DTHS. DTHS synssøjlen inviterer til Synsfaglige Netværksdage i samarbejde med Instituttet for Blinde og Svagsynede. Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DTHS. DTHS synssøjlen inviterer til Synsfaglige Netværksdage i samarbejde med Instituttet for Blinde og Svagsynede. Program"

Transkript

1 DTHS DTHS synssøjlen inviterer til Synsfaglige Netværksdage i samarbejde med Instituttet for Blinde og Svagsynede Program IBOS, Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup fra onsdag den 28. november til fredag den 30. november 2012 er med for alle, der arbejd ne åb er e en ag Netværksd nmark se og blindhed i Da el tt æ ds ne ns sy mennesker med

2 Praktiske oplysninger Betaling Deltagerbetaling: Antal deltagere pr. dag: Man kan tilmelde sig en eller flere dage Pr. dag 550,00 kroner (inkl. forplejning) Max 75 personer Middag torsdag aften IBOS byder på middag torsdag aften den 29. november. Sted Netværksdagene foregår på Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup Tilmelding til netværksdagene Tilmelding er bindende, senest 5. november 2012 Tilmeldingen foregår elektronisk via Husk ved tilmelding til middag at angive specialkost i bemærkningsfeltet. Spørgsmål vedrørende tilmelding Konferencekoordinator Annemarie Enevoldsen på tlf eller Overnatning Hvis man har behov for overnatning er der mulighed for at kontakte følgende steder: Cab Inn: Hotel Danmark: Danhostel København City: Danhostel København Bellahøj: Spørgsmål vedrørende netværksdagene Peter Rodney-Jensen, udviklingskonsulent, cand.pæd.psych, IBOS Trine Tangsgaard, projektleder, IBOS Annemarie Enevoldsen, konferencekoordinator, IBOS

3 Program Dag 1: Onsdag den 28. november 2012 fra klokken Registrering og morgenkaffe i hallen Velkomst ved Institutleder Klaus Høm Oplæg ved forstander Hans Nørgaard Pause Aldersrelateret Macula degeneration (AMD) opdatering af behandlingen og nye forskningsresultater Overlæge Nynne Christoffersen, Øjenklinikken Kennedy Centret Frokost i kantinen Ny forskning på synsområdet generelt Overlæge Nynne Christoffersen, Øjenklinikken Kennedy Centret Eftermiddagens hovedemne: Arbejdshukommelsen - skade og optræning. Neuropsykolog Mugge Pinner Neuropsykolog Mugge Pinner vil undervise i forskellige former for hukommelse med fokus på arbejdshukommelsen. Deltagere vil blive introduceret for de typiske skades former, der medfører problemer med arbejdshukommelsen samt hjernens plasticitet og betydning ved optræning efter forskellige former for hjerneskade. Dernæst introduceres metoder og konkrete teknikker til optræning af arbejdshukommelsen. Der sluttes af med, at deltagere reflekterer i grupper og plenum over, hvilke teknikker der kan anvendes i arbejdet med blinde og svagsynede, samt hvorvidt teknikker baseret på visuelle stimuli kan tilpasses arbejdet med blinde og svagsynede. Tovholdere: Anne Marie Heltoft Schaarup, Gitte Thranum Haldbæk, og Maria Krøl,

4 Teori og forskning om arbejdshukommelsen Metoder til optræning af arbejdshukommelsen Erfaringsudveksling i grupper og plenum Dag 2: Torsdag den 29. november 2012 fra klokken Registrering og morgenkaffe i hallen Fælles intro i festsalen Proceskonsulent Margrethe Gade Formiddagen foregår herefter som to parallelsessioner, hvor man som deltager tilmelder sig en af parallelsessionerne og følger den hele dagen Parallelsession 1: Voksne med udviklingshæmning og synsnedsættelse Dagens hovedemner: Ny viden om metoder til arbejdet med CVI - en af de hyppigste årsager til synshandicap hos personer med udviklingshæmning. Kommunikation: metoder og hjælpemidler tilpasset personer med udviklings hæmning og synshandicap Tovholdere: Mai-Britt Böhm forstander på Bredegaard (tovholder på dagen) Birgit Mogensen synskonsulent for børn og voksne med multiple funktionsnedsættelser, Odense Heidi Bellingan pædagog ved dagbeskæftigelsen, IBOS, og Inger Lundsten faglig konsulent, Socialstyrelsen, Cerebral Visual Impairment - fra kortikal blindhed til nutidens forståelse af hjernebetinget synsnedsættelse - kaldet CVI Den mest udbredte synsdiagnose blandt mennesker med udviklingshæmning er CVI. Vi ved nu, at det ikke kun er i synscortex, at bearbejdningen af synsindtryk foregår. Moderne hjerneforskning og en ny forståelse for synsprocessen ligger bag betegnelsen CVI. Ved psykolog Elsebeth Mortensen, Synscenter Refsnæs

5 Pause CVI Christine Roman-Lantzys systematiske tilgange og materialer anvendt i praksis. Anne-Mette Caron, børnesynskonsulent Kommunikationscentret Region Hovedstaden og Sonja Nielsen, børnesynskonsulent, Kommunikationscentret Rønne Workshop med videndeling om CVI og materialer Udveksling af ideer til, hvordan vi arbejder med det i praksis for voksne med udvikling shæmning. Deltagernes materialer medbringes live eller i billeder. Inger Lundsten Frokost i kantinen musik live Muldvarperne fra Blindecenter Bredegaard Grundlæggende om kommunikation med personer med udviklingshæmning og synsnedsættelse. Arbejdet med mennesker, der både er udviklingshæmmede og har en synsnedsættelse, stiller en række særlige krav til medarbejderne. Oplægget handler om de særlige kom munikationsformer, der benyttes i arbejdet med denne gruppe mennesker. Vivi Andersen, Skoleafdelings- og specialpædagogisk leder spor 3 Geelsgårdskolen, Virum Succesfuld billedstøttet kommunikation - til personer med nedsat kognitiv funktionsevne og synsnedsættelse. Hvordan kan vi på den bedste måde, støtte de pårørende og de borgere, vi arbejder for, så vi opnår samspil og kommunikation med brug af billedstøtte. Hvordan kan man tilpasse billedstøtte, betjening og omgivelser, så de passer til personens kognitive og synsmæssige formåen? Edda Medici, konsulent for teknologi og kommunikation, og Bente Brinkmann, Institut for Syn og Hørelse, Ålborg Kaffe i hallen

6 IPad for personer med udviklingshæmning/synsnedsættelse Oplæg om ipad og de specielle funktioner, der kan anvendes af udviklingshæmmede med synsvanskeligheder. Hvorfor er det vigtigt at inddrage digitale hjælpemidler? Er ipad et produkt, vi kan bruge til personer med udviklingshæmning/synsnedsættelse - hvordan kan vi bedst anvende det? Tilgang til ipad, som person med udviklingshæmning og synsnedsættelse - er det nemt? Hvorfor ipad i stedet for pc? IPad sammen med Smart board. Jens Viktor Pedersen IT-konsulent Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense. Deltagerne skal kun tage IPad med, hvis der er noget, de vil vise Opsamling på dagen Parallelsession 2: ADL & O&M Dagens hovedemne: Brug af Iphone og ipad. Medbring gerne din egen eller arbejdspladsens iphone og/eller ipad Tovholdere: Kirsten Lauridsen, speciallærer på IBOS, (hovedtovholder på dagen); Hans Hansen, Maibritt Jensen, Anne Nordskov; Fælles introduktion O&M: 4-5 workshops Workshop A: Lassa Culver og Anne Nordskov Workshop B: Tim Kehoe og evt. Benny Workshop C: Daniel Gartmann og Lisbeth Hallestad Workshop D: Peter Hansen og Kirsten Lauridsen Indholdsbeskrivelse af workshops: Information og erfaringsudveksling i brugen af forskellige apps i mobilityundervisningen. Både workshopholdere og deltagere erfaringsudveksler. Konkret afprøvning af apps gerne med henblik på at bruge dem i undervisningen. Drøftelse af, hvornår/hvorfor man vælger hvad - iphone eller ipad, app eller et andet hjælpemiddel? (Detaljer om workshops kommer senere)

7 Frokost i kantinen Nyt inden for ADL og O&M fra den store verden Lone Dyekjær Elektroniske hjælpemidler - iphone, ipad og apps og dedikerede hjælpemidler. Oplæg omkring lovgivning i forhold til teknologi som forbrugsgode og sædvanligt indbo Karen Ellermann Kaffe i hallen ADL: Forevisning af forskellige apps som kan bruges i ADL f.eks. Recognizer, Color id, Bookcreator, Light detector, Bemyeyes Dorte Lund Hansen, Gitte Tranum Haldbæk, Daniel + Hans Jørgen Wiberg, Birgit Christensen Netværk og opsamling Proceskonsulent Margrethe Gade Middag torsdag aften på IBOS Dag 3: Fredag den 30. november 2012 fra klokken Registrering og morgenkaffe i hallen Fælles introduktion til dagens parallelsessioner i plenum Proceskonsulent Margrethe Gade Formiddagen foregår herefter som to parallelsessioner, hvor man som deltager tilmelder sig en af parallelsessionerne og følger den hele dagen Parallelsession 1: Dagens hovedemne: At blive klar til arbejdsmarkedet, den psykologiske dimension Vi sætter i vores session fokus på den psykologiske dimension i forhold til, at borgeren skal blive klar til arbejdsmarkedet. Vi oplever, at denne del er et væsentligt element i vores daglige arbejdsmarkedsrettede indsats, som ofte har afgørende betydning for de resultater, vi kan opnå sammen med vore borgere/kommunerne. Gennem inspirerende oplæg og dialog er det vores mål, at vi alle bliver bedre rustet til at støtte de borgere, der står foran vejen mod/tilbage til arbejdsmarkedet.

8 Tovholdere: Socialrådgiver Arne Christensen socialrådgiver Susanne Hermann og stabs- og projektmedarbejder Marie Fasmer De centrale psykologiske opmærksomhedspunkter i det professionelle arbejde med borgere med nedsat synsfunktion eller blindhed. - Hvordan lærer man at skelne mellem sig selv og sin sag? - Hvordan forholder man sig fagligt til sig selv som sag? - Hvad betyder det for det enkelte menneske at være en lille brik i et stort og kompliceret offentligt system? Karen Damholt er specialist i klinisk psykologi og har gennem mange år arbejdet med borgere med nedsat synsfunktion eller blindhed både på IBOS og i sin klinik i København Pause Hvordan kommer de psykologiske dimensioner til udtryk i den socialøkonomiske virksomhed Telehandelshuset. Konkret arbejdes der med at rykke mennesker med nedsat synsfunktion nærmere arbejdsmarkedet. Derudover vil Connie Hasemann uddybe, hvordan THHs erhvervsuddannelser arbejder helhedsorienteret med fokus på personlig udvikling og sociale og faglige kom petencer i individuelle skræddersyede forløb der medvirker til en mulig indtræden på arbejdsmarkedet. Direktør Connie Hasemann Telehandelshuset er en virksomhed med en unik mission: At levere Danmarks bedste telemarketing-services ved at uddanne og ansætte mennesker med synshandicap. Telehandelshuset brænder for at gøre en forskel: For kunderne, medarbejderne og de studerende. De tre ting går hånd i hånd: Desto bedre for den ene, desto bedre for den anden. Det er nøglen til Telehandelshusets succes og vækst Opsamling Parallelsession 2: Dagens hovedemne: Ungdomsuddannelse Detaljeret indholdsbeskrivelse kommer i løbet af uge 41 Tovholder: Marianne Mikkelsen: Frokost i kantinen IKT & hjælpemidler (udstilling med kaffe og kage undervejs) Indholdsbeskrivelse kommer senere Afrunding af netværksdagene (evaluering) Trine Tangsgaard, Peter Rodney-Jensen og Margrethe Gade

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS

Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner DTHS i udredning vol. 3 Vejledninger Stemmediagnoser Optisk udredning af voksne Børn og unge med nedsat synsfunktion Kognitive kommunikationsvanskeligheder Vejledninger

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens 24. september 2014 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3 og 4 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3

Læs mere

ADHD Årets konference om ADHD

ADHD Årets konference om ADHD tryk på ADHD Årets konference om ADHD Den 1. og 2. september 2011 på Hotel Nyborg Strand tryk på Ifølge Ordbog over det danske Sprog har ordet tryk mange betydninger. Det kan betyde det pres, en person

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE 2013 6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar Demensdagene 2013 3 DemensDagene 2013

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk KURSUSKATALOG 2015 1. udgave, december 2014 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder du de

Læs mere

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10.

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. Den gode anbringelse Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. maj 2011 Den gode anbringelse Hvordan bliver en anbringelse bedst

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015 Sorgforståelse Ny demensforståelse Etik Pårørendes forventninger Udadreagerende adfærd Sociallov Årskursus 2015 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af etiske, juridiske og praktiske

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede. Nr. 2-2011

Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede. Nr. 2-2011 Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede Nr. 2-2011 Indhold Nr. 2-2011 Udgivet af Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede Forord... side 03 Synshancicappede børn og unge - et debatoplæg

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Med ADHD i tanken ADHD-foreningens konference 2014 D. 4.-5. september 2014, Hotel Comwell Kolding

Med ADHD i tanken ADHD-foreningens konference 2014 D. 4.-5. september 2014, Hotel Comwell Kolding Med ADHD i tanken ADHD-foreningens konference 2014 D. 4.-5. september 2014, Hotel Comwell Kolding Fylder ADHD meget i dine tanker? Er du optaget af, hvordan ADHD påvirker menneskers liv og udvikling? Har

Læs mere

SYNS-HJERNESKADEKURSUS

SYNS-HJERNESKADEKURSUS SYNS-HJERNESKADEKURSUS Et rehabiliteringstilbud til dig med synshjerneskade VELKOMMEN TIL INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDE Instituttet har eksisteret i mere end 150 år. Det er et højt specialiseret

Læs mere

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs

August 2012 - december 2013. Kurser på Synscenter Refsnæs August 2012 - december 2013 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med

Læs mere

Rehabilitering i praksis

Rehabilitering i praksis Program for sjette danske rehabiliteringskonference Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 på Nyborg Strand (Ret til ændringer forbeholdes) Sjette danske rehabiliteringskonference

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere