SKOLEN & BIBLIOTEKET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEN & BIBLIOTEKET"

Transkript

1 SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016

2

3 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning og opgaveskrivning Digital dannelse og Fælleskaber Emnekasser Booking Palles Gavebod Åbent Bibliotek BM i oplæsning Smart Parat Svar Kontaktoplysninger side 8 side 9 side 10 side 11 side 12 side 13 side 14 side 15 side 16

4 VELKOMMEN Der har længe været et både formelt og uformelt samarbejde mellem skolen og biblioteket. Skolereformen fra 2013 betød en ny hverdag for jer - derfor har vi tilpasset vores tilbud så vi nu kan tilbyde jer en bred vifte af tilbud i form af understøttende undervisning. Vi vil meget gerne dele ud af de kompetencer vi har på biblioteket både i forhold til at sætte fokus på læselyst og læseglæde, særligt blandt de mindste klassetrin samt undervise i informationskompetence og kildekritik blandt de ældre elever. Vi kan med dette katalog tilbyde en bred vifte af undervisning af høj kvalitet til alle klassetrin. Vi håber desuden, at vi med kataloget kan vise hvilke læringsmål vi på biblioteket kan bidrage med i forhold til elevernes digitale dannelse fra klasse. Digital dannelse er andet og mere end et buzzord. Det er en nødvendighed for at kunne navigere digitalt. Selvom de unge i dag er digitalt indfødte er der alligevel områder, der ikke falder de unge naturligt. F.eks. NemID og digital post der er en nødvendighed for at kunne varetage et fritidsjob. Desuden er gode søgekompetencer og kildekritik noget der skal læres. Jo større fortrolighed børn og unge får med at søge, vurdere og udvælge viden, jo bedre bliver de til at håndtere det. Vores tilbud til mellemtrinnet og overbygningen klæder de unge på til at håndtere forskellige digitale platforme og medier på en sikker og hensigtsmæssig måde. Desuden bliver besøget hos os en konkret aktivitet, der kan bidrage til læring i et andet miljø. Samtidig er det vores bud på at tilbyde varieret og virkelighedsnær undervisning ved at invitere indenfor i vores hverdag. Biblioteket en del af livet gennem hele livet.

5 INDSKOLING SPROGFITNESS KLASSETRIN: klasse (1 klasse af gangen) STED: Biblioteket i Brønderslev, Hjallerup eller Dronninglund VARIGHED: 1½ time MÅL: Eleverne præsenteres for biblioteket som et sted, hvor de både leger og lærer. Eleverne bliver præsenteret for materiale, der passer til deres aldersgruppe og læseniveau. De får sat ansigt på bibliotekarerne og får en relation til stedet. Desuden er der mulighed for at få lavet et lånerkort, hvis deres forældre har givet tilladelse. INDHOLD: I får en rundvisning på biblioteket, hvor vi blandt andet ser biblioteket og kommer backstage. Bagefter laver vi en omgang sprogfitness. Her har vi fokus på kropslige læringsstile, der både stimulerer samarbejde og sociale kompetencer hos de deltagende elever. Derudover får eleverne lidt fri tid på biblioteket, hvor de kan undersøge Børnebiblioteket og lege eller finde materialer de vil låne med hjem. KONTAKT:

6 MELLEMTRIN BIBINTRO KLASSETRIN: klasse (1 klasse af gangen) MÅL: Eleverne lærer biblioteket og dets tilbud at kende. De lærer hvordan de finder de fysiske materialer. De bliver præsenteret for de materialer, der passer til dem. Desuden har de mulighed for at få deres eget lånerkort, hvis deres forældre giver tilladelse. INDHOLD: Rundvisning i biblioteket. Klassen deles i grupper og skal på skattejagt og finde materialer. Booktalk om bøger, der passer til målgruppen. Fri tid, hvor eleverne kan undersøge biblioteket og finde materialer de gerne vil låne. VARIGHED: 1½ time STED: Biblioteket i Brønderslev, Dronninglund eller Hjallerup KONTAKT:

7 MELLEMTRIN DATABASER & WEB-ETIK KLASSETRIN: klasse (1 klasse af gangen) MÅL: Eleverne lærer om relevante hjemmesider og databaser, som både kan bruges til fritid og i skolesammenhænge. Via en klassediskussion og eksempler skabes en refleksion om etik, konsekvenser samt god og dårlig opførsel i de digitale fællesskaber. INDHOLD: Information om relevante hjemmesider og databaser. Eleverne skal løse nogle opgaver ved hjælp af app en Det Hemmelige Bibliotek. Her skal man som agent løse forskellige missioner på tid og bruge bibliotekets forskellige tilbud som redskab til at finde svarene. Med små eksempler fra virkeligheden berører vi emner som Facebook og digitale fodspor og snakker web-etik, webmobning og forskellen på god og dårlig opførsel på nettet. VARIGHED: 1½ time STED: Biblioteket i Brønderslev, Dronninglund eller Hjallerup KONTAKT:

8 OVERBYGNING MATERIALESØGNING OG OPGAVESKRIVNING KLASSETRIN: klasse (1 klasse af gangen) MÅL: At opkvalificere de ældste elever og klæde dem på til at foretage materialesøgning ved at vise dem bibliotekets muligheder og materialer, både fysisk og online. Besøget kan med fordel bookes i forbindelse med en emneuge, hvor de har et reelt informationsbehov. INDHOLD: Eleverne får en rundvisning på biblioteket, en introduktion til bibliotekets hjemmeside og bliver introduceret til søgestrategier og relevante databaser, f.eks. bibliotek.dk, Faktalink mm. Desuden holdes en booktalk over nyere bøger målrettet unge og til sidst er der mulighed for at eleverne kan låne materialer med hjem. VARIGHED: 2 timer STED: Biblioteket i Brønderslev, Dronninglund eller Hjallerup KONTAKT: Laila Hansen

9 OVERBYGNING DIGITAL DANNELSE OG FÆLLESSKABER KLASSETRIN: klasse (1 klasse af gangen) MÅL: At understøtte udviklingen af digital dannelse og mediekompetence hos de ældste elever. Gennem diskussion på klassen hjælper vi eleverne med at reflektere over etik, konsekvenser samt god og dårlig opførsel i digitale platforme. INDHOLD: Det er et krav at vi kan kommunikere digitalt, f.eks. er Nem-ID og digital post en nødvendighed for at varetage et fritidsjob. Vi giver eleverne vejledning i brug af Nem-ID og digital post og tager efterfølgende en debat om etiske og sikkerhedsmæssige overvejelser der sætter eleverne i stand til at håndtere forskellige digitale platforme og medier på en hensigtsmæssig måde. Vi tager ligeledes en snak om hacking og ufrivillig deling af private billeder. VARIGHED: 1 time STED: Biblioteket i Brønderslev, Dronninglund eller Hjallerup KONTAKT: Christian Rahn

10 EMNEKASSER HAR I BRUG FOR SUPPLERENDE MATERIALER Vi pakker gerne materialer til jer, hvis I har brug for materiale i forbindelse med projektopgaver eller projekter i de enkelte fag, ligesom vi også gerne finder materiale til læsebånd, lixtræning mm. for at stimulere læselysten. Har vi ikke materiale nok på biblioteket her i kommunen bestiller vi gerne udefra til jer. Det kunne f.eks. være: Klassesæt af en bestemt forfatter Materiale om et bestemt emne Materiale med bestemt lixtal Materiale til brug til læsebånd Send meget gerne en mail i god tid med en beskrivelse af emnet og klassen så vi i fællesskab kan finde det rigtige til jer. KONTAKT:

11 BOOKING BESØG AF DET MOBILE BIBLIOTEK Vi kommer også gerne på besøg hos jer med Det Mobile Bibliotek hvis I ikke har mulighed for at besøge os. Det kunne f.eks. være i forbindelse med projektopgaver, afgangsprøver eller andet. Vi sørger for at Det Mobile Bibliotek er pakket med materialer så indholdet passer bedst muligt til lige præcis jeres klasse. Vi har også mulighed for at lave en mindre biblioteksintroduktion i Det Mobile Bibliotek hvis I ikke har mulighed for at besøge et af vores tre biblioteker. KONTAKT:

12 PALLES GAVEBOD Palles Gavebod er bibliotekernes fælles børneportal, fortrinsvis for de 8-12 årige. Sitet er et univers hvor børn frit kan færdes uden reklamer eller stødende og skræmmende indhold. I udvælgelsen af indhold trækkes der på børnebibliotekernes mangeårige erfaring med underholdning og læring til målgruppen. Indholdet leveres af en række fagredaktioner med børnebibliotekarer fra hele landet. Det bestræbes desuden at relevante emner præsenteres på en børnevenlig måde, f.eks. Naturkatastrofer, Folketingsvalg, etc. I Sommerferien forvandles Palles Gavebod til Sommerbogen hvor der er konkurrencer med fede præmier på højkant. Jo mere du læser jo større chance har du for at vinde Et af de nyere tiltag er spørgetjenesten Spørg Palles Venner hvor det er muligt at stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Det er muligt at stille spørgsmål på mail, sms eller på hjemmesiden.

13 ÅBENT BIBLIOTEK Hvad er det åbne bibliotek? Det åbne bibliotek er et tilbud til kommunens borgere om udvidet åbningstid med selvbetjening på Dronninglund og Hjallerup Bibliotek. I Brønderslev åbnes dørene kl 8 mandag lørdag. Hvordan kommer jeg ind? Du indlæser dit sundhedskort (sygesikringsbevis) eller dit lånerkort, så åbnes dørene. Hvornår kan jeg gå på biblioteket? Du kan komme ind alle ugens dage fra Personalet er tilstede i Dronninglund mandage kl 10-16, onsdage kl 10-16, torsdage kl og fredage kl Personalet er tilstede i Hjallerup mandage kl 13-18, tirsdage kl 10-16, torsdage kl og fredage kl Personalet er tilstede i Brønderslev mandag-fredag kl samt lørdag kl Hvad kan jeg? Hvis du er registreret som låner hos Brønderslev Bibliotek og har en pinkode, kan du næsten alt det som du er vant til. Du bruger bare selvbetjeningsautomaterne til aflevering og udlån, og reserverede materialer finder du som før på reserveringshylden. Hvad hvis jeg vil spørge om noget? Der er opsat informationstavler og vejledninger rundt omkring i biblioteket. Biblioteket i Brønderslev er bemandet fra 10 til 18 i hverdagene og 10 til 13 om lørdagen og kan kontaktes på tlf.: Derudover henviser vi til den bemandede åbningstid. Hvordan er sikkerheden? Der er opsat videokameraer overalt i biblioteket for at mindske risikoen for hærværk og tyveri. Desuden registreres du når du bruger dit kort til at åbne dørene.

14 BRØNDERSLEV MESTERSKAB I OPLÆSNING HVEM I 8. KLASSE ER BEDST TIL AT LÆSE OP? Brønderslev Mesterskab i oplæsning er en konkurrence mellem eleverne i 8. klasse. I finalen, som afvikles på Brønderslev Bibliotek onsdag den 16. marts 2016, deltager vinderne fra de enkelte skoler. Hvem der skal ende med den fornemme titel Brønderslev mester i oplæsning afgøres af 3 kompetente dommere. Ud over æren til sig selv sikrer vinderen en omgang frokostpizzaer til hele klassen BM i oplæsning er børnebibliotekets og de pædagogiske læringscentres bud på en konkurrence, der gør det sejt og sjovt at læse op. Formålet er at skabe prestige omkring det at læse og være god til at læse højt, og det gør vi ved at skabe en sjov og spændende ramme omkring oplæsning! Da højtlæsning er en eksamensdisciplin i de store klasser, har skolerne her en god mulighed for at sætte fokus på det at være god til at læse og formidle en tekst til publikum. Invitation til konkurrencen sendes til dansklærerne på 8. klassetrin i starten af det nye skoleår. KONTAKT: Bent Jørgensen

15 SMART PARAT SVAR en supersej, sjov og skør quiz for 6. klasserne Idéen med quizzen er, at den gode læser sættes i spil som en rollemodel, der har slået ørerne ud for den videns- og oplevelsesrigdom, der findes i bøgernes verden. Deltagerne skal være attraktive rollemodeller for deres jævnaldrende, der skal opleve, at det er sejt at læse, at vide noget, at være smart på øverste etage. Afhængig af de tilmeldte klassers geografiske placering afvikles quizzen enten på biblioteket i Brønderslev eller i Dronninglund i starten af december måned. Invitation til konkurrencen sendes til dansklærerne på 6. klassetrin i starten af det nye skoleår. KONTAKT: Bent Jørgensen Du kan hente app en Smart Parat Svar i Appstore og Google Play Du kan følge Smart Parat Svar her: og

16 KONTAKTOPLYSNINGER Hold jer ikke tilbage kontakt os endelig. Synes I ikke tilbuddene passer til jeres behov har vi mulighed for at tilpasse de enkelte tilbud til jeres ønsker. I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller vil booke et besøg på biblioteket. Herefter finder vi et tidspunkt i fællesskab. Børnebibliotekarer: Bent Jørgensen, Laila Hansen, Jette Thorndal Madsen, Stine Kjær Christiansen, Følg os på Facebook:

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Kulturtilbud for skoler i Helsingør 2014-15

Kulturtilbud for skoler i Helsingør 2014-15 Kulturtilbud for skoler i Helsingør 2014-15 Kære lærer, SFO og klubfolk Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest både små og store kulturinstitutioner. Tilsammen byder de skoleklasser

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog

centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog centralbibliotekerne præsenterer biblioteks- & skolesamarbejder idekatalog 1 m Idekatalog over Skolesamarbejder Idekataloget er udgivet af Centralbibliotekerne Redaktionel bearbejdelse: Karen Myhre Jensen

Læs mere

Evaluering Projekt MIX

Evaluering Projekt MIX Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

KULTURTILBUD 2015-2016. - for skoler i Helsingør Kommune 2015-16 KULTURTILBUD. alle klassetrin. til skoler, sfo og klub

KULTURTILBUD 2015-2016. - for skoler i Helsingør Kommune 2015-16 KULTURTILBUD. alle klassetrin. til skoler, sfo og klub 2015-2016 KULTURTILBUD KULTURTILBUD alle klassetrin til skoler, sfo og klub 1 2015 2016 alle klassetrin Kære lærer, SFO- og klubfolk Helsingør Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest både

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD EN DREJEBOG EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere