Netværksmøde i formidlingsnetværket torsdag den 10. april, 2014 Gentofte Hovedbibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværksmøde i formidlingsnetværket torsdag den 10. april, 2014 Gentofte Hovedbibliotek"

Transkript

1 Netværksmøde i formidlingsnetværket torsdag den 10. april, 2014 Gentofte Hovedbibliotek Beslutningsreferat Til stede: Thomas, Eva, Lars Bo, Lars fra Glostrup, Bente, Mette, Lis, Katrine, Ruth, Maibritt og Emilie 1. Godkendelse af referat fra forrige møde 26.november 2013 Referatet blev godkendt 2. Orientering bordet rundt Vejle Stadsarkiv: Jubilæum: 1. verdenskrig i et lokalt perspektiv Skole 200 år: Vandreudstilling, erindringsindsamlingen, Uge 41 kampagneuge Udvikling af læsesal NæstvedArkiverne: Næstved Filmkanal og digitalisering af fotos afklaring af rettigheder Facebook- indsamling af fotos Samarbejde med lokalhistoriske og slægtshistoriske foreninger om indsamling og digitalisering Aarhus Stadsarkiv: Skole 200 år: Skolebørn på mellemtrinet/udskolingen interviewer bedsteforældregeneration via prædefinerede spørgeskemaer. Forløber for større projekt i Indsamling af lærererindringer Samarbejde med Aarhus Stiftstidende, hvor arkivet leverer artikler fra deres wiki og fra Sejrs Sedler. Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte: Alle kulturinstitutioner i Gentofte tilbyder i katalog valgfag til skolerne, som en del af skolereformens krav om understøttende undervisning. Et forløb kommer til at have en varighed af 10 gange 3 timer fordelt på et halvt år, og ordningen er gældende for et år af gangen. Den finansieres af særlige midler, som en del af reformen. Arkivet tilbyder forskellige aktiviteter knyttet op på forløb om lokalhistoriske spor ex. Tema om Arne Jacobsen, hvor der integreres kildestudier, tværfaglighed, motion mv. Kulturskolen står for katalog og al administration. Arkivet sørger for det faglige input. Mette sender projektbeskrivelse ud til resten af netværket.

2 Historiefestival i samarbejde med Golden Days 1. verdenskrig. Besøg af Jan Guillou. Tre temaer: A)Selve krigen, B)Nybruddet i kultur, litteratur, kunst, arkitektur efter krigen C) Lilleputland Danmarks neutrale position Bunker fra koldkrigstiden omdannet til musikbunker med øvelokaler. Heri også formidlingsrum med tableauer og mulighed for at røre ved historien arkivet har stået for dette samt dokumenteret bunkerens historie. Jagten gennem historien: Del af kulturaftalen med kulturinstitutioner i Hovedstadsområdet. 2 historiske skattejagter på Garderhøjfortet en for børn og en for unge/voksne. Skole 200 år kampagne starter nu Historiens Dag på Ordrup Gymnasium 2. G. Arkivets arrangerer forskellige workshops/stationer Historisk Arkiv for Rudersdal kommune: Arkiv på hjul arkivformidling ude på institutionerne foredrag, quiz, inkluderende underholdning med fotos, film, genstande mv.. Gratis tilbud til skoler, plejehjem mv. Udstillinger Nordbanen 150 år på plancher, kombineret med foredrag og byvandring; Rudersdal før og nu plakater med historiske fotos, som placeres i nærheden af de lokaliteter, som de afbilleder; Skole 200 år prinsesseskolerne; Ungdomskultur i Rudersdal pilotprojekt, samarbejde med Ung i Rudersdal. Moderne dagbog 5 unge optager deres dagligdag i løbet af en uge. Udfordring manglende midler og udstyr. Evt. kombineret med instagram # Unge i Rudersdal og livekonto i samspil med udstillingen Søllerødbogen i samarbejde med de to lokalhistoriske foreninger Skole i 200 år Søllerød Sommerlejr prøv at gå i skole i 1950 erne Læseklub fra september og frem med fokus på faglitteratur, generelle tekster kombineret med lokalhistoriske kilder, ca. 1 gang mdl. 6 gange pr. forløb Glostrup Lokalhistoriske Arkiv: Udvikling af skoletjeneste i samarbejde med Glostrup Skole digitalt, interaktivt tilbud, understøttende undervisning, 8 mdr. afsat til projektet. Wordpress-side som platform, eleverne får hver deres side ud fra foruddefinerede skabeloner skal de fungerer som medforfattere. Der skal være en hjemmeside, webquiz, multiple choice opgaver, webquests mv. Projektet bundet op på historiekanonen (ex. tema om oldtid, hvor arkivets stensamling kommer i spil). Det skal være tværfagligt sådan at andre fag matematik, idræt, dansk og kreative fag med videre kommer i spil. Skole 200 år elever får mulighed for at uploade deres egne billeder til en hjemmeside de skal tage billeder som dokumenterer deres skoledag anno Der kommer til at være en Lærervejledning til projektet samt en orienterende skrivelse til forældre, hvor de giver tilladelse til at deres børns fotos må anvendes.

3 Aalborg Stadsarkiv: Fokus på gymnasier systematiseret tilbud til gymnasier i katalog. Undervisere inddrages i udviklingen af nye tilbud. Særlig efterspørgsel på tilbud til HF og svage elever. Historietter: Hands on materiale, opgaver med fokus på kildekritik. Gratis tilbud som der med jævne mellemrum reklameres for. Grundlov 2015, kvinder og tyendes valgret - under forberedelse Læsesal - fase 3 videreudvikling af læsesal i forhold til den digitale virkelighed, ny brug af rum loungemiljø for at skabe plads til læringsaktiviteter. Facebook strategi Instagram pilotprojekt indsamling gennem 1 år Måske skole 200 år i uge 41 Silkeborg Arkiv: Jorn 100 år udvikling af Jorn app samt materiale til download på hjemmeside Bogprojekt: Fotografiske øjeblikke før og nu billeder fra Silkeborg Hjemmeside: Udvikling af nyt søgemodul, så der kan søges i alle arkivets databasers datatyper Samarbejdsaftale med lokalavis arkivet leverer artikler Digitalisering af mandtalslister mv. i samarbejde med frivillige Facebook Silkeborg har erfaringer med at booste et billede så billedet. ABA, Arbejdermuseet: Digitalisering af de danske personsager fra Kominternarkivet, hvilket har medført større søgninger i lignende arkiver KGB-arkivet mv. Nina Bang- udstilling: Udvalgte dele af grafisk karakter fra Nina Bangs arkiv digitaliseret. Fotostat af N.B. på kontor. Udfordring mange arkivalier kasseret Formidlingsrum/læsesal I Rømersgade Digitalisering af småtrykssamling Samarbejde med Golden Days tema: Krig mod krig. Om krigsmodstand fra 1. verdenskrig til krigen i Sajevo. Bidraget med billeder til Jytte Hilden: 99 lyserøde elefanter Europeana- fotoprojekt, tema: Fortidens billeder Samarbejde med 16 andre lande. Udfordring bidrag skulle være fotos, arkivet har copyright EU-direktiver i forhold til ukendt ophavsmand Undervisningsforløb i håndskrift i samarbejde med Statens Arkiver, Københavns Stadsarkiv og Frederiksberg Stadsarkiv. Levering af kildegrupper. Klausuleret kun til undervisningsbrug Undervisningstilbud: Kanslergade i samarbejde med Vestegnens Kulturuge 1. gang forår/efterår Digitale kildekasser rettet mod udskolingen Greve Lokalarkiv:

4 Kend din politiker-udstilling send spørgsmål til din byrådspolitiker Hvad er din livret? mv. Hver politiker har en planche. Skole 200 år museet har udstilling; erindringsindsamling; Vandreudstillingen Mobile udstillinger banner roll up museet id til borgerne. Udfordring det kræver frivillige til at bemande de steder, hvor udstillingerne sættes op. 3. Orientering om projekter: Skole i 200 år. Anette har lagt en beskrivelse på ODAs hjemmeside samt et link til Skole i 200 års hjemmeside for at gøre arkiverne opmærksomme på projektet. Slægtens år Bente og Charlotte er repræsenteret i styregruppen, hvor Asbjørn Hellum er formand og pt. afventes der svar på fondsansøgninger. Tanken bag er at sætte fokus på slægt og individ i forskellige faglige perspektiver som eksempelvis slægtsforskning, heraldik, naturvidenskab mv. Formidlingsnetværket holdes orienteret. Nationalt videncenter for historie og kulturarvsformidling er oprettet for en 4-årig periode. Bente og Karin Konradsen fra Vejle har deltaget i møde. Centeret har fået tildelt 10 millioner, og man er i gang med at afsøge, hvad denne nye konstruktion skal bruges til. Der vil sandsynligvis blive mulighed for arkiverne for at søge midler til projekter. 4. Arkivdagene 2016 fagligt årsmøde sammen med Statens Arkiver og SLA. Der skal nedsættes en gruppe til afklaring af, hvad vi vil med konceptet Folkemødet på Bornholm ønske om at arkiverne skal være repræsenteret på folkemødet. Bestyrelsen mener, at det vil kræve for mange ressourcer. Biblioteker og museer er heller ikke repræsenteret. Spørgsmålet kan eventuelt genoptages/forlægges for bestyrelsen, som et ABM-samarbejde. Grundlovsjubilæet 2015 Kvinder og tyendes stemmeret. Muligt samarbejde med SLA fælles ansøgning til Folketingets Grundlovspulje. Udarbejdelse af undervisningsmateriale til folkeskoler/gymnasier, hvor alle arkiver kan koble sig på med lokal vinkel. 5 møder planlagt til orientering. Katrine: Rigsarkivet og Arbejdermuseet har allerede lavet et undervisningsforløb om tyende fokus på dem, som ikke fik stemmeret. 5. Planlægning af program til ODAs årsmøde. Arkivernes rolle som medspillere i forhold til den nye skolereform. Efter formidlingsnetværkets seminar den 16. juni, hvor dette berøres, laver vi et

5 program. 6. Orientering om nordisk samarbejde. Bente og Mette har været på Arkivformidlingskonference i Norge om status på arkivformidlingen i Norden indlæggene vil blive samlet i en antologi om arkivformidling, som Norsk Kulturråd sætter i værk. Det besluttes at vi i arkivformidlingsnetværket laver en stafet-blog, hvor arkiverne på skift skriver om deres formidling: Uge 20 Århus Uge 21 Glostrup Uge 22 Gentofte Uge 23 Rudersdal Uge 24 Silkeborg Uge 25 Greve Uge 26 Næstved Uge 27 ABA 7. Økonomi. Formidlingsnetværkets budget er hævet fra 4000 til 6000 kr. 8. Næste møder og andre datoer: 10. juni International Archives Day twitter event om 1. verdenskrig 11. juni LFF seminar Krigens billeder 16. juni Møde i formidlingsnetværket Undervisningsprojekter i Folkeskolen, oplæg fra Glostrup mm og vores sydsvenske kollegaer. Meld gerne oplæg til Mette (Koordinator), som vi sammensætte programmet. Ideer til kommende møder: Workshop om strategier i forhold til Facebook og andre sociale medier. Apps erfaringer. Digitalisering af arkivalier best practice udvikling af fælles standarder.

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog

centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog 1 m Idekatalog over Skolesamarbejder Idekataloget er udgivet af Centralbibliotekerne Redaktionel bearbejdelse: Karen Myhre Jensen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013-14. S ko letjenesten 2 01 5 w w w. s k ole tje ne s te n. d k

ÅRSBERETNING 2013-14. S ko letjenesten 2 01 5 w w w. s k ole tje ne s te n. d k 1 ÅRSBERETNING 2013-14 S ko letjenesten 2 01 5 w w w. s k ole tje ne s te n. d k 2 SKOLETJENESTENS BESTYRELSE OG DIREKTØRKREDS PR. 1. MARTS 2015 Pia Allerslev (formand), borgmester for Børne- og Ungdomsudvalget,

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2008-09 Foto: SMK Foto 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2010: Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Margit

Læs mere

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13

FOTO: DEN BLÅ PLANET. ÅRSBERETNING 2012-13 ÅRSBERETNING 2012-13 FOTO: DEN BLÅ PLANET. 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2014: Pia Allerslev (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Malene Barkhus,

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. september 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 8 - Ansøgninger Ansøgning

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Skovshoved Havn. Derimod var der til sammenligning 150 lystbåde. I 1990 erne lagde den sidste skovserfisker op, og en epoke var dermed slut.

Skovshoved Havn. Derimod var der til sammenligning 150 lystbåde. I 1990 erne lagde den sidste skovserfisker op, og en epoke var dermed slut. En fiskerfamilie fra Skovshoved i tre generationer med den gamle Skovshoved Havn i baggrunden, 1905. (Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte) GENTOFTE FØR OG NU Skovshoved Havn I 1869 fik Skovshoved sin

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Evaluering Projekt MIX

Evaluering Projekt MIX Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne Synopsis Albertslund Bibliotek Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Problemformulering: Hvad skal processen

Læs mere

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014.

FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. FrivilligCenter Greve Årsberetning 2014. Bestyrelsen blev fotograferet under sidste generalforsamling 2014 Bestyrelsen i FrivilligCenter Greve fra generalforsamling 2014 består af: Nederst fra venstre:

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Inspiration til din årsplan

Inspiration til din årsplan 3 2014 Inspiration til din årsplan Af Lotte Svane Strange Petersen & Martin Lauritzen ÅLF Af Martin Lauritzen Nyt ansigt i styrelsen: Mads Schjødt Thomsen er indtil 1. august suppleant i styrelsen for

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud.

Som paraplyorganisation er det væsentligt for DHF at kende medlemmernes udfordringer for at kunne være mere relevante, støtte og lave bedre tilbud. Om undersøgelsen Foreningsundersøgelsen er et initiativ, som Dansk Historisk Fællesråd (DHF) har taget for at undersøge, hvordan historiske foreninger ser på fremtiden. Undersøgelsen er gennemført via

Læs mere