BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ"

Transkript

1 BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard, Økonomichef Preben Lærche, driftschef Steffen Møller Borgbjerg og direktør Finn Muus. Gæster: Rambøll ved Anker Schøler Kristensen Dagsorden til bestyrelsesmøde 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. maj 2014 Indstilling: Til godkendelse. 2. Diverse informationer fra BL Redegørelse: Til Orientering: Taget til efteretning 3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden. Redegørelse: Til orientering: Taget til efterretning 1

2 4. Meddelelser fra formanden Redegørelse: Ingen meddelelser Indstilling: Beslutning: 5. Meddelelser fra Direktøren Ny rapport fra Boligministeriet vedr. effektivisering Redegørelse: Med udgangspunkt i regeringsgrundlaget har der været nedsat en arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor, og arbejdsgruppens rapport er netop blevet offentliggjort. For det eksisterende byggeri er kapitaludgifterne lagt fast, og huslejenedsættelser foreslås derfor realiseres gennem en effektivisering af driften. De samlede årlige driftsudgifter i den almene boligsektor udgør knap 30 mia. kr., hvoraf 2/3 i større eller mindre grad er påvirket af beslutninger enten på boligorganisationsniveau eller på afdelingsniveau. fortsat Med henblik på at sikre en reduktion af driftsudgifterne foreslås det, at der gennemføres en række initiativer, der kan styrke boligorganisationernes, afdelingernes og kommunernes fokus på en stadig forbedring af produktivitet og effektivitet i driften. Der er tale om en bred vifte af tiltag og incitamenter, som bl.a. retter sig mod et styrket kommunalt tilsyn, et styrket arbejde med produktivitet og effektivitet i boligorganisationerne, et bedre grundlag for de beboerdemokratiske beslutninger og mod effektivisering af den organisatoriske / administrative styring. Beslutning: Taget til efterretning Ny ramme for Landsbyggefondens renoveringspulje. Redegørelse: Regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og De Konservative har indgået ny aftale om Landsbyggefondens midler. Med aftalen er der afsat i alt 18 milliarder kroner til renovering i den almene sektor. Det vil give beskæftigelse til mennesker fordelt over årene frem til Det er en god aftale, som nu med en bred politisk opbakning har sikkerhed for, at der forsat vil være et meget højt renoveringsniveau. Det er også en god aftale for de tusinder håndværkere og byggearbejdere, der kan se frem til fast arbejde på de mange store renoveringer. Beslutning: Taget til efterretning 2

3 Ændret varmepris Redegørelse: Tidligere på året varslede vi en ret så stor stigning i varmeprisen for den kommende sæson. Det har siden hen vist sig at stigningen formentlig ikke bliver mere end 3-4% eftersom regeringen i den mellemliggende periode har afskaffet forsyningssikkerhedsafgiften og stigningen fra TVIS heller ikke blev så stor som forventet. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Bestyrelsen besluttede at der ikke skulle fortages 6. Meddelelser fra Driften / ved driftschef Steffen Møller Borgbjerg Energimærke ordning Redegørelse: Siden 1. juni 2008 har det været lovpligtigt at Almene boligorganisationers afdelinger skal have udarbejdet en Energi mærke. Opmærksomheden henledes på, at der for afdeling 1. i BSB Erritsø ikke er udarbejdet noget Energi mærke. Udgifterne til EMOkonsulenten for udarbejdelse af den lovpligtige energimærkning skal afholdes over afdelingens varmeregnskab. Hvis der ikke udarbejdes varmeregnskab i forvejen, fx når der er et direkte kundeforhold mellem varmeleverandør og lejer, skal der alligevel udarbejdes et "varmeregnskab", der kun indeholder de lovpligtige udgifter til energimærkningen. Udgiften opkræves med lige store beløb hos hver lejer. Hvis der i forbindelse med udarbejdelsen af energimærkningen leveres andre ydelser hos EMO-konsulenten, skal disse ydelser afholdes i afdelingens driftsregnskab. Indstilling: At arbejdet igangsættes Godkendelse af Pendlerordning Redegørelse: Fredericia kommune har den 27. august 2014 godkendt Boligkontoret Fredericias ansøgning om fleksibeludlejning for herboende pendlere der pendler ud af kommunen ligesom pendlere der pendler ind i kommunen med 25 timers fast arbejde, får adgang til 25 % af boligerne på den interne venteliste. En oplysning om pendlerordningen vil blive lagt på vores og Fredericia Kommunes hjemmeside. Indstilling: At Boligorganisationen BSB Erritsø tilslutter sig aftalen. 3

4 7. Budget opfølgning ved økonomichefen Preben Lærche Redegørelse: Se bilag Indstilling: Til orientering 8. Drøftelse af renoveringsbehov i afdelingen. Herunder oprettelse af en Landsbyggefonds sag. Redegørelse: På mødet gav Ingeniør Anker S. Kristensen en overordnet gennemgang af de udfordringer afdeling 1 har i forhold til klimaskærm og isolering. Herudover en drøftelse af muligheden for at gøre brug af Landsbyggefondens pulje til tilgængelighed. Anker Schøler foreslog følgende plan for gennemførelsen af en proces med Landsbyggefonden med en indledende vurdering og byggeteknisk screening forud for evt. igangsættelse af helhedsplanproces med renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. Faseopdeling: Den samlede proces frem med realisering af en byggeteknisk helhedsplan opdeles i følgende faser: Fase 0: Byggeteknisk screening forud for eventuel igangsættelse af en egentlig Byggeteknisk Helhedsplan. Proces: 1. Gennemsyn af tegninger inden besigtigelse 2. Møde med det tekniske personale hvor histirik, driftserfaringer drøftes og umiddelbart herefter besigtigelse af enkelte lejligheder, tagrum og teknikrum. På baggrund heraf vurderes hvilke bygningsdele, der har størst behov for renovering. 3. Kort beskrivelse af afdelingen og eventuelle byggetekniske problemstillinger med anbefaling til efterfølgende proces. Formålet med at udføre fase 0, er at fremskaffe beslutningsgrundlag for eventuel ansøgning om Renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. Støtte fra Landsbyggefonden består ofte i Renoveringsstøtte kombineret med Driftsstøtte. Hvis der ikke kan opnås Renoveringsstøtte, og afdelingen er truet økonomisk, kan der søges om Driftsstøtte. Efterfølgende skal der træffes beslutning om de efterfølgende faser skal igangsættes. Fase 1: Udarbejdelse af boligtypeoversigt, tilstandsvurdering samt foreløbig byggeteknisk helhedsplan med tilhørende overslag og bilag. 4

5 fortsat Fase 2: Landsbyggefondens foreløbige behandling. I forbindelse med Landsbyggefondens behandling af den foreløbige tilstandsvurdering vil der ofte være behov for yderligere dokumentation og overslag over forventede anlægsudgifter. Disse arbejder udføres i fase 3. Fase 3: Udarbejdelse af supplerende dokumentation med udgangspunkt i Landsbyggefondens tilbagemelding. Fase 4: Færdiggørelse af helhedsplan, projektforslag og beboerdemokratisk proces, som afsluttes med godkendt skema A. Fase 5: Projektering og udbud som afsluttes med godkendt skema B. Fase 6: Udførelse, som afsluttes med godkendt skema Indstilling: At der foretages en byggeteknisk screening af afdelingen der skal føre til en mere præcis udredning af de problemer der er i afdelingen med kuldebroer samt en opfordring fra Landsbyggefonden om at indarbejde tilgængelighed.. Når et resultat foreligger vil der blive indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på en godkendelse af det videre arbejde. 9. Eventuelt Redegørelse: Der var et ønske fra Rene Bavnsgaard om, at der blev foretaget en undersøgelse af skimmelsvamp i lejemålet i nr. 48 st. tv. Indstilling: Til drøftelse Beslutning: Undersøgelsen foretages snarest. Grethe Buch Kim H. Nielsen Rene Bavnsgård Finn Muus Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Direktør 5

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 9. oktober 2013, kl. 18.30 i Administrationen Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24.. august 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 22. juni 2011, kl. 19.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde Tirsdag den 20. december 2011, kl. 18.30 på Hotel Kronprinds Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K

Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 12. februar 2013, kl. 16.00 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38, 3., København K Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup,

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

BOLIGKONTORET FREDERICIA

BOLIGKONTORET FREDERICIA BOLIGKONTORET FREDERICIA Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 16. august 2012, kl. 18.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Flemming Lorenzen, Rita Jensen,

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Boligselskabet BSB Ringe

Boligselskabet BSB Ringe Boligselskabet BSB Ringe Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2013 kl. 15.00 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ringe... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere