SCULPTURE BY THE SEA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCULPTURE BY THE SEA 2015"

Transkript

1 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015

2 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN? Side 13 DE BESØGENDE UDE FRA Side 22 GÆSTERNES DEMOGRAFI Side 26 Sculpture by the sea gæsteanalyse

3 Indledning og sammenfatning 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette afsnit gives et kort resume af undersøgelsens formål, undersøgelsesdesignet samt hovedresultaterne af undersøgelsen. Sculpture by the Sea gæsteanalyse

4 Indledning og sammenfatning Indledning og sammenfatning Om undersøgelsen BAGGRUND OG FORMÅL I juni omdannede udstillingen Sculpture by the Sea 2015 den tre kilometer lange kyststrækning fra Tangkrogen til Ballehage til en unik skulpturpark i naturskønne omgivelser med skulpturer af kunstnere fra Danmark og hele verden. I den forbindelse gennemførte Sculpture by the Sea i samarbejde med Epinion en undersøgelse blandt et udsnit af de gæster, der besøgte udstillingen i løbet af måneden. Hovedformålet med undersøgelsen er at tegne et billede af, hvem der har besøgt udstillingen, hvordan de besøger udstillingen, og hvordan de vurderer den. Denne rapport indeholder resultaterne af undersøgelsen og på den følgende side gives en kort opsummering af rapportens hovedfund. UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt en stikprøve på i alt 953 besøgende over 15 år. Heraf er 666 udelukkende interviewet om deres bopæl. Interviewene er gennemført som personlige interview (CAPI) af Epinions interviewerkorps i området, hvor besøgende afslutter deres besøg på udstillingen. For at sikre en repræsentativ stikprøve er interviewene gennemført i udvalgte dagsbånd, der har inkluderet såvel hverdage som weekenddage spredt ud over måneden, samt udvalgte tidsbånd på forskellige tidspunkter af dagen. Læsevejledning: Spørgsmålsformuleringen fremgår som hovedreglen af figuroverskrifterne. Figurerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af gæsterne eller undergrupper (eksempelvis udenbys gæster). God læselyst! Sculpture by the Sea gæsteanalyse

5 Indledning og sammenfatning Indledning og sammenfatning Hovedresultater GÆSTERNES VURDERING AF UDSTILLINGEN Den kunstneriske side af Sculpture by the Sea 2015 vurderes meget positivt af stort set samtlige besøgende. Næsten alle hele 96% finder konceptet interessant. 84% svarer, at de er enige eller delvis enige i, at udstillingens skulpturer er interessante. I forlængelse af det yderst høje tilfredshedsniveau ved sidste udstilling i 2013, er gæsterne fortsat tilfredse med Sculpture by the Sea. Knap 2 ud af 3 gæster angiver karakteren 9 eller 10 på en skala fra 0 til 10 for, hvor sandsynligt det er, at de vil anbefale andre at besøge udstillingen. Dette udgør dog ikke desto mindre et mindre fald i forhold til Der er generelt også tilfredshed med rammerne omkring udstillingen. Knap 3 ud af 4 er tilfredse eller meget tilfredse med de praktiske rammer. Dog ytrer flere at forbedrede handicap-, toilet- og parkeringsforhold, ville øge deres tilfredshed med udstillingen. Derudover efterspørges der generelt flere mad- og drikkeboder på ruten. Villigheden til at betale for at se udstillingen er faldet siden 2013, hvor knap 4 ud af 10 i 2015 er villige til at betale et symbolsk beløb for at se udstillingen fremover mod 7 ud af 10 i Ca. hver 20. gæst angiver, at de har købt et Jeg støtter Sculpture klistermærke. Det er desuden værd at bemærke, at over halvdelen af gæsterne angiver, at de ikke kender til muligheden. Den vigtigste kilde til kendskab til udstillingen er familie, venner og bekendte, hvorfra knap 40 % første gang hørte om udstillingen. Derudover har de sociale medier oplevet en mærkbar fremgang, hvorfra tre gange så mange gæster har hørt om udstillingen første gang sammenlignet med HVEM ER GÆSTERNE? Lidt over halvdelen af gæsterne kommer fra Aarhus Kommune, 43 % kommer fra andre danske kommuner, mens de resterende 2 % kommer fra udlandet. De fleste udenbys gæster kommer fra nærliggende kommuner i Region Midtjylland, men udstillingen tiltrækker dog gæster fra hele landet. Man besøger typisk udstillingen i en gruppe der i gennemsnit har 2,6 voksne og 0,9 barn. Dette er på niveau med Mere end hver tredje gæst bruger mellem 1 og 2 timer på at besøge udstillingen, hvilket er en kortere tid end i For knap halvdelen af de udenbys gæster er Sculpture by the Sea den primære grund til, at de besøger Aarhus og for knap 8 ud af 10 er det et endagsbesøg. Ligesom gældende ved sidste udstilling, besøger en fjerdedel af de udenbys gæster andre attraktioner, og for denne gruppe er ARoS og Den Gamle By populære besøgsmål. De udenbys gæster bruger i gennemsnit 430 kr., som primært bruges i Aarhus på café [67%] eller restaurant [54%]. Dette er mere end i Endelig peger undersøgelsen på, at unge kvinder i alderen år og personer med videregående uddannelse er overrepræsenteret blandt de besøgende, når man sammenligner med befolkningen som helhed. Sculpture by the Sea gæsteanalyse

6 Hvor kommer gæsterne fra? 2 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? I dette afsnit redegøres for gæsternes bopæl, herunder hvor stor en andel af gæsterne, der kommer fra andre kommuner og fra udlandet. Sculpture by the Sea gæsteanalyse

7 Hvor kommer gæsterne fra? Mere end halvdelen af gæsterne kommer fra Aarhus Ca. 2 % kommer fra udlandet Gæsternes bopæl Gæster fra udlandet 2% Gæster fra Aarhus Kommune 54% Gæster fra det øvrige Danmark 43% n=959 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

8 Hvor kommer gæsterne fra? Over to tredjedele af de danske udenbys gæster kommer fra andre midtjyske kommuner De udenbys gæster kommer især fra nabokommunerne samt bl.a. fra Silkeborg og Viborg Top 10 kommuner for danske gæster, der ikke bor i Aarhus Kommune Regionsfordeling for gæster fra Danmark, der ikke bor i Aarhus Kommune Skanderborg 13% Odder Silkeborg 9% 10% Nordjylland 6 % Favrskov Viborg 7% 7% Midtjylland 70 % Syddjurs Vejle Randers 6% 5% 5% ` Hovedstaden 8 % Sjælland 1 % København Aalborg 4% 3% Syddanmark 15 % n=412 0% 5% 10% 15% n=412 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

9 Hvordan besøges udstillingen? 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? I dette afsnit præsenteres gæsternes besøgsmønstre - herunder forhåndskendskabet til udstillingen. Sculpture by the Sea gæsteanalyse

10 Hvordan besøges udstillingen? Familie, venner og bekendte er den vigtigste kilde til kendskab Dog er de sociale medier markant vigtigere end i 2013 Fra hvilken kilde hørte du første gang om Sculpture by the Sea 2015? Sammenlignet med år 2013 er forekommer der en del variation blandt de mest fremtrædende kilder til kendskab i 2015: Familie, venner og bekendte. National presse nationale aviser, radio, tv, magasiner samt mediernes 16% 15% 27% 38% Familie, venner og bekendte har oplevet fremgang og er nu den vigtigste kilde til kendskab Sociale medier har oplevet væsentlig fremgang, hvor tre gange så mange gæster hørte om Sculpture by the Sea første gang via de sociale medier i 2015 Sociale medier (fx Facebook). Lokal presse lokale aviser, radio, tv, magasiner samt mediernes Ved ikke 5% 7% 2% 16% 15% 39% Antallet af gæster der hørte om Sculpture by the Sea gennem den lokale presse er mere end halveret i 2015 sammenlignet med 2013 Har du besøgt hjemmesiden for Sculpture by the Sea inden dit besøg? Offentlig hjemmeside (fx ARoS eller Aarhus Kommunes hjemmeside). 4% 3% Ja 27% 31% Andet: 4% 9% Nej 71% 69% n (2015)=287 0% 10% 20% 30% 40% 50% % 20% 40% 60% 80% n (2015)=282 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

11 Hvordan besøges udstillingen? Generelt bruger gæsterne kortere tid på at besøge udstillingen end de gjorde i 2013 Mere end hver tredje gæst bruger mellem en og to timer på at besøge udstillingen Hvor lang tid har du ca. brugt/forventer du ca. at bruge på at besøge udstillingen? Under en time 9% 14% 1 til 2 timer 28% 40% 2 til 3 timer 33% 45% Mere end 3 timer 11% 16% Ved ikke 1% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% n (2015)=287 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

12 Hvordan besøges udstillingen? Besøget er en social begivenhed: Knap 9 ud af 10 besøgende er en del af en gruppe Besøger du udstillingen alene eller som en del af en gruppe? Det gennemsnitlige antal børn og voksne, som besøgsgruppen består af Alene 5% 12% Gennemsnitligt antal voksne: 2,6 Som del af en gruppe 88% 94% Gennemsnitligt antal børn: 0,9 Ved ikke 0% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% n=312 Gennemsnitlig gruppestørrelse: 3,5 n(2015)= 287 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

13 Hvad synes de om udstillingen? 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN? I dette afsnit præsenteres vurderinger af udstillingen og de forskellige sideaktiviteter. Sculpture by the Sea gæsteanalyse

14 Gæsterne udtrykker stor tilfredshed med udstillingen og er især positive over for kombinationen af de naturskønne omgivelser og kunst Dog er færre enige eller delvis enige i, at udstillingen giver en stor kunstnerisk oplevelse, end i % n=287 er enige eller delvis enige, i at konceptet omkring en udstilling langs vandet er interessant 84 % n=287 er enige eller delvis enige, i at udstillingens skulpturer er interessante 67 % n=287 er enige eller delvis enige, i at udstillingen giver en stor kunstnerisk oplevelse Sculpture by the Sea gæsteanalyse

15 Gæsterne er overvejende tilfredse med rammerne omkring udstillingen Ved udstillingen i 2013 var hver tredje gæst ikke bevidst om muligheden for at købe mad og drikke, denne andel er væsentlig mindre i 2015 Tilfredshed med adgangsforhold og de praktiske rammer omkring udstillingen 19% 3% 1% 3% 29% Tilfredshed med mulighederne for at købe mad og drikke mv. 2% 11% 5% 16% 23% 43% 45% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/ eller Meget tilfreds Tilfreds Hverken/ eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke n=581 Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke n=581 n=287 n=287 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

16 Hvad synes de om udstillingen? Gæsternes loyalitet er relativt høj (Net Promotor Score) Men er dog faldet en smule i forhold til udstillingen i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% n=287 Vil du anbefale udstillingen (0 til 10)? 59% 24% 16% Ambassadører De loyale og entusiastiske Svar 9 og 10 Passive De loyale men uentusiastiske Svar 7 og 8 Illoyale De utilfredse Svar 6 eller under Hvad er NPS? Gæsterne er blevet stillet spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale udstillingen til familie eller venner, hvis du blev spurgt?. De har svaret på en skala mellem 0 og 10, hvor 0 betyder Slet ikke sandsynligt og 10 betyder Meget sandsynligt. Gæsterne opdeles herefter i ambassadører, passive og illoyale, som bekskrevet til venstre. Den såkaldte Net Promotor Score (NPS) udregnes så som forskellen mellem andelen af ambassadører og andelen af illoyale. Sculpture by the Sea 2015 opnår en NPS på 43, hvilket er relativt højt og vidner om en stor loyalitet blandt gæsterne. De 43 udgør dog et fald i forhold til forrige NPS fra 2013 på 70. NPS: = 43 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

17 Hvad synes de om udstillingen? Kendskabet til sideaktiviteterne er ikke højt, men dog højere end i 2013 Der er dog færre i år, som mener, at sideaktiviteterne har betydning for besøget Hvor mange har hørt om sideaktiviteterne? Hvis man har hørt om det, har det så haft betydning for, at man kom? 28 % n= % har hørt om sideaktiviteterne 78 % n=81 78 % af dem, der har hørt om dem siger, at det har begrænset eller ingen betydning for besøget 5 % n=69 5 % af personerne (der besøger udstillingen sammen med børn), har hørt om sideaktiviteter for børn 50 % n=14 50 % af dem, der har hørt om dem siger, at det har begrænset eller ingen betydning for besøget Sculpture by the Sea gæsteanalyse

18 Hvad synes de om udstillingen? Ca. hver 20. gæst har købt et Jeg støtter Sculpture -klistermærke Dette på trods af, at en relativt stor del er villige til at betale et symbolsk beløb for at besøge udstillingen (se næste side) 60% Har du købt, eller overvejer du at købe, et Jeg støtter Sculpture - klistermærke til kr. 10 og støtte udstillingen? 50% 48% 40% 30% 20% 30% Over halvdelen af gæsterne har slet ikke hørt om klistermærket, eller ved ikke om de har købt et! 10% 5% 9% 8% 0% Ja, har købt Ja, overvejer at købe Nej, vil ikke købe Har ikke hørt om det Ved ikke n=287 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

19 Hvad synes de om udstillingen? Færre gæster er villige til at betale et symbolsk beløb for at besøge udstillingen i 2015 end i % 70% Ville du være villig til at betale et symbolsk beløb for at se udstillingen fremover? 70% 2 ud af 5 er ikke villige til at betale et symbolsk beløb for at se udstillingen 60% 50% 40% 30% 20% 39% 41% 24% 20% Hver 5. gæst ved ikke, om de er villige til at betale et symbolsk beløb Vi er villige til at betale! 10% 0% 6% Ja Nej Ved ikke N(2015)=287 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

20 Hvad synes de om udstillingen? Knap hver tredje gæst har besøgt eller forventer at besøge Sculpture Inside 70% 60% 50% Har du besøgt, eller forventer du at besøge, Sculpture Inside på Hotel Helnan Marselis? 66% 60 % har ikke hørt om Sculpture Inside n=287 40% 30% 27% 20% 10% 8% 0% Ja Nej ved ikke n=287 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

21 Hvad synes de om udstillingen? De besøgendes egne forslag til, hvordan Sculpture by the Sea kan forbedres yderligere Gæsterne er blevet bedt om at komme med deres egne forslag til, hvordan Sculpture by the Sea kan forbedres. Til højre er vist et udpluk af, hvad de besøgende har sagt. Blandt de forslag, som går igen, er især ønsket om bedre skiltning ved de enkelte skulpturer, hvor flere kunne tænke sig en beskrivelse af kunsten samt kunstneren. Derudover ønskes der en mere fleksibel rute med bedre barnevogns-, toilet-, handicap- og parkeringsforhold samt muligheder for at købe mad og drikke, ligesom der generelt efterspørges flere boder. Generelt efterspørges der flere inkluderende kunstværker, hvilket indebærer interaktivitet såvel som berøringskunst. Ydermere efterspørges der aktiviteter for både børn, unge og voksne. Sculpture by the Sea gæsteanalyse

22 De besøgende ude fra 5 DE BESØGENDE UDE FRA I dette afsnit præsenteres detaljerede resultater, der belyser de udefrakommende gæsters forbrug og besøgsmønstre. Sculpture by the Sea gæsteanalyse

23 De besøgende ude fra Knap halvdelen af de udenbys gæster kommer primært til Aarhus for at se udstillingen og ca. 20 % bliver i flere dage Begge tal er stort set uændrede i forhold til udstillingen i 2013 Er Sculpture by the Sea den primære grund til, at du besøger Aarhus? Hvor lang tid vil dit/jeres ophold i Aarhus vare? Ja, det er den primære grund 47% En dag 79% 62% 78% Nej, det er ikke den primære grund 51% Flere dage 21% 38% 22% 0% 50% 100% 0% 50% 100% n (2015)= n (2015)=125 n (2015)=112 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

24 De besøgende ude fra Hver fjerde gæst ude fra besøger andre seværdigheder eller attraktioner Halvdelen af disse tager på ARoS Aarhus Kunstmuseum og knap halvdelen i Den Gamle By Har du, eller planlægger du at besøge andre seværdigheder/attraktioner under dit ophold i Aarhus? 74% 26% Besøger ikke andre seværdigheder/attraktioner mv. Besøger andre seværdigheder/attraktioner n=112 n=31 Hvilke attraktioner besøges? ARoS Aarhus Kunstmuseum Den Gamle By Moesgård Museum Aarhus Domkirke Anden biograf (biocity, cinemaxx, Tivoli Friheden Marselisborg Slot Musikhuset Spillested (fx Voxhall, Train, Besættelsesmuseet i Aarhus Steno Museet Andet teater i Aarhus Aarhus Teater Aarhus Kunsthal Andet Øst for paradis 6% 6% 6% 3% 3% 10% 10% 23% 23% 19% 19% 19% 29% 45% 42% 52% 0% 50% 100% Sculpture by the Sea gæsteanalyse

25 De besøgende ude fra 6 ud af 10 gæster udefra regner med at bruge penge, mens de er i Aarhus Heraf går 2 ud af 3 gæster på cafe, samt halvdelen på restaurant Regner du med at bruge penge under dit ophold i Aarhus? Andel blandt de 60 %, der bruger penge på: Besøge cafe 67% 60% Besøge restaurant Shopping i specialbutikker (fx på strøget) 25% 54% Shopping i butiks-/storcenter (fx Bruuns Galleri) 25% Indkøb i dagligvarebutik (fx Bilka) 22% Andet: 6% 40% n=67 0% 20% 40% 60% 80% Ja Nej n=112 De voksne, udenbys besøgende (15+) bruger under deres ophold i gennemsnit 430 kr. (n=112), mens aarhusianske besøgende i gennemsnit bruger 91 kr. (n=175) ifm. Sculpture by the Sea Sculpture by the Sea gæsteanalyse

26 Gæsternes demografi 6 GÆSTERNES DEMOGRAFI I dette afsnit præsenteres gæsternes demografi, herunder alderssammensætning, kønsfordeling og uddannelsesniveau. Sculpture by the Sea gæsteanalyse

27 Gæsternes demografi Ligesom i 2013 er kvinder overrepræsenterede blandt udstillingens besøgende, hvor kun hver tredje gæst er mand 80% 70% 60% 67% 65% 50% 49% 51% 40% 30% 33% 35% 20% 10% 0% Mand Befolkningen Udstillingen 2015 Udstillingen 2013 Kvinde n (2015)=287 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

28 Gæsternes demografi Årets udstilling appellerede især til de unge, der udgjorde knap totredjedele af de besøgende gæster 70% 60% 59% 50% 40% 30% 30% 36% 35% 35% 31% 33% 20% 20% 22% 10% 0% år år 56 år og derover Befolkningen Udstillingen 2015 Udstillingen 2013 n (2015)=287 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

29 Gæsternes demografi Sammenlignet med udstillingen i 2013, har udstillingen tiltrukket flere gæster med et lavere uddannelsesniveau Dog har over halvdelen af gæsterne en videregående uddannelse 35% 33% 31% 30% 28% 25% 23% 20% 19% 21% 15% 10% 5% 15% 8% 7% 11% 2% 3% 2% 9% 13% 5% 7% 4% 13% 2% 14% 10% 7% 13% 0% Befolkningen Udstillingen 2015 Udstillingen 2013 n (2015)=287 Sculpture by the Sea gæsteanalyse

30 EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION HAMBURG EPINION LONDON HACK KAMPMANNS PLADS AARHUS C DENMARK T: E: W: RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: E: W: ERICUSSPITZE HAMBURG GERMANY T: E: W: AYLESBURY HOUSE, AYLESBURY STREET LONDON, EC1R ODB UNITED KINGDOM T: E: W: EPINION MALMÖ EPINION NUUK EPINION OSLO EPINION SAIGON ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: POSTBOKS 4079 GL-3900 NUUK GREENLAND T: E: W: BISKOP GUNNERUS GATE OSLO NORWAY T: E: W: 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W: EPINION STAVANGER EPINION VIENNA KLUBBGATEN STAVANGER NORWAY T: E: W: HAINBURGERSTRASSE 20/ VIENNA AUSTRIA T: E: W:

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Fremgangsmåde Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse 26/06/14 Evalueringens formål og temaer Formål At undersøge og vurdere fondens aktiviteter i forhold

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål 36 Respondentprofil

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 Rapport Køge Kommune Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Kendskab og image

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

FRIT SKOLEVALG. Konklusionshæfte. August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

FRIT SKOLEVALG. Konklusionshæfte. August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN FRIT SKOLEVALG Konklusionshæfte August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDLEDNING I Danmark har forældre gennem mange år kunnet vælge mellem folkeskoler og frie

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

HÅNDVÆRKET BAG EXIT POLLS. Selskab for Surveyforskning 20. maj 2014

HÅNDVÆRKET BAG EXIT POLLS. Selskab for Surveyforskning 20. maj 2014 HÅNDVÆRKET BAG EXIT POLLS Selskab for Surveyforskning 20. maj 2014 Håndværket bag exit polls 1 2 3 4 Exit polls i kontekst Exit polls som det muliges kunst En exit poll i praksis Opsummering Exit polls

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

KENDSKABSANALYSE 2016

KENDSKABSANALYSE 2016 Foto: Martin Dam Kristensen for Aarhus Festuge KENDSKABSANALYSE 2016 AARHUS FESTUGE RAPPORT OKTOBER 2016 DESIGN OG METODE Kort præsentation af det valgte undersøgelsesdesign og det datagrundlag, som rapporten

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Rapport. April 2014

BRUGERUNDERSØGELSE. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Rapport. April 2014 BRUGERUNDERSØGELSE Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Rapport April 2014 INDHOLD 1. OM RAPPORTEN 3 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL 4 1.2 LÆSEVEJLEDNING 5 2. HOVEDRESULTATER 3. UNDERSØGELSENS RESULTATER

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

NORTHSIDE FESTIVAL 2011

NORTHSIDE FESTIVAL 2011 NORTHSIDE FESTIVAL 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 SAMMENFATNING 1 Side 3 INDHOLD BESØGSMØNSTRE OG FORBRUG 2 Side 6 3 KENDSKAB TIL NORTHSIDE FESTIVAL OG KERNEVÆRDIERNE Side 14 KONCERTER OG EVENTS

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015 MARKEDSANALYSE Rapport 29 01 2015 Indhold Sammenfatning Resultater 3 6 1 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres analysens formål, metode og datagrundlag samt hovedkonklusionerne. 3 Sammenfatning Kort

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34.

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34. Indledning Køreplanlægning 2 5 Udbud og kontrakter 10 Økonomi 18 Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25 Kommunikation 34 Drift 42 Billet- og kvalitetskontrol 54 Kundeservice 62 Generelt Leverandørernes

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TYVERIER OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSER RAPPORT OKTOBER 2017

TYVERIER OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSER RAPPORT OKTOBER 2017 TYVERIER OG SVIND FRA ARBEJDSPLADSER RAPPORT OKTOBER 2017 INDHOLD 3 5 7 26 28 OM UNDERSØGELSEN HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER KARAKTERISTIK AF DEM, SOM TAGER TING MED HJEM BIVARIATE SAMMENHÆNGE 36 46 MULTIVARIATE

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER VIBORG

GÆSTETILFREDSHED SOMMER VIBORG GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - VIBORG DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16 36

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER SKAGEN

GÆSTETILFREDSHED SOMMER SKAGEN GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2017 - SKAGEN DANSK KYST- OG NATURTURISME 23. OKTOBER 2017 INDHOLD Data og metode 3 Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 17 Respondent-profil

Læs mere

HAVNEEVALUERING. Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. Hovedresultater 12. maj 2015

HAVNEEVALUERING. Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. Hovedresultater 12. maj 2015 HAVNEEVALUERING Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Hovedresultater 12. maj 2015 INDLEDNING Evalueringens baggrund, formål og opbygning Epinion har for Aarhus Kommune gennemført en evaluering af samarbejdet

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke

Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Juni 2015 Faktaark 4 - Tillykke med huen: Lykke Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk

Læs mere

Evaluering af materiale til knallertundervisning. Rådet for Sikker Trafik 06.05.2014

Evaluering af materiale til knallertundervisning. Rådet for Sikker Trafik 06.05.2014 Evaluering af materiale til knallertundervisning Rådet for Sikker Trafik 06.05.2014 1. Hovedkonklusioner 2. Profil på besvarelser 3. Materiale til elever 4. Materiale til undervisere 5. Prøver 6. Oplevelse

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HVIDE SANDE

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HVIDE SANDE GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HVIDE SANDE DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1

Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015. Slide 1 Destination Bornholm Besøgsrapport Maj, Juni, Juli & August 2015 Slide 1 Baggrund Destination Bornholm, Bornholms Brand og Færgen har for sommersæsonen 2015 indgået et samarbejde om at evaluere effekten

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HENNE

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HENNE GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - HENNE DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Respondentprofil 36 Appendix: NPS åbne

Læs mere

Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Tilstedeværende: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER BILLUND

GÆSTETILFREDSHED SOMMER BILLUND GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2017 - BILLUND DANSK KYST- OG NATURTURISME 23. OKTOBER 2017 INDHOLD Data og metode 3 Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 18 Respondent-profil

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2013

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2013 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2013 Danida RAPPORT KØBENHAVN JANUAR 2014 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK +45 70 23 14 23 EPINION AARHUS NORDHAVNSG ADE 1-3

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - SØNDERVIG

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - SØNDERVIG GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - SØNDERVIG DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Aarhus Kommune. Kulturevaluering Powered by Enalyzer Survey Solution

Aarhus Kommune. Kulturevaluering Powered by Enalyzer Survey Solution Aarhus Kommune Kulturevaluering 2013 24-06-2013 Powered by Enalyzer Survey Solution Gennemførselsstatistik Procent Antal Ikke svaret 14% 608 Vil ikke deltage 0% 0 Ufuldstændig 13% 577 Gennemført 73% 3246

Læs mere

Madspild. Epinion. 4. feb 2016

Madspild. Epinion. 4. feb 2016 t Madspild 20216 Epinion 4. feb 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds med køn... 7 5. Kryds

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN BORGERUNDERSØGELSE OKTOBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE BAGGRUND & ADFÆRD PRODUKTVALG GENANVENDELSE & REPERATION EJERSKAB ORGANISK AFFALD CIRKULÆR ØKONOMI 3 5 8 13

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking april 2016

Destination Bornholm Event tracking april 2016 TV2 Bornholm TV2 Bornholm Destination Bornholm Event tracking april 2016 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af april-events 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen

Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Undersøgelse af kommunikationsindsats ifm. Fukushima-hændelsen Tabelrapport EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2017 SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT - AUGUST 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 5 8 13 21 25 INTRODUKTION KONKLUSIONER ØKONOMISKE EFFEKTER INDTRYK OG BRUG AF OMRÅDET SPEJDERLEJRENS

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om Rejsekortet i den del af befolkningen, der bruger offentlig transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 18. nov 2016 Summary for befolkningsundersøgelsen bruger offentligt transport Omkring

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BLÅVAND

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BLÅVAND GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BLÅVAND DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Respondentprofil 36 Appendix: NPS åbne

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere