Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledersamtalen. - en del af lederplanen"

Transkript

1 Ledersamtalen - en del af lederplanen

2 Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen Hvem deltager i samtalen? Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages i en ledersamtale 4 4 Vejledende spørgsmål og debatpunkter Hvad bidrager man med som leder Loyalitet mod korpsets formål og arbejdsform Gennemgang af korpsets formål Spørgsmål/debatoplæg: Arbejdsform Aktiv deltagelse i gruppens arbejde arbejdsopgaver Arbejdsopgaver Arbejdsfordeling Specialer At samarbejde positivt og loyalt med grupperådet og gruppens andre ledere Samarbejde Deltager aktivt i det lokale, nationale og internationale samfund Løbende søge inspiration og dygtiggørelse Midler og værktøjer: Hvad får man som leder Information om hvad man får som leder lederlønnen Fremtiden

3 1 Formålet med ledersamtalen Formålet med ledersamtalen er, at sikre en fælles forståelse for lederhvervet blandt de aktive unge og voksne ledere, grupperåd og gruppeledelse. Ligeledes åbner ledersamtalen op for et dybere kendskabet til indbyrdes holdninger og forventninger samt til det indbyrdes arbejde og sociale samvær. Ledersamtalen samt lederbrev bør først introduceres for lederen, når denne har gennemgået en introduktionsperiode. I denne introduktionsperiode bør lederen være bekendt med og have læst pjecen Leder hos KFUM-spejderne, have deltaget i en stabsaften samt på korpsets grundlæggende introduktionskurser LederIntro I og II. Det bør her nævnes at Ledersamtalen berøres på Lederuddannelsen. Anvender gruppen den sorte tørklædering, som symbol på at man er leder, kan man efter endt Ledersamtale udlevere denne til den nye leder. Ledersamtalen vil altid ligge forud for Distriktschefens udlevering af lederbrev til de nye leder, hvor Lederbrevet fungerer som bekræftelse på, at Lederens og gruppens indbyrdes forventninger er afstemte

4 2 Rammerne for Ledersamtalen 2.1 Hvem deltager i samtalen? Vi anbefaler, at man overvejer nøje, hvem der deltager i ledersamtalen, da denne er personlig og ikke skal ses som et forhør eller en eksamen. Primært bør ledersamtalen foregå mellem gruppeleder, enhedsleder og den nye leder. Ledersamtalen kan desuden anvendes; som et tilbagevendende punkt på ledermøderne til brug som udgangspunkt for en konstruktiv debat om gruppens arbejde. hvor den nye leder, sammen med sin enhed, diskuterer med Gruppeleder/Gruppeassistent som en del af en leder-weekend eller lignende, hvor gruppen planlægger sit tilbud til børn og unge til flere nye samtaler med Gruppeleder/Gruppeassistent 2.2 Den rette stemning Rammerne for samtalen bør være afslappede og behagelige. Lederen/lederne bør ikke føle sig presset eller til forhør. Giv plads til, at lederen/lederne kan komme med input og spørgsmål. Den gensidige respekt bør præge samtalen

5 3 Punkter der bør inddrages i en ledersamtale Her nedenfor ses en oversigt over de punkter, der bør inddrages i en ledersamtale. Hvad bidrager man med som leder: Loyalitet mod korpsets formål og arbejdsform Aktiv deltagelse i gruppens arbejde - arbejdsopgaver At samarbejde positivt og loyalt med grupperådet og gruppens andre ledere Deltager aktivt i det lokale, nationale og internationale samfund Løbende søge inspiration og dygtiggørelse via uddannelse. Midler/værktøjer: Arbejdsstof - Arbejdstræet Planlægning - Sløjfen Holdninger Hvad får man som leder: Voksent fællesskab Socialt netværk Personlig udvikling Ansvar, medbestemmelse og kompetence - 4 -

6 4 Vejledende spørgsmål og debatpunkter Nedenfor ser du nogle vejledende spørgsmål og diskussion/debatemner, som kan inddrages i Ledersamtalen. Ved berøring af alle emnerne, vil du tilsikre at de fleste relevante samtalepunkter vil blive berørt. Ønsker du yderligere inspiration til samtalen, kan du søge informationer i Grøn Guide, Lederliv og Leder i gruppen, samt introduktionsmaterialet "Lederstartpakken" til den nye leder. 4.1 Hvad bidrager man med som leder Lederne i gruppen bør til en hver tid kunne vurderes som et aktiv for gruppen. Det er derfor vigtigt, at man i ledersamtalen tilsikrer, at den aktuelle leder vil være et aktiv og ikke en hæmsko for gruppen Loyalitet mod korpsets formål og arbejdsform Gennemgang af korpsets formål Korpset er et kirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse Spørgsmål/debatoplæg: Forholdet til kristendom? Citat fra Grøn Guide: For at kunne blive leder hos KFUM-spejderleder skal en kommende leder være medlem af Folkekirken. Det er derfor vigtigt, at man tilsikrer, at den kommende leder har en kristen livsholdning og er indforstået med, at vi som KFUM-spejdere er et forkyndende korps. Kendskab til den internationale spejderbevægelses grundidé? Citat fra Grøn Guide: Spejderbevægelsen er en frivillig, ikke-politisk opdragende bevægelse for unge mennesker, åben for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro, i overensstemmelse med formål, grundprincipper og metode udformet af Stifteren og udtrykt nedenfor

7 Spejderbevægelsens formål er at bidrage til udviklingen af unge mennesker i at realisere deres fulde fysiske, intellektuelle, sociale og åndelige muligheder som individer, som ansvarlige samfundsborgere og som medlemmer af deres lokale, nationale og internationale samfund. Forholdet til andre kulturer? Spejderarbejdet hos KFUM-spejderne er åbent for alle børn og unge uden hensyn til oprindelse, race og tro. Gennem spejderarbejdet har man som leder en opgave i at fremelske en mellemfolkelige forståelse. Kendskab til Spejderlov og løfte? En leder bør vær bekendt med spejderlove og løfter. Spejderloven: "En spejder - lytter til Guds ord - er hjælpsom - respekterer andre - værner naturen - er til at stole på - tager medansvar - finder sin egen mening." Spejderløftet: "Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde Spejderloven og hver dag gøre noget for at glæde andre." Spejdervalgsproget: "Vær beredt!" Ulveloven: "1. En ulv adlyder den gamle ulv. 2. En ulv giver aldrig tabt." Ulveløftet: "Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde Ulveloven og hver dag gøre noget for at glæde andre." Ulvevalgsproget: "Gør dit bedste!" - 6 -

8 Arbejdsform Korpsets formål søges virkeliggjort gennem varierende former for forkyndelse, kristendomsundervisning, gennem spejdersport, friluftsliv og en videre kreds af aktiviteter, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med andre. Spørgsmål/debatoplæg: Forholdet til at skulle forkynde? Forholdet til spejdersport og friluftsliv? Samværet med børn: Hvordan ser du dig selv i rollen som leder for børn og unge (erfaring med opdragerfunktion)? Hvad er væsentligt i samværet med børn og unge (Kendskab til børn & unge, accept/respekt)? Aktiv deltagelse i gruppens arbejde arbejdsopgaver Arbejdsopgaver Hvilke arbejdsopgaver kan du bedst lide at arbejde med? Hvilke arbejdsopgaver bryde du dig mindre om, at arbejde med? Hvad er rigtig godt? Hvad er mindre godt? Hvad kan du gøre for at arbejdet bliver bedre? Hvad kan andre gøre for at arbejdet bliver bedre? - 7 -

9 Arbejdsfordeling Hvordan syntes du arbejdsfordelingen er (lige/skæv fordeling af arbejdsopgaver)? Er der noget du syntes, er dårligt? Har du nogle forslag til ændringer? Har du forslag til forbedrende arbejdsmetoder Specialer Er der ting/erfaringer fra dit erhverv eller din fritid, som gruppen vil kunne drage fordel af? At samarbejde positivt og loyalt med grupperådet og gruppens andre ledere Samarbejde Hvordan syntes du, det går i gruppen? Hvordan går det lederne i mellem? Hvad kan være med til at bedre samarbejdet? Hvad kan du gøre for at forbedre samarbejdet? Hvad kan andre gøre for at forbedre samarbejdet? Deltager aktivt i det lokale, nationale og internationale samfund Debat-/diskussionsoplæg eller spørgsmål : Hvorledes sikre vi, at vi har en aktiv rolle i det lokale, nationale og internationale samfund? - 8 -

10 4.1.5 Løbende søge inspiration og dygtiggørelse Det er vigtig for lederens, spejdernes og gruppens generelle udvikling, at lederen er villig til løbende at tilegne sig ny viden og nye redskaber, for til en hver tid at kunne bidrage med et tidssvarende spejderarbejde. Hvorledes har du hidtil fundet materialer og fået viden til brug i dit spejderarbejde? Hvorledes ønsker du fremover at søge inspiration og dygtiggøre dig? Fortæl om gruppens muligheder for at sende ledere på kurser? 4.2 Midler og værktøjer: Foretag en gennemgang af de midler og værktøjer, der er den aktive leder til rådighed i jeres gruppe. Lederne er tidligere blevet gjort bekendt med materialets indhold på LederIntro 1 og 2. Arbejdsstof eks. Arbejdstræet Gennemgå ikke arbejdstræet i detaljer, men vis/fortæl, hvor materialet kan findes i gruppen. Fortæl om gruppens mulighed for indkøb af materialer Planlægning - Sløjfen Fortæl om hvorledes gruppen bruger Sløjfen, og hvorledes lederene vil få gavn af denne. Holdninger Debat/diskussionsoplæg/spørgsmål: Hvorledes kan vi påvirke vores medlemmers holdninger? - 9 -

11 4.3 Hvad får man som leder Information om hvad man får som leder lederlønnen Voksent fællesskab Hvad gør vi for at skabe et voksent fællesskab i gruppen/distriktet. Socialt netværk Hvorledes fremmer vi opbygningen af et socialt netværk mellem gruppens medlemmer og forældre. Personlig Udvikling Hvorledes tilsikres gruppen en løbende udvikling af gruppens medlemmer. Ansvar, medbestemmelse og kompetence Hvilket ansvar kan lederen forvente at få, og hvilken mulighed for medbestemmelse er der i vores gruppe. Hvorledes kan opbyggede kompetencer bruges både i spejderarbejdet og i ens professionelle karriere gennemgå den standardudtalelse, som korpset tilbyder. Hvilke ønsker har lederen til sin gruppe?/hvilke ønsker/mål har lederen med at blive leder?

12 4.3.2 Fremtiden Som gruppeleder bør man til enhver tid se frem i tiden, for at undgå fremtidige lederproblemer, hvad enten dette så er ledermangel eller utilfredshed blandt de aktive ledere. Søg derfor information om lederens ønsker for fremtiden. Hvilke ønsker har du/i for fremtiden? Hvordan kan de realiseres? Lederuddannelse? Hvilke mål syntes du, der skal sættes for gruppens fremtid?

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Fredag d. 13. marts kl. 19.30-22.15 Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO mm. giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave Korpsrådsmødet 2012 3. udgave Indholdsfortegnelse Periode 1...2 Periode 2...22 Periode 3...33 Periode 4...51 Periode 5...64 Søndag...74 3. udgave Side 1 af 100 Periode 1 lørdag fra 13.35-14.10 Periode

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Lederbrev Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 1: For det i "Love for KFUM-Spejderne i Danmark" 12, stk. 1 omtalte lederbrev har Hovedbestyrelsen fastsat

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Kompendie Seniorvæbnergruppen, 2012 Tak for 2 dejlige weekender Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Indholdsfortegnelse Spørgsmål til Speed dating... 3 Teambuilding-aktivitet... 4 Bytte ting aktivitet Randi...

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Guidebook. Mentorprogrammet

Guidebook. Mentorprogrammet Guidebook Mentorprogrammet Tryckt på grönt papper. Scandia 2000 är FSC-märkt och gjort av träd från miljöcertifierade svenska skogar. Foto: Mikael Göthage Photographs. Produktion: Campus Varberg. Tryck:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere