer. Hent oplysninger om ejendomsskattelån: Anmodning om at hente lånesystemets informationer om lånet, jf. det forudsatte informationsindhold i lånesystemet, beskrevet bagest i dette notat. Oplysningerne anvendes bl.a. på skærmbilleder, der samler information om en vurderingsejendom. E&E kalder med et Vurderingsejendomsnummer, og får returneret oplysninger om alle aktive ejendomsskattelån, der måtte være på vurderingsejendommen. Side 4 af 8

5 Forventede services i ejendomsskattesystemet, som ejendomsskattelånssystemet skal kalde ifm. visse hændelser: Ejendomsskattelån oprettet: Information om, at der pr. en given dato er bevilget et ejendomsskattelån, der kan betale ejendomsskatter mv. for en given Vurderingsejendom. Hvis lånet ikke dækker ejendomsskat mv. 100%, hentes også den procentsats af ejendomsskat mv., som lånet dækker. Kaldet af servicen giver i ejendomsskattesystemet anledning til, at kommende ejendomsskatter (hvis midt i skatteåret: de resterende rater), ikke opkræves via ejendomsskattebilletten. I stedet påskrives disse ejendomsskattelånet gennem anvendelsen af servicen "Anmod om opskrivning af ejendomsskattelån". Procentvis dækning af ejendomsskat ændret: Information om, at ejendomsskattelånet pr. en given dato dækker en anden procentdel af ejendomsskatterne for en Vurderingsejendom end hidtil (fx pga. ændret fordeling af ejerskab mellem flere ejere, eller ændret fordeling af ejendommens anvendelse til beboelse/erhverv). Kaldet af servicen giver i ejendomsskattesystemet anledning til, at kommende ejendomsskatter (hvis midt i skatteåret: de resterende rater) opkræves i henhold til den ændrede andel af ejendomsskatterne, som ejendomsskattelånet dækker. Når dette er sket, giver Ejendomsskattesystemet, via servicen "Anmod om opskrivning af ejendomsskattelån" lånesystemet besked om ændringen i hvor stort et ejendomsskattebeløb, som lånet skal dække. Ejendomsskattelån berostillet: Information om at ejendomsskattelånssystemet pr. en dato har berostillet et ejendomsskattelån vedr. en Vurderingsejendom, dvs. at det ikke længere kan opskrives med ejendomsskat eller lånets renter, der i stedet skal betales over ejendomsskatten (fx fordi lånets skadesløsbrev er fuldt udnyttet, eller fordi låntager ønsker berostilling) Kaldet af servicen giver i ejendomsskattesystemet anledning til, at kommende ejendomsskatter (hvis midt i skatteåret: de resterende rater), opkræves via ejendomsskattebilletten. Hvis lånesystemet kalder servicen med et beløb, udgør dette beløb hele (eller del af) en ejendomsskatteopkrævning, som E&E har givet lånesystemet besked om at opskrive lånet med, men som der ikke har været plads til på lånet, hvorfor E&E skal have besked om at opkræve beløbet på en ad hoc ejendomsskattebillet. Låntager starter rentebetaling: Information om at låntager pr. en dato har ønsket løbende at betale renter på et ejendomsskattelån vedr. en Bestemt Faste Ejendom (men fortsat ønsker lånet opskrevet med kommende ejendomsskatter mv.), hvorfor disse renter i stedet skal betales over ejendomsskatten. Kaldet af servicen giver i ejendomsskattesystemet anledning til, at ejendomsskattesystemet via servicen "Hent renteopkrævning" henter oplysning om forestående påløbne renter på ejendomsskattelånet, der skal betales i indeværende skatteår, og opkræver disse via en ny ejendomsskattebillet for skatteåret. (Bemærk, at da rentetilskrivning alene sker årligt, vil behovet for at E&E ad hoc af lånesystemet får oplyst at låntager starter rentebetaling via ejendomsskattebilletten, alene være relevant i perioden mellem udsendelsen af den årlige ordinære ejendomsskattebillet og indtil rentetilskrivningen ved årsskiftet i lånesystemet er tillagt ejendomsskattelånet.) Ejendomsskattelån indfriet: Information om at et ejendomsskattelån vedr. en Vurderingsejendom pr. en dato er afsluttet ved låntagers indfrielse (eller på anden vis), og at kommende ejendomsskatter mv. derfor skal opkræves over ejendomsskattebilletten. Kaldet af servicen giver i ejendomsskattesystemet anledning til, at kommende ejendomsskatter (hvis midt i skatteåret: de resterende rater), opkræves via ejendomsskattebilletten. Ejendomsskattelån overdraget: Information om, at ejendomsskattelånet for en ejendom fremover er overdraget til et andet Ejerskab (typisk til ægtefælle ifm. lånhavers død). Side 5 af 8

6 Hvis ejerskifte er gennemført i Ejendomsskattesystemet ift. ejendomsskattebillet: Ejendomsskattelånshændelsen behandles af Ejendomsskattesystemet som en hændelse om oprettet ejendomsskattelån Hvis ejerskifte-hændelse er modtaget i Ejendomsskattesystemet men ikke behandlet heri: Ejendomsskattesystemet behandler de to hændelser samlet, så ejendomsskattebilletten til ny ejer ikke opkræves hos denne, men i stedet dækkes af lånet. Hvis ejerskiftehændelse ikke er modtaget i Ejendomsskattesystemet: Ejendomsskattelånshændelsen sættes i Ejendomsskattesystemet til at afvente kommende ejerskiftehændelse, og behandles sammen med denne. (Normalt vil dette dog ikke forekomme.) Ejendomsskattesystemet har for alle ovennævnte services brug for ifm. servicekaldet at modtage oplysning om virkningsdato - hvoraf Ejendomsskattesystemet afleder hvilke rater og eventuelle kommende reguleringer der fremover skal/ikke skal betales over ejendomsskattebilletten. Forfaldsdatoer for ejendomsskatteopkrævninger: Lånesystemet kan ved angivelse af kommunenr og skatteår i Ejendomsskattesystemet hente forfaldsdatoerne for de ordinære rater i skatteåret. Årets ejendomsskatteopkrævninger, som kan dækkes af ejendomsskattelån: Giver lånesystemet mulighed for, for en given vurderingsejendom i et givet skatteår, at hente oplysninger om hvor stor en del af opkrævningen på årets ejendomsskattebillet, der kan dækkes af et ejendomsskattelån fordelt på ejendomsskat og ejendomsbidrag. Anvendelsesmønster ifm. årlig ejendomsskattekørsel: Det samlede brugsmønster af services ifm. den årlige ejendomsskattekørsel vil typisk være: 1. Ejendomsskattesystemet henter i ejendomsskattelånssystemet markeringer for opkrævning via ejendomsskattelån. (Dvs. at der findes et ikke-berostillet ejendomsskattelån.) 2. Ejendomsskattesystemet henter i ejendomsskattelånssystemet oplysninger om de lån, der skal opkræves renter på via ejendomsskattebilletten. 3. Ud fra markeringerne hentet under pkt. 1 anmoder ejendomsskattesystemet ejendomsskattelånssystemet om at opskrive relevante ejendomsskattelån med den beregnede grundskyld (samt eventuelle bidrag, som kommunen har besluttet kan dækkes af ejendomsskattelån). (Herefter udsender ejendomsskattesystemet ejendomsskattebilletter, uden at afvente besked fra lånesystemet om hvorvidt der er plads på skadesløsbrevet til denne opskrivning af lånet.) 4. Når opkrævning af ejendomskattelånsrenter af ejendomsskattesystemet er posteret i debitorsystemet, sender ejendomsskattesystemet besked til lånesystemet herom. 5. Hvis ejendomsskattelånesystemet/sagbehandlingen viser (typisk efter udsendelse af års-ejendomsskattebilletten), at der ikke kan skaffes plads på eksisterende eller nyt skadesløsbrev til opskrivningen, sender lånesystemet en besked til ejendomsskattesystemet om at lånet er berostillet pr. en given dato, sammen med oplysning om det beløb, der ikke har kunnet skaffes plads til - herunder hvis der er tale om dele af en rate. Herefter udsender ejendomsskattesystemet en ny ejendomsskattebillet til ejeren, til erstatning af den udsendte års-ejendomsskattebillet, hvor der opkræves det beløb, der ikke har kunnet skaffes plads til på ejendomsskattelånet. De services, der (også) anvendes ifm. årskørslen, skal udover en synkron version også findes i asynkron version, af hensyn til det store antal lån ( ), der i alt på landsplan skal behandles ifm. årskørslen. Forudsætninger om forretningsbegrebet Ejendomsskattelån Nedenstående forretningsbegreb med som minimum de beskrevne attributter forudsættes (på informationsmodelniveau) anvendt i ejendomsskattelånssystemet. Et ejendomsskattelånsobjekt vil være identificeret med et Vurderingsejendomsnummer og en identifikation af de(t) ejerskab(er), som lånet/lånene på ejendommen er tilknyttet (jf. notatets indledende afsnit herom). (Derudover vil lånesystemet indeholde en identifiation af den Bestemte Faste Ejendom, som skadesløsbrevet er tinglyst på men dette er ikke relevant for Ejendomsskattesystemet.) Side 6 af 8

7 Ejendomsskattelån Definition: Beskrivelse: Lån ydet til betaling af Ejendomsskat mv. til en Ejer, som i henhold til loven, har mulighed for optagelse af sådanne lån. Hvis en ejendom har flere ejere, vil dette fremgå ved at der i Ejerfortegnelsen til ejendommen er knyttet flere ejerskaber. I så fald vil der kunne være et ejendomsskattelåneobjekt pr. ejerskab, og i disse tilfælde kan der således være flere ejendomsskattelån til samme ejendom. Ejendomsskattelån ydes til Ejere, hvor Ejer eller Ejers ægtefælle er pensionist el.lign., jf. Ejendomsskatteloven. Ejendomsskattelånet ydes på baggrund af en ansøgning fra den Ejer, som ønsker at få lånet. Ejer får en særskilt årlig opgørelse over lånet. Ejendomsskattelånet anvendes til betaling af Grundskyld. Derudover kan kommunalbestyrelsen vedtage, at Ejendomsskattelånet ligeledes kan anvendes til betaling af Ejendomsbidrag, samt til betaling af tilslutningsafgifter mv. Ejendomsskattelån tilskrives ved årets udgang renter, som kan tilskrives Ejendomsskattelånet. Så længe der er plads på det skadesløsbrev/ejerpantebrev, som er oprettet ifm. Ejedomsskattelånet, tilskrives nye Ejendomskatter mv. samt renter på Ejendomsskattelånet, uden at Ejer opkræves herfor. Når der ikke længere er plads på skadesløsbrevet/ejerpantebrevet, eller Ejer ønsker at betale renter på et berostillet Ejendomsskattelånet, opkræves disse via Ejendomsskattebilletten som Renteopkrævning på Ejd.skattelån. Hvis låntager ønsker at betale afdrag på Ejendomsskattelånet, sker dette ikke via Ejendomsskattebilletten, men som særskilte a conto-indbetalinger. Hvis Ejer sælger eller dør, opkræves det fulde Ejendomsskattelån, inkl. påløbne renter, hos den Ejer (eller boet efter denne), der fik bevilget ejendomsskattelånet. (Dog kan overlevende ægtefælle i uskiftet bo få lov til at overtage Ejendomsskattelånet.) Ejendomsskattelån gives mod sikkerhed i ejendommen. Men Ejendomsskattelånet hæfter ikke på ejendommen, men på låntager. Informationsindhold Skadesløsbrevsstørrelse Størrelsen på skadesløsbrevet, der er oprettet som pant for Lånet. Angiver hvor stort et beløb, Ejendomsskattelånet kan opskrives til, efterhånden som de årlige Ejendomsskattebilletter tilskrives lånet. Restgæld Nuværende størrelse på Ejendomsskattelånet. Påløbne renter til betaling Til betaling på næstkommende års-ejendomsskattebillet. Påløbne renter vedrører Angivelse af hvilken periode påløbne renter til betaling over Ejendomsskattebilletten vedrører. Plads på skadesløsbrev Angiver hvor meget (i kroner) der yderligere er plads til at lade Ejendomsskattelånet dække af kommende Ejendomsskatter og Ejendomsbidrag. Status Oprettet/løbende/i bero/afsluttet mv. Startdato Oprettelsesdato for Ejendomsskattelånet. Opgørelsesdato Dato hvor Ejendomsskattelånet afsluttes, og indfries af låntager/bo. Side 7 af 8

8 IkkePladsTil Den del af en ny Ejendomsskatteopkrævning, som det ikke har været muligt at få plads til at forhøje eksisterende eller nyt skadesløsbrev med, og som Ejendomsskattelånesystemet derfor skal give besked til Ejendomsskattesystemet om at opkræve. Side 8 af 8

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter nu også for udlandsdanskere

Indefrosne ejendomsskatter nu også for udlandsdanskere - 1 Indefrosne ejendomsskatter nu også for udlandsdanskere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Danske pensionister har mulighed for at få indefrosset ejendomsskatter for bolig og sommerhus i

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Ørevadbrovej 34, 8632 Lemming

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Ørevadbrovej 34, 8632 Lemming Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 3ac Serup By, Serup Grundareal... 489 m² Ejendomsnummer:...013976 Kommune:... Silkeborg

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN SIDE 1 AF 7 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN Nedenstående er Almindelige Betingelser, der er gældende i det omfang der ikke er truffet særlige aftaler under punkt 4, der fraviger disse. 1 LÅNETS

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Hagbardsvej 9, 3650 Ølstykke

Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen Hagbardsvej 9, 3650 Ølstykke Bilag Bilag vedr. fortrinsberettiget forfalden gæld til kommunen for ejendommen, Ejendommens adresse:..., Matr.nr... 11ff Ølstykke By, Ølstykke Grundareal... 625 m² Ejendomsnummer:...012913 Kommune:...

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge enten når du er under uddannelse, eller når du afventer at modtage din tilbagebetalingsplan Hvorfor denne

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

administration - Siesbye Kapsch

administration - Siesbye Kapsch administration - Fra: Sendt: 18. januar 2017 16:26 Til: administration - Cc: Phillip Siesbye Emne: SV: 113215 Toldbodgade 5, 2., 1253 København K - Supplerende spørgsmål Opfølgningsflag:

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017

BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 BEK nr 1463 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-959-0069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 320 - Afskrivning

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer.

YouSee Rate forudsætter CPR-nummer. Vilkår for YouSee Rate Juni 2016 1. Aftalen Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Rate. YouSee Rate er afdragsordninger, der tilbydes ved køb af visse mobilterminaler hos YouSee. Der er således tale

Læs mere

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Hvorfor denne guide?... 2 Log in på selvbetjeningsløsningen...

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER

UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER UNDERBILAG C.3 PRINCIPPER FOR FASTSÆTTELSE AF PRISER FOR SNITFLADER 4. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 PRINCIPPER FOR PRISSÆTNING AF DRIFT PÅ SNITFLADER... 3 3 PRISER FOR ETABLERING, TILSLUTNING

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Forsikringsklubben GF POST-TELE

Forsikringsklubben GF POST-TELE Forsikringsklubben GF POST-TELE Forslag til nye vedtægter for forsikringsklubben GF POST TELE Baggrund Som følge af at GF ændrer ejerstruktur og klubberne dermed bliver ejere af GF Medlemsselskabet a/s,

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD Grundejerforeningens navn er Rørmosegård Grundejerforening, og dens hjemsted er Allerød Kommune. 1 2 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

Udkast Vejledning om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv.

Udkast Vejledning om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. Udkast 26.5.2016 Vejledning om krav til og tilsyn med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. Reglen om tilsynet med de anerkendte a-kassers økonomi og regnskabsvæsen mv. er fastsat i bekendtgørelse

Læs mere

BILAG: Lån og afdragsordninger

BILAG: Lån og afdragsordninger BILAG: Lån og afdragsordninger Mange borgere er ikke i stand til at optage et almindeligt bank- eller realkreditlån, men der findes dog andre lånemuligheder, hvilket Norddjurs Kommune informerer om i forbindelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2017)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2017) Beredskabsstyrelsen, Center for Uddannelse september 2016 Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2017) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes

Læs mere