Bygværker på statsvejnettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygværker på statsvejnettet"

Transkript

1 Bygværker på statsvejnettet Broregisteret- oversigt pr. december 2000 Rapport nr. 227

2 Vejdirektoratet Bygværker Niels Juels Gade København K Telefon: Telefax: Titel: Bygværker på statsvejnettet, december 2000 Dato: Febr Copyright: Vejdirektoratet Tryk: Vejdirektoratet Oplag: 100 Udgiver: Vejdirektoratet ISBN: ISSN: Eftertryk i uddrag er tilladt med kildeangivelse

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 1 Forord side 3 Oversigt side 4 Bromassens nyværdi skema 1 Broer og tunneler. Antal og areal fordelt efter beliggenhed skema 2 Andre bygværker. Antal og areal fordelt efter beliggenhed skema 3 Broantal pr. distrikt skema 4 Broareal pr. distrikt skema 5 Aldersfordeling fordelt på antal. Små og store broer og tunneler skema 6 Arealer fordelt efter opførelsesperioder Små broer og tunneler skema 7 Arealer fordelt efter opførelsesperioder skema 8 Store broer og trafiktunneler Broer og tunneller ældre end eller lig med og yngre end 25 år Små broer og tunneler skema 9 Brolængder skema 10 Materiale i bærende overbygning Små broer og tunneler skema 11 Passager Samtlige bygværkers primærpassage skema 12 Bygværksart Små broer og tunneler skema 13 Bygværksart Store broer og trafiktunneler skema 14 Bygværksart Andre bygværker skema 15 Bæreevne, broklasser for statsveje Overførte primærpassager med klasser mindre end 100 skema 16 1

4 Frihøjder over statsveje Primærpassager med frihøjder mindre end 430 skema 17 Bromassens tilstand pr. dec. måned årene Gennemsnit af tilstandskarakter for hovedindtryk skema 18 Bromassens tilstand pr. dec Arealvægtet gennemsnit af tilstandskarakterer for hovedindtryk skema 19 Tilstandskarakter for hovedindtryk pr. dec Gennemsnit fordelt efter opførelsesperioder skema 20 Tilstandskarakter for hovedindtryk pr dec Gennemsnit fordelt på distrikter skema 21 Udviklingen i den samlede brobestand skema 22 Fortegnelse over store broer og trafiktunneler Fortegnelse over små broer med anden eftersynsansvarlig myndighed end Vejdirektoratet skema 23 (7 sider) skema 24 (2 sider) 2

5 Forord Denne december 2000 udgave af Bygværker på statsvejnettet er primært til brug i Broafdelingen i forbindelse med administration og vedligehold af bygværkerne på statsvejnettet. Læsevejledning: Oplysningerne i de efterfølgende skemaer i denne publikation er, afhængig af anvendelse, henført til forskellige bropopulationer, benævnt kategori A, B, C, D eller E som angivet nedenfor. *Eftersynsansvarlig VD **Anden eftersynsansvarlig end VD Ialt Kategori Ialt Total Kategori Små broer og tunneler A B Store broer (eksl. trafiktunneler) C Trafiktunneler (4 stk) D E Andre bygværker Omfatter de bygværker på statsvejnettet, som efterses af VD. Antallet er med ganske få undtagelser identiske med det antal bygværker som bestyres af VD. ** Omfatter de broer på statsvejnettet som bestyres og efterses af andre. De enkelte broer er angivet i skema 24. 3

6 Oversigt Broregisteret omfatter pr. december 2000 ialt 1369 broer og tunneler og 351 "Andre bygværker". Broer og tunneler omfatter 2 grupper: 1. Små broer og tunneler omfatter først og fremmest broer med længder mellem 2 og 200 m samt visse pæledæk og enkelte andre konstruktioner. 2. Store broer og tunneler omfatter først og fremmest broer med længder over 200 m samt trafiktunneler. Andre bygværker omfatter: Støttemure, støjskærme, skilteportaler og færgelejer. Bygværkernes fordeling efter vejtype - dvs. motorveje og øvrige statsveje - og eftersynsansvarlig myndighed fremgår af nedenstående oversigt. Eftersynsansvarlig VD Anden myndighed Små broer og tunneler: Motorveje (MV) Øvrige statsveje (ØSV) Små broer og tunneler, i alt Store broer og trafiktunneler: Motorveje (MV) 30 0 Øvrige statsveje (ØSV) 13 0 Store broer og tunneler, i alt 43 0 Broer og tunneler i alt Andre bygværker: Motorveje (MV) Øvrige statsveje (ØSV) 60 0 Andre bygværker i alt Total, antal bygværker

7 Bromassens nyværdi (Kat. D) Små og store broer og tunneler Et skøn over bromassens nyværdi ( genanskaffelsesomkostninger incl. nedrivning af eksisterende broer og excl. moms) for så vidt angår broer bestyret af Vejdirektoratet fremgår af nedenstående skema: Antal Areal Enh. pris Nyværdi 1000 m 2 Kr/m 2 Mia. kr Små broer og tunneler ,47 Store broer og trafiktunneler ,19 I alt ,66 Til sammenligning er statsvejenes genanskaffelsesværdi (vejkasse inkl. belægninger, udstyr, restepladser m.v.) skønnet at være ca. 20 mia. kr. Enhedspriserne er beregnet på grundlag af følgende enhedspriser pr. marts 1995*): - Små broer og tunneler: kr/m 2 * - Store broer og trafiktunneler: kr/m 2 * Nyværdien er fremskrevet til niveau pr. december 2000 på grundlag af entrepriseindekset for betonkonstruktioner: indeks 116,30. Enhedspris for almindelige bygværker : kr * 1,1630 = kr Enhedspris for specielle bygværker : kr * 1,1630 = kr *)Entreprisereguleringsindeks for betonkonstruktioner pr. marts 1995 = 100 Skema 1

8 Broer og tunneler (Kat. E) Antal og areal fordelt efter beliggenhed Små broer og tunneler Store broer og trafiktunneler Skema 2 Anden eftersynsansvarlisynsansvarlig Anden efter- Beliggenhed VD eftersynsansvarlig VD eftersynsansvarlig Antal broer Areal m 2 Antal Antal broer Areal m 2 Antal MV ØSV MV ØSV Sporb. Andre MV ØSV MV ØSV Sporb. Andre 15 Københavns- Amt og kommune Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt 35 Storstrøms Amt Distrikt Øst, i alt Fyns Amt 50 Sønderjyllands Amt 55 Ribe Amt 60 Vejle Amt Distrikt Syd, i alt Ringkøbing Amt 70 Århus Amt 76 Viborg Amt 80 Nordjyllands Amt Distrikt Nord, i alt I alt Total Antallet af sporbærende omfatter alene Banestyrelsens broer Antallet af andre broer omfatter andre broer, som Vejdirektoratet ikke er eftersynsansvarlig for. MV er Motorveje og ØSV er øvrige statsveje

9 Andre bygværker Antal og areal fordelt efter beliggenhed Andre små bygværker Andre Store bygværker Antal Areal m 2 Antal Antal Beliggenhed Støttemure Støjskærme Støttemure Støjskærme Skilteportaler Færgelejer MV ØSV MV ØSV MV ØSV MV ØSV MV ØSV ØSV 15 Københavns- Amt og kommune Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt 15 1 Distrikt Øst ialt Fyns Amt 50 Sønderjyllands Amt 55 Ribe Amt Vejle Amt Distrikt Syd ialt Ringkøbing Amt 70 Århus Amt 76 Viborg Amt 80 Nordjyllands Amt Distrikt Nord ialt Ialt Ialt Total 351 MV er Motorveje og ØSV er øvrige statsveje Skema 3

10 Broantal pr. distrikt (A) Små broer og tunneler Antal Distrikt Øst Distrikt Syd Distrikt Nord Amtnummer for bros beliggenhed I alt I alt Motorveje Øvrige statsveje Skema 4

11 Broareal pr. distrikt (A) Små broer og tunneler 1000m Distrikt Øst Distrikt Syd Distrikt Nord Amtnummer for bros beliggenhed I alt I alt 1000m 2 Distrikt Øst 366,3 338,4 27,9 8,4 54,6 184,2 36,2 66,9 49,4 29,6 0,0 52,8 31,2 22,5 64,7 18,4 68,6 31,5 108,3 178,4 24,8 66,9 39,2 29,0 0,0 45,6 31,2 22,4 63,6 8,2 59,7 0,0 104,3 5,8 11,4 0,0 10,1 0,5 0,0 7,3 0,0 0,1 1,1 10,2 8,9 31,5 4,0 Motorveje Distrikt Syd 171,1 162,7 Øvrige statsveje Distrikt Nord 226,8 172,2 Skema 5

12 Aldersfordeling (E) Samtlige broer og tunneler fordelt på 10-års intervaller Antal Opførelsesperiode % i alt % % Antal i alt Antal Antal 0,37 0,07 0,00 0,07 1,42 2,02 5,30 22,11 34,43 12,77 20,76 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 2,30 5,56 21,67 35,67 12,08 21,67 0,86 1,69 0,34 0,00 0,34 5,74 1,01 4,39 23,65 30,07 15,20 17,57 0, Motorveje Øvrige statsveje Skema 6

13 Arealer fordelt efter opførelsesperioder (A) Arealer for små broer og tunneler fordelt på 10-års intervaller 1000m Opførelsesperiode i alt 0,9 0,1 0,0 0,2 3,4 7,7 37,5 181,6 310,0 69,5 148,7 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 7,3 34,4 152,5 278,8 61,6 132,7 4,8 0,9 0,1 0,0 0,2 2,4 0,3 3,0 29,0 31,2 7,9 16,0 0,0 Motorveje Øvrige statsveje Skema 7

14 Arealer fordelt efter opførelsesperioder Arealer for store broer og trafiktunneler fordelt på 10-års intervaller 1000m Fr.sundsvejstunnelen Kong Fredrik d IX s Bro Svendborgssundbroen Langelandsbroen Siøsundbroen Skovbrynet Limfjordstunnelen Bernstorffvejstunnelen Bispeengbuen Fiskebækbroen Karlstrup Mose Borrevejle Vig Kornerup Ådal Lejre Ådal Ny Lillebæltsbro Hylkedalsbroen Gudenåbroen Sallingsundbroen Legind Vejle Broen Farøbroerne Kalvebodbroerne Vejlefjordbroen Guldborgsundtunnelen Sorterende broerne Vilsundbroen Gl. lillebæltsbro Masnedsundbroen Storstrømsbroen Limfjordsbroen Oddesundbroen Elbodalen Mølleåen Skive Ådal i alt Opførelsesperiode 1000m 2 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2 0,0 0,0 77,3 150,0 142,3 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,7 115,8 142,3 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2 0,0 0,0 41,7 34,2 0,0 6,6 0,0 Motorveje Øvrige statsveje Skema 8

15 Broer yngre eller ældre end 25 år (D) Små og store broer og tunneler 1000m År % ældre end eller = 25 år 55,2 55,8 58,2 i alt Yngre end 25 år Ældre end eller =25 år Skema 9

16 Brolængder gennemsnitligt og totalt (C) Antal Længde i meter gn.snit I alt Motorveje: Små broer og tunneler Store broer excl. trafiktunneler Øvrige statsveje: Små broer og tunneler Store broer og tunneler I alt Skema 10

17 Materiale i bærende overbygning (A) Små broer og tunneler Antal Jernbeton 41% Kabelbeton 29% Strengbeton 3% Sten og uarmeret beton 1% Stål (nittet og svejst) 3% Komposit/Fl.typer/ Andet 23% Jernbeton 28% Areal Kabelbeton 44% Sten og uarmeret beton 1% Komposit/Fl.typer/ Andet 22% Strengbeton 4% Stål (nittet og svejst) 1% Skema 11

18 Passager (E) Samtlige bygværkers primærpassage Fordeling efter overføring, underføring eller anden passage Antal passager Overførte passager Underførte passager Andre passager i alt Motorveje Øvrige statsveje Skema 12

19 Bygværksart (A) Små VD-broer og tunneler Antal Vejbærende Stibærende Tunnel Bygværksart i alt Motorveje Øvrige statsveje Skema 13

20 Bygværksart C+D Store broer og tunneler Antal Vejbærende (normale) Højrbro over farvande Dalbro Bevægelig bro Pæledæk Trafiktunnel Bygværksart i alt Motorveje Øvrige statsveje Skema 14

21 Bygværksart Andre anlæg Antal Skilteportaler Støjskærme Støttemure Havne Bygværksart i alt Motorveje Øvrige statsveje Skema 15

22 Bæreevne, broklasser for statsveje Overførte primærpassager med klasser mindre end 100 Antal Klasse i alt Motorveje Øvrige statsveje Skema 16

23 Frihøjder for underførte statsveje Primærpassager med frihøjder mindre end 430 cm Frihøjden er den målte frihøjde minus 20 cm Omfatter broer og tunneler samt skilteportaler Antal Frihøjde i cm i alt Motorveje Øvrige statsveje Skema 17

24 Bromassens tilstand pr. dec. måned (A), årene Tilstanden er beregnet som gennemsnit af tilstandskaraktererne for hovedindtrykket af små broer og tunneler Tilstandskarakter for hovedindtryk 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, År 1,40 1,43 1,41 1,37 1,33 1,23 1,21 1,16 1,12 1,08 1,05 1,05 1,03 1,06 1,07 0,99 Tilstandskarakter for hovedindtryk Skema18

25 Bromassens tilstand pr. dec. måned (A), årene Tilstanden er beregnet som et bro-arealvægtet gennemsnit af tilstandskaraktererne for hovedindtrykket af små broer og tunneler Tilstandskarakter for hovedindtryk vægtet areal 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, År 1,13 1,15 1,10 Tilstandskarakter for hovedindtryk Skema19

26 Tilstandskarakter for hovedindtryk (A), pr. dec Små broer og tunneler: Gennemsnit fordelt efter opførelsesperioder Tilstandskarakter for hovedindtryk 1,07 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Gennemsnit af alle eftersete bygværker Opførelsesperiode Eftersyn Gen. kar ,40 2,00 0,00 1,00 1,54 1,67 1,42 1,35 1,21 0,64 0,27 0,00 Tilstandskarakter for hovedindtryk Skema20

27 Tilstandskarakter for hovedindtryk (A), pr. dec Små broer og tunneler fordelt på distrikter Tilstandskarakter for hovedindtryk 2 1,8 1,6 1,4 Gennemsnit distrikt Øst Gennemsnit af alle eftersete små broer og tunneler Gennemsnit distrikt Syd Gennemsnit distrikt Nord 1,07 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Amtsnummer for brobeliggenhed Gens. Kar. i distrikt Gens. Kar. i amt Antal efts. i distrikt Antal efts. I amt Distrikt Øst Distrikt Syd Distrikt Nord 1,3 0,7 0,7 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 0,0 1,0 0,6 0,2 0,8 0,8 1,0 0,7 0, Tilstandskarakter for hovedindtryk Skema21

28 Udviklingen i den samlede brobestand (Kat. E) Samtlige bygværker pr. dec Ny vejlov Tilgang Ny vejlov Afgang Ny vejlov Broer overgået til alm. Vejvedligeholdelse. (brolængde <2m Broer på nedklass. strækninger Nedrevne broer Bygv. overflyttet til gruppen Andre bygv. Skema22

29 Fortegnelse over store broer og trafiktunneler m.m. hvor VD er eftersynsansvarlig. Art 1, Vejbærende bro (normale) Opf. år Længde Bredde Areal Bygv.nr. Betegnelse m m m UF af Borups Alle og Nordre Fasanvej, Bispeengbuen ,0 37, UF af K-VEJ 30, Skovdiget og Hareskovbanen, Skovbrynet, øst ,0 22, UF af K-VEJ 30, Skovdiget og Hareskovbanen, Skovbrynet,vest ,0 22, Skema 23 side1 af 7

30 Art 10, Højbro over farvande Opf. år Længde Bredde Areal Bygv.nr. Betegnelse m m m UF af Sorterende, Sorterendebroen, syd ,0 18, UF af Sorterende, Sorterendebroen, nord ,0 14, UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, syd ,0 18, UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord ,0 14, UF af Sjællandsrenden, Sjælland-Farøbroen ,0 21, UF af Sortsø Gab, Falster-Farøbroen ,0 22, UF af Lillebælt, NY Lillebæltsbro ,0 32, UF af Vejle Fjord og BANE Århus-Fredericia, Vejlefjordbroen ,0 28, UF af Svendborgsund, Svendborgsundbroen ,0 14, UF af Siøsund, Siøsundbroen ,0 13, UF af Rudkøbing Løb, Langelandsbroen ,0 13, UF af Sallingsund, Sallingsundbroen ,0 17, UF af Lillebælt, Gl. Lillebæltsbroen ,0 10, UF af Storstrømmen, Storstrømsbroen ,0 9, Skema 23 side2 af 7

31 Art 20, Dalbro Opf. år Længde Bredde Areal Bygv.nr. Betegnelse m m m UF af K-VEJ 7, Ravnshøjvej og A-VANDL a3, Kornerup Ådal,nord ,0 12, UF af K-VEJ 7, Ravnshøjvej og A-VANDL a3, Kornerup Ådal,syd ,0 12, UF af K-VANDL 98, Lejre Ådal, nord ,0 12, UF af K-VANDL 98, Lejre Ådal, syd ,0 12, UF af A-VANDL 19,Mølleå & L-VEJ 520,Frbvej,Fiskebækbroen, ø ,0 13, UF af A-VANDL19,Mølleå & L-VEJ 520,Frbvej,Fiskebækbroen, v ,0 13, UF af Hylkedalen & K-VEJ 3775, Hylkedalsvej, Hylkedalsbroen ,0 31, UF af A-VANDL 2, Spang Å, Elbo Dalen ,0 26, UF af P-VANDL, Mølleåen ,0 26, UF af S-VANDL, Gudenåen, Gudenåbroen, vest ,0 11, UF af S-VANDL, Gudenåen, Gudenåbroen, øst ,0 11, UF af A-VANDL 106 h, Skive Å ,0 15, UF af Legind Vejle, Legind Vejle Broen ,0 13, Skema 23 side3 af 7

32 Art 30, Pæledæk Opf. år Længde Bredde Areal Bygv.nr. Betegnelse m m m UF af K-VEJ 192, Karlstrup Mose, vest ,0 20, UF af K-VEJ 192, Karlstrup Mose, øst ,0 20, UF af P-VANDL, Helligrenden, Borrevejle Vig, nord ,0 14, UF af P-VANDL, Helligrenden, Borrevejle Vig, syd ,0 14, Skema 23 side4 af 7

33 Art 41, Trafiktunnel Opf. år Længde Bredde Areal Bygv.nr. Betegnelse m m m OF af K-VEJ 1964, Fr.sundsvej, Frederikssundsvejstunnelen ,0 27, UF af K-VEJ 1, Bernstorffsvej, Bernstorffsvejtunnelen ,0 12, OF af Guldborgsund, Guldborgsundtunnelen ,0 21, Limfjordstunnelen ,0 27, Skema 23 side5 af 7

34 Art 60, Klap-, sving- eller hævebro Opf. år Længde Bredde Areal Bygv.nr. Betegnelse m m m UF af Guldborgsund, Kong Frederik d IX.s Bro ,0 25, UF af Oddesund, Oddesundbroen ,0 9, UF af Vilsund, Vilsundbroen ,0 10, UF af Masnedsund, Masnedsundbroen ,2 9, UF af Limfjorden, Limfjordsbroen ,4 21, Skema 23 side6 af 7

35 Art 70, Færgeleje Opf. år Længde Bredde Areal Bygv.nr. Betegnelse m m m Tårs Færgehavn Spodsbjerg Færgehavn 1958 Skema 23 side7 af 7

36 Fortegnelse over små broer med anden eftersynsansvarlig myndighed end Vejdirektoratet Eftersyns- Bygv.nr. Betegnelse Opf år ansvarlig Distrikt OF af BANE, Hellerup-Hillerød Øst OF af BANE, København-Roskilde Øst OF af BANE, Køgebugtbanen Øst OF af BANE, København-Roskilde Øst OF af BANE, Valby-Hellerup Øst OF af BANE, Hellerup-Hillerød, nord Øst OF af BANE, Hellerup-Hillerød, syd Øst OF af BANE, Valby-Hellerup Øst OF af BANE, Hillerød-Snekkersten Øst OF af BANE, Valby-Frederikssund Øst OF af BANE, Roskilde-Køge-Næstved Øst OF af BANE, Roskilde-Kalundborg Øst OF af BANE, Roskilde-Kalundborg Øst OF af BANE, Storstrømmen-Gedser Øst OF af BANE, Nyborg-Odense Syd 995 Banestyrelsen Skema 24 side 1af 2

37 Eftersyns- Bygv.nr. Betegnelse Opf år ansvarlig Distrikt OF af BANE, Odense-Svendborg Syd OF af BANE, Odense-Svendborg Syd OF af BANE, Sønderborg-Tinglev Syd OF af BANE, Bramminge-Grindsted Syd OF af BANE, Lunderskov-Esbjerg Syd OF af BANE, Havnebanen Syd OF af BANE, Odense-Fredericia Syd OF af BANE, Fredericia-Lunderskov Syd OF af BANE, Fredericia-Lunderskov Syd UF af lager og vognhal Nord UF af posttunnel Nord OF af Perronbro Nord OF af L-VEJ 641, Skanderborgvej Nord OF af BANE, Viborg-Skive Nord OF af BANE, Hjørring-Frederikshavn Nord 995 Banestyrelsen 966 Anden statslig bestyrelsen 657 Herning Kommune 70 Århus Amt Skema 24 side 2af 2

38 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon: Telefax: Vejdirektoratet Elisagårdsvej 5 Postboks Roskilde Telefon: Telefax: Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks Skanderborg Telefon: Telefax:

TILBUDSLISTE RÅDGIVNING FOR VEJDIREKTORATETS. Store Bygværker SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN:

TILBUDSLISTE RÅDGIVNING FOR VEJDIREKTORATETS. Store Bygværker SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: RÅDGIVNING FOR VEJDIREKTORATETS SEPTEMBER 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: Samleside Tilbud - & Særtransporter Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i BUT'en af september 2012 angivne

Læs mere

4. Vedligeholdelsestilstand

4. Vedligeholdelsestilstand 4. Vedligeholdelsestilstand Vejdirektoratet fik i 1999, med henblik på at styrke vedligeholdelsen af statsvejene, forøget sin bevilling til drift og vedligeholdelse med 100 mio. kr. Bevillingsforøgelsen

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Sallingsundbroen. Skibsstødssikring af Sallingsundbroen

Sallingsundbroen. Skibsstødssikring af Sallingsundbroen Sallingsundbroen Skibsstødssikring af Sallingsundbroen Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at sikre Sallingsundbroen mod skibsstød. Hvad er skibsstød og skibsstødssikring? Vi kalder

Læs mere

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Svendborgsundbroen Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at at sikre Svendborgsundbroen mod skibsstød. Hvad er

Læs mere

SPÆRRETID PÅ STATSVEJENE

SPÆRRETID PÅ STATSVEJENE SPÆRRETID PÅ STATSVEJENE MARTS 01 Niels Juels Gade 13 10 København K vd@vd.dk EAN 579800089350 Postboks 9018 Telefon 7 3333 vejdirektoratet.dk SE 079018 Vejdirektoratet Aalborg Norddanmark Veje med spærretider

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Spærretider 1. september 2016

Spærretider 1. september 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Mail Telefon 45 7244 3333 Dokument 15/156123 Side 1/17 Spærretider 1. september 2016 Vejdirektoratet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Telefon 45 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Broindeks September 2012

Broindeks September 2012 Broindeks September - et overblik over broer, brotilstand og broreperationsbehov på kommunale veje i Danmark Indholdsfortegnelse Forord Indledning Definition af en bro Eftersyn og tilstandskarakterer -

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Broindeks Oktober 2015

Broindeks Oktober 2015 Broindeks Oktober 2015 - et overblik over broer, brotilstand og broreparationsbehov på kommunale veje i Danmark Indholdsfortegnelse Forord 5 Indledning 7 Definition af en bro 8 Eftersyn og tilstandskarakterer

Læs mere

- et samarbejde om kommuneveje. Broindeks april et overblik over broer, brotilstand og broreparationsbehov på kommunale veje i Danmark

- et samarbejde om kommuneveje. Broindeks april et overblik over broer, brotilstand og broreparationsbehov på kommunale veje i Danmark - et samarbejde om kommuneveje Broindeks april 2004 - et overblik over broer, brotilstand og broreparationsbehov på kommunale veje i Danmark 2 Udgiver: Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet,

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

BILAG 1: Selskabets navn er Spar Nord Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnene SBN Bank A/S (Spar Nord Bank A/S), Sparbank Nord A/S (Spar Nord Bank A/S), Telefonbanken A/S (Spar Nord

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur

02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur Regional UdviklingsPlan, bilag 02 Infrastruktur Forslag til vurdering af sammenhængen mellem regional udvikling og infrastruktur regionsyddanmark.dk 1 Er der sammenhæng mellem udviklingen og planlægningen

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Rådhusgade 20 9670 Løgstør 51KK Aalborg Jyllandsgade 27 9000 Aalborg 52KK Hobro Adelgade 75 9500 Hobro 53KK Frederikshavn

Læs mere

Tilbud Region 1. Region Oplagstal Læsertal Nettoprisv. kvartside. Ved produktion af annonce pålægges et DTP-gebyr på kr. 135,-

Tilbud Region 1. Region Oplagstal Læsertal Nettoprisv. kvartside. Ved produktion af annonce pålægges et DTP-gebyr på kr. 135,- Tilbud Region 1 Region Oplagstal Læsertal 1-total 231.440 223.000 6.379 7.973 1-Roskilde 42.650 46.000 1.569 1.962 1-Køge 48.381 45.000 1.721 2.152 1-Øst 101.035 95.000 3.966 4.957 1-Nordvest 39.374 37.000

Læs mere

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland

Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skattelettelse giver mest til Nordsjælland Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til borgere i Nordsjælland. Mens den gennemsnitlige borger i Gentofte får 8.100

Læs mere

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat

SKATs skøn af værdier til beregning af ejendoms- og ejendomsværdiskat Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing UNIKBOLIG.DK ApS James Iuel-Brockdorff Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Kundeservice Ejendomsvurdering Ny Østergade 11 4000 Roskilde Telefon 72 22 18

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13 September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 13 UF af Gudenåen, Gudenåbroen, vest Bygværket fører motorvej 70 (Km 211,596) over Gudenåen og de tilstødende

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere