Beretningshæfte Årsmøde 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretningshæfte Årsmøde 2013"

Transkript

1 Beretningshæfte Årsmøde 2013 Sekretariatet 7. juni

2 Udvalgsberetninger Formandsberetning...3 Appeludvalget.16 Breddeudvalget.17 Turneringsudvalget.20 Veteranudvalget...22 Dommerarbejdsgruppen.24 2

3 Formandsberetning Denne beretning forsøger at dække de områder, der er arbejdet med i dansk bordtennis siden årsmødet i Relationer til Danmarks Idræts Forbund (DIF), DGI, Team Danmark (TD) og internationale relationer DIF DIF har i årets løb færdiggjort arbejdet omkring en skarpere profil, som jeg omtalte i sidste årsberetning. DIF har fået et nyt logo og en ny kommunikationsprofil. DIF bevæger Danmark er logoet, hvilket både dækker over den fysiske aktivitet som de omkring 1,6 millioner medlemmer i DIF foreninger udøver, og selvfølgelig også den bevægelse som vi som tilskuere opnår, når vi følger danske topatleter, og de præsterer godt for Danmark. Ligeledes er det lykkedes at sørge for, at de 3 store Idrætsorganisationer i Danmark DIF, DGI og Dansk Firma Idræts Forbund (DFIF) nu har fælles medlemsregistrering. Dette bør være en stor fordel for klubber, der er medlem i mere end én af de 3 organisationer. Den nye medlemsregistrering er kommet godt i gang og har selvfølgelig haft lidt indkøringsvanskeligheder, men alt i alt er det gået godt. Næste step for DIF må være at sikre, at klubbernes indrapportering af medlemmer til kommunerne skal tages fra det samme system. At der kun er ét registreringssystem af medlemmer i idrætsklubber vil sikre, at der ikke kan opstå uhensigtsmæssigheder, hvor det kan være formålstjenligt at registrere et tal i et system og et andet tal i et andet system. En anden ting som DIF må presse på for er, at de må sikre, at kommuner stopper med at straffe klubber med lavere lokaletilskud, blot fordi klubberne har en større andel af medlemmer over en given alder. Kommunerne må forstå, at idrætsforeningerne er med til at sikre, at ældre medborgere via deres idræt opnår en bedre livskvalitet og et bedre helbred. Der er for mig ingen tvivl om, at det er samfundsøkonomisk fornuftigt at sikre støtte til idrætsklubber - også for at etablere ældreaktiviteter som eksempelvis DBTU s Slagstyrke- 60. Udredningsarbejdet og de aktivitetsanalyser, der skal ligge til grund for denne udredning, blev forsinket fra folketingets side blandt andet på grund af skiftet på kulturministerposten, men det er igangsat nu. 3

4 Samarbejdet med DIF omkring udviklingsprojektet går godt, og der er tilfredshed med DBTU s arbejde, selvom vi ikke helt følger vores mål omkring stigning i medlemstal. Status på udviklingsprojektet og medlemstal og klubantal vender jeg tilbage til senere i beretningen. Her vil jeg blot nævne, at projektet kører færdig efter planen, og vi er i løbende dialog med DIF omkring projektet. Vi har fra DIF fået adgang til et værktøj, hvor vi kan analysere mange af de data, som DIF har på baggrund af medlemsregistreringen. Disse data er vigtigt input til både DBTU via vores breddeudvalg, samt vore lokalunioner for at kunne prioritere vores midler og indsats på de områder, der giver størst værdi for vores sport. Christoffer Petersen på sekretariatet er meget villig til at hjælpe med analyser, der kan støtte udviklingen i de forskellige lokalunioner. DGI Vores samarbejde med DGI har i år primært været via portalgruppen. Vi må erkende, at processen med at få vurderet, prioriteret og økonomisk vurderet de forskellige ønsker i forhold til økonomi har været for langstrakt. Bestyrelsen må påtage sig en del af dette ansvar, da vi i vores bestræbelser på at sikre at økonomi omkring dyr ITudvikling på portalen krævede, at bestyrelsen skulle ind over økonomien. Vi har her i starten af maj som lovet sidste år i beretningen - holdt et konstruktivt opfølgningsmøde med DGI, hvor vi har aftalt nogle rammer, der skulle lette dette samarbejde. På det samme møde orienterede vi DGI om resultatet af de interne drøftelser mellem lokalunionerne og DBTU omkring licensaftalen, der skal træde i kraft fra sæsonstart DGI havde inden dette møde fremsendt brev omkring, hvilke fokusområder de ønskede sig i en fremtidig aftale. DGI vil nu internt drøfte, om de på baggrund af orienteringen ønsker at være en del af ratinglisten og bordtennisportalen fra sæsonstart Vi forventer en afklaring vedrørende dette i starten af efteråret. Licenstakster i DBTU vender jeg tilbage til senere i beretningen. Team Danmark Vort samarbejde med Team Danmark kører i vores professionelle driftsorganisation med en arbejdsgruppe, der styrer dagligdagen og får udstukket deres økonomiske og resultatmæssige rammer af en styregruppe bestående af Michael Andersen (Direktør, Team Danmark), Steen Hummeluhr og Aksel Beckmann. Som lovet sidste år både i beretning og på årsmødet ville DBTU inddrage flere 4

5 interessenter i debatten i forhold til ansøgning omkring deltagelse i en ny 4-årig elitesatsning. Dette arbejde er gennemført gennem drøftelser i bestyrelsen og møder med elitært satsende klubber, hvor vi har fået validt input i forhold til den masterplan, som skal udarbejdes i forbindelse med ansøgningen til Team Danmark. DBTU besluttede fortsat at ansøge om at være Team Danmark støttet. Vi har i hele ansøgningsprocessen haft en god dialog med Team Danmark. På baggrund af vores masterplan har Team Danmark valgt at indplacere DBTU i kategorien internationalt eliteforbund, hvilket er meget tilfredsstillende. Vi blev enige med Team Danmark om, at DBTU i samarbejde med Team Danmark skal satse mere langsigtet. Vi skal ikke gå efter kortsigtede resultater, da den fælles opfattelse er, at der skal opbygges kvalificeret talentarbejde i så mange klubber som muligt. Der skal skabes et træningsmiljø i klubber, lokalunioner og talentcentre der kan medvirke til, at der på sigt kan udvikles tilstrækkeligt med dygtige landsholdsspillere til, at DBTU igen kan spille med om medaljer ved EM, VM og OL. Team Danmark anerkender, at denne udvikling er langsigtet og kræver et andet set-up end det vi har i dag. Vi er derfor blevet enige med Team Danmark om, at vi skal forsøge at tiltrække en international anerkendt højt kvalificeret person til stillingen som elitechef i DBTU. Ansøgningsprocessen for dette kører i øjeblikket, og vi har modtaget ansøgninger både fra danske og internationale ansøgere. Disse bliver vurderet i øjeblikket. Vi må dog erkende, at vi ikke har modtaget en ansøgning fra en person, der besidder alle de kompetencer, som vi søger. Elitechefen skal opbygge strategien for det langsigtede arbejde og sikre, at der er de rigtige personer til at gennemføre denne strategi. Da meget af elitearbejdet starter ude i de elitært satsende klubber, og det derfor er vigtigt, at disse klubber er med til at give input til strategien, har vi vurderet, at det er vigtigt, at disse klubber har en repræsentant med i ansættelsesprocessen. Lars Eckeroth fra KBTK er derfor en del af ansættelsesudvalget sammen med vores Direktør Dorte Kronsell, vores Team Danmark konsulent Jens Meibom samt jeg selv og hvis jeg er forhindret Steen Hummeluhr. Vi håber på en afklaring omkring ansættelsen af en ny elitechef inden Siden sidste år er én klub blevet BAT-certificeret. OB har klaret dette og er pt. den eneste BAT-certificerede klub. Hvis elitesatsningen skal give mening, er det vigtigt, at flere klubber kommer i gang med arbejdet med at blive BAT-certificeret og få uddannet BAT-certificerede trænere. 5

6 Kun gennem højere kvalitet i vore klubber og lokalunioner omkring elitearbejde kan vi opnå de mål, vi har på dette område. Jeg tror det er vigtigt, at klubber der mener, de arbejder for eliten bruger flere penge på at udvikle elitearbejdet i deres klub end på at tiltrække udenlandske spillere til at spille på deres elitedivisionshold. Det er muligt, at de klubber med flest udlændinge på holdet kan opnå kortsigtede resultater, vinde medaljer og måske endda spille europæiske turneringer, men de trækker ikke dansk eliteudvikling i nogen retning med disse prioriteringer. Helt galt bliver det, hvis de udenlandske spillere kun spiller kampe. Hvis de derimod deltager i klublivet omkring udvikling og træning, kan man dog argumentere for, at de er med til at skabe udvikling. ETTU kongres i Herning 2012 og VM kongres Paris 2013 Frem mod kongressen i Herning arbejdede vi hårdt på at få genvalgt Dorte Kronsell samt få valgt den hollandske formand som vicepræsidenter i ETTU. Begge dele lykkedes. Ligeledes forsøgte vi at sikre støtte til genvalg af Eberhard Schöler fra Tyskland som deputy præsident denne del lykkedes ikke, da præsidenten for ETTU (Bosi) hellere ville have en franskmand, Jean Francois Kahn på denne post, og derfor kørte en hård kampagne mod Schöler. Dette splittede ETTU i 2 lejre - Øst- og Sydeuropa på Bosi fløjen og Vest- og Nordeuropa på Schöler fløjen. Vi manglede 2-3 stemmer for at vinde. Ved VM skulle det vise sig, at Bosi havde yderligere planer for sin egen fremtid. I starten af april 2013 meddelte Bosi, at han ønskede et møde med sine nordiske venner. På dagen for hans ankomst annoncerede ETTU via en pressemeddelelse, at Bosi stillede op som modkandidat til Adham Sharara, ITTF Præsident. Samtidig fremlagde han materiale, han selv mente, der beviste, at ITTF præsidenten i samarbejde med TMS (ITTF s marketingsselskab) havde begået noget ulovligt i forhold til indtægter og overførsel af midler til ITTF. Forholdene strakte sig tilbage til 2003, og nogle af tingene havde været fremført tidligere, uden det havde givet anledning til kritik af ITTF. Danmark, Tyskland, Holland, Sverige og Finland var nogle af de mange lande, der mente, at det var utilstedeligt at føre valgkampagne ved at forsøge at miskreditere sin modkandidat. Vi vurderede, at disse potentielt ulovlige forhold skulle undersøges og behandles i retssystemet, og vi var sikre på, at hvis der var ulovlige forhold ville ITTF være i stand til at finde en ny måde at få valgt en ny præsident. 6

7 Omkring valg af præsident mente vi og andre, at det var mere vigtigt, at kigge på de resultater der var opnået hhv. i ITTF og i ETTU under de to ledere og deres fremtidige program, end at basere valget på ikke beviste beskyldninger. ITTF skaber meget udvikling, hvilket blandt andet kan ses ved, at der nu er spillere fra kontinenter, som aldrig tidligere har været gode, der kan levere gode resultater. ITTF er verdens næststørste internationale sportsforbund. ITTF har gennem marketingsselskabet TMS netto marketingindtægter årligt på omkring 5 millioner $ årligt. ETTU har netto marketingindtægter på ca årligt. Danmark, Tyskland og et par andre lande meldte yderligere klart ud, at vi mente, man var uskyldig indtil det modsatte var bevist. På den baggrund arbejdede vi for genvalg af Adham Sharara. Vi brugte vores internationale netværk, som vi har opbygget gennem mange år, til at sikre så mange stemmer som muligt for Adham Sharara som præsident samt for Petra Sörling fra Sverige og Thomas Weikart fra Tyskland som vicepræsidenter. Bosi tabte valget stort. Han fik kun 53 stemmer ud af 202, mens Sharara fik 149 stemmer. Både Petra og Thomas blev genvalgt. Vores bedste vurdering er, at et sted mellem 20 og 25 europæiske lande valgte at støtte Sharara, Petra og Thomas. Vi er nu en del lande i Europa, der i de kommende måneder frem mod EM vil arbejde for at se, om vi kan finde en mulighed for at finde en ny præsidentkandidat til ETTU. Hvis vi lykkes med dette, vil vi forsøge at få fjernet Bosi, da vi mener, han står i vejen for Europæisk bordtennis udvikling. Politisk var der ikke så meget nyt på programmet ved de to kongresser. I min mundtlige beretning vil jeg komme ind på de politiske vedtagelser i ITTF både på AGM og ved Board of Directors. Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen har, sammen med resten af organisationen, i den afsluttede sæson brugt megen energi på 5 meget store områder: 1. Udviklingsprojektet Stigningen i antallet af klubber går rigtig godt, og vi følger den plan og de mål, som vi satte os. Vi slutter året 2012 på lige knapt medlemmer, hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste år. Vi har fået 28 nye klubber i forhold til sidste år og 38 nye klubber, hvis vi kigger på status, da vi startede udviklingsprojektet. 7

8 Stigningen i medlemstal siden vi startede udviklingsprojektet er knapt 300 medlemmer, hvilket er langt under målsætningen. De nye klubber tæller godt til med et pænt plus, men vi kan se, at nogle af vore store klubber har mere end svært ved at fastholde de medlemmer, som de havde sidste år. Store klubber som Virum, OB, Københavns BTK, Knudsker, Hvidovre KFUM, BTK Vedbæk og Amager har alle tilbagegang. Nogle har mistet helt op til % af medlemmerne. Der er dog også store klubber med fremgang. Vi er nødt til at få analyseret, hvorfor nogle klubber kan tiltrække og fastholde medlemmer, mens andre har sværere ved dette. Vore udviklingskonsulenter har fået adresser fra rigtig mange klubber på spillere, som er stoppet med at spille bordtennis. Det er vores håb, at de med disse kan gennemføre en frafaldsanalyse, som kan hjælpe med udviklingen af fremtidige aktiviteter i Dansk Bordtennis, der kan sikre god rekruttering og god fastholdelse i klubberne. 2. EM 2012 i Herning Denne begivenhed blev arrangementsmæssigt en kæmpe succes. Vi løftede Europamesterskaberne til nye højder. Vi havde storskærm og tælleapparater på alle borde både ved kvalifikationen i Messecentrets hal M og i Jyske Bank Boxen de sidste 3 dage. Vi leverede en bordtennis APP, så alle bordtennisglade fans over hele verden kunne følge hver eneste kamp live - point for point. Ikke en eneste gang ved de EM er vi har deltaget i, mens jeg har været formand, har vi haft det niveau, vi leverede ved EM i Herning. Vores frivillige var i verdensklasse, og jeg er stolt af, at Dansk Bordtennis er i stand til at få så mange frivillige til at tage 5-6 dage ud af deres kalender for at skabe de bedste rammer for EM. Økonomisk er vi sikre på at få overskud det ved vi allerede nu, men vi kan ikke lukke regnskabet da det Europæiske forbund ETTU ikke vil frigive TV-indtægterne. De siger, at vi er nødt til at vente, indtil de har fået penge fra et 3. parts firma, før de kan give DBTU vores del af TV-indtægterne. Dette er helt utilstedeligt, og vi har klaget til ETTU sammen med Sport Event Danmark og Herning kommune, men indtil videre uden held. Vi undersøger pt. mulighederne for at lægge sag an mod ETTU. 3. Pigesatsning. Bestyrelsen fik dagen før sidste årsmøde opbakning fra lokalunionerne til, at vi skulle 8

9 starte en udvikling, der på sigt skulle lede til at vi kunne tiltrække og fastholde flere piger til vores sport. Dette ledte til, at vi nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle arbejde hen mod følgende: o Blandede hold i Danmarksturneringen o Rekrutteringsaktiviteter i klubberne o SFO-turnering for at tiltrække piger o Fællestræninger for piger Det mest kontroversielle tiltag er blandede hold i DT. Dette tænkes indført over en årrække startende med kadet-division i Der har igennem sæsonen været forskellige tiltag for at sikre, at klubberne og lokalunioner blev involveret og informeret. 3 informationsmøder er gennemført desværre ikke med så mange deltagere. Måske har arbejdsgruppen ikke sikret tilstrækkeligt, at der er blevet gjort reklame for disse møder. Lidt input er der dog kommet tilbage fra møderne. Blandt andet ønskede nogen, at man udsatte igangsætningen i et år for at give klubberne mere tid til at forberede sig og få tiltrukket piger, der kan deltage i arbejdet. Jeg håber, at klubber der kommer til årsmødet vil medvirke til, at vi får en god debat, så vi ikke forhaster noget igennem, hvis vi med lidt mere tålmodighed kunne få bredere opbakning til tiltagene. 4. DBTU s økonomi. Også i denne sæson har budgetstyringen været meget hård for at sikre, at DBTU s økonomi bevæger sig i den rigtige retning: Det er glædeligt, at dette er gået godt, så vi i år også kan fremlægge et regnskab med overskud. Det er meget tilfredsstillende specielt når vi samtidig har været i stand til at skabe megen udvikling. 5. Licenser I forbindelse med udviklingsprojektet blev der sammen med lokalunionerne indgået en aftale, der udløber med sæsonen DGI var en del af denne aftale på lige vilkår som klubberne i DBTU. Da aftalen blev indgået, kom der berettiget kritik om, at tiden fra indgåelsen af aftalen og til dens ikrafttræden var for kort, så klubberne havde svært ved at få tilpasset deres klubkontingenter til at afspejle den nye licensstruktur. Vi lovede, at vi når licensaftalen skulle forlænges ville sikre, at det blev gjort i god tid. Vi har derfor i foråret 2013 afholdt møde med lokalunionerne, hvor vi, på baggrund af input fra de evalueringer vi har gjort af den hidtidige aftale, har skabt en ny aftale. 9

10 Fokusområderne for den nye licensstruktur har været følgende: o Skal være billigt at starte til bordtennis. o Grænsen for hvornår man skal betale den høje licens skal hæves fra de nuværende 1100 ratingpoint. o Ingen ønsker lavere aktivitetsniveau så provenuet skal fastholdes. Satserne træder i kraft med starten af sæsonen Det vil sige reelt fra Ved at melde dem ud allerede nu har alle klubber mulighed for at justere deres kontingenter til. Satserne som lokalunionerne enedes om og som respekterer ovenstående fokusområder er følgende: Under 1100 point: Mellem point Ungdom fra 1600 point Seniorer fra 1600 point 100 kroner 300 kroner 300 kroner 500 kroner Som nævnt tidligere vender DGI tilbage i september efter interne drøftelser, hvorefter vi forhåbentlig kan lave en aftale med DGI om, at de stadig er en del af Bordtennisportalen, og deres spillere kan være med på ratinglisten. Ud over disse store områder har der naturligvis været arbejdet med mange mindre områder. Eksempler på disse er: Fælles Nordisk liga Sidste år nævnte jeg, at Bjarne Andersen havde accept for at arbejde videre med denne ide. Det har dog vist sig, at hverken Sverige eller Norge mener at dette tiltag trækker i den rigtige retning, så denne aktivitet er lukket ned Vision Ud over arbejdet med pigestrategi, elitestrategien og Team Danmark samarbejdet for støtteperiode har bestyrelsen ikke i den forløbne sæson arbejdet med specifikke emner inden for visionen. Arbejdet har ud over ovenstående været fokuseret omkring EM-2012 og udviklingsprojektet. Sponsorer medier og markedsføring Vi lykkedes med at finde nogle sponsorer til EM-2012, hvilket har været medvirkende til, at vi sikrede, at EM ikke gav underskud. Det var hårdt arbejde, der krævede mange ressourcer. 10

11 Der var stort set ingen hjælp fra ETTU s marketingafdeling, der ikke var i stand til at skaffe en titelsponsor. Vedrørende sponsorer til DBTU i dagligdagen er der ingen fremgang og opblødning i finanskrisen. Mediedækningen for vores sport kan vi ikke klage over. Vi fik rigtig god dækning omkring vore 3 deltagere ved OL-2012 i London. Ligeledes kørte Danmarks Radio en storsatsning omkring EM-2012, så også der fik vi meget flot og god omtale. Desværre formåede vores 2 bedste spillere Mie Skov og Michael Maze ikke at udnytte deres potentiale og honorere denne satsning ved at spille sig videre til de sidste dage i turneringen. Danmarksturneringen har i år været dækket af Kanal Sport med mandagskampe fra elitedivisionen. Det har på nær nogle få tekniske problemer været et godt samarbejde med god promovering af vores sport. Kanal Sport dækkede derudover også DM-senior i Odense. Desværre er Kanal Sport presset økonomisk, da Danske Licensspil er tvivlsomme omkring deres støtte til kanalen i næste sæson. Der undersøges p.t., om der gennem DIF er muligheder for at sikre, at der stadig er en kanal der kan dække mindre og mellemstore sportsgrene. Dækningen på vores hjemmeside har været presset siden Henrik Sørensen fratrådte på grund af sygdom. Vi er nødt til i den nærmeste fremtid at drøfte i bestyrelsen, hvorledes vi igen kan få bedre dækning af vores sport på vores egen hjemmeside. Internationale arrangementer på dansk grund EM-2012 var en kæmpesucces arrangementsmæssigt, som jeg nævnte tidligere. Vi har i den kommende sæson to mindre arrangementer nemlig 6-nationers turnering for drenge/pige-arbejdet og Nordiske mesterskaber i foråret 2014 der arrangeres af Amager Bordtennisklub. Bestyrelsen kunne godt tænke sig, at klubberne på årsmødet gav udtryk for, hvorvidt DBTU skal arbejde hen mod en gang at blive vært for eksempelvis en World Cup eller et verdensmesterskab. Landsholdsarbejdet samt nationale arrangementer OL-2012 Flotte resultater af Mie med sejr i første kamp og et knebent nederlag i næste runde til en spiller fra Polen (der senere efter OL blev Paralympisk mester). 11

12 Allan tabte i første runde, men dejligt at Allan efter mange års flot karriere opnåede at være med ved et OL. Maze fik meget flotte resultater med sejr over Kreanga i overværelse af H.K.H. Kronprins Frederik, 4-0 over Mizutani fra Japan inden det i kvartfinalen blev et ærgerligt nederlag til Ovtcharov. Michael var her rigtig tæt på endnu en OL-Medalje. Vi håber det bedste for Michael frem mod Rio-2016 EM i Herning Flotte resultater af de unge: Jonathan Groth, Morten Hyrup Rasmussen og Pernille Agerholm der kvalificerede sig til hovedturneringen i single. Pernille Agerholm i hovedturneringen i double efter sejr over Mie Skov sammen med hendes franske makker. Groth og Sternberg tabte med 2 bolde i afgørende sæt til de senere sølvvindere fra Sverige. Michael Maze og Mie Skov tabte i første runde i single. Ikke godkendt. VM-2013 i Paris Mie Skov og Jonathan Groth kvalificerede sig direkte til hovedturneringen. Nederlag til begge i 1. Runde. Mie tabte 4-1 til en tjekke der lå ca. 100 pladser under Mie på verdensranglisten. Groth til Kisikawa, Japan der lå ca. 100 pladser over ham selv på verdensranglisten. Flotte kvalifikationsresultater af de øvrige, der alle vandt deres puljer. Efter puljerne ventede 2 kvalifikationskampe for at komme i hovedturneringen. Både Pernille Agerholm, Morten Hyrup Rasmussen og Mikkel Hindersson nåede frem til den afgørende af disse, hvor de dog tabte til meget højere rangerende modstandere. Mikkel havde to matchbolde i 6. sæt, men tabte alligevel. Morten havde 5-2 føring i 7. sæt mod en spanier men endte med at tabe. Mikkel og Morten vandt deres kvalifikationskampe i double, afgørende kamp blev vundet i 5. efter at have været bagud De blev trukket ind i hovedturneringen mod de 3. seedede kinesere, hvor de tabte 4-0 i sæt. Groth og Sternberg var direkte i hovedturneringen og tabte i 1. runde mod en fransk double med 4-2. Ungdomsarbejdet Bronzemedalje til vores drengehold ved ungdoms EM i Netop hjemkommet fra ungdoms DM i Hillerød må jeg sige, at det var meget lovende at opleve drengefinalen mellem Anders Lind og Andreas Dilling. Det var en kamp på højt niveau og lover godt for sommerens ungdoms-em. Ligeledes var det også en flot kamp i pigesingle mellem Nicoline Kofoed og Sophie Wallø. 12

13 Det bliver spændende at følge disse piger i fremtiden for at se, om de kan være med til at skabe en pige-generation, der kan sætte pres på senior-damerne. Nationale arrangementer I 2013 viste OB sig endnu en gang som en rigtig god arrangør af de Danske Mesterskaber. DM i Rating er et breddearrangement, der blev spillet i Odense Congress Center. OB s arrangement bliver bedre år for år. Jeg synes virkelig, at klubberne i Danmark bør bakke op om dette arrangement og deltage i DM i Rating og sikre, at Odense Idrætshal bliver fyldt med glade tilskuere til vores vigtigste nationale arrangement. Groth genvandt singletitlen for herrerne med sejr over Kasper Sternberg. Mie Skov genvandt hos kvinderne med sejr over Mie Jacobsen. Morten Hyrup Rasmussen blev dobbelt dansk mester ved at vinde herredoublen med Kristian Kongsgaard og Mix-doublen med Pernille Agerholm. Pernille Agerholm blev også dobbelt mester via en sejr i damedouble sammen med Mie Jacobsen. Ungdoms DM i Hillerød var et super arrangement. Hillerød kan være stolte af dette arrangement ligesom de kan være stolte af en meget velbesøgt landskamp mod Italien. KBTK genvandt det danske mesterskab hos kvinderne med en sejr over 3 kampe mod OB, men klubben måtte nøjes med sølv hos herrerne, da det efter nederlag på hjemmebane og sejr på udebane blev til nederlag i 3. og afgørende kamp mod Roskilde. OB vandt bronze hos herrerne og Ballerup hos kvinderne. Tak til de klubber som har bakket op om DBTU s øvrige arrangementer som Ungdoms Top 12, Kval. Top 12 og Grand Prix stævnerne. Breddearbejdet Dette arbejde dækker over uddannelse, udviklingsprojekt samt det arbejde som vores udviklingskonsulenter laver i henhold til den aftale, vi har lavet med Danmarks Idræts Forbund. Det er vigtigt, at vore udviklingskonsulenter fortsætter det lange træk i dette område. Ligeledes er det vigtigt, at der i vore lokalunioner skabes aktiviteter og genereres støtte til klubberne i lokalområdet, således at der kan tiltrækkes medlemmer og skabes aktiviteter der fastholder medlemmerne og sikrer, at der til stadighed skabes fokus på vores sport. Udvalgene for de øvrige vigtige områder, der er arbejdet med i den forgangne sæson, fremlægger selv beretninger for deres områder, så her vil jeg begrænse denne beretning 13

14 til at takke dem der har arbejdet med områderne og for enkelte områder give lidt kommentarer til arbejdet i disse: Turneringsudvalget Turneringsudvalget er øretævernes holdeplads. Når den sportslige succes ikke kommer ved bordtennisbordet, er der ved at komme en kedelig tendens til, at der forsøges at skabes succes via protester, appeller og lignende. Ligeledes er der klubber, der forsøger alle mulige krumspring for at få bedst mulighed for at få så stærke hold som muligt i afgørende kampe. Vi har i sæsonens løb haft klubber, der har løjet om at deres spillere var udtaget til udenlandske landsholdslejre for at få flyttet kampe. Det er ikke i orden! Tonen fra klubledere rundt om i landet over for vores frivillige i udvalg og vores ansatte på kontoret er ind i mellem urimeligt hård og usaglig. Det er heller ikke i orden! Resultatet af nogle af ovenstående forhold set i relation til turneringsområdet er, at det pt. er tvivlsomt, om vi har nogle kandidater, der ønsker at stille op til dette udvalg. Arbejdsgruppen for Rating og andre IT-løsninger Gruppen er med til at sikre, at vores ratingliste altid tilrettes til det bedst mulige niveau. Ligeledes er det denne gruppe, der er med til at sikre udvikling af bordtennisportalen og vores stævneprogram. Veteranudvalget Udvalget sikrer år efter år en god afvikling af Veteran-DT og Veteran DM. Dommerarbejdsgruppen Gruppen har i årets løb fået uddannet en del nye danske dommere. Der er uddannet 3 nye internationale dommere og en international dommer har bestået Blue Badge niveauet hos verdensforbundet. Steen Andersen er med i et internationalt program for internationale overdommere. Danske dommere markerer sig i det hele taget flot på den internationale scene. Ligeledes arbejder dommergruppen i Danmark for at løfte niveauet generelt. Ved det netop afsluttede ungdoms-dm var der i år indført Bat-kontrol inden kampene, lidt ligesom vi havde til EM. Kontrollen var indført stille og roligt, og der var tid til vejledning af spillere og forældre. Ligeledes var der lavet en aftale med BTE om, at spillere kunne få hjælp der til at udbedre fejl og mangler på battet, hvis disse var for graverende. Stor ros til dommer-arbejdsgruppen for denne indsats. Hvor der var begrænset succes for spillerne ved VM i Paris, så var der rigeligt af dette for den danske dommer Preben Søndergaard. Preben dømte mange afgørende kampe og sluttede med at dømme den ene af de to semifinaler i herresingle. 14

15 Flot indsats af Preben! Med det dommerklientel der var i Paris fik Danmark endnu en gang bevist, at danske dommere kan være med på højeste internationale niveau. Appeludvalget Udvalget har i årets løb haft mange nye sager. Udvalget er blevet fuldtalligt, da Peter Teisen velvilligt har stillet op i løbet af året til at udfylde den manglende plads. Søren Andersen, tidligere medlem af udvalget, har i en enkelt sag indtrådt som suppleant, da udvalgets ene medlem var inhabil, og de to andre var uenige. Bestyrelsen Bestyrelsen har siden sidste årsmøde bestået af følgende: Aksel Beckmann, Steen Hummeluhr, Bjarne Andersen, Jakob Harden og Kim D. Jensen. Suppleant er Annie Ramberg. Aksel Beckmann er på valg som formand. Aksel er villig til genvalg for en 2-årig periode, og bestyrelsen indstiller Aksel Beckmann til genvalg. Kim D. Jensen er på valg som bestyrelsesmedlem. Kim er villig til genvalg for en 2-årig periode. Bestyrelsen indstiller Kim D. Jensen til genvalg. Jakob Harden, der sidste år blev valgt for ét år, har desværre meddelt, at han på grund af udnævnelse til at være en del af chefgruppen på Politikens forlag ser sig nødsaget til ikke at genopstille. Dette er rigtig ærgerligt, men jeg har stor forståelse for, at Jakob må prioritere sit lønnede arbejde over det frivillige. Bestyrelsen har et ønske om, at der meget gerne må være en så bred geografisk repræsentation som muligt i bestyrelsen. Vi har derfor drøftet forskellige emner og er glade for, at vi denne gang har en kvindelig kandidat til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Betina Koefoed fra Bornholm til nyvalg som bestyrelsesmedlem for 2 år. Annie Ramberg er på valg for som suppleant. Annie ønsker ikke genvalg. Jeg vil benytte lejligheden til at takke Annie for hendes indsats som suppleant og glæde mig over, at hun fortsat er at finde som formand for ØBTU. Internationalt arbejde Internationalt har DBTU været repræsenteret af Arne Madsen som formand for ITTF s Media Committee og som ETTU Club Competition Official, samt Dorte Kronsell som medlem af ITTF s Board of Directors og som Vice-Præsident i ETTU. Dorte Kronsell blev yderligere på ITTF s kongres valgt som formand for Para-Table Tennis Division, der er den komite, der varetager sammenhængen mellem handicap-bordtennis og frisk-bordtennis. Jens-Erik Linde stoppede som formand for ITTF s veteran-komite. 15

16 Jeg vil gerne takke alle de ovennævnte, for det arbejde de gør for sportens udvikling internationalt. Der er stor respekt om Danmark i international bordtennis, og en stor del af den respekt kommer fordi vi har så mange, der er villige til at engagere sig internationalt. Fremtiden Traditionen tro handler denne beretning mest om, hvad der er sket i det forløbne år i Dansk Bordtennis. Jeg vil i min mundtlige beretning på Årsmødet komme mere ind på, hvad vi i bestyrelsen vil have som fokusområder i det kommende år. Jeg håber naturligvis, at så mange klubledere og lokalunionsledere som muligt tilmelder sig Årsmødet, for at bestyrelsen får så mange input som muligt til at videreudvikle vores sport. Afslutning Jeg vil slutte denne skriftlige beretning med at takke de frivillige, der i dagligdagen arbejder hårdt i deres klubber og i lokalunionernes bestyrelse og udvalg. En stor tak til mine kolleger i DBTU s bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper for den indsats som de hver især stor eller lille har ydet for at udvikle sporten så meget, som det er muligt. Ligeledes vil jeg naturligvis også takke de ansatte på sekretariatet og i trænerstaben for deres engagement og deres indsats for at servicere klubber, spillere, bestyrelse og udvalg bedst muligt. En særlig tak til vores direktør Dorte Kronsell, der kæmper en stadig kamp for at sikre, at DBTU til stadighed har motiverede og engagerede medarbejdere samt qua sit netværk i Idrættens verden i Danmark sikrer, at DBTU får øje på de muligheder der dukker op for at skabe yderligere udvikling i den sport vi alle holder af. Aksel Beckmann Formand for Appeludvalget DBTU s appeludvalg har i sæsonen 2012 / 2013 behandlet i alt tre (3) sager, hvor turneringsudvalgets afgørelse er anket til appeludvalget. Appeludvalget har ved sin sagsbehandling fulgt de forvaltningsretlige principper, og der er således forud for, at de enkelte afgørelser er truffet, givet de implicerede parter i sagerne mulighed for at ytre sig om sagen og om de øvrige parters eventuelle supplerende indlæg. I to af de tre sager har et af udvalgets medlemmer måttet erklære sig inhabil. I én af disse to sager var det nødvendigt at ad hoc-indkalde en ekstra deltager i appeludvalget, da de 16

17 to ikke-inhabile deltagere var uenige om afgørelsen De tre afgørelser er afgjort med stemmerne 3-0, 2-0 og 2-1. Sidstnævnte afgørelse er anket til DIF s appeludvalg. Behandlingen af denne sag i DIF s appeludvalg er netop begyndt, og der foreligger således endnu ingen afgørelse derfra. Den appeludvalgsafgørelse fra sæsonen 2011 / 2012, der var anket til DIF s appeludvalg, blev stadfæstet. DBTU s appeludvalg har i perioden bestået af Peter Teisen (formand), Jesper Kronborg og Morten Krydsfeldt, der alle ønsker at fortsætte i sæsonen 2013 / Peter Teisen Breddeudvalget Breddeudvalget som har følgende medlemmer; Hans-Jørgen Larsen (Jøsse), Flemming Larsen og Peter Bak Jensen, der indtrådte i udvalget umiddelbart efter sidste årsmøde tak for det Peter samt Per Madsen, har arbejdsmæssigt/økonomisk/politisk været med i forskellige tiltag og projekter: o Tilskud til bordtennisskoler o Tilskud til samarbejdsaftaler mellem klubber og skoler/sfo er o Breddepulje o Ide- og inspirationscafé i forbindelse med EM i Herning o Tilskud til og PR i forbindelse med DM i Rating o Deltagelse i arbejdsgruppen vedrørende pigebordtennis I forhold til de mange andre breddetilbud og aktiviteter der har været i perioden, er det i meget overvejende grad DBTU s meget hårdtarbejdende, kompetente og engagerede Udviklingsafdeling der har haft det daglige arbejde og løbende opfølgning. Breddepuljen giver økonomisk tilskud til klubbernes forsøg, nye tiltag, pilotprojekter, afprøvning af gode ideer m.m. Vi havde i år, af budgetmæssige årsager, flyttet ansøgningsfristen til den 1. februar. Der indkom 4 ansøgninger om tilskud fra puljen, og vi besluttede at give tilskud til 3 af dem. Midtmors fik tilskud til klubbens forsøg på at få mere kvalitet i træningen og fastholde de unge via samarbejde og mesterlære med Sjørring BTK, fællestræning og en doubleturnering. B75 fik tilskud til indkøb af materialer for at kunne integrere video i den daglige træning. 17

18 Københavns Bordtennisklub fik et tilskud til en stor SFO-turnering med blandede hold. Klubbernes erfaringer med de forskellige forsøg og tiltag vil blive formidlet videre til alle andre klubber på så mange forskellige medier som muligt. Det kan undre, at kun 4 klubber søger om et økonomisk tilskud fra breddepuljen. Den foregående pulje var der slet ingen ansøgere til, og derfor vil vi, lige som i sidste års beretning, stille spørgsmålet hvordan skal formidlingen være, for at sikre at så mange som muligt får information om eksempelvis breddepuljen eller de mange tilbud som Udviklingsafdelingen har? Og ikke mindst hvordan sikrer vi at klubber, ledere og trænere i langt højere grad gør brug af alle de rigtig gode og udbytterige tilbud og muligheder der er? I forbindelse med EM i Herning lavede vi en café, hvor vi gav en kop kaffe for en god ide. Alle de forskellige input blev sat op på et af vores ide- og inspirationstræer, og ud over mange gode ideer og erfaringer fik vi også en god snak med mange klubfolk og bordtennisinteresserede, og vi fik måske for første gang, udover ved de forskellige møder i lokalunions- og DBTU-regi, præsenteret og profileret udvalgets arbejde og medlemmer. Ideerne spændte bredt fra ideer til forbedringer ved stævner og turneringer, rekrutteringstiltag, samarbejde på tværs af landegrænser, tiltag for at skabe større synlighed, familietilbud, hjælp til nye klubber og til tiltag for at få flere piger. DM i Rating blev afholdt af OB som med et stort engagement og en flot indsats gjorde deres til, at de ca. 150 deltagere fik en rigtig god oplevelse. Vi har ofte i udvalget snakket om, hvordan vi kunne genoplive DM for alle, men med et nyt koncept så deltageantallet ville blive væsentligt øget, set i forhold til de økonomiske og menneskelige ressourcer, der tidligere er blevet brugt. OB s DM for alle ser vi som et rigtigt godt bud på et breddearrangement for alle. Breddeudvalgets rolle var, udover at give et tilskud til OB, at lave en artikel på DBTU s hjemmeside samt at sende en mail til sjællandske og københavnske klubber med mange breddespillere med opfordring om at deltage i arrangementet. Efterfølgende blev klubberne kontaktet telefonisk. Derudover sørgede Udviklingsafdelingen for præmier fra Stiga. Udvalget er repræsenteret i arbejdsgruppen vedrørende pige- og damebordtennis, hvor målet er at nå op på at ca. 1/3 af DBTU s medlemmer er piger og damer. Arbejdsgruppen er i gang med planlægningen af mange forskellige tiltag for at få større fokus på pige/dame-bordtennis og for at nå målet: rekrutteringstiltag, landsdækkende SFO-turnering med blandede hold, fællestræning for piger, pointstævner for piger, inspiration og uddannelse i forhold til at træne målgruppen, blandede hold m.m. 18

19 Vi har i udvalget haft en begyndende snak om hvad udvalgets rolle er, udbyttet af arbejdet, vores rolle i forhold til Udviklingsafdelingen og hvilke opgaver der i den kommende tid skal prioriteres. I den forbindelse havde vi et møde med bestyrelsen blandt andet for at få en afklaring af gensidige forventninger og en ny budgetprocedure. På mødet med bestyrelsen snakkede vi også om opgaver, som kunne ligge i Breddeudvalget. En af opgaverne kunne være, at forsøge at få en afklaring af hvilke ønsker om aktiviteter den store gruppe på 4000 medlemmer uden licens har, for på den måde at sikre en større aktivering af gruppen og måske på den måde at kunne sikre en større grad af fastholdelse. En anden opgave kunne være analyse af de seneste tal vedrørende medlemmer og klubber, som blandt andet kunne danne grundlag for prioritering af kommende tiltag. Vi håber også at kunne lave en ide- og inspirationsbank på DBTU s hjemmeside samt at indlede et samarbejde og en dialog med det svenske og norske forbund for at udveksle erfaringer, ideer og inspiration vedr. bredde- og udviklingsarbejde. Vi har et meget stort ønske om at der i lokalunionerne oprettes lokale Breddeudvalg. Der udføres i lokalunionerne allerede et meget stort, vigtigt og godt breddearbejde i forhold til planlægning og afvikling af turneringer og stævner. Vi håber, at det er muligt at finde ressourcer, såvel menneskeligt som økonomiske, til en endnu større indsats på breddeområdet. Lokale udvalg vil med deres lokalkendskab, relationer, netværk, erfaringer og ideer i samarbejde med udviklingskonsulenterne, klubkonsulenterne og DBTU s Breddeudvalg kunne gøre en meget stor og vigtig indsats i forhold til f.eks. opstartshjælp til nye klubber, større grad af fastholdelse af klubbernes medlemmer, rekruttering og fastholdelse af piger, inspiration til og hjælp med etablering af lokale klubnetværk og øget klubsamarbejde. Peter Bak Jensen udtræder i forbindelse med Årsmødet af udvalget. Det har været meget udbytterigt for de øvrige udvalgsmedlemmer, som alle kommer fra det storkøbenhavnske område, at have en nordjyde med masser af ny spændende inspiration, nye ideer og et helt andet verdensbillede i forhold til bordtennis, med i udvalget. Vi håber, at det lykkes at finde et nyt udvalgsmedlem, som også kan udfylde den rolle. Til sidst en stor tak til alle som har givet en hånd med i Breddeudvalgets arbejde. Breddeudvalget 19

20 Turneringsudvalget Danmarksturnering Herrerne Herrernes elitedivision blev i år vundet af Roskilde mens sølvmedaljerne gik til København og bronzemedaljerne til OB. De 3 klubber har delt medaljerne mellem sig de sidste par sæsoner. Vestegnen og Søhøjlandet rykker ned i 1.division. Stigadivisionen skal reduceres til 8 hold, hvorfor der kun er 1 oprykker fra 1. divisionerne. Oprykkeren blev fundet i en kvalkamp mellem de 2 vindere af 1. divisionerne; Brønshøj og Århus. Brønshøj trak det længste strå og vandt kampen 5-2, og de er dermed klar til Stigadivisionen i næste sæson. Damerne I damernes elitedivision gik guldmedaljerne igen i år til København, mens sølvmedaljerne gik til OB og bronzemedaljerne til Ballerup. I den kommende sæson er Elitedivisionen igen på 8 hold, hvorimod Turneringsudvalget har dispenseret i 1. division som i den kommende sæson er på 9 hold. Ungdom I juniordivisionen blev guldmedaljerne vundet af Roskilde, sølvmedaljerne af Vestegnen og bronzemedaljerne af Sisu. I drengedivisionen blev guldmedaljerne vundet af Holme-Olstrup, sølvmedaljerne af Virum og bronzemedaljerne af BBB. Igen i år en meget lige række, som igen i år blev vundet af et hold, der kom til slutspil som 3 er i deres kreds. Kampflytninger Turneringsudvalget har i indeværende sæson forsøgt at stramme op på kampflytninger i herrerækkerne. Vi var stadigvæk rimelig fleksible med kampflytninger i damerækkerne. Dette gav desværre nogle problemer med protester og sager - langt flere og større end vi havde haft i herrerækkerne i årene før. Turneringsudvalget anbefaler derfor det kommende Turneringsudvalg, at man fra den kommende sæson vil stramme op på kampflytninger i alle rækker (herre, damer og ungdom). Så derfor et godt råd til klubberne; kig det første program godt igennem for om der skulle være nogle kampe, I skal have flyttet på grund af ferie eller andet, og tænk jer godt om inden I siger ja til at flytte kampe, om I derved låser spillere eller kommer til at bryde reglerne. 20

21 Sager TU har behandlet nogle sager i løbet af sæsonen. En om brug af spiller efter en kampflytning i dame elitedivisionen. En sag som turneringsudvalget tabte i Appeludvalget, på grund af at reglerne ikke var skrevet godt nok i forhold til spillere på B-licens, som de egentlig var tiltænkt. Dette er endnu et bevis på, at det er meget svært at skrive et reglement (selv om vi sidste år havde fået hjælp af en jurist), uden at der kan opstå tvivl om, hvilke regler der gælder. Den store taber i denne sag er nok dame bordtennis, som førhen har fået lov til/dispensationer til mange ting, fordi de ikke er så mange og gerne vil have så mange med som muligt. Dette er man nødt til at stramme op på for ikke at skyde sig selv i foden i den anden ende. Den anden store sag er ikke afsluttet endnu. Den ligger lige nu hos DIF s Appeludvalg. Sagen går på en indisk spiller, som har spillet Stigadivision for Virum, som også har deltaget i en turnering i Indien. Søhøjlandet mener, at denne turnering er det Indiske holdmesterskab, og dermed har han spillet med om mesterskabet i 2 lande. Dette mener Turneringsudvalget dog ikke. Vi mener, at det er en udtagelsesturnering for regionshold, som spilles over få dage. Det blev også udfaldet i Appeludvalget, som dog ikke var enige (2 mod 1). Søhøjlandet har efterfølgende anket sagen til DIF s Appeludvalg, som pt. er i gang med at behandle sagen. Grand Prix-stævner De fleste GP-stævner kører rigtig godt de fleste steder, og alle 5 GP-stævner er også rigtig store deltagermæssigt. Men det er tid til at kigge lidt på konceptet igen, hvilket der ikke er gjort i mange år. Nogle af de bedste spillere bliver væk fra deres egne rækker. Måske skal der være noget mere sportsligt på højkant end at blive samlet vinder og modtage en pengepræmie/pokal. Måske noget der skal kigges på af det nye TU i den kommende sæson, så det kan være klar til sæson Top 12 Top 12 blev afholdt i Skagen i meget flotte rammer og med et godt setup, hvilket var rigtig godt taget i betragtning, at Skagen måtte træde til som arrangør med kort varsel. Så stor tak til Skagen! DM erne Senior DM forløb rigtig godt hos OB med hjælp fra TU til selve kampafviklingen. Det kan godt mærkes, at de har afholdt det i mange år nu. Der er ikke stress faktorer mere, såsom hvem der gør hvad og hvornår, det kører bare, og da OB også er arrangør i , så er senior DM i sikre hænder de næste 2 år. 21

22 Ungdoms DM forløb rigtig godt hos Hillerød. Det er de bedste rammer vi har set i flere år til et ungdoms DM, med både god spilleplads og tilskuerpladser. Der var også brugt meget tid på hjemmeside og Facebook både op til DM - men også under og efter. Det nye TU skal kigge på konceptet vedrørende DM Ungdom, gerne så man kan få det lavet om allerede til DM Der er kommet mange flere tilmeldinger de sidste par år, og mange kan spille i flere singlerækker end tidligere. Derfor er tidsplanen meget stram, og kan ikke laves anderledes, som det er nu. Måske skal der spilles i én weekend, hvor man kan have fredag med. Alternativt kan DM splittes op over 2 weekender, men det er selvfølgelig også et spørgsmål om økonomi. Noget skal der gøres, ellers må man sætte ratingkravene op for at deltage. Udvalget Samarbejdet i Turneringsudvalget har fungeret upåklageligt. Udvalget vil meget gerne sige tak til Gitte Hvid for hendes udholdenhed med nogle uvorne drenge, samt takke vores samarbejdspartnere i DBTU og klubberne. Turneringsudvalget har bestået af Mads Schiellerup, Hans-Jørgen Larsen (Jøsse), Finn Lindschouw og Bent Sjelle. Finn, Bent og Mads genopstiller ikke til Turneringsudvalget, men syntes alle det har været spændende og lærerigt at være med i udvalget. Vi har fået en viden og nogle værktøjer, som vi kan bruge i vores virke fremover. Som klubleder anbefales det, at I overvejer at tage en tørn, da man virkelig får et indblik i den danske bordtennisverden. Hans-Jørgen Larsen (Jøsse) genopstiller, såfremt der kommer flere medlemmer til ved Årsmødet, men Jøsse ønsker ikke at være formand i udvalget, da han også sidder i andre udvalg i DBTU og ØBTU. På vegne af Turneringsudvalget Mads Schiellerup Veteranudvalget I skrivende stund er det en måned siden, at vi afholdt DM for Veteraner. Det blev en stor succes, specielt fordi vi havde alle borde i én hal. Det så rigtig godt ud. Efterfølgende er al kvalspil afviklet, og vi er næsten klar med programmet for den kommende sæson. Der mangler kampnumre (som først laves op til ferien) og eventuel indsættelse af hold på de ledige pladser. Vi har i skrivende stund følgende 4 pladser ledige: Veteran 401. div. Vest, Veteran 60 DM, Old Girls 1. div. og Veteran Girls 50 (en ny række der foreløbigt har 9 hold - herligt). Vi håber naturligvis på at kunne udfylde disse pladser. 22

23 VU skal i sommer have diskuteret aftalen med lokalunionerne, som jo i mange år har haft en plads i Veteran 401. division, men som desværre ikke lever op til aftalerne. ØBTU kører med 2 mands hold og JBTU har slet ingen turnering. Da vi afvikler vores holdturnering som 3 mands hold, er der ingen sammenfletning, så vi mener, at der ingen direkte oprykker kan findes. VU inviterer lokalunionerne til vores sommermøde, hvor vi vil tage sagen op. Ved DM i Kjellerup prøvede vi efter mange ønsker at afvikle medaljeoverrækkelserne i forbindelse med spillet. Det blev ingen succes, og medaljeoverrækkelserne flytter derfor tilbage til festarrangementet. En stor tak skal lyde til Helsingør (1. runde) og Søhøjlandet (DM-runden) samt vore mellemrunde arrangører for god og dygtig hjælp med at afvikle runderne. Det er dejligt med et stort engagement, så spillerne får gode forhold til runderne. Mellemrunden bruges netop til at give mindre klubber chancen for at være arrangør, og det går faktisk meget godt. Årets veteran blev endnu engang et meget populært valg: Lise Krejdal, Nykøbing F. Det var første gang vi modtog indstillinger til Årets Veteran, og vi håber klubberne har mange kandidater i fremtiden. Næste sæsons arrangører er Virum-Sorgenfri og VRI (begge klubber som er vant til at arrangere stævner og DT-runder), så vi tror på gode arrangementer. Søren Hansen var igen på banen i Kjellerup med afviklingen af DM, og han har allerede lovet at hjælpe i Risskov til foråret Tak for det! Sæsonens højdepunkt internationalt var naturligvis VM i Stockholm, og det blev det hidtil største arrangement nogensinde. Der var gode spilforhold i Globen og omliggende haller, selvom der var lidt for smalle tilskuerpladser, og at det ligeledes er et dyrt sted at placere dette gigant arrangement. Men det gik godt... også for danskerne. Ved VM 2011 i Kina fik vi vores første individuelle verdensmester (Allan Bentzen), og det var vi stolte af. Claus Pedersen (CP) har længe banket på til VM-titlen, og han slog til denne gang. Det var stort for CP og Danmark. Der var yderligere 3 x bronzemedaljer: Annie V. Ramberg i DS50, og sammen med Susanne Pedersen (der samtidigt meddelte karrierestop - ærgerligt, lad os håbe hun skifter mening på et tidspunkt), samt til Claus Pedersen og Niels Ramberg i HD60. Derudover var der 3 x 1/4-finaler til Carsten Egeholt Bang (HS40), Helge Kocman (HS60 og 3. gang i træk) samt Niels Ramberg (HS65 - mødte 60 års mesteren fra sidst i kvarten). Rent statistisk må vi sige at Niels Ramberg (18), Annie V Ramberg og Susanne Pedersen (16) og Claus Pedersen (14) har været helt suveræne repræsentanter for Danmark med 64 23

24 ud af 102 danske medaljer ved VM og EM gennem årene. 5 spillere har vundet 4 medaljer, mens 1 har 3, 2 har 2 og endelig har 5 spillere vundet 1 medalje til dem selv og Danmark. De 2 internationale veteranstævner (Amager og Århus) holder standarden og kvaliteten, og det ser ud til at den store interesse fra vore mange udenlandske venner fortsætter. I marts 2014 er Danmark og Amager vært for den næste NETU mesterskab, der er et mesterskab for De Nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne) og De Baltiske lande (Estland, Letland og Litauen). Det er således 3. gang at Danmark er arrangør af dette traditionsbundne mesterskab (tidligere Nordiske men senere Nordeuropæiske mesterskaber). Vi håber her på stor opbakning fra danskerne side. Vi plejer at være mange, specielt når mesterskabet er i Danmark. Til orientering har Linde trukket sig som formand for ITTF¹s veteran komité - efter 2. Slutteligt skal endnu engang lyde en stor tak til mine udvalgsmedlemmer, som konstant er på mærkerne i alle veteransager, og tak for et godt samarbejde i det hele taget. Vi fik et nyt medlem sidste år, og Jette Vieg har allerede fundet en god plads i udvalget. Ligeledes til PPV og Bestyrelsen skal der lyde en stor tak: vi er glade for samarbejdet. Jens-Erik Linde Dommerarbejdsgruppen En ganske særlig sæson. Den forgangne sæson har været noget ganske særligt. Den har været præget af store begivenheder, nye tiltag og større stævner. Og det alt sammen lagt oveni afviklingen af de kendte opgaver inden for dommerområdet. Allerede fra sæsonens begyndelse blev tonen slået an. Vi kunne nemlig via vores danske dommer, der var udtaget til OL, følge med i legene på tætteste hold. Det var både spændende, interessant og motiverende. Lad os håbe det kan gentages ved de næste lege i Straks efter bankede EM på hjemmebane på døren - oven i købet under dansk ledelse. En unik mulighed for de danske dommere til at opleve en international begivenhed med alt hvad det indebærer. Mange dommere havde valgt at benytte sig af muligheden, og der blev samlet værdifuld international erfaring. En stor tak skal lyde til alle, der deltog både før og under. Ved EM mødte vi både Batkontrol og Call Area. To elementer der på hver sin måde kan hjælpe sporten og afviklingen af stævner et skridt fremad. Mødet med Batkontrol og Call Area ved EM var meget inspirerende. 24

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

OB BORDTENNIS OPEN. - Grand Prix Stævne I Odense Idrætshal lørdag den 2. - søndag den 3. dec.

OB BORDTENNIS OPEN. - Grand Prix Stævne I Odense Idrætshal lørdag den 2. - søndag den 3. dec. OB BORDTENNIS OPEN 69. stævne i træk - Grand Prix Stævne 2017 Fredag den 1. december kval. til herre GP slutspil i (Odense Idrætshal) I Odense Idrætshal lørdag den 2. - søndag den 3. dec. Velkommen til

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010. Spilleplan tilrettet november 2013. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top 12 en

Læs mere

DBTU koncept for Ungdoms Top 12

DBTU koncept for Ungdoms Top 12 DBTU koncept for Ungdoms Top 12 Udarbejdet af DBTUs Eliteudvalg - august 2017. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af DBTUs Ungdoms Top 12 en årlig turnering

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

BORD- TENNIS EN SPORT DER BATTER

BORD- TENNIS EN SPORT DER BATTER BORD- TENNIS EN SPORT DER BATTER Sammen med din klub, skole eller SFO kan du træne de forskellige bordtennisøvelser i dette hæfte. I hæftet kan du samtidig læse om Danmarks bordtennisstjerner. Find os

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 14. juni 2013 i sag nr. 6/2013 Søhøjlandets BTK mod Virum-Sorgenfri BTK Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Græsbøll Olesen og Ulla Ingerslev

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

JBTU S REGLEMENT 2013/2014

JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Jysk Bordtennis Union JBTU S REGLEMENT 2013/2014 Kapitel 1. Generelt 1. Formål 2. Arrangementer 3. Licens 4. Alderskategorier 5. Klubstifter Kapitel 2. Holdturneringen 6. Indbydelse, tilmelding og holdtrækning

Læs mere

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding.

DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. 2 DDBU byder velkommen til de Danske Mesterskaber i individuel keglebillard 2012/2013i Billardklubben Frem Kolding. I dagene 5 til 7. april 2013 afvikles de individuelle Danske Mesterskaber for kvinder

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget

Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Præsentation af Dameudvalget 2016 Ambitioner, fokusområder og info om udvalget Af Dameudvalget, ved Tina Dideriksen 2016 ambitioner Damudvalget ønsker at rekruttere to medlemmer til udvalget gerne fra

Læs mere

Bord- tennis en sport der BAtter

Bord- tennis en sport der BAtter Bordtennis EN SPORT DER BATTER Sammen med din klub, skole eller SFO kan du træne de forskellige bordtennisøvelser i dette hæfte. I hæftet kan du samtidig læse om Danmarks bordtennisstjerner. Find os på

Læs mere

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00 13.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med handleplaner for sektionen 4.

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

DBTU koncept for Top 12

DBTU koncept for Top 12 DBTU koncept for Top 12 Udarbejdet af DBTU s turneringsudvalg juni 2010 tilrettet af Eliteudvalget i oktober2015. Indledning Formålet med dette koncept er at sætte retningslinjer for afviklingen af Top

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder FREDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 LØRDAG DEN 5. APRIL KL. 09.00 SØNDAG DEN 6. APRIL

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

Velkommen til. Vandpolosektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl

Velkommen til. Vandpolosektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl Velkommen til Vandpolosektionens områdemøde Søndag d. 27. april 2014 kl. 09.00 1 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner

Læs mere

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD Resultatmæssigt har vi løftet os for alle vores ungdomshold fra en plads omkring top 60 i Danmark, til at være top 20 for alle vores årgange (U14-U19). Dette på

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2014-2015

BERETNINGER SÆSONEN 2014-2015 BERETNINGER SÆSONEN 2014-2015 BESTYRELSENS BERETNING Endnu et år er gået og endnu engang med tilbagegang i medlemstal, og denne gang er det mange medlemmer, vi har mistet. Der kan være mange grunde til

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Knudsker I.F. Bordtennis Grandprix-Stævne 1

Knudsker I.F. Bordtennis Grandprix-Stævne 1 Arrangør: Knudsker I.F. Bordtennis i samarbejde med DGI Bornholm Bordtennis Bordtennis Program for Knudsker I.F. Bordtennis Grandprix-Stævne 1 Lørdag d. 28. oktober 2017 I Knudsker Klubhus Bordtennishal,

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

OB BORDTENNIS OPEN 67. stævne i træk

OB BORDTENNIS OPEN 67. stævne i træk OB BORDTENNIS OPEN 67. stævne i træk Grand Prix Stævne 2015 Fredag den 4. december kval. til Herre GP i Odense Idrætshal I Odense Idrætshal lørdag den 5.- søndag den 6. december 3. afdeling af DBTU s Grand

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap.

Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Nå, men tilbage til beretningen, og for at citere en gammel julerap. Beretning for året 2012 Formandens beretning af klubbens virksomhed i 2012. Hvad er året gået med? Når man skruer beretningen sammen er det jo ikke så meget hvad vi som bestyrelse egentlig skal berette.

Læs mere

Badminton Fyns (BF) beretning for 2012/13: v/ formand Martin Andersen

Badminton Fyns (BF) beretning for 2012/13: v/ formand Martin Andersen Badminton Fyns (BF) beretning for 2012/13: v/ formand Martin Andersen Beretningen omhandler perioden 1. september 2012 til 31. august 2013. Det vil imidlertid være nærliggende at omtale begivenheder, der

Læs mere

1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde.

1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde. Kvindekonference 2016 RC Odense, 31. januar kl. 11-16 Deltagerlisten nederst 1. Velkomst Preben bød velkommen med tak for fremmøde. Praktisk information. Præsentationsrunde. 2. Evaluering af turnering

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre

Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre Mikkel Høgh og Søren Mortensen blev Jysk og Dansk mester.. med en Aalestrup træner ved roret. Stregspilleren Mikkel Høgh og bagspilleren Søren Mortensen

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00

Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 Velkommen til: Livredningssektionens områdemøde søndag den 14. april 2013 kl. 09.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende og handleplaner for

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

Referat af DU-møde den 8. november 2016

Referat af DU-møde den 8. november 2016 Brøndby den 22. november 2016 Journalnummer 1861-16-mcn Referat af DU-møde den 8. november 2016 Tirsdag den 8. november 2016 kl. 17.00 i Langeskov Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

OB BORDTENNIS OPEN. Grand Prix Stævne Fredag den 02. december kval. til herre GP i (Odense Idrætshal)

OB BORDTENNIS OPEN. Grand Prix Stævne Fredag den 02. december kval. til herre GP i (Odense Idrætshal) OB BORDTENNIS OPEN 63. stævne i træk Grand Prix Stævne 2011 Fredag den 02. december kval. til herre GP i (Odense Idrætshal) I Odense Idrætshal lørdag den 03. - søndag den 04. december 3. afdeling af DBTU

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere