VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VTU 2008 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse"

Transkript

1 VTU 28 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk designer Svarprocent: 42% (5 besvarelser ud af 12 mulige) Områderapport

2 Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer prioritering af det videre arbejde Specifikke spørgsmål Temaer: Rekruttering Appendiks Indledning Her er resultatet af undersøgelsen fra foråret 28 om tilfredsheden med erhvervsuddannelserne blandt virksomheder, der har lærlinge og elever. Initiativet til undersøgelsen er taget af ESB Netværket, som hvert andet år undersøger tilfredsheden blandt praktikvirksomhederne. Formål De overordnede formål med denne rapport er at støtte uddannelsesstederne i: at sikre at ressourcer anvendes effektivt at sikre at kvaliteten af uddannelserne er tilfredsstillende at sikre at uddannelsernes overordnede indhold og form passer til virksomhedernes krav Spørgsmål og temaer Virksomhederne er blevet stillet 34 grundspørgsmål, hvor de har markeret deres opfattelse på en skala fra 1-1. Spørgsmålene dækker over i alt syv faktorer, hvor de to vigtigste er virksomhedernes overordnede tilfredshed og loyalitet over for de skoler, de tager lærlinge og elever fra (se model og uddybning i appendiks). Herudover er der stillet spørgsmål til de to temaer Rekruttering og Efteruddannelse samt til en række baggrundsoplysninger. Den samlede spørgeramme kan ses i appendiks. Datagrundlag Dataindsamlingen er gennemført i foråret 28. I alt 866 virksomhedsrepræsentanter fra har deltaget i undersøgelsen. Af disse har 5 indenfor dette område valgt at svare. Besvarelser fordelt på uddannelser er vist i datagrundlaget. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat. Hvad er status? 24- og 26- målingens resultat. Har Teknisk designer rykket sig? Sammenligning med skolens samlede resultat. Adskiller vi os fra skolen? Sammenligning med uddannelsens gennemsnit. Hvor langt er vi fra gennemsnittet? Projektledelse har selv varetaget dataindsamlingen. Ennova har varetaget analyse og rapportering. [2]

3 Datagrundlag Antal Mulige Svar Antal Svar Svarprocent ESB Netværket Samlet % Skoler i ESB Netværket Erhvervsskolen Nordsjælland % Aalborg Tekniske Skole % Odense Tekniske Skole % HANSENBERG % Dalum Uddannelsescenter % EUC Vest % Selandia CEU % % EUC Lillebælt % CEU Uddannelsescenter Herning % Københavns Tekniske Skole % Bornholms Erhvervsskole % CEUS % Holstebro TS % EUC Nordvestsjælland % Vejle Tekniske Skole % EUC Syd % VIA Erhvervsuddannelser % Hotel- og Restaurantskolen Kbh % Uddannelser på Auto- og autoelektrouddannelsen % Bygningsmaler % Chauffør % Elektriker % Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen % Frisør % Industrioperatør % Industriteknikuddannelsen % Lageruddannelsen % Mekaniker % Murer % Optometrist (optiker) % Overfladebehandler % Smedeuddannelsen 17 43% Smedeuddannelsen Rustfast % Teknisk designer % Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) % Teknisk designer på andre skoler Aalborg Tekniske Skole % HANSENBERG % EUC Vest Ikke oplyst 9 * Selandia CEU % Københavns Tekniske Skole % EUC Syd % [3]

4 Tilfredshed og Loyalitet Tilfredshed Tilfredshed er dannet af de tre spørgsmål til højre for stregen. 1 Teknisk designer Tilfredshed Tilfredshed alt i alt Hvor langt fra eller tæt på ideal Lever op til forventninger Loyalitet Loyalitet er dannet af de to spørgsmål til højre for stregen. 1 Teknisk designer Loyalitet Vil anbefale praktikforløb til andre Vil tage elever/lærling igen Tilfredsheds- og Loyalitetskort I kortet kan du se spredningen i skolens resultater. LOYALITET Teknisk designer Auto- og autoelektrouddannelsen 4. Bygningsmaler 5. Chauffør 6. Elektriker 7. Frisør 8. Industrioperatør 9. Industriteknikuddannelsen 1. Mekaniker 11. Murer 12. Optometrist (optiker) 13. Overfladebehandler 14. Smedeuddannelsen 15. Smedeuddannelsen Rustfast 16. Teknisk designer 17. Træfagenes byggeuddannelse (= tømrer) Teknisk designer på andre skoler TILFREDSHED [4]

5 Tilfredshed og Loyalitet Tilfredshed og Loyalitet Uddannelsernes resultater Tilfredshed Loyalitet Teknisk designer på 76* 89* Teknisk designer på andre skoler Aalborg Tekniske Skole HANSENBERG EUC Vest Selandia CEU Københavns Tekniske Skole EUC Syd 71 >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [5]

6 Segmentering af virksomhederne Segmentering af virksomhederne Figuren viser, hvordan virksomhederne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres tilfredshed og loyalitet. Du kan læse mere om de fem typers karakteristika under figuren. Nederst på denne side kan du se den konkrete sammensætning af virksomhederne i Teknisk designer. Høj Lav Loyalitet 1 1 TROFASTE VIRKSOMHEDER PÅ-VEJ-VÆK VIRKSOMHE- DER KERNEVIRKSOMHEDER AMBASSADØ- RER TROLØSE VIRKSOMHE- DER Lav Tilfredshed Høj 3 Tallene i figuren til venstre er det eksakte antal virksomheder i hvert segment for Teknisk designer AMBASSADØRER Ambassadører er kendetegnet ved høj tilfredshed og loyalitet. Den yderst positive holdning bevirker, at disse virksomheder anbefaler praktikordningen til kolleger, samarbejdspartnere og bekendte, og at virksomhederne med stor sikkerhed vil fortsætte samarbejdet. KERNEVIRKSOMHEDER Kernevirksomheder udviser middel til høj tilfredshed og loyalitet (uden at begge dog er høje på samme tid). PÅ-VEJ-VÆK VIRKSOMHEDER På-vej-væk virksomheder har både lav tilfredshed og loyalitet. De er højst sandsynligt på vej ud af samarbejdet. TROFASTE VIRKSOMHEDER Trofaste virksomheder er kendetegnet ved lav tilfredshed og middel til høj loyalitet. Når disse virksomheder - trods den lavere tilfredshed - vælger at anbefale og genvælge praktikordningen, vil det typisk være begrundet i langvarige relationer til den samarbejdende skole. TROLØSE VIRKSOMHEDER Troløse virksomheder fremstår med middel til høj tilfredshed og lav loyalitet. De troløse virksomheder er kritiske og holder hele tiden øje med, om der er konkurrerende skoler, som tilbyder bedre ordninger. Nogen gange kan det også være ressourcemæssige forhold som gør, at man ikke kan vedligeholde relationen. Ambassadører Kernevirksomheder Trofaste virksomheder Troløse virksomheder På-vej-væk virksomheder Teknisk designer 28 % 2% 2% % % 36% 45% 8% 5% 7% 25% 5% 13% 1% 11% [6]

7 Hvor skal der sættes ind for at forbedre virksomhedernes Tilfredshed og Loyalitet? af overordnede områder (Indsatsparametre) Figuren viser virksomhedernes vurdering af de fem overordnede områder, som påvirker Tilfredshed og Loyalitet. Alle områderne behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du se de specifikke spørgsmål, der har dannet de her viste resultater Teknisk designer Information, form og indhold Eleven/Lærlingen på skolen Almene fag Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Image Effekt på Tilfredshed og Loyalitet Når forbedringsarbejdet skal fastlægges, bør der tages hensyn til, at nogle områder i højere grad skaber Loyalitet blandt virksomhed end andre. I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning for virksomhederne tilknyttet Teknisk designer. 21% Information, form og indhold 12% Eleven/Lærlingen på skolen 17% Almene fag 16% Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen 35% Image Overordnet prioriteringskort Det Overordnede Prioriteringskort viser virksomhedernes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for virksomhedernes Tilfredshed og Loyalitet. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER 65 Lav Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Eleven/Lærlingen på skolen Almene fag Image Information, form og indhold PRIORITER EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Information, form og indhold Image VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen OBSERVER Eleven/Lærlingen på skolen Almene fag [7]

8 Information, form og indhold Information, form og indhold Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Information, form og indhold Teknisk designer Information, form og indhold Info om regler og formelle krav Hjælp med papirarbejde Synlig i praktikperiode Ved hvem man skal henvende sig til ved behov 1 Teknisk designer Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioder Viden om, hvad skolen forventer, der arbejdes med i praktik Fagspecifikke fag har det rette fokus Indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne Bevidst om uddannelsesbekendtgørelsens krav [8]

9 Information, form og indhold Prioriteringen af det videre arbejde med Information, form og indhold Prioriteringskortet viser virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Information, form og indhold, og den effekt en forbedring vil have på virksomhedernes samlede vurdering af virksomhedens Information, form og indhold. NB: Spørgsmålet "Jeg er fuldt bevidst om uddannelsesbekendtgørelsens krav.." er ikke med i prioriteringskortet, da det betragtes som udenfor skolernes ansvarsområde. VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER PRIORITER 3. Synlig i praktikperiode 5. Information om, hvad der arbejdes med i skoleperioder 6. Viden om, hvad skolen forventer, der arbejdes med i praktik Høj VEDLIGEHOLD 1. Info om regler og formelle krav TILPAS 2. Hjælp med papirarbejde 4. Ved hvem man skal henvende sig til ved behov 7. Fagspecifikke fag har det rette fokus OBSERVER 8. Indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne [9]

10 Information, form og indhold Information, form og indhold Uddannelsernes resultater Information, form og indhold Info om regler og formelle krav Hjælp med papirarbejd e Synlig i praktikperio de Ved hvem man skal henvende sig til ved behov Information om, hvad der arbejdes med i skoleperiod er Viden om, hvad skolen forventer, der arbejdes med i praktik Fagspecifikk e fag har det rette fokus Indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperiod erne Bevidst om uddannelse sbekendtgør elsens krav Teknisk designer på 66* 69* 84* 53* 69 * 62 78* 51 71* Teknisk designer på andre skoler Aalborg Tekniske Skole * HANSENBERG EUC Vest * Selandia CEU * 67 Københavns Tekniske Skole EUC Syd >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [1]

11 Eleven/Lærlingen på skolen Eleven/Lærlingen på skolen Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Eleven/lærlingen på skolen Teknisk designer Eleven/Lærlingen på skolen Skolen stiller tilstrækkelige krav tiladfærd/resultater Information om adfærd og resultater Eleven/Lærlingen på skolen Uddannelsernes resultater Eleven/Lærli ngen på skolen Skolen stiller tilstrækkelig e krav tiladfærd/re sultater Information om adfærd og resultater Teknisk designer på 71* 89* 7* Teknisk designer på andre skoler Aalborg Tekniske Skole HANSENBERG EUC Vest Selandia CEU Københavns Tekniske Skole EUC Syd >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [11]

12 Almene fag Almene fag Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Almene fag. 1 Teknisk designer Almene fag Almene fags nyttighed Almene fag har det rette fokus God fordeling mellem almene og praktiske fag Prioriteringen af det videre arbejde med Almene fag Prioriteringskortet viser virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Almene fag, og den effekt en forbedring vil have på virksomhedernes samlede vurdering af Almene fag. VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 13. Almene fag har det rette fokus VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 12. Almene fags nyttighed 14. God fordeling mellem almene og praktiske fag 7 OBSERVER [Ingen punkter] 65 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING 13 PRIORITER Høj [12]

13 Almene fag Almene fag Uddannelsernes resultater Almene fag Almene fags nyttighed Almene fag har det rette fokus God fordeling mellem almene og praktiske fag Teknisk designer på * Teknisk designer på andre skoler Aalborg Tekniske Skole 73* 83 73* 64 HANSENBERG 7 87* EUC Vest Selandia CEU Københavns Tekniske Skole EUC Syd >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [13]

14 Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Teknisk designer Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Teoretiske viden Praktiske færdigheder Engageret 1 Teknisk designer Bringer ny faglig viden Ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads Samarbejdsevner Prioriteringen af det videre arbejde med Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Prioriteringskortet viser virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen, og den effekt en forbedring vil have på virksomhedernes samlede vurdering af Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen. VURDERING 94 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 15. Teoretiske viden 16. Praktiske færdigheder 17. Engageret TILPAS 19. Ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads 2. Samarbejdsevner OBSERVER 18. Bringer ny faglig viden [14]

15 Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen Uddannelsernes resultater Eleven/Lærli ngen på arbejdsplad sen Teoretiske viden Praktiske færdigheder Engageret Ved hvordan man skal begå sig på en Bringer ny arbejdsplad Samarbejds faglig viden s evner Teknisk designer på 87* 89* 89* 89* 83* 89* 91* Teknisk designer på andre skoler Aalborg Tekniske Skole HANSENBERG EUC Vest Selandia CEU Københavns Tekniske Skole EUC Syd >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [15]

16 Image Image Her ser du virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Image. 1 Teknisk designer Image Følger udviklingen inden for branchen Samlede image På forkant med udviklingen 1 Teknisk designer Fagligt kompetent Kvalitetsbevidst Kundeorienteret Prioriteringen af det videre arbejde med Image Prioriteringskortet viser virksomhedernes vurdering af de specifikke forhold under Image, og den effekt en forbedring vil have på virksomhedernes samlede vurdering af Image. VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD PRIORITER 23. På forkant med udviklingen VEDLIGEHOLD 22. Samlede image 24. Fagligt kompetent 25. Kvalitetsbevidst TILPAS [Ingen punkter] 5 21 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj OBSERVER 21. Følger udviklingen inden for branchen 26. Kundeorienteret [16]

17 Image Image Uddannelsernes resultater Image Følger udviklingen inden for branchen Samlede image På forkant med udviklingen Fagligt Kvalitetsbevi Kundeorient kompetent dst eret Teknisk designer på 72* 48 72* 69* 83* 75* 69* Teknisk designer på andre skoler Aalborg Tekniske Skole 66 78* HANSENBERG EUC Vest Selandia CEU Københavns Tekniske Skole EUC Syd >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [17]

18 Specialtema 1: Rekruttering Rekruttering 1 Teknisk designer Det er nemt for min virksomhed, at rekruttere lærlinge/elever Det er nemt for min virksomhed, at få kvalificerede lærlinge/elever Min virksomhed har et godt samarbejde med skolen omkring rekrutteringen [18]

19 Specialtema 1: Rekruttering Hvorfor have elever og lærlinge? Årsager til at virksomhederne vælger at samarbejde om praktik Teknisk designer Interessant i forhold til senere rekruttering Nødvendigt i forhold til fagets overlevelse Giver et friskt pust Økonomisk fordelagtig arbejdskraft Rekruttering og Hvorfor have elever og lærlinge? Årsager til at virksomhederne vælger at samarbejde om praktik Uddannelsernes resultater Det er nemt for min virksomhed, at rekruttere lærlinge/ele ver Det er nemt for min virksomhed, at få kvalificered e lærlinge/ele ver Min virksomhed har et godt samarbejde med skolen omkring rekruttering en Interessant i forhold til senere rekruttering Nødvendigt i forhold til fagets overlevelse Giver et friskt pust Økonomisk fordelagtig arbejdskraft Teknisk designer på * * 89* 89 93* 93* 56 Teknisk designer på andre skoler Aalborg Tekniske Skole * 83 7 HANSENBERG EUC Vest Selandia CEU * Københavns Tekniske Skole EUC Syd >7: meget god vurdering -69: middel til god vurdering 5-59: lav til middel vurdering <5: meget lav vurdering * Best Practice [19]

20 Appendiks - hvordan skabes tilfredshed og loyalitet Undersøgelsesmodellen Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til erhvervsskolemiljøet, hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af tilfredsheds- og loyalitetsskabelse på erhvervsskoler. Modellen giver mulighed for sammenligning af resultater på tværs af uddannelserne, da alle bruger samme model. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvor tilfredse og loyale er praktikvirksomhederne? Hvilke faktorer har størst betydning for virksomhedernes tilfredshed og loyalitet? Indsatsparametre Resultatparametre Information, form og indhold Eleven på skolen Tilfredshed Loyalitet Image Almene fag Eleven på arbejdsplads en Tolkning af modellen Modellen viser, at de fire første faktorer i modellen påvirker, hvordan virksomheden oplever skolen, man tager lærlinge og elever fra dvs. skolens image. Det betyder, at når man arbejder med at forbedre de fire første faktorer i modellen, vil man samtidigt indirekte forbedre virksomhedernes opfattelse af skolens image. Image har dog også en selvstændig effekt på Tilfredshed og Loyalitet, som kan påvirkes direkte. Ved at forbedre de fem faktorer vil man alt andet lige få det ønskede udbytte: mere tilfredse og mere loyale praktikvirksomheder!

21 Appendiks - undersøgelsens spørgsmål TILFREDSHED (Faktor indgår i modellen) LOYALITET (Faktor indgår i modellen) INFORMATION, FORM OG INDHOLD (Faktor indgår i modellen) ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ SKOLEN (Faktor indgår i modellen) ALMENE FAG (Faktor indgår i modellen) ELEVEN/LÆRLINGEN PÅ ARBEJDSPLADSEN (Faktor indgår i modellen) IMAGE (Faktor indgår i modellen) ØVRIGE SPØRGSMÅL UDENFOR MODELLEN ØVRIGE TEMAER På baggrund af dine samlede erfaringer med uddannelsesforløb i samarbejde med skolen hvor tilfreds er du så, alt i alt? Forestil dig nu et ideelt uddannelsesforløb. Hvor langt fra eller tæt på dette ideal er det nuværende uddannelsesforløb i samarbejde med skolen? I hvilken grad synes du, at uddannelsesforløb i samarbejde med skolen lever op til dine samlede forventninger Jeg vil anbefale andre at tage lærlinge fra skolen i deres virksomhed Jeg vil tage lærlinge fra skolen igen inden for de næste 2 år (når nuværende lærlinge afslutter uddannelsen) Jeg får god information om regler og formelle krav til praktikordningen Jeg får tilstrækkelig hjælp med papirarbejde i forbindelse med praktikordningen Skolen er synlig i praktikperioderne (besøger min virksomhed, holder mig orienteret telefonisk, etc. ) Jeg får information om, hvad der arbejdes med i skoleperioderne Jeg ved, hvad skolen forventer, at lærlingene arbejder med i praktikperioderne Skoleforløbets fagspecifikke fag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min virksomhed Jeg har indflydelse på, hvad der arbejdes med i skoleperioderne Jeg ved hvem jeg skal henvende mig til på skolen, hvis jeg har brug for det Jeg får information om lærlingenes adfærd og resultater i skoleperioderne (prøveresultater, fraværsprocenter, sygedage, etc.) Skolen stiller tilstrækkelige krav til lærlingenes adfærd og resultater i skoleperioderne (f.eks. fremmøde, arbejdsbelastning, socialt) Alt i alt er de almene fag (f. eks. dansk, IT, matematik/naturfag, fremmedsprog og samfundsfag) nyttige for lærlingene Skoleforløbets almene fag har det rette fokus i forhold til opgaverne i min virksomhed Der er en god fordeling mellem almene og praktiske fag i skoleforløbet Lærlingenes teoretiske viden om fagområdet er tilfredsstillende Lærlingenes praktiske færdigheder er tilfredsstillende Mine lærlinge er engagerede Mine lærlinge kommer tilbage fra skoleopholdene med ny faglig viden Mine lærlinge ved hvordan man skal begå sig på en arbejdsplads Mine lærlinge er gode til at samarbejde Skolens samlede image Skolen er på forkant med udviklingen Skolen er fagligt kompetent Skolen er kvalitetsbevidst Skolen er kundeorienteret Skolen følger udviklingen inden for branchens fagområder (f.eks. nye produkter, redskaber, instrumenter og arbejdsmetoder) Jeg er fuldt bevidst om uddannelsesbekendtgørelsens krav til praktikvirksomheden At have elever/lærlinge er interessant i forhold til senere rekruttering Det er nødvendigt at have elever/lærlinge i forhold til fagets overlevelse og fremtidige virke i samfundet Praktikforløbet er givtigt i forhold til min og mine medarbejderes faglige og personlige udvikling. (Giver min virksomhed et friskt pust ) Elever/lærlinge er økonomisk fordelagtig arbejdskraft for min virksomhed Rekruttering (valgfrit) Det er nemt for min virksomhed, at få det antal lærlinge/elever, som jeg behøver Det er nemt for min virksomhed, at få kvalificerede lærlinge/elever Min virksomhed har et godt samarbejde med [Skolenavn] omkring rekrutteringen af de lærlinge/elever, som jeg behøver Efteruddannelse (valgfrit) Skolens kursusudbud dækker min virksomheds behov for efteruddannelse Hvordan vurderer du skolens rådgivning og vejledning om efteruddannelse? Hvordan vurderer du skolens service til virksomhedens medarbejdere og uddannelsesansvarlige før, under og efter, at medarbejderne har været på efteruddannelse De kurser min virksomheds medarbejdere har deltaget i, har generelt været af en god kvalitet Jeg vil anbefale andre virksomheder at benytte skolens kursustilbud + eventuelle skolespecifikke spørgsmål (se den konkrete skoles egen rapport) [21]

22 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning er I spørgeskemaet har virksomhederne besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til 1. Hvis en virksomhed har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot tilfredsheden og loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte faktorer er for virksomhederne. Ennova har således vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem faktorerne og den overordnede tilfredshed og loyalitet. Hvis der er stor sammenhæng mellem en faktor og loyaliteten, kan man udlede, at faktoren er af stor betydning for virksomheden. Graden af sammenhæng afgør, hvilke faktorer man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre virksomhedernes loyalitet: Hvis der er stor sammenhæng mellem en faktor og den udviste loyalitet, vil øget tilfredshed med faktoren også medføre øget loyalitet. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en øget tilfredshed med faktoren ikke have særlig stor betydning for virksomhedens loyalitet. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for medarbejderne, og som har størst betydning for deres arbejdsglæde. INFORMATION, FORM & INDHOLD "Hvor skal vi starte?" ELEVEN PÅ SKOLEN ALMENE FAG ELEVEN PÅ ARBEJDSPLADSEN IMAGE [22]

23 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de seks områder: Information, form og indhold, Eleven/Lærlingen på skolen, Almene fag, Eleven/Lærlingen på arbejdspladsen samt Image. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder (Prioriter), styrker (Vedligehold), muligheder (Tilpas) eller svagheder (Observer) i forhold til at forbedre den overordnede Tilfredshed og loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder (Prioriter), styrker (Vedligehold), muligheder (Tilpas) eller svagheder (Observer) i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder (Prioriter), mens område 1 ligger i feltet for muligheder (Tilpas). Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Overordnet prioriteringskort Specifikke prioriteringskort Prioriteringskortet er opdelt i fire felter af en vandret og en lodret linie. Disse linier angiver gennemsnittet for henholdsvis vurderingen (den vandrette linie) og betydningen (den lodrette linie). TILPAS OMRÅDE 1 VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 NB: Da linierne er gennemsnittet af punkterne, vil de ligge forskelligt fra kort til kort. Af samme grund vil der altid være punkter på begge sider af linierne. Det betyder, at der altid er områder at prioritere - også når alle vurderinger generelt er gode. Dette er en af grundtankerne i arbejdet med kvalitet - der kan altid findes forbedringer. OMRÅDE 2 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER [23]

24 Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK- Århus C T W

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Technology College Aalborg. Technology College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Automatik og proces 6,9 77, 4, Administration og information Rekruttering af elever 60, 70,6 Skoleperiodernes indhold Motivation

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Construction College

Construction College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaunsøgelse Uddannelser: Vindmølleoperatør 72,9 57,9 Administration og information Rekruttering af elever 63,6 Skoleperiones indhold Motivation 67,6

Læs mere

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder 3F bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for 3F Hovedrapport November 2012 Indhold og forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (4 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Medlemsundersøgelsen 2014 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Medlemsundersøgelsen 14 Fokus på medlemmernes tilfredshed og loyalitet Hovedrapport for Kost & Ernæringsforbundet August 14 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser:

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Øje på uddannelse Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Murer, automatikfagtekniker, kontor og social- og sundhedsassistent Øje på uddannelse, 2006/02 Institut

Læs mere